torsdagen den 17:e april 2014

FinBas och Analyslistan

4 dagars minisemester under påskhelgen. Det betyder en sak - mer tid att kunna analysera nya bolag.

Tack för många bra förslag på stabila bolag som skulle passa in i FinBas projektet. Nu har jag valt 10 bolag som jag hade tänkt fortsätta med att analysera - värdera och lägga in i bevakningslistan med köpkurser.  

-Axis
-Avanza
-Fenix Outdoor
-Kabe
-Nibe
-Beijer Alma
-SCA
-AarhusKarlshamn
-Duni
-Electra Gruppen

I nästa steg ska jag försöka kolla närmare på vilka bolag som kan passa in. Den stora listan innehåller 75 nya bolag inklusive de 10 som jag har tagit fram. 


Om ni märker så finns det inga:
-Investmentbolag
-Fastighetsbolag
-Banker
-Utländska bolag
 Dessa hoppas jag ta längre fram. Det finns fortfarande fina bolag med enkla verksamheter på hemma plan så det känns helt naturligt att gå genom dessa först. 

Axis 
Kommer bli den första analysen under helgen. Det kommer bli spännande att se värderingen eftersom bolaget har redan rasat från toppnotering 246 till 202. Svårt att tacka nej till ett bolag med både tillväxt och bra kassaflöde samt stabila finanser. Glad Påsk önskar 4020

torsdagen den 10:e april 2014

TeliaSonera och Uppdatering av FinBas

Efter utdelningen gick TeliaSonera under 45 och om jag hade haft kvar min tidigare köporder på 44,70 så hade jag kunnat få första köpet. Men jag ångrade mig på grund Telias osäkra framtid och vill ha lägre inköpskurs och ett högre direktavkastning för att kunna få ett högre margin of safety.

Uppdatering av FinBas

Här får jag en intervall mellan 36-41 kr för vinst- och kassaflödesvärdering när jag har justerat bort tillväxten för framtiden. 

Varför ändra köpkurserna?
Det är handlar främst om att jag ser inte bråttom att köpa TeliaSonera på grund en del osäkerheter i framtiden. Om man jämför Telia mot tex. H&M eller Mekonomen som jag kan tänka mig börja köpa vid högre värdering för främst bolagens ljusare framtid. På liknande sätt så vill jag ha ett större säkerhet i form av lägre kurs för Telia. Samtidigt är det svårt att tacka nej för en direktavkastning på ca 8%.

Vad är osäkerheterna?
Omsättningstillväxten finns i princip inte. Det som är ännu allvarligare är att omsättningen går ner sakta men säkert. Kollar man bara senaste 3 åren kvartalsvis i rullande form så ser man nedgående trenden tydligt. 

Samtidigt när man kollar detaljerna i för utvecklingen i marknader och produktområden så är det tydligt att nya produkter/tjänster + de nya marknaderna i Euroasien har blivit för viktigt för att Telia ska kunna behålla både omsättningen och lönsamheten. Detta ökar framtida osäkerheten.


Det är väldigt tydligt att omsättningen har minskat i Norden medan ökat i övriga länderna senaste 5 åren. Lika så tappar Telia stort i Fast Kommunikation och ökar mest i övriga tjänster. Men tillväxten i övriga tjänsterna räcker inte till. 

Nya inköpskurserna för TeliaSonera
Jag kommer göra det enkelt för mig och försöka lägga köpen i intervallen 36-41. 5 st köpodrar och om alla ordrar går genom så blir snittköpet 38,7 och en direktavkastning ca 7,8 %


Uppdatering av FinBas listan
Efter att Mekonomens utdelning på 7 kr så är nuvarande totalavkastning 18% efter köper på 152 kr. Inte illa för första köpet.

Det närmaste köpen i bevakningen ligger:
TeliaSonera:  9 %
Mekonomen: 13 %
H&M: 16 %


Nya bolag
Nu ska börja kolla på nya bolag som ska in i FinBas bevakningen. Funderar på att kolla närmare på både Axis och Avanza. Jag tar gärna förslag på stabila bolag som skulle passa in i FinBas? 

söndagen den 6:e april 2014

Tråkig & Framgångsrik fondförvaltning

Vito Maida - En okänd kanadensisk värdeinvesterare som gärna citerar Benjamin Graham och Margin Of Safety men köper hellre kvalité än Cigarbutts.  Har mesta dels stor andel av kassa och likvida medel och kan vänta länge för låga värderingar. Dessutom använder sig av Kassaflödesanalys för att värdera bolag.  Just alla dessa kombinationer gör honom intressant.

25% i Aktier - 75% i Obligationer
Men det som är unik med hans strategi är att han har varit investerad ca 25 % av totala portföljen under 2000- 2013 och ändå har slagit index med enkelhet. Resten 75% varit parkerat i statsobligationer och liknande säkra ränteinvesteringar. Historisk översikt på hans fondutveckling. Det motsvarar ca 8 % årlig avkastning. Det låter inte mycket men med hjälp av ränta-på-ränta effekt blir  200% över tiden.
   
Det man inte ska glömma är att 25 % av investeringarna i aktier har totalt avkastat mer än 25 % årligen vilket är imponerande. Just en av fördelarna med inköp vid lågvärdering. OBS! Lägg märke till portföljens (blåa linjen) låga volatilitet (dvs begränsade nedgångar) som många hedgefonder skulle bara drömma om. 

Det som är mest intressant i den historiska avkastningen är att det förekommer inga förlustår. Främst där börsen har backat mest - under 2000 -2001 och 2008 lyckades han ändå tjäna pengar. Just det som är styrkan med att ha stor andel i kassa när börsen är övervärderat. Medan de åren där börsen har gått bra lyckades han inte slå index. T.ex. under 2013 när S&P 500 gick upp med 41% så lyckades han med bara 13 %. Just en av de stora nackdelen med att ha för stor andel i kassa vid kraftiga uppgångar. 


En av de viktigaste lärdomarna i denna strategi är att värdinvestering i kombination med hög andel kassa  fungerar utmärkt i stillastående och nedgående marknad. Medan mycket sämre i när allting går upp. Men det man ska komma ihåg är att:

1- Riskerna är betydlig längre med hög andel kassa i vissa tider.

2- På kortsikt är det svårt att slå marknaden (främst senaste årens uppgångar) men med tiden är det effektiv sätt att kunna slå index med låg risk.

3- Att vänta på låga värderingar med hög andel i kassa kan löna sig eftersom den möjliga avkastningen är så stor.

“Putting a lot of money to work in overpriced, inferior businesses - that’s going to end up way more destructive to your capital than sitting in cash for a while

2 timmars föreläsning - Ivey Business School
Här berättar han mer detaljerad han strategi som jag personligen tycker både unik och intressant. Det är definitivt värd att lägga 2 timmar. Länk till föreläsningen:


torsdagen den 3:e april 2014

Stabil Avkastning? Regel 4 - HÖG ROA

Dags att utöka de tidigare reglerna i inlägg-serien Stabil avkastning med en viktigt nyckeltal - Avkastning på kapital. Serien handlar om hur man kan på ett snabbt och enkelt sätt hitta bra bolag för att uppnå säkrare avkastning. De tidigare reglerna var:
3- Stabil Avkastning? Utdelning
Eftersom jag har skrivet så mycket om utdelningar så har jag inte skrivet den tredje regeln. Om ni vill lära mer om utdelningar och fördelen med utdelningarna så kan hitta många bra inlägg i utdelningssamlingen.

Hög ROA och avkastning på kapital
En viktig regel som alla borde kolla närmare på. Det handlar om hur lönsamt är bolaget. I själva verket hänger alla dessa regler mer eller mindre ihop. De är beroende av varandra. Om ett bolag som inte har hög avkastning på kapital och är lönsam kommer att ha svårare att kunna ge utdelningar, kunna växa och öka i storlek samt slippa finansieringsbehovet genom nyemissioner utan utspädningseffekten. Det vill säga alla tidigare regler är beroende av hög lönsamhet och avkastning på kapital (ROA).

Lite kort om olika avkastningsnyckeltal
Det brukar finnas främst två huvudvärden.

1-Avkastningen 
-EBITDA
-Rörelseresultat (EBIT)
-Resultat för skatt (EBT)
-NOPAT (Vinst
-Vinst
-Operativ Kasasflöde
-Fritt Kassaflöde
-Owner Earnings

2- Tillgångarna
-Eget kapital
-Rörelsekapital
-Totala tillgångar
-Totala tillgångar - goodwill
-Totala tillgångar - kassa - goodwill
-Rörelsekapital - kassa + anläggningstillgångar - goodwill

Om man kombinera alla dessa värden så får man minst 42 olika avkastningsnyckeltal beroende på vad man fokuserar på. Vill man göra det enkelt så kan man alltid börja med två vanligaste:
-Avkastning på total kapital (ROA)
-Avkastning på Eget Kapital (ROE)
Dessa två ger en bättre översikt på bolagets lönsamhet och dessutom kan se skuldsättning. Själv gillar jag ROA fast jag vet att många andra föredrar ROE.

Historiska avkastningen för de bolag med hög ROA

Tack vare börsdata så har jag sparat tid genom att bara välja ROA i utdelningsstrategin och har sorterat fram bolag som har haft högre avkastning än 10% i snitt senaste 5 åren.  

Då är det inget fel på den historiska resultatet. 19,2 % årlig tillväxt senaste 13 åren. 

Det går också se exakt vilka bolag som köptes.

Slutligen så har jag också kollat lite snabbt på Screener genom att välja olika avkastningsnyckeltalen på 5 års snitt. Då fick man fram en del intressanta bolag. 

Bland de aktier som kan vara intressant att lägga in i FinBas är:
-Axis
-Fenix Outdoor
-Altlas Copco
-Beijer Alma
-Betsson
-AstraZeneca

söndagen den 30:e mars 2014

Getinge till FinBas

När man letar efter stabila bolag så är Getinge ett ganska självklar val att ta med i listan. Verksam i 40 länder och har nästan hela världen som sin marknad. Över 80 % av försäljningen sker till sjukhus i form av vård- och operations utrustningar. Stabil och trygg verksamhet. Getinges tillväxt och målsättning enligt Årsredovisningen 2013:

1-Bolagets tillväxt kommer nästan bara från nya förvärv. (Senaste året - 3 nya förvärv)

2-Bolagets verkar ha ständigt behov av att produktutveckla.  (Senaste året - 20-tal nya produkter)

Fördubbling av Omsättning
Samtidigt pratas det mycket om en fördubbling i omsättning för att nå storhetsfördelar. Just för att nå detta så är förvärv strategi är ett måste. Inte nog med det så har bolaget också en målsättning där resultatet före skatt ska öka med 15 % årligen.  Historisk har bolaget ökat resultatet 18 % årligen vilket är imponerande. Dessutom har bolag aldrig sänkt sin utdelning och mycket fin historisk.

Bara allt detta borde få de flesta lägga en köporder på bolaget efter den kraftiga nedgången i samband med vinstvarningen. En 25% nedgång från 240 till 180 kr är lockande för ett stabil bolag som Getinge. 

En del bekymmer under den fina fasaden!

Balansräkning & Goodwill
Med soliditet på 37% och nettoskuldsättning 41 % så är bolaget väldigt hård skuldsatt. Vilket brukar vara i verksamheter med stabil intjäning. Inte nog med så utgör immateriella tillgångar nästan 60% av bolagets totala tillgångar. Och goodwill posten hamnar på ca 40% och den är så pass stor att den överstiger bolagets eget kapital.

Vad betyder detta? Att i praktiken har Getinge inget eget kapital att prata om eftersom totala skulder överstiger eget kapital när man tar bort goodwill. Är detta allvarligt? Både jag och nej. Med framtida goodwillnedskrivningarna (i samband med längre lönsamhet) kommer få ner balansräkningen. Men det är mer redovisningseffekter än snarare kassaflödesproblem. Därför bolag som Getinge kan bara värderas efter kassaflödes och ingenting annat. 

Kassaflöde
När man börjar gräva lite djupare i kassaflödesanalysen så börjar det dyka upp en del frågor kring bolagets målsättning och om den offensiva förvärv-/tillväxtstrategi är hållbar. Kollar man på fritt kassaflöde i jämförelse med vinsten så är det tyvärr svårt att analysera på grund av Getings återkommande förvärv.

Då är det enklast att börja från Operativ Kassaflöde. Vilket är ser stabilare ut  när man har rensat bort investeringarna.

Då ser man ett bra och stabil kassaflöde. Däremot när man tar upp investeringsposterna så kommer det fram en del stora investeringsposter än bara förvärv. Just aktiverade utvecklingskostnader + Förvärv av anläggningstillgångar vilket jag bedömer som ren Capex. Till och om det inte är 100% Capex så det ändå säkrare att räkna dessa som underhållsinvesteringar eftersom dessa poster är så återkommande. Just ordet (aktiverande) känner man igen från Alliance Oil när de överförde produktionskostnaderna till investeringsposter. Det gjorde att vinsterna såg bättre än kassaflödet.   


Jämför man de olika posterna under 5 år så det ännu tydligare att den starka kassaflödet inte har räckt till både förvärv och Capex. Det har gjort att fritt kassaflödet har gått back med 2 490 Mkr. För att kunna betala de sammanlagda utdelningarna på 3 884 Mkr under 5 år har Getinge behövt finansiera 6 374 Mkr.  Då ser man också att nettoskulden ökat med 8 195 Mkr mellan 2007-2013.  

Framtida tillväxt?
Då blir det ännu tydligare att Getingen inte kommer att klara av tillväxtmålet med eget kassaflöde. Kollar man närmare på den historiska finansieringen så ser man att bolaget har gjort en del nyemissioner för att få in kapital. Det har resulterat i en utspädningseffekt från 201,9 miljoner antal aktier till 238,3 miljoner aktier. Jag är generellt mycket negativ till nyemissioner men när det görs i samband med tillväxt/förvärv så måste man göra en egen bedömning om pengarna används klokt så att det genererar mer än utspädningseffekten på sikt.  Det kan betyda också att Getinge kan välja finansiera genom nyemission i fortsättningen för att både växa och få ner skuldsättningen.

Ska man ha Getinge?
Då måste jag fråga mig själv vad är målsättningen med FinBas? Att hitta utmärkta bolag med stabil intjäning. Då passar Getingen in utan några problem. Men däremot när man tar hänsyn till skuldsättningen och kassaflödet så blir det mer värderingsfråga för att hitta en säker "margin of Safety" nivå som jag känner mig trygg. Här kommer de olika värderingsnivåerna ur FinBas!


Känner man sig trygg med Getinges redovisade vinst och framtida tillväxt ambitioner så är Getinge redan ganska attraktivt prissatt. Men tar man hänsyn till kassaflödet, skuldsättningen och mer eller mindre rensar bort delar av tillväxten så känns det tryggare att ha en köpintervall omkring 100-130 kr.  Det vill säga ytterliga en nedgång på 30-40 % vilket lär inte hända närmaste tiden fast jag kan vänta! 

Senaste Inlägg!