torsdag 1 januari 2009

ROE och ROA Guide för börsdata

En kort guide över hur ska på bästa sättet få fram historisk avkastning om man valde bolag med högsta ROA.

1. ROA via Strategi - Utdelningsstrategi
2. Avkastningsnycketal via Screener

OBS! 1:an ROA går att testa och se den historiska avkastningen och detaljerad köp/sälj bolag UTAN att behöva logga in. Det är helt fritt för alla besökare.

1. ROA via Strategi - Utdelningsstrategi
Jag väljer ROA för att den är lättast att jämföra i en befintlig strategi. Här går det direkt att välja endast det sista nyckeltalet i Utdelningsstrategi via knappen Ändra regler:


Sen ska alla nyckeltal väljas bort utom Nr: 9. Då har jag valt 10% som minikrav och 2 års snitt. Då kommer strategin att välja BARA just bolag som har ett högre avkastning än 10% av Total Kapital. Men eftersom jag har valt bara ett nyckeltal så kommer strategin automatisk välja de bästa bolagen med högsta avkastning.


Det gav en imponerade årlig avkastning på 21 % (bättre än Magic Formula).


Sen genom att klicka på "Se Detaljerad historik" kan ni se alla köp/sälj årligen och avkastningen.


2. Avkastningsnycketal via Screener
Via Screener. Här går det inte att se historiken men däremot så är det mer flexibel med filternivå och kombination. Jag har för skoj skull valt nästan alla avkastningsnyckeltalen:


och de jag filtrerat på 7 år snitt + ordningsföljd där bästan ROA högst upp. De flesta av dessa bolag har faktiskt gått riktigt bra. En portfölj av dessa bolag hade med enkelhet slagit index. Det finns några få bolag som har gått sämre för och en av anledningen är kraftigt försämrade avkastning på sista åren fast de har varit lönsamma tidigare. Kanske man ska filtrera på 1 eller 3 års snitt för att hitta just de bolag som är aktuella idag. Men andra ord - Visst både Högt ROE och ROA ger bra indikation bolag med hög lönsamhet på kapital. Det finns en bra anledning till Buffett rekommenderar högt ROE. Det är också därför tex: den halva delen av The Magic Formula är baserad på ett avkastning nyckeltal. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar