fredag 20 februari 2009

Direkt- och Effektivavkastning & Utdelningar

Direktavkastning

När aktieutdelningen för en aktie sätts i relation till den aktuella börskursen får man direktavkastningen, som anges i procent. En aktieutdelning på 5 kr för en aktie som värderas till 100 kronor på börsen ger en direktavkastning på 5 %. Grundtanken är att förr eller senare kommer företagets vinster aktieägaren till del i form av aktieutdelningar och aktieutdelningen bör stiga i takt med att företagets vinster ökar.

Aktieutdelning måste sättas i relation till börskursen för att ge en möjlighet till jämförelse mellan olika bolag. En hög direktavkastning visar att marknaden tycker att aktien har en högre risk och därför en låg kurs, medan en låg direktavkastning kan tolkas som att marknaden tror att företaget ska öka vinsten och på sikt utdelningen rejält framöver. Eftersom utdelningen är det enda som verkligen kommer aktieägaren tillgodo, så borde an akties pris vara summan av alla framtida utdelningar nuvärdesberäknade. Man ska självfallet sträva efter att köpa aktier i företag som har en hög utdelningstillväxt och som bedöms kunna hålla den höga takten i även framtiden. Ofta har företagen en uttalad utdelningsstrategi; t.ex. Att dela ut en viss andel av vinsten eller att utdelningen ska höjas i takt med inflationen.

Effektivavkastning

När man sparar i aktier består avkastningen av två delar, dels utdelningen och dels den eventuella värdeökningen som du kan tillgodogöra dig genom att sälja aktierna till en högre kurs än vad du köpte dem för. Summan av dessa två delar kallas för effektiv avkastning. Den effektiva avkastningen i procent får man genom ställa detta belopp i relation till det pris man en gång betalade för aktierna. Samtidigt får man inte glömma den utdelningen man har fått under tiden. I många fall är vinsten på aktieutdelningarna större än vinsten på aktiekursutvecklingen, när man kollar på en längre investeringsperiod.

Utdelningsandel

Utdelningsandelen är lika med = ( Utdelningen / Vinsten ). Med andra ord den andelen av vinsten företaget väljer att dela ut till sina aktieägare varje år. Utdelningsandelen bör inte vara större än 70-50 %, för att man kunna vänta en växande utdelningar för framtiden. Det beror på också hur stabil kvalitén på försäljningen och vinsten är. Ett fastighetsbolag som till största andelen består av hyreslägenheter, får stabilare vinster och därmed kan har högre utdelningsandel medan ett tillverkningsbolag är det bättre om de kan ha lägre utdelningsandel så att de inte behöver sänka utdelningen när det blir tuffare tider.

Utdelningstillväxt

En av viktigare nyckeltal som visar hur mycket utdelningarna har växt och hur mycket årlig tillväxt man kan vänta sig. Utdelningsandelen räknas som enklast ( utdelning i år / Utdelning föregående år ). För ett stabil växande företag kan man vänta sig årlig tillväxt mellan 7- 15 % över en längre period. Medan för en snabbväxande företag är siffran mellan 15 – 25%. Det viktigt att utdelningstillväxten är lika med eller mindre än vinstutvecklingen. Om det inte så finns det risk att utdelningsandelen blir för högt och framtida utdelningstillväxt blir mycket mindre.
Formeln för Beräkna utdelningstillväxt!
(( X / Y ) ^ ( A / B )) - 1 = Den årliga utdelningstillväxten
X: Utdelning i år.Vi säger 5 kr.
Y: Historiska utdelningen ( 1,25 kr i Utdelning från 2002 )
A: Ska stå alltid 1. ( Betyder i år )
B: Tiden tillbaka, ( 2009-2002= 7 år tilbaka.)
((5/1,25)^(1/7))-1 = 21.9% årlig utdelningstillväxt under 7 år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar