fredag 13 februari 2009

Investmentbolag - Del 2
Investmentbolag - Del 2
Jag kommer berätta lite mer om de 8 st investmentbolagen som jag tycker man bör kolla mer på om man vill investera i stabila investmetnbolag långsiktigt som ger en bra utdelningsutveckling över tiden.Lundbergs:Inriktat på noterade såväl som onoterade bolag. Värdet på innehaven uppgick per den 31 mars 2008 till 29 252 miljoner kronor. Lundbergs har ett aktivt investeringsstrategi, det vill säga att det vill vara och bästa över bolagen de äger. Placeringshorisonten är långsiktigt. Största ägaren och VD:n är Fredrik Lundberg. Investeringar görs främst i etablerade bolag med egna varumärken och produkter. Storleken på investeringarna ligger i de flesta fall på 750-3000 miljoner kronor. Innehav - bl.a; * Industrivärden * NCC * Lundberg * Hufvudstaden * Holmen * Handelsbanken * Sandvik

Industrivärden: Industrivärden är ett investmentbolag med ägande i ett koncentrerat urval av nordiska börsbolag. Per den 30 april 2008 uppgick portföljens marknadsvärde till 59 296 miljoner kronor. Industrivärden som Lundbergs har ett aktiv ägarroll och en långsiktigt placeringshorisott. Investeringar i medelstora och stora nordiska börsbolag där ägarandelen ger ett betydande inflytande. Portföljbolagen ska ha affärsmodeller som kan tillämpas på flera marknader. Största ägaren är Lundbergs som äger cirka 11% av kapitalet och 15% av rösterna. Innehav bl.a: * Sandvik * Handelsbanken * Ericsson * SCA * SSAB * Volvo * Skanska


Investor: är ett investmentbolag med huvudsakligt fokus på svenska storbolag. Portföljens värde uppgick per den 31 mars 2008 till 146 miljarder kronor. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Kärninvesteringar, Stora börsnoterade bolag, operativa investeringar, Medelstora företag som är främst onoterade och slutligen private equity investeringar, små tillväxtbolag. Största ägaren är stiftelser och familjen Wallenberg. Innehav bl.a: * ABB * Astra Zeneca * Atlas Copco * Electrolux * Ericsson * SEB


Öresund: Öresundskoncernen består av moderbolaget, som är ett rent investmentbolag, och dotterbolaget Ven Capital som bedriver värdepappershandel som ett komplement till moderföretagets förvaltningsverksamhet. Per den 31 maj 2008 uppgick marknadsvärdet på bolagets innehav till 7 807 miljoner kronor. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig. Öresund investerar enbart i svenska värdepapper. Största ägarna är, Sven Hagströmer och Mats Qviberg. Innehav bl.a: * Avanza, * Electrolux * Fabege * HQ Bank * Klövern


Kinnevik: är ett investmentbolag med aktieinnehav och rörelsedrivande dotterbolag. Marknadsvärdet på innehaven uppgick per den 31 mars 2008 till 44 144 miljoner kronor. Innehaven är indelade i tre områden: Onoterade kärninnehav, noterade kärninnehav och nya investeringar. Innehav bl.a: * Tele2 * MTG * Millicom * Metro * Black Earth Farming


Latour: är ett blandat investmentbolag. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden. Den fösta är noterade innehav som ingår Aktivt och långsiktigt ägande. Det andra är Industri- och handelsrörelse som består av ett femtiotal bolag, helägd industri- och handelsrörelse. Största ägaren är Familjen Douglas. Innehav bl.a: * Assa Abloy * Fagerhult * Elanders * Munters * Securitas * Sweco


Ratos: Ratos är ett private equity-bolag med inriktning på nordiska förvärv. Per den 31 mars 2008 uppgick det bokförda värdet på Ratos portfölj till 9 037 miljoner kronor. Ratos investeringsstrategi är att vara aktiv när det gäller ägarroll och placeringshorisonten är långsiktigt. Ratos försöker ha minst 20 % ägarandel och på så sett försöker vara största ägaren. Innehav bl.a: * Anticimex * Lindab * Atle industri * GS-Hydro * Camfil * HL Display


Svolder: är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Per den 29 februari 2008 uppgick marknadsvärdet på portföljen 1192 miljoner kronor. Ägandet i ett enskilt bolag överstiger normalt inte 15 procent av det ägda bolagets aktier och inte heller 15 procent av värdet på den egna portföljen. Svolder har andelar i 22 bolag. Innehaven bl.a: * Beijer Alma * Saab * Peab * Trelleborg * Unibet * HIQ

2 kommentarer:

  1. Öresund har inte Investor,Wihlborgs,Industrivärden.
    Mvh
    Bric

    SvaraRadera
  2. jaha! Det verkar som Öresund har såld både investor och industrivärlden. Tack Bric!

    SvaraRadera