fredag 20 februari 2009

Philip Fisher

Philip A. Fisher

Fisher blev en av de mest inflytelserika aktieinvesterare i historien. Fisher föddes 1907 och jobbade som analytiker men efter dåliga tider blev Fisher av med jobbet och Fisher starta eget som placeringsrådgivare. En Klassisk tillväxt investerare som investerade i växande företag med en enorm potential. Hans främsta filosofi var att investera långsiktigt i företag med möjlighet att växa i både försäljning och vinst och som hade övertag mot sina konkurrenter. De två viktigaste sakerna som Fisher utreder innan han investerar i ett bolag är kvaliteten i företagsledningen och egenskaper hos företagen. En sund företagsledning har egenskaper som integritet och hur skulden kontrolleras och hur företagen finansiella frågor hanteras. Warren Buffett själv säger att han har lärt sig väldigt mycket från Fisher. Några viktiga regler från Fisher!

*Köp aldrig aktier kortsiktigt. Man kan tjäna stora pengar om du investerar i ledande företag och behåller aktierna allteftersom företagen växer sig allt större

* På lång sikt följer kursen företagets inneboende värde.

* Hitta företag som vars ledning arbetar med långsiktiga mål och värde uppbyggnad snarare än med kortsiktig vinstmaximering.

* Man ska inte sträva efter att ha många bra investeringar utan man ska ha en handfull enastående investeringar.
Man ska inte chansa på nystartade småföretag, ta onödiga risker eller försöka pricka in bottnar och toppar med kortsiktig handel.

* En investerare ska även vara försiktig med att sälja en aktie som han anser ha skenat i väg för mycket eller för att tror att marknaden står inför en nedåtrekyl.

* Köp det du förstår och koncentrera dig på en handfull bolag som du följer noga.

* Ett bra företag har tillväxt i befintliga och nya produkter, är kostnadseffektivt och har en hög vinstmarginal och hög avkastning på eget kapital, effektiva FoU och försäljningsavdelningar samt en ledande position i branschen.

* En bra företagsledning har integritet, är försiktiga i sina prognoser, är tillgänglig och öppen och fokuserad på långsiktig tillväxt samt kontinuerlig utveckling av personal och ledning.

* Extremt höga vinstmarginaler drar ofta till sig konkurrens, vilket på sikt sänker marginalerna. En bra avkastning på eget kapital uppnås därför hellre med bra marginaler i kombination med en hög omsättningshastighet hos kapitalet.

* Undvik företag som är bra på att sälja sig själva, liksom väldigt unga eller nystartade företag.

* Välj aldrig bort företag med högt p/e - tal, i tron att aktierna så småningom kommer att nedvärderas och anpassa sig till en genomsnittlig värdering på börsen. Om företagets tillväxt är uthållig och lönsam kommer värderingen även senare att vara högre än börsens genomsnitt. Bra företag förtjänar hög värdering

Dessutom skrev Fisher aktieböcker bland annat ”Common Stocks and Uncommon Profits”. I boken beskrev han en lista över vilka kriterier som behövs när man ska analysera företag.

* Har företaget produkter eller tjänster med marknadspotential för att växa under flera år?
* Är ledningen inriktad på att fortsätta utveckla produkter eller processer som kan
förlänga försäljningstillväxten efter det att nuvarande produkter har mognat?
* Hur effektiv är företagets forsknings- och utvecklingsavdelning?
* Har företaget en försäljningsorganisation som är bättre än genomsnittet?
* Har företaget bra vinstmarginal?
* Vad gör ledningen för att behålla eller förbättra vinstmarginalen?
* Har företaget en bra personalpolitik?
* Har företaget utmärkta karriärmöjligheter för cheferna?
* Är företagets ledningsgrupp kompetent?
* Hur bra är företagets kostnadskontroll?
* Finns det andra aspekter på företaget, kanske udda egenskaper i branschen, som skulle kunna ge en ledtråd till hur företaget kan hävda sig i konkurrensen?
* Har företaget en långsiktig syn på vinstutvecklingen?
* Kommer företaget inom en förutsägbar framtid att behöva genomföra nyemissioner som gör att vinsten per aktie minskar?
* Pratar ledningen öppet med sina investerare om affärerna när allt går bra och tystnar när det uppstår problem och besvikelser?
* Har företagsledningen stor integritet?

Böcker

* "Common Stocks And Uncommon Profits"
* "Conservative Investors Sleep Well"
* "Developing An Investment Philosophy"

Quotes

"I don't want a lot of good investments; I want a few outstanding ones."

"I remember my sense of shock some half-dozen years ago when I read a [stock] recommendation to sell shares of a company . . . The recommendation was not based on any long-term fundamentals. Rather, it was that over the next six months the funds could be employed more profitably elsewhere."

.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar