onsdag 4 mars 2009

Kassaflödesanalys

Syftet med kassaflödesanalys är att beskriva företagets kapitalflöde under året. Den visar varifrån företaget har fått sitt kapital under året, och hur det tillförde kapitalet har använts. På det sättet kan man få en bra uppfattning om företagets utdelningskapacitet. Ett bolag som har starka kassaflöden men små investeringsbehov, får ju ett ökat utrymme för framtida utdelningar. Kassaflödesanalys visar:

* Räcker pengarna från rörelsen både till investeringar, utdelningar, amortering och räntan eller måste företaget låna pengar?


* Tar ägarna ut för mycket pengar utöver lönen?

* Får företaget tillräckligt med pengar från sin verksamhet?

* Klarar företaget att växa utan att öka skuldbördan?

* Genererar företaget likvida medel via sin affärsverksamhet eller om pengarna kommer in via andra kanaler?


Klicka för större bild


1.Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital:
Detta visar hur stor del av företagets resultat som är likvida medel. Det betyder att man måste rensa bort alla intäkter som inte är inbetalningar och alla kostnader som inte är utbetalningar. Kostnader som inte är utbetalningar är exp. avskrivningar. Intäkter som inte är inbetalningar är exp. orealiserade valutakursvinster.

2.Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
För att kunna göra en bedömning av om likvida medlen från resultaträkningen är tillräckligt stora måste man göra koppla dem till hur förändringen av likvida medel har utvecklats. Eftersom företag säljer och köper på kredit och binder även likvida medel i lager, vilket gör att alla intäkter och kostnader inte är likvida medel. I bilden står det att H&M har haft 2 850 MSEK lägre i rörelsefordringar, som är förmodligen fordringar från kunder från år 2006 men har inte kommit in än som likvida medel men ändå finns med resultat räkning för året 2006.

3.Kassaflöde från investeringsverksamheten
Här beskrivs verksamhetens investeringar i framför allt i själva affärsrörelsen. Här kan man få en bra inblick i kassaflödet i relation till det långsiktiga investeringsbehovet. Men investeringarna i ett företag kan variera kraftigt från år till år. Därför är det bättre kolla på historiska investeringarna. I bilden ser vi också att H&M har fått 1 350 MSEK, 2006, genom finansiella placeringar.

4.Finansieringsverksamheten
Här finns det informationen för förändringarna i tex. lång- och kortfristiga skulder och fordringar. Det som är viktigt att kolla på är om skulderna ökat eller minskat genom att jämföra skulderna vid årets början och årets slut. I fall om skulderna har minskat, då kan man kolla på hur de har finansierat amorteringen, via likvida medel eller på annat sätt. Dessutom finns det information om företaget har fått in pengar via nyemission samt om hur mycket företag har lämnat utdelning till aktieägare.

5.Årets kassaflöde
Ett mycket viktigt nyckeltal som sammanfattar om verksamheten får in pengar eller förlorar pengar. Eftersom den visar den verkligheten när det gäller kassaflöde och hur det har gått för året. Klarar företaget att finansiera både sin tillväxt och investering och utdelning till aktieägarna långsiktigt? Viktig fråga som man bör tänka på om man är seriös utdelningsinvesterare och en kassaflödesanalys är bra sätt att hitta väsentligt information.

.

3 kommentarer:

 1. Hej 40%20år

  Ville bara ge dig beröm för en grymt bra blogg. Jag är imponerad över grundligheten i inläggen och hoppas att du inte tappar intresset att blogga!

  För övrigt håller jag med om de flesta av dina idéer, även om jag själv inte har lika stort fokus på utdelningar.

  Hursomhelst är min egen åsikt att H&M är ett verkligt "wonderful company" med allt man kan önska sig i hög & stabil tillväxt, där managements och aktieägarnas intressen är helt aligned, där tillväxten kan fortsätta i många år till och som dessutom är en stabil utdelare. Till dagens kursnivåer måste det även anses som fairly priced, eller t.o.m. billigt.

  SvaraRadera
 2. Hej,

  Håller med de mest du skriver och följer din strategi. Jag sitter typ 70% i cash nu och funderar när man ska börja köpa. Jag vet att alla säger att sakta köpa in sig men det känns helt galet nu. Detta måste ju vara något av det värsta i historien och ingen kan veta hur det ska gå. Skulle vi kunna komma in en period av negativ utveckling under en 5-10 år? Då är det ingen höjdare att köpa aktier just nu. Svårt som fan men antar att man kommer titta tillbaka på denna dagen och tänka, fan vilket köpläge det var då..

  SvaraRadera
 3. #1 Tack! Ska försöka hålla takten. Håller med att H&M är en fantastisk bolag och därför jag har så stor i H&M.

  #2 Tack! Det bästa är ändå regelbundet spara de pengarna du har vilket minskar den totala risken.

  SvaraRadera