torsdag 2 april 2009

Fastighetsbolag - Del 3

Nu skriver jag den sista delen i fastighetsbolag och nu ska jämföra de 7 största i Stockholmsbörsen. Jag blev lite intresserad över vilka fastighetsbolag som har haft den bästa utvecklingen både utdelningsmässigt och aktiekursens utveckling. Med andra ord den - effektiva avkastningen = (Kursutveckling + Utdelning)
.
De fastighetsbolag som jag har valt att ta med är:

Den första - Kursutvecklingen:
Klicka för större bild

Klicka för större bild

På de två diagrammen kan man klart se hur kursutvecklingen har varit från 1999 till 2009, dvs. utvecklingen under nästan 10 år. Index: 100 = 1999
(Förutom Klövern och Wihlborgs eftersom de har kortare kurshistorik)

Resultatet:

Aktie…….…..........Index

1. Wallenstam…....….740
2. Kungsleden.…....…390
3. Castellum……...….180
4. Hufvudstaden......…120
5. Fabege………….…65
6. Klövern…................52
7. Wilhborgs……….....10

Den andra – Totala Utdelningen

Jag har dessutom kollat på den totala utdelningen under senaste 10 åren. På så sätt kan man få ett bättre insikt över den verkliga avkastningen.

Avkastningen efter 10 000 kr investerad under 10 år, 2000 – 2009:

Resultatet:

Aktie…..............…Totalutdelning

1. Kungsleden…..….…26 117
2. Wallenstam…..….…16 633
3. Fabege………….….10 668
4. Hufvudstaden…..…..10 679
5. Castellum………..…10 543
6. Klövern….............….5 455
7. Wihlborgs……...…....2 500

Klicka för större bild
Wallenstam har haft den bästa historiska utvecklingen förvånansvärd mycket bättre än resten av fastighetsbolagen. Samtidigt vet jag från den tidigare jämförelsen 40 bästa utdelningsbolag så har Wallenstam har varit bland de bästa under de senaste 10 åren till och med bättre än H&M.

Både Kungsleden och Wallenstam har varit på topp i kursutvecklingen innan raset medan Wallenstam inte har rasat lika mycket. I tredje plats kommer Castellum. Det blir lite missvisande när det gäller Klövern och Wihlborgs eftersom dessa bolag inte har haft lika lång historisk som de andra. Det kan lika gärna varit så att Wihlborgs och Klövern haft lika bra eller bättre utveckling än Castellum.

När det gäller den totala utdelningen under senaste 10 åren, så har Kungsleden som väntad haft den bästa utvecklingen medan Wallenstam kommer i andra hand. En självklart fråga man ställer sig själv är:

Har Kungsleden delat ut för mycket under sista 4-5 åren?

Eftersom när man kollar på kursutvecklingen både för Wallenstam och Kungsleden, så har de haft ganska bra utveckling om man jämför med resten av fastighetsbolagen. Wallenstam har haft dubbel så högt utveckling i kursutvecklingen medan Kungsleden delat ut mer dubbel så mycket.

Skulle Kungsleden ha haft lika bra kursutveckling om de inte delade ut för mycket pengar?

Kanske! Man får hoppas att ledningen har lärt sig av sina misstag eller jag vet inte om man ska kalla det för misstag. Eftersom Kungsleden strategi är att försöka få så högt avkastnings så möjligt. Därför kommer det alltid vara lättare att uppnå det om bolaget inte blir allt för stor. Kanske därför de delar ut så mycket pengar.

Hur som helst bolag som Kungsleden är ändå bra kassaflöde som man kan investera utdelningarna vidare i andra bolag som kan växa mycket mer stabilare som Wallenstam.

Är man långsiktigt så är det mycket bättre att försöka hitta en mer stabil växande bolag. Wallenstam har haft en utdelningstillväxt ca: 32 % under de senaste 10 åren och i år har de lyckats bibehålla sin utdelning. Medan Kungsleden har haft en tillväxt på 8 % under samma tid eftersom de har sänkt sin utdelning mycket kraftigt i år.

En annan sak är att utdelningarna för de flesta fastighetsbolagen är ganska lika. Castellum, Hufvudstaden och fabege cirka har haft 10 000 – 11 0000 kr i total utdelning. Förmodligen hade Wihlborgs och Klövern hade haft liknande utveckling.

Ett annan bolag som är ganska intressant är Wihlborgs, eftersom de är inriktade i Öresund regionen som kan få en bra tillväxt i många år framöver.

Sen ska man självklart kolla närmare på Belåning, Avkastning på eget kapital osv.

Här kan ni börja på ett enkelt sett!

Kungsleden
Nyckeltal - / - Årsredovisning
Wallenstam
Nyckeltal - / - Årsredovisning
Fabege
Nyckeltal - / - Årsredovisning
Klövern
Nyckeltal - / - Årsredovisning
Castellum
Nyckeltal - / - Årsredovisning
Hufvudstaden
Nyckeltal - / - Årsredovisning
Wihlborgs
Nyckeltal - / - Årsredovisning

1 kommentar:

  1. Intresant och lärorikt, varje gång du har skrivit något nytt är som att öppna en julklapp.

    SvaraRadera