tisdag 9 juni 2009

Kapitalförsäkring - Det som är viktigt att tänka på!

Jag tror att den här är längsta inlägget jag har skrivet!

Den förtjänar att vara lång eftersom jag har fått så många frågor om Kapitalförsäkringar av så många. Det är nog den bästa lösningen om jag försöker skriva en omfattande inlägg om ämnet.

OBS! Jag kommer varken rekommendera för eller emot att ha Kapitalförsäkring. Jag ska bara skriva så mycket jag kan. Så får ni avgöra vad som är bäst för Er. Eftersom det är olika för alla beroende på vilken målsättningen man har med investeringarna.

Lite kort för och nackdelar med KF:

Fördelar:
* Ingen kapital- och Utdelningsskatt. (Men det är utdelningskatt på 15% för utländska aktier )

* Man slipper deklarationen.


Nackdelar:
* Du betalar årlig avgift oavsett om du gör vinst eller inte. I dagsläget ligger ränta runt 1 % och ju lägre ränta är ju lägre avgiften. (Avgiften räknas som 27 % på genomsnittliga statslåneräntan)

* Det är inte helt fira uttag, men sista tiden har det blivit lättare köpa tillbaka hela summan efter 1 år.

* Går inte flytta dina aktier till eller från Kapitalförsäkring. Det måste göras via likvida medel dvs; pengar. Därför går det inte heller att föra dina aktier vidare som Arv eller gåvor.

* Du kan inte dra av förlusterna och du kan inte heller handla i Derivat , dvs, Optioner, Warranter eller genomföra Blankning.

* Du är inte direkt ägare till aktierna utan det är försäkringsbolaget, vilket gör att du kan inte tex: rösta på bolagsstämman. (
Sen är risken ökar när du själv inte direktägare, men det beror också på vilken bolag som har din kapitalförsäkring, tänkte brätta lite mer senare: )

* Risken är stor att banker och andra mäklare tar alltför stora avgifter och högt courtage. (
Det finns 2 mäklare som framför allt har bra vilkor och det är Avanza och Nordnet! )

Mer om för-och Nackdelarna med Kapitalförsäkring - Kapitalförsäkring underlättar livet för alla sparare - av Aktiespararna

* Och från Ungaaktiesparare - Kapitalförsäkring - ett skatteparadis.

* Kapitalförsäkring ökar i popularitet - av E24.

* Och Saker som din Aktiemäklare inte brukar berätta om Kapitalförsäkringar - av Stockman.

* En annan som lyfter fram nackdelarrna, Kapitalförsäkringar är dyra och dumma - av Morningstar.

* Tänkevärd artikel från Stockman om varför Nätmäklarna vill ha så många kapitalförsäkringskunder.

Den viktiga frågan blir:
Är det lönsamt att ha Kapitalförsäkring om man är tänker investera långsiktigt?

Eftersom man betalar en årlig KF-avgift varje år, vilket gör att man undrar om det blir lönsamt om man tänker spara 20 år eller mycket längre. Om man tänker lite snabbt att 1% varje år och om 20 år så borde det bli 20 %.

Men vänta lite!
Jag har inte heller tagit hänsyn till (ränta på ränta), dvs för varje 1% som jag förlorar idag kan växa till cirka 6% om 20 år. och nästa års 1% växer till 5,5% osv:

Så total förlorar man på KF:

År 1::.......1 %
År 5::.......6,1 %
År 10::.....15,9 %
År 15::.....31,8 %
År 20::.....57,3 %


Med andra ord förlorar man mer än halva värdet, 57 %, om man har Kapitalförsäkring 20 år.

Nu blev ni lite överraskade eller hur, ingen har sagt det till er när ni fick rådet att satsa på KF. Självklart har ingen har sagt det eftersom det är helt FEL: Dessa siffror blir total missvisande eftersom jag har inte tagit hänsyn till tillväxten i depån.

Tyvärr är det lite vanligt att man tänker på det sättet och kommer framtill att KF inte är lönsamt långsiktigt. Jag har själv gjort det misstaget tidigare när det gäller KF.

Här kommer ett mycket bra exempel på en artikel som visar helt fel bild av KF. Och det är inte vem som helst utan det är Aktiespararnas Nya Guru Per H. Börjesson, VD:n för Spiltan. Han som skrev boken Hur man blir miljonär! Där han skriver artikel i Privata Affärer, Kapitalförsäkring inget för långsiktigt sparande.

Där han skriver i slutet på artikeln: Citat:

”Idag är Frans 10 år gammal och han har precis lärt sig att räkna med %.

Jag testar honom med följande räkneexempel. Tror du att det är bättre att betala 1 % varje år på en placering i 30 år eller att betala 30 % av vinsten vid slutet av perioden. Frans tyckte att det var bättre att betala 30 % av vinsten i slutet av perioden. Räkna som Frans och sluta med kapitalförsäkringar för ert långsiktiga sparande.”


Eftersom Fran är 10 år så ska man kanske inte lyssna allt för mycket på grabben och inte heller på Per Börjesson i det här fallet. Jag säger diplomatisk, Det beror på, som allt annat här i livet. Det beror på hur mycket avkastning man får under 30år.

När börjar gå plus på Kapitalförsäkringar?

Det är rätt så enkelt att räkna. Eftersom avkastningsskatten är 30% och om vi säger att Kapitalförsäkrings avgift är 1 %: Så räknar man genom :

1 % / 0,3 = 3,3 % , det vill säga en avkastning på 3,3 % gör att du täcker Kapitalförsäkringen. Avkastningen som är över 3,3% är bra affär för den som har en KF så länge avgifen är 1%. Men tänk också att historisk har ränta varit högre än idag. Därför räkna med 1,2 – 1,6 % årlig avgift i framtiden.

Brytpunkten för de olika avgifterna ser ut så här:

1% =.........3,3%
1,2% =......4%
1,5% =......5%
1,7% =......5,6%
2% =.........6,6%

Samtidigt har aktierna haft en avkastning mellan 8-10% och ännu högre och vilket gör att KF blir lönsamt om man har en bra och diversifierad portfölj. (helts direktägande i aktier, och inga fonder. Eftersom Fonders avgifter med 1,5-2% gör att avkastningskravet höjs med 5-6% till )

Artikel om hur avkastningen på Kapitalförsäkringe varierar beroende på avkasntningen - Kapitalförsäkring eller depå: Scenario buy and hold. - av Cornucopia.

Sen har han kompletterad med beräkningar med återinvestering.

En annan fördel med KF är du slipper betala skatt ifall du måste sälja några innehav pga, företagsförsäljningar eller omplacering av kapitalet. I själva verket är Kapitalförsäkringar mycket bra alternativ för de är mer kortsiktiga. Allt ifrån daytraders till mer Swingstraders.

MEN… MEN…. En sån viktigt MEN!

Det är mycket viktigt sak som glöms bort när det gäller, om KF är lönsamt eller inte. Och det är självklart Utdelningarna. Jag blir rent utsagt förbannad när jag läser artiklar om KF där man aldrig nämner att man slipper skatta på utdelningarna.

Varför är det så viktigt?

Jo! Om du har en total-direkavkastning på 3% så täcker du hela KF-avgiften eftersom du slipper beskatta på utdelningen ( där utdelningsskatten motsvara cirka 1% om du har 3,3% direktavkastning )

Med andra ord du täcker in hela Kapitalförsäkringsavgiften som du har årliga utdelningar på 3 %. Då behöver du inte längre tänka på om KF är lönsamt långsiktigt eller inte. Det blir automatisk lönsamt om du får utdelningar på 3% per år ( så länge du inte går back i dina innehav )

I dessa tider är direktavkastning på 6-8% vilket gör att du tjänar mellan 1% - 2% bara ha kapitalförsäkring enbart på utdelningarna. Dessutom kan du återinvestera hela utdelningen under våren och betala skatten nästa år.

Ekonomisk är Kapitalförsäkring för en långsiktigt Utdelningsinvesterare mycket lönsam affär. Om jag skulle påstå annat så skulle jag ljuga.

Men varför i hela fridens namn har jag inte Kapitalförsäkring då?

Det har hänt att jag har haft riktigt pinsamma stunder och det är nu en av dem. Jag känner mig lite ”dumt” att inte har Kapitalförsäkring nu när jag ser fördelarna.

En av anledningen till att jag övergivit KF till vanligt konto är att jag inte är direktägare till aktierna och istället försäkringstagare i ett försäkringsbolag. Det låter inte alls lika kul. Dessutom finns det sina stora nackdelar.

Eftersom i en vanlig depå så har du både, Insättningsgarantin och Investerarskyddet du saknar det i en kapitalförsäkring.

Vad är Insättningsgarantin och Investerarskyddet och vad skillnaden?

Insättningsgarantin:
”Om det institut där du har dina pengar skulle gå i konkurs, ersätter garantin upp till 500.000 kronor per kund” men andra ord dina likvida medel på depån är skyddade upp till 500 000 kr

Investerarskyddet:
I en vanlig depå så äger du dina aktier direkt och påverkas inte om mäklaren eller banken går i konkurs. Då kan du bara flytta dina värdepapper till annan mäklare. Men Investerarskyddet gäller först när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att du som kund inte kan få ut dina värdepapper eller pengar. ( Tror att det händer i samband med överföringar ) Som kund får du ersättning för förlorade tillgångar upp till ett värde av 250 000 kronor per kund och institut.

I en Kapitalförsäkring har varken den ena eller den andra. I praktiken kan du förlora dina pengar om dina mäklare/Försäkringsbolaget går konkurs. När det gäller dina likvida medel, (kontanter) så riskerar du förlora dem vid konkurs i en Kapitalförsäkring. Men dina aktieinnehav har lite högre säkerhet.

Svenska Intenetmäklare ( framför allt Avanza och Nordnet ) har en skydighet ”att att se till att värdet av tillgångarna i skuldtäckningsregistret alltid motsvarar försäkringskapitalet i samtliga försäkringar.”

Kom ihåg att försäkringsbolaget inte skiljer tillgångarna utan att de ser till att de har täckningen för tillgångarna, vilket är stor skillnad. I ett vanligt konto och IPS-konto så är kundernas tillgångar och mäklarens är avskilda. Men i en Kapitalförsäkring så är det Försäkringsbolaget som äger tillgångarna. (Om jag nu har förstått rätt, vilket jag tror att jag har gjort)

Så här står det i Nordnets Hemsida om Kapitalförsäkringar:

”Den som har tecknat en försäkring i Nordnet Pension får enligt förmånsrättslagen automatiskt en förmånsrätt som gäller om utmätning skulle ske hos Nordnet Pension eller om Nordnet Pension skulle gå i konkurs……….//……..Förmånsrätten omfattar de tillgångar som antecknats i ett så kallad skuldtäckningsregister. Nordnet Pension är skyldig att se till att värdet av tillgångarna i skuldtäckningsregistret alltid motsvarar de skyldigheter som kan förväntas uppkomma enligt försäkringsavtal som Nordnet Pension ingått.”

Samma sak står ocskå på Avanzas hemsida:

”Som pensions- eller försäkringstagare i Avanza Pension är dina tillgångar alltid registrerade i ett så kallat skuldtäckningsregister. I händelse av att Avanza Pension går i konkurs har du som försäkringstagare därmed så kallad förmånsrätt, innebärande att du har rätt att få betalt före alla oprioriterade borgenärer som inte har säkerhet för sina fordringar………..//……..Avanza Pension är skyldigt att se till att värdet av tillgångarna i skuldtäckningsregistret alltid motsvarar försäkringskapitalet i samtliga försäkringar”

Sen finns det mycket bra diskutioner av Petrusko i BS - Kapitalförsäkring, vid konkurs. och tidigare inlägg om samma ämen!

Sen finns det Hotet med din pension, från Privata affärer,

- och Detta händer vid konkurs av Aktiespararna.

Jag också har hittat en annan artikel om riskerna vid konkurs är liten men skriven av placera.nu - känns inte så objektivt eftersom de samarbetar med Avanza.

Sannolikheten att Avanza och Nordnet skulle gå i konkurs mycket liten och dessutom är de skyldiga att ha täckning.(Tänk också att risken är betydligt större med en utländsk kapitalförsäkring).

Men man är fortfarande beroende av en enda mäklare och att de ska följa sina riktlinjer. Dessutom om man tänker en investerings tid mellan 20 – 40 år. Under en så långtid kan det nästan hända vad som helst. Det känns inte trygg att nästan ha allt man äger i en Kapitalförsäkring.

Det känns också lite konstigt att man är villigt att ta en liten risk, där man kan riskera att förlora sina investeringar bara för att man försöker att slippa betala 30 % vinstskatt.
Samtidigt så diversifierar man i så många olika aktier, lägger många timmar till att köpa rätta bolag. Men så lite tid över kolla exakt vilka risken man tar men en Kapitalförsäkring.

Överdriver jag riskerna?
Förmodligen gör jag det. Det är därför jag skrivet ” Ni avgöra vad som är bäst för er” i början av artikeln. Eftersom jag tycker att ni har rätt att få höra både för- och nackdelarna (till och med om jag förstorar upp riskerna). Därför kommer jag inte heller ge någon rekommendation om man ska ha KF eller inte vid en långsiktig investering. Eftersom det kan hända att jag är helt fel med riskerna vid konkurs.

Måste erkänna att det skulle kännas surt om det visade sig att Kapitalförsäkring varit både en säker placeringsform och gett mycket bättre avkastning om 20 år. Men det är ingen som kan säga hur det kommer att gå.

Det känns lite ambivalent just nu! Man vill både ha en kapitalförsäkring och samtidigt vill ha samma säkerhet som direktägande. Men kanske finns hopp i framtiden. Där en allemanskonto som drivs av aktiespararna.
.
Dessutom kan lagreglerna ändras och visar också att tex: 1996 var KF-avgiften 2,72% vilket mosvarade 10% för täcka avgiften Lite inte på skatteföredelarna - av Affärsvärlden - Nåt o tänka på.

Ni får gärna komma med mer information om riskerna vid konkurs!

24 kommentarer:

 1. Ett antal saker missar du.

  courtaget är dyrare i en kapitalförsäkring även om coutaget är samma. i en depå ingår nämligen courtaget i anskaffningsvärdet och är på så sätt avdragsgillt. i en depå blir courtaget 30% lägre mao. Daytrejders som lägger många tusenlappar i courtage varje år förlorar många tusenlappar varje år på detta.

  En annan sak när det gäller utdelningar. De är korrekt att det dras kupongskatt på utdleningar. Man kan se på detta enskilt eller så kan man se det i ett sammanhang. Te.x. köper du en aktie för 100kr får 4 kr i utdelning och aktien sjunker till 96kr och du säljer aktien så betalar du heller ingen skatt.... Givetvis ett teoretiskt exempel men precis löika mycket teoretiskt som att plocka ut pengar vid årsskiftet i en KF.

  En annan stor fördel som en depå har är att skatten blir som lägst när man behöver pengar som mest. Dvs i stora börssvackor och nedgångar så har alla förlustaktier. Realisera dessa och du får pengar tillbaka från staten att stoppa in i depån, i deprimerande kurslägen!. i en KF så kan du inte göra någonting, du får inga pengar tillbaka utan får betala pengar. Sedan i börstoppar så kan man får betala dryg skatt men å andra sidan är det då som mest oförmånligt att stoppa in pengar i aktier.

  För den som använder sin gärna klokt och tänker igenom sina omplaceringar och resultat. Så är det inte dyrt att aga aktier i en depå. Förluster får du tillbaka pengar på och vinster är gratis att äga så länge du inte realiserar.

  Cut your losses and lets your winnes ride blir mao bättre än gratis!! ...i teorin

  Har du en kapitalförsäkring så är du också hårdare kopplad till just din bank. Som kan anändra avgifterna bäst man själv vill. Äger man sina aktier så är det bara att ta dom under armen och byta bank.

  I de fall man avser starta företag, låna pengar mm. Så kan det vara väldigt bra att apportemittera aktier in i ett bolag också.

  För min del så är inte skatten det viktigaste. Skatter kan ändras och kalkyler över lönsamhet kan ändras mm.

  Vad som är äremot är väldigt viktigt för mig är äganderätt. Dvs att jag äger mina egan tillgångar.

  SvaraRadera
 2. Hej! Tack 40procent20år och Christoffer, två av de bästa bloggarna:)

  Till frågan. Du som har aktier i Usabaserade bolag hur blir det med skatt då i en kapitalförsäkring med utdelningar och försäljning jämfört med en vanlig depå.

  SvaraRadera
 3. Såg nu att det redan var besvarat med 15% utdelningsskatt för utländksa aktier. Men säg att jag har dem i en vanlig depå. Betalar jag då 15% för utländksa eller är det fortfarande 30% som med svenska aktier?

  SvaraRadera
 4. 15% i utländsk källskatt, generellt, på utländsk utdelningar. Fortfarande lägre än 30%.

  SvaraRadera
 5. Så man skattar bara 15% på utdelningar från exempelvis USA? Låter förmånligt. Och jag som redan börjat kolla in lite bolag där:)

  SvaraRadera
 6. Mycket bra inlägg är själv inte ägare kapitalförsäkring jag kör direkt ägande i aktier istället

  SvaraRadera
 7. # Bra tillägg Christoffer!
  (Det är därför jag har länkar till dina artiklar som du har förklarat på ett bra sätt)

  Så länge risken finns med KF så kommer jag inte investera i en och dessutom är det som du säger mycket roliga att äga aktierna själva.

  ( Men det går inte bortse från ekonomiska fördelarna med en KF, varje extra 1% gör stor skillnad, ränta-på-ränta effekten under en långtid, ) Till och med om man dra av sin förluster i en vanligt depå, så kommer KF ändå ge mer avkastning!

  SvaraRadera
 8. # Anonym!

  Som Cornucopia säger det är 15% skatt på utlänska utdelningar,,

  Men det är fortfarande 30% skatt som du betalar om du har en vanligt depå ( 15% utlandet + 15% i Sverige )..

  (Det såg ut som du har tolkat att det är vara 15% utdelningsskatt om man äger utlänsk aktie och har vanligt kontot, men så är det inte det gäller bara för KF och inte vanligt konto )

  SvaraRadera
 9. Avkastningsskatten i KF kan bli så låg som 0.17% i år!

  "Med kapitalförsäkring betalar man inte reavinstskatt, utan en schablonmässig avkastningsskatt på kapitalförsäkringens värde. Denna skatt skall vara 27% av snitträntan för året. För 2009 kommer det alltså på sin höjd handla om 0.17%, givet 1% i ränta under Q1, och 0.5% i ränta under resten av året."

  Källa:
  Cornucopia? skatteparadis Sverige

  SvaraRadera
 10. Det här börjar bli jobbigt att man inte kan välja en sparform som är den vettigaste för ett långsiktigt sparande.

  Jag tycker att just nu känns kapitalförsäkring som det bästa. Jag har 1 kf i Nordnet och en i Avanaza och sen har jag en vanlig depå. Jag har fördelat mina pengar 33% på varje för att sprider risker. Känns inte riktigt som att det finns någon större risk om man inte sitter med massa likvida medel på försäkringarna.

  SvaraRadera
 11. Som den utdelningsnarkoman du är kan jag rekommendera dividend aristocrats som S&P har hand om. Bör passa dig (och även mig:)).

  http://www2.standardandpoors.com/spf/pdf/index/SP500_Aristocrats_Paper_2008Dec.pdf

  Om det fanns en dividend aristocrat-fond skulle jag inte tveka en sekund. Tyvärr finns inte det.

  SvaraRadera
 12. # Dividend Aristocrat, har man hört tidigare i de engelska bloggarna!

  Tack för tipset! kankse man borde skapa en svensk utdelnings aristokrater?? ( men ordet aristokrat låter lite fel?? )

  Vad kan man använda för andra ord??

  SvaraRadera
 13. Hej
  Jag har En Depå på Akitedirekt och har precis öppnat en på Nornet så att jag skall kunna handla Usa-aktier. Gör jag bäst i att öppna en KF på Nordnet eller ska jag avvakta?

  USA-aktier är ju ändå 15 procent skatt på (utdelningarna) så då kanske man inte tjänar något på KF?

  SvaraRadera
 14. # John!

  Som jag har sagt tidigare, vad är som är viktigaste för dig, slippa skatt eller säkerhet?? (Jag vet att det är rätt svårt att bestämma sig )

  När det gäller 15 % i utdelningsskatt - utlänska aktier, så måste du få en direktavkasnting på minst 4,5% för att det ska löna sig i utdelningsmässing.. ( men glöm inte att det räcker fortfarande med en värde ökning 3,3% om du betalar 1% i avgift. Så dina utdelningsskatt är en extra plus, så det är fortfarande lönsamt fast kanske inte lika mycket som svenska aktier där både direktavkastning och tillväxten är lite högre! Medan i USA får du stabilare aktier, som Cola, McD, PG osv )

  SvaraRadera
 15. Mycket bra guide. Synd att man inte kan handla på lite fler sätt, t. ex blankning, med kapitalförsäkringar. Valutahandel är väl också uteslutet? :(

  SvaraRadera
 16. Tack för svartet 40procent.
  Jag har nu ansökt om en kapitalförsäkring. Jag kommer att ha en traditionell Aktiedepå och en KF. Att gardera sig är väl aldrig fel?
  Eftersom ingen av Investeringsformerna är totalt värdelösa så anser jag att det är lika bra att ha en fot i varje.

  Men som sagt det är ganska jobbigt och nervöst speciellt för mig som är ny inom detta område att bestämma sig. Allt känns lite osäkert...

  SvaraRadera
 17. # John!

  Det är inte enkelt att försöka avgöra vad som är bäst när man inte vet vad som kommer att hända!

  Hur som helst lycka till med investeringarna!

  SvaraRadera
 18. Självklart säljer man sina värdepapper man har i KF och plockar ut pengarna i slutet av varje år för att sedan stoppa in dom i början av året. Då slipper man skatten helt. Visserligen riskerar du att dina värdepapper stiger under tiden (ca 1 vecka) men du sparar ju 1% som du annars skulle ha förlorat i skatt. Och 1% avkastning i veckan tror jag inte så många investerare skulle klaga på :)

  SvaraRadera
 19. 40procent 20år!

  Tack för en fantastisk blogg, om inte bäst, så bland de bästa jag läser!

  Jag undrar om det stämmer det som Aktieblogg ovan beskriver med uttag och sedan insättning vid årets slut respektive årets början för att undvika avgiften i en kf?

  SvaraRadera
 20. Hej,

  Tack för riktigt bra information. Jag tänkte bara höra om man beskattas 15% på utdelningen om man handlar aktier i Norden? Låt oss säga att jag handlar Fortum på min kapitalförsäkring hos Avanza. Blir jag då av med 15% av utdelningen varje år?

  Isåfall måste det vara mycket mer lönande att hålla dig till Svenska bolag.

  /S

  SvaraRadera
 21. En sak värd att tänka på som jag inte tycker någon har tagit upp är att en KF i Nordnet har 99kr i minimicourtage medans tex Aktiedirekt har 9 kr. När man som småsparare får utdelningar på ca 500 kr i ett värdepapper blir den avsaknade utdelningsskatten i en KF ersatt av ett högt courtage.

  Depån: 500kr utd - 150kr skatt - 9kr courtage= 341

  KFn: 500 kr utd - 99 kr courtage = 401

  Visserligen fortfarande övertag KF, men detta har ätits upp till stor del för småspararen.

  Tack i övrigt för en lysande Blogg!

  SvaraRadera
 22. Man bör nog inte köpa poster om 500kr åt gången. Det känns lite onödigt att engagera sig för sådana summor.
  Det är bättre att spara ihop summor och köpa kring 10-20 000.
  Vid 20 000 blir Aktiedirekt courtage 30 kr och över 66 000 per affär blir Avanzas courtage billigare än Aktiedirekt.

  SvaraRadera
 23. Citat från Cristoffers kommentar
  "En annan sak när det gäller utdelningar. De är korrekt att det dras kupongskatt på utdleningar. Man kan se på detta enskilt eller så kan man se det i ett sammanhang. Te.x. köper du en aktie för 100kr får 4 kr i utdelning och aktien sjunker till 96kr och du säljer aktien så betalar du heller ingen skatt"

  Att du inte skulle betala skatt är ju felaktigt. Skatten för utdelningen får du betala oavsett vad som sen händer med aktieinnehavet. Att sälja aktierna och ta förlusten på motsvarande utdelningen ger bara ett avdrag på 21% om du inte har några vinstaffärer att kvitta emot. Lägger du sedan till courtaget så blir upplägget ännu sämre.

  SvaraRadera
 24. A - Att "förlusten cirka 1%+tillväxt på kapitalet 6% per år , är snabbt tänkt rätt , när kapitalet växer ..
  B- Om man gör som jag , 33% av kapitalet ligger på KPF
  - 66% i IPS .................

  C- i fall min pensionering skatteregel är samma som i dag , ta jag ut 33% vill säga 500 kr utan skatt från KPF !
  - IPS 66 % utag alltså 1000 kr
  -Utag tillsammans 1500 kr/ Skatt 300 kr = 20% i ställe 30% !

  SvaraRadera