onsdag 9 september 2009

Svenska Banker - Del 3

Istället för att lägga sista jämförelsen om Totalavkastning (Utdelningar + aktiekurs ) så ska jag jämföra andra nyckeltal som är mer anpassad för Banker, tack vare några bra tips från förra inlägget av Christoffer(Stockman).

Tveksam om jag hade gjort den extra ansträngningen om det var någon annan. Men jag litar på Christoffer kunnande och därför anser jag att det ändå rätt så viktigt att försöka jämföra bankerna på rätt sätt!

Samtidigt är det säkert mycket viktigt för många som inte känner till de olika nyckeltalen när de tänker kolla närmare dem Svenska bankerna. Jämförelsen för totalavkastning kommer nästa inlägg!

De nyckeltal som jag har tagit med:

*K/I-Talet
*Primär Kapitalrelation
*Räntenetto
*Räntevinst i %
*Kreditförlustnivå


Vad betyder de olika nyckeltalen:

K/I-Talet: Totala rörelsekostnader i procent av totala rörelseintäkter. ( Totala kostnader / Totala Intäknter = K/I-tal) Tex: ett K/I-tal på 0,5 är lika med Totalkostnad på 50 Mkr och Totalintäkt på 100 Mkr. Med andra ord ju lägre K/I-tal desto bättre eftersom det blir högre avkastning marginaler.

Primär Kapitalrelation: primärkapital i relation till riskvägt belopp. Med andra ord betyder att det egna kapitalet i förhållande till de riskvägda tillgångarna och det är den troligtvis den vanligaste måttet på en banks finansiella styrka och lika med Soliditet. Enligt regelboken så ska en bank har minst 4 procent primär kapitalrelation och runt 10% brukar vara det vanligaste. Självklart är det bättre ju högre siffra.

Räntenetto: Lika med ränteintäkter – räntekostnader, vilket motsvara bankernas ”Omsättning” enligt Stockman.

Räntevinst i %: Jag vet inte om det finns nåt sånt som heter så, men jag kallar den för räntevinst i % dvs. räntenettos relation till den totala ränteintäkter. Med andra ord så kan man förmodligen kalla det för vinstmarginalen för räntan.

Kreditförlustnivå: Kreditförluster netto i förhållande till utlåning. Med andra ord Kreditförlusterna i relation till den totala utlåningen.

Här kommer resultatet för de olika bankerna för de olika nyckeltalen.

K/I talet - 2008
Swedbank......0,50
Nordea..........0,53
SEB...............0,62
SHB..............0,44

Primär Kapitalrelation - 2008
Swedbank.....10,7%
Nordea..........7,4 %
SEB...............8,36 %
SHB..............10,5 %

Räntenetto 2008 i MKr
Swedbank.......21 702 - ( 79 563 – 57 861 )
Nordea.............5 093* - ( 16 753* - 11 660* )
SEB................18 710 - (97 281-78571)
SHB................19 223 - ( 83 355 -64132 )
*Mn Euro


Räntevinst i % - 2008
Swedbank.......27% - (21 702 / 79 563 )
Nordea............30% - (5 093* / 16 753* )
SEB.................19% - ( 18 710 / 97 281 )
SHB.................23% - (19 223 / 83 355 )

Kretidförlustnivå
Swedbank.......0,28%
Nordea...........0,19%
SEB................0,30%
SHB................0,11%


SHB har den bästa Avkastnings marginalen för K/I-talet med 0,44 och Swedbank kommer i andra plats. Samtidigt har Swedbank den bästa ”soliditeten” enligt Primär Kapitalrelation och SHB kommer andra plats.

När det gäller Räntevinsten så hade Nordea den högsta siffran med 30 %. Och Slutligen SHB hade den lägsta Kretidförlustnivån där Nordea kom andra plats. Samtidigt ser man tydligt att Swedbank och SEB hade högre Kretidförlustnivå,där förmodligen baltikum spelar stor roll.

OSB! Samtidigt måste säga att jag har enbart kollat på 2008, vilket kan variera mycket med de olika åren. Därför ska man försöka jämföra med andra år eller under längre tidsperiod, tex: under minst 5 år, så ser man säkert få tydligare bild för de olika nyckeltalen. Alla dessa nyckeltal finns i bankernas årsredovisningar.
Årsredovisningarnas länkar finns i Börsdata längs ner i respektive bolag.

Nästa Inlägg
Svenska Banker – Del 4: Jämförelse i totalavkastning för de olika bankerna.

2 kommentarer:

  1. Riktigt bra jobbat. Det ligger ett antal timmar i detta. Tack!

    SvaraRadera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

    SvaraRadera