måndag 3 maj 2010

Investerings Psykologi & Cut your losses - Let your profits run

Man kan lära sig ganska mycket om både utdelningar och investeringar men till slut så handlar väldigt mycket att göra det nödvändiga för att kunna nå det långsiktiga resultatet. Men det finns många fallgropar att trilla i oavsett hur duktigt man är inom investering. Vi är ändå känslomässiga varelser och när pengar blir viktigt så kan det vara svårt att göra kloka beslut.

Man ska sträva efter att göra rationella beslut som gagnar en långsiktig investering. Rationellt beslut kan också vara att man går emot sin egen ”magkänsla” och mot marknadens koncensus.

Vad jag menar är att det är betydligt lättare för många att köpa när aktiekurserna börjar gå upp istället att köpa under nedgångar och helst under kraftiga nedgångar.

Därför blir Investerings psykologi viktig. Det räcker inte bara att veta hur marknaden rör sig eller varför en viss marknadsreaktion har skett, utan man måste också veta hur man själv som investerare hanterar olika motgångar och kunna vänta under en längre perioder när man inte hittar köpvärda aktier. Men tyvärr så tar man inte hänsyn till det och det blandas väldigt enkelt med Marknadspsykologi.

Självanalys istället för Teknisk Analys

Samtidigt tycker jag att man ska fokusera mer på hur man själv kan hantera när det blir tuffa tider och inte lägga så mycket tid på hur marknaden ska röra sig. Det är mycket viktigt eftersom jag måste erkänna att det inte var lätt att fortsätta köpa när portföljen hade gått ner 25-30% under finanskrisen 2008.
.

Idag finns det ett begrepp som heter ”Behavioral Finance” inom akademiska världen vilket har blivit en bättre motsvarighet till ”den rationella marknadsteorin”. Om man skulle sammanfatta Behaviorall Finance så skulle man säga beteendemässig ekonomi där man försöker ta hänsyn till de olika marknadsaktörernas emotionella och psykologiska aspekter som påverkar marknadsrörelserna. Med andra ord man tar hänsyn till att det inte är rationella beslut som ligger bakom marknadsrörelserna.

Det är också på grund av Behavioral Finance som dagens tekniska analys har blivit såväl populärt som mer accepterat inom den akademiska- och finansiella världen. Det har till och med gått så långt att det har blivit vanligare att man använder teknisk analys än fundamental analys.

Själv är jag väldigt kritisk till TA men inte direkt till TA i sig själv utan till när den används för långsiktiga beslut.
Jag tycker att TA passar bäst för kortsiktig handel och trading. Kanske också för en tidspeorid på några månader till några år. Men att använda TA till 10-20 åriga investeringsbeslut är helt meningslöst.

Jag blir mycket tveksam till när man kombinerar TA till långsiktiga investeringsbeslut.

Ett mycket bra bevis att TA mer och mer har tagit över långsiktigt förnuft är begreppet:

”Cut your losses & Let your profits run”

Detta har blivit ett mycket accepterat begrepp inom investeringsbranschen och jag tror inte någon skulle kunna öppet kritisera det. Detta eftersom det är en mycket viktigt strategi där man skyddar portföljen mot nedgångar och samtidigt kan dra nytta av uppgångarna.

Jag blir irriterad när jag hör personer som tycker att det är bra med långsiktiga investeringar men samtidigt rekommenderar att man ska använda sig av ”Cut your losses & Let your profits run” eftersom dessa personer förlorade ganska mycket på en aktie som har gått ner kraftigt och samtidigt har de tagit vinsten för snabbt på en annan aktie som har fortsatt stiga kraftigt efter försäljningen.


Jesse Livermore
Men om man kollar närmare på begreppet så har det med den största sannolikhet kommit från trading-branschen. Det tidigaste jag har hittat är från boken Reminiscences of a stock operator där den kända tradern Jesse Livermore har upptäckt:

Cut your losses quickly.
As soon as a trade is contemplated, a trader must know at what point in time he’ll be proven wrong and exit a position. If a trader doesn’t know his exit before he takes the entry, he might as well go to the racetrack or casino where at least the odds can be quantified.

Let your profits run
They say you never grow poor taking profits. No, you don’t. But neither do you grow rich taking a four-point profit in a bull market.

After spending many years in Wall Street and after making and losing millions of dollars I want to tell you this: It never was my thinking that made the big money for me. It always was my sitting. Got that? My sitting tight!

I’ve known many men who were right at exactly the right time, and began buying and selling stocks when prices were at the very level which should show the greatest profit. And their experience invariably matched mine – that is, they made no real money out of it. Men who can both be right and sit tight are uncommon. I found it one of the hardest things to learn. But it is only after a stock operator has firmly grasped this that he can make big money. It is literally true that millions come easier to a trader after he knows how to trade than hundreds did in the days of his ignorance.


Under min tidigare trading hade detta varit en nödvändig regel eftersom jag både skyddade portföljen och samtidigt kunde utnyttja uppgångarna. Men jag hade jättesvårt att sluta tänka i dessa termer när jag började med långsiktig investering.

Jag insåg snabbt att det inte går ihop med en långsiktig investering. När man ska äga en aktie minst 10-20 år så kan man inte hålla på att sälja så fort det går ner. Oavsett hur stor säkerhetsmarginal man har eller att man placerar på en kurs där aktiekursen inte bör gå ner så långt.

Jag har skrivet tidigare om problemet med Stopp-och-loss som en meninslös strategi vid långsiktighet. Vad man ska istället fokusera på är att köpa vid nedgångar och hoppas att man har en del likvida medel så att man kan köpa fler om det går ner ännu mer.

För att kunna ignorera ”cut your loses” strategin så måste du satsa på:

- Långsiktiga investeringar som är baserad på FA
- Kvalitetsbolag med starka finanser
- Hög direktavkastning
- Inte alltför hög värdering


Men om man fortfarande vill skydda sig emot nedgångar på enskilda aktier och felbeslut?

Då kommer diversifiering in. Det är bättre att säkra portföljen genom bra diversifiering och mindre små köp över en längre tidsperiod än att försöka pricka botten.

Många argumenterar att man ska fokusera, dvs. satsa på ett fåtal aktier som man tror ska generera bästa avkastningen. Vilket inte är fel. Men många glömmer att nämna den stora nackdelen. Om man gör ett felköp så kommer det påverka negativt i större utsträckning än om du hade en diversifierad portfölj.

Men om jag vill köpa en riskfylld aktie?

Jag tycker fortfarande att du ska sluta tänka på ”Cut your Losses” om du nu inte tradar eller är kortsiktigt. Om du nu köper en aktie som en långsiktig investering så finns det en bra anledning till det!

Så varför sälja aktien för att den går ner till en viss kurs? Du ska i så fall sälja:

1- pga. en felanalys eller för att det har kommit ny information.

2- eller att aktiekursen gått upp för mycket = orealistiskt hög värdering.


Om du däremot försöker satsa på ”risk-aktier”, då kan du i så fall köpa så pass lite att den inte påverkar vid kraftigt nedgång!

När det gäller det andra begreppet ”Let your profit run”. Tyvärr här har jag inte något bra svar. Det har alltid varit svårare att veta vilken kurs man ska sälja vid om man nu överhuvudtaget ska sälja en aktie. Det är ett helt annat ämne som inte får plats här inne.

Till och med om man lär sig allt om investeringar och aktievärdering så är det slutändan det viktigaste att kunna ta rätta beslut och köpa och sälja när det är tuffa tider. Därför är Investeringspsykologi viktig!

Ännu mer om Investerings Psykologi där man får veta risken att göra prognoser och ha rätt är lika farlig som att spela på casino!

11 kommentarer:

 1. Jag håller med att begreppet är väldigt tveksamt.

  Om du agerar med Graham-tänkande så är en temporär nedgång bara en chans att köpa samma aktie (som du nyss konstaterade att den skulle ge dig god avkastning) billigare. Dvs. till ännu högre avkastning.

  Om du agerar på signalanalys (TA) och antar att signalen är stokastisk kommer en liten dödgång neråt och en stor uppåt bara att leda till att du får många negativa avslut per positivt.

  Så oavsett som du behandlar aktien som en andel i ett företag eller som ett papper vars värde varierar längs med en signal värd att analysera så faller det här begreppet sönder.

  SvaraRadera
 2. Lundaluppen
  Jag måste ändå säga att TA, kan fungera och har sina fördelar när man ska använda det som tex: vid trading.

  Sen kan man alltid argumentera om trading är bra elle dåligt!

  Däremot som du säger "begreppet är väldigt tveksamt" och jag är mest kritisk till när man använder TA för långsiktiga investeringsbeslut.

  SvaraRadera
 3. och var går gränsen mellan FA och TA?

  Om du exempelvis lägger ut ett diagram på Hennes&Mauritz (från Börsdata t.ex) med företagets vinst per aktie de senaste 15 åren eller något. Och från detta sedan drar slutsatsen att företaget kommer växa i samma takt soo det gjort historiskt så är det ju en ren och skär teknisk analys som du gör..." the trend is your friend"

  Som bekant ofta flyter det ihop och man skall akta sig för att tala om det ena och andra.

  Ang. Graham så tycker jag många mer och mer börjar "häda" hans teorin.

  i grunden så var Graham en balansräkningsfundamentalist med netto-skulder/kassa i fokus. kanske bara 1/10 av hans intressae handlar om att fokusera på bolagets vinstgenereringsförmåga.

  SvaraRadera
 4. Cristoffer: den främsta skiljelinjen som jag ser det är att man i det ena värderar bolaget utifrån vad företaget presterar och i den andra tittar på aktiekursen.

  Möjligen bör det nyanseras lite, men det är huvudgränsen i mina ögon.

  SvaraRadera
 5. Cristoffer
  Tycker att det helt olika saker när det gäller FA och TA och det blir helt fel att försöka jämföra.

  Det finns de som använder enbart TA och det finns också de som använder både TA och FA. Det beror på också lite vilken strategi man har.

  Men jag tycker fortfarande att det är olika saker och det går inte säga vinsttillväxten är ett slags TA eftersom den har sin datainput på aktiersen medan den FA är baserad på tex: företagetsvinster. Aktievinsten är det som är mer verklig "fakta" och aktiekurser är snarare marknadens förväntningar.

  Jag tycker det är dags att någon försöker lyfta fram nackdelarna med TA eftersom det har blivit alltför okritisk accepterad av allmänheten.

  När det gäller Graham, så tror jag du menar den sista youtube-filmen. Tänk att det är samma person, Jason Zweig, som har skrivet kommentarerna till den nya upplagan av "The Intelligent Investor".

  SvaraRadera
 6. För att nu vara lite tjatig...bara för sakens skull och även fast jag nog håller med er i ert resonemang.

  I min sinnevärld handlar tekniska analys om att (så som det står på wikipedia)

  "Grundtanken är att marknader ofta följer vissa mönster som möjliggör prognoser."

  Låt mig ta ett exempel.
  Bank of America

  Sedan 1930-talet hade BAC aldrig sänkt sin aktieutdelning, inte ett endaste kvartal, ever. I själva verket hade man bara höjt, höjt höjt höjt i takt med den amerikanska ekonomin hade utvecklats och inte en endaste lågkonjunktur sedan den stora depressionen hade fått BAC att sänka sin utdelning. Sommaren 2008 delade bolaget ut 2,56 dollars per aktie och år.

  Så fort aktien gick ned under 45 dollar (direktavkastning 5,6%) så överfylldes aktieforum om hur bra aktien var ur ett värdeperspektiv, 5,6% i löpande avkastning och utdelningen hade aldrig sänkts på knappa 80 år och osv.... Det pratades om att Buffett var aktieägare och aktien var grovt fundamentalt undervärderad.

  I själva verket så var BAC ett vrak som hade delat ut sina egna muskler.

  Jag vill påstå att det majoriteten investerare enbart hade gjort en teknisk analys av bolagets historiska aktieutdelningar och historiska vinster. och inte någon direkt fundamental analys av bolag.

  I min sinnevärld handlar fundamental analys att "läsa bortom redovisningen" och faktiskt förstå faktorer som gör att framtiden inte är som historien.

  Även om den oftast är så...

  Så min uppfattning är att gränsen mellan FA och TA många gånger är svår att dra.

  SvaraRadera
 7. Du skriver att du är "mycket tveksam till när man kombinerar TA till långsiktiga investeringsbeslut." Jag förstår vad du menar, men vill göra en invändning. Jag säger inte att det är så i ditt fall, men jag upplever att många missförstår vad TA faktiskt är och hur det kan användas.

  TA behöver inte användas enbart för kortsiktig trading. Det kan likaväl vara så att man letar upp bolag som fallit rejält och agerar på någon lämplig signal att en bottenformation är satt. Man gör ingen prognos att aktien ska stiga X % därifrån, utan agerar helt enkelt i ett läge som historiskt gett bra utfall. Vissa gånger går det fel, vissa gånger blir det bra.

  Precis som med vilken annan typ av analys som helst. Vad man då i praktiken har gjort är att man köpt på sig i en (förmodat) undervärderad aktie. Det kan röra sig om H&M under 2008, eller något mindre bolag, det styrs förstås av vilken strategi man har.

  Vad jag vill mena på är att FA och TA mycket väl kan gå hand i hand och inte behöver vara något motsatsförhållande. Det kan likaväl ses som två bra kompletterande analysmetoder, men det beror förstås på hur man använder det.

  Sedan berör Cristoffer en intressant punkt, det behöver faktiskt inte vara så värst stor skillnad mellan vissa verktyg inom FA och TA.

  För övrigt är ju Buffett av åsikten (förstås) att marknaden är ineffektiv och att det har gjort att värdeinvesterare kunnat utnyttja felprissättningar och andra aktörers mindre rationella beslut. Däremot ser han inget värde i TA, i likhet med många andra värdeinvesterare. Det blir lätt så när man är främmande för en annan analysmetod, men det grundas ofta i okunskap. Att det sker felprissättningar innebär givetvis att det går att utnyttja oavsett vilken metod man använder, så länge man lyckas identifiera dessa felprissättningar. Och det går att göra med TA likväl som med FA, är min uppfattning.

  Sorry för ett lite långt inlägg, intressant ämne :)

  SvaraRadera
 8. Cristoffer
  Tänkte citera nåt som du sammafattar bra:

  Jag vill påstå att det majoriteten investerare enbart hade gjort en teknisk analys av bolagets historiska aktieutdelningar och historiska vinster. och inte någon direkt fundamental analys av bolag.

  För mig handlar FA mycker mer om historiska aktieutdelningar och vinster. Det handlar mycker mer om bolagetsframtid, finansiella styrka, balansräkning osv..osv! Sen måste jag också nämna kvalitativ analys som inte går att göra via nyckeltal eller andra finansiella siffror.

  Men jag har jag fortfarande väldigt lätt att dra en tydlig gräns mellan FA och TA :)..

  SvaraRadera
 9. Stefan
  Intressant syntpunkt!
  Jag kan börja med säga att jag har ändå en grundläggande erfarenhet av TA och trading och jag vet också att det finns en del framgångsrika investerare som kombinerar FA och TA.

  Det är framför en liten del av TA kan vara intressant för Investerare och det är när aktiekursen gör nytt längsta eller går ner kraftigt. Vilket kan göra det enklare att hitta lågvärderade bolag.

  Men däremot så tror jag inte att det är lika effektivt att köpa aktier för att aktiekursen har bottnat efter en nedgång och börjar gå upp igen.

  Det känns mer som en momentum trading där man försöker utnyttja den kortsiktiga uppgången. Den långsiktiga utvecklingen kommer fortfarande vara mer beroende av företagets FA och tex: framtida vinstutveckling.

  Som du nämner om du enbart köper aktier som börjar gå upp, dvs TA-analys, så kommer du också få en del fel köp. Samtidigt är det betyligt svårare att behålla en aktie som man inte vet så mycket om.

  "RISKEN ÄR STÖRRE ATT MAN SÄLJER AKTIEN SÅ FORT DEN GÖR ETT NYTT LÄNGSTA ELLER BÖRJAR GÅ NER IGEN!"

  Så det är inte så enkelt att bara köpa vid trendbrott och andra vid andra TA analyser.

  Därför tror jag mer på FA där man köper mer så fort det går ner igen förutsatt att det är lågvärderad, eftersom marknaden kommer att uppvärdera bolaget efter en tid. (OBS! Men som Stockman säger då gäller att man gör FA på rätt sätt och tyvärr det är inte så enkelt som det låter)

  SvaraRadera
 10. Jag håller absolut inte med om att teknisk "analys" skulle vara allmänt accepterat. Vilken analys (bra eller dålig) då än hittar i vilken affärstidning som helst grundar sig på fundamentalanalys. Det finns förstås i tidningar som DI artiklar om TA, men då under denna rubrik, ung. som man brukar presentera saker som går under vissa läsares "special interests".

  Börssnack m.fl. fora på nätet är förstås fulla med TA men det är av den enkla anledningen att dessa inte sällan bidragsförsörjda gossar försöker finna orsaker till att göra dagens affärer, ung. som när man sitter vid rouletten och räknar hur många gånger rött har kommit upp för att man ska våga gå in (i tron att det inte kan bli fler än X gånger).

  Teknisk analys ska inte ens nämnas i samband med fundamentala analysmetoder! Även om det kanske finns något system som ibland fungerar bland alla metoder som föreslås inom TA går det inte att jämföra med det enkla faktum att aktier förr eller senare värderas korrekt i förhållande till sin framtida intjäningsförmåga och kan man förutsäga den bara ungefärligen rätt så kommer man att tjäna massor av pengar på sin analys.

  SvaraRadera
 11. Lou
  Som du säger varför ska man kolla på TA när det är ändå FA som bestämmer den långsiktiga trenden.

  Men samtidigt måste säga att TA kan fungerar för Trading och korsiktig handel men då gäller att man är duktig i riskhantering och annat.

  Så jag vill inte argumentera emot för TA men jag gillar inte när den blandas i hop med långsiktighet.

  SvaraRadera