onsdag 7 juli 2010

Växande 5 % direktavkastning - redan nästa år?

Det verkar som om H&M inte är lika attraktivt som investering längre av någon konstig anledning. Aktien var nere på ca 205 kr förra veckan och idag har kursen slutat på 218 kr. Det är en direktavkastning på 3,7 % och P/E-tal 22. Om man dessutom kollar på aktiekursen så ser det inte direkt billigt ut eftersom den har gått upp ganska mycket men aktiekursen säger väldigt lite om bolagets rätta värdering.

Klicka för Större Bild

När man däremot börjar kolla på vilken vinst det kan bli för 2010 så är värderingen allt utom hög. Jag har tidigare skrivet ett inlägg om att ifall H&M gick ner till 400 kr så skulle man få en direktavkastning på 4% och kanske till och med 5% för nästa års vinst när aktiekursen befann sig på 500 kr.

Nu efter split så har vinsten för Q1 + Q2 har överraskat positivt pga de höga bruttomarginalerna. Hittills har H&M haft 32 % högre vinst för 2010 i jämförelse med 2009. Eftersom vinsten för Q1+Q2 är kända så är det lite lättare att göra bättre prognoser för helåret 2010.

Om vi antar att H&M lyckas ha nästan samma vinsttillväxt för de övriga kvartalen, Q3 & Q4 så skulle man kunna förvänta sig en total vinst på 12,5 – 13 kr / aktie utan att överdriva.

Klicka för Större Bild
Klicka för Större Bild

Detta betyder att P/E -talet borde hamna på mellan 16-17 för vinsten på helåret 2010. När jag kollar lite snabbt på börsdata så ser jag att det lägsta P/E för 2008 var 13 och 2009, 15. Under samma tid var det högsta P/E-talet 21 och 22. Så med andra ord, till och med om H&M inte är extremt billigt som under 2008 så borde det finnas en gräns för hur mycket H&M kan gå ner om nu inte något drastiskt händer.

Finns det förnuftiga investerare så kommer de att inse att H&M förmodligen kommer lyckas att öka vinsten med nästan 40% de närmaste åren om vinsten utvecklas till 12,5-13 kr och aktiekursen borde värderas upp på samma sätt. Om man dessutom lägger på bolagets årliga tillväxt på 10-15 % och den stabila finansiella ställningen så harjag lite svårt att förstå varför H&M inte är köpvärd till dagens kurser.

Utdelningen – Direktavkastning 5 %
När man kollar på den kraftiga vinstökningen så undrar man självklart hur mycket utdelningen kan växa. Om man kollar på tidigare utdelningsandel så borde 10 kr i utdelning för nästa år inte vara allt för orealistiskt. Det betyder en direktavkastning på nästan 5 % för en aktie som H&M.

Yield on Cost – 6,5 %
Ni som har lyckas köpa H&M under 2008 för en genomsnittlig direktavkastning på 5 % kan i så fall njuta av en Cost On Yield på ca 6,5 % för nästa år och som kommer att fortsätta att växa. För er som inte vet så betyder Cost on Yield, den avkastning(direktavkastning) man får för investeringen som gjordes i början och som inte tar hänsyn till värdeökningen i kursen. Med andra ord 40procent 20år betyder i själva verket = 40 procent Cost on Yield om 20 år. Med den här tillväxttakten så kan man förvänta sig en 10 procentig avkastning på Cost On Yield på mindre än 5 år, vilket är en mycket bra investering. ( OSB! Tänk också att den högsta direktavkastning på 2008 var ca 6,5 % )

Nu när sammanställningen är klar på börsdata så kan man se många andra intressanta saker om H&M som jag har länge önskat kunna se på ett snabbt och enkelt sätt. Det gör att man kan göra bättre analyser än enbart kolla på vinsten och utdelningen.

Vinst/Utdelning/Fritt Kassaflöde
En av H&M starkaste fördelar är att bolaget lyckas växa med ganska små investeringar i relation till vinsten och vinstutvecklingen, vilket gör att det blir mer pengar som går till kassan och utdelningar. Under senaste 10 åren så har HM lyckas generera Totalt / aktie:
Vinst: 55 kr
Fritt kassaflöde: 48 kr
Investeringar: 15 kr
Avkastning EK / Soliditet
Här kan man se att H&Ms höga avkastning på Eget Kapital inte kommer ifrån stor belåning eftersom bolaget har en hög soliditet på 73 %. Det är inte många bolag som har så hög soliditet och samtidigt en så hög avkastning på över 40 %.

Omsättningshastighet / Vinstmarginal
Här kan man se att H&M har en omsättningshastighet på nästan 2 ggr. Det betyder att H&Ms omsättning är nästan 2 gånger större än bolagets totala tillgångar. Samtidigt kan man också se hur vinstmarginalen har utvecklats. Vinstmarginalen och Omsättningshastigheten påverkar den totala avkastningen och bra att jämföra.
Nettoskuld / EBITDA
Det är inte många bolag som har en ”negativ” nettoskuld. Det betyder att bolagets kassa & likvida medel och liknande finansiella tillgångar som ger ränteintäkter överstiger bolagets räntekostnader eller rättare sagt räntebärande skulder. Det betyder att H&M har ett positiv finansnetto där ränteintäkterna överstiger räntekostnaderna mer än 50 gånger. Samtidigt ser man också att H&M inte har växt med hjälp av belånade pengar de senaste 10 åren utan tvärtom så har bolaget ökat kassa & likvida medel rejält.

Räntebärande – och Ickeräntebärande skulder
Här kan man också se hur stor skillnaden är mellan räntebärande och ickeräntebärande skulder i bolaget.

Anläggningtillgångar
Samtidig består H&Ms största andel av anläggningstillgångar av materiella tillgångar vilket är positivt.

Omsättningstillgångar
Om man kollar den andra halvan av tillgångarna så ser man verkligen hur stor kassan och övriga omsättningstillgångarna är. Man kan också se tydligt att H&M har gjort olika slags finansiella placeringar under 2004/2005 som sen successivt gått in i kassan och vissa år har avkastningen till och med täckt investeringskostnaderna.

Likviditet
Stabilt som allt annat. Man ser tydligt att Omsättningstillgångarna överstiger kortfristiga skulderna ganska mycket. I vissa företag som har stora varulager har större kortfristiga skulder än omsättningstillgångar men H&M har inte det problemet.

Direktavkastning / Utdelningsandel
En riktigt bra utdelningstillväxt men om man kollar noga så ser man att den kraftiga tillväxten under 2001/2002 kommer från högre utdelningsandel och den fortsätter vara hög. Sen ser man också att Utdelningsandelen sakta men säkert börjar gå neråt vilket är positivt. Men så länge H&M ökar vinsten år efter år så är det inte så stort problem med hög utdelningsandel i dagsläget. Tänk också på att bolaget har en rejäl kassa och att verksamheten inte kräver allt för stora investeringar vilket gör att utdelningen inte borde riskeras vid tillfälliga vinsttapp.

P/E-tal / Vinsttillväxt
Ett mycket viktigt diagram som visar historiska högsta / lägsta P/E-tal och samtidigt hur vinsttillväxten utvecklades under samma tid. H&Ms P/E tal har gått ner kraftigt från över 100 som högst till 20 i dagsläget. Samtidigt ser man också att vinsttillväxten var 50 % där P/E-talet var som högt vilket kan förklara den höga värderingen. Idag har HM en mer normalt vinsttillväxt på 10 % men åretvinsttillväxt borde hamna på ca 20-30% pga högre bruttomarginaler. Vilket borde generera ett bra PEG-tal som är ett av Peter Lynch favoritnyckeltal.

Aktiekurs / Omsättning & Eget Kapital
Här ska man direkt kunna se hur stor är skillanden och utvecklingen mellan bolagets aktiekurs, Omsättning, Total Kapital och Eget Kapital vilket ger en bättre bild över bolagets genomsnittliga substansvärde. I det här fallet är aktien inte direkt billig om man kollar på Eget Kapital men H&M har aldrig varit en substansaktie utan en vinst- och tillväxtaktie som också kan kallas för en stabil utdelningsaktie idag.

OMX / Återinvestering av utdelningarna
Äntligen nu får man en bättre bild över hur stor skillanden blir när man återinvesterar utdelningar och samtidigt kan man se hur aktiekursen utvecklades i jämförelse med OMX. Här skulle man kunna se den riktiga potentialen om man skulle lyckas få en historisk data på 15-20 år :)

Butiktillväxt
Ett trevligt diagram som visar H&Ms årliga och genomsnittliga nya antal butiker under 10 år. Man ser också att H&M har ökat takten med några procentenheter sista tiden och en genomsnittlig tillväxt på 13% / år är inte dåligt och borde ge avtryck i den framtida omsättningen och tillväxten som oroar många analytiker. Samtidigt med en kombination med hög bruttomarginal så ser det mycket bra ut. Men jag vill helst att den framtida vinsttillväxten ska kommer mer ifrån omsättningsökning och inte högre bruttomarginaler.

Försäljning / Land
Till sist ett utmärkt diagram som visar att H&M kan fortsätta att växa eftersom 70-80% av bolagets försäljning sker i Europa.

När man kollar närmare på siffrorna i Börsdata så ser man verkligen vilket fint bolag det är. Ibland undrar man varför det inte finns liknande bolag på Stockholmsbörsen och det kanske beror på en stark ägare som väljer att växa stabilt och säkert. Man ser tydligt att bolaget är överkapitaliserat och jag kan förstå att H&M kan växa kraftigare med en soliditet på 50% eller lägre med tanke på den stabila verksamheten men vem bryr sig när man har en stabil tillväxt med en hög lönsamhet. Det känns tryggt att veta att bolagets ägare inte vill maximera vinsten/tillväxt utan vill växa med en stark finansiell styrka.

Samtidigt börjar man verkligen förstå hur viktigt det är med en stark och stor ägare som tänker långsiktigt. Om H&M hade ägds av institutionella placerare så hade bolaget förmodligen inte haft liknande utveckling. Nu börjar man förstå lite bättre varför Warren Buffett och Philip Fisher förespråkar en fokuserad portfölj eftersom det inte finns många liknande bolag idag.
Erling Perssons värderingar
Här kan ni läsa om grundarens Erling Perssons värderingar som präglar än idag. Stor tack till Ole för källan.
Klicka för Större Bild
.
En mer avancerad:
- kassaflödes,
- Owner Earnings,
- Capex
-CROIC
analys över H&M av bloggaren Swedish Value!

12 kommentarer:

 1. I sedvanlig ordning skriver du högkvalitativa inlägg. Och man har undrat var du hållit hus under sommaren, men du förtjänar semester från bloggen du med. Fortsätt såhär! Det är intressant då du lägger fram bolag som du tycker kan vara köpvärda i form av att aktuell direktavkastning är fin osvosv även om du inte skriker "köp!!!".

  Jag hoppas verkligen du når dina mål med dina investeringar.

  // Langen, Stocksaver (kärt barn har många namn)

  SvaraRadera
 2. Oskar
  Tack det samma!

  Helt klart köpvärd! Sen kan jag inte säga att H&M är extrem billig eftersom det kan gå ner under 200 kr om det blir oroligt igen. Men samtidig tror jag inte att H&M kan rasa mycket mer än dagens kurs tanke på vinsten och utdelningen nästa år.

  Så är man osäker kan man köpa lite nu och avvakta för kraftigare nedgångar.

  SvaraRadera
 3. Givetvis, och den mentaliteten tycker jag man ska ha då det gäller investeringar. Jag tror i allmänhet det är extremt få som under lång tid klarar av att förutspå marknadens rörelser, varpå man bör investera med den filosofin att man inte klarar av att göra det helt enkelt. Det kan låta pessimistiskt men jag skulle väl snarare säga att det är ett strategiskt val för att balansera risker.

  Eftersom man inte vet hur marknaden kommer gå, den kan gå upp eller ned. Så bör man alltid försöka ha en viss % av portföljen i likvider för att kunna köpa. Går det ner köper man, går det upp kanske man ska fokusera på att spara lite mer likvider till nästa ras.

  Man skulle kunna säga att man köper EFTER ras istället för INNAN uppgång. Detta blir då lite paradoxalt då det egentligen betyder samma sak men det ger en ganska mycket annan syn tycker jag ifall man tänker att man ska köpa efter ras och sälja efter uppgång istället för att köpa innan uppgång och sälja innan ras.

  Sedan måste man såklart kolla på bolagens fundamenta, men detta är då generellt sett för börsen.

  SvaraRadera
 4. Från vilket bok är urklippet hämtat från?

  SvaraRadera
 5. Oskar
  Det svåra är att ha likvider som täcker nedgångarna. Oftast tar det slut så fort det kommer de första nedgångarna och sen har man inga pengar om nedgången fortsätter.

  Samtidigt kan man inte heller vänta tills det blir långvarig fritt fall som under 2008 eftersom man vet inte om det kommer att ske.

  Själv har jag gjort lite enklare genom att kolla på 4-6 % direktavkastning på stabila aktier som jag ganska säker på att utdelningen inte sänkt och förmodligen kommer att höjas i framtiden och då gäller att man har koll på bolagets fundemental som du säger!

  SvaraRadera
 6. Magnus
  Tack! Det känns bra att verkligen se hur stark Hm är!


  xyzzy
  Jag tror att boken heter:

  Jacobs Stege : triumfer och nederlag i en bankmans liv

  SvaraRadera
 7. Eftersom vi med all sannolikhet kommer att få en krafting avtrubbning de närmaster åren i EU så borde väl det drabba HM hårt? Största delen av inkomsten i HM kommer från just europa. Att köpa HM nu borde isåfall vara dumt och det är bättre att vänta 1-2 år och låta marknaden sjunka?

  SvaraRadera
 8. Spelkillen
  Tveksamt! Risken finns att man missar bra köptillfällen när man blandar in omvärldsfaktorer!

  SvaraRadera
 9. Är inte H&M lite som IKEA att de är de sista att drabbas av en avmattning? Det första som händer är väl att folk vänder sig till dem istället för de dyrare konkurrenterna, först när vi inte längre har råd med kläder överhuvudtaget drabbas H&M nämnvärt.

  SvaraRadera
 10. Anonym
  Självklart kan vara så! Jag tror att H&M är betydligt säkrare/stabilare än IKEA eftersom kläder är viktigare än möbler! Man sparar mer på nya möbler/inredning än kläder vid tuffare tider.

  Sen ska man heller inte glömma att i tuffare tider så draffas de som har ekonomisk dåligt och oftast det är H&Ms största kundgrupp.

  SvaraRadera