torsdag 19 augusti 2010

Roligare P/E-tal och EBT istället för EBIT & EBITDA!

Man kan omvandla p/e-talet till % -form och därmed få ett lättare nyckeltal om man vill jämföra. Jag tror inte att nyckeltalet används så ofta.
.
Det andra nyckeltalet som jag tycker är ganska viktigt är EBT och det är när det gäller användandet av EBITA & EBIT som jag nu verkligen börjar se nackdelarna med nyckeltalen.

1-P/E-talet
2-EV/EBT

1-P/E-talet
P/E-talet måste vara det vanligaste nyckeltalet som används inom aktievärdering. Ändå tycker jag att det är lite jobbigt att tänka i multiplar som P/E-tal 15-20 = (om 15 – 20år ska man kunna få tillbaka investeringen förutsatt att vinsterna förblir oförändrade ).

Tänk om man skulle gå till banken och höra att sparräntan var lika med P/E - 50, vilket motsvarar 2 % ränta. Med andra ord det skulle ta 50 år innan du skulle få lika mycket ränta som insatta kapitalet. Nu har jag inte tagit hänsyn till ränta-på-ränta effekten men tänk också på att det tas 30 % vinstskatt på den årliga räntan vilket borde jämna ut sig eller i värsta fall kan det ta längre än 50 år. Hur som helst så låter det inte lika roligt som procenttalet.

Varför är P/E-talet så populärt?
En anledning kan vara att nyckeltalet är så pass enkelt att till och med aktiemäklare och finansanalytiker kan förstå och förklara begreppet.

Men P/E-talet har stora brister oavsett hur populärt det är:
-Baseras på nuvarande och förväntade vinster i framtiden som är svåra att förutsäga.

-Det förändras hela tiden med aktiekursen.

-Svårt att jämföra mot andra företag som finns i andra branscher. Till och med många bolag i samma bransch har inte samma verksamhetstyp vilket gör att p/e-talsjämförelser kan bli lite missvisande.

-p/e-talets värdering tar inte hänsyn till skulderna i bolaget. Många bolag kan få bättre värdering genom högre vinster med hjälp av hög belåning som inte syns i p/e.

- Eftersom p/e-talet baseras på bokförda vinster så säger det väldigt lite om företagets verkliga kassaflöde och investeringsbehov.

- Företag med stora tillgångar och värden kan ha dåligt p/e-tal på grund av lägre lönsamhet och vinstutveckling.


Med andra ord p/e-talet bör vara en liten del av den stora analysen när man värderar ett bolag men tyvärr så brukar det motsvara 50 % eller mer av en ”normal” aktieanalys eftersom det är så enkelt att förstå och använda.

Hur som helst så tycker jag att den jobbigaste delen är att tänka i multipla termer och det känns inte lika naturligt som om det var tex: procentsats. Sen kan det vara jobbigt att jämföra med andra procentuella nyckeltal som direktavkastning, avkastning på kapital, marginaler och andra produkter som ränta på banken eller obligationer. För att förenkla det hela kan man omvandla p/e-talet till en mer begriplig -% sats.

Omvandla P/E-talet till E/P-%
Handelsbanken har en vinst ca 16 kr per aktie och aktiekursen står på ca 197 kr. Därmed har bolaget ett p/e-tal på 12,3 ( =197/16). Men man skulle kunna också räkna hur stor vinsten är i relation till aktiekursen, som man brukar göra när man räknar tex: direktavkastning. Det vill säga 16/197 = 8 %. Man skulle kunna säga att handelsbanken ger 8 % i avkastningen på en aktiekurs 197 kr. Därmed skulle man lättare kunna jämföra med andra nyckeltal och investeringar.

En annan metod skulle vara att man delar 1 med p/e och så får man exakt samma E/P-%.
1 / 12,3 = 0,0813 = 8%

Aktiekurs = P(Price)
Vinst = E (Earning)


P/E-tal
197/16 = 12,3

E/P -%
16/197 = 8 %

1 / p/e-tal = E/P-%
(1/12,3) = 8 %

Så med andra ord är det exakt samma nyckeltal fast i olika former. Vilken är lättare att förstå? 12,3 eller 8 %. Jag skulle välja 8 % och därmed snabbt se att utdelningsandelen är ca 50 % om direktavkastningen ligger på 4 %.

2-EV/EBT
Det enklaste sättet att räkna in bolagets nettoskulder i ett vanlig P/E-tal när man använder sig av EV/EBT. Det blir mer rättvist och bättre värdering än P/E-talet. Man skulle också kunna säga att EV/EBT är en variant av P/E-tal. Det liknar mer Korrigerat P/E-tal vilket är lika p/e + nettoskuld.

P(Price) = EV
Som ni alla vet så är ”Price” lika med aktiekursen och EV (Enterprise Value) står för börsvärde + bolagets totala nettoskuld. Om man skulle dela EV med antalet aktier så skulle man få Aktiekurs + Nettoskuld per aktie.

Med andra ord ( Price + Nettoskuld ) ger bättre värdering tex: genom att aktiekursen räkna upp om bolaget har nettoskulder och får därmed en högre värdering. Samma sak gäller att om bolaget har ”negativ nettoskuld”(dvs mer likvida medel än räntebärande skulder) så skulle värderingen gå ner.

E(Earning) =EBT - Istället för EV/EBIT & EV/EBITDA
Först = Lite difinitioner:
EBT = Resultat före Skatt
EBIT= Rörelseresultat
EBITDA= Rörelseresultat + Avskrivningar

EBT borde vara ett bättre nyckeltal än EBIT eftersom jag tycker att man måste ta hänsyn till räntekostnader och intäkter. Rätta mig om jag har fel men vad är vitsen med att inte räkna med finansiella poster om man misstänker att bolaget har stora lån. I många fall påverkar dessa poster ganska mycket beroende på om man har stora räntebärande lån eller inte.

Nackdelen med EBIT/EBITDA!
Använder man EBIT/EBITDA så får man bättre resultat om det bolaget har höga skulder och räntekostnader. Eftersom bolaget oftast får stora fördelar med belåning genom att öka vinsten men riskerna ökar lika mycket. Däremot får bolag som inte har några räntebärande lån och stora ränteintäkter ett sämre jämförelse tal.

Så jag ställer den viktiga frågan?
Varför räknas finansiella kostnader bort i många av viktiga nyckeltal?

Den här gången har jag inget bra svar på frågan! Men skulle vara intressant och höra hur ”redovisningens ekonomer” filosofera kring det!

På samma sätt skulle jag inte rekommendera EBITDA som används flitigare av finansbranschen eftersom bolag med stora avskrivningar brukar ha stora investeringar och tillgångar som kräver en del underhåll som inte räknas in.

Man skulle också göra exakt samma på EV/EBT som P/E-tal och E/P-%.

P/E-tal = EV/EBT

E/P-% = EBT/EV

Verkliga exempel:
Låt oss jämföra 2 extra exempel. H&M som har ”negativ nettoskuld” och MQ som har stora räntebärande skulder.
MQ ser billigare ut i den enkla beräkningen av P/E-tal. Men när man tar hänsyn till nettoskulderna så blir det tvärtom och MQ P/E-tal 15,6 omvandlas till 46 och samtidigt H&M Höga P/E-tal går ner från 24 till 17. På det andra nyckeltalet, avkastningen på kapital i %, blir det tydligare vilket bolag är lönsammare i relation till aktiepriset om man tar hänsyn till skulderna.

Med nyckeltalet EV/EBT och EBT/EV skulle man få fram kvalitetsbolag med låga skulder längre upp på sorteringslistorna än traditionella p/e-talet

Totalkapital istället för Eget Kapital
På samma sätt skulle man också kunna resonera att i många fall är det bättre att sortera på Avkastning på Totalkapital än Avkastning på Eget Kapital vilket gör att man lättare skulle se lönsamma bolag som kräver mindre kapital och har låga skulder. Nackdelen kan vara att man den skulle sortera bort vissa branscher som Banker och Fastigheter som har stora lån.

17 kommentarer:

 1. Du, det här var ju superintressant. Jag som just håller på att sätta mig in i fundamentalanslys tycker verkligen att det här var ett bra och tankeväckande inlägg! Tror minsann jag ska sätta upp ett litet Excelark och jämföra olika nyckeltal som räknas ut automatiskt när jag gör mina analyser.

  SvaraRadera
 2. intressant, nyckeltal som säger något skulle det vara lite revolutionerande ;)

  Det skulle iaf underlätta i screening processen.

  SvaraRadera
 3. Pontus
  Det är en bra idé. Ju mer man lär sig om nyckeltalen desto mer ser man vissa begränsningar och nackdelar.

  En annan sak som jag funderar på är att den Kvalitativa analysen(sånt som inte går att definera med nyckeltal som Varumärke, Verksamhet, Ägare, framtiden, branschen osv) måste vara viktigare. Det känns som att nyckeltalen borde komma i andra hand!


  Kalle
  Revolutionerande?? :) Det vet jag inte, men däremot så skulle det underlätta ganska mycket att hitta intressanta aktier!

  Men då gäller att ha en databas som har unika nyckeltal och där man kan jämföra med alla aktier!

  SvaraRadera
 4. Tjena 4020!

  Jag gillar din sida skarpt.
  Alltid fint att klicka in här och snylta begripliga förklaringar och intressanta resonemang.

  Keep up the good work, och lycka till i jakten på den första(?) miljonen. =)

  SvaraRadera
 5. Måste bara påpekas att du skrivit MQ istället för HQ i tabellen.

  SvaraRadera
 6. När jag ska räkna EV så ska jag räkna börsvärde + bolagets totala nettoskuld. Jag vet att börsvärde är kurs x antal aktier, men hur räknar jag den totala nettoskulden med hjälp av årsredovisningen? Mvh Jan-Erik

  SvaraRadera
 7. Jag antar att EV/EBIT är populärt därför att nyckeltalet räknar med skuldsättningen. Jag sökte på EV/EBT och i stort sett var den enda träffen denna blogg. I EV räknas skuldsättningen in. Om du räknar dels EV och dels EBT då kommer skuldsättningen räknas dubbelt, varför skuldsatta bolag då "straffas".

  SvaraRadera
 8. Ränta-skatt=1.014 upphöjt till 50 är lika med två.

  Du hade alltså rätt till att börja med.

  Om inte min matte suger det vill säga. :D

  Tack för ditt arbete med den här bloggen. Har lärt mig mycket av dig.

  MVH

  O - amatören

  SvaraRadera
 9. Det ska vara MQ!
  Tabellen var rätt men jag har skrivet fel i artikeln. Det ska vara MQ och inte HQ. :)

  Tanken var att jämföra 2 bolag med samma bransch och jag visste att MQ hade en stora lån.

  SvaraRadera
 10. Beräkning av Nettoskulder
  Det är framför allt 4 slags benämningar som brukar vara räntebärande poster i balansräkningen!
  -lån
  -Räntebärande skulder
  -Skulder till Kreditinstitution
  -Avsättningar till pensioner
  (Den sista avksätningar tll pensioner är olika för olika bolag, vissa tar inte med den medan andra väljer ha det som räntebärande post )

  Skulder som inte är räntebärande är:
  - Finansiella derivatinstrument
  - Uppskjuten skatt
  - Aktuella skatteskulder
  - Övriga Skulder
  - Leverantörsskulder
  - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

  Formel:
  Nettoskuld = Räntebärande Skulder -
  (Räntebärande tillgångar + Kassa & Likvida Medel )

  Om vi ska ta en verklig exempel:
  Ladda ner Wallenstams Senaste Årsredovisning - 2009

  < http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/201003292480-2.pdf >

  Gå till sidan-71 och kolla på skulderna i balansräkningen.
  Det man ser direkt "LÅN" på både i långsiktiga och kortsiktiga skulder:

  Långsiktiga Lån = 4 797 Mkr
  Kortsiktiga Lån = 7 388 Mkr


  Jag ser ingen "Avsätningar och andra skulder som kan tolkas som räntebärande.

  Därmed Wallenstams räntebärande skulder lika med 12 185 (4797+7388)

  Räntebärande tillgångar?? I tillgångs-sidan ser jag inga tillgångar som kan anses vara räntebärande. Man kan diskutera om finansiella derivatinstrument är räntebärande tillgång eller inte? Jag tror inte men jag är inte säker på det.

  Bank & Kassa = 717 Mkr.

  Den totala räntebärande skulden är:

  12 185 - 717 = 11 468 Mkr

  Den motsvarar nästan hela Totala Skulder och därmed ser man att fastighetsbolag är beroende av stora lån.

  SvaraRadera
 11. Amatören
  Jag har inte räknat på ränta-på-ränta minus skatt effekten, men det kändes som att det borde jämna ut sig :)

  SvaraRadera
 12. EBT eller EBIT & EBITDA
  Man kan säga att EBT straffar bolag med högskuldsättning och räntekostnader dubbelt!

  Men det är det som är hela tanken med att använda EBT!

  Jag vill inte ha bolag som ser bra i "pappret" tack vare hög belåning men finansiella kostnaderna tas inte hänsyn till. Om man ränker in dessa kostnader så brukar resultatet vara betydligt sämre.

  I en del fall har jag märkt att värderingen blir lägre när man använder EBIT eftersom det tas aldrig hänsyn till räntekostnader.

  Vad jag menar är att nyckeltalet EBIT är betydlig större siffra än Årets Resultat eller EBT(resultat för skatt)

  Det gör att effekten blir större än nettoskulden i EV.

  Hänger du med??

  SvaraRadera
 13. Jag förstår hur du menar, men jag försöker titta på det från finansnissarnas synvinkel och något skäl måste de ha för att aldrig räkna med EV / EBT, utan alltid EV / EBIT. De bolag som har hög belåning brukar redanb bli straffade i EV.

  Har du kanske något exempel på något riktigt skuldsatt bolag, som ändå får låg EV / EBIT-värdering? Jag tror också att man ska akta sig för bolag med stora räntbärande skulder, men det visar sig i Enterprise value.

  SvaraRadera
 14. Anonym
  Jag tror att finansnissarna har mycket bra skäl att använda EBIT el. EBITDA och det är att försöka visa bolaget har lägre värdering MEN i själva verket det är inte så.

  När du säger att bolaget straffas redan vid EV, kan jag tyvärr inte hålla med om!

  Bolaget gynnas av EV/EBITDA får lägre värdering (eftersom varje % nettoskuld genererar mer % i vinst ) och det gör att resultat blir bättre(lägre) än P/e-talet.

  Därför är finansiella kostnader ett bra verktyg som visar mer rättvis oavsett bolagens skuldsättning.

  Detta gäller om vi utgår ifrån att EV/EBIT eller EV/EBITDA ska vara ett jämförelse tal för den vanliga p/e-talet fast nettoskulder inräknade.

  I EV/EBIT så räknas in nettoskulden MEN....tänk också att när bolag som har stora skulder brukar få mycket högre avkastning på kapitalet. Den högre avkastningen på kapitalet har ett högre effekt än nettoskulden.

  Jag ska komma med en bra exempel på vad jag pratar om i nästa inlägg så du ser den stora skillnaden bättre!

  SvaraRadera
 15. Bra att vi får ett till inlägg, där du tar med exempel.

  Ju mer jag läser om nyckeltal, desto fler brister ser jag med dem. Det enda du behöver egentligen är P/E-tal och sunt förnuft. Är det för mycket skulder, då köper man inte. Den "mjuka" analysen är allt har jag märkt. Vem ska titta på ledningen, varumärket, konkurrenterna, osv? Jo, investeraren. Du borde skriva något inlägg om alla nyckeltals brister och kanske något om "mjuk" analys.

  SvaraRadera
 16. Kommentar till artikeln: "Varför räknas finansiella kostnader bort i många av viktiga nyckeltal?

  Den här gången har jag inget bra svar på frågan! Men skulle vara intressant och höra hur ”redovisningens ekonomer” filosofera kring det"

  - Slut citat -

  En anledning av flera är att det beror på att nyckeltalen ska beskriva verksamheten oberoende av hur den är finansierad, jämför gärna med olika avkastningsnyckeltal. Förstår dock ditt resonemang. Därför bör andra nyckeltal, så som soliditet, skuldsättningsgrad m.m. jämföras parallelt.

  SvaraRadera
 17. Anonym
  Jag håller med att det är viktigare med kvalitativ analys och nyckeltal fungerar som ett bekräftelse att man har rätt eller fel om företaget.

  En mjuk-analys, det hade inte varit fel!


  Anonym
  Man ska nog göra så. En sak hade varit bra om man hade nyckeltalen Ev/Ebitda & Ev/Ebt bredvid varandra så skulle skillnaden i fall om bolaget har stora räntekostnader!

  SvaraRadera