torsdag 10 februari 2011

Clas Ohlson? & Beräkna utdelningen för nästa år!

För ett tag sen fick jag ett mail om hur man ska gå tillväga för att uppskatta framtida utdelningstillväxten för Clas Ohlson.

Det är två saker som jag tänkte på:

1-Hur långt in i framtiden kan man eller bör man prognosera utdelningstillväxten?

2-Är Clas Ohlson fortfarande lika köpvärd?

Om jag börjar med den första – prognosen för utdelningstillväxt!
När man tänker på den frågan så inser man att det inte finns så många bolag där man skulle kunna göra en förlitlig prognos som sträcker sig tex: 5 år i framtiden. Till och med om det var ett stabilt bolag som tex: H&M så skulle jag inte försöka göra prognoser som sträcker sig längre än 5 år. Förr försökte jag göra 10 års prognoser men nu inser jag att det kanske är lite orealistiskt och det kan hända mycket under tiden.

Vill man ändå göra långsiktig prognos!
Då är det bättre att beräkna vad man tror att den "LÄGSTA" utdelningstillväxten kan bli. Det är både säkrare och man får också en bra säkerhetsmarginal. Det är vanligare att man försöker gissa hur mycket utdelningen kan växa som maximalt och det är lätt hänt att man gör ett slags "överoptimistisk" prognos där bolaget blir köpvärt oavsett värdering pga den höga tillväxtsiffran.

Ett exempel kan vara att det är säkrare att ha tillväxtförväntningar på mellan 5-10% för H&M nästa 10 år än att ha en tillväxtsiffra på mellan 10-15% eller högre.

Beräkna utdelningen för nästa år för Clas Ohlson!
När vi pratar om Clas Ohlson som är osäkrare än H&M så är det förmodligen klokare att nöja sig med kortsiktigare prognoser. Själv tycker jag att det är bättre att fokusera på nästa års utdelningar. Vilket också är betydligt lättare att beräkna någorlunda rätt. Ett bra exempel är att det enda jag hade rätt om H&M:s senaste bokslut (i tidigare inlägget om H&M:s-prognosleken) - utdelningen på 9.50 kr :)

När jag har tänkt efter så har jag kommit fram till att det finns framför allt fem punkter som gör att man lättare kan uppskatta nästa års utdelning. De 5 punkterna är:

1-Utdelningspolicy
2-Omsättning- & Vinsttillväxt + Marginaler
3-Utdelningsandel
4-Kvartalsresultat
5-Fritt Kassaflöde
6-Kvalitetsanalys

1-Utdelningspolicy
Det första man kan göra är kolla efter utdelningspolicy på hemsidan eller i årsredovisningen. Så här står det i senaste årsredovisningen för Clas Ohlson - 2009/2010!

"Mot denna bakgrund har styrelsen funnit att utdelningsandelen bör motsvara cirka hälften av vinsten efter skatt. Därutöver kan styrelsen föreslå att överskjutande likviditet också delas ut"

Senaste utdelningen ligger på ca 57 % där vinsten var 6,6 kr och utdelning 3,75 kr. Det gör det också lätt att uppskatta att nästkommande utdelningar kan hamna på lite över 50 % av vinsten.

2-Omsättning- & Vinsttillväxt + Marginaler
Den bästa metoden för att uppskatta utdelningarna längre fram, dvs några år framåt, är kolla på hur omsättningen och vinsten har utvecklats, vilket gör att man kan få en bra uppfattning om hur mycket bolaget kan fortsätta växa eftersom utdelningen kommer från bolagets vinster(eller rättare sagt kassaflöde, punkt 5).

Samtidigt ser man också tydligt hur marginalerna har påverkat vinstutvecklingen. Där kan man också ta hänsyn till tex: att det kan finnas större utrymme för vinsttillväxt om det är alltför låga marginaler eller tvärtom. Om vi kollar på omsättningen så ser utvecklingen bra ut. Omsättningen har ökat med ca 15 % årligen.Men andra sidan har rörelsemarginalen har sämre utvecklingen vilket förklarar att Clas Ohlson haft sämre lönsamhet sista åren när de har investerad kraftigt i etableringen i England och andra stora investeringar i centrallager och nya butikskoncept . Det gör att vinsten har haft sämre utveckling, där årligen utvecklingen varit ca 13 % och sista 3 åren har varit oförändrat. Den låga lönsamheten gör att utdelningstillväxten kan blir mycket lägre än den historiska utvecklingen på 13 %.

Fråga blir om omsättningen kan fortsätta med 15% / år? Och den andra frågan blir hur marginalerna kommer att utvecklas?

3-Utdelningsandel
Ett enkelt nyckeltal att kolla på om ni vill veta hur mycket Clas Ohlson kan tänkas dela ut av vinsten och samt hur stor del av tillväxten som kommit från "högre" utdelningsandel. Om man kollar på den historiska utvecklingen så Clas Ohlson en utdelningsandel på 41 % år 2000 som har växt till 57 % vilket är inte så bra och betyder att utdelningen har ökat mer än vinsten. I framtiden kan det försvåra att utdelningen växer lika kraftigt!


4-Kvartalsresultat
Clas Ohlson har nu kommit ut med två delårsrapporter (Q1+Q2) vilket gör att man kan börja se hur utvecklingen för nästa års utdelningen kan se ut och jag måste också säga att Clas Ohlson har så kallad bruten redovisning vilket innebär att "helårs" räknas mellan 2 år, tex; från" Maj 2009 till Juni 2010". När många börsbolag ska redovisa bokslutet så kommer Clas Ohlson med Q2. Det är också därför utdelningen kommer på hösten.

Den 12-mån rullande vinsten är 6,18 kr och man ser att den är lägre än 6,6 kr som är senaste helårsvinsten. Detta gör att man kanske ska förvänta sig en lägre vinst för 2010/2011. Tar man också hänsyn till den senaste svaga försäljningsutvecklingen så tror jag att vinsten kan hamna på omkring 6 kr eller lägre och om man tar hänsyn till Clas Ohlsons Utdelningspolicy + sista tidens utdelningsandel så skulle man tro att utdelningen skulle hamna på 3 - 3,5 kr i höst. Med andra ord en sänkning i från 3,75. Men man måste ta hänsyn till att många bolag ogärna sänker utdelningen om de inte måste! Därför tror jag att det blir en oförändrad utdelningen dvs, 3,75 kr för nästa år.


5-Fritt Kassaflöde
Av någon konstig anledning så är Kassaflödesanalysen den minst viktiga eller den som många kollar sist eller aldrig när det gäller bolagsvärdering och företagsanalyser. Kanske inte så konstigt när den alltid brukar komma efter Resultat- och Balansräkningen i årsredovisningarna och i många sammanhang nämns den aldrig. Den stora fördelen med kassaflödesanalysen är att:

-Man ser pengaflödet tydligare och hur mycket "riktig-CASH"(alltså inga redovisade vinster) har företaget fått in under verksamhetsåret.

-Man ser också hur företaget har använt pengarna, vilket är lika viktigt.

När det gäller för Clas Ohlsons och utdelningsprognoser så kan man dubbelkolla om de redovisade vinsterna i resultaträkningen är "verkliga" och hur mycket av vinsten företaget kan dela ut utan att behöva öka skuldsättning.
Det enklaste är att jämföra fritt kassaflöde/aktie mot vinst/aktie. På så sätt får man en bättre analys som man ser bolagets utdelningskapacitet med. Det är också viktigt att man kollar på minst 5-10 års snitt för att man ska få en bättre bild. Det man ska kolla på är när skillnaden är alltför stor mellan den redovisade vinsten och fritt kassaflöde. Om vinsten har varit mycket större än Fritt kassaflöde under en längre tid så bör det vara ett litet varningstecken. (men kom ihåg att vissa små bolag i början har större investeringskostnader i början. Där bör man istället kolla på själva investeringarna) Det finns också exempel där vinsten är betydligt lägre än Fritt Kassaflöde och då har man hittat något intressant som marknaden kanske inte har uppmärksammat.

Senaste 5 åren hade Clas Ohlson ett fritt kassaflöde på snitt: 2,5 kr och en vinst per aktie, 6 kr. Det betyder att Clas Ohlson hade möjligheten att dela ut ca 40 % av vinsten men den siffran var i verkligheten 68 % under samma tid. Med andra ord har Clas Ohlson delat ut mer än Fritt Kassaflödet de senaste 5 åren. Vilket också har gjort att Clas Ohlson har ökat på lånet och det kan man faktiskt se på att soliditeten på 70 % har minskat till ca 55 % och samtidigt har nettoskulden ökat (tidigare hade Clas Ohlson inga räntebärande skulder, men inte nu längre)

Det är inte så konstigt att Clas Ohlson var tvungen sänka utdelningen under 2008 från 5 kr till 3,5 kr. Så med andra ord, den negativa trenden måste brytas för att Clas Ohlson i fortsättningen ska ha växande utdelningar.6-Liten Kvalitetsanalys
Sist men inte minst, detta är en av de viktigaste analysdelarna som inte går att räkna fram med nyckeltal eller andra kvantitativa metoder. Det är också viktigt om man vill göra längre utdelningsprognoser där man vet varför det kommer att gå bra för verksamheten, försäljning, vinst osv.

När det gäller Clas Ohlson har jag tidigare varit ganska positiv. Det kan bero på den fantastiska historiken men också att Clas Ohlson hade ett stort och prisvärt sortiment. Behövde man något så var en "Classe-butik" en självklarhet. Dessutom väldigt nära.

En annan anledning var att aktien påminde mig om H&M:s utveckling. Så det var ett försökt att hitta den nya H&M men nu inser jag att det är bättre att investera i H&M. H&M har högre tillväxt, bättre lönsamhet, starkare finanser, bättre konkurrenskraft och högre direktavkastning.

Det är inte lätt erkänna att man kanske har haft lite fel tidigare. Men jag har tyvärr blivit mer och mer negativ pga. företagets utveckling mot sämre kvalité, högre priser och för minskat utbud i sortimentet. Sista tidens försäljningssiffror visar klart att Clas Ohlson har problem med försäljningen medan andra har bättre utveckling. Det är också ett tydligt tecken på att Clas Ohlson förlorar kunder pga. större konkurrans.

Tillväxt kan förstöra värdet!
Många tycker också att Clas Ohlson är betydligt mindre än H&M och därför kan växa kraftigare i fortsättningen. Kanske! (det är också liknande argumenterin när de köper MQ eller kappAhl) Den är inte många bolag som kan konkurrera med H&M tack vare storleken och den starka varumärket. Däremot så har Clas betydligt fler konkurrenter - tuffare att skydda sin marknadsandel. Sen är det inte alltid positivt med tillväxt och det finns många bra exempel där bolag med hög tillväxt har förstört mycket värde för sina aktieägare. Tyvärr så har Clas Ohlsons tillväxt kostat för mycket (lönsamheten) + lägger man på lägre försäljning så ser det ganska tufft ut! Sen har jag tyvärr ingen stor förtroende för nuvarande VD:n och senaste stora aktieförsäljningar av grundarens släktingar visar heller ingen stark ägarintresse.

Om ni är tveksamma om den tuffa konkurrensen och försvagade marknadspositionen för Clas Ohlson så kan ni jämföra produkterna och priserna med några konkurrenter som tex:

-Kjell och Company
(för dator och multimedia)

-Jula
-Bauhaus
-Biltema
(Verktyg inom bygg och verkstad)

-Onoff
-Siba
-EL-giganten
(Allmän hemelektronik)

-Swedol
(Proffsverktyg)

-Rusta
-ÖoB
(Övriga fritids- och hemprodukter)

Slutsats: Clas Ohlson kommer förmodligen att dela ut lika mycket nästa år, 3,75kr och om inte försäljningen och marginalerna förbättras snart så kommer Clas Ohlson ha samma eller i värsta fall minskade utdelningar i framtiden och det ser inte så positivt ut för närvarande! Det handlar mycket om hur snabbt Clas Ohlson kan öka försäljningen utan att ha för dålig lönsamhet och kunna komma till historiska rörelsemarginaler på 15 %. (idag är det ca 10 %)

Sen handlar det också om ifall Clas Ohlson klarar att bryta den nedgående trenden med färre kunder och kan börja med betydligt bättre produktutbud. Eftersom i dagsläget har konkurrenterna betydligt större sortiment och alternativ och lägre priser. (tyvärr något som jag måste erkänna till och med om det känns jobbigt).

Ni undrar säker vad jag har gjort med Clas-aktierna? Jag har gjort som CO-arvingarna och flyttat till en bättre investering!

OBS! Det betyder INTE allt Clas Ohlson är dålig investering utan det handlar mer om vad man tror om framtida lönsamheten för de stora investeringarna som belastar bolaget. Dessutom om Clas Ohlson kan klara av den tuffa konkurrensen. Tidigare hade Clas en mycket bra lönsamhet men idag har jag lite svårare att se hur den lönsamheten kommer att komma tillbaka.

Men Clas Ohlson växer?
Sen kan också argumentera att Clas Ohlson har relativ lågvärdering när den samtidigt växer med fler butiker men jag ser ingen självklar framtidsutveckling. Visst kommer Clas Ohlson växa men när lönsamheten sjunker och försäljningen minskar pga konkurransen så kan tillväxten blir kostsam problem för bolaget i framtiden. Det är bara kolla på hemtex. Haft Inga problem med tillväxten i början! (det vill säga jag får känslan att bolaget satsar mer på tillväxt genom nya butiker än att försöka vårda/förbättra nuvarande produkter och erbjudanden för sina kunder. Om jag själv har lättare att hitta en produkt som jag vill ha hos konkurrenterna till lägre pris så kommer alla andra göra det så småningom)

Hur som helst så har jag hittat en bättre och säkrare investering till nästan samma värdering och med bättre framtidsutsikter så blev det lätt för min del att välja bort Clas Ohlson mot H&M! Annars tror jag inte att jag hade såld Clas Ohlson så enkelt i dessa nivåer.

PS:
Det bästa man kan göra som investerare att inse att man kanske har fel i sin bedömning när tex: försäljningssiffror, lönsamhet eller annat som visar motsatsen det man trodde tidigare. (det gäller alltså att man hela tiden omprovar verkligheten med sin egen uppfattning). Det är inte enkelt att erkänna att man har fel och jag kan tänka mig att det är ännu svårare när det gäller aktier/investeringar.

Vem vet? Kanske jag har också en del ”känslomässiga” felbedömningar om H&M:s framtid/möjligheter men för tillfälligt ser jag inga tecken på att jag har felbedömt H&M och framtida siffror får visa om jag har fel eller inte!

15 kommentarer:

 1. Klädmarknaden är också starkt utsatt för konkurrens, vilket innebär att HM utsätts för risker. Vilka långsiktigt hållbara konkurrensfördelar, moats, ser du hos HM? Jag har inte hittat något och dessutom är modebranschen svår, eftersom mode svänger mycket fort.

  SvaraRadera
 2. Bra val! Det krävs ett starkt psyke för att överge ett företag som inte utvecklats som man trott och istället lägga sitt kapital i något som har bättre värdering i förhållande till fundamenta, men det är detta som värdeinvesteringar handlar om och det finns inga investerare som aldrig gjort en missbedömning, hur duktiga de än må vara.

  För CO gäller det fortfarande att bevisa att de klarar av att växa lönsamt utanför Sverige, något som H&M bevisat under flera decennier. Denna osäkerhet tycker jag aldrig har speglats i COs värdering, som konstant varit för hög relativt H&Ms i min mening. Jag håller fortfarande tummarna för CO, även om jag faktiskt tycker att butikerna blivit lite sämre på sistone och fått in lite väl mycket krimskrams istället för nyttiga prylar till bra priser.

  SvaraRadera
 3. Skulle du vilja titta på ett bolag som heter BYD, en av Buffets kelgrisar?

  Tittar vi på aktiekursen så verkar annonseringen av Buffets innehav gjort att många,många hakade på och skickade upp kursen ordentligt, nu har vi kommit ner och det verkar fortsatt peka nedåt. Lägger in länk till kursgraf.
  Adderar vi USDSEK nedgång till detta ser vi en ännu större nedgång.

  http://moneycentral.msn.com/investor/charts/chartdl.aspx?showchartbt=Redraw+chart&D4=1&D5=2&DCS=2&MA0=1&MA1=2&CF=1&symbol=BYDDF&nocookie=1&SZ=2&CP=0&PT=5

  SvaraRadera
 4. Jag har gjort samma bedömning som du har gjort.Men jag har behållit 30% av mina aktier för att se om dom lyckas vända utvecklingen. Konkurrensen har onekligen ökat för Clas Ohlsson.Konkurrenterna har i många fall konkurrensfördelar genom gratis kundparkeringar.

  SvaraRadera
 5. Tack för ett insiktsfullt inlägg och tillika analys. Jag har också haft Clas Ohlsson på min utdelarlista och köpt månadsvis av den, men aldrig riktigt fått något superförtroende för den.

  Nu har du fått mig att ta beslutet att sälja av dem jag med, för att företrädelsevis köpa HM jag med.

  Men jag funderar även på Ratos, vad tror du om dem i dessa nivåer? Har ju trots allt bra historik och har rätt hög direktavkastning i dagsläget, ifall de åtminstone håller samma nivå som förra året.

  SvaraRadera
 6. när du skriver proffsverktyg på swedol tycker jag du är lite fel ute, det är samma verktyg som biltema men större sortiment och högre priser, tycker det känns bättre att kalla jula för stället där man köper proffsverktyg (bacho, kamasa, sandvik esab, m.m.)till lågt pris
  /fritidsmeken

  SvaraRadera
 7. Jag skulle vilja investera i något stabilt företag i USA via mitt Avanzakonto. Förmodligen tjänar man inte så mycket på att ha utländska aktier i kapitalförsäkringen. Men på mitt vanliga konto kanske. Måste man då köpa en hel börspost? Om man bara har 100k till aktier så känns det lite kämpigt att behöva lägga alla ägg i samma korg. Eller måste jag öppna ett konto via aktiespararna där man kan köpa mindre andelar?

  SvaraRadera
 8. Anonym
  Jo! Det är tuffare i klädbranschen men samtidigt är H&M ingen "liten spelar" som Clas Ohlson! Visst mode svänger snabbt men H&M har redan visat sig att de klarar att hänga med i modet senaste 30-35 åren.

  Samtidigt har H&M många andra konkurrensfördelar som tex:

  -Många butiker har de bästa centrala lägen.

  -Kan konkurera i pris mot sina största konkurrenter som tex: Zara.

  -osv..osv..

  SvaraRadera
 9. Graham
  Måste också säga för din del när det gäller Nokia framför allt när du hade minuspostion. Stark gjort och det visade sig vara rätt val :)

  SvaraRadera
 10. Sten
  Hej!

  Har har du några bra artiklar om BYD:

  http://www.rationalwalk.com/?p=11079

  http://www.rationalwalk.com/?p=9244

  och lite negativt:

  http://www.fool.com/investing/international/2010/12/30/dont-buy-this-buffett-pick.aspx

  SvaraRadera
 11. Nisse
  Hoppas att utvecklingen förbättras för del :)  Pengar/Livet
  Jag tror att du ska vara lite försiktig med att sälja Ratos! De har visat en bra historisk och det behöver betyda att de är högvärderat för att aktiekursen har gått upp!

  Själv har jag Ratos (kanske inte så mycket) men kommer att äga den på långsikt! Det en bra utdelningsaktie!

  SvaraRadera
 12. Anonym-swedol
  Du har förmodligen rät :) Det var bara ett enkel exempel.  Anonym-USA-aktier)
  Det är enklaste är aktieinvest (aktiespararna) där du kan köpa andelar ganska billigt, framför allt fördel om du vill investerar i 10 eller fler bolag samtidigt.

  Sen har tex: Nordnet införd att de ska betala tillbaka utländska utdelningsskatten vilket gör att det är inte lika nackdel som förr. Kanske Avanza inför liknande tjänst. Men där är minicourtaget ca 100 kr vilket gör att man kanske kan inte investerar i många bolag. men 15000-20000 i enskild köp borde ändå inte vara så dyrt.

  SvaraRadera
 13. Hej 4020!

  Vad säger du om Tele2's gigantiska utdelning? Är det läge att köpa på sig Tele2? Vad är din tolkning av läget?

  mvh Svenskmillionaire

  SvaraRadera
 14. svenskmillionaire
  Hej!

  Jag hade också hoppats på att tele2 skulle sticka direkt till 160 kr och sakta försätta upp fram till x-dagen. Men Marknaden har bestämd att uppgången kommer bli begränsad och det känns inte som en köptillfälle. Kanske det går upp lite men det känns inte självklart!

  Sen kan jag också tänka mig att aktien kommer att rasa mer än 18% efter utdelningsdagen!

  SvaraRadera
 15. När förragår föll CO ner till 88 och hade jag inte pengar att köpa, då tyckte jag synd om det. Men när jag läste ditt inlägg en gång till, pengarna borde investera på H&M!

  Vilken analys!

  SvaraRadera