lördag 20 augusti 2011

Tillväxt = Värde? Men bolaget växer ju!

Innan jag vill diskutera om nackdelarna med tillväxt så vill jag bara säga att jag är verkligen trött på att höra börshysterin som råder i massmedia och allt snack om hur länge nedgången håller på och när man ska börja köpa eller sälja. Samtidigt kan det vara bra att upprepa några gamla tips innan den viktigare inlägget om tillväxt:

Börshysterin & Massmedia!
Jag tycker också att det är dags att sluta lyssna på massmedia och många andra spekulerare genom att fokusera för mycket på börsutvecklingen eller försöka lista ut hur länge vi kommer få lågkonjunkturen/recession. Det är ingen som vet och det är därför smartare att lägga tid på att hitta de bolag som kan bli bra investeringar i framtiden. Är du långsiktig investerare så kan dessa nivåer vara en utmärkt utgångspunkt att börja köpa stabila bolag. Däremot kan vara klokt att inte köpa allting på en gång utan avvakta om nedgången fortsätter som jag har sagt tidigare. Man skulle kunna sammanfatta genom att säga:

Fokusera på stabila bolag med till låga värderingar och hög direktavkastning och dessutom ha tillräckligt med likvida medel kvar för att kunna köpa vid flera omgångar om nedgången fortsätter.

Många som oroa sig äger förmodligen större andel riskbolag (svårare att värdera), låg eller ingen direktavkastning och dessutom har ingen ”cash” kvar för att kunna köpa billigare. Sen misstänker jag också att det handlar om pengar som inte är långsiktiga dvs att inte behöva pengar närmaste 5-10 åren.

När ska man räkna in tillväxt i bolagsvärderingen?
Nu tycker jag att det är dags för ett mycket intressant inlägg som handlar om tillväxt och när man ska räkna in tillväxt som värde. Det kan kanske låta lite konstigt att tänka på tillväxt när börserna faller och recession blir mer och mer verklighet. Men det kan vara mycket lönsamt att välja de rätta aktierna på sikt när börsen faller.

Mycket viktig men enkel sunt förnuft
Jag tror att detta inlägg är en mycket viktig uppföljning av fritt kassaflöde. Det är ganska lätt att hitta de företag som historiskt haft bra lönsamhet och ett starkt kassaflöde.

Däremot är det mycket svårare att avgöra vilka bolag kommer att kunna ha liknande lönsamhet och kassaflöde i framtiden. Samt det är ännu svårare att bedöma när bolaget växer.

Samtidig, det jag kommer skriva om är sunt förnuft. Däremot så verkar det vara brist på sunt förnuft i finansbranschen. Jag tycker att idag används ordet tillväxt och framtida tillväxt alltför ofta för att motivera de höga värderingarna för många bolag. Med ordet tillväxt så menar jag försäljnings- och omsättningstillväxt. När P/E tal -värderingarna på bolag presenteras som baserade på av analytikernas uppskattade framtida vinsttillväxt (som är oftast kopplat till omsättningstillväxt) så blir jag lite rädd för hur enkelt det är att argumentera för köp baserat på bolagets framtida TILLVÄXT.

Tillväxt kan förstöra värde - men det Säljer!
Ibland funderar jag till och med på om man ska vara skeptisk till tillväxt. Verkar vara det enklaste sättet att förstöra bolagets värde men däremot är det ett säljande koncept. Många gånger är företagsledningens lön/bonusar baserade på bolagets storlek eller hur stor omsättning bolaget har. Dessutom är det lättare få nytt kapital och nya aktieägare i ett spännande tillväxtbolag. Om vi tar ett enkelt exempel på bolag som har växt men samtidigt har totalt förstört värdet i bolaget:

Hemtex - Stark omsättningstillväxt mot konkurs?
Bolaget hade 88 butiker under 2000 och nu är den siffran på 220 butiker vilket är lika med en årlig tillväxt på 14 %. Omsättningen växte som mest med 20 % årligen under 2002 - 2008.
Hemtex börsnoterades i slutet av 2005 och aktiekursen fördubblades snabbt under en kort tid på grund av den höga tillväxten.
Däremot började vinsten gå ner kraftigt under 2007 och 2008 och vinstnedgången fortsätter än idag. Det har gjort att den totala nedgången från toppen är 96 %.

Samma mönster syns på Retail And Brands - RNB
RNB har haft en fantastisk omsättningstillväxt och skulle lätt slå de flesta bolag på börsen när det gäller tillväxt. Under senaste 10 år har bolagets omsättning växt med ca 21 % årligen. Den bästa perioden var mellan 2003 - 2006 där tillväxten var lika med 43 % årligen.
När man däremot kollar på aktiekursen så ser det snarare ut som en framfab före och efter IT-bubblan. Förmodligen var RBN en så kallad börsraket under 2007 och aktiekursen har mer än 10- dubblats under några år och sen vet vi hur det gick. Aktien gick ner mer än 95 % från toppnoteringen. Undrar hur många som fastnade redan efter 50 % nedgång och som ville köpa RNB billigt baserat på toppnoteringen.

Sen kan man också alltid fundera på om WeSC, KappAhl och MQ är lågvärderade nu med kraftiga nedgångar från 50 till 70 %? Nu menar jag inte att dessa aktier inte är billiga utan vad jag syftar på är att det beror på hur vinsten/lönsamheten kommer att utvecklas. Kom ihåg också alla dessa bolag, WeSC, KappAhl och MQ har haft växande omsättning och fortsätter att växa men nu har haft lönsamhetsproblem sista tiden vilket kan vara mer allvarligt än tror. (fast det beror också på omvärldsfaktorer som negativ valutaeffekt och högre produktionskonstnader)
Varför kan tillväxt förstöra värdet på bolaget?
Bruce Greenwald
förklarar det väldigt bra i sin bok ”Value Investing from Graham to Bufett and beyond” . Dessutom lyckas han koppla ihop Grahams tidigare strategier med Warren Buffetts nyare idéer kring företagsvärdering. Han delar upp företagsvärderingen i tre delar som han kallar för Basic Elements Of Value:

Basic Elements Of Value:
1- Asset Value
2-Earnings Power Value
3-Value Of Growth


1- (Asset Value) Tillgångar:
Den klassiska ”Graham and Dodd” där man börjar med att kolla bolagets tillgångar och balansräkning. Här hamnar oftast bolag med mycket tillgångar, mycket låg avkastning på kapital och de brukar finnas i konkurrenskraftiga och kapitalintensiva branscher. Till och med om ett bolag inte tjänar pengar kan bolaget fortfarande vara undervärderat om bolagets tillgångar överstiger börsvärdet.

2-(Earnings Power Value): Vinst/Avkastning:
Bolagets nuvarande vinst- och lönsamhetsnivå utan att ta hänsyn till tillväxten. Här väljer författaren att kolla på kassaflöde snarare än vinsten som är lättare att manipulera. Detta är mer likt fastighetsvärdering där man kollar på avkastning. Många fastighetstyper värderas efter vilken hyra/direktavkastning fastigheten kan generera och kassaflödet från fastigheten förväntas öka inflationen.

3-(Value Of Growth): Tillväxtvärde:
Tillväxt i försäljningen och även i vinst tillför inte ett högre ”intrinsic value”. Tillväxt kan även ”förstöra” värdet när tillväxten sker olönsamt eller saknar konkurrenskraft. Anledningen är så kallad ”franchise value” (ni som har läst Warren Buffett kommer säker ihåg begreppet). Bolag med starkt varumärke klarar att höja sina priser i takt med eller högre än inflationen och dessutom har starka varumärken konkurrenskraft som skyddar produkten på ett eller annat sätt. Det är mycket viktigt eftersom tillväxt kräver stora investeringar och kostnadsökningar i form av:
-Ökning av varulager
-Mer personal
-Nya inventarier och byggnader
-Högre marknadsföringskostnader
-Osv.

Det gör också att bolaget oftast ökar skuldsättningen kraftigt när hela kassaflödet + lite till går till investeringar. För att bolagets Intrinsic value ska öka i samband med tillväxt så måste investeringen generera mer än den totala investeringskostnaden. Warren Buffett har sagt att varje dollar som är investerad av företaget ska skapa minst en dollar i marknadsvärde. Samtidigt är det ännu viktigare att investeringen görs i de verksamheter där man kan förvänta sig en hög avkastning.

Unrestricted earnings should be retained only where there is a reasonable prospect – backed preferably by historical evidence or, when appropriate by a thoughtful analysis of the future – that for every dollar retained by the corporation, at least one dollar of market value will be created for owners. This will happen only if the capital retained produces incremental earnings equal to, or above, those generally available to investors…..//…. You should wish your earnings to be re-invested [by the company] if they can be expected to earn high returns, and you should wish them paid to you if low returns are the likely outcome of re-investment.’” – Warren Buffett”

När man inser att det inte finns många bolag som kan ha:
1-En högre lönsamhet än börsen generellt genom konkurrenskraftig verksamhet eller starkt varumärke.
2-Dessutom kunna växa med samma lönsamhet på sikt.

Så känns det inte lika intressant att enbart kolla på om bolaget växer eller inte utan snarare vilka bolag som kan växa lönsamt och ha stark konkurrenskraft. Det finns många fall där bra företag tyvärr inte kan växa lika lönsamt som tidigare pga olika begränsningar. Det gör att bolag med en hög lönsamhet förvandlas till ett mediokert bolag i samband med kostsamt tillväxt. I så fall hade det varit bättre om företaget delade ut vinsten till aktieägarna eller till och med gjorde återköp av egna aktier.

En enkel jämförelse mellan lönsam- och olönsam tillväxt
Det kan bli lite tröttsamt att jag tar H&M och Clas Ohlson som exempel igen men det lättare jämföra två stabila konsumentbolag som växer genom att öppna nya butiker. Skillnaderna blir tydligare och tydligare med tiden mellan dessa två företag. Båda företag har haft stabil omsättningstillväxt genom att öppna nya butiker men det som skiljer dessa företag åt är vinstmarginalen som har utvecklats olika under samma tid.

H&M
Clas Ohlson
Om jag ska vara ärlig så började jag bli intresserad av Clas Ohlson efter att jag ville hitta liknande företag som H&M. I början var Clas ett bra bolag med en stabil verksamhet och som dessutom hade en fantastisk tillväxt. Intresset blev ännu större när Clas Ohlson skulle börja etablera nya butiker i England och det pratades om ”den nyaH&M och IKEA. Fast ju mer jag jämförde H&M med Clas Ohlson desto mer började jag inse att det var stora skillnader på konkurrans, lönsamhet, tillväxt, företagsledning och finansiell styrka.

Till slut så valde jag att sälja Clas och köpte H&M istället. Hittills har det visat sig vara ett bra beslut och jag tror att den trenden fortsätter ett tag till. Man kan tycka att Clas Ohlson är betydligt billigare än H&M idag. Samtidigt kan Clas Ohlson också på kort sikt gå upp mer än H&M men med tiden kan det komma att bli tuffare för Clas i takt med att det växer i dålig lönsamhet. Om man jämför några nyckeltal mellan dessa bolag:

Så ser man att Clas Ohlson har växt nästan dubbelt så mycket som H&M i antalet butiker-% medan vinstutvecklingen var tvärtom. Man skulle kunna säga att H&M med sin lägre tillväxt skapade mer växande värde för aktieägarna och om Clas Ohlsons lönsamhet inte vänder så kommer bolaget få det tufft i framtiden. Idag ser jag inte hur Clas Ohlson ska kunna få sin gamla lönsamhet tillbaka när de väljer att ha samma dåliga produkter och den fortsatt tuffa konkurrensen.

Var skeptisk mot optimistiska tillväxtprognoser!
Slutligen hoppas jag att det här inlägget skapar sund skepticism mot TILLVÄXT. Till och med om bolaget lyckas växa kraftigt så är det inte säkert bolagets lönsamhet och vinst utveckling på samma sätt. Nästa gång ni kollar på bolag som växer eller har stor tillväxt möjligheter så glöm inte att kolla på om det finns möjlighet för en ”LÖNSAM” tillväxt. Kanske inte så enkelt att avgöra men bara genom att ta hänsyn till om bolaget har så kallas ”Value Of Growth” så kan spara mycket bekymmer i framtiden genom att inte betala för mycket för olönsamma tillväxtbolag.

23 kommentarer:

 1. Jag är återigen imponerad över tiden du uppenbarligen lägger ner och har lagt ner de senaste åren på att skriva de här inläggen. Grymt!

  // Charles
  finansdepartementet.blogspot.com

  SvaraRadera
 2. Om du letar efter företag med en stark moat och växer lönsamt. Varför inte Walmart? En stabil utdelningsaktie.

  SvaraRadera
 3. Charles
  Tack! Ibland undrar jag också varför jag lägger så mycket tid för varje inlägg :)  Ung Investerare
  Tanke på att Warren Buffett äger Wal-Mart så tvekar jag inte att det är bra aktie. Som Coca-Cola, Procter & Gamle, McDonalds. Däremot gillar jag inte den låga direktavkastingen :)

  SvaraRadera
 4. bra inlägg! Walmart kompenserar förresten den låga direktavkastningen något med aktieåterköp i storleksordning av utdelningen! Det fria kassaflödet är betydligt svagare än vinsten dock:(

  SvaraRadera
 5. Hej!

  Tack för en mycket bra blogg som jag följer slaviskt.

  Jag funderar på att vad du tycker om preferensaktier, Corem, Sagax och Balder, som ger ut dessa till 8 procents direktavkastning med utdelningar varje kvartal. Hur ser du på dessa?

  Mvh
  Kristian

  SvaraRadera
 6. Hej 4020

  Endu et fantastisk indlæg. Dow Jones er hidtils i år - 6,6%, Stockholm er - 24,7% - det lyder ulogisk.
  Venlig hilsen Ole

  SvaraRadera
 7. Jag gissar att preferensaktier inte är något 4020 har alltför mycket övers till..

  Jag menar Sagax, Balder och Corem har ju ingen utdelningstillväxt utan de delar ut samma belopp varje gång..

  Man har ju ingen kurstillväxt att prata om heller då bolagen har rätt att lösa in aktierna till ett visst pris..

  Lundaluppen hade en genomgång tidigare i år:
  http://www.lundaluppen.se/2011/06/svenska-preferensaktier.html

  SvaraRadera
 8. Bra blogg som vanligt...
  När det gäller Hemtex o RNB så tror jag att det finns ytterligare en faktor för att börskurvan ser ut som den gör. Det finns antagligen ett antal personer som /köpte/hade/fick/ aktier vid börsintroduktionen och som alla sen sålde vid rätt tidpunkt.
  En typisk hit & run som blir allt vanligare på den svenska aktiemarknaden.
  Det blir allt viktigare att ha ärlighet och integritet som främsta egenskaper hos företagsledning och huvudägare.

  Besser1

  SvaraRadera
 9. Mycket bra, vi tackar för detta inlägg.
  Med tungan rätt i mun kommer du att tjäna bra med pengar under kommande år. Är 40% på 20 år en kanske underskattad målbild?

  Fast det är klart, jag vet ju inte vad 40% är av vilket belopp...

  SvaraRadera
 10. Har du sett denna video av Mike Maloney?

  http://www.youtube.com/watch?v=tj2s6vzErqY&feature=player_embedded

  SvaraRadera
 11. Defensiven
  Ok! Att kassaflödet inte räker till har kanske göra med återköpen, lite som AZN och Swedish Match!

  Vilket är är säkert också logisk med återköp om de inte kan växa lika mycket som tidigare, fast Wal-Mart är kanske inte så lågvärderat som tex: AstraZeneca!

  SvaraRadera
 12. Kristian
  Har fått samma fråga tidigare om pref-aktier men tyvärr så har jag inte hunnit kolla dem än :)

  -Henric har bra tips där:

  http://www.lundaluppen.se/2011/06/svenska-preferensaktier.html

  SvaraRadera
 13. Ole
  Lite konstigt är det när man tänker efter att det är USA som har problem :)

  Men antagligen är det mycket "utländska fondkapital" som flyr från små länder till säkrare länder/placeringar. Sen tror jag också att den svara dollar gör att USA börsen inte går ner lika mycket. Om vi hade lika svag krona så skulle tex: H&M och många andra exportföretag ha rekordvinster idag!

  SvaraRadera
 14. Besser1
  När du nämner det så funderar jag på om ledningen "avsiktligt" har ökat omsättningen och vinsten kraftit på sikt för sälja med vinst innan det blev tydligt hur dåligt lönsamheten var?

  Det borde vara ett varningstecken när nyckelpersoner börjar sälja. Ta tex: när Odd Molly gundare började sålja innan nedgången!

  SvaraRadera
 15. Victor
  Hmm :). hur mycket 40 % är beror helt hållet på hur mycket man lyckas spara/investera. Samtidigt det är olika belopp för varje person vad som är ekonomisk oberoende!

  Men en sak har du rätt i, om nedgången fortsätter och om jag lyckas köpa mer så kommer det själklvart generera högre resultat!  Anonym
  "Since 2003 he has been advocating gold and silver as the ultimate means of protecting wealth from the games played by our governments and banking sector"

  Har haft rätt om guld/silver hittils men jag vet inte om jag kan hålla med om guldpriset ska upp till 20 000 oz! ( men självklart ingen som vet vad kommer hända :)

  Men tyvärr så jag såg att samarbetade med Rich dad - kiyosaki, så har jag lite svårt att ta honom seriös. Beror nog på att jag tycker att Kiyoski är duktig på sälja sina böcker/idéer som har gjort honom rik men tveksam till om man kan lära sig någonting om investeringar från honom.

  SvaraRadera
 16. Bra och intressanta inlägg i din blogg. Det uppskattas att du tar dig tid att skriva och inte minst, lär man sig en hel del :)

  /// David

  SvaraRadera
 17. 4020: Men tycker du inte att Kiyoski's fundamentala bit stämmer?
  Hans sätt att tänka? Han ger ju inte några direkta investeringsråd heller (bortsett från att han gillar fastigheter). Det blir lite som att säga att man inte kan lära sig något om investeringar från "The richest man in babylon".

  SvaraRadera
 18. David
  Tack! Kul att höra!
  Anonym
  Kollade lite närmare på filmlänken om Mike Maloney och visst det är intressant föreläsning men samtidigt tänkte jag på hela tiden att han är "world's best selling book on precious metals investing" kanske inte så konstigt att han tycker att guldpriset ska gå upp till 20 000 oz. Han säljer förmodligen bättre nu :)

  Det är lite samma sak med kiyosaki. Han är fantastisk försäljare där han lyckas sälja 50 olika böcker med häftiga titlar där han upprepar samma sak om och om igen. Jag har faktiskt läst några av hans tidigare böcker om ekonomisk oberoende och fastighetsinvesteringar. Men till slut handlar det om att 1-Spara - 2-Fokusera på ett område - 3-Investerare klokt.

  När du nämner "The richest man in babylon" så tycker jag att den är 10ggr bättre än kiyosakis böcker.

  Hur som helst de har nu haft rätt och guld/silver priset har gått upp MEN hur länge kommer trenden hålla på? och värför ska jag tro vad Mike Maloney?

  Kom igång att Maloney i föreläsningen säger att börsen fortfarande högvärderat och tror på en ytterligare nedgång på 70-90 % från dagens nivåer. Hur seriöst är det? :) men det säljer

  SvaraRadera
 19. Många bloggar/användare skriver om "Richest man in Babylon" och rekommenderar den. Jag kollade runt och ser att den nu finns översatt till Svenska. Vad säger ni som läst den? Är den värd att köpa?

  Här hittade jag den svenska versionen iallafall.
  http://cdon.se/böcker/clason%2c_george_s./den_rikaste_mannen_i_babylon-12059703

  SvaraRadera
 20. Joel
  Det är värd pengarna! Mycket bra bok om hur man ska kunna bli "ekonomisk oberoende" på sikt.

  Fast det ganska enkla tips som är mer sund förnuft. Jag rekommenderar starkt!

  Hur som helst du kan alltid lyssna på en sammanfattning av boken som är gratis och du kan bättre uppfattning:

  http://video.google.com/videoplay?docid=507553673251198265#

  SvaraRadera
 21. Jag börjar med att tacka för en suverän blogg där jag alltid blir imponerad av de gedigna genomgångarna! Tack.

  Till min fråga: Jag planerar att börja spara väldigt långsiktigt i aktier och prel. är tanken att köpa aktier för 2000 kr/månad. Att köpa aktier genom Avanza kostar minst 39 kr vilket gör att för varje 2000 kr försvinner cirka 2%.
  - Hade du köpt varannan/var tredje månad istället eller hade du kört på med "förlusten" på 2%?

  MVH
  B.E

  SvaraRadera
 22. B.E
  Tack! 2% för varje köp är ganska mycket. Det jag skulle kunna rekommendera är att köpa vid kraftiga nedgångar och försöka ta mindre hänsynt till courtage kostnader.

  Men det betyder också att du kan spara under flera månader utan att handla i väntan för nedgångar. Bara det gör att du sparar ganska mycket på courtage och dessutom tjänar mycket mer på att köpa billigare.

  Samtidigt kan det också betyda att regelbundet köp varje månad om du tycker aktiekurserna lågvärderade nu. Men genom att köpa vid lågavärderingar så kommer spara/tjäna mycket mer på än courtage kostnaderna.

  En annan sak!
  Om det är inte viktigt med vanlig depå (om du nu inte måste ha KF) så kan du ha avanzamini där minicourtage är 9 kr. Det blir en % avgift på 0,45 %. Längre än de flesta aktiefonders årliga avgift.

  SvaraRadera