söndag 29 januari 2012

H&M - Lite kort om Bokslutskommunikén

Ingen överraskning precis, lika stabil, säker eller ska man kalla det ”tråkig” rapport som vanligt. Det jobbigaste för H&M har varit valutorna och denna gång kan man tydligt läsa i bokslutet:

"Årets kronförstärkning har inneburit att de flesta försäljningsländers valutor har försvagats gentemot den svenska kronan jämfört med föregående år. För H&M har detta givit stora negativa effekter vid omräkning av försäljningen från lokala valutor till bolagets rapporteringsvaluta svenska kronor. Trots att försäljningen i lokala valutor ökade med 8 procent blev ökningen i svenska kronor endast 1 procent som en följd av Kronförstärkningen."

Det finns fortfarande ingen positiv effekt på valutafronten så tyvärr ska man kanske i värsta fall vänta sig liknande försämringar av omsättningen i några år till? Hur som helst så kommer det förr eller senare bli en slags ”ketchupeffekt” för vinsten. Om:
-Butikerna fortsätter att växa 12-13 % årligen
-Valutaeffekterna går andra hållet
-Lägre inköps- och produktionspriser vid lågkonjunktur
-De låga marginalerna går upp till mer normala nivåer
så tror jag att H&M kan få en fin vinstökning i närmaste tiden. Det är också vad marknaden ser vilket gör att aktiekursen har svårt att gå ner till och med nuvarande värderingen kan tyckas högt med en VPA 9,56 kr. Utdelningen blev oförändrat vilket är som väntad och det fanns till och med rädsla att H&M skulle sänka sin utdelning för första gången som jag har väldigt svårt att förstå hur man komma till en sådan slutsats.

Lite positiva saker i rapporten:

Tillväxten av nya butiker:
Expansionen fortsätter och under 2011 öppnades 266 nya butiker och 5 nya marknader och totalt finns det 2 472 butiker. I år kommer man räkna med 275 nya butiker och 5 nya marknader.

Nya märken & COS
Dessutom stora satsningar i övriga varumärken som COS, Monki, Weekday och Cheap Monday men dessa motsvarar ca 3 % (70 stycken) av H&M:s totala antalet butiker och brukar också ha mindre i försäljningsarea. Hur som helst så finns det nu ca 50 COS-butiker i 9 länder och är den största gruppen inom dessa nya märken. Totalt kommer dessa att växa med 35 nya butiker dvs en tillväxttakt på 50%. De hade varit intressant att kunna få en mer detaljerad redovisning för varje enskild varumärke. Idag är det lite svårt att avgöra om tillväxten av dessa går med vinst eller hur lönsamheten är.

Bättre marginaler i fortsättningen
När man kollar på alla marginaler så ser man att de aldrig har varit så svaga senaste 5-6 åren och personligen tror jag att vi kommer se högre marginaler i fortsättningen. Fast det är svårt att säga hur länge H&M försöker behålla de låga priserna.

Försäljningstillväxt
Samtidigt har H&M fått ganska bra försäljningstillväxt under Dec/Jan.
-December: 13 % (8%)
-Januari: 12% (9%)

Nu till negativa saker i rapporten:

.
Varulager
20 %
ökning av varulager i motsvarande period ett år tidigare. Det ser aldrig bra ut när varulagret fortsätter att växa. Till en viss del kan vi skylla på dåligt väder/osålda vinterplagg men samtidigt påverkar omsättningen nyckeltalet. Varulaget kommer alltid växa när det öppnas nya butiker men när omsättningen har växt bara med 1 % pga valutaeffekten så ser nyckeltalet sämre än den är i verkligheten.
Varulager efter valutaeffekt: 12,6 %
Varulager före valutaeffekt: 11,8%

Fritt Kassaflöde Vs. Utdelning
Nu säger man att H&M har delat ut nästan 99% av hela vinsten vilket är rätt enligt redovisningssiffror men det är helt fel att säga så när man kollar på kassaflödet. Som jag har sagt tidigare så fanns det en klar risk att fritt kassaflöde inte skulle räcka för hela utdelningen och det blev lite värre än jag trodde.

Utdelningen för 9,5 kr har inte bara kostat hela fritt kassaflöde för H&M utan också medfört minskad kassa. H&M var tvungen lägga 3 597 Mkr (nästan 2,2 kr per aktie) för att klara av att betala både investeringarna och utdelningen. Det är aldrig bra fast man ska komma ihåg att det drabbar ingen fattig. Tack vare H&M starka kassa så påverkar det väldigt lite. Just nu har H&M kassa på 21 277 Mkr och inga räntebärande skulder förutom avsättningar för pensioner som är 377 miljoner. Sen ska man inte glömma att förra året lyckades H&M lägga 3 636 Mkr i kassan.

Kassaflödesschema för 2010

Kassaflödesschema för 2011

2012?
Personligen tror jag en vinst ökning på minst 10-15 % för 2012. Annars kommer jag vara orolig om den negativa utvecklingen fortsätter. En grov gissning:
11,00-11,50 vinst per aktie
10,00-10,50 kr utdelning.

10 kommentarer:

 1. Fråga går det att räkna ut "möjligt" kurs utveckling i framtiden på H&M?

  m.v.h
  stefan

  SvaraRadera
 2. H&M ser ju, precis som du säger inledningsvis, riktigt tråkig ut efter denna rapporten. Det finns betydligt intressantare case på listorna som istället höjer både vinst och utdelning. Kan inte vara bra för din långsiktighet att missa ett års utdelningshöjning. Har du räknat på vilken effekt detta har framvarande år?
  Mvh
  Johan

  SvaraRadera
 3. Stefan
  Det är nog lika med omöjligt :)

  Kanske om man har tur så kan man grovt gissa ett intervall beroende på vad man tror att markanden vill betala för en VPA och Utdelning.

  Eftersom det är lättare (fast det också en gissning) att räkna hur mycket vinsten kan växa i framtiden. Ta tex: om vi förutsätter att H&M ökar antalet butiker med 10-13% om 5 år + att lönsamheten och försäljningstakten/butik lika mycket som nuvarande nivåer så borde man kunna räkna fram VPA genom: (9,60-10 kr * 10 ^ 5) eller (9,60-10 kr * 13 ^ 5)

  Det ger en vpa intervall på 15-18 kr per aktie.

  Så frågan är hur mycket kan markanden tänka sig betala för en vinst på 15-18 kr per aktie?

  Tror inte att man kan ha lika hög P/E om 5 år och räkna mellan 15-17 så får du en ännu större intervall :)

  15 * 15 =
  17 * 18 =

  255 - 306 kr.

  Det låter inte mycket men tänk att jag har räknat med nuvarande låga lönsamheten + troligtviss kommer närmaste året eller åren ha en tillväxt på 15 %.

  Glöm heller inte räkna med utdelningar + återinvestering vilket borde öka avkastning på ca: 15 - 30 %

  På liknande sätt kan du nog göra för direktavkastningen, FCF, Owner Earnings osv.

  SvaraRadera
 4. Johan
  Nej då! Ingen fara med ett enskild år så länge den är oförändrat och Yield On Cost är över 6 %. Man får ändå en indirekt utdelningsökning genom att återinvestera.

  Miss: för min del är när utdelningen halveras och aktiekursen går ner 50-60%. Då förlorar du både den höga utdelningen och köpkraften om du försöker byta en aktie.

  Om du istället kollar på några års snitt så inser du att H&M lyckas öka utdelningen i nästan samma takt som butiksöppningarna.

  Om du istället kollar på senaste 2 åren så är snittet: 9 %

  Om jag inte har helt fel om "ketchupeffekten" som jag har skrivet i inlägget så borde H&M öka utdelningen närmaste 2 åren med snitt 13-15 %. Det ger en snitt på 11 % under 4 år.

  Sen kan man nog räkna med mer lungare tillväxt på 10%.

  Det är helt ok om man samtidigt har köpt H&M till en hög direktavkastning (hög YoC) eftersom du får ändå bra utdelningstillväxt genom återinvestering :)

  SvaraRadera
 5. Tack för svaret ^_^
  en fråga till har du haft kvar dina H&M aktier hela tiden eller har du sålt av något innan dessa dåliga tider som har varit för att sen köpa tillbaka ?

  m.v.h

  SvaraRadera
 6. Stefan
  Nej! Har inte såld några utan köpt fler vid nedgångar och därför har inte heller "missat" uppgången.

  Jag har lite svårt att förstå varför man ska hålla på sälja någonting som man hoppas på att köpa 10-15 % billigare om några månader när man samtidigt tror att det kan bli en bra investeringen på sikt. Då ska man kanske inte vara 100% fullinvesterad och istället köpa fler vid nedgångar.

  SvaraRadera
 7. 4020,

  Hur återinvesterar du?
  Väntar du på stora nedgångar och investerar allt då eller återinvesterar du så fort pengarna har kommit in från utdelningen?

  Mvh, Daniel

  SvaraRadera
 8. Daniel
  Väntar på nedgångar och helst stora nedgångar. Idag kan jag tänka mig vänta minst 6 mån - 1 år om jag inte nöjd med priset.

  SvaraRadera
 9. Hej!

  Vart hittar du siffran för Capex på tex ditt kassaflödesschema för 2010 ?

  MVH
  Ture

  SvaraRadera
 10. Anonym
  Antagande! Ju mer du vet om verksamheten desto lättare att göra någorlunda rätt Underhålls-Capex bedömningar, vilket brukar ändå vara rätt så svårt.

  SvaraRadera