fredag 23 mars 2012

Avega & Homemaid - Personalintensiva bolag

Jag fick tips om Avega Group för ett tag sen och när jag kollade på kassaflödet så blev jag lite intresserad av bolaget. Jag tror att Avega borde vara bland de bolag med högsta med fritt kassaflöde i relation till vad som är kvar av Operativt kassaflöde, dvs efter Investeringar/Capex. Det är till och med ännu lägre än tex: Avanza som har mycket lågt investeringsbehov.

Jag har inte kollat på bolaget tidigare och det beror väl mest på att "löparen" har varit lite inblandad med sina hausse-analyser. Det är aldrig ett bra tecken. Men däremot så ser jag bolaget som ett intressant "lärningsprojekt" om man ska kolla närmare på bolag som har personintensiv verksamhet.

Om jag har inte har helt fel så brukar konsultbolag som Avega ha sin största inkomstkälla från personalens timarvode från projekt med olika uppdragsgivare. Det gör att personalen och deras effektivitet blir den viktigaste posten.

Det påminner mig lite om ett mindre städbolag som värdeinvesteraren skriver mycket om, Homemaid. Det har också ett bra kassaflöde och en enkel verksamhet där personalen är den högsta kostnaden i bolaget. Likaså handlar det om hur många antal timmar per städpersonal och antal uppdrag.

Om man uppdaterar tabellen över Capex med två nya bolag: Avega och Homemaid:

Då ser man tydligare att både Avega och Homemaid har riktigt låga investeringsbehov eftersom största delen av bolagets viktigaste tillgångar är personal. Det kräver inte lika mycket investeringar som mer fasta tillgångar som tex: anläggningar/byggnader eller maskiner. När det gäller Homemaid så hade jag bara 3 års historik och eftersom nästan hela bolagets fria kassaflöde har gått till förvärv så var jag tvungen att räkna bort det från Capex -beräkningen. Det betyder att också både SCA och Assa Abloy borde ha lägre Capex om vi hade räknat bort deras förvärvsinvesteringar. (Antagligen ligger deras Capex på ca 50 %)

Årsredovisningar
Det andra som jag gillar med bolagen är att deras årsredovisningar och framför allt resultat/balansräkning och kassaflödesanalyser är väldigt enkla att förstå eftersom det inte finns några stora poster förutom personalkostnader. Mycket enkel tillgångsstruktur, liten andel anläggningstillgångar, bra kassa, inga räntebärande skulder eller hög skuldsättning. Det är en bra början för de som tycker att det är jobbigt att läsa årsredovisningar och rapporter.


-Homemaids Årsredovisning 2010

Problemet - Tillväxtprognoser?
Det som jag tycker är svårare med konsult- och städbolag är att kunna bedöma verksamhetens stabilitet och framtida tillväxt. Lite funderingar om verksamheterna!

Avega
När man läser Avegas årsredovisning så låter lite som att bolaget växer genom:
-Ny personal/konsulter och det betyder också nya uppdrag inom samma eller nya företag.
-Nya affärsområden/branscher = nya kunder = Ny personal/konsulter?

Det jag försöker komma fram till är om Avega växer genom att anställa ny personal eller kan bolaget utnyttja den nuvarande personalen till andra uppdrag? Och om Avega kan ha någon slags stordrift- eller skalfördelar om bolagets uppdrag ökar? eller måste det komma ny personal (nya antal arbetstimmar) i samband med nya uppdrag? och i så fall kan Avega lyckas hitta lönsammare uppdrag?

Den andra delen är att hur framtiden ser ut för IT-konsulter? Troligtvis ganska bra med tanke på att det borde finnas större brist på duktiga specialister när tekniken går framåt väldigt snabbt och jag kan också tänka mig att det har blivit vanligare för företagen att använda sig av externa konsultbolag när de själva har svårt att hitta den rätta kompetensen. Däremot borde också finnas en del konkurrens.

Homemaid
Verksamheten består av hushållsnära tjänster som tex: städhjälp, kontorsservice, tvätteri- och skrädderitjänster. En typisk ”no-brainer” verksamhet där man kan komma igång väldigt enkelt. Krävs heller ingen större andel av specialiserade kunskaper eller personal. Samtidigt är det deras största nackdel på sikt eftersom vem som helst kan komma in och konkurrera utan större resurser. är Bolaget är också beroende av RUT-avdraget då nästan 80 % av deras kunder är privata personer. Bolagets tillväxt kommer direkt ifrån förvärv där de lyckas etableras sig i mindre orter.

Det man kan fråga sig är riskerna med RUT-avdraget? Hur länge kommer det finnas kvar? Och kan bolaget fortsätta växa genom förvärv? Troligtvis kan det fortsätta när det har så bra kassaflöde. Men hur lönsamt kommer det bli? och hur ska de klara av den framtida konkurrensen?

Både Avega och Homemaid är intressanta bolag med enkla verksamheter, helt ok lönsamhet och mycket bra kassaflöde och nästan inget investeringsbehov. Det är intressanta bolag att kolla närmare på även om man ska vara försiktigare med tillväxtdelen.

8 kommentarer:

 1. Generellt sett tjänar IT-konsulter pengar när det finns gott om personal och stor efterfrågan. Problemet brukar vara att när efterfrågan varit god ett litet tag ökar konkurrensen om personalen med minskande marginaler som resultat.

  Eftersom man kan växa snabbt utan kapitalbindning (branschens största styrka) så uppstår dock konkurrensen väldigt fort.

  Jag känner inte till Avega kan jag tillägga. Man kanske har någon nischning eller liknande som gör att man kan sticka ut i konkurrensen.

  Jag anser att allmänna IT-konsultbolag helst ska ägas av personalen, annars har aktieägarna en tendens att förlora dragkampen om bolagets inkomster.

  SvaraRadera
 2. Hej,

  mycket intressant!

  Jag jobbar på ett av sveriges störts IT bolag och just nu har konsulter inga bra kort!

  Pga olika anledningar (bl.a. finanskrisen) så är många kunder mindre belägna att köpa produkter och tjänster och det syns direkt hos oss med att man gör en översyn på konsulter inom företaget och återigen omförhandla befintliga kontrakt för att justera prisnivån!

  Dessutom drar man ner antalet konsultbolag man använder och har bara några få kvar, prefered suppliers!

  Det som står fortfarande högt i kurs är SAP konsulter, IBM Global Services eller för att nämna ett bra bolag i Sverige Caperio som jobbar med Microsoft produkter...storbolag där man knyter ihop produkt och tjänster!

  Rena konsulttjänster med bäst marginal kan oftast bara de stora bolagen har (Tieto etc..) - just för att de oftast väljs som en av prefered supplier!

  //Alex

  SvaraRadera
 3. Kolla SJR
  Utdeln 7.2% ca 90% av vinst
  Sänkte tyvärr sin utdelning 08-09
  Roe 62%
  Låga capex
  Inga räntebärande skulder
  26.8% tillväxt årligen sen 7 år tillbaka
  Bra kassaflöde

  SvaraRadera
 4. Lundaluppen
  Japp! Här kan vi snacka om verksamhet utan kapitalbindning. Avega har varit specialiserat inom finnans men som nu söker sig vidare till andra brascher vilket ändå borde skapa ett slags konkurrenskraft.

  Risken är nog större att Avegas egna personal lämnar bolaget för att starta eget?

  SvaraRadera
 5. Alex
  Intressant! Det är nog en bra förklaring till varför HiQ har så bra marginaler i jämförelse med konkurrenter.  Mike
  Bemanningsföretagen borde vara bland de mest personalintensiva verksamheterna :). Nyckeltalen för SJR ser bra ut och jag antar att det är nästan liknande för Uniflex och eWork.

  SvaraRadera
 6. Har följt med Avegas resa från 19 kr. Tyvärr med endast med en mindre post. Jag finner en trygghet att de växer organiskt, och att de lyckas bibehålla sina anställda. De i sin tur är ofta specialister, och har vid anställningen genomsnittligen lång arbetserfarenhet. Vad jag har sett har de haft det lättare än konkurrenterna och har anställt åtminstone sedan jag gick in. Trots rådande turbulens.

  Må gott
  /Vat

  SvaraRadera
 7. Och om capex är över 100%; var brukar pengarna då komma ifrån?
  Ta en titt på alliance oils kassaflöde. Kassaflödet från investeringsverksamheten är mer än dubbelt så stor som den från den löpande verksamheten.

  / Simon

  SvaraRadera
 8. Simon
  Nu har jag inte hunnit kolla på kassaflödet i Alliance Oil men antaligen så handlar det om belåning.

  Det kan du faktiskt se hur de har finansierat utdelning längre ner i kassaflödesanalysen under - Finansieringsverksamheten.

  Annars brukar pengarna komma ifrån:
  -Belåning
  -Nyemission
  -Försäljning av tillgångar
  -Försäljning av egna aktier
  ect.

  Alla dessa går att se i kassaflödesanalysen.

  SvaraRadera