söndag 30 december 2012

Reflektioner och förbättringar inför 2013


Ju mer man fördjupar sig i bolagsvärdering och olika investeringsstrategier desto mer inser man att det är mer komplex än bara samling av några enkla metoder. Om jag skulle beskriva allting med ett ord då skulle jag välja ordet paradoxal. För mig handlar det mer om motsägelsefulla erfarenheter mot tidigare inlägg om olika investeringsteorier.

Dessutom har jag också en del nya funderingar över det traditionella långsiktighet och utdelnings- och värdeinvestering. Kanske inte så konstigt att Buffett har övergivit en större del av GrahamsCore-Value” strategi och försökt anpassa sig. Fast självklart spelar det också en stor roll att hans snabbt växande portföljsvärde begränsade honom med tiden. Det bästa är troligtvis en kombination av teorier om olika strategier med många års erfarenhet där man använder olika metoder beroende på bolag och värdering. Samtidigt försöka vara mer öppen och flexibelt till det som fungerar bäst i dagens marknad.

Nu är dags för en uppdatering av mitt tidigare inlägg om lärdomar om utdelnings- och värdeinvestering - Strategi funderingar - Back to Basics! (Om ni inte har läst den så gör det. Bra idéer)

Lite korta reflektioner:

1-Funderingar kring utdelningsstrategi
2-Fritt kassaflöde - Men krävs justering
3-P/B och P/S? Nej Tack!
4- Mindre värderingsfokus
5-Långsiktighet?
6-Slutligen - Förbättring av 4020


1-Funderingar kring utdelningsstrategi
De flesta som har följt denna blogg kommer säkert ihåg att de populäraste utdelningsaktierna var bland annat, Kungsleden, Ratos och NCC. Det också dessa aktier som hade gett ut mest i utdelningar för varje investerad krona under senaste 12 åren (2000-2011).

1000 kr investerad gav totalt utdelning i Kr:
-Kungsleden: 4 695
-Ratos: 1 729
-NCC: 1 449

Men nu efterhand vet vi att Kungsleden var tvungen sänka sina utdelningar kraftigt på grund av att större delen av utdelningarna kom ifrån värdeökningen av fastighetsbestånd under 2004-2008. Lika så för Ratos som hade stort belåning i sina befintliga innehav och som har en strategi som gick på att försöka sälja sina bolag till ett högre pris. När det gäller NCC så är det tack vare den starka byggkonjunkturen under 2004-2007.

Visst kan det vara roligt att få 2-4 gånger mer i utdelningar än man har investerad tom om utdelningen sänks kraftigt efter 8-10 år. Men det roligast för de som har haft aktien under senaste 10 åren och inte de som köpte de sista åren och hoppades på liknande utdelningsutveckling.

Det skulle kunna kort sammanfattas en förbättring av utdelningsinvestering genom:

-Det är bolagets framtida intjäningsmöjlighet, lönsamhet, fritt kassaflöde och investeringsbehov som är mer avgörande om hur bolagsutdelningen kommer att utvecklas i framtiden. Då bör man också lägga mindre fokus på historiska och nuvarande direktavkastning, vinsttillväxt och utdelningsandel.

-Dessa tre bolag (Kungsleden, Ratos, NCC) hade också en lågvärdering under 2000 vilket gjorde det lättare att få en sådan fin utdelningsavkastning.  Då ska man kanske vara mer kritisk till dagens populära utdelningsaktier om man inte fullt förstår hur bolaget ska lyckas höja utdelningen. Dessutom populära bolag är oftast högvärderade.  


2-Fritt kassaflöde - Men krävs justering
Nästa fundering bli självklart hur viktigt det är med att analysera bolagets operativa kassaflöde, investeringsbehov och fritt kassflöde. Däremot måste jag också tillägga att det är verkligen inte är så enkelt att räkna fram ett rättviss fritt kassaflöde för vissa bolag och branscher.  Det är framför allt tre saker som gör allting svårare:

-En del bolag har kraftiga förändringar i rörelsekapitalet vilket påverkar värdet för fritt kassaflöde kraftigt fast det har kanske inte så mycket göra med vad bolaget genererar för kassaflöde.

-Många poster inom investeringsverksamheten kan ”manipulera” fritt kassaflödet som tex: försäljningar av tillgångar eller förändringarna inom kortsiktiga placeringar.

-Det används många olika definitioner för ett och samma kassaflödesvärde.  Tex: Ordet ”Operativ kassaflöde” kan betyda fritt kassaflöde för vissa bolag medan kassaflöde efter underhållscapex men före förvärv för andra bolag. Jag har också sett att ordet användes lika ofta som kassaflödet före förändringarna av rörelsekapital som kassaflödet efter förändringarna av rörelsekapital. Och i värsta fall kan det till och med användas som årets kassaflöde.   

Som sagt det är mycket viktigt med fritt kassaflöde men jag kan förstå vissa kritiker som säger att det är lättare att manipulera kassaflödet än resultaträkningen. Därför krävs det en del eget analysarbete där man själv försöker räkna bort dessa störande poster för att få en bättre bild över bolagets verkliga intjäning. Justeringsarbetet skiljer också stort mellan olika branscher och verksamheter. Dessutom gäller det också att veta exakt vilken kassaflödesvärdering det presenteras när man allmänt nämner operativt kassaflöde eller kassaflöde.    


3-P/B och P/S? Nej Tack!
Tidigare var jag lite skeptisk till dessa nyckeltal och själva definitionen lågvärdering ska vara lika med låg P/B och P/S. Idag är jag ännu mer skeptisk. Personligen är jag mer intresserat av bolag med hög lönsamhet, fritt kassflöde och låg investeringsbehov. Du hittar knappats några bra bolag som har dessa egenskaper och samtidigt har hög eget kapital eller omsättning i relation till aktiekurs/värdering.

Däremot så måste jag också tillägga att P/B kan vara värdefull i vissa branscher och företag som kräver stora tillgångar som tex: fastighetsbranschen eller skogsbolag.  Men jag tycker fortfarande att P/B används för flitigt i många bolag som i själva verket säger absolut ingenting om bolagets intjäningsförmåga. Lite samma sak med P/S.

Fast när det gäller P/S så finns det en annan intressant aspekt för vissa bolag som har hög omsättning med låg vinstmarginal. Tex bolag med låg P/S (5 års snitt):
-Axfood: 0,3
-Electra Gruppen: 0,2

och har samtidigt låg vinstmarginal (5 års snitt):
-Axfood: 2,5 %
-Electra Gruppen: 2 %

Om dessa bolag lyckas öka marginalerna med bara några procentenheter kommer det påverka den slutliga vinsten kraftigt. 


4- Mindre värderingsfokus
De som har förlorat mest pengar på börsen har gjort det på grund av köp vid högvärdering. Med jag tror också att det är fler kunniga investerare som har förlorat när de har jagat lågvärderade bolag eller bolag som har fallit kraftigt. Det som är helt motsägelsefulla med det hela är att:

-Som värdeinvesterare så har man generellt längre risk och högre avkastningsmöjlighet om man köper efter kraftiga nedgångar och lågvärdering. (det förutsätter att man har gjort rätt analys och att det går upp igen)

-Lika så kan man riskera att köpa bolag som har alltför högrisk när man främst jagar efter lågvärderade bolag.

 Om man kollar på bolag som tex:
-KappAhl
-Alliance Oil
-PA Resources
-WeSC
-Retail and Brands
-Nordic Mines

Så är det inte så svårt att inse att många som har förlorat i dessa värdepapper har investerad främst på grund av den låga värderingen efter kraftiga nedgångar i förhoppningen att det skulle kunna gå upp igen. Lösning till problemet?

-Att fokusera mer på bolagets kvalitéer som, lönsamhet, marginaler, tillväxt och skuldsättning och mycket mindre på värderingen. I bästa fall så kan man ALLTID börja med att analysera bolaget (om bolaget är värd att investera långsiktigt) innan man överhuvudtaget kollar på värderingen eller aktiekursen.

-Den andra delen är fokus på risken. Många gånger har man valt att bortse den höga risken (tom. om man visste att det var riskabelt affär) på grund av den höga avkastningsmöjligheten ”OM” aktiekursen kunde komma tillbaka till samma eller närheten av historiska nivåer. Det ironiska med det hela är att alltför många citerar ”Graham och Buffett” när de köper dessa riskbolag och använder sig av några enkla värderingsnyckeltal. Att kunna skilja på mellan ”valuetraps” och att hitta riktigt billiga bolag är troligtvis en av de svåraste egenskaperna och det är det som skiljer mellan en duktig och erfaren investerare från en glad amatör.

   
5-Långsiktighet?
Nu till ett mer känsligt ämne. Om man nu vill vara långsiktig investerare - hur lång tid är tillräckligt lång? Eller ska man börja tänka i termer 2-5 år som tillräckligt långsiktighet? Anledningen till att jag har börjat tänka i detta är att:

-Jag har tidigare insett att det är svårt att hitta H&M liknande bolag som kan fortsätta växa och samtidigt kunna ha den höga lönsamheten, kassaflöde och låg investeringsbehov. Det räcker med att kolla 20-30 år tillbaka för H&M för att inse hur bra dessa egenskaper har varit. men det är inte ens säkert att H&M kan bibehålla den höga lönsamheten i framtiden i takt mer kostsammare tillväxt.

-Samtidigt har jag också sett många bolag som har haft en kortare period av kraftiga uppgångar i omsättning, vinst, utdelning, aktiekurs. Dessa bolag har mycket sällan har lyckats bibehålla en längre växande trend än 3-5 år. Sen finns det också en annan grupp av bolag som har varit lågvärderade under olika perioder som 2000-2001, 2004-2005 och 2008-2009. Det har gjort att avkastningen har varit över medel efter 2-3 år.  

Det gör att man funderar om man ska försöka vara mer flexibelt och anpassa investeringstiden beroende på egenskaper som:
-vilken typ av bolag,
-värdering
-framtida tillväxtmöjligheter
-osv.

För vissa bolag så skulle själva värderingen vara ett slags försäljningspunkt medan för andra bolag så skulle olika trender i omsättnings- och vinsttillväxt eller marginaler vara ett argument för försäljning.   

Det betyder också att jag inte är lika övertygad som tidigare att man bara köper bolag som har haft bra utdelningshistorik och har ganska bra värdering idag och hoppas på att den trenden fortsätter under närmaste 10-20 åren. Det kommer också krävas aktiv bevakning av bolagets utveckling.


6-Slutligen - Förbättring av 4020?
Allt detta gör att det känns som att jag behöver förbättra den gamla strategin 4020. Idag har jag en annan uppfattning om bolagsvärdering än tidigare och dessutom har jag också kunnat se hur olika bolag och branscher har utvecklats tack vare arbetet med börsdata. Det är tre strategier som jag tror att man skulle kunna lägga ihop i en enda portfölj. 
1-Utdelningstillväxt
2-Stabila bolag - Värdeinvestering
3-Små bolag - Fritt Kassaflöde

1-Utdelningstillväxt
Här är den gamla utdelningsstrategin som går ut på att hitta bra bolag och starkt kassaflöde som har också har tillväxtmöjlighet och utdelningstillväxt under en längre tid. Lyckas man köpa vid en direktavkastning 4-5% eller högre (beroende på utdelningstillväxt) + återinvestering av utdelningarna.  Det klassiska är H&M vid köp av 200 kr eller lägre. Här skulle man kunna ha 50 % eller högre av totala portföljen för dessa typer av aktier. Försäljning: Helst aldrig så länge bolaget presterar och växer som man vill.  

2-Stabila bolag – Värdeinvestering
Den stora skillnaden mellan den traditionella värdeinvesterings och utdelningsinvestering är att man väljer att sälja efter en kortare period 1-3 år när bolagetsvärdering går upp till mer normala nivåer (om man nu har köpt det billigt). Ett bra exempel är när ett stabilt bolag som Axfood gick ner till 150-160 kr. Bra direktavkastning, låg P/E och låg risk. Inte så konstigt att bolaget gick upp till 230-240 efter ett år. Men om man väljer att köpa Axfood idag så kommer man förmodligen få ett bolag som kommer vara stillstående under en längre tid på grund av det finns ingen tillväxt i bolaget. Då är frågan varför ska man behålla ett bolag om man inte ens kan tänka sig köpa till dagens nivåer?  Självklart det är aldrig så enkelt eftersom det kan hända mycket i framtiden men tanken är att köpa stabila/tråkiga bolag som värderas väldigt låg i vissa perioder och sälja efter uppvärderingen. Här skulle man kunna ha 20 - 30 % av portföljen. Försäljning: Efter 1-2 år när värderingen återgår till normala.   

3-Små bolag - Fritt Kassaflöde  
Här är det mer spännande små bolag (fast man hittar flera intressanta bolag i Mid Cap än Small och First North) som har dels hög lönsamhet och starkt kassaflöde och dels betydligt högre risk än större bolag. Kombinerar detta med köp vid nedgångar och lågvärdering så kan det betyda bra avkastning. Men på grund av den högre risken så skulle man kunna välja ha 20 - 30 % av totala portföljen i dessa spännande bolag.  Försäljning: Efter 1-5 år när bolaget säljs till hög betydligt högre värdering än vad den är värd eller att sälja så fort det visar sig att det är helt fel investering.

Under 2013 hoppas jag att jag kommer fördjupa mig och förfina mer dessa två sistnämnda strategier. Det betyder också att det kommer bli mer bolagsanalyser och bevakning än bara H&M. Jag skulle gärna kunna tänka mig att köpa andra bolag som tex: Skåne-Möllan, Svedbergs, NIBE, Kabe, Fenix Outdoor, Swedol och mfl. fast ändå inte lika fast vid att försöka äga långsiktig och lägga allt för mycket fokus på utdelningen på grund av att det varierar ganska mycket när det gäller risknivå, framtidstillväxt och kassaflöde i dessa bolag. Jag hoppas också att börsdata kommer vara ett bra hjälpmedel att hitta och bevaka många bra bolag.  

God Jul (i efterhand) och Gott Nytt År!

24 kommentarer:

 1. Screeners kan vara lite vanskliga när man letar värdeinvesteringar. Det gäller verkligen att man förstår bolaget innan man förälskar sig i föregående resultaträkning. Min lösning på detta är att jag använder screeningen för att ta fram en lista och sedan letar efter namn som jag känner igen från egen erfarenhet, andra bloggare eller helt enkelt i många olika screeningomgångar.

  Tidigare har jag hållit mig till nr 1 och nr 3. I de alternativen har jag nämligen kunnat avgöra vilket pris jag tycker bolaget är värt.

  Däremot har alternativ 2 blivit allt mer intressant eftersom vi ska flytta till ett dyrare boende där en direktavkastning kan bidra till hushållskassan.

  Så i dagsläget vill jag antingen ha [direktavkastning]*[historisk tillväxt]^20 > 40. Eller en direktavkastning på minst 4 % i ett riktigt bra bolag.

  SvaraRadera
 2. Låter som en god strategi och vidareutveckling! Här kommer några mer eller mindre genomtänkta tankar...

  Ditt synsätt påminner något om en förbättrad version av Peter Lynch i "One up on Wall Street" (om jag inte har fel). Tänker på detta att dela upp portföljen i olika kategorier. En kort sammanfattning finns här: http://www.csulb.edu/~pammerma/fin382/screener/lynch.htm

  Kan vara klokt att titta noga på de köp- och säljstrategier som han går igenom i boken och bygga upp något liknande för dina tre kategorier.

  Själv kör jag nog vidare med alla bolag i samma kategori, men har funderat på något liknande som du. Bland annat kan man ju ha en andel stabila säkra utdelare, och en andel riktiga högutdelare, och ställa olika krav. Har hittills dock landat i bara en kategori och en "checklista".

  Något jag själv skulle fundera på att lägga till är ett krav på starka konkurrensfördelar oavsett kategori av bolag. Det går att hitta sådana även för småbolag, t.ex. anser jag att Vitec och Skåne-Möllan har det. Annars kan ju ett starkt kassaflöde vara högst tillfälligt. Sen är själva värderingen ibland kanske ännu viktigare än en "moat", men ändå...

  Tack för en mycket bra blogg och gott nytt år!

  Mvh
  Gustav

  SvaraRadera
 3. Det går trender i investeringsstrategier som i allt annat. Det är då lätt hänt att man investerar i det som hade varit mest lyckosamt senaste 5-10 åren snarare än vad som kommer att vara nästa trend. På 90-talet var det buy-and-hold, IT och tillväxt som gällde. Senaste decenniet har det varit obligationer, momentumstrategier (där man försöker utnyttja svängningar snarare än buy-and-hold) och så utdelningar.

  Idag kan man inte öppna en tidning om investeringar utan att bombarderas med råd om att köpa företagsobligationer och utdelningsaktier. Det gör mig skeptisk till den strategin framöver. Sannolikt leder detta till att man betalar för mycket för dessa papper jämfört med andra.

  Det kan mycket väl vara så att vi är på väg mot ett trendskifte där buy-and-hold återigen visar sig klokare än att försöka tajma upp- och nedgångar. Där tillväxtaktier utvecklas bättre än värdeaktier. Där small cap går bättre än large cap. Där företag som återinvesterar vinsten ger bättre totalavkastning än de som delar ut en stor del. OSV.

  Framför allt gäller det att inte ryckas med i det allmänna hallelujat i den för stunden rådande visdomen. D.v.s. att tänka själv.

  Gott nytt år!

  Mattias

  SvaraRadera
 4. 4020, ursäkta att jag skriver så här på nyårsnatten (ev. felstavningar beror på alkoholintag...). När jag läser om dina "nya" intentioner blir min känsla att du blivit påverkad av dig själv och vad du hittar på ditt eget Börsdata. Jag tycker du ska hålla kvar vid din tidigare strategi, som du upplevt som långsiktligt positiv. Det är så enkelt att börja jaga nya teorier... Om du ska ändra tycker jag att du ska köra på 70% i alt.1 20% alt. 2 och krydda med 10% i alt.3 I övrigt önskar jag och dina läsare ett riktigt gott nytt 2013 !!!

  SvaraRadera
 5. Bra inlägg som vanligt....
  2 enkla kommentarer:
  1. Value Investing har självklart utvecklats sen Graham och Buffett, det finns tom en bok som tar upp denna utveckling. Jag kommer med en analys av boken och utvecklingen i ett senare inlägg.
  2. Du skriver att man kan manipulera fritt kassaflöde. Men det gäller ju för alla delar i ett bokslut. Det är lika lätt att manipulera både resultaträkning och balansräkning om man nu vill det. Tricket är att hitta bolag där huvudägare och företagsledningen visar ärliga siffror och inte "trixar" med boksluten. En viktig del för att hitta "värdeinvesteringar", och som man inte kan få fram genom FA.
  Lycka till under 2013, jag tror att det blir bra börsår!
  Besser

  SvaraRadera
 6. med tanke på tidigare kommentarer och egen erfarenhet - något som man bör fundera rätt mycket på är hur stor del av avkasningen som "timing" är i kategori 2.

  SvaraRadera
 7. Precis som Gustav nämner så har jag under hela 2012 arbetat med Peter Lynch teorier. Detta har lett till att jag måste eller redan har sålt av vissa innehav som jag har svårt att kategorisera eller som jag inte tycker ska vara med alls.

  De enda som kan följa 1 enkel taktik är de som likt J Green... kör med Magic Formula eller något datalikt där man inte ska blanda in känslor utan enbart aktuella nyckeltal. Jag tycker hela känslan med investeringar går bort då. Över tid lyckas ju vissa duktiga med detta men en viss kunskap om bolag och annan info som inte datorn vet gör ju att människan ibland slår datorn

  Roligt du börjar blogga igen efter Börsdataprojektet.

  SvaraRadera
 8. Det fina med investeringar är ju att man aldrig blir fullärd och utvecklas sina tankar och angreppssätt hela tiden. Jag jobbar själv först och främst med att hitta moaten, hitta bolag som jag vill äga. När jag sedan fångat in dom så tittar jag på vad jag är beredd att betala. Det blir effektivt och bra. Jag är beredd att betala lite extra för god kvalité men köper gärna också bolag med en onormalt låg värdering som uppstått av diverse omständigheter!

  Tack för en lysande blogg!

  ägamintid

  SvaraRadera
 9. Hej 4020 endnu et inspirerende og bra indlæg. En gammel dansk revyvise lyder: "Man starter som lille og så vokser man sig stor" - oversat til børssprog, man starter som Small Cap. defter Mid. Cap og til slut Large Cap. - en proces der kan tage mange år. Det store spørgsmål er, hvordan spotter vi på et tidligt tidspunkt de bolag der bevæger sig opad i hierakiet, hvad er deres kendetegn? Havde man f.eks. kunne spotte H&M eller Assa Abloy på et tidligt tidspunkt ville det have været lykken. Jeg kan godt forstå, at du i din strategi vil medtage nogle Small Cap og Mid. Cap bolag.
  I øvrigt - en investeringsstrategi afhænger af risikovillighed, horisont m.m. og skal efter min mening skræddersyes til den enkelte investor. Jeg glæder mig til at følge din Blogg samt Børsdata i 2013. Godt Nytår, Ole

  SvaraRadera
 10. Aktieingenjören
  Det är smart att sortera efter verksamheter man förstår sig på. Tanke på att det är många gånger som jag har inte lyckats komma till en bra slutsats om ett bolagsvärdering pga allt för svårt att förstå bolagets verksamhet och framtidsutsikter. Man sparar också mycket tid att tänka på det innan man börjar med att analysera bolagets historik och nuvarande värdering.

  När det gäller direktavkastning så är kan det vara extra trevligt i de tider när man inte kan lägga in nytt sparande i portföljen. Snart är det vår och ny utdelningsperiod :)

  SvaraRadera
 11. Gustav
  Tack för länken. Jag har faktiskt börjat med Peter Lynchs böcker innan jag började läsa Buffett och Graham. Fast det var länge sen :) Vilket var också kanske lättare att ta till sig långsiktighet och värdeinvestering och dessutom att göra egna analyser och köpa företag som man förstår sig på och helst kunna gå runt i butikerna :)

  Det jag gillar är hans citat: -

  "boring, bad, ugly and depressing"

  Och bland hans olika stilar så skulle kunna tänka mig:
  -Slow Growers
  -Stalwarts
  -Fast-Growers

  SvaraRadera
 12. Mattias
  Absolut! I en marknadsläge med dålig sparränta och en allmänt rädsla för börsen så är det lätt att många väljer företagsobligationer och mer fokus på utdelningar. Det gäller att kunna bortse vad som är populärast just nu eller som har gått bra historisk. Inte så enkelt men det är viktigt.

  Det är inget fel på att fokusera på utdelningar men det är som du säger när det sker på bekostnad av andra lönsammare investeringar eller högre skuldsättning då bör man vara kritisk till företagets utdelningspolicy.

  SvaraRadera
 13. Indians 1a
  Det är lätt att det kan uppfattas det är nya metoder men jag skulle kunna säga att det är fortfarande en del av utdelnings- och utdelningstillväxt strategi. Fokus kommer alltid vara utdelningar och återinvestering.

  Det som skiljer är att man skulle kunna "lite" lättare anpassa sig mer till marknadsläget. Tex:

  Om man lyckas hittar bra bolag med tillväxt möjligheter och bra direktavkastning så skulle jag kunna ha ett högre andel i dessa. Men personligen så tycker jag att bolag med kombination av bra tillväxt, lönsamhet och låg risk värderas rätt så högt i dagens marknad.

  Däremot kan det finnas det en del stabila bolag med bra direktavkastning fast saknar tillväxt. Det är knappast några bolag som jag skulle kunna vilja äga långsiktigt. Så genom att kunna sälja efter uppgångar så kan man faktiskt få högre utdelningstillväxt än man hade valt sitta kvar i dessa bolag. Fast som allt annat det gäller att man gör rätt analys.

  SvaraRadera
 14. Besser
  1.Det inlägget skulle vara intresserat att läsa. Kan jag fråga vilket bok?

  2.Kanske var ordet "manipulera" var lite fel formulerad från min sida. Det sker ibland att det finns en del poster inom rörelsekapital och investeringsverksamheten som gör att fritt kassaflöde kan påverkas positiv/negativ beroende på vilket poster det handlar om. Det är lite som värdeförändringarna för fastighetsbestådet som påverkar fastighetsbolagens vinster. Alltså snarare redovisningsbegränsningar än manipulation.

  SvaraRadera
 15. Kalle Kr
  Den risken finna alltid oavsett vilken strategi fast för kategori 2 blir det ännu viktigare att man har gjort rätt analys angående hur lågvärderat bolaget är. Sen kan man aldrig pricka bottennivå. Det som kan visar sig vara fel är att man gör missbedömningar om hur hållbar vinstnivån är osv.

  För att minska risken för helt hållet vara beroende av aktiekursen kan vara att köpa bolag som passar i kategori 2 och samtidigt ger bra och hållbar utdelning.

  SvaraRadera
 16. Viktiga frågor
  Det är det som är intressant med Peter Lynch. Han tar upp så många olika kategorier av bolag och strategier i sina böcker. Det hittar du inte i graham, buffett eller fisher.

  Som du säger känslan och erfarenhet är mycket viktigt efter många års analyser och bevakning. Jag tror också att det kan bli lättare att man kontrollerar det "känslomässiga" för de som har varit många upp-/nedgångar och bra-/dåliga bolag.

  SvaraRadera
 17. Ägamintid
  Tack detsamma för många bra inlägg till och med jag inte hunnit kommentera så mycket.

  Du påminner mycket om mig själv de första åren med bloggen och utdelningsinvesteringar :) Hoppas att ni kan fortsätta med den tuffa målsättningen/investeringarna.

  SvaraRadera
 18. Ole
  Tack detsamma! Jag tror också jag måste "växa" och samtidigt börja våga också att testa lite smått med mindre bolag vilket och kanske också andra tycker av branscher. Jag tror att jag kommer lära mig väldigt mycket.

  SvaraRadera
 19. Kan alltid vara bra att utvärdera sin stratergi. Dock så kanske det finns flera investeringsmöjligheter utanför Sverige. Hade varit kul om börsdata hade fungerat för andra länder. Då kanske man kan hitta fler H/M till låg risk.

  Gott nytt år!

  SvaraRadera
 20. Daniel
  Det tycker jag också. Vi har faktiskt en målsättning att försöka ha övriga länder som Norge, Finland, Danmark och USA under 2013. Fast vi ska börja med Large Cap för att komma igång snabbare.

  Men först ska vi försöka ha kvartals uppdateringar och senaste R12mån och kvartalshistorik.

  SvaraRadera
 21. Besök gärna: http://www.ekonomi-forum.se

  SvaraRadera
 22. @Daniel. Gustavs aktieblogg är väldigt duktig på att hitta den typen av bolag.

  Ett av hans favoritknep för att hitta dem kan du även hitta här:
  http://gustavsaktieblogg.blogspot.se/2012/11/fonder-som-jag-foljer.html

  SvaraRadera
 23. @Daniel.
  Kan också tipsa om sceenern på Financial Times: http://gustavsaktieblogg.blogspot.se/2012/03/favoritlank-1-smidig-sokning-bland-39.html

  @4020
  Spännande att börsdata ska utökas till fler länder! Ser fram emot det 4020!

  Mvh
  Gustav

  SvaraRadera
 24. Aktieingenjören
  Håller med dig och Gustav att den är ganska bra när de erbjuder så många länder.


  Gustav
  Japp! Men först ska vi försöka oss på R12mån och historiska kvartalshistorik. Personligen tror jag att det blir ännu mer intressant om man vill hitta och bevaka bra aktier i realtid.

  SvaraRadera