söndag 18 augusti 2013

Kvalitén på kvartalsrapporter

I tidigare inlägget skrev jag vikten om att ha kvar kvartalsrapportering men jag tror också att det handlar lika mycket om vilken kvalité rapporterna innehåller oavsett hur ofta delårsrapporterna uppdateras.

Argumenteringen från börsbolagens var att det är tids- och resurskrävande att uppehålla kvartalsrapporteringen. Samt till en viss del påverkade detta både affärerna och lönsamheten negativt pga pressen för att kunna prestera bättre inom kvartalsperioden.  

Jag tror inte att själva arbetet att ta fram rapporterna är problemet. Antagligen lägger bolagen ändå tid på att sammanställa all redovisningsfakta internt. Det handlar snarare nog all PR-Cirkusen kring kvartalsrapporten som är mer inriktad till finansbranschen än snarare aktieägarna. 

Kvartalsrapporter och kvalité
Den andra aspekten kring delårsrapporter och bokslut är att det skiljer sig väldigt mycket hur kvartalsrapporterna ser ut från bolag till bolag. Om man jämför med årsredovisningar så är informationen allmänt mycket sämre och beror helt och hållet på hur mycket företagsledningen vill/orkar tar upp i rapporterna. Tyvärr så i många fall får man veta väldigt lite om de olika redovisningsposterna. Det är nog för att det inte finns någon klart tydlighet hur exakt ska delårsrapporter ska se ut och vad de ska innehålla.

2E-Group - Resultaträkning - Q1-2012
Ta tex: resultaträkningen från 2E-Groups delårsrapport - Q1-2012. Alla rörelsekostnader klumpas ihop vilket gör att det är omöjligt att räkna fram något bruttoresultat. Sen anger man inte heller ränteintäkter och kostnader. Istället väljer man visa en enda som heter finansiella poster. Bara dessa två är tyvärr väldigt vanligt förekommande och det går oftast inte heller hitta några detaljer kring notorna (om det nu finns några notor att prata om).

Axis - Balansräkning - Q3-2012
Här väljer man att samla alla anläggningstillgångar i ett. Då går det se några detaljer kring goodwill, materiella eller finansiella tillgångar. Det förekommer också att man bara visar omsättningstillgångar i ett enda post och då går det inte heller se viktiga poster som tex. kassa/likvida medel. Det är också vanligt att man väljer visa bara tre poster inom skuldsidan. EK, långsiktiga och kortsiktiga skulder. Då är det mycket svårt att veta de räntebärande skulderna som är nödvändigt för att kunna räkna fram många viktiga nyckeltal. 

Nischer - Kassaflödesanalysen - Q4-2012
Kassaflödesanalysen. Kanske den absolut viktigaste rapporten men som vanligt brukar den vara den minst prioriterade både bland investerare och delårsrapporter. Man klumpar ihop hela kassaflödesanalysen till minst 4-5 poster:
-Kassaflöde från den löpande verksamheten
-Kassaflöde från investeringsverksamheten
-Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-Periodens kassaflöde


Personligen tycker jag att många investerare missar viktig information när man inte ser detaljerna i ett kassaflödesanalys. Allt för många nöjer sig med bara "Årest kassaflöde" som i själva verket nästan intetsägande nyckeltal om bolagets riktiga kassaflöde.

Som investerare får du inte veta detaljerna kring:

-hur mycket bolaget har investerat i rörelseposter som är viktigt för att driva verksamheten?

-har bolaget förvärvat nya verksamheten?

-har det skett något försäljning av tillgångar eller verksamheter för att öka kassaflödet?

-har bolaget tagit in pengar/investerat i finansiella placeringar?

-hur mycket har bolaget investerat underhåll/drift för att kunna driva bolagets verksamhet?

-har bolaget tagit in pengar genom nyemission, banklån eller på ett annat sätt?

-har bolaget gjort återköp av egna aktier?

-hur stort är utdelningen och hur har bolaget finansierat den i slutändan?

-hur mycket lån har det tagit för att kunna visa ett positiv siffra kring "årets kassaflöde"?

Många viktiga frågor om du börjar tänka som en riktig ägare. De större ägarna och företagsledningen vet redan dessa uppgifter men som små aktieägare så har du faktiskt mindre koll när du inte får veta alla dessa viktiga detaljer under verksamhetsåret.  

3 kommentarer:

 1. Mycket givande inlägg, tack för det.

  SvaraRadera
 2. Imponerande sammanställning och viktiga frågor för varje aktieägare.

  Inte nog att man kanske inte får svar på frågorna.
  Mitt problem är att jag inte skulle kunna avslöja om företagsledningen valde att manipulera eller "fixa till" svaren på dessa frågor.

  Den stora frågan är alltså om man kan lita på både de personer som står bakom och som leder bolaget.

  Så min enkla filosofi är att bara investera i bolag med "ärliga, kunniga och kompetenta" personer i både ledningen, styrelsen och som huvudägare.
  (Kanske beroende på att jag är bättre på att bedöma människor än att förstå siffror i en års/kvartals redovisning.)
  Besser

  SvaraRadera
 3. besser1
  Bra fråga. Vill ledningen manipulera och trissa med redovisningen så kan de säkert göra men så långa loppet så är det nog svårt att dölja vissa saker som kassaflöde och utdelningar.

  Som du säger så är det viktigt att man hittar pålitliga företagsledare. Det enklaste är att hitta ägare/ledare som har samma intresse som jag. Dvs majoritetsägare som har långsiktigt intresse som tex: Lundbergs.

  Om jag ska vara ärligt så är det tvärtom för mig när det gäller bedöma personer - därför vill jag helst inte lyssna på VD eller IR-personer som är duktiga på säga det man vill höra. Detta är problem främst för mindre bolag där man vet nästan ingenting om ledningen.

  Jag tycker att det är betydligt lättare se tex: 5 el. 10 års historik hur ledningen har skött bolaget. Utvecklingen på tillväxt, lönsamhet, antal aktier, förvärv, bonusar osv.

  SvaraRadera