lördag 19 september 2015

FinBas till Börsdata

Som ni redan vet så har vi lanserat en ny värderingstjänst på börsdata. Hela den grundläggande upplägget på den nya tjänsten är baserad på FinBas-verktyget som användes tidigare här i 4020.

Allting började med ett inlägg om IntrinsicValue - Närmare fördjupning. Anledningen till inlägget var ett försök att ta fram ett bättre värderingsmodell. Resultatet blev en kombination av förenklad DCF och Grahams tillväxt Formula. Detta inlägg var skriven början av 2011. Redan då hade jag funderingar att göra ett försökt att få fram värderingsverktyg direkt på aktiekurs.

FinBas verktyget var ett försök att kunna använda teorin på riktigt. FinBas-Portföljen!

1-Samla de bästa bolagen
2-Värdera
3-Köp de lägst värderade 

Under senaste året har vi försökt konvertera systemet över till börsdata på ett smidigt sätt. Och nu finns samma grundläggande formler på börsdata till och med om verktyget inte ser ut exakt som FinBas. Fördelen med börsdata är att all grunddata och värderingsinställningar kan justeras direkt av användarna själva. Därmed kan man:

1-Justera bort redovisningseffekter
2-Lägga in egna bedömningar om rättvis värde
3-Anpassa värderingen för enskilt bolag


Värderingsnyckletal 
De vanligaste nyckeltalen som finns med i grundläggande värdering:
-P/E
-P/S
-P/B
-P/EBIT
-Direktavkastning
-P/FCF


Fördelen jämförelse med andra liknande tjänster är att du kan själv justera bort redovisningseffekter som är vanligt bland både vinst och kassaflödesnyckeltal. Ett exempel där SCA historiska vinster påverkas av uppvärdering vilket gör att det blir nästan oanvändbar med historiska P/E jämförelser. 

Genom att enkelt justera bort "felen" får man betydligt tydligare historisk. På samma sätt går det också justera senaste värdet för att få fram ett värdering som vad du "tror" som kan vara mer rimligt än redovisade vinsten. Eller kan fungera också som en slags kortsiktig prognos. 


Konvertering till Aktiekurs
Varje enskild värderingsnyckeltal kan konverteras till aktiekursnivå. Exempelvis om man skulle konvertera H&Ms historiska direktavkastning till en "förväntad" värdering så skulle man få fram vilken kursnivå som skulle krävas för att få fram just 4,5 % i direktavkastning.

För H&M skulle det krävas en nedgång till 244 kr för att få fram 4,5 % direktavkastning. Dock det förutsätter att utdelningen går upp till 11 kr (som justerat i bilden). Det intressanta är att ett enkelt nyckeltal som direktavkastning säger faktiskt väldigt mycket om bolagsvärdering. En direktavkastning på 4,5 - 5 % just för H&M har historisk fungerat ganska bra tanke på att den gav bra köp vid 2004, 2009 och 2011


DCF och Graham - Intrinsic Value
Två ganska avancerade beräkningsmetoder som nu går att använda på ett enkelt sätt på börsdata. Kombinationen att kunna ändra i inställningarna för tillväxt, avkastningskrav, säkerhetsmarginal och vinsten ger en flexibelt men också en kraftfull värderingsverktyg. Samt att enkelt jämföra värderingen mot aktiekursen gör det ännu roligare att värdera ett bolag. 
Tillägg: 
Bra inlägg just om DCF och Grahams värderingsmodeller och hur man ska använda dessa på ett bra sätt: