lördag 31 januari 2009

SiteMap

Mars
-Kraftbolag aktiestinsen och nyckeltal
-Utdelningen kommer ifran kassaflödet
-Nya bloggar första miljonen och Warren Buffett
-Jämförelse mellan hm zara gap
-Orkla ett utmarkt exempel på kostsam tillväxt
-Dags att kombinera utdelningar med värdeinvestering
-Realty income utdelningar och nya filmklipp
-Nostalgi 10 år efter it-kraschen

-Ask Warren buffett senaste lang invtervju

Februari-10
-Warren buffett investeringsfilosofi
-Två artiklar för bättre investering
-Investering i världens giganter
-Börsen 10 år dags att tanka på likviditeten
-Walter schloss i dont like losing money
-Säker investering i världens giganter
-Utdelningar både inkomst och värdetillväxt
-Eon stabil bolag som ger 6% direktavkastning
-Sveriges bästa investmentbolag
-Teknisk analys fungerande subjektiv illusion
-Från aktiestinsen till warranter och Wall Street
-Tips på nordiska länkar
-Börsen lekstuga för de som har råd

Januari-10
-Stabil hm artiklar och cash inflation
-28 februari smäller det
-Berkshire hathaway istället för investor
-Sca eller hm en miljonfråga
-Dags att ta ett aktivt beslut säljer Investor
-Realty income bra alternativ till Canada trusts
-Warren buffett världens rikaste person
-Trading för högre direktavkastning
-Long term capital historien om finansiell hybris
-Vad kan man lära sig fran skagen
-Två viktiga grundregler innan du köper
-Hur kommer börsen att utvecklas under 2010?

December-09
-Utdelningsportfölj 20år inklusive Portföljvärde
-Hur ser aktieägandet ut i Sverige
-Nya tankar om utdelningar
-Årets julklapp senaste dokumentaren om - Warren Buffett
-ETF Xact fonder kan bli en långsiktig fälla
-Veckans artiklar v51 09
-Stabil portfölj fordelning i olika länder
-Träffa Warren Buffett på riktigt
-Ett enkel sätt att få högre avkastning
-Veckans artiklar v50 09
-Bygg upp egen portfölj helt gratis
-Veckans artiklar v49-09

November-09
-Eon världens största inom energi
-Veckans artiklar v48-09
-Allemanskonto förbattring av Kapital Försäkring
-Utdelnigar 2010 Investmentbolag
-Veckans artiklar v47-09
-Vad blir det för utdelningar 2010
-Veckans "Ljud Artiklar - v46-09
-Börsen hur mycket Avkastning kan vi förvänta oss?
-Veckans artiklar v45-09
-Sluta gissa hur marknaden ska röra sig
-Stop loss meningslös tjanst
-Portföljens utdelnings nyckeltal
-Framgångsrik entreprenörskap vad krävs
.
Oktober-09
-
Veckans artiklar v44-09
-
Fortum 6 direktavkastning köpa?
-
Idag är en historisk dag
-
Utdelningseliten i europa och usa
-
Veckans artiklar v43-09
-
Svenska utdelningseliten nytt försökt
-
Börsdata är äntligen klart
-
Veckans artiklar v42-09
-
Finansiella nyckeltal - tips 1 Stabil
-
Veckans artiklar v41-09
-
Önska dig bolag som inte finns med
-
Veckans artiklar v30-09

September-09
-
Utdelningsportföljen 30 år nytt excel
-
Veckans artiklar v39-09
-
Olika- lösningar till utdelningsinvestering
-
Veckans artiklar v38-09
-
Den största nackdelen med utdelningsinvestering
-
Veckans artiklar v37-09
-
Svenska banker-del 4
-
Svenska banker-del 3
-
Svenska banker-del 2
-
Svenska banker-del 1
-
Ny adress- www.4020.se
-
Veckans artiklar v36-09

Augusti-09
-
Ny top lista svenska utdelningseliten
-Veckans artiklar v35-09
-
Börsdata 10 år mallen är klar
-Veckans artiklar v33-09
-Veckans artiklar v32-09

Juli-09
-
Veckans artiklar v31-09
-
Diversifiering el. fokusering - Hur många aktier?
-
Utdelningstillväxt direkavkastning
-
Veckans artiklar v30-09
-
Lägenhet eller aktier svår på en fråga
-
Ha koll på utdelningarna excel mall
-
Analyser för utdelningsaktier USA
-
Veckans artiklar v29-09
-
Kvartalsutdelningar - Ja Tack
-
Hösten-99 precis innan IT kraschen
-
Veckans artiklar v28-09
-
Investera i din konsumtion
-
Investera i dina rakningar
-
Veckans artiklar v27-09
-
Sluta leta efter acres of diamonds

Juni-09
-
Veckans artiklar v26-09
-
Börja investera nu del-2
-
Börja investera nu och inte imorgon
-
Dags för en internationell satsning
-
Veckans artiklar v25-09
-
Var är den stolta aktieägaren
-
Veckans artiklar v24-09
-
Kapitalförsakring det viktigaste att
-
Nytt projekt passiv inkomst
-
Veckans artiklar v23-09
-
Börsen bästa avkastning senaste 10 åren
-
100 riskundvikande högre risktagande

Maj-09
-
Veckans artiklar v22-09
-Världens bästa exempel på högre
-
Nya filmer om investeringar utdelningar
-
Fortum nordens största energibolag
-
Äntligen lyssna på richest man in
-
Veckans artiklar v21-09
-En gammal förebild kommer till
-
Riskhantering - del 3
-Årets första seglingstur

April
-
Ägarlagenheter ny investeringsform
-
Investera i USA för nyborjare
-
Vi blir vad vi tänker
-
Stabil avkastnig exempel - 2
-
Riskhantering del 2 - Undvik högrisk
-
Riskhantering del 1 - Diversifiering
-
Utdelningstillväxten under 80-talet
-
Best of warren buffett
-
Direktavkastning historisk perspektiv
-
Investeringsbocker topp-10
-
Utdelningstiderna på året för aktierna
-
Vårens utdelningsregn på väg
-
Fastighetsbolag - del 3
-
Fastighetsbolag - del 2

Mars-09
-
Fastighetsbolag - del 1
-
Årsredovisningar allt på ett plats
-
Den årliga-avkastningen 100 år
-
Tusen mil börjar med ett steg
-
HM fantastisk kassako
-
Multiple stream of income av jakob
-
Multiple streams of income
-
Passiv inkomst några exempel
-
Investmentbolag del 3- de-basta
-
Årets utdelningshöjare 2009
-
Stora aktie-och fonddagen jönköping
-
Världens bästa länder
-
Millionaire next door
-
Totalutdelning 10 år - USA aktier
-
Beräkna utdelningen 20år excel-mall
-
334% i arlig direktavkastning
-
Det är big deal
-
Utdelningsböcker topp-10
-Passiv inkomst introduktion
-
Beräkna utdelningstillväxten excel-mall
-
5 topp USA aktier
-
Nya bolag på nyckeltal-listan
-
De 40 bästa utdelningstillvaxt bolag
-
Kassaflödesanalys
-
Benjamin Graham
-
Balansräkning
-
Resultaträkning
-
Utdelningsaktier topp-10

Februari-09
-
Återinvesterings betydelse
-
Lite tips om Årsredovisningar
-
Svenska miljonärsboken
-
Balanslikviditet & skuldsattningsgrad
-
Totalutdelning under 10år
-
Vinstmarginal & räntabilitet
-
Utdelningsportfölj
-
Soliditet & lividitet
-
Fördelarna med utdelningar
-
Philip fisher
-
Direkt och effektivavkastning
-
Filmer om aktieinvesteringar
-
PE-tal, PS-tal och PEG-tal
-
Peter lynch
-
JEK & Substansvärde
-
Nyckeltal finansiell information
-
Warren Buffett
-
Investmentbolag - del 2
-
Investmentbolag - del 1
-
Bästa investeringen
-
Grundläggande strategi
-
Mer detaljerad strategi

måndag 26 januari 2009

Engelsk Ordlista

Resultaträkning
Income statement - Resultaträkning
Sales - Försäljningsintäkter
Gross income - Bruttoresultat
Other operating income and expenses - Övriga rörelseintäkter och -kostnader
Share of earnings in associates - Resultatandel i intressebolag
Operating income – Rörelseresultat

.
Minority interest - Minoritetsintresse
before dilution - före utspädning,
items affecting comparability - jämförelsestörande poster,
comprehensive income - totalresultat
Depreciation - Avskrivningar
Restructuring costs - Omstruktureringskostnader
Sales of fixed assets - Försäljning av anläggningstillgångar


Balansräkning
Balance sheet - balansräkning
ASSETS - TILLGÅNGAR
Non-current assets - Anläggningstillgångar
Intangible assets - Immateriella tillgångar
Tangible assets - Materiella anläggningstillgångar
Shares in associates - Andelar i intressebolag
Deferred tax receivables - Uppskjutna skattefordringar

Current assets - Omsättningstillgångar
Inventories - Varulager
Accounts receivable – Kundfordringar
Current tax receivables - Kundfordringar
Prepaid expenses and accrued income - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Cash and cash equivalents - Likvida medel

EQUITY AND LIABILITIES - EGET KAPITAL OCH SKULDER
Share capital - Aktiekapital
Retained earnings - Balanserade vinstmedel

Non-current liabilities - Långfristiga skulder
Long-term loans - Långfristiga lån
Convertible debenture loans - Konvertibelt förlagslån
Deferred tax liabilities - Uppskjutna skatteskulder
Pension provisions - Pensionsavsättningar

Current liabilities - Kortfristiga skulder
Short-term loans - Kortfristiga lån
Accounts payable - Leverantörsskulder
Current tax liabilities - Aktuella skatteskulder
Short-term provisions - Kortfristiga avsättningar
Accrued expenses and prepaid income - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


Kassaflödesanalys
Cash flow statement - Kassaflödesanalys
OPERATING ACTIVITIES - LÖPANDE VERKSAMHET
Operating income - Rörelseresultat
Depreciation - Avskrivningar
Non-cash items - Övriga ej kassaflödespåverkande poster

Interest paid - Erlagd ränta
Interest received - Erhållen ränta
Tax paid on income - Betald inkomstskatt
Changes in working capital - Förändring av rörelsekapitalet
Cash flow from operating activities - Kassaflöde från löpande verksamhet

INVESTING ACTIVITIES - INVESTERINGSVERKSAMHET
Investments in assets - Investeringar i tillgångar
Sales of assets - Försäljningar av tillgångar
Investments in subsidiaries - Investeringar i dotterbolag
Disposals of subsidiaries - Avyttringar av dotterbolag
Cash flow from investing activities - Kassaflöde från investeringsverksamhet

FINANCING ACTIVITES - FINANSIERINGSVERKSAMHET
Dividends - Utdelning
Long-term loans raised - Upptagna långfristiga lån
Repayment of long-term loans - Amortering av långfristiga lån
Cash flow from financing activities - Kassaflöde från finansieringsverksamhet
CASH FLOW - ÅRETS KASSAFLÖDE


Utdelningar
Yield - Direktavkastning
Dividend - Utdelning
Payout Ratio – Utdelningsandel
Ex-Dividend Date – Sista dagen för att ta del av utdelningen
Dividend Date – Datum utdelningen delas ut

Nyckeltal
Operating margin (EBIT) – Rörelsemarginal
Gross Profit - Bruttoresultat
Profit margin – Vinstmarginal
Return on capital (ROC) - Avkastning på kapital
Return on assets (ROA) - Avkastning på tillgångar
Return on capital employed (RECO) - Avkastning på sysselsatt kapital,
Return on shareholders' equity (REO) - Avkastning på eget kapital
Return on investment (ROI) - Avkastning på tillgångar
Equity ratio – Soliditet
Interest coverage ratio – Räntetäckningsgrad

Övrigt
Book Value - Bokfört värde
Net Profit - Nettoresultat
Long-Term Debt - Långfristiga skulder
Current Liabilities – Aktuella skuld
Market Cap - Börsvärde
Return on Assets - Avkastning på tillgångar
Return on Equity - Avkastning på eget kapital
Revenue - Intäkter
Revenue Per Share - Intäkter per aktie
Total Debt - Summa Skulder
Cash Flow - kassaflöde
Liabilities - Skulder
Capital Expenditures - Investeringar

tisdag 20 januari 2009

Artiklar

Här har jag tänkt lägga länkar till nya artiklar som jag tycker om och som ger lärorika tips eller information som man lär sig nåt vettigt. Ska försöka lägga nya länkar varje vecka till spännande och lärorika artiklar

.

.
- ALLA ARTIKLAR

2009
*VECKA 48
*VECKA 47
*VECKA 46
*VECKA 45
*VECKA 44
*VECKA 43
*VECKA 42
*VECKA 41
*VECKA 40
*
VECKA 39
*
VECKA 38

*VECKA 37

*
VECKA 36

*
VECKA 35

*
VECKA 33
*
VECKA 32
*VECKA 31
*VECKA 30

*VECKA 29
*VECKA 28
*
VECKA 27
*VECKA 26

*VECKA 25
*
VECKA 24
*
VECKA 23
*
VECKA 22
*
VECKA 21


.
.
.


lördag 17 januari 2009

Aktieskolan

Aktieskolan – Av Investeraren.se

-Aktieskola del 1 - Varför spara i aktier?


Mer avancerade analysmetoder
Mot Miljonens - Aktiekunskap.nu
-Margin of safety
-
Insiders
-Soliditet
-ROE
-Kassaflödesanalys
-PEG - talet
-Direktavkastning
-P/S - talet
-P/E - talet
-Substansvärdet för aktier
-Kassaflöde - Så fungerar det
-Historisk börsutveckling

Hemsidan
Fundemental Analys och Aktiekunskap – Aktiekunskap.nu

Fundementalanalysbloggens
-
När stiger aktien?
-Vad är dyrt?
-Inga känslor! Någonsin!
-Att se träden genom skogen
-Att ha känsla
-Allting förändras...
-Att analysera rätt
-Att förstå vad företaget gör
-Du äger inte en aktie utan ett företag
-”Börsen är fullvärderad”
-Att lära sig av spel

Stockman.nu
-
Resultaträkning för dummies
-Hur köper du frukt och grönsaker
-Många verka tvivla på aktier
-Börsen billig eller dyr idag
-Våga ta kontrollerade risker idag
-Återköp av aktier bör tänkas ordentligt
-Är långsiktighet fel melodi
-Holabalola om aktieutdelningar
-Kan medioker tillväxt ge fantastisk avkastning
-Hur stor vikt skall man lägga vid hur ett bolag utvecklas idag?
-Börsfall ökar den framtida avkastningen


40procent 20år- EBIT, EBITDA, Nettoskuld/EBITDA, EV/EBIT
- Soliditet, Skuldsättningsgrad, Räntetäckningsgrad
- Avkastning på Eget Kapital, Total Kapital och Sysselsatt Kapital
- Magiska Formeln: EBIT/EV & EBIT/Capital Empoyed
- Kassaflöde, Fritt Kassaflöde, Owner Earnings & Capex
- Kassaflödesanalys
- Balansräkning
- Resultaträkning
- Tips om Årsredovisning
- Balanslikviditet & Skuldsättningsgrad
- Vinstmarginal & Räntabilitet
- Soliditet & Likviditet
- Utdelningstillväxt, Direktavkastning & Direktavkastning
- P/E-tal, P/S-tal & PEG
- JEK, Eget Kapital & Substansvärde

måndag 12 januari 2009

Utdelningstider för börsbolagen

Utdelningstider under åren. Jag har inte tagit hänsyn till om bolagen delar nåt i år. Jag har inte tagit med april-Juni, då de flesta aktier delar ut. Om ni vill se mer detaljerad information / datum för de olika bolagen så ska ni gå till:

*Utdelningskalendern - Avanza
*Kommande utdelningar - Privata affärer
*Kommande utdelningar - USA aktier

De utdelningar som brukar komma under året!

Januari - Mars
Bergs Timber
Retail and Brands
Autoliv
Astra Zeneca
Pfizer
Axfood
Connecta
Stora Enso

April-Juni
( De felsta aktier delar ut denna period, framför allt i april och början av maj )

Juli - September
ABB
Autoliv
AstraZeneca
Pfizer
Forsstrom
Klick Data
Addtech
B&B TOOLS
Systemair
Lagercrantz
Hemtex
Avega
Clas Ohlson
Elekta

Oktober - December
Autoliv
Old Mutual
Pfizer
Svolder
Luxonen
Skistar
KappAhl


En tidigare inlägg om Utdelningarna på året!

.

Högsta Direktavkastning - Just nu!

Här kommer jag lägga excel-tabeller varje månad över de akteir som har den högsta direktavkastningen just nu! Samtidigt visar jag utdelningsandelen bredvid så att man får en liten uppfattning på utdelningskvaliten.

.
Tid.............................Direktavkastning

2009
Maj..............................Tabell-direktav.-5
Juni..............................Tabell-direktav.-6
Juli...............................Tabell-direktav.-7


.

KF

Lite mer om Kapitalförsäkring och Allemanskonto!

- Den överdrivna kritiken för Investeringskontot!

- Kapitalförsäkring - Det viktigaste att tänka på!

- Allemanskonto - Förbättring av Kapitalförsäkring

Utdelningstillväxt

Listan över 40 bolag som har den högsta utdelningstillväxt under senaste 10åren:

Aktier...................Årlig utdelningstillväxt

1.Clas Ohlson..............33,7%
2.Wallenstam...............31,8%
3.H&M.......................31,2%
4.Säkl..........................30,4%
5.Kabe........................29,2%

6.Sweco......................27,5%
7.Peab.........................27,3%
8.New Wave...............27,1%
9.Kinnevik...................24,4%
10.Nibe.......................22,3%

11.Skistar....................22,0%
12.Ratos......................17,6%
13.Skåne Möllan..........20,9%
14.Atrium Ljungberg....20,6%
15.Midway..................20,4%

16.Securitas.................19,3%
17.Assa Abloy.............19,2%
18.Atlas Copco...........18,9%
19.Fenix Outdoor........18,0%
20.Beijer Alma............17,6%
.
21.SKF.......................17,5%
22.Beijer......................17,0%
23.ÅF..........................16,6%
24.Orc Software..........15,4%
25.Swedish Match........14,4%
.
26.Autoliv.....................14,2%
27.B&B Tools..............14,2%
28.Latour......................13,9%
29.Avanza.....................13,9%
30.Öresund...................13,9%

31.Axfood....................13,3%
32.SSAB......................13,0%
33.Sectra......................13,0%
34.Getinge....................12,7%
35.Castellum.................12,3%

36.Fagerhult.................11,9%
37.AstraZeneca............11,7%
38.OEM.......................11,5%
39.Havsfrun..................10,7%
40.Hufvudstaden...........10,3%

För mer detaljerad information kring utdelningstillväxten läs: - 40 bolag med störst utdelningstillväxt.

.