måndag 16 februari 2009

Peter Lynch

Peter Lynch ansvarade för fonden Magellan hos Fidelity mellan 1977 och 1990. Under denna tid steg fondens värde med mer än 2700 procent, motsvarar en årlig uppgång på nästan 30 procent. Lynchs idéer kan sammanfattas så här:

* Man ska sitta kvar med sina vinnaraktier och sälja förlustaktier.

* Fortsätter företaget att gå bra ska man sitta still och gärna dessutom öka innehavet. Hittar man bara ett par stycken sådana vinstaktier räcker det.

* ”På sikt finns ett hundra procentigt samband mellan vad som sker i företaget och vad som sker i företaget och vad som händer med aktien”

* Småsparare är bättre än proffsen på att hitta vinnaraktier och att man ska investera bara i det man känner till.

* Småsparare har bättre möjlighet än professionella förvaltare att hitta vinnaraktierna. Genom att observera sin omgivning kan de få en uppfattning om vilka företag som går bra. Man ska vara öppen och lyhörd för vad som händer i ens omgivning och närmiljö. Investera endast i vad du känner till.

* De bästa informationskällor är ditt jobb och dina intressen, från idrott till varuinköp. Din familj och dina vänner är en annan källa till information, liksom företagen i din hemstad. ”Om du har ögonen åtminstone halvöppna kan du upp täcka bra företag i din närhet långt innan de stora, långsamma institutionerna gör det.”

* Koncentrera dig i första hand på att leta efter rimligt värderade snabbväxande företag, i andra hand vändningsföretag och emellanåt företag med låg substansvärdering. ”Det enskilt allra bästa sättet att tjäna pengar på aktier är i små snabbväxande företag som varit lönsamma under några år och som bara fortsätter att växa.”

* Man ska försöka undvika cykliska företag, långsamt växande företag samt företag med låg soliditet och dåligt likviditet.

* Som en enkel tumregel säger han att när p/e - talet är lägre än tillväxten är det ofta ett fynd, om allt annat stämmer i företaget.

* Koncentrera dig på företag där vinsttillväxten är större än p/e - talet, till exempel ett företag som växer med 15 procent per år och som har ett p/e - tal på 12. Detta kallas även för ett företags PEG - tal.

* Koncentrera dig på företag med stark likviditet, det vill säga en stor kassa och ett positivt kassaflöde.

* När det gäller växande och snabbväxande företag, leta efter höga vinstmarginaler. När det gäller vändningsföretag, leta efter negativa vinstmarginaler med potential att öka kraftigt.

* Man ska koncentrera sig på enskilda företag och inte hur aktie marknaden som helhet ska uppföra sig.

* Växande företag bör sälja när PEG - talet ligger runt 1,2 till 1,4 eller tillväxten avtar. Snabbväxande företag bör säljas när förutsättningarna för fortsatt snabb tillväxt avtar eller försvinner eller när expansionen inte leder till ökade vinster.

* När PEG - talet hamnar runt 1,5 till 2.0 bör de säljas. Företag med låg substansvärdering, till exempel ett fastighetsbolag eller ett investmentbolag, säljs vid uppköp eller när tillgångarna tappar i värde.


Quotes

-"It's futile to predict the economy and interest rates."

-"You have plenty of time to identify and recognize exceptional companies."

-"Avoid long shots."

-"Good management is very important - buy good businesses."

-"Be flexible and humble, and learn from mistakes."

-"Before you make a purchase, you should be able to explain why you're buying."

-"There's always something to worry about."


Böcker för vidare läsning.

* One Up On Wall Street- Peter Lynch
* Beating The Street - Peter Lynch
* Learn To Earn - Peter Lynch

Andra intressanta länkar!

.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar