måndag 23 februari 2009

Vinstmarginal & Räntabilitet

Vinst per aktie

Normalt använder man sig av vinsten efter finansnetto (inklusive ränteintäkter och räntekostnader), dvs. vinsten före bokslutsdispositioner och verklig skatt (minus en schablonmässig skatt om 28 %). Den vinsten dividerar man det totala antalet aktier för att få vinsten per aktie.

Vinstmarginal

Vinstmarginalen beräknas genom att man drar företagets kostnader från försäljningen och dividera resultaten med försäljningen.

Vinstmarginal = (försäljning – kostnader) / Försäljning

Genom att jämföra med andra företag i samma bransch kan du se om marginalen är genomsnittlig, bättre än genomsnittlig eller sämre. Du bör främst välja ut företag med en marginal som är bättre än hos genomsnittsföretaget. En liten varning kan dock vara på sin plats om marginalen är klart högre än för andra företag i samma bransch. Det kan ibland betyda att kvaliteten på vinsterna är låg eller att vinsten påverkats av engångshändelser som inte kommer att upprepas. Om den höga marginalen beror på att företagen är framgångsrika kommer konkurrensen sannolikt att öka. Fler aktörer attraheras att ge sig in på företagets område.

Räntabilitet på eget kapital - R(E)

Räntabilitet på eget kapital eller avkastning på eget kapital visar vilken avkastning på det egna kapitalet som företaget lyckats åstadkomma. Om man tar bort utdelningen till aktieägarna visar detta mått i vilken takt det egna kapitalet växer och därmed i vilken takt företaget kan expandera med bibehållen soliditet.

Avkastning på eget kapital beräknas som resultatet efter skatt dividerat med genomsnittet av årets och fjolårets egna kapital. En avkastning på bankräntan plus en riskpremie på 3-5 procentenheter kan ses som ett minimum. I realiteten bör man kunna kräva ett tal på 12-15 % för att bolaget skall kunna sägas gå bra. Det till sysnes höga kravet beror bland annat på att flertalet bolag i sin bokföring underskattar värdet av sina tillgångar och därmed i sin balansräkning egentligen underskattar sitt egna kapital.

Räntabilitet på total kapital - R(T)


Är ett avkastningsmått som säger hur mycket det totala kapitalet, balansräkningen tillgångs sida alltså, ger i avkastning.

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Är princip samma sak som R(T) fast med den skillnaden att endast den del av tillgångarna som finansieras med lån, räntekostnad skall tas med, det vill säga räntefria lån som leverantörsskulder och skatteskulder räknas bort.

.

5 kommentarer:

 1. Jag är helt ny inom detta området. Men jag hade en tanke om vinstmarginalen.

  Om två företag i samma branch har olika vinstmarginal. Kan man inte då tycka att det finns mer uppgångspotential i det företaget som har sämre vinstmarginal. För om det ena företaget kan klara att ha hög marginal så borde väll det andra företagen ha en möjlighet att komma upp i samma då de tydligen fanns utrymme för den marginalen i branchen , och därmed öka sin vinstmaginal--> ökar väll kursen antar jag.

  Finns det nån ''sanning'' i min tanke?

  SvaraRadera
 2. Johannes
  Visst! Du tänker helt rätt fast tyvärr det är aldrig så enkelt.

  Det finns nästan alltid vissa bolag som har stora skillnader till och med inom samma bransch. Dessa bolag kan ha tex: kostnadsfördelar eller starkare varumärken som gör att de har generellt högre marginaler än branschen helhelt. Eller också motsatsen sämre marginaler.

  Det enklaste är kolla på de historiska marginalerna i bolaget och konkurrenterna inom branschen vilket gör att du får bättre bild över hur de olika marginalerna ser ut. Sen blir det lättare att se om det finns möjlighet till marginal ökning!

  SvaraRadera
 3. Glömde säga också försökt att hitta orskarna till varför bolaget har längre marginaler än konkurrenter. Det är inte lätt men det blir enklare att kunna göra bedömningar om marginaltillväxt.

  SvaraRadera
 4. ICA Stenby Eskilstunas vinstamrginal år 2008 låg på 0.48%, 2009 låg den på 0.16% och 2010 låg den på 0.40%, rent generellt är dessa siffror i vinstmarginalen bra för ett livsmedelsföretag?

  SvaraRadera
 5. Stefan
  Det är låter ganska lite och om man jämför med Axfood/whillys så ligger den på mellan 3 - 4 %.

  Fast det viktigaste är omsättningshastigheten och inte vinstmarginalen när det gäller livsmedelsbutiker. Det är det som avgör hur den totala avkastningen blir.

  Här kan du läsa mer om det:

  http://40procent20ar.blogspot.se/2010/07/lonsamhetsmarginaler-och-du-pont.html

  SvaraRadera