tisdag 31 mars 2009

Fastighetsbolag - Del 1

Fastigheter är kanske bland de mest kapital krävande branscher. Vilket gör att är det i praktiken omöjligt för ägarna att med egna pengar finansiera fastigheterna. Därför kommer stora delar av kapitalet från kreditmarkanden (Bankerna) eller från privat investerare. Oftast är det en kombination av både två, med andra ord mindre del kommer från investerare och större delen från lån. Fastigheterna anses vara ganska säkra, framför allt hyresfastigheter som genererar stabila hyresintäkter vilket gör att fastigheterna kan lätt belånas upp till 60-70% och ibland ännu högre. Eftersom det ökar både direktavkastningen på eget kapital och den totala avkastningen när fastighetspriserna går upp. I regel genererar fastigheterna mellan 3-7 % i avkastning på total kapital, beroende på vilken typ av fastighet, vilket är inte så mycket. Därför är det många fastighetsägare och investerare vill lägga så lite pengar så möjligt så att de kan höja avkastningen på eget kapital som samtidigt kan ge högre risktagande. I dagsläget är det mycket svårt att hitta bra fastighet som genererar bra direktavkastning på grund av kombination med ganska högt värderade fastigheter och låga räntor. Det går att hitta fastigheter med högre direktavkastning men då ligger fastigheten förmodligen på ett sämre läge eller har högre risk. Fastighetstyp:

. Man kan investera i regel tre olika fastighetstyper: * Hyresfastigheter * Lokalfastigheter * Industrifastigheter Sen finns det alla möjliga andra typer som inte direkt passar in i dessa kategorier. T.ex. Järnvägsstationer, Sjukhus(stadsfastigheter), Specialfastigheter ( typ, fängelse) osv. Hyresfastigheter i regel säkra men ger sämre avkastning. Hyressättningen sker för bostäder i Sverige utifrån lägenheternas bruksvärde, tillsammans med hyresvärden och den lokala hyresgästföreningen. Lokalfastigheter är betydligt bättre när det gäller avkastning och lägre hyresavtal men det är högre risk och dessutom är man ibland beroende på större hyresgäster. För kommersiella lokaler används marknadshyra. Vid marknadsmässig hyressättning får läget stor betydelse för hyran. Högre hyra för centrala lägen och lägre för mindre attraktiva lägen. Industrifastigheter är kanske den mest lukrativa och har oftast det längsta hyresavtalet men då är det mycket mer specialiserade fastighetstyper som passar oftast en typ av hyresgäst. T.ex. Fabriksfastighet för en tillverkande företag.

Område:

Är den mest väsentligaste när det gäller fastigheter. Det avgör vilken pris man kommer att betala för fastigheten och därmed vilken direktavkastning man får. Det finns många företag och privatinvesterare som är villiga att betala ganska mycket för attraktiv läge, till och med, om det betyder att de kommer att gå back varje månad. Eftersom hyresintäkterna inte täcker räntan och amorteringskostnaderna. Många av de spekulerar att fastighetspriserna ska gå upp. Det också de som går in med ganska mycket eget kapital vilket gör att de får lägre direktavkastning men söker oftast en säkrare placering som långsiktigt går upp i relation med inflationen.

Förvaltning/Ägandestrategi:

En annan mycket viktig faktor är hur fastighetsföretagets förvaltning och ägande strategi ser ut. Eftersom det är det som kommer att styra den långsiktiga avkastningen. Tänk på frågor som: * Hur länge ska företaget äga sina fastigheter?

* Försöker företaget sälja sina fastigheter så fort de får bra betalt så att de kan investera i andra lägre värderade objekt?

* Hur ser förvaltningen ut ? Har bolaget egen förvaltning eller köper de tjänsten från extern förvaltningsföretag? Den första frågan är viktigt eftersom vilken bolag du vill investera i? Bolag som Kungsleden och Klövern försöker köpa, förädla ( som de brukar säga med fina ord ) och sälja till ett högre pris och försöka göra samma sak igen. Det viktigaste är den höga avkastningen och inte långsiktiga tillväxten. Därför har tex. Kungsleden har haft en fantastisk utveckling och gav ut bra med utdelningar under de senaste 5 åren men nu har de stor problem och har sänkt utdelningen mycket kraftigt. Däremot bolag som Lundbergs med sina långsiktiga hyresfastigheter, genererar säkrare avkastning och långsiktigare ägande i fastigheter. Det är viktigt för dig som tänker investera i fastighetsbolag, tänkt på, vad är för slags fastighetsbolag som du är intresserad av? Själv skulle jag försöka välja både och eftersom den ena ger bra avkastning i bättre tiden medan den säkrare strategin är bra om man vill ha lite stabilitet i portföljen. Dessutom är belåningen betydlig lägre som är mycket bra i dessa oroliga tider. Lite fastighetsekonomi: +Hyresinbetalningar -Drift -Underhåll -Övriga kostnader

_________________________ = Drifttnetto: ( Bruttovinst ) (Resultat före finansiella kostnader, med andra ord bruttoresultat.) -Räntor +Amorteringar _________________________ =Betalningsnetto ( Nettovinst) (Den slutgiltiga resultatet efter finansiella kostnader )

Värderingskategorier: Marknadsvärde: ( Ortprismetod ) Används oftast vid värdering för privata hus, villor och bostadsrätter. De är framför allt mäklare som använder genom att jämföra genomsnittpris för liknande fastighet som ligger i samma område. Avkastningsvärde: Med annat ord för vad fastigheten genererar för avkastning. Det viktigaste är vinster efter alla kostnader (Driftnetto). Ränta och amorteringskostnader räknas inte men påverkar självklart värdet. Om vinsten ökar genom högre hyror eller minskad kostnader så bör fastighetsvärdet gå upp.

Produktionsvärde: Det används oftast för specialfastigheter, som t.ex. fabrik. Värdet beräknas utifrån vad skulle kosta bygga en liknande fastighet. Viktig ord:

Vakans/vakansgrad: Outhyrd del i förhållande till den del av fastigheten som går att hyra ut. Vakansgrad anges i % tal. 10 % vakans betyder att 10% outhyrda lägenheter i en hyresfastighet. Några viktiga faktorer som påverkar fastighetspriser: Ränta Inflation Läge Befolkningstillväxt Nybyggnation / efterfrågan & Utbud Omvärldsfaktorer Näringslivet Sysselsättning m.m Några viktiga nyckeltal: Direktavkastning på total kapital = (%) Driftnetto / Totalkapital Direktavkastning på eget kapital: =(%) Betalningsnetto / Eget Kapital Totalavkastning på total kapital = (%) (Driftnetto + Förändrat marknadsvärde) / Total kapital Totalavkastning på eget kapital = (%) (Betalningsnetto + amortering + förändrigs av eget kapital ) / Eget kapital Belåningsgrad = (%) Lån / Total Kapital % Skuldstäckningsgrad =(%) Driftnetto / (Räntor + Amorteringar ) Bruttokapitalisering faktor Total Kapital / Hyran Nettokapitaliseringsprocent = (%) Driftnetto / Total kapital

söndag 29 mars 2009

Den Årliga Avkastningen - 100 år

Om man kollar historisk så det kanske århundrades köp tillfälle på Börsen. Det var länge sen vi har sett en sån lågvärdäring och högt direktavkastning. Men det är historiska siffror jag jämför med och det betyder inte att vi kommer få se exakt samma utvecklingen som vi har haft tidigare. Men det borde ändå ge en liten fingervisning om vad vi kan förvänta oss.
.
Den årliga avkastningen på Svenska börsen!
.
Klicka för större bild
.
Det betyder att börsen under 91 år:

Gått upp: 57 gånger ( 62%)
Gått ner: 34 gånger (38%)

Den genomsnittliga:

Uppgången: 18 % (för de 57 gångerna)
Nedgången: 13 % (För de 34 gångerna)

De 3 sämsta börsåren:

1: - 44 % (2008)
2: -40 % (1931)
3: -37 % (2002)
Stockholm börsen slutade ca: -44 % 2008, vilket betyder att den historisk rekord året 1931 kommer nu i andra plats.

De 3 bästa börsåren:

1: 66 % (1999)
2: 66% (1983)
3: 58% (1981)


Klicka för Större bild
Om man kolla jämförelsen på aktiekurserna mellan 1906 – 2006 så har Sverige varit bättre än USA- och Oslobörsen. Historisk har Stockholmbörsens avkastning har varit bättre än USA, framför allt de senaste 30 åren. Men när det gäller åren mellan 1920 – 1970 så har USA haft bättre utveckling.
.
När vi kollar lite närmare de andra länderna så har Sverige haft en bättre totalavkastning och till och med haft den bästa utvecklingen mellan åren 1900 – 2008. Det är de sista åren 8 åren som Sverige har hamnat längre ner på grund av den kraftiga nedgången under 2007 och 2008. Med andra ord Svenska börsen har blivit lågvärderad, om man är se från den positiva sidan. Kanske eller kanske inte. Man kan också säga att den svenska börsen är mer känslig och påverkats kraftigt av finanskrisen.
.
Klicka för större bild
.
8 år (2000-2008)
.
1. Syd Africa
2. Norge
3. Australien Sverige
4. Danmark
5. Canada
(Sverige på 10:e plats)
.
10 år (1990-1999)
.
1. Nederländerna
2. Sverige
3. USA
4. Schweiz
5. Frankrike
.
108 år (1900-2008)
.
1. Sverige
2. Australien
3. Syd Africa
4. USA
5. Canada
.
Slutsats: När man kollar på de historiska avkastningarna, framför allt den årliga börsutvecklingen så ser man dels antalet börsuppgångar och i procentuellt högre än börsnedgångar. Både historiken och den låga värderingen talar för att man ska börja investera i börsen.
.
Samtidigt är det många som pratar om Kina, Indien och de andra tillväxt länderna när man diskuterar investeringar. Det brukar framför allt komma i samband med när jag ska försöka argumentera när varför man inte ska investera i fonder. Då kommer det motargumenteringen att man inte kan köpa aktier i länder som Kina, Argentina, Indien osv.
.
Jag säger absolut inte att man inte ska investera i dessa länder. Jag vill bara säga att det kanske mycket bättre att börja investera i Sverige. Eftersom Sverige är bland de bästa länderna som har haft den högsta avkastningen när man kolla på en 100 års historisk. Dessutom har Sverige varit bland de bästa länderna när det gäller utdelningstillväxt. Men det är ingen garanti att det kommer bli så i fortsättningen men samtidigt håller många med att det är betydligt säkrare investera direkt i Stabila aktier i Sverige än Kina och Indienfond.

lördag 28 mars 2009

Tusen mil börjar med ett steg

”Varje resa, och mål, hur lång den än är, börjar med ett första steg. Men man måste ta det där första steget. Har du väl gjort det kommer varje steg att föra dig närmare och närmare detta mål.”

Det låter rätt så fundamental men hur? Hur många som tänker i dessa banor?

Oavsett hur mycket du läser om Warren Buffett, Investeringar, Utdelningar och Mina inlägg så kommer du inte tjäna ett öre om du inte börjar spara, investera och ha tålamodet att äga dina investeringar över en lägre period. Av mina misstag har jag upptäckt att KUNSKAP, är inte värd någonting om du inte använder det.

Gör du ingenting – får du ingenting!
.
Eller du får resultat som du inte vill eller önskat dig. Mer eller mindre konsekvenser av inte göra nåt. Det låter hemskt men det är tyvärr verkligheten.

Om det då så enkelt att börja spara pengar och bli rik i framtiden, då undrar jag varför sparar inte de flesta människor?

För många, att kunna spara så lite som 1000 kr i månaden eller mindre, är nästan omöjligt eftersom de flesta spenderar att de tjänar och lite till. Anledningen kan vara:

Intäkterna anpassas till Utgifterna:
De flesta anpassar sina utgifter till de intäkter de får. Och därför väntar de till de får högre lön i framtiden. Det ska man absolut inte göra eftersom, Parkinsons lag säger = Utgifterna stiger alltid till inkomsternas nivå. Att hur mycket pengar människor än tjänar så tenderar de att spendera alltihop och lite till. Deras utgifter stiger i takt med deras inkomster. Parkinson har mer eller mindre rätt där. Det är först när du utvecklar den viljestyrkan som krävs för att motstå lusten att spendera allt du tjänar kan du börja spara pengar. Tro mig att det är mycket lättare än att försöka tjäna mer pengar!

"Tro därför inte att det går att vänta tills man har en högre inkomst för att spara pengar. Då kommer man att anpassa sina utgifter efter de nya inkomsterna man och det blir inga pengar över. De med höga inkomster och höga levnadskostnader kommer sälla att bygga upp något kapital för de konsumerar upp de intäkter de erhåller varje månad. De riktigt rika ändrar inte heller livsstil när de får större förmögenhet, för sparsamheten är djupt inrotad i deras kultur. De arbetar för att de gillar att arbeta medan de som aldrig får pengarna att räcka arbetar för att kunna konsumera."

Det är tråkigt att spara och investera: När man funderar över att spara pengar, investera eller till och med böjar med träna. Det kan kännas som om det kommer att ta för lång tid. Man till och med undrar var man ska börja. Dessutom finns det risken att man vill tjäna pengar så fort så möjligt och där med tar både stora risker eller i värsta fall börjar inte alls eftersom det kommer ta så lång tid.

Det är alltid roligare och häftigare satsa lite pengar på trisslott eller på lotto och sedan drömma om miljonvinsterna. Dessutom man får veta resultatet samma dag om man har vunnit eller inte. Varför vänta 20 år när man har chansen få det idag med lite pengar. Det är de små pengarna som gör stora skillnaden över en längre period. Läs också vikten att spara små pengar - Det är Big Deal.

Jag kommer ihåg att det var ett avsnitt på Lyxfällan där en familj som hade vunnit 1 miljon på lotto men efter en tid så hade hamnat på lyxfällan med skulder nära 1 miljon. Så här står det på hemsidan, ” Lottomiljonärens lyxkonsumtion gav familjen miljonskuld. Filmen finns i
http://www.tv3.se/play, under lyxfällan och Under Säsong 3, Avsnitt 1.

Hur kan det komma sig? Jo, kanske en av avdelningen är att de inte hade ”Sparar, Investerar beteende” och utan de började konsumera mer än de hade råd med eftersom de blev miljonärer. En av stora anledningen till att rika människor bli rika och bibehåller sin förmögenhet är att de har skapat ett beteende som gör att de spenderar mindre än de tjänar. Eller så kan det vara också att de tjänar så mycket pengar från sina investeringar att de inte hinner spendera allt.

Genom att skapa ny beteende och tanke sätt så kan man börja spara och investera pengar. Det är till och med bättre att försöka spara 100 kr varje månad än 5000 kr. Eftersom det tar några månader innan man börjar ändra sina levnadsvanor och börjar tänka om och se nya möjligheter att kunna spara mer pengar. Som Earl Nightingale brukar säga, ” Du måste tänka först innan du kan göra”.

Ta ett första steg och utan att koncentrera på hur du måste spara och hur investeringarna kommer att utveckla sig. Eftersom du kommer nå målet, det vill säga, det tiden oavsett om du vill eller inte. Vad jag menar är att du förhoppningsvis kommer vara 20år äldre än vad du är nu. Oavsett om du vill eller inte. Om du tar den första steget idag så kommer du tacka dig själv om 20år.

Samtidigt måste man ha klara målsättning med vad är det man vill uppnå med sina sparade pengar och investeringar.

Här har du en film från Brian Tracy som pratar lite närmare om Målsättning!torsdag 26 mars 2009

H&M – Fantastisk Kassako!

Idag kom H&M:s rapport och av någon anledning skrev man rubriken "H&M Tyngs av valutamiss" ??? Vilken valutamiss? Hur kan man kalla valutasäkring för miss? Ännu en gång ser vi hur smarta analytiker och Nyhetsbyråerna är. Eller kanske de brys sig inte, vill bara hitta en anledning till köra ner kursen. Det enda de är bra är att oroar sig för allt möjligt.
.
Jag tycker att H&M gjorde rätt att säkra valutan, eftersom det är klädförsäljning de ska hålla på med och inte valuta spekulationer. Jag har tänkt skriva lite mer om H&M och varför är aktien bland de mest köpvärda på Stockholmsbörsen!
.
H&M grundades 1947 i Västerås av Erling Persson och börsnoterades 1974. Idag har H&M cirka 1 700 butiker världen över. En omsättning på 104 041 MSEK och 73 000 antal anställda gör H&M till några av världen största varumärken i världen. Ganska nyligen gjordes en varumärkes undersökning och H&M kom på 22:a plats. Varumärket värderades till 93 miljarder kronor. Det roliga var att IKEA kom efter på 35:e plats och värderades till 73 miljarder. Första plats var som väntat Coca-cola med en värdering på 447 miljarder.


H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris och kollektionerna skapas centralt av 100 - tal egna designers. H&M äger inga fabriker utan köper istället in sina varor från fristående leverantörer. Detta gör att H&M kan koncentrera sig på design och mode samtidigt som de kan få en effektiv tillverkning och distribution
.
Klicka för större bild


Ut. tillväxt 10 år:………31 %
Ut.tillväxt i år:..……... . 10 %
Direktavkastning:.....…...5 %
Gen. Dir.av.10 år..….....3%
Utdelningsandel:……….83 %
Gen.Ut.and 10 år:.….…79 %
Vinstmarginal:…….……24 %
Rän.Eget kapital:.......…..41 %
Belåning:…………..... …0 %
*(kortsiktigt lån inte räknat )
.
H&M har haft en fantastiskt tillväxt och det finns inget annat börsföretag som kan komma i närheten av den totala avkastningen. En krönika om den historiska tillväxt av Jonas Bernhardsson – H&M – börsens bästa vinstmaskin. Citat från artikeln:

”Affärsvärlden har granskat börsens bästa aktier med hjälp av databasen Six Trust, vilken sträcker sig bak till 1979. Under den perioden toppar H&M listan med en genomsnittlig årlig totalavkastning (kursuppgång plus återinvesterade utdelningar) på osannolika 32%.

Då bolaget startades av Erling Persson fram till 1974 och de fann att Erling fått en avkastning på 30% per år. Det innebär att under 64 år har H&M levererat en avkastning på drygt 30% per år. Inget annat börsföretag är i närheten av den prestationen. Den som investerade 10.000 kr i H&M 1974 har idag 24 Mkr.
..
Med andra ord en årlig utdelning på nästan 1 miljon om man hade investerat 10 000 kr under 1974. ( OSB! När artikeln skrev så var aktiekursen runt 400 kr, Därför borde värdet vara på runt 16 miljoner och utdelningen runt 640 000 – 700 000 kr )

Läs också om Stockmans artikeln om H&M – De tre H&M aktierna – The true version.

Alla håller med om att H&M haft oerhört bra tillväxt, men nästan alla frågar sig om hur mycket H&M kan växa i framtiden och hur länge till?

Själv tycker jag många fokuserar för mycket på den frågan och glömmer bort vilket fantastiskt företag H&M är. Självklart så kommer H&M inte växa som de har gjort historiskt med 30% årligt tillväxt. MEN. De kommer utan några problem fortsätta att växa 10-15%. H&M:s tillväxtmål är att öka antalet butiker med 10–15 procent per år, men också att öka försäljningen i befintliga butiker.

Intervju med Stefan Person - H&M ska växa lika starkt i tio år till:
.
Klicka för större bild

Om man kollar på hur H&M:s tillväxt ser ut så kommer den direkt från det antal butiker de har lyckats öppna. 1974 hade H&M lite mindre än 100 butiker och idag cirka 1700 st och samtidigt planerar H&M att öppna runt 200-250 butiker under 2009.

.
Hur ser H&M i världen ?
.
Man se att H&M redan finns presenterat i nästan i hela världen.
Klicka för större bild

.

Klicka för större bild

Om man dessutom kollar på antalet butiker per land så ser man att Tyskland har störst antal och därefter kommer Storbritannien och Sverige. Medan USA, Kina, Japan, Ryssland kommer längre ner. Med andra ord, H&M kan fortsätta växa 10 år utan några problem enbart i de nya marknaderna.


Vad händer om man inte längre kan växa via nya antal butiker?

Det kommer ta lång tid innan vi kommer ditt men då skulle finnas andra möjligheter som:

* Att H&M kan köpa andra kända märken eller butikskedjor, som tex: När de förvärvade Cheep monday.

* De kan satsa på andra saker än kläder. Något de har gjort tidigare är skor, sen finns det planer på heminredning. Samtidigt är risken är stor för bakslag om de investerar i nya branscher.

* De kan höja sina priser lite mer än inflationen, så länge H&M, har bättre modekläder och bra samarbete med kända designers!

* Det sista alternativet skulle vara att de väljer att dela ut nästan hela vinsten till aktieägarna och då skulle den årliga direktavkastningen vara väldigt hög med tanke på direktavkastningen idag och utdelningstillväxtmöjligheten minst 10 år till.

Sen ska man inte glömma att H&M har en mycket duktigt ledning och ägare. Jag blev positivt överraskad när jag läste att Karl-Johan Persson blir nya framtida VD: n för bolaget. Med det har man säkrat en fortsatt stabil och trygg utveckling eftersom H&M inte kommer att förändras mycket och risken för övertagande av överbetalda chefer som fokuserar på bonusar och kortsiktighet minskar. Intervju med Karl-Johan Persson i DN
.

Samtidigt ska man inte glömma att den historiskt låga värderingen och den höga direktavkastningen gör H&M verkligen till en mycket bra investering. En investering som nästan inte kan misslyckas. Kanske lite för enkelt och bra och därför tvekar många köpa H&M, eftersom det är häftigare att komplicera saker och ting. Sen finns de som inte köper på grund av alla möjliga skäl, te x Finanskrisen, börsoron, valutarisken, och m.m.

Jag ska ge några mycket bra anledningar till att köpa H&M för de som försöker hitta 100 tals olika argumenteringar varför inte.

1. H&M är i grund och botten en mycket säker aktie och har stabil försäljning.

2. Växer minst 10-15% årligen och kommer fortsätta göra det väldigt länge.

3. Har väldigt bra värdering med en direktavkastning mellan 4,5-5%.

4. H&M har höga vinstmarginaler och avkastning på eget kapital. Med andra ord, genererar mycket pengar utan behöva använda stort kapital + stark varumärke ( en klassik Warren Buffett - aktie).

Den årliga utdelningstillväxten har varit cirka 30 %, de senaste 10 åren och i år har H&M ökat utdelningen till 15.50 kr från 14 kr. Dessutom, de sista 5 åren har H&M lyckats minska sin utdelningsandel. Med andra ord, H&M:s vinst växer snabbare än utdelningen. Länk till historisk Nyckeltal & Utdelningar.

Att försöka hitta en sån bra aktie till den risken med ganska bra värdering är inte lätt. Och jag kan tyvärr inte hitta liknande bolag på Svenska börsen. Det är en aktie som man kommer få stabila växande utdelningar av, vilka man i sin tur kan investera i andra bra bolag. Med andra ord en fantastisk kassako!

Säger bara: Tjinng & Tjinng... (För er som inte vet, så det är Ljudet från kassamaskin när utdelningarna trillar in. Motsvarande till J. von Anka:s - Kvack, Kvack på BS. )

tisdag 24 mars 2009

Multiple Stream Of Income - av Jakob!

Lite kul att det är andra som har läst den här boken. Jag som trodde att jag var själv. Det är alltid kul att höra att det är fler som är intresserat av skapa passiv inkomst.
.
Jag fick rekommendation och nya tankar från bloggaren - Hur jag blev rik, om boken. Jag länkar till hans artiklar eftersom han redan har skrivet lite mer om själva boken och samtidigt ger mycket bättre tips och tankar kring ämnet passiv inkomst, för ni som är intresserade och vill veta mer både om passiv inkomst och boken Multiple Stream Of Income.
.
Riktiga bra inlägg! - Tack för tipset Jakob!
.
Här kommer länkarna:
.
.
.
.

Multiple Streams of Income

Multiple Streams of Income: How to Generate a Lifetime of Unlimited Wealth!

Multiple Streams Of Income, är en ganska ovanlig bok om passiv inkomst. De flesta böcker jag har läst beskriver själva idéerna och tänkandet av passiv inkomst. Som Rich dad – Kiyosaki och liknande böcker berättar mer eller mindre hur man ska tänka men förvånansvärd lite tanker kring hur man ska gå tillväga, förutom att man bör satsa på entreprenörskap eller fastigheter. Det vill säga mer detaljerade strategier. Helst många olika tankar så att man får lite mer ovanliga idéer. På det sättet passar boken mycket bra.

Boken, Multiple Streams of Income, låter rätt så häftigt, men boken känns är mer eller mindre samling av olika slags ”brainstorming”. Det känns som författaren har försökt komma på så många olika idéer så möjligt utan att ta hänsyn till kvalitén. Därför finns det många strategier som jag väldigt skeptisk till, t ex Optioner, trading, Fastigheter - No Money Down osv. Tyvärr så känns lite som författaren mer fokuserad på att sälja sina böcker.

För de som söker böcker om Internet och Web – inkomster så är boken är kanske inte den bästa eftersom den skrevs 2000 och det finns förmodligen mycket bättre böcker i det området. Grund och botten är författaren duktigt på fastigheter. Dessutom passar inte många av dessa strategier eftersom de är mer eller mindre anpassad för USA.

Men bara man får en bra ide som man kan utveckla vidare så är den absolut värd!
.
Några exempel som boken nämner är:
.
* Uthyrning av egendom

* Royalties

* Publicera en bok

* Tillstånd ett patent som måste köpas från dig.

* Internet annons på dina webbplatser

* Utdelningar & Ränteintäkter från värdepapper och Kapital.

* Fastigheter
.
Länk till boken:
.

måndag 23 mars 2009

Passiv Inkomst - Några Exempel


Som jag tidigare skrev, Passiv inkomst = Det inkomst som man har byggt en gång och inkomsterna kommer in utan att man behöver anstränga sig. Men de flesta fall är det inte så enkelt. Eftersom många av passiv inkomst strategierna krävs en liten regelbundet ansträngning för att bibehålla inkomsten.

Ett Bra Exempel vad jag menar:

Om du äger fastighetsbolag med hyreslägenheter så måste du ändå förvalta, sköta driften och sköta administrativa arbetet. Samtidigt du behöver inte vara på ett plats hela tiden. Utan du kan vara anträffbar via mobiltelefon eller e-mail. Då kommer du kanske att lägga några timmar varannan dag eller mindre. Sen beror självklart på hur stort fastighetsbestånd du har.

Om du jämför detta med traditionell sätt att få in inkomst, att vara anställd på ett företag. Det är absolut inget fel med. Det är bara att du måste hela tiden vara på plats under 8-9 timmar nästa varje dag om du överhuvudtaget ska få inkomst. Dessutom är du helt beroende av företaget för att kunna bibehålla jobbet.

Jag har länge varit intresserat av temat passiv inkomst och försökt lära mig så mycket jag kan om olika idéer samt funderat länge över hur man skulle kunna skapa det i verkligheten. Det visade sig vara mycket svårare än jag trodde. Utdelningsinvestering med aktier passar passiv inkomst utmärkt, eftersom man skapar det en gång och sen lägger man ingen tid på. Det enda nackdelen som jag ser är att det krävs antigen ganska lång tid eller mycket pengar om man ska.

Hur skulle den perfekta Passiv inkomsten vara ?

* Bygger / Skapar bara en gång.

* Lägger ingen tid ( eller så lite tid så möjligt )

* Få en ganska bra avkastning på egna pengar, minst 10%.

* Försöka få avkastningen 10 %, så många gånger så möjligt, under så kort tid så möjligt.

* Produkt / Tjänst som behövs och efterfrågas.
.
Några bra exempel från verkligheten; det som redan finns:
(Eftersom jag själv inte så kunnig inom internet och Websidor, så håller jag mig inom den traditionella sättet. Annars är internet ett utmärkt ställa att börja med lite pengar)

Uthyrning av sommar stugor, är utmärt sätt att komma igång. Du får en extra inkomst utan att behöva vara på plats hela tiden och samtidigt får en värdeökning på långsiktigt. Dessutom krävs inte lika mycket kapital som en vanlig fastighetsinvestering. Sen beror det självklart vart i landet och vad för slags stuga du köper.

Klicka för ett större bild

Containers och annat som behövs. Det är lite lättare att med tex, containers och annat som behövs fast ingen som vill köpa för eget bruk. Till den här kategorin passar lastbilar, trucks, släpvangn osv. Man kan komma igång med mindre pengar, fast då måste man veta behovet för produkten.
Klicka för ett större bild

Varuautomater: ett annat som kräver mindre pengar men kanske inte lika lönsamt, kan vara att varu-eller spelautomater eller fotografautomat osv. Något som behövs och är tillgäng för många människor.

Klicka för större bild

Nu säger ni säkert, varför ska man gå runt och försöka placera automater som genererar väldigt lite pengar :)... Det är själva tanken som räknas. Dessa är bara lite ideer om de olika, mer eller mindre, passiv inkomst möjligheter. Själv skulle jag inte syssla med automater eller försöka hyra ut containers men däremot sommarstugor låter intressant. När man börjar tänka i det nya sättet att inte behöva vara på plats fysisk så börjar man se nya ideer och förhoppningsvis hittar man effektivare sätt att bygga upp något som inte tar allt för mycket tid. Med andra ord "Ett effektivare passiv inkomst"! Själv har jag upptäckt att aktieutdelningar passar i in fast det tar lite längre tid.

Kan ni komma på nya och effektivare ideer?

.

söndag 22 mars 2009

Några nya bolag på nyckeltal-listan

Jag lägger några nya bolag på nyckeltal listan, Nyckeltal & finansiell information, som borde vara intressanta eftersom en del av dessa bolag har lyckats höja sina utdelningar 2009.
.

.

lördag 21 mars 2009

Investmentbolag Del 3 - De bästa?


Tidigare har jag skrivet lite om investmentbolag, Investmentbolag Del 2 och vilka i så fall skulle vara köpvärda långsiktigt. Jag blev lite intresserat hur utvecklingen har varit krig börsens största investmentbolag och vilken eller vilka av dessa har haft den bästa resultatet. Jag tycker att resultatet kommer vara mer rättvis nu när börsen har fallit kraftigt, viket visar vilka har klarat nedgången bäst och samtidigt har haft en bra tillväxt och totalavkastning.

Jag har försökt göra jämförelser tidigare fast då tog jag ingen hänsyn till utdelningen. Utan jag kollade enbart på historiska kursutvecklingen. Nu har jag räknat på den totala avkastningen, med andra ord den effektiva direktavkastningen =( kursutvecklingen + utdelningen ) under en längre tid.

De investmentbolag som jag har tagit med:

* Lundbergs
* Investor
* Industrivärden
* Öresund
* Kinnevik
* Latour
* Ratos
* Svolder


Den första - Kursutvecklingen:

Investmentbolag 1-4 Klicka för större bild
Investmentbolag 5-8 Klicka för större bild
På de två diagrammen kan man klart se hur kursutvecklingen har varit från 1997 till 2009, dvs. utvecklingen under nästan 13 år. Index: 100 = 1997

Resultatet:

Aktie…….…..........Index

1. Ratos………….….400
2. Öresund…….….…260
3. Lundbergs……..….185
4. Kinnevik………..…165
5. Latour………….…155
6. Industrivärlden…......50
7. Investor……….…...45
8. Svolder……......….-40
.

.
.
Den andra – Totala Utdelningen

Jag har dessutom kollat på den totala utdelningen under senaste 10 åren. På så sätt kan man få ett bättre insikt över den verkliga avkastningen.

Avkastningen efter 10 000 kr investerad under 10 år, 2000 – 2009:
.
Resultatet:


Aktie…...........…Totalutdelning

1. Ratos………….……13 479
2. Öresund………..….…8 930
3. Latour………….….…6 974
4. Lundbergs….…….…..5 280
5. Svolder………………4 576
6. Industivärlden…......….3 421
7. Investor………….…...3 004
8. Kinnevik………..........1 175
.
Klicka för större bild

Ratos har den bästa kursutvecklingen och samtidigt har de lyckats ge ut den största totalutdelningen under de senaste 10 åren. Mycket stark av Ratos tanke på att de har dessutom lyckats bibehålla utdelningen för 2009, medan alla andra investmentbolag har sänkt sina utdelningar, förutom Öresund och Latour som höjde i år. Och inte förvånad att dessa ligger i Nr: 2 och 3 på listan.

Innan undersökningen så trodde jag att de investmentbolag som har haft den sämsta aktieutvecklingen, tex, Svolder, Investor och Industrivärden, har haft på grund av att de har delat ut mer i genomsnitt än de andra bolagen som har haft betydligt bättre utveckling. Men så var det inte fallet. Svolder, Industrivärden, Investor ligger ganska lågt i totalutdelning i jämförelse med de andra.
.

Årets Utdelningshöjare - 2009

Ganska nyligen gjorde jag en 40-lista för de bolag som hade högsta utdelningstillväxten senaste 10 åren. 40 bolag med störst utdelningstillväxt.

Nu har jag försökt göra liknande lista fast har bara tagit hänsyn till årets utdelningstillväxt. Jag har kollat på Large- och MidCap listan. Frågan jag ställde var:

Vilka bolag som har klarat höja sin utdelning under 2009 ?

Som vanligt blev jag förvånad eftersom jag fick lite andra bolag som jag inte tänkte på tidigare. Som t.ex.
Astra Zeneca, ITAB, ABB, Elekta, Duni. Det fanns 20 tal bolag som lyckades höja sin utdelning mellan 10- 30 %. Gaska oväntad när det har varit kraftiga utdelningssänkningar från de flesta aktierna i år.
.
Samtidigt ville jag se kvalitén på utdelningen och därför kollade jag också på utdelningsandelen i fall om den hade ökat eller minskat. Det fanns dessutom 8 bolag där utdelningsandelen minskade medan utdelningen ökade. Dessa har jag markerat med Röd siffror. Tex. H&M, B&B-Tools, Fagerhult och Getinge fanns i den listan.

Men eftersom det låter lite för bra för att vara sant så har jag har varit lite fundersam i vissa bolag som t.ex. Elekta. Bolaget höjer sin utdelning med 75 % och samtidigt ökar utdelningsandelen bara 12 %. Har bolaget verkligen haft så bra vinsttillväxt? Eller kommer vinsterna från bokföringsknep eller annat enkelt sätt? Något som man bör kolla närmare på de samtliga bolagen i listan. Eftersom jag har enbart kollar på resultatet och inte på själva anledningen. Samtidigt har jag inte tagit med Utdelningsandelen i Investmentbolag eftersom det kan lätt bli lite missvisande.

Dessutom fanns det 3 bolag som hade höjd sina utdelningar i år med som inte delade ut någonting 2008. Det är Bettson, HiQ och KappAhl.
.

Aktier..........Utd.tillväxt..........Utd. An. tillväxt

1.Elekta................75,0%....................(12%)
2.Autoliv...............31,4%....................(31%)
3.AstraZeneca.......31,2%......................(0%)
4.ITAB.................29,9%......................(3%)
5.ABB..................25,5%......................(7%)

6.B&B Tools........25,0%.....................(-6%)
7.Öresund............22,8%
8.Fagerhult...........22,2%.....................(-4%)
9.Indutrade...........21,9%.......................(0%)
10.Duni................20,0%......................(30%)

11.Oriflame............15,5%..................(-19%)
12.Tietoenator........15,4%..................(-35%)
13.Säkl..................12,9%
14.Securitas...........12,6%..................(-50%)
15.H&M................10,7%...................(-2%)

16.Hufvudstaden....8,6%.....................( 85%)
17.Intrum Justitia....7,7%.......................(8%)
18.Latour...............7,1%
19.Castellum..........5,0%.....................(75%)
20.Meda................4,4%.....................((1%)

21.Wihlborgs.........4,0%.....................(80%)
22.Getinge.............3,4%......................(-2%)


De Aktier som har höjd utdelningen i år fast det inte står hur mycket eftersom programmet inte visar tidigare inlösen!

Aktier..........Utdelning..........Utd. Andel

1.Betsson..........5,1 kr..................76%
2.HIQ...............1,4 kr..................51%

.

.Liknande Inlägg:
* 40 bolag med Störst Utdelningstillväxt
* Utdelningsaktier Topp-10
* 5-Topp USA Aktier

torsdag 19 mars 2009

Stora Aktie- Och Fonddagen - Jönköping


Nu är det dags igen för stora aktiedagen, nu i Jönköping. Jag uppskattar verkligen att de lägger videolänkar för hela föreläsningar dels från företag och dels från olika debatter. Vissa är mindre bra medan andra är mycket lärorika. Sen beror också på intresse och vad man är ute efter.
.
Samtidigt vill jag gärna att mer och mer börsföretag, framför allt de stora bolagen, ska börja lägga alla deras presentationer på Nätet. Allt ifrån Kvartalsrapporter till Företagspresentationer. Vilket skulle gynna oss småsparare som inte kan vara med i många bra presentationer.

Tycker att Aktiespararna lyckas bra med den Stora Aktie- och Fonddagarna. Hoppas att de fortsätter att lägga fram i Webb-TV i fortsättningen.
.
(Du kan också kolla på de tidigare sändningarna som finns längre ner )
Så här ser Programmet ut!

18.35 Paus med överraskning för webb-TV tittare
.
19.20 Singles Universe, företagspresentationJohan Wahlbäck, grundare av Singelringen
.
19.35 Doxa - företagspresentationFredrik Alpsten, VD
.
19.50 Aktie- och FonddebattTove Bångstad, VD SEB FonderPatrik Gustavsson, kapitalförvaltareC-G Gyllenram, Ability Asset ManagementPer H Börjesson, VD Investment AB SpiltanGunnar Ek, Aktiespararna, debattledare
.
20.40 Så kan alla svenskar bli miljonärerPer H Börjesson21.10 Avslutning, utlottning
.
De tidigare Aktiedagarna som finns på Internet!
.
.
Liknande Inlägg:
.
.

onsdag 18 mars 2009

Världens bästa länder - utdelningstillväxt


Jag har kollat lite snabbt efter vilka länder som har haft den bästa utdelningstillväxten historisk.

Det intressanta med resultatet är att Sverige har hamnat nästan på bästa plats både när det gäller utdelningstillväxt och den reala avkastningen över en längre period. Ordspråket ”gå inte över ån efter vatten”, stämmer ganska bra när det gäller utdelningsinvestering på den Svenska börsen. Resultat varierar lite starkt beroende på vilken tidsperiod man kollar på.
.
Klicka för större bild
* ( % i diagrammet = är lika med den reala utdelningstillväxten )
.
Topp listan på länder med bäst historisk utdelningstillväxt:

8 år (2000-2008)

1. Australien
2. Sverige
3. Syd Africa
4. USA
5. Canada

10 år (1990-1999)

1. Sverige
2. USA
3. Australien
4. Syd Africa
5. Canada

108 år (1900-2008)

1. Japan
2. Danmark
3. Canada
4. USA
5. Nederländerna
(Sverige på 15:e plats )

Sverige är en av världen bästa länder när det gäller utdelningstillväxt över en period på 30 år tillbaka. Till och med Sverige har haft en utdelningstillväxt som var den bästa utdelningstillväxten mellan åren 1990-1999. En stor skillnad där Sverige hade 3% real utdelningstillväxt och övriga världen en utveckling mellan -1% till 1% under samma period. De andra länderna som har haft bra utveckling under samma period är; Australien, Syd Africa, USA och Canada. När det gäller utvecklingen över 100 år så leder Japan och Danmark och där kommer Sverige på 15:e plats. Det är bara ett land som är sämre än Sverige och det är Norge.

Med annat ord har Sverige haft lite bättre utdelningstillväxt och förmodligen kommer det att fortsätta. Kombination med högre direktavkastning så är Svenska börsen attraktivare än resten av världen, och framför allt USA. Men samtidigt ger USA ett säkrare alternativ mot utdelningssänkningar och har haft lite stabilare under finanskrisen om man totalt bortser finansbranschen. ( Då tänker jag enbart på bolag som Cola, P&G, JNJ osv ).
.
Liknande Inlägg:
..