tisdag 3 mars 2009

Benjamin Graham

Benjamin Graham

Graham är en av de stora ikonerna i USA när det gäller värdeinvestering. Graham kallas ofta värdeinvesteringens fader. Det var Graham som var inspiration källa för kände investeraren Warren Bufett. Hans bok, "Security Analysis", med David Dodd, publicerades 1934 och "The Intelligent Investor" publicerade 1949. Dessa böcker är hans två mest hyllade böcker. Framför allt boken "Intelligent Investor" har betraktas som en bibel för allvarliga investerare är. Warren Buffett beskriver Intelligent Investor som "den bästa bok om investering som någonsin skrivits.” De grundregler som Graham nämner är:

* Business: Graham skrev att investeringen är mest intelligenta när det är mest affärsmässigt, ett uttalande som Warren Buffett betraktas som de viktigaste ord om investering som någonsin skrivits.

* Margin Of Safety: Graham rekommenderade att investerare skulle hitta bolag till ett pris som var lägre än det verkliga substansvärdet som han kallade för ”Margin Of Safety” med andra ord "säkerhetsmarginal" vilket gjorde lämpligt för investeringar och minskade den totala risken. Investerare är varken rätt eller fel, eftersom andra överens eller inte, med honom, han är rätt eftersom hans fakta och analys är rätt.

* Investering/Spekulation: Graham uppmanade investerare att först göra en grundläggande skillnad mellan investering och spekulation. I Security Analysis, föreslog han en tydlig definition av investeringar som skiljer sig från vad han ansåg spekulation. Som han själv kallade för, En investering kräver en noggrannare analys där man försöker hitta säkerhet och en rimlig avkastning. Investeringar som inte uppfyller dessa krav är spekulativa.

* Långsiktighet: Graham skrev att investerare av aktier bör betraktas som en del ägande i ett företag. Med denna helhetssyn i åtanke bör investerare inte vara alltför berörda av nyckfulla svängningar i aktiekursen på kort sikt. Börsen reflekterar altid det riktiga aktievärdet på långsiktig.

* Mr Market: Grahams favorit metafor är Mr Market, en kollega som dyker upp varje dag på aktiemarknaden och erbjuder sig att köpa eller sälja sina aktier till ett annat pris. Ofta är det priset som Mr Market verkar rimliga, men det är ofta löjligt. Investeraren är fritt att antingen komma överens med sin börskurs och handel med honom, eller att ignorera honom helt. Mr Market tar inte hänsyn till detta och kommer att vara tillbaka nästa dag för att citera ett annat pris. Poängen är att investeraren inte bör betrakta marknaden utan fokusera efter värdet av de aktier som investeraren äger. Han borde dra nytta av marknaden, när Mr Market beter sig dåraktig. Det bästa för investeraren är att koncentrera sig på det verkliga värdet, i stället för att vara alltför berörda med Mr Market ofta irrationellt beteende.

Andra praktiska regel som graham nämnde:

* Man ska hålla sig borta från de mindre bolag som är känsligare för nedgångar.

* Företaget ska ha en stark balansräkning, minst dubbelt så stora som skulderna. Eftersom företaget måste klara perioder med sämre lönsamhet och dålig försäljning.

* Förtaget måste göra vinst varje år i de närmaste 10 åren.

* Man ska ha företag som har stabila aktieutdelningar de sista 20 åren och att aktieutdelningarna ska ha en växande trend.

* Företaget ska ha en långsiktigt växande vinsttrend de senaste 10 åren.

* Man ska köpa aktier som är riktigt billigt. Grundregeln är köpa aktier med p/e tal under 15 (ska vara genomsnitt för 3 år).

* Värdering av aktien skall vara låg i förhållande till de tillgångar som bolaget äger. Grundregel är börsvärdet skall motsvara 1,5 gånger det egna kapitalet.

* Var en investerare, inte en spekulant. Diversifiera och när du är osäker, håll dig till kvalité. Utdelningar är oftast är en bra ledtråd.

* Ha talamåd och tänk själv när du gör egna investeringar.

De faktorer; när man analyserar företag:
1. Lönsamhet
2. Stabilitet
3. Tillväxten i vinst
4. Finansiell ställning
5. Utdelningar
6. Aktiekursens historia

Quotes

"Investment is most intelligent when it is most businesslike"

"An investment operation is one which, upon thorough analysis, promises safety of principal and a satisfactory return."

"Often, the price quoted by Mr. Market seems plausible, but often it is ridiculous. The investor is free to either agree with his quoted price and trade with him, or to ignore him completely. Mr. Market doesn't mind this, and will be back the following day to quote another price."

"Stock investor is neither right nor wrong because others agreed or disagreed with him; he is right because his facts and analysis are right"

Böcker

* Security Analysis
* The Intelligent Investor
* Benjamin Graham, the memoirs of the dean of Wall Street.

.Här kan du Lyssna på artikeln på Youtube!

.

2 kommentarer:

  1. nice blogg.....keep it coming ;)

    SvaraRadera
  2. Bra inlägg. Jag läser "The Warren Buffett way" just nu och det känns bra att man känner igen flera saker som du nämner som Graham har skrivit. Tyvärr känns inte bokens ("The Warren Buffett way") riktning helt i linje med vad jag söker just nu, men jag tror att den kommer att bli viktigare med åren om jag bestämmer mig för att bli väldigt aktiv med aktier.

    Jag utgår helt och hållet från mina intressen och de saker som känns viktigast i nuet. På så sätt blir allt jag lär mig en del av ett större pussel i längden, och ju mer jag lär mig desto lättare kommer det att bli att länka ihop olika delar.

    SvaraRadera