tisdag 8 september 2009

Svenska Banker – Del 2

Nu ska det jämföras med de vanligaste nyckeltalen bland de olika bankerna. Nu blir det självklart mycket enklare pga, den nya hemsidan börsdata. Fokus ligger på Bankernas Soliditet och hur pass bra Avkastning / Räntabilitet har de på kapitalet.


Soliditet-2008:
Swedbank 4,8%
Nordea 3,8%
SEB 3,3%
SHB 4%

Soliditet-10år: (Snitt)
Swedbank 4%
Nordea 5%
SEB 4%
SHB 3,5%

Omsättning/Aktie Årlig tillväxt -10år:
Swedbank 3%
Nordea 10%
SEB 8%
SHB 7%

Omsättning/Aktie tillväxt - 2008:
Swedbank -23%
Nordea 17%
SEB 3%
SHB 12%

Vinst/Aktie Årlig tillväxt -10år:
Swedbank 5%
Nordea 10%
SEB 8%
SHB 8%

Vinst/Aktie tillväxt -2008:
Swedbank -37%
Nordea -1%
SEB -26%
SHB -21%

Vinstmarginal-10år: (Snitt)
Swedbank 41%
Nordea 41%
SEB 32%
SHB 55%

Vinstmarginal-2008:
Swedbank 38%
Nordea 41%
SEB 31%
SHB 51%

Avkastning på EK-10år (Snitt)
Swedbank 17%
Nordea 16%
SEB 14%
SHB 17%

Avkastning på EK-2008:
Swedbank 13%
Nordea 15%
SEB 12%
SHB 16%

Nu när man kan jämföra de olika bankerna så ser kan klart och tydligt att SHB har den högsta Vinstmarginalen i snitt under 10 år på 55% och Avkastning på Eget Kapital på 17% under samma tid, där Swedbank ligger samma nivå.

Kan man säga att SHB är mest lönsammast??

Kanske inte direkt eftersom när man kollar på Soliditeten i snitt senaste 10 åren så har SHB den lägsta 3,5 %, medan resten av bankerna ligger på 4.5-5%, där Nordea har den högsta på 5%.

Samtidigt måste man kolla på vilken riskspridning som bankerna har tagit, vilket man kan se tydligt mönster i tidigare inlägget. SHB har kanske den största andelen utlåning på 70 % i Sverige och 16 % övriga Norden. Oväntad nog så har Swedbank också rätt så högt andel utlåning i Sverige, ca: 75% men det som gör Swedbank osäker är den stora belåningen i Baltikum, där SEB kommer i andra plats.

Både Omsättning och Vinst tillväxten har Nordea haft den bästa utvecklingen för 2008 och de senaste 10 åren, vilket är starkt.

Ska bli intressant att kolla på nästa jämförelse, Svenska Banker – Del 3, där Utdelningen och Aktiekursen är i Fokus.


Andra länkar:
* Bra artikel om Bankernas Soliditet - av Di.se
* Här en tabell över Svenska Bankernas soliditet - av Di.se

7 kommentarer:

 1. soliditet, vinstmarginaler mm är INTE relevanta nyckeltal för banker, i själva verket blir dessa nyckeltal missvisande. Det är inte relevanta då banker har mycket speciella redovisningsregler i förhållande till producerande företag. Solideteten är främst inte bra då detta inte tar hänsyn till bankens riskklassning av tillgångar (lån till bilar är ju mer osäkert är lån till bostäder så att säga)

  Finansiella företag har istället andra nyckeltal som är de som är värda att följa.

  det viktigaste K/I talet (står slkrivet i alla bankers rapporter) dvs bankens kostnader/intäkter. låg k/I=höga marginaler

  primärkapitalrelation="bankers soliditet"

  Dessa nyckeltal skall du ha med i en sammanställning.

  Tänk också på att banker inte redovisar den verkligen omsättningen som man har utan istället "räntenetto". Räntenetto är i själva verket ränteinkomster-ränteutgifter. Dvs att banken redivisar omsättning som dinlåneränta till baken på ditt bolån minus upplåningskostanden. I vanliga fall så brukar ju företag redovisa omsättning för all sin "försäljning" här är alltså vinstmarginalen på räntor=omsättningen.

  Mao räntemarginaler är också ett mycket bra nyckeltal att följa!

  SvaraRadera
 2. Det som sedan händer när en bank tappar i räntemarginaler så sjunker omsättningen(!!) eller omvänt om man får biligar efunding så ökar omsättningen utan minsta tillväxt.

  SvaraRadera
 3. Nordea har ju bästa tillväxten för att man köpt en jävla massa banker senaste 10 åren.

  SHB har ju istället varit lönsamma och delat ut en jävla massa pengar.

  Jag föredrar utdelningar!

  Fö övrigt så skall du nog lyssna på Cristoffer synpunkter ovan, det gäller att läsa rätt saker.

  SvaraRadera
 4. #Cristoffer!
  Tack för dina rekommendationer för de nya nyckeltalen. Bankerna verkar lite som Investmentbolag, där inte går räkna som dem vanliga tillverknings- och försäljningsbolag.

  Nu är de nyckeltalen är klara i en ny inlägg :)

  SvaraRadera
 5. #Anonmy!
  Nordea har växt kraftig men när det gäller SHB så tror jag inte utdelningen har varit mycket bättre än dem andra bankerna!

  När det gäller den totala utdelningen så kommer en inlägg nästa gång om det!

  SvaraRadera