torsdag 7 januari 2010

1.Affärsmässiga kriterier

Buffett säger ”vi ser oss som affärsanalytiker inte som marknadsanalytiker inte heller som makroanalytiker, inte ens som tillgångsanalytiker". Det som Buffett predikar är att inte köpa aktier utan att välja ut enskilda företag om har unikitet och uppfyller de här beskrivna kriterierna.

· Är affären enkel och lätt att förstå
· Har rörelsen en lång konsistent historia
· Har affären en fördelaktig långsiktig framtid


Är affären enkel och lätt att förstå
Buffett understryker hur viktigt det är att förstå företagets affär i alla dess delar, man får lägga sig vinn om att förstå intäkter, kostnader, kassaflöde, arbetskraft, prisflexibilitet, kapitalallokering för att kunna bli en framgångsrik investor.

Buffett har blivit kritiserad för att missa investeringschanser i t.ex. tekniksektorn. Han ger då svaret framgångar i investeringar inte avgörs av allt du vet utan hur realistiskt du definierar det du inte vet. Som investerare behöver man bara göra några få saker rätt, så länge man undviker att göra större fel.
.
Har rörelsen en lång konsistent historia
Buffett är inte fokuserad på sådant som är hett vid en given tidpunkt utan söker efter sådana företag som har en lång serie år bakom sig med bra och likartade resultat. Han menar att det är sannolikt att trenden fortsätter.
Buffett menar att ett företag som ofta ändrar sin verksamhets inriktning sällan kommer uppvisa några bra resultat, ständiga strategibyten leder sällan rätt. En fälla som Buffett menar att många investerare faller i är: Att fokusera så mycket på morgondagen att dagens ekonomi och verksamhet glöms bort. Buffett säger istället att framgång och vinster kommer från att stanna i sådana företag som förändras mycket lite. ”That´s the kind of business I like”. Buffett säger också att företag som har problem, av olika karaktär straffas av marknaden och det är lätt att tro att en omsvängning skall ske. Men han säger att ”turn arounds selldom happens”. Och att hans bolag inte lärt sig att lösa svåra problem utan han istället har lärt sig att undvika bolag som är i knipa.
.
Har affären en fördelaktig långsiktig framtid
Vi gillar aktier som genererar hög avkastning på kapitalet säger Buffett.
Buffett säger att aktiemarknaden består till 95 % av företag som tillverkar ”vanliga varor” utan någon unikitet. Dessa kan bara konkurrera med lågt pris. Det han letar efter är de 5 % företag som har något som gör att dom får ett tydligt skydd. Han säger jag letar efter företag som är som ett slott som är kringgärdat av en vallgrav fylld med krokodiler och pirayor. Det amerikanska ordet för detta är franchise. (jag hittar inte något bra ord att översätta franchise med). Han ger tre karaktäristik för dessa bolag.

1. Behövs eller är åtrådda
2. Har inte några närliggande alternativ
3. Är inte reglerade (av stat eller myndighet).


Företaget måste ha en fördel jämfört med andra företag och den fördelen skall vara varaktig och hållbar. Produkten eller tjänster som har en vallgrav omkring sig är de som har möjlighet att leverera bra avkastning till sina investerare. Denna situation skapar förutsättningar för att kunna höja priset även om efterfrågan är konstant eller när produktionen går på lågvarv utan att man förlorar marknadsandelar eller volym. Denna prisflexibilitet är den karaktäristik som definierar en bra franchise. Definitionen av ett bra företag är att det kommer att vara bra i 25-30 år. Exempel på hur en franchise kan skapas är:

1. Toppkvalite
2. Bra marknadsföring
3. Skarpsinnig positionering


När det gäller de 95 % av företagen som Buffett kallar ”commodity business” så är deras chans att höja priser och skapa bra avkastning när efterfrågan är större än tillgången. Som t.ex olja just nu i tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar