söndag 28 februari 2010

Warren Buffett - Investeringsfilosofi

Ju mer man läser om Warren Buffett desto mer inser man att hans strategi är en blandning av många investeringsteorier. Om man tittar närmare på dessa teorier så förstår man bättre hur Warren Buffett har kunnat utvecklat sin extraordinära stil. Det som är ännu mer intressant är att dessa idéer har varit kända väldigt länge och det verkar som att Warren Buffett har lyckats kombinera dessa på ett lönsamt sätt.

Många känner redan till hans strategier som tex: att han köper stabila företag som Coca-Cola och American Express långsiktigt eller att han köper billigt under kraftiga nedgångar. Bloggaren Svenskmillionaire har försökt sammanfatta Buffett fyra mentorer.

Tänkte göra likadant och dessutom skriva lite mer saker om Warren Buffett som inte allmänt kända.


Benjamin Graham
Den stora värdeinvesteringens grundare. Det är hos honom Warren Buffett lär sig att investering är mest intelligent när den är affärsmässigt. Koncept som “Margin Of Safety”, att sänka den totala investeringsrisken genom att hitta bolag som är lägre värderade än det verkliga substansvärdet. ”Mr Market” Att man ska kunna utnyttja marknadens irrationella beteende till sin fördel och slutligen Grahams kända citat: "Investment is most intelligent when it is most businesslike"


Philip A Fisher
Den kända placeringsrådgivaren som rekommenderade att man skulle köpa bara de bästa företagen och att placeringen aldrig skulle säljas. De viktigaste idéerna var att investera långsiktigt i företag som hade övertag mot sina konkurrenter och där företagsledningens egenskaper var lika viktiga.
I motsats till Benjamin Graham så skulle man inte välja bort företag med höga P/E-tal eftersom Fisher tyckte att ett bra företag förtjänar hög värdering.

Charlie Munger
Warrens nära vän och partner i Berkhire Hathaway. Han hjälpte Buffett att fokusera på en investeringsfilosofi som gick ut på att investera i utmärkta företag till ett pris som gjorde det till en långsiktig bra investering, istället bara försöka att hitta ett mediokert bolag till billigt pris.
Citat som förklarar vad jag menar: "far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price"

Lawrence Bloomberg
Författaren till ”Investment Value of goodwill” - 1938, betonade vikten av företagets goodwill som ett starkt varumärke, det vill säga ”konsument monopol”. Många företag med märkes- produkter/tjänster har stark fördel som de har högre efterfrågan på sina produkter. Bolag med hållbara långsiktiga konkurrensfördelar kan fritt sätta priserna och det skapar högre vinstmarginal och högre avkastning på eget kapital.


John Burr Williams
Ekonom och författaren till ” The Thory of Investment Value” som bestämde företagets värde med hjälp av nuvärdesberäkning genom att diskontera företagets framtida kassaflöde. Warren Buffett använder beräkningsmetoden för att beräkna företagets ”Intrinsic Value”.


John keynes
Känd ekonom som 1938 förespråkade ”The concentrated Investment Portfolio”, att noggrant välja några få investeringar som man investerade i under en längre tid. Detta gör att avkastningen kommer att vara högre än övriga marknaden. Han menade också att investeraren hade tiden och möjligheten att kunna göra en noggrannare analys av ett få tal bolag. Samtidigt poängterade han att investerare som saknade kunskap och kompetens riskerade få sämre avkastning.


Edgar Smith
Som skrev boken, 1924, "Common Stocks as Long-Term Investments" som introducerade värdet av att växande företagsvinster ökade värdet för företaget över en längre period. Samtidigt menade Smith att Aktier var bättre än Obligation på lång sikt på grund av:
* Inflationen
* Företagen var tvungen ha högre avkastning för att kunna betala av sina lån.
* Framtida tillväxt.
.
Så Warren Buffett är en bra blandning av dessa investeringsidéer. Det är också det som gör Warren Buffett känd för långsikig värdeinvestering. Berkshire är känd för bolag som, Coca-Cola, helägda godis företagets See´s Candies och Möbelföretaget Nebraska Furmiture Mart osv.

The best businesses by far for owners continue to be those that have high returns on capital and that require little incremental investment to grow. We are fortunate to own a number of such businesses, and we would love to buy more. - Warren Buffett
.

Men det som gör Warren Buffett ännu mer komplicerad är att han också har andra strategier som är mindre kända av allmänheten.

Försäkringsbolag – Float
Man kan säga att Berkshire är ett stort försäkringsbolag där Gieco och General Re är de mest kända i USA. Man kan säga att ”float” är kapital där försäkringskunderna betalar för en tjänst i förväg som de kan använda längre fram i tiden. Därför kan man jämföra float med belåning fast man inte betalar ränta för den. Det fria kassaflödet från försäkringsverksamheten har varit av stor betydelse för att det har gått så bra. Under 2009 har Berkshires försäkrings float gått upp till 62 Miljarder Dollar och den var 16 miljoner Dollar under 1967. Om man kollar på den här filmen så förstår man storleken på försäkringsverksamheten.

.

Arbitrage och Derivat
Andra strategier som Warren Buffett ägnat sig åt är arbitrage och derivat som har också påverkat Warren Buffetts avkastning positivt. Sista tiden har Warren Buffett fått en del kritik för att han varit inblandad i optionshandel. Men Warren Buffett säger i sin senaste Letters to Shareholders – 2009:

“We have long invested in derivatives contracts that Charlie and I think are mispriced, just as we try to invest in mispriced stocks and bonds. Indeed, we first reported to you that we held such contracts in early 1998. The dangers that derivatives pose for both participants and society – dangers of which we’ve long warned, and that can be dynamite – arise when these contracts lead to leverage and/or counterparty risk that is extreme. At Berkshire nothing like that has occurred – nor will it.

Warren Buffett kända Letters to Shareholder 2009. Det är alltid roligt och lärorikt att läsa det. Här får man lära sig väldigt mycket hur Warren Buffett tänker. Några roliga citat:

Om att använda Berkshire aktier för att förvärva bolag:
The reason for our distaste is simple. If we wouldn’t dream of selling Berkshire in its entirety at the current market price, why in the world should we “sell” a significant part of the company at that same inadequate price by issuing our stock in a merger?

Om VD:s strävan till olönsamma företagsförvärv:
Its CEO now runs a company twice as large as his original domain, in a world where size tends to correlate with both prestige and compensation.

Finansiella konsulter under förvärvet:
I have been in dozens of board meetings in which acquisitions have been deliberated, often with the directors being instructed by high-priced investment bankers....//...... Absent this drastic remedy, our recommendation in respect to the use of advisors remains: “Don’t ask the barber whether you need a haircut.”

Varför tjatar jag så mycket om Warren Buffett och varför det är så viktigt att lära sig mer om Warren Buffett?

Jo, eftersom man lär sig bättre hur man ska hitta bra företag för en långsiktig investering. Man lär sig väldigt mycket om vilka viktiga egenskaper man ska hitta i dessa företag som kommer att generera en högre avkastning. Dessutom får man bättre inblick på hur man ska analysera företag och vad man ska fokusera på. Så om du tänker investera långsiktigt och samtidigt vill ha högre avkastning än index på ett säkrare sätt så tror jag inte att det finns en bättre inlärningskälla än Warren Buffett.

Kan man fortfarande tjäna på att investera som Buffett? Vad händer om nästan alla ska börja investera som Warren Buffett i framtiden?

Man måste också ta hänsyn till att Warren Buffett bara blir större och populärare hela tiden. Det gör att fler och fler blir intresserade av hans investeringsstrategier. Här ett roligt filmklipp från Singapore som gör reklam för en investeringskurs” VALUE Investing Warren Buffett Way”.

Tänkte på ett citat från Walter Schloss, som man skulle också kunna säga för Warren Buffett:

"Det är för många människor med pengar som springer runt som läst Graham” – Walter Schloss

torsdag 25 februari 2010

Två artiklar för bättre investering!

Jag har läst 2 stycken genomtänkta artiklar från andra ekonomibloggare. Det som är intressant med dessa är att de tar upp en del ämnen som jag själv har funderat på tidigare.

Den första handlar om Fokusering Vs. Diversifiering. Något som jag har skrivit väldigt mycket om. Problemet är att det inte är så enkelt och det finns både för- och nackdelar med respektive portföljstrategi.

Men jag har på senare tid har börjat använda både delarna, det vill säga vara väldigt fokuserad och ha stort innehav i ett få antal bolag och samtidigt ett större antal bolag i mindre andel.

Här kommer artikeln Koncentrerad eller diversifierad portfölj – det är frågan? av riskminimeraren. Mycket bra blogg som generellt skriver få men innehållsrika kvalitetsinlägg.
Den andra artikeln handlar om hur man ska analysera företag på ett bättre sätt. Jag har tänkt länge på hur man ska analysera mer effektivt och jag har också fått en del bra idéer när jag läst om Warren Buffett.
.
Samtidigt tror jag att allt för många fokuserar på små saker som gör mindre skillnad eller som påverkar kortsiktigt och glömmer den långsiktiga utvecklingen. Ett mycket bra citat som sammanfattar vad jag menar:

"I remember my sense of shock some half-dozen years ago when I read a stock recommendation to sell shares of a company . . . The recommendation was not based on any long-term fundamentals. Rather, it was that over the next six months the funds could be employed more profitably elsewhere." - Philip A Fisher

En annan sak som jag har också funderat på är att man kanske ska välja i förväg vilka branscher och företag som man kan tänka sig investera i och göra mer detaljerade analyser i andra hand. Det är förmodliggen bättre om man gör analyser av nyckeltal och andra ekonomiska och finansiella information sist.
.
Eftersom man främst ska fokusera på bolagets produkter, framtid, varumärke, tillväxt osv. Det vill säga det är inget som man kan på ett enkelt sätt sammanfatta med enkla nyckeltal och det krävs en viss känsla och helhets bedömning. Dessutom är det lika viktigt med erfarenhet och kunskap inom branschen man investerar i och kunna hålla sig till det man är duktigt på. Som Warren Buffett säger:

“a successful investor does not need to have a large circle of competence; he merely needs to know when he is operating outside his area of expertise” – Warren Buffett.


Här kommer en artikel från bloggen fundementalanalys som har liknande tankar kring att analysera på rätt sätt.
.
Wall Street 2
Nu har det kommit den andra trailern om Wall Street II. Här får man se lite mer om vad filmen handlar om som har priemiär 23 april.

onsdag 24 februari 2010

måndag 22 februari 2010

Börsen-10 år & dags att tänka på likviditeten

Skogen har varit en bättre investering än börsen under de senaste 10 åren enligt ett nyhetsklipp som jag fick tips om på BS.
.
Skogen hade varit en bättre investering och hade gått med ca: 56 % avkastning under 10 år vilket motsvarar ca 4,5 årlig tillväxt. Där jämförs med börsen som har gått back med 21% under samma period

Jag tänker inte gå in på om skog är en bättre investering eller inte. Men jag kan hålla med att den är betydligt säkrare och ett bra sätt att bevara värdet mot inflationen (om man bortser från, brand, skadedjur och stormrisk). Sen finns det andra fördelar som inte går att mäta i pengar som tex: friluftsliv osv. Jag kan inte så mycket om skog som investeringsobjekt men om du är intresserat så kan du läsa Skogfastigheter för dummies.
.
Men däremot är det bäst att vänja sig vid liknande jämförelser med börsen.
.
I början av 2009 jämfördes börsen med bl.a. obligationer och det är inte konstigt att börsen visade sig vara ett sämre investering om man kollade på index mellan början av 1999 – 2009. Det är en nedgång på ca 6%.

Klicka för Större Bild

Nu om man jämför med perioden 2000-2010 så ser det betydligt sämre ut på grund av att man räknar ifrån den absoluta toppen på IT-kraschen.

Klicks för Större Bild

Det är en nedgång på ca 38% och det motsvarar en årlig avkastning på ca -5%. De traditionella investeringsformerna som räntesparande, fastigheter och skog har varit bättre investeringar än börsen under den här tidsperioden. Med andra ord nästan allt har varit bättre investeringar om man helt blint kollar på index.

Det som glöms är att man har förhoppningsvis fått en del utdelningar under tiden och samtidigt finns det många bra bolag som har haft bättre utveckling. Här kan du läsa mer om liknande jämförelser som kan bli lite missvisande.

Jag antar att vi kommer att höra fler av såna jämförelser av framför allt de som har stort ”eget intresse” såsom mäklare, försäljare och rådgivare av alternativa investeringar.

De som vill visa motsatsen, att börsen har varit en bra investering, kommer att välja att jämföra mellan åren 2003- 2010. Där var den årliga tillväxten ca 11% och gav en totalavkastning på ca 126%(utdelningar och återinvestering inte inräknat).

Klicka för Större Bild

Vad kan vi då förvänta oss för långsiktig avkastning?

En genomsnittlig årlig avkastning på ca 7% är realistisk om man kollar 100 år tillbaka och om man lägger på utdelningarna så borde man komma till 10% avkastning så länge man inte betalar allt för mycket för aktierna eller köper förhoppningsbolag. Samtidigt kommer lägre inköpspris att öka den framtida avkastningen. Här en tabell som jag har gjort tidigare:

Klicka för Större Bild

Det känns som det är dags att tänka på likviditeten!

Nu när man försöker hitta lågvärderade bolag så har jag väldigt svårt att hitta något. Jag tror att det är dags att börja samla på sig en del likvida medel närmaste tiden och sluta med att köpa regelbundet. Eftersom börsen har gått upp kraftigt sista tiden och samtidigt börjar bli oroligt igen bl.a ränteläget, sparåtgärder, Grekland, och lägre konsumtion osv.

Om du lyssnar på analytiker och så kallade ”börsproffs” är det enda kommer du att höra att börsen kommer att gå upp oavsett hur mycket börsen har gått upp tidigare. Det kan bero på att hela finansbranschen måste generera affärer och dessutom kommer man höra sällan nåt som sticker ut. Att säga en försiktig uppgång på 10 % tolkas betydligt mer rationellt än att säga en nedgång på 20 %.

Så var försiktigt också med senaste aktier som har en direktavkastning på 8-15 % och försök också ta hänsyn till om bolaget klarar bibehålla den höga utdelningen och dessutom en långsiktig utdelningstillväxt, vilket är jag mycket tveksam med en sån hög direktavkastning. Risken är stor att det blir en kortsiktig dyr fälla där aktiekursen rasar mycket mer än själva utdelningen vilket hände efter utdelningsperioden under 2008.

Det är därför man ska försöka samla på sig pengar och inte lockas av hög direktavkastning. Jag vet att det är lockande med en direktavkastning på 10 %. Den enda risken med att inte köpa nu är att man kan missa en kraftig uppgång. Det risken känns väldigt liten just nu och samtidigt kan det komma en större nedgång.

Om det går ner så har du en väldigt bra ”säkerhet”, det vill säga kunna köpa billigt!

fredag 19 februari 2010

Walter Schloss - I don´t like losing money

Investerare som lyckas prestera högre än marknaden år efter år har bra tur och det beror inte på skicklighet.

Om man nu ska lyssna på effektiva marknadsteorin. Enligt teorin är marknaden effektiv och all relevant information är redan speglad i aktiekursen och därmed är det i princip meningslös att försöka slå index.

Men vi vet att det är en teori snarare än verklighet oavsett hur bra det låter. Den enklaste förklaringen skulle vara att marknaden nästan är aldrig effektiv på grund av att vi människor som skapar marknaderna aldrig är rationella.

Samtidigt vet vi att det finns en grupp investerare som, år ut och år in, slagit index och som visar att hypotesen att de gör detta av ren slump är fel.

Jag har fått en länktips från Stockman om en artikel som är skriven av ett tal från Warren Buffett vid Columiba Universitetet 1984. Där talar Warren Buffett om en handfull investerare som har lyckas mycket bra och som jobbade hos Graham-Newman Corporation från 1954 till 1956. Ladda ner hela artikeln - pdf fil.
Där beskriver bl.a han Walter Schloss – Några intressanta citat från artikeln:

”Walter gick aldrig på college men han tog en kurs från Ben Graham nattetid”.

”Han har inga kontakter eller användbar information. Praktiskt taget ingen i Wall Street känner honom. Han kollar på årsrapporterna och det är det enda han gör.”

"Han glömmer aldrig att han hanterar andra människors pengar, och detta förstärker hans normala starka motvilja mot förlust."

”Han vet hur man identifierar värdepapper som säljs betydligt lägre än sitt värde. Han bara säger, om ett företag är värt en dollar och jag kan köpa den för 40 cent, kan något gott hända mig. Och han gör det om och om och om igen.”
.
”Han funderar inte över om det är januari, han oroa sig inte om det är måndag, bryr sig inte om huruvida det är ett valår.”

”Walter äger över 100 aktier för närvarande. Han äger många fler aktier än jag gör - och inte alls lika intresserad av den underliggande verksamhet, jag verkar inte ha så mycket inflytande på Walter. Det är en av hans starka sidor, ingen har stort inflytande på honom”.

Det gjorde att jag blev intresserat av Walter Schloss och letade efter mer information om honom.
.
Walter Schloss har en enklare placeringsmetod som samtidigt är ganska lik Benjamin Grahams värdeinvesteringstrategi. Inte konstig med tanke på att han jobbade med Benjamin Graham liksom Warren Buffett. Walter har inte heller avvikit från värde investeringsprinciperna och vad han hade lärt av Graham. Genom att lära sig mer om Walter Schloss så kan man lära sig mer om den klassiska Benjaminstrategin, om margin of safety.

Schloss tog investeringskurser av Benjamin Graham och senare arbetade han hos Graham på Graham-Newman liksom Warren Buffett. Det som är unikt med Walter Schloss är att han inte hade högskola eller universitetsutbildning och som 18- åring jobbade han som springpojke på Wall Street 1934.

År 1955 lämnade Schloss Grahams företaget och startade ett eget värdepappersföretag.

Walter Schloss har genomlevt 17 lågkonjunkturer och på 50 år har han lyckats generera över 16 % årlig avkastning mot 10% för S&P 500. Om man investerade 10 000 $ så skulle det vara över 12 miljoner hos Walter och bara 1,2 miljoner i S&P 500. Han gillade att diversifiera över 100-tals aktier.

”Jag gillar inte att förlora pengar." – Walter Schloss
.
Han hade mycket enkla metoder. Mycket av hans ekonomiska information kom från bolagets rapporter, årsredovisningar och Valueline som levererats till honom per post.

"De flesta människor säger," Vad kommer bolaget att tjäna nästa år? " Jag fokuserar på tillgångar. Om du inte har en stor skuld, så det är värt något. " – Walter Schloss

Han hade en sparsam attityd. Han har aldrig ägt en dator och fick sin prisinformation från morgontidningen. Inga analytiker, assistenter eller sekreterare och han arbetade i ett enda rum. Ett exempel på att han hade låga kostnader är han hade en årlig utgift på 11 000 dollar för sin förvaltning och under samma tid tog han avgift på 19 miljoner Dollar. Han tog en årlig avgift 25% på vinsten och tog bara avgift när han gjorde vinst.

Under 2000 blankade han bl.a. Yahoo och Amazon precis när Bubblan sprack. Under 2000 och 2001 lyckas Walter avkasta 28% och 12% medan S&P 500 under samma tid gick -9% och -12%.

Schloss slutade att aktivt förvalta andras pengar 2003 och lämnade 130 miljoner dollar tillbaka till investerarna när han inte längre kunde hitta fynd.

Han säger så här om framtiden och värdeinvestering.

"Det är för många människor med pengar som springer runt som läst Graham” – Walter Schloss

Walter Schloss strategi:

* Priset är den viktigaste faktorn att använda i förhållande till värdet.

* Köp bolag som tycks vara oattraktivt av de flesta på Wall Street.

* Fokusera på tillgångar. Använd bokfört värde som utgångspunkt för att försöka fastställa värdet på företaget.

* En rabatt till bokfört värde av minst 20%, helst mer, med det bokförda värdet består av kontanter, anläggningstillgångar och andra materiella tillgångar.

* En bra utdelning, detta visar att bolagets resultat är verkliga (du kan inte försköna kontanter som har betalats ut till aktieägare)
.
* Ledning som äger en betydande del av bolagets aktier så att deras intressen är i linje med övriga aktieägare. Ärlig ledning som inte roffar åt sig. Även om ett företag går bra.

* Var inte rädd för att bli en enstöring men se till att du har rätt i din bedömning. Köp på vägen ner och inte vägen upp.

* Ha tålamod. Aktierna går inte upp omedelbart. Ha mod och tro på din övertygelse när du har fattat ett beslut.

* Köp inte på tips och sälj inte på dåliga nyheter.

* Försök att köpa tillgångar till rabatt. Företagets vinster kan förändras dramatiskt på kort tid. Medan tillgångar förändras långsamt.

* Kom ihåg att inte förlora pengar. När du förlorar en massa pengar, är det svårt att komma tillbaka.

* Försök att inte låta dina känslor påverkar ditt omdöme. Rädsla och girighet är nog de värsta känslorna när man handskas med investering.

Har dessutom ett mycket ovanligt långt filmklipp av Walter Schloss. Det är nästan 70 min långt och Walter beskriver där själv sin egen strategi och svarar på frågor.

Varför ska man kolla på den långa filmen som kan upplevas som tråkig?

För att det finns mycket lärorik information om värdeinvestering och framför allt om man vill lära sig lite mer om Benjamin Grahams investeringsstrategi. Själv har jag kollat några gånger nu och man lär sig något nytt hela tiden. Varje gång Walter säger ” I don´t like losing money” så förstår man hur viktigt det är oavsett vilken investeringsstrategi man väljer.

tisdag 16 februari 2010

Säker Investering i världens giganter

Det kan vara ett säker kort att investera i Investmentbolag, vilket jag håller med om. Det är ett bra alternativ till att investera i fonder. Dessutom brukar man få en bra substansrabatt.

Men jag skulle vilja säga att det finns ett lika säkert eller ännu säkrare sätt att investera och det är dessutom nästan helt oberoende av konjunkturen. Där samtidigt kan man förvänta sig stabila växande utdelningar i framtiden.

Ett mycket bra sätt är att äga konsumentgiganter med populära och livsviktiga produkter som måste konsumeras oavsett konjunktur och ekonomisk läge. En annan fördel är att bolaget inte är beroende av ett enda produkt utan har bra diversifiering med många produkter, märken och i princip finns nästan i hela världen. Det gör att bolagen inte är lika känsliga för valutaförändringar eller politiska risker. Dessutom växer många av dessa bolag i framför allt tillväxtländerna. Samtidigt är dessa bolag duktiga på att återinvestera pengar i andra verksamheter.

Nackdelen kan vara deras storlek, men hittills har dessa bolag lyckats generera en bra tillväxt på sina vinster och utdelningar. Tyvärr är direktavkastning ca 3 % vilket är inte så hög. Men tänk också att historiskt har direktavkastning sällan varit så hög som den är idag.

Tänkte nämna 4 bolag som direkt säljer konsument produkter.
- Procter & Gamble
- Kraft Foods
- Coca-Cola
- Pepsi Co.

.
..

Procter & Gamble
Om Coca-cola är världen bästa märke så måste P&G vara världsledande inom hygien branschen tanke på märkes starka produkter.

Utdelningstillväxt
Senaste 40 åren…………….10 %
Senaste 10 åren.....................10 %

Utdelningsandel 10 år…..….40 %
Direktavkastning 10 år…….1,8 %
Direktavkastning idag..…….2,8 %
Avkastning på EK………….17 %
Soliditet…………………….35 %
USA Börsen - Kod (PG)
Mer nyckeltal
* Börsdata
.
.
Kraft Foods
En stor producent inom livsmedel och framför att ledande inom choklad, kaffe, kex och andra livsmedelsprodukter.
Utdelningstillväxt
Senaste 8 åren.....................19 %

Utdelningsandel 8 år…..….41 %
Direktavkastning 8 år…….2,4 %
Direktavkastning idag..…….4 %
Avkastning på EK…….….13 %
USA börsen – Kod. (KFT)
Mer nyckeltal
* Börsdata
.
.
Coca-Cola
Behöver inte säga så mycket om Coca-cola. Världens största märke och ledande inom läskdryck. Dessutom också andra sockerfria drycker, Sportdrycker, Energidrycker, Juice och Vatten.
Utdelningstillväxt
Senaste 40 åren…………….8 %
Senaste 10 åren.....................9 %

Utdelningsandel 10 år…..….48 %
Direktavkastning 10 år….….2 %
Direktavkastning idag..….….3 %
Avkastning på EK………...34 %
Soliditet…………..……….31 %
USA Börsen – Kod (KO)
Mer nyckeltal
*
Börsdata
.
.
Pepsi Co.
Likt Cola-Cola ledande inom läskdryck och juice. Samtidigt produkter inom chips och frukostflingor.
Utdelningstillväxt
Senaste 33 åren…………...12 %
Senaste 10 åren...................11 %

Utdelningsandel 10 år…..….38 %
Direktavkastning 10 år…….1,7 %
Direktavkastning idag..…..….3 %
Avkastning på EK………....23 %
Soliditet……………..…….40 %
USA Börsen – Kod (PEP)
Mer nyckeltal
* Börsdata
.
.
Andra liknande bolag:
-Nestlé
-Colgate Palmolive
-Heinz ketchup
-Kelloggs
-Diageo

söndag 14 februari 2010

Utdelningar – Både Inkomst och Värdetillväxt

Det pratas mycket om utdelningar gör skillnad överhuvudtaget. Främsta argumentet mot utdelningarna är att det inte spelar någon roll om bolaget delar ut eller om bolaget väljer att investera pengarna själva. Dessutom slipper man en utdelningsskatt på 30 %.

Här är en lång artikel av aktiespararna om utdelningspolitik och dess relevans för aktieägarna, som tar upp den akademiska argumentering varför utdelningar inte gör skillnad långsiktigt.

Problemet är som jag har försökt påpeka många gånger tidigare:

1- Bolaget kan oftast inte investera vinsterna på ett bra sätt.
2- Risken är stor att avkastningen på återinvesteringarna blir medioker.

Det händer att man ser det i en del företag där de har en mycket stabil verksamhet som genererar bra vinster. För att dessa lönsamma företag ska växa så blir de tvungna att investera. Man ser att hur företagen gör mer spekulativa investeringar som inte generar några vinster och som till och med kostar pengar längre fram när de nya investeringarna kräver nyemissioner för att kunna överleva. Det är inte lätt för ett stabilt företag att kunna investera i sin egen verksamhet hela tiden och det är ännu svårare att investera pengarna i andra verksamheter.

Det pratas mycket om Warren Buffett och hur Berkshire inte delar ut något.
.
Men hur många kan investera som honom?
.
Här en bra artikel från Stockman om företagens hantering av utdelningar som tar upp den frågan.

Sen finns det en annan stark fördel om glöms bort. Utdelningar är Pengar om man får ”idag” i handen för man har investerat och tagit en risk i bolaget. Då blir det ett slags investering som är mer lik affärsverksamhet där man får inkomster i form av vinster. Många bra bolag har under 10-15 års tid har delat ut nästa lika mycket som eller ännu mer än vad man har investerat.

En annan stark fördel många glömmer är att utdelningarna är mycket stabilare än aktiekurserna. Utdelningarna i år som förväntas att blir över 100 Miljarder.

Så här ser historiska utdelningarna som är utbetalt via värdepapperscentralen i Miljarder.

2009- 130,0
2008- 148,2
2007- 142,3
2006- 115,3
2005- 82,0
2004- 64,8

Om man jämför med börsens utveckling under samma tid.

Klicka för Större Bild

Cornucopia skriver en artikel om att Börsen inte alls stigit de senaste 100 åren. Visst om man tar hänsyn till inflationen och realvärden. (Nu har jag inte kolla hur exakt är hans data) Historiska börsuppgången påverkas mycket av inflationen. Men då har han inte tagit hänsyn till utdelningarna.

Om stora delar av företagsvinster delas ut via utdelningar så kan man förstå hur viktig en långsiktig investering är i det här diagrammet. 100 års historisk utveckling där man jämför återinvestering av utdelningarna mot aktiekurser och obligation. Skillnaden blir stor och aktiekurserna har i själva verket varit en sämre investering än obligation.

Klicka för Större Bild
Om man investerar i bolag som inte ger några utdelningar är man helt och hållet beroende av att bolaget går bra i framtiden och då tar man en betydligt högre risk. Att äga en aktie under 10 år och inte få någon kompensation under tiden, skulle inte många acceptera. Därför blir det vanligare att det blir kortsiktigt ägande där fokuseringen ligger på aktiekursen.

Själv tycker jag att börsen blir mer spekulativ när aktiekurserna blir den enda avkastning.

Det är som att köpa en fastighet eller ett mindre företag där förhoppningarna är att man ska kunna sälja den till ett högre pris längre fram. Vi har haft en fastighetsbubbla under 90-talet som gick ut på att köpa fastigheter för att enbart kunna sälja den dyrare till någon annan. Under tiden var fastighetsinvesteringen en kortsiktigt dåligt affär där hyresintäkterna inte räckte till ränta och amorteringen.
.
Här en kort film som jämför utdelningsinvestering som en traditionell fastighetsinvestering. Där själva aktiekursen motsvarar fastighetens marknadsvärde och där utdelningarna liknar stabila hyresintäkterna.

.
Ett annat filmklipp som visar hur viktig det är med utdelningsinvestering framför allt för många som tänker leva på sina aktieinvesteringar i framtiden. Här ser vi att utdelningsinvestering blir:

* Stabila växande inkomster
* Värdebevarande och värdetillväxt


Ni som är uppmärksamma ser att dessa filmer är gjorda av företaget Miller Howard och det är samma person står för boken The Single Best Investment.

Stort tack till Emil för tipset om filmlänkar!

fredag 12 februari 2010

E.ON – Stabil bolag nära 6% direktavkastning

E:ON har återigen blivit intressant nu när direktavkastningen närmar sig 6%, vilket påminner om Fortum som var runt 16 € för ett tag sen. Nu har Fortum gått upp lite och samtidigt har E.ON gått ner nästan 12%. Förväntad utdelning är på 1,5 € och det ger en direktavkastning på ca 5,8% på senaste aktiekursen 25,9 €. En tidigare analys om E.ON!

Samtidigt nu när man kommer hem så ligger en fet faktura från E.ON som måste betalas om några veckor om jag vill fortsätta att ha hushållsel. Nu tänker på ett citat av Warren Buffett – “put you money where you mouth is”


Lite om E.ON!

E.ON kan man sammanfatta är en enorm energiproducent inom gas och elkraft som producerar, distribuerar samt säljer energi och gas. Det är en av världen största privata energibolag och 2 gånger större än Vattenfall och 4 gånger större än Fortum. Här ett bra exempel på hur stor E.ON är!

Europa
1:a inom Gasproduktion och försäljning
2:a inom Energiproduktion

England
2:a största inom Energiproduktion
3:e största inom Gas örsäljning.

Norden
4:e Inom Energiproduktion
3:e inom energiförsäljning

Dessutom finns bolaget i Ryssland, USA, Italien och Spanien.

Försäljning i olika segment
Kol……………31%
Naturgas………29%
Kärnkraft……. 24%
Övrigt…………16%

Här en tabell över storleken på olika slags produktion och marknad.

Klicka för Större Bild
Dagens vindkraft och annan förnyelsebar energi

Klicka för Större Bild
Den första frågan självklart bli om E.ON kan dela ut 1,5 € i år? Det får vi veta 10 Mars, för då kommer bokslut och utdelningen kommer 7 Maj. Men när man kollar vinsterna för Q1-Q3 för 2009 så ser det ganska ljust ut.

………..….2008……....2009
Q1-Q3…….1,64……….3,21

Från delårsrapporten Q3-2009

Samtidigt ser utdelningshistorien väldigt imponerande ut. Utdelningstillväxt på 17,5% de senaste 6 åren och samtidigt har historiska utdelningsandelen varit runt 50%.

Klicka för Större Bild
Men när man tittar närmare på vinsten för 2008 så står det 0,68 € vilket är en nedgång från 3,69 € under 2007, vilket inte alls ser bra ut. När man kollar närmare på resultatberäkningen i årsredovisningen så beror det till största delen på valutaeffekter, förluster på derivatinstrument och nedskrivningar av tillgångar. Genom justering av vinsten har bolaget omvandlat vinsten 0,68 till 3,01 € och därmed blev utdelningen 1,5 €, dvs bara 50 % i utdelningsandel. Här kan man se mer detaljerad!
.
Klicka för Större Bild
Att vinsten blev 0,68 ser man också av analysen aktiefokus. På grund av mina bristande kunskaper inom redovisning så kan jag tyvärr inte säga om det är bara en tillfällig kostnad eller inte. Samtidigt kan jag inte heller säga vad som är den riktiga vinsten eller kassaflödet. Jag kan tänka mig att det beror på att här i Sverige redovisas vinster i större utsträckning, medan man utomlands fokuserar på kassaflöde.

Hur som helst så utdelningen på 1.5 € ser i alla fall ganska säker ut hittills med tanke på vinstutvecklingen om inte oväntade kostnader kommer fram i Q4. Samtidigt har E.ON säkrat sina el-priser i större utsträckning för 2010 och 2011. Här är ett exempel från Tyskland och Norden:

Klicka för Större Bild
Det som gör E.ON lite säkrare än Fortum är storleken och mer diversifierade produktutbud och marknader. Men samtidigt har E.ON betydligt högre koldioxidutsläpp men har som mål att i framtiden att sänka ner med 50% fram till 2030 och då ska förnyelsebar energi motsvara 30%. Frågan är om det är tillräckligt.

En bra sammanfattningen över framtiden och produktionen:

Klicka för Större Bild
E.ON själv säger att gasproduktionen kommer att vara en stor andel av E.ON och den kommer dessutom spela en stor roll i den framtida tillväxten. E.ON själva räknar med att naturgas kommer vara ett bra komplement till förnyelsebar energi och tycker att gas är renare än den fossila energin och därmed ett bra alternativ under övergångstiden till förnyelsebar energi från olja och kol. E.ONs egna förväntningar och prognoser. Frågan om det är så eller bara fint snack.

Klicka för Större Bild
Personligen den viktiga frågan blir hur ser tillväxten ut för E.ON i framtiden.

E.ON säger att de kommer att fokusera på organisk tillväxt och starkt kassaflöde samt på en utdelningspolicy där utdelningsandelen är på 50-60% av vinsten. Visst, bolaget växer och när man kolla på årsredovisningen och framför allt den korta investerarpresentationen så ser man många olika projekt över stora delar av Europa. Men jag tror inte att man ska förvänta sig allt för hög tillväxt. Samtidigt har bolaget nu lägre soliditet när lånen ökat. Enligt årsredovisningen 2008-del2, så är soliditeten på 24 %. En stor nedgång från 40% under 2007. Bolagets långsiktiga mål är ca 30%.
.
Men tror man på fortsatt höga elpriser i framtiden och att el- och gas -produktion kommer att vara viktigare när det ska kompensera oljaberoende i framtiden så kan det bli en stabil investering. Med tanke på den höga direktavkastning och samtidigt den potentiella tillväxten i framtiden är aktien väldigt intressant. Kanske inte i lika hög grad som Fortum men det är å andra sidan en betydligt säkrare investering.

Kolla bara på de intressanta satsningarna och tillväxten i Sverige som motsvarar en väldigt liten del av E.ON marknad, så kan man förstå den framtida potentialen i bolaget.

onsdag 10 februari 2010

Sveriges bästa investmentbolag

Nu tycker att undersökningen är klar. Jag ställde en fråga för en vecka sedan om:

Vilken /Vilka investmentbolag kan du tänka dig investera i långsiktigt?

Jag har fått över 520 svar och det känns som om man borde statistisk säkerställa resultatet: Här är resultatet över undersökningen, sortering på de aktier som valdes mest.

1- Ratos: 268
2- Öresund: 243

3- Kinnevik: 190
4- Industrivärden: 166
5- Lundbergs: 159
6- Latour: 131
7- Investor: 109
8- Svolder: 78
9- Midway: 77
10- Vostak Nafta: 64
11- Hakon Invest: 56
12- Bure Equity: 47
13- Säkl: 47
14- East Capital: 28
15- Melker Schörling: 19
16- Traction: 18
17- LinkMed: 9
18- Capilon: 6
19- Luxonen: 2
.
När man kollar på de 8 mest populära investmentbolagen så ser man att populariteten hänger ihop med hur investmentbolagen har presterat senaste tiden. Så här ser den historiska utvecklingen:
Klicka För Större Bild
Man kan fråga sig om det betyder att de bolag som har presterad bäst kommer att kunna göra det i framtiden? Samtidigt finns också en bra anledning till att de bolag har haft en så bra utveckling och det är samma sak för dem som inte har lyckats.


Jag har nu försökt kolla på Investmentbolag i Övriga Nordiska länder!

De intressanta bolag som jag har fått tips på är:

Orkla
En intressant bolag som äger bl.a. REC, Sapa och aluminiums produkter. Det som är mest intressant med Orkla är att den har lika starka varumärken som P&G och Nestle ( här i Sverige i alla fall ) Kolla bara vilka märkes starka produkter som finns nästan i alla Svensk matvarubutiker.
-Kalles Kaviar
-ABBA
-Risifrutti
-Felix Ketchup
-Göteborg Kex
-OLW
-Ekströms Kräm
-Fun saft
-Grandiosa Fryst Pizza

Fiskars
Bolag med konsumentprodukter på hem, trädgård, uteliv. Påminner mig lite om Fenix Outdoor. Buster är en skärgårdsklassiker.
-Buster motorbåtar.
-Fiskarn saxar
-Iittala desing
-Arabia – ( Lite som Orefors )
-Silva Utelivprodukter
-Gerber utrustning för uteliv
.
De övriga tips som jag har fått:
Aker - Norge
Norvestia - Finland
Capman – Finland
Schibsted - Norge
Marine Harvest - Norge
A.P Möller - Danmark

måndag 8 februari 2010

Teknisk Analys – Fungerande Subjektiv Illusion

Jag tänker inte argumentera om huruvida Teknisk Analys fungerar eller inte. Jag tycker att det är helt irrelevant fråga eftersom det beror helt enkelt på hur man använder teknisk analys.

Samtidigt kan jag också säga att teknisk analys är nödvändigt för kortsiktiga affärer och framför allt vid trading. Jag tror inte att det finns en mer effektiv analysmetod än TA när det gäller kortsiktiga rörelser som handlar mer om psykologi och flockbeteende.

Men är man långsiktig så behöver man inte använda teknisk analys och det kan till och med vara en stor nackdel att blanda in TA när man försöker göra långsiktiga analyser med hjälp av fundamental värdering.

Varför skriver jag det här inlägget om TA?

För att visa att det finns en alltför stora förväntning på TA och jag vill lyfta fram svårheterna med teknisk analys. Dessutom är det väldigt enkelt att man använder den på fel sätt.

Den vanligaste svårigheten med Teknisk Analys är:

1- Det ser alltid lättare ut än det är. Det är alltid lättare att göra analyser på historiska kurser.

2-Hjärnan sorterar informationen på så sätt att vi ser de mönster och formationer vi letar efter och struntar se annat som är ointressant. Därför ser TA lönsamt ut när man ser de stora vinsterna, men risk finns att man ignorerar förlustaffärerna.

3- Om man verkligen försöker vara objektiv så börjar man se att det finns nästan lika många falska signaler och formationer.

Ett enkelt exempel på vad jag menar – Alliance Oil som hette WSIB tidigare mellan 2004 – 2008. 2 medelvärde, köpsignal när den korta medelvärdet når den långa och sälj när det blir tvärtom. Det vill säga en vanlig och enkel system.

Översikt – Klicka för Större Bild

Bild 1 Vinster - Klicka för Större Bild

Bild 2 Förluster - Klicka för Större Bild

Bild 1 - Lönsamma köpsignaler pga kraftigt uppgående trend. Bild 2 - Nu blev den totala motsatsen eftersom det var en stillstående med svag nedgående trend och därför genererade systemet falska köpsignaler och därmed en lönsam strategi slutade vara lönsam för att marknaden ändrades. Det går att visa nästan vad man vill med historiska kurser beroende på vad man använder för teknik och därför ska man inte lita på historisk avkastning.

Slutsatsen är det finns lika många förlustaffärer eller ännu mer. Eftersom en upp- eller nedgående trend slutar och då kommer man in i en intervallperiod tills nästa trend. Det stora problemet är man kan aldrig säga precis när en trend slutar och när ett intervall börjar. Dessa formationer ser man tyvärr alltför sent. Det finns de som är övertygade om att det går att förutse men tror jag inte på det.

Kan man säga att teknisk analys inte fungerar?
Det vill jag inte säga eftersom grundläggande teknisk analys är ändå ganska praktisk tex:

* Sannolikheten att en långsiktig trend fortsätter åt samma håll är större än att den skulle stanna och fortsätta åt andra hållet. ( Men det är ändå svårt eftersom vi inte vet när trenden kommer att sluta )

* Det finns Kortsiktiga Stöd- och Motståndsnivåer. Om en aktie befinner sig i intervallet mellan 100 - 120 så är det lättare för många att börja köpa när aktien närmar sig 100 och det är samma sak med säljarna när det närmar sig till 120. (Den här är en mycket enkelt förklaring och det är betydligt mer komplicerat i verkligheten men det fungerar ändå så att det är girigheten som styr när man missa en aktie som går upp och rädslan när den går ner)

Om man skulle sammanfatta psykologin över intervallen är:

Köparna nära 100 kr:
Girigheten i att inte missa köp tillfället -( Mot )- Snålheten i att försöka köpa så billigt så möjligt.

Säljarna nära 120 kr:
Rädslan i att förlora pengar vid missat säljstillfälle -( Mot )- Girigheten i att försöka sälja så dyrt så möjligt.

Samtidigt när köp- och säljaffärerna sker mycket snabbare då kommer många andra aktörer, både små och stora in när de har varit passiva åskådare tidigare och nu inte vill ”stå kvar på perrongen när tåget går”. Så i teorin låter det ganska logisk men det är svårare i verkligheten och det krävs mer erfarenhet och skicklighet vilket man lär sig med tiden vad som fungerar.

Vad har du för ”Edge” med TA
Alla vet redan dessa regler, mönster och formationer. Därför kan de använda det till sin fördel. Man har läst historier om traders under tidiga 1900-talet som varit ensamma att använda TA och därmed kunde tjäna bra på trender. Men nu när alla använder det så är det mycket svårare och dessutom har dagens marknader har högre volatilitet och det är svårare att hitta trender eller mönster.

Man är inte ensam om att använda teknisk analys och hur ska man ha en stark fördel när alla andra redan använder dessa strategier. ( Om jag ska vara självkritisk så bör jag ställa samma fråga när det gäller fundamental analys och långsiktighet )

Oförutsägbara prognoser med TA:
Eftersom marknadernas och aktiernas rörelser förändras hela tiden så är det svårare att använda TA. Jag tror att man ska använda teknisk analys mer för att försöka bestämma tex: när sannolikheten för att en aktie fortsätter upp är högre än att den går ner. Alltså göra det enkelt, vara flexibelt genom att kunna ändra tidigare uppfattning och inga framtida prognoser eller målkurser.

Därför tror jag inte på att använda teknisk analys för att förutsäga framtida kursutvecklingen genom att kolla på den historiska utvecklingen, t ex då man använder Fibonacci, Elliott Wave och andra avancerade tekniker som går ut på att förutse en viss kurs eller en trend lång i framtiden. Jag tror inte att man kan göra det och jag tror också att det är slöseri med tid.

Vad är Elliott Wave?
Att förutse marknadens toppar och bottnar genom att hitta ett antal vågformationer och dessa mönster finns i naturen eller nåt sånt.
Klicka för större Bild
Personligen så tror jag att det lika logisk att kolla på stjärnornas och planeternas rörelser eller varför inte kasta krona eller klave. Det är både billigare när man inte behöver avancerade program eller historiska kurser och dessutom får du köp eller säljsignaler med detsamma.

Här har du ett bra exempel på en Elliott Wave analys, A, B, C, 1, 2, 3 bla. bla. bla (Kolla på antalet bokstäver, siffror och trendlinjer. När det finns så många linjer så är sannolikheten stor att aktiekursen vänder i närheten av någon linje.)