onsdag 31 mars 2010

Kraftbolag och Aktiestinsen!

Ännu en bra jämförelse mellan kraftbolag från aktiefokus. De kraftbolag som ingår i undersökningen är:
-CEZ
-E.ON
-Fortum
-Hafslund
-Iberdrola
-RWE
.

Guldfeber – Erik och Mackan!
Jag blev tipsat om Guldfebern - Erik och Mackan för deras senaste program. Jag blev intresserad när jag fick höra att Aktiestinsen var med. Jag kan tycka att den är lite överdrivet men vissa klipp är roliga. Det som är skrämmande är att det är inte ovanligt när det gäller börsen och snabba aktieklipp.

De försöker få tips om hur de ska kunna tjäna snabba ”cash” från Aktiestinsen själv. Men när de får svaret att dem kan lika gärna spela på ”lotta” så går de självklar till finansbranschen som alltid har bra tips. Tyvärr så tycker jag att det är lite oseriös av Avanza. Slutändan handlar det om att generera mera courtage. Men måste också säga att Avanza och Nordnet betydligt bättre om man skulle jämföra med traditionella bankerna.

Ett roligt citat efter att Erik och Mackan har köpt aktier:

en vecka ungefär så säljer vi skiten och gör en jättevinst. Äntligen har vi gjort den här, låt pengarna jobba medan vi sover… fast börsen är kanske stängd”…

Erik och Mackans P&D försök!

Slutligen den bästa scenen, Aktiestinsen. Kanske man ska börja kolla på Text-TV för att inte lockas av snabba affärer.


Här har du hela programmet – Guldfeber Kul program inför Påskafton!

Glad Påsk!
Önskar - 4020

söndag 28 mars 2010

Utdelningen kommer ifrån Kassaflödet!

Jag tror att det här inlägget kommer bli viktig när jag nu försöker kombinera utdelningar med värdeinvestering. Det tidigare inlägget om inköpspriset var början. Eftersom kassaflöde är ett så viktigt ämne kommer jag försöka ta upp viktiga begrepp samt visa mer detaljerade beräkningsmetoder.
Några viktiga begrepp:
* Kassaflöde
* Kassaflödesanalys
* Fritt kassaflöde (FCF)
* Owner Earnings
* Capex


Ni som är nya med investeringar och kassaflödesanalys tycker jag att ska läsa detta inlägg extra noga eftersom det är viktigt om man vill göra bättre företagsanalyser. Samtidigt kommer ni göra mycket bättre analyser än finansbranschen som fokuserar allt för mycket på Vinster, Substansvärde, och P/E-tal. Om de t.o.m. kollar på kassaflöde så finns det risk att de gör det på så sätt att det gynnar ”den kortsiktiga” värderingen.

När man läser mer om Warren Buffett och företagsvärdering så börjar man inse att kassaflöde är ett centralt begrepp som är till stor hjälp när det gäller att hitta värde. Dessutom är kassaflödet viktigt när man fokuserar på utdelningar.

Dividends don´t lie!
Ett ganska vanligt felantagande vid värderingar är att företagets utdelningar baseras på företagets vinster. Utdelningen kommer från företagets kassaflöde och inte från företagets vinster. Detta beror på att företagets vinster räknas på periodiserade inkomster och utgifter och inte på Inbetalningar och Utbetalningar. Man brukar också säga att företagen inte lika lätt kan manipulera utdelningarna som de betalar till sina aktieägare medan vinst per aktie och nettoresultat går att påverka så att det ser ut mycket bättre än det är i verkligheten.
.
Två enkla exempel med Kassaflöde vs. Vinst!
.
1- Företaget ABC som har en vinst på 15 miljoner för året kan lika gärna ha negativt kassaflöde på grund av att företaget måste investera 20 miljoner i sin egen verksamhet och eftersom investeringar på grund av avskrivningsmetoden inte påverkar resultatet (förutom en liten del). Om företaget väljer att avskriva den totala investeringen på 20 år så påverkar vinsten med 1 miljon, årligen och vinsten i resultat räkningen blir 14 miljoner men i själva verket har företaget ett negativt kassaflöde på 5 miljoner

2- Som motsats kan man tänka sig företaget ZYX med en negativ vinst på 2 miljoner i resultaträkningen på grund av alltför stora avskrivningar av ett förvärv som har gjorts några år tidigare. Där har företaget valt att skriva av investeringen på 40 miljoner5 år. Det gjorde att resultatet påverkades med 8 miljoner årlig avskrivning fast det blev ett positivt kassaflöde med 6 miljoner nästa år eftersom investeringen på 40 miljoner ökade den totala vinsten.

Andra mycket viktiga egenskaper med Kassaflöde!

Intrinsic Value
Kassaflöde används också till att räkna företagets Intrinsic Value. Warren Buffett kan med hjälp av kassaflöde som genereras av företaget diskontera ett lämpligt intrinsic Value.
“Intrinsic value is an all-important concept that offers the only logical approach to evaluating the relative attractiveness of investments and businesses. Intrinsic value can be defined simply: It is the discounted value of the cash that can be taken out of a business during it remaining life.”
.Warren Buffett använder sig av Owner Earnings som också kan kallas för Fritt kassaflöde. Mer om Owner Earnings kommer längre ner i inlägget.

Att hitta lönsamma företag!
Med hjälp av kassaflöde så kan man lättare hitta de speciella bolagen som:
- Kräver lite pengar för att växa
- Genererar stort växande kassaflöde

De företag som inte kräver alltför stora investeringar för att växa och samtidigt kan behålla verksamhetens status med små medel. Man kan också se vilka företag som är kapitalintensiva och vilka bolag som generar bra kassaflöde för sina aktieägare.

Kassaflödesanalys
En kassaflödesanalys består av:
* Den löpande verksamheten
* Investeringsverksamheten
* Finansieringsverksamheten
.
Klicka för Större Bild
Kassaflödesanalysen ger svar på t.ex.:
- Vad vinsten används till
- Varför utdelningen blev lägre än väntat
- Hur verksamheten finansieras
- Hur mycket det investeras i verksamheten
osv..

Men ”Årets Kassaflöde” längs ner i kassaflöde analysen säger inte hela sanningen och det blir lite svårt för aktieägarna att se hur effektivt företaget är och hur det ”verkliga kassaflödet” ser ut, det vill säga det kassaflöde du som ägare skulle få var med och bestämma över och avgöra hur pengarna skulle allokeras om du skulle själv äga hela företaget. Därför bör man kolla på nyckeltalet som heter Fritt Kassaflöde.

Fritt Kassaflöde (FKF) – Free Cash Flow (FCF)

Fritt kassaflöde är ett av de viktigaste resultaten för aktieägarna. Fritt Kassaflöde är det som skapar växande värde i företaget. Från FKF kan man använda pengarna till:
- Utdelningar
- Återköp av egna aktier
- Investera för tillväxt.

Alla dessa åtgärder skapar mervärde för aktieägarna.


Det verkar som det finns olika sätt att räkna Fritt Kassaflöde men den vanligaste formeln är:

Resultatet före skatt som tas från Resultaträkningen och där lägger man på Avskrivningar och poster som inte ingår i kassaflöde eftersom dessa inte påverkar företagets kassaflöde utan de påverkar framför allt resultaträkningen. ( Ni som tycker att konceptet med tex: avskrivningar är lite svårt att förstå så kan ni kolla närmare på skillnaden mellan Kostnader/Inkomster och Inbetalningar/Utbetalningar på internet )

Sen räknar man bort förändringar i rörelsekapital. För att räkna fram det så man kollar på:
- Kundfordringar
- Varulager
- Övriga Omsättningstillgångar
- Korfristiga skulder.

Formeln för att räkna förändringar i rörelsekapital är:


Efter det så tar man bort investeringar och skatt från resultatet och då får man Fritt Kassaflöde. Nu har jag inte tagit hänsyn till finansieringsverksamheten, det vill säga lån, amortering och utdelning till aktieägarna. Det kan man göra om man vill och då får man ett annat begrepp som heter Fritt kassaflöde till aktieägarna (FKFA) men eftersom det inte är lika viktigt som Fritt kassaflöde så kommer jag inte ta hänsyn till finansieringsverksamheten utan jag vill veta vad företaget generera för ”verkligt kassaflöde”. Fritt kassaflöde kan också heta Fritt kassaflöde till företaget (FKFF) i teoriböckerna.

Ett verkligt exempel på Fritt kassaflödesanalys på Axfoods Årsredovisning 2009.

Axfoods Kassaflödesanalys - 2009
Fritt Kassaflödesanalys!
Axfood har genererat mer kassaflöde än vinsten för 2009, vilket inte är så vanligt eftersom vinsten brukar vara högre än fritt kassaflöde för de flesta företag och delvis beror det på att Axfood har haft en stor avskrivning 513 Mkr, men samtidigt har Axfood haft en liknande stor investering som inte påverkar vinsten lika mycket.

Det är lite svårt att få en klar bild över hur företagets investeringsbehov och hur effektivt företaget kan skapa bra kassaflöde för aktieägarna om man kollar på enskilda år. Man ska hellre göra en liknande analys över 5-10 år och få en tydligare översikt över företagets fria kassaflöde.

Svårigheterna med Fritt Kassaflöde!
Kassaflödesanalys är inte den bästa analysmetoden för företag som kraftig investerar på tillväxt det vill säga små tillväxtföretag som befinner sig i början av livscykeln eftersom resultat kommer att bli negativt. Samtidigt kan det också bli lite missvisande för stora företag som investerar för tillväxt eftersom de stora investeringarna tillför värde för aktieägarna och syns inte i Fritt kassaflödesanalysen. Men Warren Buffett har en bra lösning på problemet.

Owner Earnings
"Owner earnings" är ett begrepp som uppfanns av Warren Buffet och som han tydligt beskrev konceptet för i sin Berkshire Letters to Shareholders 1986. Där längs ner i brevet står det:
"owner earnings." These represent (a) reported earnings plus (b) depreciation, depletion, amortization, and certain other non-cash charges such as Company N's items (1) and (4) less ( c ) the average annual amount of capitalized expenditures for plant and equipment, etc. that the business requires to fully maintain its long-term competitive position and its unit volume. (If the business requires additional working capital to maintain its competitive position and unit volume, the increment also should be included in ( c ). - Warren Buffett
Vilket kan sammanfattas till tabellen:
Klicka för Större Bild
Ni som har lärt er om FKF nu kan se att Owner Earnings är exakt samma som Fritt Kassaflöde men det som skiljer Owner Earnings är att Warren Buffett har skiljt mellan:
- Investering för tillväxt
- Investering för underhåll


Capital Expenditures - Capex
Eftersom företagen måste investera för underhåll och reparationer i sina tillgångar bara för att bibehålla sin nuvarande produktion och lönsamhet. Annars kommer företagets anläggningar och utrustning att påverka företagens produktion negativt på grund av att för dåligt underhåll.

Problemet uppstår i redovisningen när ”Investering för tillväxt”, dvs investering för att öka framtida avkastningen, blandas ihop med ”underhållskostnader” som inte ökar avkastningen i framtiden.

Det är negativt för aktieägare att äga företag som måste göra stora underhållsinvesteringar vilket inte syns klart och tydligt i resultaträkningen eller på vinsten. Det sämsta skulle vara en kombination av dålig avkastning på EK och en stor investeringskrävande verksamhet som har stora tillgångar. Alltför många tror att tillgångarna är ett värde mot inflationen men om tillgångarna kräver stora underhållsinvesteringar och dessutom genererar dålig avkastning så är det en dålig långsiktig investering för aktieägarna oavsett hur stora tillgångar det finns i bolaget.

Till med om bolaget växer så växer det med en ganska dålig lönsamhet och det stora underhållsbehovet kommer skapa stora problem för företaget i framtiden. Kolla bara på SAS och flygbranschen. Om jag ska ärlig så är jag lite rädd för att SCA skulle kunna hamna i den kategorin. Jag tycker att man ska vara ärlig mot sig själv och kolla om man äger ett företag som skapar kassaflöde eller om det är ett kapitalintensivt företag.

Så här säger Warren Buffett om svårigheten med att räkna fram Owner Earnings:
"Our owner-earnings equation does not yield the deceptively precise figures provided by GAAP, since ( c ) must be a guess - and one sometimes very difficult to make. Despite this problem, we consider the owner earnings figure, not the GAAP figure, to be the relevant item for valuation purposes - both for investors in buying stocks and for managers in buying entire businesses. We agree with Keynes's observation: "I would rather be vaguely right than precisely wrong." – Warren Buffett
Med "GAAP" menar han företagets Resultat före skatt. Han förklarar svårigheterna med att räkna fram exakta Capex siffror för att räkna owner earnings men han menar ändå att det bättre än att bara använda GAAP siffror. Dessutom är Warren Buffett kritisk till Kassaflödessiffror där bolagen inte tar hänsyn till Underhålls-Capex.
“Most managers probably will acknowledge that they need to spend something more than (b) on their businesses over the longer term just to hold their ground in terms of both unit volume and competitive position. When this imperative exists - that is, when ( c ) exceeds (b) - GAAP earnings overstate owner earnings.........//........“All of this points up the absurdity of the "cash flow" numbers that are often set forth in Wall Street reports. These numbers routinely include (a) plus (b) - but do not subtract ( c ) .” – Warren Buffett.
Samtidigt säger Warren Buffett att ett kassaflöde kan vara ett bra mått för de bolag som investerar eller bygger upp verksamheten en gång och efter det kräver små underhållsutgifter. Ett bra exempel är köp av en fastighet. Men kassaflödesanalys kan bli missvisande om man tittar på bolag som kräver stora underhållsinvesteringar.
” A company whose only holding is a bridge or an extremely long-lived gas field would be an example. But "cash flow" is meaningless in such businesses as manufacturing, retailing, extractive companies, and utilities because, for them, ( c ) is always significant. To be sure, businesses of this kind may in a given year be able to defer capital spending. But over a five- or ten-year period, they must make the investment - or the business decays.”Warren Buffett
Slutligen om varför Kassaflöde är så populärt på Wall-Street!
Why, then, are "cash flow" numbers so popular today? In answer, we confess ourcynicism: we believe these numbers are frequently used by marketers of businesses and securities in attempts to justify the unjustifiable (and thereby to sell what should be the unsalable). When (a) - that is, GAAP earnings - looks by itself inadequate to service debt of a junk bond or justify a foolish stock price, how convenient it becomes for salesmen to focus on (a) + (b). But you shouldn't add (b) without subtracting ( c ) – Warren Buffett
Owner Earnings blir viktigt när man ska närmare beräkna bolagets “verkliga kassaflöde” oavsett om bolaget är snabbväxande eller ett stort och stabilt bolag som inte har för stora investeringar. Men det svåra är att bedöma hur stort företagets underhålls Capex är. Därför kommer det bli en bedömning snarare än en exakt siffra och jag tror att man ska gå in och kolla på 10 års historisk för att få en bra bedömning av vad som kan vara normalt.

Men du kan fortfarande använda Fritt Kassaflödesmetoden så länge du vet att företaget inte växer kraftigt med stora investeringar eller har gjort stora företagsförvärv. Den stora nackdelen med fritt kassaflöde är att det finns viss risk att man missar bra bolag som växer lönsamt. Owner Earnings är en bättre metod för att hitta dessa bolag.

Det finns också många som inte räknar med förändringarna i rörelsekapital eftersom det har väldigt liten påverkan i vissa typer av företag men jag tycker fortfarande att man ska börja med att räkna rörelsekapitalet om man är nybörjare.

Samtidigt måste jag också säga att det finns en liten risk att företagen kan manipulera sina kassaflödessiffror genom att:
* Minska kundfordringar och därmed öka kassaflödet tillfälligt genom att driva in skulder snabbare med tex: inkassobolag.
* registrera inbetalningarna snabbare vilket ökar kassaflödet
* Vänta med utbetalningarna till leverantörer och fordringsägare.
* Rea ut stora delar av Varulagret.

Större manipulationer som påverkar kassaflödet kan vara:
* Att företaget slutar med nya investeringar och underhåll.
* Säljer verksamheter eller tillgångar för att öka kassaflödet.

Detta kan påverka kassaflödet positivt kortsiktigt men har stora nackdelar för en långsiktigt lönsam tillväxt. Det är därför extra viktigt att kolla på 5-10 år när man gör kassaflödesanalys och noggrannare kolla på stora förändringar i kassaflödet. Ett bra tips är att kolla noggrannare på noterna i årsredovisningen.

Vad man vill hitta är bolag som har starkt och stabilt växande kassaflöde och som kräver ganska lite i form av investering i verksamheten i form av Underhålls Capex. Men det är också extra bra om man kan hitta bolag som kan växa med små investeringar och ändå kan ge bra utdelningar till aktieägarna.

Ett bra exempel är självklart H&M och dessa företag kan du inte hitta genom att kolla på P/E-tal, vinster och substansvärde.

Läs tips:
Det finns för många hemsidor och bloggar som skriver om Owner Earnings och om du är intresserat så kan du söka efter:
* Owner Earning
* Free Cash Flow – FCF
* Capex

Två bra svenska inlägg:
* Owner Earnings
* Företagsvärdering – Owner Earnings

Ska också kolla om det finns möjlighet att ha historiska ”Kassaflödesnalys” och ”Fritt Kassaflöde” nyckeltal på Börsdata, vilket skulle underlätta för många att kunna göra snabbare analyser!

onsdag 24 mars 2010

Nya Bloggar, Första Miljonen och Warren Buffett!

Det har tillkommit många nya bloggar inom värdeinvestering senaste tiden. Det känns alltid bra och det är bra alternativ till alla Trading och TA-bloggar där ute.
När är några nya bloggar:
- Finanstankar
- Värdeinvesteraren
- Petrusko
- Aktietips.net
- Lundaluppen


En del nya projekt!
-Läs dig rik: Recensioner om Ekonomi och Investeringsböcker!
-Guld och Gröna Skogor: Tips om ekonomisk frihet!

Bra inlägg om fundamental analys och nyckeltal
-Warren Buffetts kända nyckeltal - Owner Earnings
-Stark Balansräkning 1
-Stark Balansräkning 2

-Substansvärdet på företag!
-P/S-talet
-P/E-talet


Andra intressanta Inlägg:
-H&M Starka balansräkning
-Kimberly Clark – SCA motsvarighet i USA
-Dogs of Stoxx – Utdelningsstrategi i USA!
-Lön Vs Utdelningar

-Peter Lynch – Beating the Street Del 1
-Peter Lynch – Beating the Street Del 2
-Peter Lynch – Beating the Street Del 3


-Developing Investment Philosophy 1
-Developing Investment Philosophy 2
-Developing Investment Philosophy 3
-Developing Investment Philosophy 4


Lite mer om Värdeinvestering och vad man ska tänka och en del tips: En online dokument!


Spara ihop den första Miljonen!
En Intervju i TV4-Nyhetsmorgon som handlar om hur man ska spara ihop till den första miljonen. Ganska bra och enkla tips faktiskt. Det är alltid roligt att höra flera som tror på Aktier, Utdelningar och långsiktighet!


Tänkte på mina tidigare inlägg!
-Börja investera NU
-Börja Investera NU - Del 2
-Det är Bid Deal -
Styrkan att börja spara små belopp!


Warren Buffett – Gillar att spendera på reklam!
Geico, ett av Warren Buffetts favoritförsäkringsbolag, säljer framför allt bilförsäkringar och eftersom alla bilförare måste ha en försäkring så är det priset som avgör. Enligt Warren Buffett så har Geico lyckats öka sin konkurrensfördel och försäljning med hjälp av reklam och försäkringsbolaget har inga mellanhänder som säljer försäkringar i motsats till andra försäkringsbolag.

” $1.6 billion in sales. While our brand strength is not quantifiable, I believe it also grew significantly. When Berkshire acquired control of GEICO in 1996,its annual advertising expenditures were $31 million. Last year we were up to $502 million. And I can't wait to spend more.”Warren Buffett

Det verkar fungera eftersom Berkshire försäkrings “float” har gått upp från 16 miljoner USD till 62 Miljarder USD! Det är en total ökning på 387 500 % under 42 år.

Det är så lönsamt att till och med Warren Buffett medverkar i en Geico reklam där han sjunger och imiterar sångaren Axl Rose. Ärligt talat så ser han ut som Ozzy Osbourne och sjunger som en kratta. Hoppas att han inte byter karriär.

lördag 20 mars 2010

Jämförelse mellan: H&M, ZARA, GAP

Jag blev lite intresserad av att jämföra H&M med andra liknande konkurrenter. Det kändes lite fel att jämföra med tex: KappAhl, Björn Borg på grund av storlek och därför tänkte jag jämföra med stora klädjättar som är större än H&M.

När jag kollade på Sololjans länk, på Best Global Brands, kunde jag hitta 2 andra klädbolag, Zara och GAP, som var ganska lik H&M. Placeringen på de bästa 100 varumärken i jämförelse mellan H&M, ZARA och GAP var:

Placering…….Märkesvärde (m-$)

H&M 22:a …….15 375
ZARA 50:e….….6 789
GAP..78:e….......3 922

H&Ms varumärke värderas till ca 108 Miljader SEK medan ZARA som ägs av den Spanska klädkedjan Inditex värderas till 48 Miljarder SEK och USA klädjätten GAP bara till 27 Miljarder SEK. Det är faktiskt helt otroligt eftersom både GAP och Inditex är nästan dubbelt så stora sett till antal butiker och länder än H&M.

Därför har jag gjort en mer detaljerad jämförelse mellan dessa 3 klädjättar. Förhoppningsvis så kan man se hur bra eller dålig H&M är och samtidig kan man kanske få en indikation på hur länge HM kan växa.

Utvecklingen på Aktiekursen, H&M, Inditex och GAP mellan 2003-2010
...................H&M.....ZARA.....GAP

Butiker.........2000......4749........3149
Länder.........35...........73............60
Anställda.....73 000....89 112.....134 000
Grundades...1947.......1975........1969

Varumärken:
H&M
H&M, Monki, Cheap Monday, Weekday COS

ZARA / Inditex
Zara, Bershka, oysho, Uterqeu, Pull and Bear Massi Dutti

G AP
GAP, Banana Republic, Old Navy, Piperlime, Athleta

Största marknader:
H&M: Tyskland, England, Sverige
ZARA: Spanien, Portugal, Italien
GAP: USA, Canada,

Marknadsvärde - Miljarder SEK
H&M......383
ZARA.....304
GAP.......112

Försäljning – Miljader SEK
H&M.....101
ZARA....110
GAP........99

Vinst – Miljarder SEK
H&M.....16,4
ZARA....13,1
GAP........7,8

I första ser man är hur hög H&M:s värdering är i jämförelse med ZARA och GAP som är mycket större sett till antal butiker, anställda och länder. Men när man kollar närmare på H&M:s omsättning och vinst så ser man att H&M säljer betydlig mer i jämförelse med butiker och anställda och framför allt har H&M största vinsten i relation till omsättningen.

..................H&M......ZARA......GAP

P/E...............24............24............15
Direktav.......3,4%.......2,5%........1,7%
Utdelning......16 ..........1,2 €.......0,4 $
Utd.andel.....81%.........57%........0,25%
Avk. EK......42%.........28%.........22%
Soliditet........75............25............45

Antal Butiker
Zara hade en tillväxt på 19 % de senaste 5 åren medan H&M hade en tillväxt på 14 %. Däremot hade GAP lägsta tillväxten med 1%.
Klicka för Större Bild
Omsättning
Ganska lika siffror som antal butiker där Zara har den största tillväxten med 17 %, H&M 13 % och GAP negativ tillväxt -3 % senaste 5 åren.
Klicka för Större Bild
Vinst
Skillnaden här inte lika stor som när det gäller Antal butiker och Omsättning mellan H&M och ZARA och det kan bero på H&M:s höga avkastning.
Klicka för Större Bild
Utdelning
Den största tillväxten kommer från GAP men tänk på att den nuvarande direktavkastningen på GAP är 1,7 % och en utdelningsandel på 25 %. Eftersom vinsten under samma tid hade en negativ utveckling så kommer utdelningstillväxten förmodligen från den dåliga utdelningsandelen år 2004. Samtidigt blir den här undersökningen mer rättvis om man kollar 10-20 års period där H&M lyckades växa mellan 28%-33%.
Klicka för Större Bild
H&M effektivare!
Det som är mest intressant med undersökningen är att H&M värderas högre när det gäller Varumärket, Marknadsvärdet och framför allt är Vinsten betydligt större än hos konkurrenterna. Detta bli ännu mer intressant när både ZARA och GAP är nästan dubbelt så stora som H&M i antal butiker, länder och antal anställda. För mig så visar det att H&M är betydligt mer effektiva än sina konkurrenter eftersom Omsättningen för alla 3 bolag ligger omkring 100 Miljader, där H&M säljer och tjänar mer för varje butik och anställd.

H&M stryka – Soliditet och Avkastning på EK!
Det är kanske H&M:s främsta styrka och det visar hur stark H&Ms balansräkning och lönsamhet är i jämförelse med deras konkurrenter. Oftast när man tittar på bolag som har en hög avkastning på EK så brukar soliditet ligga omkring 50 % eller lägre eftersom ganska stor del av den höga avkastningen kommer från belåningen genom hävstångeffekten. Men det som skiljer H&M är att soliditeten är betydligt högre och samtidigt är avkastningen på EK dubbelt så hög som hos konkurrenterna.

Så här ser skillnaden mellan H&M, ZARA och GAP! Avkastning på EK och Soliditet mellan 2004-2008!

Klicka för Större Bild
Man ser att ZARA har en högre tillväxt men samtidigt så växer H&M med kvalité som Karl-Johan Persson säger i DN:

” Det som kommer att styra utvecklingen de kommande fem-tio åren är med vilken kvalitet tillväxten sker.”

Det är kanske den bästa förklaring till varför H&M är mindre än ZARA men tjänar betydligt mer för varje butik. Det som talar emot H&M är kanske den höga avkastningen på EK vilket känns lite ohållbart i längden. Men samtidigt måste jag också säga att H&M har betydligt bättre utgångsläge eftersom de har så stark kassa, låg belåning och hög avkastning. Detta ger H&M valmöjligheter i framtiden när konkurrenterna kan få det tufft under vissa tider medan H&M kan växa oförhindrat. Det är vad vi har sett under 2007/2008. Dessutom kan H&M öka sin belåning till ca: 50-60 % utan några problem om det kan behövas för att växa eller för att kunna göra större företagsförvärv.

Men hittills har inte H&M det problemet eftersom H&M fortfarande kan växa i många år till.

Som jag har skrivit tidigare så säger den här bilden hur mycket H&M kan växa i fortsättningen med tanke på att H&Ms största marknader i framtiden är lågt ner i tabellen.
Klicka för Större Bild
Om man kollar på ZARA:s 4749 butiker i världen så ser man den stora skillnaden mellan H&M ca 2000 butiker idag och det ger också en indikation om hur H&M tillväxt kommer att vara i framtiden. Om kan tar hänsyn till H&M:s årliga tillväxt, 10-15% så kan H&M växa med ca 4000-5000 butiker närmaste 10 åren och då skulle H&M ha omkring 6000-7000 butiker.

Inditex – Klicka för Större Bild

H&M – Klicka för Större Bild

måndag 15 mars 2010

Orkla ett utmärkt exempel på kostsam tillväxtförsök

Jag har fått en del tips om det norska investmentbolaget Orkla som har en stabil verksamhet inom livsmedel och konsumentprodukter. Några intressanta produkter är:
-Kalles Kaviar, ABBA
-Risifrutti
-Felix Ketchup
-Göteborg Kex, OLW
-Ekströms Kräm

När man kolla på utdelningshistoriken så blir man självklart intresserad. Det är nästan 17% årlig tillväxt under 16 år.

Klicka för Större Bild
Tyvärr så blir jag lite tveksam när jag ska köpa bolaget på grund av REC. Orkla är den näst största ägaren till REC ca 16 %. Samtidigt äger Elkem, största ägaren av REC, 23 % som i sin tur ägs av Orkla. Vilket gör att Orkla äger nästan 40 % av REC.

Utveckling för REC - Klicka för Större Bild
Jag har fått många bra tips och länkar om Orkla från många läsare. Tex: så här skrev Ole om Orkla till mig:
.
”Min bekantskap med Orkla tog sin början i ca 5 till 7 år sedan när jag gjorde mitt första inköp - År 2007 var min Orkla-aktie steg med mer än 100% (beror troligtvis till viss del, Stein Erik Hagen stora inköp) - Jag valde att sälja hela min inventering i genomsnitt 110.
Under 2008 började jag sakta att köpa igen och fortsatte under 2009.
.
Orkla har förändrats mycket under perioden "Gamle" Orkla stragtegi byggde på Ett stabilt kassaflöde från varumärken och vattenkraft - vinsten investeras ständigt i de "gamla" industrier
.
Strategin Nu är:
Orkla har sålt merparten av sin vattenkraft. Deras "stabila" kassaflöde nu kommer enbart från sina starka varumärken. Deras investeringar är nu i "ny" teknik - förändrades därmed gruppen till viss del från den karaktär vara av en defensiv karaktär till mer cykliska. För 5 till 7 år sedan jag såg en Orkla Warren Buffett bolag. Jag gör det inte för närvarande. Ett intressant bolag i deras "gamla" portfolio är annars Jotun, som är mycket utsatt för Asien och Emerging Markets. Jag måste erkänna att tro att deras investering i solenergi var ett dumt beslut.
.
Orklas koncernchef Dag Opedal säger någonstans att det stora flertalet av Orklas verksamhet kommer även fortsättningsvis att ligga inom de mer traditionella branscher - där för övrigt också har sina kärnkompetenser. Hans uttalanden om att solenergi industrin kommer att mycket förändrats på 12 till 24 månader, ser jag som en signal att de kan ha ångrat sin stora engagemang inom sol-branschen och göra vissa strategiska förändringar på hur de kan minska sina risker i detta område. Jag tror att Orkla har tillräcklig ledarkompetens för att kunna fortsätta sin utdelningstillväxt. På lång sikt tror jag fortfarande på Orkla”
..
Är Orkla köpvärd?
Inget som jag vill kommentera eftersom jag har inte hunnit gå inom Orklas innehav och samtidigt är REC ett stor frågetecken. Men Orkla är ett intressant bolag och är man intresserad av Orkla så bör man kolla på bolagets största innehav:
-REC
-Elkem
-Sapa
-Borregaard
-Jotun
-Orkla Brands


Översikt – Orklas Strategi:
Klicka för att läsa!
Du som tror på REC kan självklart investera i Orkla och därmed minska riskerna och samtidigt få utdelningar. Det är samma sak om du vill investera i tex: Black Earth Farmning men inte vill ta hela risken så kan du investera i Kinnevik och ändå få utdelningar under tiden.

Mer om Orkla:
* Orkla – vet inte om jag gillar bolaget
* Orkla grundat 1654
* Orkla – The quiet conglomerate


Mer om REC:
* Dags för revansch för REC
* Slut på det roliga för solcellsbolagen
* Back to basic eller kejsarens nya kläder


Jag undrar varför har Orkla satsat så mycket på REC ?

Så här står det i Orklas Årsredovisning 2006:

”Många faktorer tyder på att det kommer att bli stark tillväxt inom förnybar energi. På området solenergi, har Orkla goda förutsättningar att ta del av möjligheterna att skapa mervärde som detta medför. Orkla anser att bolagets position har potential att utveckla långsiktiga konkurrensfördelar, och att företagen är väl positionerade för att ta sin del av den framtida tillväxten. Orkla anser också att det inom en rimlig tid, kommer detta inte längre vara beroende av bidrag. Därför är Orkla fortsätter att investera i solenergi”
.
Det har gått så långt att Orkla till och med tvingades sälja sin vattenkraft för att betala av skulden. Hur logisk är det är det att sälja Vattenkraft för att satsa på olönsam solenergi.
.
Kanske inte så konstigt när man blev fartblind av framtida möjligheterna av REC och bortsåg från risken. Måste erkänna att det är spännande med bolag som REC när man kollar på det här filmklippet.

Därför blir utdelningarna viktiga!

Jag vill ännu en gång lyfta fram att hur svårt det kan vara för ett företag att kunna växa på ett lönsamt sätt och kanske det är bättre att en stor del av vinsten delas ut till aktieägarna istället för att användas till riskfyllda investeringar. Återköp av egna aktier för Orkla hade varit betydligt bättre investering för aktieägarna än REC satsningen.

Utmärkta företag i olönsamma branscher!

Till och med Warren Buffett lyckades göra en dålig investering med bolaget NetJets vilket Warren Buffett själv erkänner i sin senaste Shareholders Letter – 2009.

“The major problem for Berkshire last year was NetJets, an aviation operation that offers fractional ownership of jets. Over the years, it has been enormously successful in establishing itself as the premier company in its industry, with the value of its fleet far exceeding that of its three major competitors combined. Overall, our dominance in the field remains unchallenged.”

“NetJets’ business operation, however, has been another story. In the eleven years that we have owned the company, it has recorded an aggregate pre-tax loss of $157 million. Moreover, the company’s debt has soared from $102 million at the time of purchase to $1.9 billion in April of last year. Without Berkshire’s guarantee of this debt, NetJets would have been out of business.”


Warren Buffett tycker att NetJets har utmärkt ledning och VD och bolaget är ledande inom sin bransch han har förmodligen rätt. Men det stora problemet är hela flygbranschen har dåligt lönsamhet. Det vet Warren Buffett också men han har ändå gjort misstaget att investera i bolaget på samma sätt som Orkla gjort misstaget att investera i REC som är också en ledande aktör inom solenergin.

Tänkte på ett citat:

Go for a business that any idiot can run - because sooner or later, any idiot probably is going to run it. - Peter Lynch

Det man kan lära sig är att det är betydligt bättre investera i lönsamma och tråkiga branscher och att det är mycket svarare för företagen att återinvestera vinsterna på en lönsam sätt oavsett hur duktig ledningen är. Därför blir utdelningen viktig och där aktieägaren själv kan välja hur en del av vinsten ska återinvesteras.

Men då förlorar man 30 % på utdelningsskatten!

Det behöver man inte göra det. Inte om man har en Kapitalförsäkring och förhoppningsvis kan man i fortsättningen slippa utdelningsskatten med den nya spararformen Allemanskonto.

Utdelningar är viktig och kommer att bli ännu viktigare i framtiden!

onsdag 10 mars 2010

Dags att kombinera Utdelningar med Värdeinvestering

Jag har nu under en längre tid fokuserat på stabila utdelningsbolag med ganska hög direktavkastning. Det vill säga ett stabilt bolag med möjligheten till vinst/utdelningstillväxt och samtidigt kunna köpa bolaget till en hög direktavkastning på 4-5 %.

Samtidigt måste också säga att jag har mer och mer blivit intresseratd av ”värdeinvestering” och jag tror att det kommer bli en utmärkt kombination till Utdelningsstrategin.

Vad är Värdeinvestering?

För många skulle det betyda att hitta lågvärderade bolag i relation till aktiekursen eller vad marknaden värderar bolaget. Det vill säga en klassisk Benjamin Gramham strategi.
.
Själv skulle jag definiera värdeinvestering som att hitta utmärkta bolag till ett pris som gör det långsiktigt lönsamt investering.

Varför värdeinvestering blir en bra kombination till utdelningsstrategin?

1- För att kunna hitta riktiga bra bolag med starkt kassaflöde och starka finnanser behöver man bättre kunskaper inom bolagsvärdering. Vilket jag saknar när jag enbart kollar på utdelningarna.

2- En annan viktigt egenskap med värdestrategin är att hitta bolag till ett bättre inköpsvärde, det vill säga lågvärderade bolag. Det är kan vara ganska svårt om man enbart fokuserar på direktavkastningen.

Det som jag kommer fokusera på i fortsättningen är:
.
Kassaflöde
Bolag med starkt kassaflöde eller ”fritt kassaflöde” som Warren Buffett säger. Kommer att försöka kolla närmare på relationen vinsten, kassaflöde, Capex, Ebit och Ebitda.
.
Intrinsic Value
Kunna någorlunda veta i hur hög grad bolaget är hög- eller lågvärderat. Försöka använda mig av ”intrinsic value” och nuvärdesberäkning.
.
Lönsam tillväxt
Kunna hitta de speciella företag som kan växa lönsamt med lite kapital och samtidigt kunna generera växande kassaflöde.

Det som mest talar för värdestrategi är möjligheten att kunna hitta lågvärderade bolag och kunna köpa billigt!

Jag har under en längre tid försökt påpeka att ju lägre risk man tar ju mer stabila långsiktig avkastning men kan förvänta sig. Det vill säga ju mer man förlorar desto svårare blir det att komma tillbaka. Ibland har jag till och med sagt att ju lägre risk man tar ju högre avkastning kan man förvänta sig. En del har feluppfattat det lite.

Vad jag menar att när man lyckas köpa till en lägre inköpskurs eller lågvärdering så tar man lägre risk än om man köper bolag med högvärdering. Det klassiska exemplet är när Benjamin Graham köpte bolag som låg under substansvärdet, det vill säga köpa 1 kr för 50 öre.

Idag är det svårt att hitta bra bolag under substansvärdet. Men man kan hitta bra bolag som kortsiktigt värderas ner pga. alltför dålig kvartalsrapport eller annat kortsiktigt problem eller andra omständigheter som har väldigt lite att göra med själva bolaget.
.
När man köper aktier som har gått ner så kommer man automatisk få högre avkastningar än om man hade köpt till en högre kurs.
,
Det är det som gör hela värdeinvesteringen så fascinerande. Själv blev jag helt tagen av Benjamin Graham och hans rationella teorier kring risker och avkastning. Det är också därför Warren Buffett hade så svårt att släppa Benjamin Grahams idéer när det var svårt att hitta lågvärderade bolag. Eftersom Warren Buffett visste att det var både säkrare och betydligt lönsammare att köpa aktier till lägre nivåer.

Dags att kombinerade det med utdelningsstrategin.

Jag gillar starka och stora bolag med långsammare tillväxt eftersom dessa bolag brukar ha stabil utdelningstillväxt över tiden. Men jag förstår de som satsar på bolag som har högre tillväxt och är beredd på att köpa till högre värdering och alltför ofta till en låg direktavkastning.

Det som är så viktigt med köpkursen är att det kommer att avgöra den framtida avkastningen.

Till och med om man köper hög tillväxt så kan det betyda medioker långsiktig avkastning om man har betalat alltför mycket för den höga tillväxten. På samma sätt kan man också säga att köper man lågtillväxt som stora och stabila bolag till en utmärkt inköpsvärde så kan man faktiskt få högre avkastning i framtiden.

Men det betyder ingenting om man inte kan se, förstå och kunna räkna på hur stor skillnad inköpskursen gör över en lång tid. Det är därför jag har nu försökt skapa en tabell över inköpskursen påverkan på den långsiktiga avkastningen.

Jag hoppas att det skapar nytt tänkande kring risker och avkastning i samband med långsiktig investering. Spara gärna bilden och använd den nästa gång ni lägger en köporder!
.
Klicka för en Större Bild

tisdag 9 mars 2010

Realty Income, Utdelningar och Nya Filmklipp!

Bilden är hämtad från den nya serien ”Couger Town” som kommer gå i Kanal5. Inget som jag tänker kolla på men det var lite roligt att det var en ”40-20” bild.

Det enda som saknas är .SE! Men man kan inte få allt här i livet.

(O) Realty Income
Jag har fått tips från en läsare att nu har man möjligheten att investera i (O) Realty Income hos Aktieinvest. Fördelen med aktieinvest är att man kan återinvestera utdelningarna helt gratis i samma aktie. Det blir en kraftfull kombination med månadsutdelningar + gratis återinvestering av utdelningarna. Det betyder att man höjer sin utdelning varje månad till och med om bolaget delar ut samma utdelning varje månad. Dessutom erbjuder aktieinvest lågt minicourtage om man funderar på att investera små belopp regelbundet varje månad i andelshandel.

Rapporter
Några intressanta Rapporter som kommer redan imorgon är Clas Ohlson och E.ON!

Mars
10/3 Clas Ohlson
10/3 E-ON

April
8/4 H&M
8/4 Industrivärden
15/4 Öresund
20/4 Axfood
23/4 Kungsleden
27/4 Fortum
28/4 SHB
29/4 AstraZeneca

Maj
5/5 Orkla
6/5 Ratos

Utdelningstider
Vårens utdelningsregn närmar sig med stormsteg!

Mars
15/3 Astra Zeneca – 12,39 kr
18/3 Axfood – 10 kr
31/3 Öresund – 6 kr

April

8/4 Fortum – 1 Euro
21/4 Lundbergs – 6,5 kr
22/4 NCC – 6 kr
23/4 Ratos – 9,5 kr
27/4 Säki – 4 kr
30/4 Assa Abloy – 3,6 kr

Maj
4/5 SCA – 3,7 kr
6/5 Kungsleden – 3,75 kr
6/5 SHB – 8 kr
7/5 H&M – 16 kr
7/5 E.ON - 1,5 Euro
14/5 Industrivärden – 3 kr
20/5 Latour – 2,75 kr
28/5 Swedol – 0,65 kr

Jag har fått frågor om återinvestering av utdelningarna och i så fall när man ska göra det. Som jag har sagt tidigare, investera i aktier där du får mest ”värde” för pengarna. Jag brukar sällan återinvestera utdelningen i samma aktie utan letar efter den som är mest köpvärd för tillfället. Det kan också vara klokt att samla på sig utdelningarna innan man börjar återinvestera. Då blir courtaget billigare.
.
Radio Intervju
Ett långt samtal om fördelarna med utdelningar från författaren till boken ”Dividends Don´t lie”. Tack till Nordan2 & 7ways2win för länken!

Länken till Intervjun


Investeringsfilmer
Jag har nu lagt fler filmer i samlingen utdelningar och investeringar. Många nya filmklipp med bland annat dokumentärer och företagsvärdering. Nästan 100 olika serier och över 500-600 filmklipp. Det bästa är att nu finns det inga irriterande Adsens Annonser längre, varken på den här bloggen eller på mina andra sidor.

lördag 6 mars 2010

Nostalgi - 10 år efter IT-Kraschen

Idag läste jag en bra artikel i DI, vilket är ovanligt. Det handlade IT-kraschen och Framfab och Icon. Man får lite nostalgikänslor när man läser artikeln.

Det känns ändå lite konstigt att företagsgrundarna kunde sälja sina innehav och tjäna nästan 100 miljoner utan att behöva ta ansvar.

Här är hela artikeln: Klicka för att läsa

Själv började jag med aktier ca 1998/1999 när optimismen var som störst. Det var mycket historier om hur mycket folk hade tjänat med sina investeringar. Måste erkänna att den var den mest spännande tiden. Under första tiden 2000 så blev jag fascinerad av teknisk analys och som många andra började jag med TA.

Det var förmodligen för att det var lätt att lära sig och som dessutom var både roligt och häftigt. När jag letade efter litteratur så då hittade jag gamla böcker där författarna hade ritat aktiekurserna för hand på logaritmiskt papper och räknade medeltal och annat helt manuellt. Hela TA gav en falsk trygghet att jag kunde nåt om kursrörelserna eftersom det såg så enkelt och perfekt ut enligt gammal kurshistorik.

Jag tror också att det är många fler som har valt TA och kortsiktighet på grund av de kraftiga nedgångarna under 2000-2003 och senaste nedgången 2008. Under 2000-2003 lärde man sig att det var stort misstag att vara långsiktig investerare eftersom det upplevdes som att man förlorade pengar och ju mer man väntade desto mer förlorade man. Men nu i efterhand så inser jag att man kollade på ”fel” aktier som inte hade någon fundamental substans och som var spekulativa. Samtidigt har dessa tråkiga ”gubbaktier” visat sig vara en utmärkt investering under 1999-2010. Idag känns det lite synd att jag inte började med Fundamental analys på den tiden.

Tänkte visa lite historiska kurser och nyckeltal där man får en viss insikt över varför man inte ska lyssna på andra utan följa sin egen väg. Dessutom hur viktigt det är att investera i bra företag med låg värdering.

IT-aktier under 2000
Nästan inga vinster och liten omsättning i relationen till börsvärdet och där P/E-talet var mellan 70 - 100 som högst.


Ericsson - Klicka för Större Bild


Framfab - Klicka för Större Bild


Icon Medialab - Klicka för Större Bild


Modul1 - Klicka för Större Bild


Enea - Klicka för Större Bild


Tråkiga bolag under 2000
Under samma tid så fanns det undervärderade bolag som har gett en betydligt högre avkastning än OMX under senaste 10 åren. Man ser ändå ett tydligt samband mellan den höga totalavkastningen under 10 år och den låga värderingen under 2000. Vissa av dessa bolag hade till och med högre substansvärde än aktiekursen. Stor eget kapital/aktie, låg P/E-tal mellan 5-10 och en direktavkastning på 4-10 %.

Kabe - Klicka för Större Bild
Kabe - 2000-2009 – Klicka för Större Bild
Kungsleden - Klicka för Större Bild
Kungsleden - 2000-2009 – Klicka för Större Bild
Skåne-Möllan - Klicka för Större Bild
Skåne-Möllan - 2000-2009 – Klicka för Större Bild
Skistar - Klicka för Större Bild
Skistar - 2000-2009 – Klicka för Större Bild


H&M
Tänkte också visa en rolig jämförelse angående H&M efter den kraftiga nedgången under Mars-2000, en nedgång från 340 till 220 kr och H&M:s värdering idag: ( Men samtidigt måste jag också tillägga att vinsttillväxten under 2000 var 3-4 ggr så hög som idag)

HM – Klicka för Större Bild


Clas Ohlson
Slutligen måste jag också säga att en aktie med högre värdering kan bli ett bra köp ibland. Ett bra exempel under 1999 när Clas Ohlson börsnoterades:

Clas Ohlson - Klicka för Större Bild

Clas Ohlson är bra bevis på att det är mycket mer än bara nyckeltal och lågvärdering som avgör långsiktig avkastning. Men om man ändå väljer att köpa lågvärderade bolag eller efter en nedgångar så kommer man förmodligen få bättre avkastning än index:

En rolig historisk reflektion - Ratos mellan 1989-2002

Om man hade lyckas köpa Ratos efter fastighets/bank krisen under 1992 så skulle man få en total årlig avkastning på ca 30 % under nästan 20 år. Inte alls dåligt.

Ratos - Klicka för Större Bild