måndag 14 juni 2010

Clas Ohlson – Dags för en ordenlig analys!

Vill man få en bättre bild över hur Clas Ohlson senaste rapport ser ut så måste man själv göra analysen med tanke på sen dåliga kvalitén på nyhetsbevakningen. Jag undrar om dessa analytiker eller nyhetsmakare överhuvudtaget har läst Clas Ohlsons årsredovisning eller sitter de och kollar på några få nyckeltal och sen kommenterar utan någon djupare kunskap kring bolaget.

Om jag ska var ärlig så förstår jag inte hur de kan få betalt för att skriva dessa analyser. Det är också därför jag blir mer och mer övertygad om att man bör göra egna analyser om man ska lyckas långsiktigt. Det är därför jag kommer att satsa på nya hemsidan eftersom det behövs och kommer att underlätta för den som vill göra mycket bättre analyser.

Clas Ohlson – Vad hände? I torsdags kom Clas Ohlsons sista rapport för året, dvs rapporten för Q4 eller den så kallad bokslutskommunikén för brutet räkenskapsår. Clas Ohlsons resultat före skatt blev 14,1 Mkr i jämförelse med förra årets resultat på 38,4 Mkr, med andra ord resultatet var mer än 60 % sämre än förra året. Och självklart kritikerna var inte sena att kommentera resultatet.

”Besvikelse från Clas Ohlson”…….. ”Tungt vinstfall för Clas Ohlson”…..”Bakslag på börsen”….”Inget köpläge i Clas Ohlson”……”Platt fall för Clas Ohlson”….bla…bla!

Ju mer dramatiska rubriker desto fler läsare eller? Inte bara aktiekursen noterade bottennotering utan också kvalitén i nyheterna!

Om jag ska ärlig så förstår jag inte varför det är så stor uppståndelse kring vinsten. Om man ska försöka vara mer objektiv och kolla på alla fakta utan att påverkas alltför mycket av omgivningen så börjar man inse att det är en överdriven reaktion. Jag vill inte att det ska tolkas som att aktiekursen är alltför lågvärderad eftersom med en sådan dålig stämning kan aktien lika gärna gå ner till 80 kr. Men jag kan också tillägga att jag har passat på att köpa.

Sen finns också risken att jag är ganska subjektiv i mina bedömningar eftersom jag redan äger ganska mycket i Clas Ohlson och risken finns också jag kanske vill se det som är positivt. Det är därför jag nu ska visa enbart med hjälp av fakta och siffror varför det var en överdriven reaktion på en aktiekurs som redan var nedpressad. Det mest ironiska var att HQ kom med köprekommendation för Clas Ohlson medan nästan alla andra var negativa. Törs man tolka det positivt :)

Om man läser nyheterna så låter det som att den kraftiga vinstnedgången kommer ifrån sämre försäljning. Vilket är bara halva sanningen.

Det första:
Årets sista kvartalsrapport, Q4 brukar ha minst betydelse dvs. påverkar helårets resultat minst. Om man jämför 14,1 Mkr för Q4 som plötsligt var så viktigt med helåret 588,2 Mkr så inser man att det betyder så lite för helåret. Det betyder att Clas Ohlsons vinsttapp på 24,3 Mkr (38,4 -14,1) motsvarar ca 4 % av helårets resultat.

Klicka för Större Bild

Varför väljer marknaden att plötsligt fokusera på Q4 som påverkar mindre än 10 % och struntar i helåret som har vuxit med 18 %. Eller vet de överhuvudtaget att Clas Ohlsons vinst vuxit med 18 % och att försäljningen samtidigt vuxit med 13 % under samma period vilket betyder högre rörelsemarginal i jämförelse med förra året. Rörelsemarginalen för 2009/2010 blev 10,6 jämfört med 10,2 förra året.

Det Andra:
Vad gjorde att vinsten mer än halverades? Låt oss kolla närmare på Q4:s försäljning:
.
……….…..
Q4-09/10……Q4-09/10…..Diff-%
.
Omsättning1078…..........1053……..+ 2%

Så den kraftiga vinst nedgången kommer inte direkt ifrån försäljningsminskningen. Och den kommer inte heller från materialkostnader eller så kallad bruttokostnaderna eftersom bruttomarginalen var bättre än förra året. ( Jag kan tillägga att också storleken på försäljningen påverkar vinsten till en viss del eftersom ju högre försäljning i desto högre grad kan företaget täcka fasta kostnaderna och mer går till vinsten. Men i detta fall så ser vi inga dramatiska minskningar i omsättning. ) Samtidigt tror jag också på att marknaden hade förhoppningar att försäljningen skulle öka lika kraftigt som de tidigare kvartalen och därmed öka vinsten.

Om vi går vidare så ser man tydligt att vinsttappet orsakas av högre rörelsekostnader.

………………..Q4-09/10Q4-09/10…..Diff-%
.
Rörelseresultat14,1….......38,4…..….- 63 %

Här ser man också tydligt att ökningen kommer från ”försäljningskostnader” i Resultaträkningen för Q4.
Klicka för Större Bild

Så om man ska se mer detaljerat vad exakt i försäljningskostnaden som gjorde att den blev högre, så hittas en bra förklaring i bokslutet:

-Periodens avskrivningar uppgick till 38 Mkr jämfört med 24 Mkr motsvarande period föregående år. Ökningen hänförs huvudsakligen till nya butiker samt driftsättningen av Clas Ohlsons nya sorteringsanläggning och kranlager (maj 2009 respektive januari 2010).

-Försäljningskostnadernas andel ökade med 2,6 procentenheter till 35,6 procent (33,0 procent). Ökningen beror främst på lägre försäljning i jämförbara butiker samt på högre kostnader i samband med etableringen i Storbritannien jämfört med föregående år.


Så med andra ord, stor del av 24 Mkr vinsttapp kommer:
-58 % - ifrån 14 Mkr högre Avskrivningar ( 38-24 )
-42 % - ifrån 2,6 % kostnadsökning som motsvara ca 10 Mkr (2,6 % * 384 )

Så en stor del av vinstnedgången beror framför allt på högre avskrivningar och etableringskostnader i England. Sen beror det också på lägre försäljning men det känns inte som att den har påverkat så mycket som analytikerna och andra så kallade experter som försöker lyfta fram.

När blev det negativt med högre avskrivningar och etableringskostnader? Clas Ohlson gör en långsiktig investering som i bästa fall kommer garantera tillväxten i framtiden. Det som är lite imponerade är att Clas Ohlson lyckats:
-Öka Rörelsemarginalen
-Minska Nettoskulden
-Öka åretskassa
-Öka Utdelningen
-Öka Vinsten
-Öka Omsättningen

för helåret och ändå har Clas Ohlson gjort omfattade Investeringar i Centrallager, Etableringar i England och nytt butikkoncept. Sen måste jag också försöka vara självkritisk och säga att förra årets resultat var kanske inte det bästa med tanke på den finansiella krisen och att Clas Ohlson lyckas överträffa förra årets resultat ska kanske inte tolkas som överdrivet positivt men företaget lyckas ändå leverera.

Inte nog med allt det här så kommer Clas Ohlson fortsätta att etablera 17-22 nya butiker under 2010/2011 och 6-10 i England. Samtidigt kommer förmodligen vidare expansion i andra Europeiska länder.

Försäljningstillväxt

Om man ska kolla på helårets försäljnings ökning så ser man tydligt att den kommer ifrån de nya butikerna och om man kollar på jämförbara butiker så är det oförändrat.
Av försäljningsökningen på 13 procent fördelar sig:

Jämförbara butiker i lokal valuta…….. +0 procent
Nya butiker………………………… +11 procent
Valutaeffekter………………………. +2 procent
Summa …………………..…………+13 procent

Utdelning
En annan positiv nyhet för oss utdelningsinvesterare är att Clas Ohlson höjer utdelningen till 3,75 kr från 3 kr tidigare. Det betyder en direktavkastning på 3,4 %, kanske inte så lockande men om aktiekursen går ner under 100 kr så kan det bli intressant.

Kassaflöde
Dessutom lyckas Clas Ohlson investera 316 Mkr i år och har ändå lyckats minska Nettoskulden med 9 Mkr och samtidigt ökar årets likvida medel med 19 Mkr som är Årets Kassaflöde!

Kassaflöde från verksamheten….…603 Mkr
Investeringar……………………..-316 Mkr
Utdelning + Övriga Fin. Verk……- 268 Mkr
Årets Kassaflöde………………… 19 Mkr

Årets FrittKassaflöde blir 287 Mkr och det är lika med ca 4,5 kr/aktie och Owner Earnings borde hamna på ca 6-9 kr. Så i grunden är Clas Ohlson är ett lönsamt företag som tyvärr investerar ganska mycket för att bibehålla tillväxten. Men stora investeringar är bra så länge Clas Ohlson lyckas öka lönsamheten.

Investeringar/Avskrivningar
Sen ser man också tydligt att Clas Ohlson har gjort ganska omfattande investeringar de senaste åren om man jämför med tidigare investeringskostnader. Det betyder högre avskrivnings- eller rättare sagt högre försäljningskostnader i fortsättningen.
Klicka för Större Bild

Så varför så stor uppståndelse om Clas Ohlsons dåliga försäljning sista tiden?

Om vi kollar på Bolagets Brutto- och Rörelsemarginal under 10 år så ser man en ganska tydlig bild över att lönsamheten har minskat och det kommer framför allt ifrån högre rörelsekostnader.
Klicka för Större Bild

Samtidigt har försäljningstillväxten har haft en negativ nedåtgående trend.
Klicka för Större Bild

En viktig fråga:
Hur stor del av minskningen av rörelsemarginalen kommer från lägre försäljning? Och hur stor del av minskningen kommer från Investeringar?

Om den lägre lönsamheten, dvs, rörelsemarginalen kommer ifrån sämre försäljning så är det ganska negativt men om den lägre rörelsemarginalen beror framför allt på högre investeringskostnader så är det ett betydligt bättre alternativ. Om man kollar närmare på det tidigare diagrammet där Clas Ohlson gjorde stora investeringar under 2007, 2008 och 2009 så ser man tydligt en kraftig nedgång på rörelsemarginalen.

Det är lite svårt att säga. Jag tror att det är både delarna dvs, lönsamheten sjunker för att det är allt för höga investeringar och samtidigt det finns en viss minskad försäljning i jämförbara butiker. Sen om det beror på sämre kvalité på produkterna, högre priser än konkurrenterna eller dåligt sortiment är svårt att säga.

Försäljningstillväxt/Butik Tillväxt!
För att se hur den verkliga försäljningen har ökat eller minskat så kan man jämföra med tillväxten med antalet butiker.
Klicka för Större Bild

Den genomsnittliga tillväxten under 10 år för:
Antal butiker: 24 %
Omsättning: 18%

Så det är både ett negativt och positivt diagram. Det positiva är att man kan se en svag trend där den lägre försäljningstillväxten kommer också ifrån lägre tillväxt i antal butiker. Det negativa är att tillväxten i antal butiker i % är högre än försäljningstillväxten. Man kan tolka det på 2 sätt:
1-Att sämre försäljning pga konkurrans, pris, sämre kvalite ect.
2-Att ju fler antalet butiker i Sverige, Norge eller Finland desto mindre försäljning på grund av butikerna tappar kunder till varandra.

Sen ser man också en tydlig förklaring till varför Clas Ohlson börjat etablera sig i England och sen vidare till Europa eftersom Norden har börjat bli mättad.

Själv kommer jag inte tolka alltför negativt men jag kan erkänna en viss oro över Clas Ohlsons sämre produktutbud och högre priser men så länge man inte ser en kraftig nedgång på försäljning så ser jag fortfarande positivt. Jag skulle börja oroa mig när:
1-försäljningen minskar kraftig
2-När större konkurrenter som tex, Jula skulle börja etablera sig i samma centrala lägen som Clas Ohlson. Men om det händer så hoppas jag att Clas Ohlson redan har etablerat sig utomlands i större utsträckning.

Slutligen vill jag visa intressanta försäljningssiffror när Clas Ohlson har börjat redovisa England som enskilt område. Om man delar total försäljning per land/antal butiker så ser man hur genomsnittlig butik säljer!
Klicka för Större Bild

Så genomsnittsbutiken i England har redan börjat sälja mer än Finland men det är lite kvar tills den når Sverige och Norge!
Här kommer hela bokslutet för Clas Ohlson

11 kommentarer:

 1. Tack för en intressant och ljudlodande analys! Jag lyckades köpa på mig av mr Market efter det sura mottagandet av kvartalsrapporten med -8%. Upp nästan 10% dagen efter...

  Visst kvartalet var svagt resultatmässigt men ser man på ett års sikt är vinsttillväxten nästan 20% och omsättningen har inte gått ner. Mycket starkt bolag finansiellt sett.

  SvaraRadera
 2. Intressant analys! Jag är dock fortfarande avvaktande till CO. Jag är nöjd kund och har länge velat äga bolaget, men värderingen är alltid lite för hög för att det ska kännas bekvämt att köpa. Bra att du tar upp t.ex. hot från konkurrenter. Jag har själv sett CO som relativt starkt gentemot potentiella konkurrenter, men faktum är att sakerna de säljer skulle egentligen vem som helst kunna sälja. Produkterna har ingen unicitet, utan man konkurrerar enbart med pris och läge/sortiment (tillgänglighet). Jämför med t.ex H&M (som vanligt) så konkurrerar H&M både med pris, läge och unicitet. Någon som vill köpa en tröja kan ju köpa en både på H&M och i butiken bredvid, men någon som köper en skruvmejsel köper bara en och går nog främst på tillgänglighet och pris. Med tanke på COs fina lönsamhet borde det finnas incitament för lågpriskonkurrenter som idag finns utanför städerna att kanske börja öppna butiker i stan och konkurrera med CO. Nu säger jag inte att detta garanterat kommer att hända, men jag leker lite djävulens advokat och vill ha lite mer rabatt på värderingen med tanke på de hot som finns (möjligheten att på sikt växa lönsamt är ju det kanske största frågetecknet). Om CO gick under 80kr skulle jag bli riktigt intresserad, men i en sådan marknad skulle förmodligen andra bolag vara ännu mer attraktivt värderade. Jag får nog tyvärr fortsätta med att endast vara kund i CO ett tag till.

  SvaraRadera
 3. Har inte heller köpt några CO än. Tycker bolaget är mycket bra i sin helhet och kommer säkert fortsätta vara lönsamt i många långa år framöver.

  Även om inte Jula, Järnia mfler liknande konkurenter kanske riktigt tagit upp kampen om storstads miljön än är detta säkert någonting vi kommer få se.

  Hållerm med ovanför och väntar på rimligare aktie kurs. Lägger min riktkurs på 80 men köper säkert innan dess.

  Bra blogg!

  eee

  SvaraRadera
 4. En jäkligt snygg och djuplodad analys av dig. Gillade speciellt din fråga du ställde kring vad skylles på rörelsemarginalstappet.
  Även din jämförelse med antal öppna butiker och försäljningsökningen.
  Reaktionen från Mr. Market är säkert för att tillväxten var lägre än förväntat och NPV på DCF gav ett lägre värde och så klart osäkerheten kring butikens konkurrensmöjligheter framöver(tillväxten). En rejält styrketecken är att det verkar snurra på bra i England vilket inte är en självklarhet. Nu bör bara CO balansera mellan investeringar för nyetableringar och få upp försäljningen på nyligen etablerande butiker. Skall bli intressant att följa dina forsatta analyser över bolaget. Fler av dessa analyser, klart givande.

  Mvh
  Gustav

  SvaraRadera
 5. Välskriven analys! Jag har länge funderat på Clas Ohlson själv men inte köpt några ännu. Jag tvekar ännu för jag tror att konkurrensen komma öka ganska mycket för dem i framtiden.

  SvaraRadera
 6. Baxterr
  Bra gjort! Det får vi hoppas!


  Finanstankar
  Håller med dig! En av Clas Olhsons starkaste fördelar är att butikerna ligger centralt där det finns folk och inga stor konkurrenter! Sista tiden har Clas Ohlsn satsat mer på enkla produkter till tex: köket, hemmet och andra enkla produkter ( det känns så) istället för proffsverktyg och fråga är att de har börjat inse att det blir tufft att konkurrera med Jula och andra stora kedjor eller om det finns andra bakomliggande orsaker!

  Sen gillar jag inte att Clas Ohlson inte har fler sortiment i varje enskild kategori. Idag har Clas Ohlon ganska diversifierad produkt sortiment men tyvärr allt för få! Tex: om man vill ha en särskild produkt som tex: Radio eller CD-spelar så finns det för få varianter. Förr fanns det ganska mycket fler att välja mellan.


  eee & snåljåp
  Ska bli mycket intressant att följa Clas Ohlsons utveckling i Sverige och utomland och visst konkurransen kan kännas jobbit. Det också därför Clas Ohlson försöker med den nya butikskonceptet. Frågan om det håller!

  SvaraRadera
 7. Anonym
  Tack! Det tog ganska lång tid innan jag insåg om man jämförde nya butiker - % och försäljningsökningen - % så skulle man ett bättre bild över hur mycket av försäljningsmiskningen kommer från mindre kunder/konkurrans!

  Det positiva var att man kunde se tydligt att den lägre tillväxt takten i nya butiker påverkade försäljningstillväxten!

  Nu gäller det ha extra koll på utveckling i England!

  SvaraRadera
 8. Tack för en bra analys som gräver lite djupare än de flesta andra jag läst eller skrivit själv.

  Jag själv är mycket ambivalent till denna aktie. Visserligen gillar jag deras koncept och tycker att det är finemang att de försöker etablera det utomlands och expandera verksamheten. Samtidigt är värderingen av bolag lite lite för hög för att gå in på lång sikt som jag tror att man måste göra om man skall in i clas ohlson. Det är inte direkt en intressant aktie på kort sikt men det är ju ingenting som du är intresserad av antar jag. Med en något högre direktavkastning och lägre P/E så börjar det bli intressant för mig också.

  SvaraRadera
 9. Mot Miljonen
  Jag har också varit ganska ambivalent i början och jag samma problem i andra aktier. Men jag tycker fortfarande att risken är lägre med Clas Ohlson än andra börsaktier och samtidigt växer bolaget. Så länge försäljningen minskar kraftigt så är jag fortfarande ganska positivt.

  Sen håller jag också med att det är bättre om man lyckas köpa under 100 kr!

  SvaraRadera
 10. Förstår inte riktigt varför du och många andra är så intresserade av direktavkastning. Varför föredrar du en avkastning i form av utdelning framför en avkastning i form av kapitalökning? Jag kan tänka mig att många föredrar utdelning då den kan upplevas som en säkrare och mindre riskfylld avkastning. Men detta är ju irrationellt då utdelningen minskar aktiepriset. Den totala avkastningen påverkas ju inte av företagens utdelningsnivå. Utdelningar är dessutom skattemässigt sämre då de innebär en direkt skattekostnad medan en kapitalökning kan realiseras senare. Med kapitalförsäkring blir ju kapitalökning ytterligare fördelaktig jämfört med utdelning. Utöver det att utdelningsförändringar ofta är starkt positivt korrelerat med historisk lönsamhet och vinst, är min erfarenhet att utdelningshöjningar ofta kan tolkas som att företagen inte längre har lika attraktiva investeringsmöjligheter och att lönsamheten kommer försämras framöver. Samtidigt kan utdelningssänkningar ofta innebära att företagen har förbättrade framtidsutsikter med fler investeringar med positivt nuvärde. Detta kan ju givetvis även förklaras av den erkända teorin att vinster med tiden tenderar att återgå till sitt medelvärde. dvs efter en period av god finansiell utveckling försämras den finansiella prestationen och vice versa.

  SvaraRadera
 11. Anonym
  Jag kan också ställa samma fråga till dig!

  Varför så mycket fokus på värdeökning i form av högre aktiekurs??

  Jag tror att i teorin så är det positiva med liten eller ingen utdelning till aktieägarna men i praktiken är det annorlunda. Sen måste man alltid skilja på olika företag.

  Men om jag ska försöka varför utdelningen är så viktigt:

  * På grund av KF så kan man inte lägre argumentera emot utdelningsskatten!

  * Du får stor del av vinsten, för företag som har högavkastning på EK! ( Risken finns att avkastningen går ner om företaget försöker investera vinsterna i verksamheten. Många företag kan tyvärr inte investera hela vinsten och därför det är bättre om det delas ut )

  * Du kan själv bestämma hur du ska återinvestera utdelningarna. Det gör också att du kan köpa samma aktier eller andra aktier som är mer köpvärde för tillfälligt pga lägre aktiekurs! Lägre inköpskurs = Högre avkastning!

  * Du är inte lika beroende av aktiekursen.

  * På sikt minskar inte aktiekursen för att bolagets utdelningar. ( tanken är man ska satsa på bolag som klara öka sina vinster/utdelningar )

  Det sista så jag inte håller med:

  "att utdelningshöjningar är dålig tecken eftersom bolaget inte investerar i verksamheten."

  Du bör ställa frågan om bolaget klara att återinvestera vinsten till lika hög eller högre lönsamhet.

  Här har du mer om ämnet:

  http://40procent20ar.blogspot.com/2010/04/utdelningar-hullabaloo-dividends.html

  SvaraRadera