fredag 23 juli 2010

Lönsamhetsmarginaler och Du Pont-modellen

Dags för fortsättningen av företagsvärdering och olika nyckeltalsberäkningar. Rörelse & Vinstmarginal är de enklaste nyckeltalen som visar lönsamheten i relation till försäljningen, dvs hur effektivt företaget är när det gäller att generera avkastning från omsättningen. Som allt annat ska man jämföra olika branscher mot varandra för att få en rättvis bedömning. Detta eftersom vissa verksamheter har större omsättning fast lönsamheten är liten och å andra sidan finns företag som har liten omsättning men betydligt högre lönsamhet per försäljningskrona.

Vinstmarginalen säger inte hela sanningen om företagets totala lönsamhet. Ni har säkert märkt att det kan bli lite fel att jämföra olika företags vinstmarginaler med varandra. Därför tänkte jag lyfta fram Dupont-modellen som visar skillnaden mellan vinstmarginal och den totala avkastningen.

1-Bruttomarginal - %
2-Rörelsemarginal- %
3-Vinstmarginal-%

4-Dupont-modellen=
Vinstmarginal
Kapitalomsättningshastighet


1-Bruttomarginal - % = Gross Margin
Visar hur stor andel av försäljningen som är kvar som ska täcka rörelsekostnader. Den räknas ut genom att man tar bort de direkta kostnaderna för verksamheten som tex: varuinköp och materialkostnader för tex: detaljhandel och tillverkningsföretag. Därför är bruttomarginal mest intressant för handelsföretag.

Bruttoresultat finns tydligt i resultaträkningen i de flesta årsredovisningar men hos tex: investmentbolag och fastighetsbolag finns sällan bruttovinsten angivet pga att deras främsta kostnader är mer i form av rörelsekostnader som tex: personal- och administrationskostnader.

Formeln:

Bruttoresultat: 36 182
Omsättning: 71 886
Bruttomarginal: 36 182 / 71 886 = 50,3 %

2-Rörelsemarginal -% = Operating Margin
Används betydligt oftare än bruttomarginal och visar tydligare verksamhetens lönsamhet. Visar hur stor andel av försäljningen som finns kvar för att täcka finansiella kostnader och Skatt.

Formeln:

Rörelseresultat: 13 173
Omsättning: 71 886
Bruttomarginal: 13 173 / 71 886 = 18,3 %

3-Vinstmarginal - % = Profit Margin
Det enklast sättet att räkna fram vinstmarginal är att man delar årets resultat med Omsättningen och då får man företagets vinst i förhållande till försäljning. Då får man fram företagets verkliga lönsamhet. (om vi nu bortser avskrivningar och kassaflöde osv.)

Formeln:
Årets Resultat: 9 247
Omsättning: 71 886
Vinstmarginal: 9 247 / 71 886 = 12,9 %

Klicka för Större Bild
Den ”exakta” beräkningen av Vinstmarginal!
Sen har jag också märkt att den även räknas på ett annat sätt i många årsredovisningar vilket jag tror är ett mer vanligt sätt att räkna fram nyckeltalet.

Formeln:

Resultat före Skatt + Räntekostnader: 13 553 + 4 = 13 557
Omsättning: 71 886
Vinstmarginal: 13 557 / 71 886 = 18,9 %

Klicka för Större Bild
Nackdelen kan vara att det blir svårare att jämföra vinstmarginalen med tex: rörelsemarginal. Samtidigt tycker jag att det inte ger en lika rättvis jämförelse som om man hade tagit årets resultat. Nästa gång ni kollar på vinstmarginalen eller jämför olika vinstmarginaler så tänk på att det kan skilja sig ganska mycket beroende på hur man har räknat fram det.


4-Du-Pont-Modellen
Har ni någon gång märkt att det är lite svårt att jämföra olika vinstmarginaler med andra företag? Framför allt när man kollar på olika branscher

Det kan bero på att vinstmarginalen enbart tar hänsyn till omsättningen och därmed bortser man från tillgångarnas storlek vilket gör att vinstmarginalen säger väldigt lite om företagets totala avkastning på Eget Kapital eller Totala Tillgångar.

Ett bra exempel är Axfood, dagligvarubutik som har haft en vinstmarginal på 3,3 % under 2008 och medan Seco Tools som tillverkar fräsning och svarvningsprodukter har haft 19,1 % i vinstmarginal under samma period.

…...……..Vinstmarginal
Axfood………..3,3 %
Sece Tools…....19,1 %

År Seco Tools lönsammare än axfood?

Nej inte direkt! Eftersom Axfood säljer betydlig mer eller rättare sagt oftare än Seco Tolls i relation till bolagets tillgångar. Dagligvaror som mjölk, bröd och mat säljs oftare än fräsningsprodukter. Fast å andra sidan är vinstmarginalen mindre för en liter mjölk än en fräsningsborr. Om man kollar bolagens avkastning så ser man att Axfood har nästan samma avkastning som Seco tools.

Tar man hänsyn till Kapitalomsättningshastigheten så ser man det tydligare.

….……Vinstmarginal…….Kapitalomsättningsh.
Axfood….…3,3 %.........................4,4 ggr
Seco Tolls….19 %........................ 0,8 ggr

Avkastning på Totala kapital (Vinstmarginal * Kapitalomsättningshastighet)
Axfood….…..14,5 %......( 3,3 * 4,4 )
Seco Tools….15,2 %......( 19 * 0,8 )

Kapitalomsättningshastighet –ggr = Asset turnover
Det är där Kapitalomsättningshastigheten kommer in för att se omsättningen i relation till totala tillgångar dvs hur effektivt använder företaget tillgångarna.

Formeln:

Omsättning: 71 886
Total Kapital: 33 183

Vinstmarginal: 71 886 / 33 183 = 2,2 ggr

Du-Pont-Modellen visar relationen mellan vinstmarginal och Omsättningshastighet. Man kan snabbt se om företaget säljer mer till lägre vinstmarginaler eller mindre fast högre vinst för varje försäljning. Det borde också ge information om vilket prissegment företaget satsar på.

Formeln:
Så här ser relationen ut mellan vinstmarginal och omsättningshastigheten som bestämmer företagets avkastning på Totala tillgångar.
Klicka för Större Bild

4 kommentarer:

 1. Har du hittat något bra datorprogram som som stöd för aktievärdering? Alla program jag har stött på är väldigt TA-inriktade.

  SvaraRadera
 2. Ingen vad jag vet - Det är därför jag satsar på att bygga börsdata och jag hoppas även kunna bygga några värderings- och sorterings möljligheter i framtiden!

  Det finns bara "hittakursvinnaren" men jag kan inte säga att den är så bra!

  SvaraRadera
 3. Jag har tittat på Börsdata (både den gamla och nya versionen) och är extremt imponerad!

  Eftersom jag livnär mig på utveckla datorsystem så undrar jag hur du har byggt upp nya Börsdata, är det en WordPress plugin eller statiska sidor som du skapar för varje nytt bolag?

  Jag använder själv Hitta Kursvinnare men som du säger så är analysdelen av rent ut sakt dålig. Jag använder mest portföljdelen men även den är dålig. Tyvärr känns det som om "Datan" för att göra bättre analyser finns i programmet men den går inte att komma åt.

  Förresten fnular även jag med något som liknar Börsdata men iform av en Windows applikation. Inte för att jag har något emot webbsaker, jag behöver bara lära mig att utveckla Windows applikationer. Vi får se om/när det blir något av det hela...

  SvaraRadera
 4. Henrik
  Japp! Den gamla & den nya sidan är exakt samma "theme".

  Eftersom jag kan ingenting om PHP & CSS så har jag har bara ändrat och tagit bort vissa php-koder och lagt ny färg & logo! Jag använder inga "plugin" eller nåt liknande. Undersidorna fanns redan i den gamla temat och de underrubrikerna som "Översikt", "Vinst" är bara bilder med länkar som jag har skapat i excel :)

  SvaraRadera