onsdag 29 september 2010

H&M – Allt närmare utdelning på 10 kr

Min första reaktion var att jag var ganska nöjd när jag tittade på rapporten. I mina tidigare inlägg har jag skrivit att vinsten för Q3 förmodligen skulle hamna på ca: 2,6 kr/aktie dvs en ökning med 24 % i jämförelse med föregående år. Den verkliga vinsten blev 2,56 kr.

Det totala vinsten hamnar på 8 kr och det krävs ca 4,6 kr för nästa kvartal för att helårets VPA ska hamna på ca 12,5 - 13 kr. Det är en vinsttillväxt på 24 % för Q4. Det kommer inte vara så svårt med tanke på att den genomsnittliga tillväxten hamnar på 32 % i år efter den här rapporten. Utdelningsandelen borde bli detsamma som föregående år och då är 10 kr inte så orealistiskt.

Uppdatering av Vinst/Utdelningsprognosen!

Klicka för Större Bild

Försäljningstillväxten för september månad blev 15 % och det låter som att det kommer att bli en bra start för Q4. Men som vanligt nådde H&M inte upp till analytikernas förväntningar och man fick läsa om att H&M:s vinst blev en besvikelse.

Var H&M:s rapport verkligen en besvikelse eller är den stora besvikelsen är analytikerns dåliga prognoser?

Det får du avgöra. Det är två punkter som nyheterna fokuserar på. Bruttomarginalen och expansionstakten.

.
Bruttomarginalen: blev 60,5 % (vilket ändå är riktigt högt ) medan förväntningarna var i snitt 62 %. Jag har tidigare sagt att den är alltför hög och det skulle kännas bättre ha marginalen på mer normal nivå och istället förvänta sig att tillväxten ska komma ifrån försäljningsökningen. Sen förstår jag inte den stora rädslan för lägre(mer normala) bruttomarginaler. Om vi antar att marginalen går ner till 55 % under en 5 års period som var under 2002/2003 så skulle vinsten per aktie gå ner med 3 -3,5 kr och det motsvarar ca: 2 års Omsättings-& Vinsttillväxt. Så länge H&M kan växa med nya antal butiker så kommer det kompensera marginaltappen.Expansionstakten: vilket var det mest konstiga med tanke på att H&M ändå planerar att öppna 220 butiker men misslyckas att öppna 240 som planerat pga konjunkturen och avtagande byggande av nya köpcentra. 20 Butiker motsvarar 1% av totala antalet. Man kan tolka det hur man vill men jag väljer att se det positiva dvs, H&M kan ganska enkelt öppna 400-500 butiker om de vill, men väljer istället göra det med lönsamhet och kvalité genom att välja de bättre butiksplaceringarna. Dessutom tänker inte H&M öka priserna i takt med kostnaderna eftersom H&M kan göra det tack vare finansiella stryka vilket andra har inte samma valmöjlighet.

En TV4 intervju med Karl-Johan Persson om expansionstakten:


Den viktiga frågan många som vill ha svar på - Är H&M köpvärd just nu på 240 kr?

Både Ja och Nej, eftersom det är ingen lätt fråga och det handlar mer om vilken målsättningen man har som investerare. Jag skulle göra det enkelt för mig själv och säga aktien är köpvärd pga en nedgång på 6 %. Men tänk också att H&M har gått upp ca 20 % bara senaste tiden.

Bra Grundinvestering:
För er som vill ha stabil utdelningstillväxt och bra aktier på sikt och inte har stora ambitioner att slå index kan det vara ett bra köpläge. Det som talar för köp är att H&M:s stabila vinst/utdelningstillväxt hänger ganska mycket med butikstillväxten och just nu ser man inga allvarliga tecken på avmattning. Sen måste man också ta hänsyn till den låga risken i jämförelse med andra aktier.

För Osäkra:
Ni som är osäkra kan lägga fler köpordrar på hela vägen ner för att på så sätt få lite nu och fler senare om det fortsätter ner. På det sättet kommer man ändå få lite nu om det visar sig att uppgången fortsätter. Eller så får ni fler vid lägre värderingar vilket är ännu bättre.

För min del:
Men själv vill jag vänta till en kurs närmare 200 – 210 kr eller helst lägre dvs en direktavkastning på 5%. Största anledningen är att jag redan äger ganska mycket H&M och samtidigt har jag blivit mer och mer kräsen när det gäller att köpa billigt. Dessutom skulle jag få 5 % högre årlig avkastning under 5 år och 3 % under 10 år om jag köpte H&M under 200 kr istället köpa just nu. Men sannolikheten att aktien går under 200 är liten om det inte händer något oväntad.

Jag säger lite som Warren Buffett: jag kommer ändå vara lika nöjd med livet oavsett om jag missar den nuvarande köptillfället eller om jag får ett bättre erbjudande senare av Mr Market.

Jag kommer ändå ha likvida medel kvar och enligt min erfarenhet så kommer det alltid nytt när man minst anar eftersom Mr Market måste hela tiden hitta på något nytt annars blir den uttråkad. Men då gäller det att man köper ett bättre investeringsalternativ än H&M eller ett till mycket lägre värdering, vilket kommer inte bli lätt.

Missa inte att Läsa om ”Finanstankars” funderingar om sin deprimerade vän – Mr Market, vilket jag tycker är en rolig text och en utmärkt syn på investeringar.

Fundementalanalys har också kommenterat H&Ms fantastiska tillväxt och analytikernas förvirrade förväntningar.

Andra som har passat på att köpa:
- Zed
- Vill ha allt
- Aktietips.net

söndag 26 september 2010

Börsdata.se - Läggs Ner!

Japp! Ni läste rätt! Om ni undrar så kan jag säga att när det gäller den nuvarande hemsidan, börsdata.se, så kommer jag inte lägga till nya aktier. Den kommer att läggas ner!

Men däremot kan jag stolt meddela att det är en helt ny hemsida på gång och det betyder att ni kommer slippa den nuvarande ”amatör –Excelbygge-” och ”stillbild-” baserade hemsidan som aldrig uppdateras :)

Just nu samarbetar jag med en utmärkt webbutvecklare/programmerare och det kommer bli ett databasbaserat system med interaktiv diagram- och tabellpresentationer av historiska värden och nyckeltal.

De stora fördelarna med den nya tekniken är:

-Automatiska uppdateringar av aktiekurser, värderingar och nyckeltal.

-Kontinuerliga kvartalsuppdateringar av delårsrapporter.

-Sorteringsmöjligheter av ett stort antal nyckeltal som inte går att få tag i.

-Detaljerad bransch- och nyckeltaljämförelser.

-Mer användarvänlig hemsida tack vare tekniska funktioner .

-Ganska mycket fokus kommer att läggas på att hitta lågvärderade bolag på olika sätt.

-Och m.m….

Grunddata som kommer direkt ifrån Bolagens egna Årsredovisningar, vilket också betyder att vi inte är begränsade av 10 års historisk och inte heller antalet nyckeltal som andra aktörer.

Med andra ord att den enkla amatörhemsidan börsdata.se som skapades för ett år sen för att visa historiska utdelningar på enkelt sätt ................är på väg att utvecklas vidare och bli större för fundamental information för investerare.

Min förhoppning är att både amatör- och erfarna investerare ska kunna göra egna mer avancerade analyser med hjälp av en stor mängd historisk information som inte går att hitta och sammanställa så lätt idag.

Mvh
4020

torsdag 23 september 2010

Marty Whitman - förbättring av Grahams Net/Nets

För en månad sen skrev jag lite om Grahams kända Net/Nets metod som också kallas för NCAV= ”Net Current Asset Value” och som går ut på att hitta bolag med hög substansvärde och rörelsekapital i relation till bolagets aktiekurs och värdering.

En kort sammanfattning av begreppet:

Omsättningstillgångar – Totala skulder = NCAV

Det blir som mest intressant när aktiekursen går under NCAV-värdet och Graham kunde vänta tills kursen gick ner så långt att aktiekursen motsvarade 2/3 av NCAV, bolagets ”Netto Omsättningstillgångar”.

Exempel:

Aktiekurs: 100 kr
Omsättningstillgångar: 1 200 Mkr
Totala Skulder: 600 Mkr
Antal Aktier: 10 Miljoner.

1 200 – 600 = 600 / 10 = NCAV 60 kr/Aktie

60 / 100 = 60 %

Det låter väldigt enkelt i teorin men i verkligenheten så tror jag inte att det går hitta några aktier med nuvarande marknadsläge. Hittar man något så är risken stor att bolaget har så pass stora problem att man bör vara försiktig.

En stor anledning till att det är en så svår metod är att man inte tar hänsyn till Anläggningstillgångar. Många bolags största tillgångar finns i den gruppen som maskiner, utrustning, patent, varumärke, finansiella tillgångar osv. Det gör att i de flesta fall kommer totala skulder överstiga omsättningstillgångarna.

Med andra ord, många av börsens intressanta bolag kommer sorteras bort. Till och med bolag som har ganska låg skuldsättning kan hamna utanför om de har så lite omsättningstillgångar att de understiger totala skulder.

Många har försökt att förbättra Net/Nets metoden genom att höja den låga 66 % nivån till 100 % eller till och med till 150 %. Det skulle betyda att aktien kan vara köpvärd redan vid 100-150 kr istället för 60-70 kr som i föregående exempel.

Men själv tycker jag att det är lite konstigt så länge man inte tar hänsyn till anläggningssidan som oftast är bolagets största tillgångar. Därför blev jag intresserad när jag hitta Marty Whitmans egen definition av Net/Nets vilket låter mer logisk.

Marty Whitmans förbättring av Net/Nets
Whitman använder begreppet “readily ascertainable asset value” istället för omsättningstillgångar i Grahams ursprungliga net/nets. Med det menar han tillgångar som går att definiera och omvandla till kontanter på ett snabbt sätt. Därmed skiljer han inte på omsättningstillgångar och anläggningstillgångar på samma sätt utan tar hänsyn till kvalitén på tillgångarna. Ett exempel som Marty Whitman brukar nämna är att tillgångar som fastigheter, som finns i anläggningstillgångar brukar vara mer värdefulla än varulager som ingår i omsättningstillgångar. Eftersom det är både lättare att bedöma marknadsvärdet och snabbare att likvidera än ett stort varulager.

Med hjälp av den definitionen skulle man i så fall fokusera på tillgångar som går att värdera på ett enkelt sätt oavsett på vilken sida av tillgångskategori dessa finns.

Kan detta göras till en enkel formel?
Förmodligen inte eftersom kvalitén på tillgångarna varierar mellan olika verksamheter men jag gör ändå ett enkelt försök.

Det som jag tänker på direkt är immateriella tillgångar som goodwill, patent och varumärke som enda tillgångspost som kan vara svår att sätta ett värde på och ännu svårare att kunna sälja vidare om företaget har stora problem. Om vi då tar bort den posten helt hållet från tillgångarna och kallar värdet för ”den nya NCAV”.

Den nya förbättringen av NCAV kan då räknas på två olika sätt:

(Totala tillgångar – Immateriella tillgångar ) – Totala Skulder =

eller:

Eget Kapital – Immateriella tillgångar =

Den nya värderingen kommer då att hamna någonstans mellan NCAV/aktie och Eget Kapital/aktie. Om man tar ett verkligt exempel av ett bolag som SCA som har ganska högt substansvärde:

Klicka för Större Bild
Totala Tillgångar: 149 859 Mkr
Omsättningstillgångar: 36 052 Mkr
Immateriella tillgångar: 19 147 + 3404 = 22 551 Mkr
Totala Skulder: 81 953 Mkr
Eget Kapital: 67 906 Mkr
Antal Aktier: 705 Milj.

-EK/Aktie:
67 906 / 705 = 96,3 Kr

-Den nya NCAV / Aktie:
149 859 – 81 953 = 67 906 Mkr
67 906 – 22 551= 45 355 Mkr
45 355 / 705 = 64,3 Kr

Den gamla NCAV / Aktie:
36 052 – 81 953 = - 45 901 Mkr
-45 901 / 705 = -65 kr ”Negativ värde”

Det blir ganska stor skillnad beroende på vilken metod man väljer!
Eget Kapital:96,3 kr
Nya NCAV:…. 64,3 kr
NCAV:……… -65 kr


Det känns som ( Eget Kapital – Immateriella tillgångar ) kan vara ett bättre sätt att leta undervärderade bolag med högt substansvärde än bara använda Eget Kapital.

När jag lite snabbt kollar på de bolag som har den lägsta värderingen i relation till Eget Kapital = (Kurs / Eget kapital), så finns det väldigt många bolag som har högre Eget Kapital än börsvärdet. Några stycken som jag har hittat är:

1.0 = Eget Kapital lika med Börsvärde.


Dessa bolag skulle kunna betraktas som undervärderade när bolagets eget kapital värderas 5 gånger högre (Eniro= 0,2) än aktiekursen. Låter väldigt enkelt men när man tar bort immateriella tillgångar, som är svårt att värdera, så är det inte lika undervärderade bolag längre:

Många bolag hade minus Eget Kapital dvs, de immateriella tillgångarna var större än Eget kapital. Det är inte svårt att förstå att Eniro har svåra problem när man ser siffrorna. Ett bättre exempel är Transcom där bolagets Kurs/EK på 0,8 förvandlas till 22,7 när Immateriella tillgångar inte räknas med. Det gör att bolaget kan ha mer än 22 gånger högre värdering, beroende på vad det är för Immateriella tillgångar.

Med detta kan man säga att nyckeltalet Kurs/Eget Kapital kan vara missvisande. När bolag som SCA som anses vara ett undervärderat bolag av många där Eget Kapital är 96 kr kan det i själva verket vara lika med 64 kr. Det visar svårigheten med att kunna värdera bolagets substans på ett enkelt sätt. Dessutom beror det väldigt mycket på vad det är för tillgångar och om man överhuvudtaget kan värdera dessa rätt. Det kan lika gärna vara så att SCAs tillgångar har högre värdering än på pappret och då är en kurs på 100 kr inte så tokigt.

Ett Klockrent exempel:
Jämförelse mellan:
H&M
MQ
KappAhl


MQ ser mycket billigare ut på Kurs/EK men med det nya nyckeltalet kan bolaget ha betydligt högre värdering eftersom Eget Kapitalet inte täcker ens bolagets Immateriella tillgångar och det är samma sak med KappAhl.

På det sättet skulle man lättare kunna sortera bort bolag med höga immateriella tillgångar som enkelt kan hamna högst upp på Kurs/EK sorteringen och därmed lättare hitta bolag som har större andel materiella och finansiella tillgångar och som dessutom är lågvärderade i relation till börsvärdet.

Marty Whitmans pratar om att det kan vara lättare att likvidera/sälja en fastighet (Anläggningstillgång) i attraktivt läge än Key-Marts varulager (Omsättningstillgång) som Graham definierade som lättare att värdera och sälja.

måndag 20 september 2010

7% Yield - Vad har hänt med E.ON?

Valet är slut men det är mycket kvar innan vi får någon klarhet över regeringen och samarbetsförsöket. Det fanns en del nyheter tidigt idag om hur mycket börsen och valutan kunde falla men börsen slutade på nästan + 1 %.
.
Ännu ett bra exempel på att det är svårt att avgöra på kort sikt hur börsen ska utvecklas beroende på olika omvärldsfaktorer och nyheter. OMX valde istället att följa utvecklingen på övriga börser runt om i världen.

Nu när börsen har gått upp under den senaste tiden så finns det inte lika många bra köp, dvs lagom undervärderade och med hög avkastning. Men det finns en aktie som sticker ut i alla fall i portföljen. E.ON har haft den sämsta utvecklingen och oavsett börsläget i allmänt i omvärlden så har E.ON rasat i en negativ trend och skapat nya bottnar många gånger!

Klicka för Större Bild

Om man dessutom jämför med Fortum så ser man en stor skillnad där Fortum har klarat sig ganska bra medan E.ON haft sämre utveckling. (Röd = E.ON, Svart linje = Fortum )

Klicka för Större Bild
Direktavkastning ca:
Fortum: 5 % ( Utdelning 1 € )
E.ON: 7 % ( Utdelning 1,5 € )

P/E-tal:
Fortum: 13 ( VPA 2009= 1,48 € )
E.ON: 7,7 ( VPA 2009= 2,8 € )

Det skiljer nästa 2 % i direktavkastning och samtidigt är det ännu större skillnad i P/E på ca 8 och en direktavkastning på 7 % visar att marknaden tror på fallande vinster.

Om man kollar på första halvåret för att få en bättre uppfattning över den totala vinsten:
.
………….Q2-2009…..Q2-2010..…%
Fortum:…. 1,48…………1,51…...20%
E.ON:…... 2,26…………2,05…...-9%

Man ser en förklaring till att Fortum har gått bättre när man ser att vinsten för halvåret har gått upp med 20% medan det har gått ner 9% för E.ON. Men det känns ändå som en för kraftig reaktion!

Hur ser förväntningarna för E.ONs vinstutveckling längre fram ut?
Analytikernas (vilket man inte ska ta alltför seriöst) förväntningar för 2010-helår ligger på en vinst på mellan 3 – 2,7. Vilket kan tyckas lågt räknat när vinsten redan är på 2,26 € för Q2. Förväntningarna för nästkommande år, 2011, mellan 2 – 3 €.


Om vi antar att utdelningen, på grund av vinstnedgången, måste sänkas till 1 € så skulle direktavkastningen ligga på 4,6 % till dagens aktiekurs. Vilket ändå är ganska bra om vinsten växer igen samband med högre olje-/elpriser längre fram.

Finansiell Styrka?
Om man kollar på senaste kvartalsrapporten: (i Miljoner Euro )

Soliditet: 29 %
Skuldsättningsgrad: 105 %

Eget Kapital: 45 242
Nettoskuld: 47 409
Totala Skulder: 108 792
Totala Tillgångar: 154 034
Immateriella tillgångar: 24 823
Anläggningstillgångar: 110 759

Ett ganska skuldsatt bolag med en soliditet på 29 % och där räntebärandeskulder överstiger eget kapital och nästan hälften av totala skulder. 22 % av anläggningstillgångarna är Immateriella tillgångar så det ska inte finnas mycket luft i bolaget!

Utdelningshistorik & Fritt Kassaflöde

Klicka för Större Bild
…….Utdelning….Fritt Kassaflöde ca:
2009
……..1,5…………..2,9
2008……..1,5………….–5,4
2007…….1,37……..….-0,03
2006…….1,12…….……1,4

Det är ett kapitalintensivt bolag som har gjort stora investeringar och jag kan också tänka mig att bolaget har underhållskostnader som inte syns i resultaträkningen och vinst per aktie. Det är därför man inte ska förvänta sig att E.ON ska dela ut mer än 50% än vinsten och kanske kan det vara bra att ha en lägre utdelningsandel som ”margin of Safety”. Tex: en utdelning på 1 € i värsta fall och då får man ändå en 4,6 % direktavkastning.

Den andra nackdelen kan vara att bolaget har större behov av kol och gas än Fortum. Men om man förväntar sig högre elpriser och gas/olja i framtiden kan E.ON vara ett intressant alternativ till oljebolag fast till högre direktavkastning och betydligt stabilare.

Annat som kan vara intressant:
Högre Tysk-skatt för Kärnkraften
E.ON och RWE kan sälja tillgångar pga Skatten!
Protest mot Kärnkraft - förlängning i Tyskland
Kvartalsrapport: Q2-2010
Årsredovisning 2009
Nästa Rapport: (Q3) 11 Oktober- 2010

Fler Analyser:
Analys av E.ON
E.ON – Powering Up Your Dividends
Europeiska Kraftbolag, Nyckeltalsstudie 2009
E.ON stabil bolag som ger 6% direktavkastning
E.ON – Världens största inom Energi

PS: E.ON har en utländsk källskatt på 26 %,(enligt avanzas transaktionsbeskrivning i samband med utdelning) vilket påverkar negativ för en vanlig Kapitalförsäkring medan det är samma total utdelningsskatt på vanlig konto, dvs, 30%.
.
Tipsa gärna fler nyheter eller annat info som kan förklara senaste nedgången i E.ON!

lördag 18 september 2010

Skatt på Utländska utdelningar i KF?

Det finns fortfarande en del tveksamheter kring möjligheten om man kan få tillbaka utdelningsskatten för utländska aktier i en Kapitalförsäkring!

Det ska gå i teorin men det är lite krångligare i verkligheten. Här nedan har ni några bra inlägg och artiklar om utdelningsskatt på utdelningar:

-Kapitalförsäkringens oväntade skatt upprör & samt en bra källskattstabell för olika länder.

Blogginlägg om ämnet:
- Det farliga med okunskap
- Avanza uppmärksammar avdragsrätten
- Skatt på Utdeningar
- Finns det någon försäkringsbolag som …
-Skatt på utdelningar i KF

Utdelningsskatt i allmänt:
-Utdelning inte alltid så lätt – mer om utdelningsbeskattning i olika bolagsformer, inköpsrätter, avknoppningar, ect.SkatteverketAvkastningsskatt på Utländska försäkringar.
Sveriges Riksdag - Proposition 1995/96:231 Fortsatt reformering av beskattningen av utländska kapitalförsäkringar

.
Till något roligare - Fondprovisioner:
Nyligen såg jag ett roligt men gammalt filmklipp om bankernas avgifter i samband med tjänstepension av Nordnet.


Citat från aktieanalyser för Nordnet & Avanza av Aktiespararna:

Nordnet
För fondsparare erbjuds förvaltningstjänster och ett fondtorg, som lanserades redan 1999 med fler än 1 000 fonder i dag, från vilket
Nordnet får provision från fondbolagen.

Avanza
Fondprovisioner innebär att Avanza får en så kallad kickback på de avgifter som fondbolagen tar ut på Avanzas kunders sparande. Ofta uppgår kickbacken till cirka 50 procent av de totala fondavgifterna……//…… Räntenetto och fondprovisioner tillsammans täcker i princip hela Avanzas kostnadsmassa, vilket gör att bolaget sannolikt kommer att tjäna pengar även i ett riktigt dåligt börsklimat, då ”få och små” aktieaffärer genomförs.


Som sagt fondspararnas pengar ”göder” de stora bankerna……….. Men det verkar finnas små smulor kvar till de mindre kollegorna!

torsdag 16 september 2010

Utdelningsbevakning - kan bli en bra inflationsskydd!

Medan Svenska aktier har gått upp kraftigt de sista åren så har USA -aktier varit stillstående (om man bortser från senaste tidens uppgångar) förmodligen på grund av den ekonomiska krisen och rädslan för den dåliga ekonomin i USA.

OBS! Detta är ingen köprekommendation utan bevakningstips om det kommer en korrigering!

Kollar man sista 5 årens indexutveckling för Dow, Nasdaq och OMX så ser man en viss skillnad.

Klicka för Större Bild

Vilket också betyder att bolagsvinsterna och direktavkastningen i snitt har gått upp i USA medan det har inte har hänt så mycket med aktiekurserna. Kollar man på den historiska direktavkastningen för USA aktier så har det varit den högsta på 20 år, ca 3,5 % - 4 % under 2008/2009 och nu har direktavkastningen i genomsnitt gått ner till mer normala nivåer på ca 2 %.

Klicka för Större bild
Kollar man på de stora USA jättarnas direktavkastning:
Coca-Cola: 3,1 %
P&G: 3,2 %
McDonalds: 2,9 %
Kraft Foods: 3,8 %

Det är inte direkt lockande med 3 %.
-
Varför ska man då vara intresserad av USA bolag när svenska aktier har liknande direktavkastning?
.
Jag menar inte att ni ska gå in och köpa till dagens priser men det kan vara intressant om det kommer nedgång så att direktavkastningen går upp till 4 %.
.
Eftersom de stora USA - jättarna är betydligt mer stabila än många svenska bolag och det inte heller är fel med kvartalsutdelningar. En annan fördel kan vara att det blir ett slags diversifiering mot den svenska kronan. Många av dessa USA-bolag är inte lika beroende av dollarn som andra eftersom de har större andel försäljning utanför USA vilket gör att dollarn inte påverka lika mycket.
.
Nackdelen kan vara att den historiska tillväxten inte har varit lika bra som den svenska börsen och jag är tveksam till att det kommer att bli bättre i fortsättningen. Därför kan det vara bra att avvakta lägre värderingar innan man köper. (Det finns självklart en liten risken att aktierna inte går ner till de låga värderingarna igen ) En annan nackdel som nämns av många investerare är att det blir utdelningsskatt på 15 % för kapitalförsäkring vilket gör att det inte blir lika lönsamt som om det var svenska bolag.
.
Inflationsskydd
Det som är viktigt att nämna är att dessa bolag har en fantastisk historia av vinst & utdelningstillväxt under minst 30-40år. Till och med senaste 10 åren har bolagen levererat en utdelningstillväxt på mellan 9-18 %. Jag kan tänka mig att utdelningstillväxten kommer att fortsätta när det gäller bolag som har produkter som Coca-Cola, Gillett, Duracell, Pampers, Gevalia och Marabou. Starka konsument- varumärken har en tendens att klara av dåliga tider pga att de kan höja sina priser i takt med eller högre än inflationen.
.
Kommer ni ihåg inlägget om See´s Candy, Warren Buffetts godisföretag, som ökade volymen/produktionen med barar 2% / år medan vinsten ökade med 9%. Det var tack vare Buffett kunde höja produkt priserna år efter år. Det är ocksa på samma sätt när det gäller Coca-Cola, Kraft Foods och P&G. Stark och konkurrens kraftiga produkter behöver inte konkurrera med pris och därför inte lika viktigt att största av tillväxten kommer ifrån ökade volymer. Det också därför Warren Buffett reda äger dessa bolag.

Utdelningsutveckling!

Coca-Cola – Klicka för Större Bild
McDonalds – Klicka för Större Bild
Procter&Gamble – Klicka för Större Bild
Kraft Foods – Klicka för Större Bild

Man ser tydligt att både utdelningen och direktavkastningen har gått upp samtidigt. Bättre avkastning till lägre värdering och det är därför intressant att bevaka om man lyckas komma åt 4 % eller högre när man kan förvänta sig en stabil utdelningstillväxt på ca 8-12%

Virus Varning - gå inte in i.... & bytatrafik.se

Nytt: Fått ny svar från Herr K och det verkar som han har löst problemet genom att tabort bannern bytatrafik.se

-------------------------

Fick tips om att det var en länk till en annan ekonomibloggare som innehöll nåt som heter "malware" och när jag provade länken så var det inte alls roligt!

Det är hemsidan smartprivatekonomi.blogspot........ det är något konstigt med sidan! Så fort man kommer in i hemsidan så går man in automatisk till annan sida.

Hur som helst så fick jag svar från Herr K och det verkar som någon som har hackat sig in länkprogram, bytatrafik.se! Herr K, som står bakom hemsidan, Smartprivatekonomi.blogg... säger att jag ska hälsa alla andra att han jobbar på problemet men varnar för Bytatrafik.se

Han säger så här:

"Bytatrafik.se var ett länkbytesprogram jag använde, antagligen har någon elak rysk hacker smugit sig in i deras nätverk som har börjat sprida virus. Jag kom dock inte in på Blogger för att ta bort bannern till Bytatrafik, typiskt!"

"Of the 4 pages we tested on the site over the past 90 days, 2 page(s) resulted in malicious software being downloaded and installed without user consent. The last time Google visited this site was on 2010-09-15, and the last time suspicious content was found on this site was on 2010-09-15.Malicious software is hosted on 1 domain(s), including wizrd.ru/.1 domain(s) appear to be functioning as intermediaries for distributing malware to visitors of this site, including bytatrafik.se/."

.........................

Det är irriterande nåt sånt händer! Jag som trodde att blogger-sidorna var ganska säkra!

onsdag 15 september 2010

Topp 20 dokumentärer om finansmarknaden!

Det finns många bra dokumentärer som är helt gratis där ute och jag har nu försökt att samla några som jag känner till. I många dokumentärer får man en översikt över tidigare kriser och utveckling av finansiella marknader. Många av er har säkert redan sett de flesta av filmerna men jag tror att det kan finnas några som ni kan missat.

Svenska Dokumentärer:
1- Överdos
2- It-bubblan
3- Räknenissarna i Wall Street
4- 90-talskrisen
5- När fattig Sverige blev rik
6-Trustorhärvan
7- Fermenta
8- Skandia-affären


Utländska Dokumentärer:
9- Stockmarket Crasch 1929
10- TheTrillion Dollar Bet
11- The World's Greatest Money Maker
12- Warren Buffett Biografi
13- The trillion and counting
14- I:O:U:S:A
15- The Madoff affair
16- Betting on Market 1997
17- The fall of Lehman Brothers
18- The Boom & Bust Years
19- The Birth of Speculation
20- Inside the meltdown


Överdos
En film om nästa finanskris. Den handlar om berättelsen om vår tids största ekonomiska kris och den som ligger framför oss. Dokumentären spårar orsakerna till finanskrisen och undersöker den kusliga likheten med dagens situation, när stater som Grekland och Storbritannien riskera att kollapsa. Länk till Dokumäntären!


It-bubblan
En intressant tillbakablick av IT-bubblan, Dot.com hysterin, It-konsulterna och alla småsparare som riskerade och förlorade stort när bubblan till slut sprack. Man får också lite insyn i bankernas och mäklarnas risktagande med kundernas pengar. Länk till SR-MP3 fil


Räknenissarna i Wall Street
Handlar om matematiker som utvecklar avancerade finansiella system och instrument på Wall Street och lite om framtidens börshandel och användandet av high frequency trading. Länk till Dokumäntären! Finns också utländsk version - The Alchemists of Wall Street


90-talskrisen
Dokumentär om Bank- och fastighetskrisen i Sverige i början av 90-talet som största del berodde på förändringar av kreditmarknadsregleringar . Detta gjorde att utlåningen ökade till finansbolag och spekulationer i fastighetsaffärer. Länk till SR-MP3 fil


När fattig Sverige blev rik
Handlar om den ekonomiska historien när det gäller Sveriges utveckling från 1800talet till 1970. Består av tre delar där varje del är ca 45 min lång. Mycket intressant! Länk till Dokumentären!

Trustorhärvan
En av Sveriges största ekobrott där bolaget plundrades på upp till 600 miljoner kronor. Investmentbolaget Trustor köptes 1997 upp med hjälp av Trustors egna pengar. Länk till SR-MP3 fil

.

Fermenta
I början av 1980-talet slog Fermenta alla börsrekod och El-Sayed utsågs till årets svensk 1985. Aktieägare och finansvärlden applåderade den nya börskometen och ägaren, Refaat El Sayed, var miljardär flera gånger om. Länk till SR-MP3 fil


Skandia-affären
Rekordhöga ersättningar till toppchefer, lyxrenoveringar av toppchefernas lägenheter, fängelsestraff, grovt skatte- och redovisningsbrott, m.m. Historien om en av Sveriges framgångsrikaste försäkringsbolag undergång. Länk till SR-MP3 fil


Stockmarket Crasch 1929
Den finansiella dokumentären av den stora Wall Street kraschen 12929. En mycket intressant dokumentär om hur kraschen började och hur den utvecklades . Länk till Dokumäntären!


TheTrillion Dollar Bet
Hedgefonden Long Term Capital som utvecklades av nobelpristagare och professorer på Harvard & MIT och som förlorade ca 4,6 miljarder Dollar under 1998. Hela förlusten skedde under bara några månader i samband med krisen i Ryssland. Länk till Dokumäntären!


The World's Greatest Money Maker
Förmodligen en av de bästa dokumentärer som har gjort om Warren Buffett där man lär sig mycket mer om Warren Buffett som person och hans strategi. Det finns också många bra intervjuer med Warren Buffett själv, Charlie Manger, Buffett familj, vänner och Bill Gates. Länk till Dokumäntären!

Warren Buffett Biografi
Allt om historien om Warren Buffetts livsbiografi. Hans tidiga barndom och affärsverksamheter. Berskhire Hathaway, och investeringar i många stora bolag och hans vänner och bekanta. Länk till Dokumäntären!


The trillion and counting
Alla federala regeringens ansträngningar för att hejda den finansiella härdsmältan har lagt hundratals miljarder dollar till en redan svindlande statsskuld, en summa som förväntas fördubblas under de närmaste 10 åren. Länk till Dokumäntären!


I:O:U:S:A
Den kända dokumäntären om USAs snabbt växande statsskuld och dess konsekvenser för USA. Några som är med är Fed-chefen Alan Greenspan, ,Robert Rubin och Paul O'Neill och Warren Buffett. Länk till Dokumäntären!


The Madoff affair
2008, erkände Bernard Madoff att hans omtalade investeringsverksamhet var "en stor lögn", ett pyramidsystem som var enormt i omfattning och som kostade investerare 65 Miljarder Dollar. Länk till Dokumäntären!Betting on Market 1997
Dokumentär om den stora spekulationen av många före IT-bubblan. Peter Lynch och Jim Cramer är med bland annat. En mycket intressant överblick över den positiva övertron för aktiemarknaden i USA. Länk till Dokumäntären!

The fall of Lehman Brothers
Lehman Brothers, en investmentbank som går tillbaka till 1850 som har överlevt två världskrig, den stora depressionen, och praktiskt taget varje annan katastrof i sin 158-åriga historia. Men den 15 september, 2008 gick Lehman i konkurs. Länk till Dokumäntären!

The Boom & Bust Years
Översikt över olika upp och nedgångar i ekonomin och finansiella branscher. En dokumentär som visar kreditkrisen från ett annat perspektiv än tidigare och lite mer om USAs kreditskris. Länk till Dokumäntären!

The Birth of Speculation
Om risker och avkastning i olika delar av finansbranschen och användandet av derivat på ett spekulativt sätt. Man får också en bra inblick i försäkrings och hedgebranschen. Länk till Dokumäntären!


Inside the meltdown
Händelserna runt bankkrisens värsta dagar i USA. Dokumentären går igenom Federal Reserves agerande och de stora riskerna med den amerikanska ekonomin som löpte allvarlig risk att råka ut för en fullständig härdsmälta inom loppet av några dagar. Länk till Dokumäntären!

måndag 13 september 2010

H&M på All-Time-High! Vad ska man göra?

En trevlig börsstart på den här veckan. H&M nuddar högsta noteringen på 252,20 kr vilket är motsvarade 504,40 kr innan split. Självklart får man också de kontinuerligt förekommande tankarna om H&M är rätt eller högt värderad.

Om man sneglar på historiska nyckeltalen så är H&M fortfarande relativt billigt. Däremot så är H&M inte lågvärderat om man jämför med resten av börsen vilket många gör.

Men H&M är H&M och går inte att jämföra med andra bolag på ett enkelt sätt och samtidigt finns det inget lätt svar på frågan hur högt värderad H&M är, om nu H&M överhuvudtaget kan bli ett dåligt köp för att man betalar ett högre pris än vad man gjorde för några månader sen. P/E-talet är på nästan 23 och för nästa års förväntade vinst kan den hamna på 18-19. Samma sak med direktavkastningen som kan landa på 4 %.

Ska man köpa H&M nu?
Svår fråga eftersom det beror på vilka avkastningskrav du har på dina placeringar. Vill du ha högre avkastning så kan du tyvärr inte betala vilket pris som helst. Men däremot, om du är nöjd med avkastning i linje med index så betyder det att det inte är lika viktigt vilket pris du betalar så länge du köper kvalitetsbolag och inte betalar för alltför extrema värderingar. Vad jag är ganska säkert på är att utdelningen kommer att hamna på mellan 9-10 kr nästa år. Den enda risken som jag ser det just nu är den höga bruttomarginalen som kan gå ner till mer normala nivåer och då kommer vinsten gå ner, men på långsikt kommer omsättningstillväxten lyfta upp vinsten igen.

Vad ska man göra då?
För min del är det kul att det fortsätter upp men däremot kan jag inte säga hur länge uppgången fortsätter och om det kommer kraftiga nedgångar igen snart! Om vi kollar OMX! Skulle du kunnat gissa att nedgången skulle komma i slutet av 2007. Med tanke på att det var en ganska stark ekonomi och inte alltför överdrivna värderingar

Klicka för Större Bild
Och på samma sätt pricka ganska nära botten? När många befarade att OMX skulle fortsätta till 300-400, annars hade OMX aldrig gått ändå ner till 600.

Klicka för Större Bild
Eftersom det på kort sikt sällan är det fundamentala som styr och det nästan är omöjligt att förutse marknadens rörelser så är det kanske bäst att avvakta.

Du måste inte köpa aktier hela tiden!
Det kan vara lika klokt att spara likvida medel på kontot tills nästa köptillfällen kommer med möjlighen att köpa utmärkta kvalitetsbolag. Då har du också tid att lära dig mer om bolaget du är intresserad av och kanske till och med hitta fler intressanta alternativ.

Jag kollade lite vilka verksamheter som jag gillar mest och då var det branschen Sällanköp & Dagligvaror. Lägger lista över alla bolag som finns med i branscher för Large, Mid- och Small Cap och First North. Vem vet, kanske ni hittar några intressanta bolag som kan vara köpvärda och då kan det vara klokt att lära sig mer om bolagen och branschen.

När nästa köptillfälle kommer kan det vara bra att veta vilka bolag man ska köpa och ha bra med likvida medel på kontot.

Large Cap
Axfood
Oriflame
Swedish Match
Autoliv
Electrolux
Hennes & Mauritz
Husqvarna
MTG


Mid Cap
AarhusKarlshamn
Black Earth Farming
Betsson
Björn Borg
Byggmax
Clas Ohlson
Duni
Eniro
Hemtex
JM
KappAhl
Mekonomen
New Wave Group
Nobia
Rezidor Hotel Group
SkiStar
Unibet


Small Cap

Cloetta
Midelfart Sonesson
A-Com
Academedia
Bilia
Borås Wäveri
Coastal Contacts
Elanders
Electra Gruppen
Fenix Outdoor
Kabe
Metro
MQ Holding
Netonnet
NSP Holding
Odd Molly
Retail and Brands
Swedol
Venue Retail Group


First North
Alpcot Agro
Bringwell
Ellen
New Nordic Healthbrands
Skåne-möllan
Trigon
2E Group
360 Holding
Done Management
Forestlight Studio
Forshem Group
Invisio Communications
Keynote Media Group
Mediaprovider
Paradox
Rasta Group
Redbet Holding
TravelPartner
Tretti
Trygga Hem Skandinavien
Unlimited Travel Group
VKG Energy Services
WeSC
World Class Seagull
Önskefoto