måndag 20 september 2010

7% Yield - Vad har hänt med E.ON?

Valet är slut men det är mycket kvar innan vi får någon klarhet över regeringen och samarbetsförsöket. Det fanns en del nyheter tidigt idag om hur mycket börsen och valutan kunde falla men börsen slutade på nästan + 1 %.
.
Ännu ett bra exempel på att det är svårt att avgöra på kort sikt hur börsen ska utvecklas beroende på olika omvärldsfaktorer och nyheter. OMX valde istället att följa utvecklingen på övriga börser runt om i världen.

Nu när börsen har gått upp under den senaste tiden så finns det inte lika många bra köp, dvs lagom undervärderade och med hög avkastning. Men det finns en aktie som sticker ut i alla fall i portföljen. E.ON har haft den sämsta utvecklingen och oavsett börsläget i allmänt i omvärlden så har E.ON rasat i en negativ trend och skapat nya bottnar många gånger!

Klicka för Större Bild

Om man dessutom jämför med Fortum så ser man en stor skillnad där Fortum har klarat sig ganska bra medan E.ON haft sämre utveckling. (Röd = E.ON, Svart linje = Fortum )

Klicka för Större Bild
Direktavkastning ca:
Fortum: 5 % ( Utdelning 1 € )
E.ON: 7 % ( Utdelning 1,5 € )

P/E-tal:
Fortum: 13 ( VPA 2009= 1,48 € )
E.ON: 7,7 ( VPA 2009= 2,8 € )

Det skiljer nästa 2 % i direktavkastning och samtidigt är det ännu större skillnad i P/E på ca 8 och en direktavkastning på 7 % visar att marknaden tror på fallande vinster.

Om man kollar på första halvåret för att få en bättre uppfattning över den totala vinsten:
.
………….Q2-2009…..Q2-2010..…%
Fortum:…. 1,48…………1,51…...20%
E.ON:…... 2,26…………2,05…...-9%

Man ser en förklaring till att Fortum har gått bättre när man ser att vinsten för halvåret har gått upp med 20% medan det har gått ner 9% för E.ON. Men det känns ändå som en för kraftig reaktion!

Hur ser förväntningarna för E.ONs vinstutveckling längre fram ut?
Analytikernas (vilket man inte ska ta alltför seriöst) förväntningar för 2010-helår ligger på en vinst på mellan 3 – 2,7. Vilket kan tyckas lågt räknat när vinsten redan är på 2,26 € för Q2. Förväntningarna för nästkommande år, 2011, mellan 2 – 3 €.


Om vi antar att utdelningen, på grund av vinstnedgången, måste sänkas till 1 € så skulle direktavkastningen ligga på 4,6 % till dagens aktiekurs. Vilket ändå är ganska bra om vinsten växer igen samband med högre olje-/elpriser längre fram.

Finansiell Styrka?
Om man kollar på senaste kvartalsrapporten: (i Miljoner Euro )

Soliditet: 29 %
Skuldsättningsgrad: 105 %

Eget Kapital: 45 242
Nettoskuld: 47 409
Totala Skulder: 108 792
Totala Tillgångar: 154 034
Immateriella tillgångar: 24 823
Anläggningstillgångar: 110 759

Ett ganska skuldsatt bolag med en soliditet på 29 % och där räntebärandeskulder överstiger eget kapital och nästan hälften av totala skulder. 22 % av anläggningstillgångarna är Immateriella tillgångar så det ska inte finnas mycket luft i bolaget!

Utdelningshistorik & Fritt Kassaflöde

Klicka för Större Bild
…….Utdelning….Fritt Kassaflöde ca:
2009
……..1,5…………..2,9
2008……..1,5………….–5,4
2007…….1,37……..….-0,03
2006…….1,12…….……1,4

Det är ett kapitalintensivt bolag som har gjort stora investeringar och jag kan också tänka mig att bolaget har underhållskostnader som inte syns i resultaträkningen och vinst per aktie. Det är därför man inte ska förvänta sig att E.ON ska dela ut mer än 50% än vinsten och kanske kan det vara bra att ha en lägre utdelningsandel som ”margin of Safety”. Tex: en utdelning på 1 € i värsta fall och då får man ändå en 4,6 % direktavkastning.

Den andra nackdelen kan vara att bolaget har större behov av kol och gas än Fortum. Men om man förväntar sig högre elpriser och gas/olja i framtiden kan E.ON vara ett intressant alternativ till oljebolag fast till högre direktavkastning och betydligt stabilare.

Annat som kan vara intressant:
Högre Tysk-skatt för Kärnkraften
E.ON och RWE kan sälja tillgångar pga Skatten!
Protest mot Kärnkraft - förlängning i Tyskland
Kvartalsrapport: Q2-2010
Årsredovisning 2009
Nästa Rapport: (Q3) 11 Oktober- 2010

Fler Analyser:
Analys av E.ON
E.ON – Powering Up Your Dividends
Europeiska Kraftbolag, Nyckeltalsstudie 2009
E.ON stabil bolag som ger 6% direktavkastning
E.ON – Världens största inom Energi

PS: E.ON har en utländsk källskatt på 26 %,(enligt avanzas transaktionsbeskrivning i samband med utdelning) vilket påverkar negativ för en vanlig Kapitalförsäkring medan det är samma total utdelningsskatt på vanlig konto, dvs, 30%.
.
Tipsa gärna fler nyheter eller annat info som kan förklara senaste nedgången i E.ON!

13 kommentarer:

 1. Har aktier i båda men gillar Fortum bättre, profil, siffror osv.

  SvaraRadera
 2. Jag är inte djupt insatt i bolaget, men vet att bolaget nästan helt förlitar sig på fossila bränslen som olja, kol och gas.

  För det första är kol och olja inte de mest populära energikällorna pga dess inverkan på miljön. Kol, gas och olja är ändliga resurser som vi snart förbrukat, vilket gör att andra energikällor kommer behöva användas i större utsträckning. Lånsiktigt är fossila bränslen inte hållbara. Då bolaget endast generar ca 15% energi från förnyelsebara källor, kan man få problem i framtiden. Kraftiga investeringar i FoU och förnyelsebar energi kommer att krävas.

  Och har inte bolaget en lite för hög skuldsättning? Solditet på 29% och räntebärande skulder som överstiger EK tycker jag inte låter så bra. Om behovet av investeringar blir högt i framtiden, har jag svårt att se hur bolaget ska behålla den höga direktavkastningen i framtiden.

  /Stefan

  SvaraRadera
 3. Kalle
  Jo! Självklart! Fortum är bättre på många sätt. Högre soliditet och bättre avkastning och renare energikällor och dessutom mindre än E.ON dvs, kan växa mer!

  Jag har idag lika mycket Fortum som E.ON och tyvärr så har jag inte kunnat köpa fler Fortum eftersom jag vill börja köpa på 15-16 €!

  Det kanske därför jag väljer kolla på E.ON för just nu!

  SvaraRadera
 4. Stefan
  Jag kan förstå nackdelarna med E.ON och det finns bättre alternativ tex: Fortum, men E.ON känns ändå ganska billigt för tillfälligt!

  Så här ser olika energikällor för E.ON:
  Kärnkraft 24%
  Kol 31%
  Naturgas 29%
  Övrigt 16% ( Förnybar Energi = har ett mål att växa till 24 % om 20 år)

  Det betyder att häften av E.ON skulle vara "Ej fosilaenergi" om bolaget lyckas nå sitt mål.

  Jag tror också att Gas kommer vara viktig energikälla när man ska försöka överge oljan, eftersom Gas är mer renare än Olja och Kol!

  Men självklart är det bättre om E.ON hade större andel i kärnkraft och förnybar Energi.

  Men jag tror också att många stora energibolag måste utvecklas till mer hållbar alternativ och E.ON är tillräckligt stor för att kunna klara utvecklingen. ( men just nu är bolaget lite hård skuldsatt )

  Jag tror att tillväxten kan komma ifrån högre energipriser när allt för många försöker övergå till renare källor och samtidig finns en politisk tryck att Kärnkarften ska avvecklas i framtiden som tex: Sverige och Tyskland!

  SvaraRadera
 5. Jag tror att E.ONs aktie gått knackigt pga riskerna och osäkerheten när det gäller de fossila bränslena. Även de politiska riskerna är höga, speciellt i Europa som tar seriöst på miljöfrågan, och att gröna partier är på frammarsch på många håll i Europa. Stater kan i framtiden försöka hålla nere energipriserna, och lägga höga avgifter på utsläpp.

  Problemet med gasen är att även den är nära sin peak. Det är inte lika illa som med olja, men inte långt ifrån. Det som är illa är att Ryssland har de största reserverna, och kommer förmodlingen ha en monopolställning i framtiden. Landet har inte visat sig vara en pålitlig affärspartner.

  Men riskerna som jag nämner är relativt spekulativa och i dagsläget inte är aktuella. Som du säger så verkar aktien vara rätt billig för tillfället, och en liten post i bolaget skulle inte skada. Men om utdelningen sjunker som du säger, kommer det inte ge ett ännu bättre köptillfälle?

  /Stefan

  SvaraRadera
 6. Jag är nog inte ensam om att rata EON pga två faktorer: svag och smal energimix samt svaga finanser.

  Fortum har en tredjedel vardera av i kärnkraft respektive vattenkraft och bara 29% fossila bränslen. EON har i stället 72% fossila. Skumt att vi hittat olika siffror över EON, jag tog infon från
  http://www.eon.com/en/businessareas/35252.jsp

  Fortum har en soliditet exklusive goodwill på 44 och balanslikviditet på 1,8.
  EONs soliditet är under 20 och balanslikviditeten under 1

  Fördelen med EON är den låga värderingen baserat på vinster. Tre års PE är bara 7 jämfört med 12 för Fortum. Samtidigt är EONS P/B-tal faktiskt högre än Fortums (2,4 jämfört med 2,1).

  Fortum har inte haft några dåliga år medan EON hade ett katastrofalt 2008.

  Energiproduktion med hjälp av kol/gas/olja känns inte direkt som en framtidsbransch. Då tycker jag att oljebolag som t.ex. Shell eller Total är intressantare. Jag tror att transportsektorn kommer ha svårare att klara sig utan oljan än energiproduktionen i framtiden. Värderingarna för oljebolagen är i linje med EON eller lägre samtidigt som finanserna hos många oljebolag är urstarka. Eftersom produktionen ofta är över hela världen har man inte samma regleringsrisk som hos Eon.

  SvaraRadera
 7. Kolla Bloomberg som körde en blänkare om E:on och RWE för ngn dag sedan. Tydligen är konkurrans från gas och solkraft så stor att kolkraften knappt kommer gå runt från sommaren och närmaste två år (eller så). Och det är sådär för E:on. Man räknar med sjunkande vinst ungefär som ditt diagram, vilket givetvis motiverar en extremt lågt p/e.. Med den höga skatten i Kf finns det klart bättre alternativ

  SvaraRadera
 8. Dom som analyserar elmarknaden brukar hävda att det är (den rörliga) kostnaden för att producera el i kolkraftverk (inkl kostanderna för utsläppsrätter) som sätter priset på elmarknaden.

  Detta borde gälla de kraftverk som är relativt ineffektiva (~gamla). I så fall borde dessa kolkraftverk inte borde ge några vidare bra rörelsemarginaler.

  Moderna kolkraftverk som är mer effektiva kan ge bra marginaler nu, men kanske inte om 10-20 år när mer förnybar elproduktion och kärnkraft kommit in på marknaden.

  Risken för E.On och andra med mycket kolkraftsproduktion är att en del av anläggningarna får stänga igen i förtid om elpriset sjunker under deras rörliga kostnader. Följden blir i så fall stora nedskrivningar av det egna kapitalet.

  SvaraRadera
 9. Kommentar ifrån: Defensiven!


  "Jag är nog inte ensam om att rata EON pga två faktorer: svag och smal energimix samt svaga finanser.

  Fortum har en tredjedel vardera av i kärnkraft respektive vattenkraft och bara 29% fossila bränslen. EON har i stället 72% fossila. Skumt att vi hittat olika siffror över EON, jag tog infon från
  http://www.eon.com/en/businessareas/35252.jsp

  Fortum har en soliditet exklusive goodwill på 44 och balanslikviditet på 1,8.
  EON har soliditet på 13,5 och balanslikviditet på 0,9.

  Fördelen med EON är den låga värderingen baserat på vinster. Tre års PE är bara 7 jämfört med 12 för Fortum. Samtidigt är EONS P/B-tal faktiskt högre än Fortums (2,4 jämfört med 2,1).

  Fortum har inte haft några dåliga år medan EON hade ett katastrofalt 2008.

  Energiproduktion med hjälp av kol/gas/olja känns inte direkt som en framtidsbransch. Då tycker jag att oljebolag som t.ex. Shell eller Total är intressantare. Jag tror att transportsektorn kommer ha svårare att klara sig utan oljan än energiproduktionen i framtiden. Värderingarna för oljebolagen är i linje med EON eller lägre samtidigt som finanserna hos många oljebolag är urstarka. Eftersom produktionen ofta är över hela världen har man inte samma regleringsrisk som hos Eon."

  SvaraRadera
 10. Nyheten i Bloomberg:
  Nu hittade jag den! Tack för tipset!

  <

  http://www.bloomberg.com/news/2010-09-21/solar-doubling-gas-glut-drive-down-german-power-prices-energy-markets.html

  >

  SvaraRadera
 11. Stefan
  Det är mycket ett "omvärdsberoende" bolag, el/energipriser, politiska faktorer, gasproduktion och Ryssland! Allt för många osäkerheter och jag kan förstå att det är inte lätt.

  Bolaget har en stabil och mycket viktig verksamhet men frågan om det är tillräckligt för att det ska kompensera riskerna med fosilbränsle och högskuldsättning. Dessutom påverkas E.ON mycket av politiska utspel och beslut.

  Det är kanske klokt att vara lite försiktig. Men värderingen är lockande :)

  SvaraRadera
 12. Defensiven
  Jag kollade på den framtida prognosen 2030 dvs, 50/50%! Men det är ändå för dålig ambitionsnivå!

  Att oljan kommer bli viktigare än Gas, på grund av transportsektorn har jag inte tänkt på!  Mattias
  Japp! Den risken är stor och det kanske det som gör att det är svårt att argumentera för långsiktig-köp!

  SvaraRadera
 13. I appreciate your intelligent ideas and thoughts right here. I recommend your ideas and suggestions to my
  friends.

  SvaraRadera