söndag 5 september 2010

HQ – Business that any idiot could run!

Det är stort fokus på HQ och Öresund just nu. Det är också lätt att man nu försöker hitta de ansvariga, ställer frågor hur det kunde gå så långt, vem som har förlorat eller tjänat mest, om FIs beslut var rätt eller fel.
.
Däremot har jag blivit mer och mer skeptisk till banker och finansiella institutioner där personalen inte riskerar något själva men tar stora risker med både aktieägarnas och kundernas kapital. För det får de en ganska stor bonus förutom de redan höga lönerna i en bransch där det inte är lätt att urskilja om det är anställdas eller marknadens förtjänst vid de tillfällen det går bra.

Hjälper allt detta klagande för säkra att det inte ska ske en ny HQ-krasch? Knappast men däremot skulle jag ställa frågan:

Vad har vi lärt oss från HQ-smällen?
Tänkte på det när jag läste bloggarn – Finanstankars senaste inlägg om ”Lärdomar från HQ?” Det känns mer konstruktivt att dra nytta av fiaskot så att man lär sig något för att förbättra framtida investeringsbeslut:

1-Business that any idiot can run
2-Konkursrisker är oundvikliga
3-Mäklar- & Bankrisken vid konkurs1-Business that any idiot can run

Go for a business that any idiot can run – because sooner or later any idiot probably is going to be running it.” - Peter Lynch

(Många tror att citat kommer ifrån Warren Buffett eftersom W.B. har citerat det några gånger men så är det inte, utan det är Peter Lynch som har sagt det. )


HQ hade en lönsam private banking eftersom det är kunden som tog hela risken och HQ-Bank fick sina provision/courtage intäkter oavsett hur bra eller dåligt de lyckades förvalta kapitalet. Lägger man också till den lönsamma HQ-Fond verksamheten så var HQ en typisk en ”Business that any idiot can run”! Men……

…..så kom några ”Kreativa och Idédrivna personer som utforskade & Utvecklade innovativa finansiella lösningar” (enligt HQs hemsida ) ………

……… med nästan obegränsad risk och nu äger Carnegie både HQ-bank & fonder.

Verksamheter med lån & hävstång!
Som Qviberg säger ” En gång är ingen gång” men i det här fallet räcket det med ett fel. Det räcker med ett stort misstag så är man borta eller behöver nytt kapital för att överleva. Många banker har mellan 4-6% soliditet och samtidigt är finansiella instrument som derivat krångliga att förstå och kan lätt överbelånas med hjälp av hävstång och med dagens akademiska definitioner på risk kan det lätt missbrukas.

Ett annat exempel är Swedish Match som befinner sig i en stabilare bransch men som har en soliditet på ca 5 %. Ett litet problem eller motgång så kommer bolaget behöva kapital från aktieägarna. Men i det här fallet finns det inget FI som kan likvidera bolaget.

Så vill man inte ha liknande risker så är det kanske dags att tänka/definera om när det gäller vilka branscher som är stabila och minska ner andelen bolag som befinner sig finansiella verksamheter eller som har en hög belåning.


2-Konkursrisker är oundvikliga
Det är något som man måste leva med och det bästa är att bara acceptera det och försöka minska riskerna genom klokt diversifiering och genom att köpa bolag med ledning och styrelse som man kan lita på och som har stort intresse av att bolaget växer stabilt på lång sikt. Det är bästa är bolag med en stor ägare eller där ledningen har stora intressen i bolaget som stora aktieinnehav.3-Mäklar & Bankrisken vid konkurs
Till och med om du inte har några Bank/finansiella aktier så har du dina innehav hos någon internetmäklare eller hos en storbank. I de flesta fall så kommer kunderna som äger innehaven kunna få tillbaka sina portföljer eller kan flytta dessa till en annan mäklare.

Problem kan uppstå när det handlar om:

Kapitalförsäkring:
Man förlorar likvida medel i kontot utan att kunna få ersättning pga att insättningsgarantin inte gäller vid KF. Måste också säga att aktier och andra värdepapper inte skyddas lika bra som om det vore ett vanligt konto eftersom det är försäkringsbolaget som äger värdepapperna. Men det finns en skyldighet för dem att se till att klienternas innehav inte ska blandas in i försäkrings/mäklarens balansräkning och teoretiskt borde det inte vara ett problem. Men kom ihåg att det inte är ett lika starkt skydd som ett vanligt konto. Detta kan vara bra att känna till om du har en KF.

Utdelningarna:
Pengarna och Värdepapperna kan vara inlåsta under en längre tid och då riskerar du att missa eventuella utdelningar under tiden.

Transaktioner:
Det finns också en liten risk vid transaktioner som görs några dagar tidigare i samband med konkurs. För HQ handlade om ca 5 000 Mkr som riskerade att gå förlorade på värdepapperna som var under ”transaktioner” i fall det inte gick att reda ut vilka ägarna var. För det finns det investerarskydd som omfattar upp till 250 000 kr.

Inblandning av tredjepart
Inte nog med att kunderna inte kan göra transaktioner så kan det bli ännu krångligare när en tredje part är inblandad i affärerna. I det här fallet har HQ fått hjälp av Swedbank och Nordea med blankningsaffärer. När banker valde avsluta positionerna så riskerade HQs kunder att få avslutade positioner vilket kan vara riskfyllt om kunderna hade blankningarna som hedge mot andra värdepapper.

Strukturerade produkter
Hur är det med riskerna med alla dessa derivat & strukturerade produkter?
-ETF-fonder
-Optioner
-Warranter
-Valutaobligationer
-Råvarucertifikat
-Aktieindexobligationer
-m.m

Banker marknadsför många av dessa produkter som 100% kapitalskyddade produkter men vad händer om banken som utför dessa går i konkurs?

Kommer ni håg Acta-sparare som förlorade 1 miljard kr på Lehman-obligationer?

6 kommentarer:

 1. Den packade investeraren5 september 2010 kl. 16:18

  Tjena 4020!

  Ett par korkade frågor:

  Aktierna i min depå ägs väl av mig?
  (Jag använder mig inte av KF)

  Ponera att Nordnet går omkull. Riskerar jag då att förlora hela portföljen, eller är det bara dom likvida medlen som i sådant fall går förlorat?

  SvaraRadera
 2. Om du har en vanligt konto hos Nordnet eller andra mäklare så har du Insättningsgarantin och Investerarskyddet:

  Insättningsgarantin:
  "De kontanter som finns på ditt depåkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin. Insättningsgarantin täcker ett belopp upp till 500 000 kronor per kund eller, om det är högre, det belopp i kronor som motsvarar 50 000 euro då ersättningsrätten inträder. Garantin gäller för alla kunder, såväl privatpersoner som företag. Om ett depåkonto är öppnat i två eller flera personers namn, räknas varje person för sig."

  Investerarskyddet
  "Nordnet är dock skyldigt att hålla värdepapper som förvaras på kunders depåkonton avskilda från sina egna tillgångar. Denna skyldighet vilar på en helt annan lagstiftning och innebär att dina värdepapper normalt inte påverkas om Nordnet skulle försättas i konkurs eftersom du i konkursen har rätt att få ut hela ditt innehav av värdepapper. Investerarskyddet aktualiseras således endast för det fall Nordnet vid en konkurs inte skulle kunna lämna ut din egendom, t.ex. därför att det inte går att reda ut vem egendomen tillhör."

  "Investerarskyddet innebär att staten skyddar dina värdepapper vid transaktioner eller när sådana förvaras i depåkonto hos bank eller värdepappersbolag. Rätten till ersättning gäller även för medel som institutet mottagit från kunder med redovisningsskyldighet i samband med att en investeringstjänst utförs. Skyddet ger ersättning upp till 250 000 kronor per kund och institut"


  Källa: https://www.nordnet.se/mux/web/nordnet/security.html

  SvaraRadera
 3. den packade investeraren6 september 2010 kl. 17:41

  Tackar!

  SvaraRadera
 4. Hej, du skriver att aktier och andra värdepapper har ett sämre skydd i en KF, än på ett vanligt konto.
  Det är inte riktigt. Förutsatt att försäkringsbolaget inte begått lagbrott, så är skyddet MYCKET BÄTTRE - det är t.o.m. obegränsat. Så är det faktiskt.

  SvaraRadera
 5. Anonym
  Är du säker på det?

  Jag har för mig att försäkringsbolaget inte skiljer tillgångarna utan att de ser till att de har täckningen för tillgångarna och det låter som ett sämre säkerhet!

  Berätta gärna mer om vad exakt som gör KF skyddet mycket bättre!

  mvh
  4020

  SvaraRadera
 6. Det är ju bara att fråga de olika aktörerna, Avanza, Nordnet osv.
  Samt Finansinspektionen.
  Svårare än så är det inte....

  SvaraRadera