torsdag 9 december 2010

Investeringssparkonto – Skatten blir 1,08 %

Det var inga stora nyheter precis! Slutsatsen är att den årliga avgiften höjs som tidigare sagts, vilket är aldrig positivt. Det som är intressant att veta det blir exakt samma som KF:s skattesats när de ska ändra KF till den nya förslaget. Det gör att det blir ett bättre alternativ med den nya investeringssparkonto när man får fördelar som tex: .

-Direktägande
-Avdrag för Utländsk Utdelningsskatt
-Kvittningsbart för räntekostnader
-Derivat handel

En kort sammanfattning över förslaget:

-Skatten blir högre med 0,3 % enheter än den vanliga KF

-KF:s beskattning blir det samma som den nya förslag och därmed inga stora skillnader förutom direktägande och andra fördelar som nämns längre ner.
.
-Skatten räknas på fast datum för Statslåneräntan och är inte ett årsgenomsnittlig som varit tidigare.
.
-Värdet för tillgångarna på kontot för beskattning ska beräknas vid 4 olika tidpunkter under året.
.
- Det verkar inte som att det finns möjligethet att flytta innehav som aktier och fonder från traditionell sparform utan att beskatta.

-Utdelningsskatten är samma som KF.

-Fast möjlighet att göra avdrag för utländska Utdelningsskatt

-Möjligheten till Kvittning för räntekostnader
.
-Det verkar som att möjligt att handla med derivat i den nya systemet finns.

Här har ni mer detaljerad info:
-Skatten
-Direktägande
-KF:s beskattning ändras
-Skatteplanering försvåras
-Utdelningsskatten
-Utdelningskatten för utländska innehav
-Handel med Derivat

Så här står det i den nya spar alternativet om beräkningen av skattesatsen!

”Kapitalunderlaget multipliceras med en räntefaktor. Räntefaktorn beräknas som statslåneräntan den 30 november året före med tillägg av 0,75 procentenheter. Den summa som då kommer fram kallas schablonintäkt och beskattas med 30 procent”

Det betyder att räntesatsen blir:

Statslåneräntan för 2010:….........2,84 %
Beräkningstillägg:……………….0,75 %
Kapitalbeskattning……………..30 %

2,84 % + 0,75 % * 0,3 = 1,08 %

Det betyder att skattesatsen blir högre med ca 0,3 procentenheter än den vanliga kapitalförsäkring som idag motsvarar:

Statslåneräntan * 0,27 %

2,84 % * 0,27 =
0,77 %

Jämförelse med KF!
Kapitalförsäkring………….0,77%
Investeringssparkonto…......1,08 %

Det är lite bättre än den tidigare prognosen om 1,2 % skattesats eller man kan också säga att den är ca 0,30 % högre än dagens KF, vilket föregående prognos skulle det motsvara ca 0,4-0,5 % enheter större.

Om vi skulle anta en statslåneränta på 5 % i värsta fall så skulle det bli:

5 % + 0,75 % * 0,3 =
1,73 %

Vilket betyder att avkastningen måste ligga över ca: 5,7 % eller att en direktavkastning på ca 5-6 % skulle täcka den årliga avgiften. Men ska man vara rationell så bör man räkna både delarna:

-Genomsnittlig direktavkastning på
..….3 %
-Lägsta Årlig tillväxt på
………….……3-4 %

Så det är ändå inte så svårt för att det skulle löna sig med Investeringssparkonto om till och med statslåneräntan går upp till ca 5 %.

Till frågan vad blir den största skillnaden mellan KF och det nya alternativet så var svaret:

Den nya föreslagna sparformen är inte någon försäkring och instrumenten som förvaras på kontot ägs direkt i stället för av ett försäkringsbolag. Investeringssparkontot kan tillhandahållas av kreditinstitut och värdepappersbolag, men inte av försäkringsbolag. Kapitalförsäkringarna beskattas enligt avkastningsskattelagen medan kontot beskattas enligt inkomstskattelagen.

Det står också så här:

Ett investeringssparkonto föreslås vara en schablonbeskattad sparform, vilket betyder att skatten inte baseras på den faktiska avkastningen utan på en förväntad genomsnittlig avkastning, precis som för kapital- och pensionsförsäkringar. Schablonskatten tas ut oavsett om värdet på investeringssparkontot ökar eller minskar. Men förslaget som nu remitterats innebär att viss hänsyn tas till att värdet minskas. Detta eftersom kapitalunderlaget baseras på värdet på tillgångarna på kontot vid fyra olika tidpunkter under året. Därmed minskar underlaget om tillgångarna minskar i värde.

Kapitalförsäkringar ska beskattas som Investeringssparkonto!

För att beskattningen av kapitalförsäkringarna ska vara neutral i förhållande till investeringssparkonto föreslås några förändringar i beskattningen av sådana försäkringar. Kapitalunderlaget ska på motsvarande sätt som för investeringssparkonto multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret med tillägg av 0,75 procentenheter. Resultatet ska beskattas med 30 procent i stället för som tidigare 27 procent.

Den andra förändringen – Täppa till Kryphålet!

Dessutom kommer ett kryphål i den nuvarande modellen för beräkning av skatt på kapitalförsäkring att täppas till. Förslaget innebär att det inte längre ska vara möjligt att slippa avkastningsskatten genom att sälja försäkringen vid årsskiftet och efter årsskiftet köpa tillbaka den. Kryphålet täpps igen genom att betalda premier ska beaktas när kapitalunderlaget beräknas (hela värdet av premier som har betalats under första halvåret och hälften av värdet av premier som har betalats under det andra halvåret).

Hur blir det med utdelningar?
Det blir det samma som den vanliga KF!

Ränta, utdelning och annan avkastning på tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska inte tas upp särskilt utan omfattas av den schablonmässigt beräknade avkastningen.

Skatt på utländska utdelningar!

Förslag: Innehavare av investeringssparkonto ska ges avräkning för utländsk skatt som innehavaren betalat och som är hänförlig till intäkter på kontot. Överskjutande avräkningsbar utländsk skatt får avräknas vid senare års taxering i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 17 § avräkningslagen om ett tillgängligt avräkningsutrymme då finns.

Hur är det med derivat handel?

Ett investeringssparkonto föreslås vara en sparform inom vilken kontoinnehavaren ska kunna spara såväl finansiella instrument som kontanta medel. Termen finansiella instrument definieras i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, förkortad VML, och omfattar bl.a. aktier i aktiebolag, obligationer och fondandelar. Invester-ingssparkonto är tänkt som en alternativ sparform till andra former av sparande i finansiella instrument../

…./nödvändigt att begränsa det slag av finansiella instrument som får förvaras på ett investeringssparkonto. De tillgångar som i princip utan begränsningar får förvaras på ett investeringssparkonto benämns investeringstillgångar. Finansiella instrument som inte är investerings-tillgångar benämns otillåtna tillgångar. Dessa föreslås endast få förvaras på kontot under en begränsad tid.

Det är inte otänkbart att finansiella instrument som inte är delägarrätter eller fordringsrätter kan förvaras på ett investeringssparkonto. Till exem-pel skulle råvaruterminer och råvaruoptioner som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europe-iska ekonomiska samarbetsområdet kunna förvaras på ett investerings-sparkonto. Nämnda finansiella instrument omfattas inte av termerna delägarrätt eller fordringsrätt. Trots detta kan genomsnittsmetoden i 48 kap. 7 § IL vara tillämplig vid beräkningen av kapitalvinsten på sådana tillgångar. Tillämpningsområdet för genomsnittsmetoden utvid-gas nämligen genom 52 kap. 3 § IL, som anger att kapitalvinsten för andra tillgångar än personliga tillgångar ska beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden, om de är en del av ett samlat innehav av tillgångar med enhetligt värde.

Här har ni mer information om förslaget:

-Liknande Sammanfattning av Cornucopia
-Schablonbeskattat Investeringssparkonto
-Frågor och Svar

23 kommentarer:

 1. Hm, jag ser bara vit text på vit bakgrund på det här inlägget (förutom rubrikerna). För att läsa det måste man markera texten.

  SvaraRadera
 2. Konstigt! Felet syns i Chrome men inte i IE! Nu är den fixat!

  SvaraRadera
 3. Jag ifrågasätter varför man skall infoga sig i ett system där räntan hela tiden förändras beroende på statslåneräntan.Om man går tillbaka till 70-talet,då stod börsen i stort sett still i tio år.Åtminstone dom aktier jag hade.Om vi skulle få samma utveckling igen och statslåneräntan skulle vara 5% skulle vi på 1000000kr i insatt kapital få en skatt på
  1,73%*1000000=17300kr.
  Dessutom har man inte möjlighet att kvitta förluster mot vinster.

  Om vi antar att vi har 5% i direktavkastning på en vanlig depå på 1000000kr skulle 30%
  skatt på detta bli 15000kr.

  Visserligen får man lägga ner någon dag på deklarationen,men det det kan det vara värt om man fortfarande har rätt till kvittningen.
  NISSE

  SvaraRadera
 4. 1.08 % är ju lite lägre än de 1.2 % som det tidigare spekulerats om på www.investeringssparkonto.com

  Känns som en överkommlig skattesats.
  I och med att KF-skatten justeras upp så blir ju investeringskontot ett gynnat sparform då man får stå som ägare till aktierna.

  SvaraRadera
 5. NISSE
  Håller med! Det hade varit enklare med en fast-skattesats!

  Sen om man funderar på att högre ränta kan ibland innebära lägre aktiekuser = höga direktavkasting?
  Kanske inte alltid!

  Det känns ändå att utdelningarna borde kompensera stor del av avgiften men det är inte roligt när det höjer "skatten" med ca 0,30 procentenheter! Vilket är en höjning med ca 40%!

  I förslaget så ska det finnas någon slags räntekostnadsavdrag / Kvittning utanför kontot men frågan är om det är tillräckligt! I ditt exempel skulle det kunna vara.

  Den genomsnittliga direktavkastningen, historisk, bör man räkna mellan 3,5-4,5% fast det beror också på vilka aktier man har!

  Här har du en 90-års historik på direktavkastningen!

  http://1.bp.blogspot.com/_2vFvSaMFQK0/Sdz7I98n5XI/AAAAAAAAAy8/nucYK7m4wS4/s1600-h/1.JPG

  SvaraRadera
 6. Anonym
  Japp! 1.08 % istället för 1,2 % en liten tröst :).. Fast det är ändå en höjning med ca 40 %!

  Men självklart blir ”investeringssparkonto” mer lockande än KF när de ändrar systemet. Det är det som gör att många är kritiska när det var nöjda med KF.

  Jag tror också att det kommer många fler krångligheter med den nya system när allting ska passa in! Ta tex: insättningar som förmodligen kan räknas in i skatten, vilket kan bli helst fel om man dessutom tar ut lika mycket eller mer från kontot. Liknande problem kan uppstå vid belåning! osv.

  SvaraRadera
 7. användar detta inlägget för å fråga om KF, hoppas nån kan förklara på ett bra sätt.....

  Vad jag förstår, enkel förklaring, så slipper du de 30% vid försäljning av innehav i en kf.. dåligt med kf är att du även måste skatta förluster...

  Men det jag inte riktigt fattar; kan man "lägga in" sitt innehav i en kf närsomhelst?, isåfall borde det vara "standard" å skaffa en kf vid försäljning med vinst...

  vet att det inte kan vara så...förklara gärna.

  SvaraRadera
 8. Anonym
  Jag vet inte om jag förstår din fråga riktig men jag försöker svara ändå!

  Det enda som du kan flytta in och ut i en KF är Cash, dvs likvida medel och du måste sälja dina innehav!

  Bästa tillfälligt att skaffa KF är:

  -När börsen har gått ner mest / Då det finns många undervärderade bolag.

  - I vissafall kan det också vara klokt att sälja när man har förlust i en vanlig konto innan du flyttar pengarna till en KF, eftersom då kan du få skatteavdrag för förlusten.

  Jag ser ingen fördel att sälja och gå in i KF när man har stora vinster!

  SvaraRadera
 9. Hmm. Jag var tveksam till ISK:et till att börja med, men ju mer jag funderar och räknar på det, ju bättre låter det, särskilt om man sparar periodiskt (eller kan ha sina pengar på annat håll till sista kvartalet.

  Rätta mig nu om jag har fel, men om jag tolkar det som finns på regeringskansliet "Det görs genom att ett kapitalunderlag multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret med tillägg av 0,75 procentenheter. Kapitalunderlaget beräknas till en fjärdedel av dels värdet av sparandet vid ingången av varje kvartal, dels inbetalningar och överföringar av finansiella instru-ment som har gjorts till investeringssparkontot under respektive kvartal." rätt så bör uträkningen för beloppet som ska skattas för en fiktiv person med 100000 i början av året och som sparar 10000 i månaden bli:

  Q1:(100000+30000)/4=32500
  Q2:(130000+30000)/4=40000
  Q3:(160000+30000)/4=47500
  Q4:(190000+30000)/4=55000
  Summa för skatteberäkning: 175 000

  I dagens KF beräknas det ju i årsslutet och skulle då bli 220 000.

  Det bör ju göra att det är mer gynnsamt att göra insättningar senare på året, säg att man göra samma insättning men bara i Q4, då blir det skattegrundande beloppet bara 100000/4+100000/4+100000/4+220000/4=130 000!

  Att man dessutom kommer kunna kvitta skatten mot ränteutgifter, och dessutom verkar få dra av utländsk källskatt ökar ju verkligen motivationen att hitta bra utdelningsbolag utomlands!

  Över lag känns det som att det nästan kan bli en skattesänkning snarare än en höjning om man har lite lån och dessutom har en portfölj med en relativt stor del utländska utdelningsbolag.

  Sen kan det ju vara så att jag har räknat helt fel, vad tror ni om ovanstående?

  SvaraRadera
 10. Utdelningarna blir INTE skattefria.
  Alla insättningar höjer den årliga skatten - en utdelning är en insättning.
  Dessutom: belåningar är i regel utformade som krediter - innebär att om du säljer något så får du ett tillgodohavande på kontot, som förs över till kreditkontot. När du sedan handlar igen, så SÄTTS PENGARNA in igen på depån (från kreditkontot). Denna insättning höjer den årliga skatten. I mitt fall sker sådana transaktioner flera ggr/vecka.
  Det innebär att samma pengar beskattas om och om igen - utan att några pengar fysiskt sätts in, och utan att depåns värde ökar.

  SvaraRadera
 11. Det stämmer ju som du säger att utdelningarna inte blir helt skattefria, men det verkar ju som att man slipper källskatt på utländska aktier och de tas med i schablonbeskattningen istället, så det är ju snarare att man slipper dubbelbeskattningen på utländska utdelningar på ett ISK.

  Sen håller jag helt med om belåningen, det är ju inte att tänka på, som många har skrivit så känns det ju som att efterfrågan på hävstångsprodukter kommer att öka för att belåna den vägen istället.

  SvaraRadera
 12. det har nämnts att insättningar skulle ligga som bas också och visst det får vi se hur blir med det men det kan också ställa till det...

  SvaraRadera
 13. Anonym: utdelningar blir VISST skattefria (i viss mån), precis som idag i KF. Se 4020:s text från regeringens pm, där står att utdelningar och räntor INTE ska räknas särskilt, utan ingå i värdet som man beräknar schablonbeskattningen på.

  Däremot fattar jag inte varför man måste räkna med insatta pengar/värdepapper PLUS värdet av innehaven. Det känns som dubbelräkning. Om man vill komma åt skattesmitarna, kunde man väl lagt förslag på månatlig avstämning av depåvärdet. Ingen orkar väl (eller blir för dyrt) att sälja/köpa 12 ggr om året?

  Mvh
  Jojje

  SvaraRadera
 14. När de ändå ökar avstämningarna till 4 kunde de ju lika gärna köra det hela precis som räntan dvs varje dag.

  SvaraRadera
 15. Magnus
  Ja! Det tror jag men jag måste också räkna med vilka konsekvenser dessa nya regler kan föra med sig som tex: Insättningarna räknas in i skatteberäkningen!

  SvaraRadera
 16. Rasmus
  Jag har inte räknat detaljerna hur skatteberäkningar går till men jag tror att du har räknat rätt!

  SvaraRadera
 17. Utdelningar ÄR Skattefria!
  Utdelningar är Skattefria annars hade det varit meningslös med den nya alternativet.

  och jag förstår din resonemang att man ändå betalar "höjd" skatt när utdelningarna kommer in i depå men du måste inse att det är stor skillnad på att betala en utdelninsskatt och en skatt på den högre kapitalet:

  tex: En direktavkastning på 3% för 100 0000 kr = 3000 kr i utdelning!

  Utdelningsskatten du slipper betala = 3000 * 0,3 = 900 kr!

  Den högre ränta du betalar pga att du har fått utdelningar =
  3000 * 1,08 % = 32 kr!

  Så det är storskillnad!

  Däremot blir det inte lika roligt att betala ett högre avgift för belåning och jag tycker det borde finnas något som känner igen när man avslutar belåningen eller att när man tar ut pengar!

  SvaraRadera
 18. Anonym
  Jag tycker också att det hade varit bättre om det räknades på den genomsnittliga depåvärdet utan att ta hänsyn till insättningar!

  SvaraRadera
 19. men vänta nu lite....Ett exempel:

  1) Jag sätter in 10000:- år 1. Då har jag
  a) Satt in 10000:- och
  b) Har en behållning på 10000:- vid årets slut.

  Enligt FAQ hos Regeringen, så är det SUMMAN av insättning och behållning under året som är skatteunderlaget, d.v.s 20000:- i det här fallet.

  Eller tänker jag helt fel?

  //Calimero

  SvaraRadera
 20. Calimero
  Jag tror du har räknat rätt!

  SvaraRadera
 21. Säg att du har aktier på ett värde av 8 000:-
  Köpt under våren 2012. Hur mycket skatt ska du betala ?

  SvaraRadera
 22. Anonym
  Q1: 0
  Q2: 8000
  Q3: 8000
  Q4: 8000
  summa: 24 000 kr
  24 000 / 4 = 6000 kr

  6000 * 0,495% = ca 30 kr

  Här kan du detaljerna på beräkningen:

  http://40procent20ar.blogspot.se/2011/09/investeringssparkonto-isk-ingen.html

  SvaraRadera