lördag 29 januari 2011

H&M fortfarande kassako & Börsdata-Screener!

Vad ska man säga om H&M:s rapport? Jag ska nog inte prata så mycket om det med tanke på att det finns redan ett dussinstal inlägg om H&M. Det är ovanligt många som verkar köpa H&M i dessa nivåer och det tycker jag är jättekul. Själv har jag också lyckats öka på en hel del under nedgången och självklart kommer jag öka om det fortsätter ner.

Många blev överraskade av den låga vinsten på 3,32 kr där SME förväntningarna var ca 3,63 kr och själv, som många andra, hoppades jag på 3,8-4 kr. Så med andra ord, H&M har gjort vad de har tidigare sagt och satsat på kunderbjudanden och andra höga kostnader som dålig kapacitetsutrymme, administrationskostnader och transportkostnader. Det som var oväntat var den låga rörelsemarginalen. Det roliga är att det regnar sänkta riktkurser från analyshusen, allt ifrån 190 till 250 kr. Samtidigt har H&M lagt ut försäljningsutvecklingen för december och januari vilken inte var så hög och lägger man också till marknadens osäkerhet om H&Ms vinst/kostnadsutveckling under 2011 så finns det fortfarande möjlighet att aktien kan fortsätta nedåt. Jag tror att det finns en del som tror på en negativ vinstutveckling för 2011.

Prognosleken = aldrig mer!
Tanken var en rolig grej men nu inser jag att det var slöseri med min tid när det gäller rapporter. När man kollar analytikernas, läsarnas och mina egna prognoser så hade vi nästan fel i allting förutom utdelningen. Det visar ändå att det är betydligt lättare att räkna på hur utdelningen kan bli än omsättning, vinst och marginaler.

Det finns några positiva saker att hitta i rapporten!

-Bra bruttomarginal på ca 63 %

-250 nya butiker nästa år ( motsvarar ca 11 % av dagens 2200 butiker )

-Satsning på ny hemsidan för Online-shop och USA planeras under 2011/2012, där Norden, Tyskland, England är redan är med.

-Kassan ökar med ca 3 Mkr till 25 Mkr.

Är H&M billigt eller dyrt?
Det beror mycket på vad du tror om H&M:s tillväxtmöjligheter. Om de lyckas växa som planerat med bra kostnadskontroll så är det självklart köpvärd på dessa nivåer. Men samtidigt är det ännu bättre om man lyckas köpa till lägre nivåer med tanke på att ”Mr Market” har fått H&M-skräck som kan hålla i sig ett tag.

2 olika sätt att se på H&M!
Om man kollar på kursdiagrammet för 2010 så kan man tycka att aktien är lågt värderad när kursen närmar sig bottennivåerna 195-205 kr.Samtidigt kan det tyckas att aktien är högt värderad om man kollar på historiken. Tyvärr är det många som tror att aktien ska gå ner pga att den har haft en kraftig uppgång från 120 kr till 260.


Det är det som är dillemmat med teknisk analys som inte tar hänsyn till bolagets fundamenta. Som mest hade H&M ca 6% direktavkastning under förra finanskris 2008/2009. (aktiekurs 120-125) Men tack vare den totala utdelningstillväxten på 23 % så är nuvarande direktavkastning 4,5 %. Så hur realistisk är det att kursen går ner till 170-180 kr? (vilket motsvarar 5,5%). Sen måste man också ta hänsyn till tiden och tillväxten. Om redan 2 år kan utdelningen öka till 11-13 kr. Då hamnar direktavkastningen på mellan 5-6 %. Då spelar det liten roll vad analytikerna tror utan det den höga direktavkastningen som kommer att driva aktiekursen uppåt.

H&M – Unikt kassaflöde
Ett bolag kan beskrivas som en verksamhet som:
-tar in kapital- (nyemission, aktiekaptial),
-bildar kapital- (tillgångar, skulder, Eget kapital)
-ger ut kapital – (vinst, kassaflöde, utdelning)

Som långsiktig investerare vill man ha en verksamhet som:
- inte kräver ”mer pengar”(nyemissioner)
-binder så lite kapital så möjligt i verksamheten
-genererar bra med kassaflöde
-växer med så lite medel så möjligt (tack vare att bolaget är inte kapitalintensivt + stark konkurrenskraft)
-allokering av kapitalet på ett klokt sätt.(vilket kan det vara svårt att hitta. Bra företagsledare är sällan duktiga på att allokera kapital på ett klokt sätt )

Dessa egenskaper skulle också kallas för en typisk Warren Buffett - aktie. Det som gör H&M så intressant är att bolaget är stabilt, ganska säkert, en trygg aktie men samtidigt så passar den in i definitionen ovanför.

Det vill säga, H&M är en klassik kassako och ökar värdet för aktieägarna årligen. Det finns inte många aktier som har liknande egenskaper på börsen. Visst, det finns bolag som har hög lönsamhet och kräver lite kapital. Men dessa saknar oftast tillväxtmöjligheten som H&M har. Det är en av de största anledningarna till att jag har så mycket H&M och är inte heller rädd att öka den andelen när jag får den billigt.

Stark Kassaflöde är viktigt!
Jag tror att det är viktigt med ett starkt bolag som genererar bra kassaflöde i form av utdelningar i portföljen. Dessutom är det ännu bättre när den är säker och har en stabil tillväxt. För H&M tror jag att kan räkna med en direktavkastning på ca 10% (Cost On Yield) om 5-7 år. Vilket skulle vara en utmärkt investering och där utdelningarna investeras i andra bra bolag.

H&M:s kassaflöde & Owner Earnings
Vinsten för 2010 blev 11,29 kr men det säger väldigt lite om vad som händer med vinsten. Vi vet att utdelningen är 9,5 kr så det skulle kunna betyda att 1,79 kr är kvar i bolaget. Däremot om man kollar på H&Ms Kassaflödesanalys, Fritt kassaflöde och Owner Earnings så ser man att H&Ms kassaflöde hamnar på ca 14 kr och Owner Earning på 12 kr.


H&M drar in nästan 14 kr från verksamheten och 2 kr hamnar i verksamheten och 12 kr blir då en ren ägarvinst (Owner Earnings) som används till investeringar för tillväxt, utdelning och mer pengar i kassan.

Här är en flödesanalys av H&M:s kassaflöde från verksamhetsåret 2010.


Om man kollar på 10 år historik så ser man att H&M har haft liknande kassaflödesöverskott som har återinvesteras för tillväxt på ett klokt sätt. Jag skulle rekommendera att ni gör liknande analyser på era aktier och ser dels hur mycket bolaget får in i kassaflöde (dvs vinsten säger väldigt lite om vad som händer med pengarna. Tex: bolag som har stora tillgångar har oftast krävande utdelningskostnader som inte syns i resultaträkningen) och dels hur företaget allokerar sitt kassflöde. Går det till att betala lånen, utdelningar, investeringar(och i så fall, hur bra är lönsamheten för investeringarna?)


Screener i Börsdata!
Jag kan säga att snart kommer vi att lansera en enkel screener, dvs, nyckeltalsorterare i börsdata för de vanliga nyckeltalen som, P/E, direktavkastning osv. Fördelen kommer att vara att det är aktuella värden.

Uppdatering av databasen!
Jag har också fått en del frågor om hur vi kommer göra med uppdateringen av värden och framför allt om kvartalsvinsterna eftersom delårsrapporterna kommer vid olika tider under året. Målet är att vi ska försöka uppdatera rapporterna så fort så möjligt eftersom tanken med framför allt kvartalsvinster & 12mån rullande värden är att besökaren ska kunna analysera och jämföra bolag i samband med nya delårsrapporter. I början kan det vara svårt att kunna hinna med uppdatering när samtidigt fler bolag och nya nyckeltal ska göras klart.

Senaste kvartalsrapporten!
Bokslutsperioden har börjat och några intressanta bolag har lämnat sista delårsrapporten för 2010. Hittills ser det ut som ökande utdelningar för 2011.

Utdelning……….2010……….2009………föränd. %
Avanza……………9,5…………8………….18,8%
Investor……..……..5………..…4………….25%
Castellum……..…..3,6……..….3,5………….2,9%
AstraZeneca……...17,35……..16,59…....…..4,6%
HM………………9,5……….....8…………..18,8%
SCA………………4………….3,7………....8,1%
Öresund………….4,5………….6………….-33%

*Klicka respektive bolag för att se mer detaljerad info.

söndag 23 januari 2011

Vill Ni vara med i Prognosleken för H&M?

Efter att kollat på SME:s prognoser för H&M:s delårsrapport nästa vecka så vill jag gärna vara med och ”leka prognosmakare”. Jag vet att det har blivit lite för mycket H&M senaste inläggen men jag vill så gärna göra en egen prognos och få se hur mycket bättre eller sämre jag kan gissa H&M:s vinst för Q4. Ärligt talat så känns det snarare som en rolig gissningslek än seriös yrkesutövning :)

Det som är intressant är om vi glada amatör komma närmare den förväntade vinsten med enkla resurser och lite sunt förnuft än de så kallade experterna som jobbar heltid med att analysera bolag på mer avancerade sätt. Eller är det meningslöst att försöka gissa kvartalsrapporter när det är så svårt att gissa rätt och ger väldigt lite värde på långsikt?

”SME” står för sammanställning av analytikernas prognoser för H&M och liknande sammanställningar görs för de populära aktierna. I det här fallet så har man sammanställt 27 analytikers förväntningar.

Några av bankerna som är med är:
Bank of America
Merrill Lynch
Carnegie
Deutsche Bank
Erik Penser
Morgan Stanley
Nordea Markets
SEB Enskilda
Swedbank Markets
osv..

Så här ser SME sammanställningen för H&M ut:


Länken till hela prognosen:


Omsättning!
Det kanske mest konstiga är analytikernas låga förväntningar på omsättningstillväxten. Intervallet ser ut så här:
Lägst: 5 %
Snitt: 7,8 %
Högst: 11,4 %

Det är låga förväntningar med tanke på att vi har ett snitt på 13 % senaste 10 åren och det är en ännu märkligare slutsats när vi redan vet försäljningen för de senaste 3 månaderna.
September: 16 %
November: 13 %
Oktober: 17 %
Snitt: 15,3 %

Till och med om försäljningen för december månad blir lika med 0-% så kommer det totala snittet hamna på ca 11,5 %. Så jag skulle gissa en tillväxt på ca 13-15 % , betydligt högre än analytikernas siffror.


Bruttomarginal!
Det är inte mycket att säga här. Analytikernas förväntningar är att den rekordhöga bruttomarginalen på 66 % ska ner till 62-64 %.
Lägst: 62 %
Snitt: 63 %
Högst: 64 %

Förmodligen den svåraste biten, att gissa hur mycket kostnaderna har växt och dessutom hur mycket valutan kan hjälpa till. Själv tror jag på liknande siffror på 62-63% när jag kollar på den historiska utvecklingen senaste 3 åren. Där ser man också att bruttomarginalen är högst under Q2 och Q4, dvs, sommar och vinter.


Andra marginaler följer bruttomarginalen väldigt noga.


Vinst!
Vinsttillväxten för 2009 var ca 7 % och analytikerna förväntar sig en liknande tillväxt för 2010, dvs en totaltillväxt på ca 8,5 %. När det gäller för Q4 så ser det ut så här:
Lägst: -10 %
Snitt: -2 %
Högst: 11 %

Vinst/Aktie
Lägst: 3,33
Snitt: 3,63
Högst: 4,14

Det är en stor variation på den slutliga vinsten. Själv är jag mer optimistisk och tror på en vinsttillväxt på ca 8 % för Q4. Det är lika med 4,01 kr per aktie. Dels för att omsättningstillväxten kommer vara större än marknadens förväntningar och dels tror jag också på att vinstmarginalen kommer hamna på mellan 20-21% (där analytikerna förväntar sig ett intervall på 18 - 21 % ).


Därmed kan vinsten för 2010 hamna på ca 12 kr.


Utdelning!
Det betyder också att sannolikheten för att utdelningen hamnar på 9,5 kr istället för 10 blir högre pga att min tidigare vinstförväntning för 2010 var ca 12,50 kr. Med en utdelning på 9,5 kr och en total vinst på 12 kr så hamnar utdelningsandelen på ca 79 % vilket är samma som tidigare nivåer. Självklart kan H&M välja att dela ut 10 kr utan några problem om de vill.


För er som vill ha mer detaljerad historisk info kan ni använda de gamla börsdata sammanställningarna:

Vinst
Marginaler
Resultaträkning

Så mina enkla prognoser i jämförelse med analytikernas är:


Vill Ni vara med i prognosleken?

Ni får gärna vara med och gissa hur;
-Omsättningstillväxten
-Bruttomarginalen
-Vinsten
kommer att bli för Q4. Ska blir intressant att se vad ni tror om H&M:s nästa delårsrapport som kommer torsdag 27/1 kl: 8.00.

Längst upp till höger finns det ett par enkäter där ni kan kryssa vilken nivå ni tror på!

söndag 16 januari 2011

H&M – Lite tankar inför rapporten!

Tänkte diskutera H&M och det senaste kring bolagets och SHBs oväntade köprekommendation på 400 kr. Jag har försökt att inte köpa så mycket senaste året och väntat på längre värderingar, men det har inte kommit förrän nu när H&M börjar närma sig på 220 ( som lägst gick aktien när till 221 kr).

Så jag började småköpa lite och lade en del köpordrar under 220 och hela vägen ner till 200 kr. Med tanke på de senaste oroligheterna kring bomullspriset, läge försäljning för branschen, allmänt högre kostnader, en del minska/avvakta rekommendationer samt artiklar som ”Analytikerna tror mer på Eniro än H&M”, så hade jag verkligen hoppats på en nedgång till 200 kr i bästa fall.


Men Handelsbankens ”tjurade” för en uppgång.
Den alltför optimistiska köprekommendationen kom i torsdags och med en uppgång på 3 % så blev sannolikheten för nedgången mindre. Jag vet inte vad man ska säga och är lite ambivalent över analysen. Irriterad över att den bröt den kortsiktiga nedgången men samtidigt lite positiv över uppgången. Det är ändå en bekräftelse på att H&M kan vara värd mycket mer.

Win-Win oavsett upp/nedgång!
Om det går upp så är det helt ok eftersom portföljvärdet går upp, men å andra sidan om det går ner så betyder det lägre värdering vilket är ännu bättre. Så generellt, en långsiktig investerare som satsar på kvalité tjänar oavsett riktning på börsen. Snacka om ”dubbel-hegde”!

Men jag tror inte jag håller med om att den är värd 400 kr. Lite för optimistiskt med en uppvärdering på 80 %. Kanske inte just nu, men det är fullt möjligt om 3-5 år. Om vi antar att vinsten blir ca 12 kr för 2010 och växer med 15 % så kommer vinsten hamna på 18-21 kr om 3-4 år. Med ett nuvarande P/E-tal borde aktien värderas till 350-400kr.

Så här stod i köp rekommendationen:

Handelsbanken Capital Markets upprepar rekommendationen köp på H&M. Med ett antagande om en ihållande ebitda-marginal om 26 procent får Handelsbanken fram en kassaflödesbaserad riktkurs om 400 kronor, vilket skulle innebära en uppsida i aktien om 80 procent. Det framgår av en analys daterad den 13 januari.

Nordea Markets sänker riktkursen för H&M till 260 kronor från tidigare 280 kronor. Rekommendationen är fortsatt köp. H&M B stiger med runt 3 procent under hög omsättning i den inledande handeln på Stockholmsbörsen på torsdagen.Källa: Nyhetsbyrån Direkt


Ebitda-marginal på 26 % och en kassaflödesbaserad riktkurs?
Vad innebär det?
Jag antar att med ”ihållande ebitda på 26 %” så menar de med oförändrade marginaler. I mina tidigare beräkningar var ebitda-marginalen (rörelsemarginal + avskrivningar) ca: 24-25%. Det kan också betyda att SHB förväntar sig oförändrad bruttomarginal på ca 60-61 %. Vilket är lite för positivt.

Är det realistiskt med så höga marginaler?
Förmodligen inte, men det kan ta ett litet tag innan prisökningarna i råvaror och transport kan slå igenom. Många så kallade ”Experter” tror på en värdering mellan 220-250 kr pga högre kostnader som påverkar hela branschen. Till exempel så tror JP Morgan på en riktkurs på 174 kr på grund av fallande vinster under 2011 och 2012. Så JP är tydligen ”Bear”. Så om man ska lyssna på dessa herrar så blir det ett slags ”intrinsic value intervall”400-175. Men samtidigt måste man också räkna in den svaga dollarn Vs. SEK vilket kommer påverka resultatet positivt.

Tänkte på Warren Buffetts Citat i det tidigare inlägget ”intrinsic value”:

Now, if the stock had declined even further to a price that made the valuation $40 million instead of $80 million, its beta would have been greater. And to people that think beta measures risk, the cheaper price would have made it look riskier. This is truly Alice in Wonderland. I have never been able to figure out why it's riskier to buy $400 million worth of properties for $40 million than $80 million – Warren Buffett


Så med andra ord, teoretisk om H&M:s aktiekurs varierar för mycket så kan man få ett högre“beta-värde” (som mäter Volatilitet och högre värde än index betyder högre risk. ) Det innebär i sin tur att investerare kommer att ha ett högre avkastningskrav för den högre risken och kommer att värdera H&M ännu lägre. Om vi antar att de använder Beta, CAPM och WACC i samband med diskonteringsräntan/DCF.

Kassaflödesanalys & DCF!
Om vi nu antar att SHB har försökt göra en seriös analys så misstänker jag att den optimistiska värderingen kan beror:

-EBITDA: ser att SHB nämner Ebitda-marginal och det är väldigt lätt att man väljer att använda EBITDA som vinst- eller kassaflödesmått när man vill visa en högre vinst.

-Tillväxtförväntningar. Om H&M:s vinst växer med 15% eller högre närmaste 10 åren så är 400 inte så högt. Men däremot, om tillväxten blir lägre så har man ingen stor ”Margin Of Safety” förutom att man har ett stabilt bolag. Jag har faktiskt räknat lite på skoj med DCF utan någon tillväxt dvs, NOLL-Tillväxt och då hamnade H&M värdering på mellan 120-170 beroende på vilken diskonteringsräntan man använde.

-Diskonteringsräntan påverkar värderingen mycket mer än man tror. Den är lika med vad man har för avkastningskrav. Om man tex: väljer en diskonteringsränta 8% istället för 10% så kan H&M:s värdering kan öka med 150 kr.

Så det är inte så svårt att "värdera upp bolag" om man väljer att ha en högre tillväxt och låg avkastningskrav. Det är det som är stora dilemmat med DCF-modellen. Använder man för optimistiska värden så är det aldrig dyrt. Å andra sidan, om man är alltför försiktig eller tex: använder för hög diskonteringsränta så blir det en orealistisk låg värdering. Om man väljer att använda en diskonteringsränta på 15 % så hamnar värderingen på 100-120 kr. Därför är jag också väldigt intresserat vilka värden SHB analytikern använde. Hade varit kul om man kunde få se hela analysen.

Vad är H&M:s rätta värdering enligt DCF?
Jag tror inte att det finns något som heter "rätt värdering" eftersom det beror helt på om tillväxten och andra antagande är korrekta. Och eftersom man aldrig vet hur framtide blir så kan man inte heller räkna rätt. Men däremot kan man alltid räkna i intervaller, ni känner säker igen i det från tidigare inlägget.

Så därför tänkte jag gör en enkel DCF-beräkning med så kallade ”två-stegs” där först räknar jag en tillväxt på 10 år och sen diskontera den eviga tillväxten. Eftersom om 10 år vill jag också veta vad aktien kan vara värd om tillväxten börjar gå ner. Måste också säga att jag inte är 100 % på det internet baserade ”räknaren” som jag använde räknar rätt. Om ni vill göra liknande beräkningar så finns det många DCF räknare på nätet. Dessutom har Blogg kollegan, Mot Miljonen, har gjort ett Excell-mall.

Två DCF-beräkningar!(Hoppningsviss får ni ett hum om vad H&M:s ”högsta och lägsta” värdering kan ligga någonstans )
1-Den optimistiska
2-Den pessimistiska

Antaganden:
-Kassaflödet: 12 kr!
Jag gör enkelt för mig själv och väljer den förväntade vinsten på 12 kr eftersom H&M har inga stora investeringsbehov och historiska snittet för den fria kassaflödet har varit i nästan samma nivå som vinsten/aktie.

-Tillväxt:!
1-Den optimistiska: 15 % under 10 år
2-Den pessimistiska: 10 % under samma tid.
Kanske kan tyckas lite för låg med en tillväxt på 15 % när H&M:s vinst har vuxit med 20% senaste 10 åren och sista året med ännu högre tillväxt. Men vad många glömmer är att omsättningen har bara växt 13-14% dvs i samma nivå som tillväxten på antalet butiker. Så den högre vinsten har kommit tack vare högre marginaler. Därför är det mer realistiskt att förvänta sig en lägre tillväxt när bruttomarginalen går ner.

Den eviga tillväxten: 4 %
Jag räknar försiktigt med en liknande tillväxt i nivå med inflationen. Vilket kan tyckas för låg. Men tänk att den är ”den eviga” tillväxten och man måste anta att ett bolag oavsett hur bra den är kan inte växa för evigt.

Diskonteringsräntan:
1-Den optimistiska: 10 %
2-Den pessimistiska: 11 %
Inte så enkel att veta vad man ska ha här. Men jag använder varken, Capm eller Wacc utan väljer en avkastningskrav på 10% för den optimistiska och 11% för pessimistiska som vill ha ett högre avkastningskrav om vi antar att den pessimistiska tror på ett högre risk. (om man börjar ändra den för mycket så får man extrema värden åt olika håll)

Resultat:
1-Den optimistiska: 270 kr
-Kassaflödet: 12 kr!
-Tillväxt: 15 %
-Den eviga tillväxten: 4 %
-Diskonteringsräntan: 10 %

2-Den pessimistiska: 180 kr
-Kassaflödet: 12 kr!
-Tillväxt: 10 %
-Den eviga tillväxten: 4 %
-Diskonteringsräntan: 11 %

Alltså en intervall mellan 180 – 270 beroende på mad man tror om framtiden och vad man har för avkastningskrav. OBS! Det är så kallade "rätta värderingen" (intrinsic Value) och jag inte räknat med "Margin Of Safety", vilket är viktig om mina antagande visar sig vara helt fel. Hoppas ni kan förstå varför analytikerna kan sällan pricka rätt och samtidigt inser jag nu hur viktigt det är att inte försöka fördjupa sig i att hitta rätt värdering. Om tex: H&M går under 200 och handlas för tex: 170-180 så behöver man inte ens räkna på DCF för att inse att en aktie som har en direktavkastning på 5,5-6 %, P/E-tal på 14 och som växer ca 15 % är ganska billigt.

H&M – Närmaste tiden:
Om man kollar på senaste månadsförsäljningstillväxten:
September: 16 %
November: 13 %
Oktober: 17 %
Så är det kanske svårt att förvänta sig allt för dålig rapport.

Den nuvarande 12mån vinsten/aktie ligger på 11,69 kr:


Jag tror på att H&M:s vinst för 2010 kan hamna på mellan 11,50 – 12,50 beroende på hur mycket marginalerna har gått ner. Det vet vi säkert den 27/januari i samband med bokslut och då får man också veta utdelningen. Som i bästa fall kan bli 10 kr men det kan lika gärna bli 9 - 9,5 kr (men man ska inte glömma att H&M har redan ett stort kassa).

Dags för Kvalitativ analys!
Nu fick jag nog av H&M:s värdering och DCF-beräkningar. Jag hade tänk kolla närmare på marginalerna, H&Ms framtida tillväxt och H&Ms starka position hos målgruppen/kunder.

Det pratas mycket om bruttomarginal och när man kollar på den historiska tillväxten inser man att den är inte hållbar och kanske säkrare med att räkna lägre nivåer. Under senaste 10 åren har bruttomarginalen gått upp från 52 till dagens 61-62 %. Så till och med om marginalen går ner till 55 % så är det fortfarande bra siffra. Samtidigt som jag har sagt tidigare, den grundläggande tillväxten kan kompensera bortfallet av de höga marginalerna. Sen frågan är hur snabbt bruttomarginalen kommer att falla? Tänkte på senaste kommentaren från H&M om priser pga högre kostnader:

”H&M är inte på väg att höja priserna…….//…Tvärtom har bolaget sänkt priserna i år”

Men prishöjningen måste för eller senare komma tanke på de låga priserna i H&M och ökade kostnader. Samtidigt tack vare starka finanser och en balansräkning utan ”netto-skuldsättning” kan H&M lättare hantera liknande problem än sina konkurrenter.

Så här ser den historiska tillväxten för bruttomarginal:


Här kan ni läsa hela artikeln som jag fick av en läsare - H&M:s lönsamhetsschock!

Framtida tillväxten!
Som pratas mycket om! Tänkte därför lägga en tabell och några kartor över H&M:s butiker, vilket borde visa H&M:s framtida tillväxtmöjlighet.

Om vi kollar i vilka Kontinenter/länder som H&M finns i: (ca 43 länder!)
Så här ser fördelningen Butiker/Land.


Man ser tydligt att Tyskland, Storbritannien och Sverige har störst antal Butiker/Area. Kollar man längre ner så inser man att några av Världen största länder/befolkning som: tex Kina, Japan och Ryssland ligger längst ner i tabellen. Till och med USA är relativ få butiker om man tar hänsyn till arean/befolkningen. Kontinenter som Syd Amerika och Australien är inte ens med. Men har hört att Brasilien är kanske nästa land.

Om kollar på detaljerna/land:

Sverige:


Tyskland:

England:

USA:

Kina:

Ryssland:

Japan:


Därför behöver man inte spekulera så mycket om H&M:s tillväxt närmaste 10åren. Dessutom ska man inte heller glömma tillväxt genom:
- Nya märken – COS & Cheap Monday!
- Höja pris utan att sälja mer!
- Återinvestering av egna aktier!


Vad är som gör H&M så special?
Det är förmodligen många saker men det som är viktigt, som Warren Buffett kallar det för ”Moat” är att H&M har på något sätt lyckas skapa stark konkurrenskraft med låga priser på efterfrågad mode (vilket behöver inte vara lika med bra kvalité ).

Så här står det i H&M:s hemsida:

Ett starkt varumärke är en allt viktigare konkurrensfördel. All H&M:s kommunikation syftar till att bygga varumärket på kort och lång sikt samtidigt som erbjudandet förmedlas. Kollektioner, butiker, magasin, PR-aktiviteter, visningar, event och designersamarbeten ska förmedla samma budskap. Kunderna ska känna igen sig och veta vad H&M står för – mode och kvalitet till bästa pris.
.
De har faktiskt lyckas rätt så bra tanke på att H&M:s varumärke värderas till ca 100 Miljarder, dvs den största i varumärket bland detaljhandelssektorn i Europa. Om man jämför med liknande konkurrenter så ser det ut så här:

1. H&M
2. Carrefour
3. Ikea
4. Tesco
5. Marks & Spencer
6. Zara

Här är lite olika små satsningar som förmodligen gör H&M mer konkurrenskraftigt:

-Mode bloggaren Elin Kling, H&M nästa designsamarbete!

-H&M har största twitter användare i Sverige. Över 80 000 och i andra plats kommer Spotify.

-Mer än 6 miljoner användare som gillar H&M i Facebook.

-Apple Aps

-H&M:s Youtube sida – nästan 10 000 som bevakar!

-Sen ska man inte heller glömma att H&M:s belöningssystem för anställda i hela världen. ”Nöjdare anställda bättre = service till slutkunden”.

Det låter som små saker men visar ändå att H&M satsar verkligen på marknadsföring i nya medier som är viktig för sin målgrupp. Man ska inte heller glömma de viktiga "designer-samarbeten". Lägger man också på många av H&M:s butiker finns på mycket attraktiva lägen runt om i världen så början man inse styrkan.

Det som är fascinerande med H&M!
Kollade lite på Youtube och jag blev förvånad över att det verkar finnas många kunder som är beredd på att vänta i långa köer och fajtas för några klädplagg dvs, ”design kollektion” eller att vara bland de första i de nya H&M butikerna som öppnas i landet!

Så jag gjorde en liten Youtube-Klipp över H&M butiker runt om i Världen för att visa styrkan med ”H&M:s varumärke" som glöms bort när man diskuterar om framtida ebita-marginaler, brutto-tillväxten, och kvartalsförsäljning.

söndag 9 januari 2011

Intrinsic Value – Närmare fördjupning i ämnet!

Jag har nu under en längre tid försökt lära mig mer om konceptet Intrinsic Value eftersom det är ett så pass viktigt grundbegrepp. Utan kunskap om det är det väldigt svårt att komma vidare om man vill lära sig mer om tex: Margin of Safety och Aktievärdering. Intrinsic value är en enkel idé men tyvärr svårare att räkna fram.

Hela konceptet för värdeinvestering handlar om Margin Of Safety, dvs att man ska kunna köpa 1 kr för 50 öre tack vare Mr Market. Det gör att i teorin tar man nästan inga risker och samtidigt har man möjlighet till bra avkastning.

Det låter enkelt och när man hittar en intressant aktie så är den första frågan man ställer sig:

Vad är Intrinsic- värdet för bolaget?

För att kunna lösa den frågan så tänker man på nästa fråga:

Hur räknar man ”Intrinsic Value”?

Vilket leder till den sista frågan!

Finns det mer än ett sätt att räkna fram Intrinsic Value och i så fall hur många?

När jag försökte hitta mer om hur man räknar fram intrinsic value så blev jag ganska förvånad över att det fanns så lite skrivet om ämnet utan det mesta handlade om vad det betyder. Det visade sig att begreppet intrinsic value också kan betyda ”optionsvärde”; skillnaden mellan den underliggande aktiens pris och lösenpriset. Dessutom kunde det handla också om ”människovärde” med en mer etisk och filosofisk innebörd.
.
.
The Intelligent Investor
Därför bestämde jag mig för att gå tillbaka till källan, Benjamin Grahams bok The Intelligent Investor och framför allt kapitel 20 som rekommenderas flitig av Warren Buffett själv. Men det fanns ingenting om ”Intrinsic Value” utan det handlade snarare om Margin Of Safety och Diversifiering. Vilket självklart är viktiga koncept men man lär sig ingenting om hur man ska räkna fram Intrinsic Value. I boken fanns det också lite om hur man går tillväga för att beräkna Net/Nets eller så kallade NCAV, Current Asset Value men det känns inte som den självklara beräkningen.


Security Analysis – Graham & Dodd
Så efter lite närmare forskning så hittade jag att Benjamin Graham har använd konceptet ”Intrinsic Value" för första gången i boken Security Analysis som är skriven 1934, det vill säga mycket tidigare än the Intelligent Investor. De första kapitlen handlade om Intrinsic value och innehåller många bra och djupgående exempel på exakt vad Graham menade. Där finns till och med en del idéer om vilka beräkningsmetoder som man kan använda. Så det känns lite konstigt att det pratas så mycket boken the intelligent Investor när Security Analysis – Graham & Dodd verkar vara en mycket bättre bok.

Intrinsic Value - Så vad är Konceptet?
1-Vad är Intrinsic Value?
2- Ett flexibelt koncept
3- Hur ska man räkna?

1-Vad är Intrinsic Value
Det visade sig vara ett mycket flexibel koncept. Enligt Graham är det lika med det värde som går att mäta med fakta som tex:
-Utdelningar
-Vinst
-Tillgångar
-Framtidsutsikter

Samtidigt är också bra att veta vad Intrinsic Value inte är, enligt Graham:
-Aktiekursen
-Manipulationer
-Den känslomässiga påverkan
.

“We must recognize, however, that intrinsic value is an elusive concept. In general terms it is understood to be that value which is justified by the facts, e.g., the assets, earnings, dividends, definite prospects, as distinct, let us say, from market quotations established by artificial manipulation or distorted by psychological excesses” – Benjamin Graham, Security Analysis
.
Här i bilden kan man också se att Graham har delat in Intrinsic Value i olika delar som begreppet investering och andra faktorer som spekulation.
.
Klicka för Större Bild


2-Ett flexibelt koncept
När man kollar närmare på syftet med Intrinsic Value enligt Graham så börjar man inse att det är ett obestämd värde där det handlar mer om att försöka hitta ett intervall än att försöka bestämma ett exakt värde. I sitt berömda citat om ”weighing machine & voting machine” förklarar han på ett enkelt sätt hur prissättningen på marknaden fungerar.

”the market is not a weighing machine, on which the value of each issue is recorded by an exact and impersonal mechanism, in accordance with its specific qualities. Rather should we say that the market is a voting machine, whereon countless individuals register choices which are reason and partly of emotion”. – Benjamin Graham, Security Analysis


Med andra ord, prissättningen på marknaden har väldigt lite göra med bolagets verkliga värde och därför ska man inte heller försöka hitta ett exakt “intrinsic Value”, eftersom det är nästan omöjligt när det finns så många olika parametrar. Istället ska man ha ett slags värdeintervall som tex: ett bolag har ett värde på mellan 50-70 kr. Det som är viktigt är att fokusera på om aktiekursen är betydligt högre eller lägre än värdeintervallet. Med andra ord, få ett hum om hur mycket över- eller undervärderat bolaget är.

” The essential point is that security analysis does not seek to determine exactly what the intrinsic value of a given security is. It needs only to establish either that the value is adequate – eg. to protect or to justify a stock purchase or else that the value is considerably higher or considerably lower that the market price. For such purposes an indefinite and approximate measure of the intrinsic value may be sufficient. To use homely simile, it is quite possible to decide by inspection that a woman is old enough to vote without knowing her age, or that a man is heavier than he should be without knowing his exact weight” – Benjamin Graham, Security Analysis


Jag tycker att det här citatet förmodligen är den bästa förklaringen av Graham hur konceptet ska användas på rätt sätt. Som Graham säger att det räcker långt med att man kollar på en persons utseende/kropp för att gissa ett rätt intervall hur mycket hon/han väger. Det är samma sak med aktier och ett bra exempel är att under 2008/2009 behövde man inte räkna fram avancerade värderingsmodeller för att veta att i stort sätt alla bolag på börsen var lågvärderade.

Intrinsic Value är också ett koncept som är så pass flexibelt att storleken på intervallen ändras beroende på osäkerheten i att bedöma ett korrekt värde. Ett exempel som Graham använder sig är ett intervall på $ 20-40 som kan lika gärna ändras till $30-130 senare när det blir mer osäkert. Men det som är viktigt är om aktien befinner sig under eller över intervallet oavsett intervallets storlek.

Ett bra exempel Graham ger är en aktie som heter ”J.I.”, under 1933 som hade ett intersic value – intervall på $ 30 -130. Intervallet var rätt så stort pga stor osäkerhet om de framtida vinsterna kunde komma tillbaka till mer normala nivåer efter att ha gått ner kraftigt under 1929-kraschen.
Vinstutveckligen:
1927…….26,00
1928…….26,90
1929…….20,40
1930…….11,00
1931….….-2,90
1932…….-17,40

Men till och med när intervallet var så stort på grund av osäkerheten så handlades aktien så lågt som $ 10 under 1933. Det gjorde att man ändå hade en bra Margin of Safety när man köpte till priset 1/3 av intervallets längsta nivå $ 30.

För att förklara hans synsätt ytterligare så är det lättare att ge ett mer verkligt exempel från tiden före 1929-kraschen från boken:

Aktien AC, 1922!
Aktiepris:………...... $ 8
Utdelning:………...…$ 1
Vinst/aktie:……….....$ 2
NAV:……..……......$ 8
Intrinsic Value….....$ 20-40

Det betyder att bolaget hade:
Direktavkastning: 12,5 %
Earnings Power: 25 %
Dessutom hade det lika stora nettotillgångar som aktiepriset och därmed fick man bolagets utdelning och vinstkapacitet på köpet. Självklart är det mest intressanta enligt Graham att aktien är långt under intervallet Intrinsic Value.

Om vi tittar på samma aktie 6 år senare.

Aktien AC, 1928!
Aktiepris:…….…. $ 280
Utdelning:………......$ 2
Vinst/aktie:……...….$ 8
NAV:…….…..……$ 50
Intrinsic Value…....$ 50-80

Det betyder att bolaget hade:
Direktavkastning: 0,7 %
Earnings Power: 2,8 %
Det är en stor förändring och aktiekursen har gått upp cirka 35 gånger fast utdelningen och vinsten har däremot inte haft en liknande utveckling. Det som är viktigt att känna till här, enligt Graham, är att man behöver inte räkna exakt om bolagets intrinsic value är $ 62 eller $ 71. Detta eftersom aktiekursen befinner sig på $ 280 och det är klart över intervallet på $ 50-80, vilket är det som Graham hade bedömt som en rimlig värdering utifrån de fakta han hade.

Så här skulle utvecklingen mellan aktiekurs och intervallet Intrinsic Value kunna se ut!

Klicka för Större Bild


För att förstå hur en sådan kraftig uppgång på aktien var möjlig under 1922 till 1928 så kan man titta på Dow Jones index under samma tid. En uppgång på nästan 500 % under 6 år motsvarar en årlig uppgång på 30 %.

Klicka för Större Bild


Här är en kille som sammanfattar begreppet Intrinsic Value på enkelt sätt enligt Graham:


3- Hur ska man räkna?
Tidigare trodde jag att intrinsic value var lika med företagets bokvärde dvs Eget Kapital och senare började jag också kolla på Net/Nets - beräkningar men till slut upptäckte jag att det fanns många olika beräkningsmetoder som Graham använde. Enligt Graham så handlar det inte enbart om företagets Eget Kapital/Tillgångar och det är inte heller hans kända Net/Nets beräkningar eftersom han säger att företagets tillgångar i väldigt låg grad påverkar hur vinsterna och aktiekursen utvecklas.

“But it is a great mistake to imagine that intrinsic value is as definite and as determinable as is the market price. Some time ago intrinsic value (in the of a common stock) was thought to be about the same thing as “book value”, i.e., it was equal to the net assets of the business, fairly priced. This view of intrinsic value was quite definite, but it proved almost worthless as a practical matter because neither the average earnings nor the average market price evinced any tendency to be governed by the book value” – Benjamin Graham, Security Analysis


Enligt honom så handlar det inte heller enbart om intjäningsförmåga” (som han kallar för ”Earnings power”) eftersom det beror väldigt mycket om att kunna förutse framtida vinster vilket är ett opålitligt sätt att värdera ett företag.

“Intrinsic value and earning power, hence this idea was superseded by a newer view, viz, the intrinsic value of a business was determined by its earnings power. But the phrase “Earnings power” must imply o fairly confident expectation of certain future results. It is not sufficient to know what the past earnings have averaged, or even that they disclose a definite line of growth or decline. There must be plausible grounds for believing that this average or this trend is a dependable guide to the future. Experience has shown only too forcibly that in many instances this is far from true. “ – Benjamin Graham, Security Analysis


Så hur ska man räkna Intrinsic Value?
Detta kan tyckas lite konstigt med tanke på att Graham är känd för att kolla på balansräkning/tillgånga, men när man tittar närmare så inser man att han använde flera olika värderingsmetoder för att komma till en bra slutsats. Jag tror också att t ex: Net/Nets och andra ”balansräknings”-metoder var ett enkelt och snabbt sätt hitta lågvärderade bolag. Senare kollade han på helheten för att bedöma intrinsic value, dvs, vinster, utdelning, tillväxt osv.

På samma sätt som ”Balansräkningsmetoder” inte var tillräckliga så var det heller inte tillräckligt att enbart kolla på vinsten. Eftersom det handlar mycket om att kunna prognostisera framtida vinster vilket är svårt och lätt kan bli fel. Till och med Philip A Fisher, en av de mest kända tillväxtinvesterare har sagt:

“Well, I must admit that estimating the present intrinsic value of a business based on an expected rate of growth in a distant and uncertain future is a shot in the dark. The investor just cannot pinpoint how much earnings per share a particular company will earn two years from now. He can, at best, judge this within such general and non-mathematical limits as: about the same, up moderately, up a lot, or up tremendously. As a matter of fact the company's top management cannot come a great deal closer than this..." - Philip Fisher


När man kollar närmare på vilka olika metoder Graham använde så ser man att det var rätt många. Detta indikerar också att man måste ta hänsyn till andra faktorer för att kunna fastställa ett bättre värde. Några exempel är:
-Net/Nets
-Formeln = E(2R+8,5)*Y/4
-Grahams Ten Points:
( som består av 10 olika nyckeltal )
-Skuldsättningsgrad
-Tillgångar
(och kvalitén på tillgångarna)
-Lönsamhet
-Tillväxt
-Utdelningar
-ect.

Så med andra ord finns det ingen självklar beräkningsmetod för att räkna fram Intrinsic Value. Samtidigt är det också viktigt att komma ihåg syftet med beräkningen Intrinsic Value. Det handlar om att ha så kallad Margin Of Safety och eftersom det inte behövs någon precision så behöver man inte heller ha en exakt beräkningsmetod. Därför är det viktigt att man använder flera olika metoder som man själv är trygg med. Det är också något som man ser när olika kända värdeinvesterare använder olika metoder.

Värdeinvesteraren Whitney Tilsons definiton av Intrinsic Value:Hur räknar Warren Buffett fram Intrinsic Value?
Så här förklarar Warren begreppet:

Intrinsic Value can be defined simply: It is the discounted value of the cash that can be taken out of a business during its remaining life. The calculation of intrinsic value, thought, is not so simple. As our definition suggests, intrinsic value is an estimate rather than a precise figure, and it is additionally an estimate that must be changed if interest rates move or forecast of future cash flows are revised. – Warren Buffett, letter to shareholders


Dessutom tycker Warrren likadant som Graham när det gäller ”book-value”. Dvs företagets Eget kapital har väldigt lite att göra med när man ska beräkna intrinsic value.

In all cases, what is clear is that book value is meaningless as an indicator of intrinsic value. – Warren Buffett, letter to shareholders


Så enligt Warren är det värde som kan tas ut från ett företag, det vill säga framtida fritt kassaflöde eller rättare sagt Owner Earnings. Han har tidigare citerat den kända ekonom som har utvecklat DCF, Discounted Cash Flow, dvs nuvärdesberäkning av företagets framtida kassaflöde.

"The value of any stock, bond or business today is determined by the cash inflows and outflows – discounted at an appropriate interest rate – that can be expected to occur during the remaining life of the asset.’ – The Theory of Investment Value. – Warren Buffett, letter to shareholders


Ett annat citat av Buffett:

“The investment shown by the discounted-flows-of-cash calculation to be the cheapest is the one that the investor should purshace – irrespective of whether the business grows or doesn´t, displays volatility or smoothness in its earnings, or carries a high price or low price in relation to its current earnings and book value.” – Warren Buffett, letter to shareholders


Så med andra ord, Warren Buffett pratar om nuvärdesberäkning av företagets kassaflöde när det handlar om Intrinsic Value. Dessutom nämner han också DCF-modellen. I boken The Warrren Buffett Way så finns det ett bra exempel på hur Warren Buffett har gått tillväga när han köpte Coca-cola.

1987/1988 köpte Warren Buffett stora poster i Coca-Cola.

Klicka för Större Bild

Marknaden värderade Coca-Cola till $ 15.1 billion under 1988 och Buffett var övertygad om att Coca-colas intrinsic Value var betydligt högre beroende på tillväxten:
$ 20 billion - 5 % tillväxt
$ 32 billion - 10 % tillväxt
$ 38 billion - 12 % tillväxt
Så med andra ord kunde Warren Buffetts Margin Of Safety vara mellan 30 - 70 % beroende på tillväxten.

Coca-cola var inte så billigt:
P/E:……… 15
P/S:………..5

Men det som var intressant för Warren Buffett var att han insåg att marginalerna för Coca-cola var på väg upp och att vinsten/kassaflödet där med skulle öka kraftigt vilket inte var inräknat i marknadspriset.

Kraftigt ökande marginaler under 1988 och 1994

Klicka för Större Bild

Och ökningen av Vinst & Owner Earnings under samma tid.

Klicka för Större Bild

Resultat: Warren Buffett gjorde en vinst på ca: 30 % årligen de första 5 åren på Coca-Cola. Ingen dålig avkastning.

Så den viktiga frågan blir:

Ska man då använda DCF för att räkna Intrinsic Value?
Bara för att Warren Buffett nämner det så är jag inte säker på att han använder den klassiska DCF-beräkningen. Det finns många olika åsikter om hur Warren räknar fram Intrinsic Value. Ibland får man höra att han inte alls använder DCF och andra säger att han använder en enkel variant av DCF.

Vad vi säkert vet är:
-
Han använder inte dator, Excel/kalkblad och miniräknare.

-Vi vet också att han hatar ”beta” som används i WACC och CAPM som måste användas i en DCF-beräkning!

Med andra ord är sannlikheten att han använder en klassisk DCF-beräkning ganska liten, fast på något sätt så använder han ett slags nuvärdesberäkning, eller kanske inte?? Fick tips av bloggaren värdeinvesteraren om en ett filmklipp där författaren till Snowball - Alice Schroeder, säger att Warren Buffett inte använder DCF och framför allt inga framtida prognoser.


Oavsett om Warren Buffett använder en variant av DCF eller inte så måste man ändå ta hänsyn till nackdelen med beräkningsmodellen som är så populär bland finansanalytiker. Den är baserad på framtida tillväxt/vinsterprognoser och det är väldigt lätt att det blir fel. Vi vet också att Graham var skeptisk till att prognosera framtida vinster och hellre kollade på historiska snitt.

Bruce Greenwald som berättar om nackdelen med DCF!


Hur löser Warren Buffett det med osäkerheten med DCF?
Om vi nu antar att Warren använder en enkel variant av DCF så nämner han tre lösningar som gör att han lättare kan göra bättre framtida prognoser.

1-Circle of Competence!
Genom att kolla på bolag som han vet och kan väldigt mycket om. Det gör att det blir lättare att prognostisera framtida vinster. Dessutom är han intresserad av bolag som har så pass stabil verksamhet att det är lättare att göra framtida prognoser på 5-10 år.

First, we try to stick to businesses we believe we understand. That means they must be relatively simple and stable in character. If a business is complex or subject to constant change, we´re not smart enough to predict future cash flows. – Warren Buffett, letter to shareholders


2-Risken med framtida tillväxt!
Tillväxt skapar inte alltid värde, men av någon konstig anledning så är det en populär egenskap som eftertraktas av många investerare. Tillväxt kan till och med förstöra bolagets värde genom investeringar i dålig lönsamhet.

Business growth, per se, tells us little about value. It´s true that growth often has a positive impact on value, sometimes one of spectacular proportions. But such an effect is far from certain. For example, investors have regularly poured money into the domestic airline business to finance profitless (or worse) growth….//…….The more the industry has grown, the worse the disaster for owners. – Warren Buffett, letter to shareholders


Så lösningen är att investera i de få speciella företag som kan växa med samma eller högre lönsamhet, vilka är inte så enkla att hitta.

Growth benefits investors only when the business in point can invest at incremental returns that are enticing – in other words, only when each dollar used to finance the growth creates over o dollar of long-term market value. – Warren Buffett, letter to shareholders

3-Margin Of Safety!
Genom att ha så stor Margin of safety i sina beräkningar så minskar han risken som kan uppstå på grund av felberäkningar och oväntade händelser. Det bästa citatet om margin of safety har jag hittat i ”The Superinvestor”, anteckningar från en föreläsning av honom själv.

One quick example: The Washington Post Company in 1973 was selling for $80 million in the market. At the time, that day, you could have sold the assets to any one of ten buyers for not less than $400 million, probably appreciably more.

Now, if the stock had declined even further to a price that made the valuation $40 million instead of $80 million, its beta would have been greater. And to people that think beta measures risk, the cheaper price would have made it look riskier. This is truly Alice in Wonderland. I have never been able to figure out why it's riskier to buy $400 million worth of properties for $40 million than $80 million……………//………… there is essentially no risk in buying $400 million for $80 million, particularly if you do it by buying ten $40 million.

You don't try and buy businesses worth $83 million for $80 million. You leave yourself an enormous margin. When you build a bridge, you insist it can carry 30,000 pounds, but you only drive 10,000 pound trucks across it. And that same principle works in investing.
– The Superinvestor, Warren Buffett


Reflektioner kring Intrinsic Value & Margin Of Safety:
För ni som har orkat läsa så mycket så hade jag tänkt dela med mig av lite tankar om ämnet.

Warren Buffett och DCF!
Jag skulle fortfarande gärna vilja veta om Warren Buffett använder något slag DCF och i så fall hur förenklad den är. Förmodligen kommer jag aldrig veta det men om vi antar att den grundläggande nuvärdesberäkningen är ett bra sätt bestämma intrinsic value så skulle man kanske kunna hitta lösningar som förenklar metoden. Varför inte enbart räkna på historiska snitt och nuvarande Vinst / Frittkassaflöde. Det vill säga tillväxten ska inte räknas in (bara det skulle ge en bra margin of safety). Det skulle kanske räcka långt att ha ett litet hum om ifall tillväxten blir lite högre, lägre eller densamma som den historiska.

Lite som att bestämma vilken direktavkastning man vill ha för aktien. Tex: man nöjer sig med en direktavkastning på 5-6 % och är samtidigt ganska säker på att bolaget inte kommer sänka utdelningen närmaste tiden. Anta att man dessutom kan förvänta sig att utdelningen kan växa i framtiden. Det är en enkel men ändå bra utgångspunkt och man kan vara ganska säker på att man får en bra direktavkastning under tiden man väntar på utdelningstillväxt. Det är också en ganska säker investering (förutsatt att vinsten/utdelningen inte sänks) eftersom risken för att aktien ska gå ner kraftigt är liten när direktavkastningen är så pass hög.

Intrinsic Value!
Det som är intressant är om man skulle jämföra med dagens analyser som använder ordet ”undervärderat” eller ”köpvärt” mot Grahams definition av Intrinsic Value och margin of safety. Man skulle snabbt inse att stor del av analyserna inte håller måttet. Det första är att det finns ingen säkerhet om något oväntat händer. Det andra är att det genereras alldeles för många köp/sälj rekommendationer, vilket är inte alls konstigt när finansmarknaden är ute efter försäljning och provisioner. Om vi tar några typiska exempel:

”SEB Enskilda höjer riktkursen för Sandvik till 150 kronor från tidigare 130 kronor. Rekommendationen är köp.”

”Credit Suisse behåller rekommendation outperform för klädkedjan H&M men sänker riktkursen från 275 till 260 kronor”

Till och med om man följer mer seriösa analyser är det lätt hänt att man köper för dyrt på grund av att analysen är för optimistisk inför tanken på framtida tillväxten. Andra analyser hittar alltid bolag som är lägre värderade än övriga bolag i branschen, men om hela branschen eller börsen är övervärderad spelar detta ingen roll. Hur som helst så verkar det finnas en oskriven regel som säger att det alltid finns köpvärda bolag oavsett hur mycket börsen stiger. Det är också därför metoder som värdeinvestering och Intrinsic value aldrig kommer att bli populära eftersom de innebär att man under långa perioder inte gör några affärer alls.

Det andra intressanta är när man kollar närmare på Grahams definition av intrinsic value och intervallet så inser man att vi tänker annorlunda. Allt för många tänker i termer av ”bestämd prisnivå” som tex: 130 kr och om aktien går ner till 120-125 kr så är den plötsligt köpvärd. Går aktien upp till 140-145 så ska man sälja för att köpa andra aktier som inte har gått upp lika mycket.

Det är kanske inte så konstigt att alltför många analyser och köp/sälj- rekommendationer genererar sämre avkastning än index.

Börsdata!
Det hade varit rätt så intressant om man skulle kunna lägga in olika ”intrinsic value” beräkningar i börsdata där man direkt skulle kunna se utvecklingen i jämförelse med aktiekursen. Det skulle ge en snabb överblick över den historiska och nuvarande värderingen. Därmed skulle det underlätta att hitta intressanta bolag.

Så här skulle det kunna se ut, men det beror också på om man kan hitta intressanta ”Intrinsic Value” -beräkningar som är baserade på de historiska och nuvarande nyckeltalen.

Klicka för Större Bild


torsdag 6 januari 2011

Börslista- och Branschfilter i Börsdata!

Efter några kommentarer och förslag så har vi försökt förenkla sorteringsfunktionen. Tidigare var man tvungen att scrolla ner hela tiden för att hitta nya bolag och det hade blivit ännu jobbigare när Small Cap blir klar.
.
Så därför finns det nu en filterfunktion som gör att man nu kan sortera i olika börslistor och branscher. Genom att klicka på ”Välj lista” och ”Välj bransch” så kommer sorteringsfilter fram


Exempel 1:
Få fram alla banker i Large Cap:


Exempel 2:
Se alla bolag som finns i branscher ”Fastighetsbolag” och ”Investmentbolag” i Large- och Mid Cap!Med andra ord ett enkelt och flexibelt sorteringsfilter som gör det ännu lättare att hitta rätt bolag. Längre fram finns det också möjlighet att ha fler filter som tex:
-Portföljen: Bolag som finns i portfölj.
-Bevakningslista: bolag som man tycker är intressanta att bevaka.
Längre fram skulle man också kunna förfina sökningen genom att ha "Under-branscher" som tex: om man vill bara se alla klädbolag på börsen.

Nu fortsätter vi med att uppdatera Small Cap och andra tjänster som Screener, Info och Snitt-beräkningar, då det är de hjälpmedel som efterfrågas mest. Har ni andra förslag och funderingar som ni önskar får ni gärna tycka till i TYCK TILL -Knappen.


Med vänliga hälsningar
Från Oss på Börsdata!