söndag 16 januari 2011

H&M – Lite tankar inför rapporten!

Tänkte diskutera H&M och det senaste kring bolagets och SHBs oväntade köprekommendation på 400 kr. Jag har försökt att inte köpa så mycket senaste året och väntat på längre värderingar, men det har inte kommit förrän nu när H&M börjar närma sig på 220 ( som lägst gick aktien när till 221 kr).

Så jag började småköpa lite och lade en del köpordrar under 220 och hela vägen ner till 200 kr. Med tanke på de senaste oroligheterna kring bomullspriset, läge försäljning för branschen, allmänt högre kostnader, en del minska/avvakta rekommendationer samt artiklar som ”Analytikerna tror mer på Eniro än H&M”, så hade jag verkligen hoppats på en nedgång till 200 kr i bästa fall.


Men Handelsbankens ”tjurade” för en uppgång.
Den alltför optimistiska köprekommendationen kom i torsdags och med en uppgång på 3 % så blev sannolikheten för nedgången mindre. Jag vet inte vad man ska säga och är lite ambivalent över analysen. Irriterad över att den bröt den kortsiktiga nedgången men samtidigt lite positiv över uppgången. Det är ändå en bekräftelse på att H&M kan vara värd mycket mer.

Win-Win oavsett upp/nedgång!
Om det går upp så är det helt ok eftersom portföljvärdet går upp, men å andra sidan om det går ner så betyder det lägre värdering vilket är ännu bättre. Så generellt, en långsiktig investerare som satsar på kvalité tjänar oavsett riktning på börsen. Snacka om ”dubbel-hegde”!

Men jag tror inte jag håller med om att den är värd 400 kr. Lite för optimistiskt med en uppvärdering på 80 %. Kanske inte just nu, men det är fullt möjligt om 3-5 år. Om vi antar att vinsten blir ca 12 kr för 2010 och växer med 15 % så kommer vinsten hamna på 18-21 kr om 3-4 år. Med ett nuvarande P/E-tal borde aktien värderas till 350-400kr.

Så här stod i köp rekommendationen:

Handelsbanken Capital Markets upprepar rekommendationen köp på H&M. Med ett antagande om en ihållande ebitda-marginal om 26 procent får Handelsbanken fram en kassaflödesbaserad riktkurs om 400 kronor, vilket skulle innebära en uppsida i aktien om 80 procent. Det framgår av en analys daterad den 13 januari.

Nordea Markets sänker riktkursen för H&M till 260 kronor från tidigare 280 kronor. Rekommendationen är fortsatt köp. H&M B stiger med runt 3 procent under hög omsättning i den inledande handeln på Stockholmsbörsen på torsdagen.Källa: Nyhetsbyrån Direkt


Ebitda-marginal på 26 % och en kassaflödesbaserad riktkurs?
Vad innebär det?
Jag antar att med ”ihållande ebitda på 26 %” så menar de med oförändrade marginaler. I mina tidigare beräkningar var ebitda-marginalen (rörelsemarginal + avskrivningar) ca: 24-25%. Det kan också betyda att SHB förväntar sig oförändrad bruttomarginal på ca 60-61 %. Vilket är lite för positivt.

Är det realistiskt med så höga marginaler?
Förmodligen inte, men det kan ta ett litet tag innan prisökningarna i råvaror och transport kan slå igenom. Många så kallade ”Experter” tror på en värdering mellan 220-250 kr pga högre kostnader som påverkar hela branschen. Till exempel så tror JP Morgan på en riktkurs på 174 kr på grund av fallande vinster under 2011 och 2012. Så JP är tydligen ”Bear”. Så om man ska lyssna på dessa herrar så blir det ett slags ”intrinsic value intervall”400-175. Men samtidigt måste man också räkna in den svaga dollarn Vs. SEK vilket kommer påverka resultatet positivt.

Tänkte på Warren Buffetts Citat i det tidigare inlägget ”intrinsic value”:

Now, if the stock had declined even further to a price that made the valuation $40 million instead of $80 million, its beta would have been greater. And to people that think beta measures risk, the cheaper price would have made it look riskier. This is truly Alice in Wonderland. I have never been able to figure out why it's riskier to buy $400 million worth of properties for $40 million than $80 million – Warren Buffett


Så med andra ord, teoretisk om H&M:s aktiekurs varierar för mycket så kan man få ett högre“beta-värde” (som mäter Volatilitet och högre värde än index betyder högre risk. ) Det innebär i sin tur att investerare kommer att ha ett högre avkastningskrav för den högre risken och kommer att värdera H&M ännu lägre. Om vi antar att de använder Beta, CAPM och WACC i samband med diskonteringsräntan/DCF.

Kassaflödesanalys & DCF!
Om vi nu antar att SHB har försökt göra en seriös analys så misstänker jag att den optimistiska värderingen kan beror:

-EBITDA: ser att SHB nämner Ebitda-marginal och det är väldigt lätt att man väljer att använda EBITDA som vinst- eller kassaflödesmått när man vill visa en högre vinst.

-Tillväxtförväntningar. Om H&M:s vinst växer med 15% eller högre närmaste 10 åren så är 400 inte så högt. Men däremot, om tillväxten blir lägre så har man ingen stor ”Margin Of Safety” förutom att man har ett stabilt bolag. Jag har faktiskt räknat lite på skoj med DCF utan någon tillväxt dvs, NOLL-Tillväxt och då hamnade H&M värdering på mellan 120-170 beroende på vilken diskonteringsräntan man använde.

-Diskonteringsräntan påverkar värderingen mycket mer än man tror. Den är lika med vad man har för avkastningskrav. Om man tex: väljer en diskonteringsränta 8% istället för 10% så kan H&M:s värdering kan öka med 150 kr.

Så det är inte så svårt att "värdera upp bolag" om man väljer att ha en högre tillväxt och låg avkastningskrav. Det är det som är stora dilemmat med DCF-modellen. Använder man för optimistiska värden så är det aldrig dyrt. Å andra sidan, om man är alltför försiktig eller tex: använder för hög diskonteringsränta så blir det en orealistisk låg värdering. Om man väljer att använda en diskonteringsränta på 15 % så hamnar värderingen på 100-120 kr. Därför är jag också väldigt intresserat vilka värden SHB analytikern använde. Hade varit kul om man kunde få se hela analysen.

Vad är H&M:s rätta värdering enligt DCF?
Jag tror inte att det finns något som heter "rätt värdering" eftersom det beror helt på om tillväxten och andra antagande är korrekta. Och eftersom man aldrig vet hur framtide blir så kan man inte heller räkna rätt. Men däremot kan man alltid räkna i intervaller, ni känner säker igen i det från tidigare inlägget.

Så därför tänkte jag gör en enkel DCF-beräkning med så kallade ”två-stegs” där först räknar jag en tillväxt på 10 år och sen diskontera den eviga tillväxten. Eftersom om 10 år vill jag också veta vad aktien kan vara värd om tillväxten börjar gå ner. Måste också säga att jag inte är 100 % på det internet baserade ”räknaren” som jag använde räknar rätt. Om ni vill göra liknande beräkningar så finns det många DCF räknare på nätet. Dessutom har Blogg kollegan, Mot Miljonen, har gjort ett Excell-mall.

Två DCF-beräkningar!(Hoppningsviss får ni ett hum om vad H&M:s ”högsta och lägsta” värdering kan ligga någonstans )
1-Den optimistiska
2-Den pessimistiska

Antaganden:
-Kassaflödet: 12 kr!
Jag gör enkelt för mig själv och väljer den förväntade vinsten på 12 kr eftersom H&M har inga stora investeringsbehov och historiska snittet för den fria kassaflödet har varit i nästan samma nivå som vinsten/aktie.

-Tillväxt:!
1-Den optimistiska: 15 % under 10 år
2-Den pessimistiska: 10 % under samma tid.
Kanske kan tyckas lite för låg med en tillväxt på 15 % när H&M:s vinst har vuxit med 20% senaste 10 åren och sista året med ännu högre tillväxt. Men vad många glömmer är att omsättningen har bara växt 13-14% dvs i samma nivå som tillväxten på antalet butiker. Så den högre vinsten har kommit tack vare högre marginaler. Därför är det mer realistiskt att förvänta sig en lägre tillväxt när bruttomarginalen går ner.

Den eviga tillväxten: 4 %
Jag räknar försiktigt med en liknande tillväxt i nivå med inflationen. Vilket kan tyckas för låg. Men tänk att den är ”den eviga” tillväxten och man måste anta att ett bolag oavsett hur bra den är kan inte växa för evigt.

Diskonteringsräntan:
1-Den optimistiska: 10 %
2-Den pessimistiska: 11 %
Inte så enkel att veta vad man ska ha här. Men jag använder varken, Capm eller Wacc utan väljer en avkastningskrav på 10% för den optimistiska och 11% för pessimistiska som vill ha ett högre avkastningskrav om vi antar att den pessimistiska tror på ett högre risk. (om man börjar ändra den för mycket så får man extrema värden åt olika håll)

Resultat:
1-Den optimistiska: 270 kr
-Kassaflödet: 12 kr!
-Tillväxt: 15 %
-Den eviga tillväxten: 4 %
-Diskonteringsräntan: 10 %

2-Den pessimistiska: 180 kr
-Kassaflödet: 12 kr!
-Tillväxt: 10 %
-Den eviga tillväxten: 4 %
-Diskonteringsräntan: 11 %

Alltså en intervall mellan 180 – 270 beroende på mad man tror om framtiden och vad man har för avkastningskrav. OBS! Det är så kallade "rätta värderingen" (intrinsic Value) och jag inte räknat med "Margin Of Safety", vilket är viktig om mina antagande visar sig vara helt fel. Hoppas ni kan förstå varför analytikerna kan sällan pricka rätt och samtidigt inser jag nu hur viktigt det är att inte försöka fördjupa sig i att hitta rätt värdering. Om tex: H&M går under 200 och handlas för tex: 170-180 så behöver man inte ens räkna på DCF för att inse att en aktie som har en direktavkastning på 5,5-6 %, P/E-tal på 14 och som växer ca 15 % är ganska billigt.

H&M – Närmaste tiden:
Om man kollar på senaste månadsförsäljningstillväxten:
September: 16 %
November: 13 %
Oktober: 17 %
Så är det kanske svårt att förvänta sig allt för dålig rapport.

Den nuvarande 12mån vinsten/aktie ligger på 11,69 kr:


Jag tror på att H&M:s vinst för 2010 kan hamna på mellan 11,50 – 12,50 beroende på hur mycket marginalerna har gått ner. Det vet vi säkert den 27/januari i samband med bokslut och då får man också veta utdelningen. Som i bästa fall kan bli 10 kr men det kan lika gärna bli 9 - 9,5 kr (men man ska inte glömma att H&M har redan ett stort kassa).

Dags för Kvalitativ analys!
Nu fick jag nog av H&M:s värdering och DCF-beräkningar. Jag hade tänk kolla närmare på marginalerna, H&Ms framtida tillväxt och H&Ms starka position hos målgruppen/kunder.

Det pratas mycket om bruttomarginal och när man kollar på den historiska tillväxten inser man att den är inte hållbar och kanske säkrare med att räkna lägre nivåer. Under senaste 10 åren har bruttomarginalen gått upp från 52 till dagens 61-62 %. Så till och med om marginalen går ner till 55 % så är det fortfarande bra siffra. Samtidigt som jag har sagt tidigare, den grundläggande tillväxten kan kompensera bortfallet av de höga marginalerna. Sen frågan är hur snabbt bruttomarginalen kommer att falla? Tänkte på senaste kommentaren från H&M om priser pga högre kostnader:

”H&M är inte på väg att höja priserna…….//…Tvärtom har bolaget sänkt priserna i år”

Men prishöjningen måste för eller senare komma tanke på de låga priserna i H&M och ökade kostnader. Samtidigt tack vare starka finanser och en balansräkning utan ”netto-skuldsättning” kan H&M lättare hantera liknande problem än sina konkurrenter.

Så här ser den historiska tillväxten för bruttomarginal:


Här kan ni läsa hela artikeln som jag fick av en läsare - H&M:s lönsamhetsschock!

Framtida tillväxten!
Som pratas mycket om! Tänkte därför lägga en tabell och några kartor över H&M:s butiker, vilket borde visa H&M:s framtida tillväxtmöjlighet.

Om vi kollar i vilka Kontinenter/länder som H&M finns i: (ca 43 länder!)
Så här ser fördelningen Butiker/Land.


Man ser tydligt att Tyskland, Storbritannien och Sverige har störst antal Butiker/Area. Kollar man längre ner så inser man att några av Världen största länder/befolkning som: tex Kina, Japan och Ryssland ligger längst ner i tabellen. Till och med USA är relativ få butiker om man tar hänsyn till arean/befolkningen. Kontinenter som Syd Amerika och Australien är inte ens med. Men har hört att Brasilien är kanske nästa land.

Om kollar på detaljerna/land:

Sverige:


Tyskland:

England:

USA:

Kina:

Ryssland:

Japan:


Därför behöver man inte spekulera så mycket om H&M:s tillväxt närmaste 10åren. Dessutom ska man inte heller glömma tillväxt genom:
- Nya märken – COS & Cheap Monday!
- Höja pris utan att sälja mer!
- Återinvestering av egna aktier!


Vad är som gör H&M så special?
Det är förmodligen många saker men det som är viktigt, som Warren Buffett kallar det för ”Moat” är att H&M har på något sätt lyckas skapa stark konkurrenskraft med låga priser på efterfrågad mode (vilket behöver inte vara lika med bra kvalité ).

Så här står det i H&M:s hemsida:

Ett starkt varumärke är en allt viktigare konkurrensfördel. All H&M:s kommunikation syftar till att bygga varumärket på kort och lång sikt samtidigt som erbjudandet förmedlas. Kollektioner, butiker, magasin, PR-aktiviteter, visningar, event och designersamarbeten ska förmedla samma budskap. Kunderna ska känna igen sig och veta vad H&M står för – mode och kvalitet till bästa pris.
.
De har faktiskt lyckas rätt så bra tanke på att H&M:s varumärke värderas till ca 100 Miljarder, dvs den största i varumärket bland detaljhandelssektorn i Europa. Om man jämför med liknande konkurrenter så ser det ut så här:

1. H&M
2. Carrefour
3. Ikea
4. Tesco
5. Marks & Spencer
6. Zara

Här är lite olika små satsningar som förmodligen gör H&M mer konkurrenskraftigt:

-Mode bloggaren Elin Kling, H&M nästa designsamarbete!

-H&M har största twitter användare i Sverige. Över 80 000 och i andra plats kommer Spotify.

-Mer än 6 miljoner användare som gillar H&M i Facebook.

-Apple Aps

-H&M:s Youtube sida – nästan 10 000 som bevakar!

-Sen ska man inte heller glömma att H&M:s belöningssystem för anställda i hela världen. ”Nöjdare anställda bättre = service till slutkunden”.

Det låter som små saker men visar ändå att H&M satsar verkligen på marknadsföring i nya medier som är viktig för sin målgrupp. Man ska inte heller glömma de viktiga "designer-samarbeten". Lägger man också på många av H&M:s butiker finns på mycket attraktiva lägen runt om i världen så början man inse styrkan.

Det som är fascinerande med H&M!
Kollade lite på Youtube och jag blev förvånad över att det verkar finnas många kunder som är beredd på att vänta i långa köer och fajtas för några klädplagg dvs, ”design kollektion” eller att vara bland de första i de nya H&M butikerna som öppnas i landet!

Så jag gjorde en liten Youtube-Klipp över H&M butiker runt om i Världen för att visa styrkan med ”H&M:s varumärke" som glöms bort när man diskuterar om framtida ebita-marginaler, brutto-tillväxten, och kvartalsförsäljning.

35 kommentarer:

 1. Intressant som vanligt. Vill du vara riktigt konservativ antar du att den eviga tillväxten är noll, för skulle företaget aldrig sluta växa, skulle det bli oändligt stort.

  Tycker du inte att värderingen är hög? Är det inte mer intressant att försöka hitta välskötta bolag på de mindre listorna, som då inte är upptäcka och kan värderas lågt?

  SvaraRadera
 2. instämmer med föregående, mkt intressant. En fundering. Såg inte att du tog upp transportkostnader som väl varit ökande på sistonde.

  Hur stora är dessa för HM ungefär? Och med tanke på Peak Oil som du tagit upp tidigare kunde det vara intressant om du skrev något om hur det kan påverka HM på lång sikt. mvh

  SvaraRadera
 3. Tack för ett bra inlägg!
  Skulle vara intressant att få veta hur H&M har tänkt sig med expansionen av sina sidovarumärken som COS och cheap monday. Kanske kan en högre tillväxt där dra upp "snittet". Även H&M home har ju potential att växa.

  SvaraRadera
 4. Klockrent inlägg 9/10 poäng. Gillar att du tagit med perspektivet genom nya medier och marknadsföring. Så viktigt!

  I slutet av din film, ser man hur kön leder förbi Zara. Haha!

  Tack

  SvaraRadera
 5. Tack för ett bra inlägg!

  Det skulle vara intressant att få veta hur du har räknat ut DFC siffrorna. När jag räknar baserat på motmilionens kalkyl och den som finns på http://www.moneychimp.com/articles/valuation/dcf.htm så får jag helt andra värden.

  Den optimistiska: ~480 kr
  Den pessimistiska: ~280 kr

  Om man räknar bort skatt blir det
  Den optimistiska: ~400 kr
  Den pessimistiska: ~260 kr

  SvaraRadera
 6. haha galen video:) Jag tror att snacket om ökade transportkostnader är överdrivet, ett sådant scenario bör ju drabba konkurrenterna lika hårt. Företaget fortsätter prestera på topp men marknaden agerar på farhågor..

  Anonym 1) Tänk på att världsekonomin också växer. Det blir orimligt först när vi antar att den eviga tillväxten blir högre än världsekonomins.

  SvaraRadera
 7. Strålande bra inlägg om H&M och hur man bör värdera företaget. Gällande den eviga tillväxten så gör du rätt i att inte sätta den till 0 med tanke på rådande inflation, men 4% kanske är väl optimistiskt...

  Har inte köpt H&M än men kanske skall gå in successivt nu.

  Tycker dock att det fortfarande ser lite dyrt ut om man skall ta hänsyn till margin of safety.

  SvaraRadera
 8. Köpte HM på 224 kr.Tror att det måste komma dåliga nyheter om aktien skall gå ner till 200 kr.
  Tycker att det är bättre att köpa stabila utdelningsbolag,än bolag på smålistorna.Dessa kan visserligen stiga mycket men 80% av dom står bara stilla, och utdelningarna är marginella.
  NISSE

  SvaraRadera
 9. Riktigt bra inlägg i vanlig ordning!

  Tror nog att H&M klarar att leverera tillväxt framöver då man har hela sydamerika orört samt stora delar av Asien kvar.

  Lägg därtill att Weekday, cheap monday Monki, COS samt HM home kan påvisa fin fin tillväxt!

  SvaraRadera
 10. Den Eviga tillväxten
  Tanken med "den eviga tillväxten" är att kunna mer räkna fram en "fair value", eftersom om 10 år så är H&M förmodligen värd något.

  Sen behöver inte 3-4% vara alltför hög tanke på inflationen!

  Hitta nytt H&M i de mindre listorna?
  Det har jag försökt... eller snarare försöker.

  Ju längre man letar desto mer man inser att det är mycket svårt att hitta liknande bra bolag.

  Tänk också att H&M var inte så liten bolag när den börs-introducerades 1974!

  SvaraRadera
 11. Transport/Peak Oil
  Tyvärr så står inga exakta siffror för tex: transportkostnader.

  Däremot så står det, tranportern betydelse!

  "Varorna transporteras sedan med fartyg, järnväg, lastbil eller flyg till olika distributions centraler. Därifrån distribueras varorna direkt till butikerna och/eller till centrala regionala påfyllnadslager. Bästa pris uppnås genom att ha få mellanhänder, köpa stora volymer, köpa rätt vara från rätt marknad, vara kostnadsmedveten
  i alla led samt ha en effektiv distribution."


  Det som är märligt är at i senaste kvartalet Q3, så står det så här:

  "Bruttomarginalen har under tredje kvartalet påverkats positivt av externa faktorer såsom US-dollarkursen, kapacitets-utrymmet hos leverantörerna, transportkostnader och råvaru-priser. De positiva effekterna från dessa faktorer har dock successivt avtagit och därmed haft en mindre effekt än i andra kvartalet 2010"

  Kanske det är som Defensiven säger lite överdrivet rädsla?

  SvaraRadera
 12. H&M:s tillväxt
  Jag misstänker att H&M testar genom att öppna nya butiker/lägen och på samma sätt ideer samt nya märken.

  Jag antar att H&M sen satsar på det som går bra och är lönsamt!

  Ta tex: Senaste kvartalet så hade H&m öppnat 105 nya butiker och stängde ner 15 st.

  Det märliga är att de flesta nya butikerna öppnades i Tyskland & England vilket är mycket märligt tanke på att länderna har störst andel H&M butiker.

  Så med andra ord H&M väljer lönsamhet istället för tillväxt.

  SvaraRadera
 13. David
  Själv använde jag mig av:

  http://www.gurufocus.com/fair_value_dcf.php

  och där valde jag:

  Earnings Per Share: 12
  Growth Rate: 10 years * 15 %
  Terminal Growth Rate: 4%
  Discount Rate: 10%
  Book Value: 0

  och så fick jag ca 270!

  Det verkar som att det är stor skillande beroende på vilken "kalkylator" man använder :)

  SvaraRadera
 14. Defensiven
  Helt rätt! Tanke på H&M starka finanser och varumärke så kommer andra bolag som KappAhl, MQ, RnB osv, ha det ännu svårare. Det är lite som de klassiska stora bolagen i USA, (Coca-cola, P&G, Johnson&Johnson) där de klarar sig när det blir tuffa tider och på så sätt konkurera/köper ut sina konkurrenter när det vänder. Det kan lika gärna vara samma sak med H&M, dvs kan fortsätta att etablera ut medan andra företag måste sakta ner.

  Som man säger "Cash Is The King" i dåliga tider och H&M saknar det knappast :)

  SvaraRadera
 15. Erik
  Det är nåt som jag har tänkt på 4-5% kan låta lite högt men samtidigt om man kollar på den historiska inflationen så ligger den på ca 3-4%.

  En annan intressant sak är att om man tex: ändrar den siffran till 5% så ändras värderingen så mycket som man tror. Det vill säga "Diskontering av evig tillväxt" påverkar mycket mindre än man tror!

  "H&M under 200"
  Om du är ute efter en bra Margin Of Safety så är självklart bättre vänta tills aktien går under 200. Fast själv är jag också en utdelningsinvesterare och har lite svårt att hålla mig ifrån köp-knappen när direktavkastningen börjar närma sig 5%-nivån :)


  .............


  Nisse

  Det är nog inte så lätt att den går ner mot 200 och ännu svårare under 200. Som du säger måste komma negativa nyheter om bolaget eller så kommer en kraftig nedgång på hela börsen. Det är också därför jag inte törs köpa allting på en gång ifall om det kommer en nedgång som man inte har väntat på.

  Fördelen med HM att man får stabila utdelningar under tiden!

  SvaraRadera
 16. Tack för ett mycket bra inlägg som blev stjärnmärkt i RSS läsaren ;-)

  Jag siktar också på att köpa på mig mer HM och jag gillar värderingen 227 och neråt :)

  Jag skulle också vilja kommentera det här med DCF beräkning och det man gör innan nämligen att estimera owner earnings för företaget över minst fem år. Det jag själv tycker att är själva knäckfrågan för att lyckas med en korrekt beräkning av det verkliga värdet är att man vet hur företaget fungerar. Ju bättre insatt man är i "tänket" kring företaget desto lättare blir det att uppskatta owner earning.

  Och bara genom att göra en OE analys så lär man ju känna företaget mycket bra, det är svårt att komma igenom det annars.

  Sedan det här med vilken vikt man skall lägga vid att kunna uppskatta företagets värde? Jag tror man gör rätt i att vara pessimistisk till sin egen förmåga att beräkna nuvärdet med DCF om man inte sitter som chefsekonom på det valda företaget. DÄREMOT ger själva processen väldigt mycket att göra det. Man brukar förstå hur stabilt det valda företaget verkligen är...

  Ha det gött!
  /Mot Miljonen

  SvaraRadera
 17. Ole

  Fantastisk interessant læsning -
  stor tak.

  Den svenske krone er blevet meget
  styrket i 2010 - hvordan påvirket det H&M?

  SvaraRadera
 18. Mot Miljonen!

  Håller med att man lär sig värdera eller rättare sagt att man får bättre bild när man kollar närmare på bolagetsutveckling i tex: Owner Earnings som säger väldigt mycket.

  Bara som att försöka räkna fram bolagets Capex räcker för att man ska börjat tänka i termer hur bolagets kassa används och hur mycket av bolagets redovisade vinst går till aktieägarna i form av återinvestering i bolagets vinstutveckling, återinvestering av aktier, utdelningar eller minska skuldsättning för att säkna framtida konstnader osv.

  Sen är DCF rätt så "diffust" beräkningsmetod där man får ett stort intervall - vilket är kanske det enda sättet få ett hum om intrinsic value (dvs det går inte gör det bättre) om man kollar på Warren Buffetts definition!

  Håller med! Det är roligt att kunna och använda ett enklare variant av DCF! Man får insikt över hur kraftig bolagets värdering kan ändras beroende på olika antaganden :)

  SvaraRadera
 19. Ole
  Tack! Den kommer att påverka H&M positivt, vilket kan förmodligen kompensera en del av dem höga kostnaderna!

  H&M köper i största delen i Dollar och säljer till tex: SEK och EURO!

  Men tanke på att EURO också gått ner kraftigt sista tiden så borde den positiva skillanden vara lägre!

  SvaraRadera
 20. Tack för ett mycket bra inlägg om mitt favvobolag HM! Du har stärkt min tro på bolaget ytterligare.
  Bara direktavkastningen som ökar för varje år med utdelningstillväxten är ju ett skäl till att slå till! Om 20-30 år så...

  Väntar med spänning på ditt nästa inlägg eftersom du får till så bra djuplodande inlägg!

  Riktiga sugkarameller :)
  Hade!

  SvaraRadera
 21. Grattis till att du kommit igång med H&M-köpandet!

  H&M visar hur svårt det är att få fram ett rättvist värde med DCF. Hög tillväxt i många år gör DCF extremt känsligt för antaganden. Jag har inte sett SHBs rapport, men om man antar 10% tillväxt de kommande 15 åren (vilket innebär en fyrdubbling av vinsten under denna period), och sedan 4% evig tillväxt och diskonterar detta med 8.8% (som använts med H&M förut) blir värdet per aktie 412kr + nettokassa. Med DCF går det alltid att ta ett värde man vill ha och jobba med sina antaganden så att man får det värdet. Ovanstående är knappast helt vilda antaganden, men om man bara justerar tillväxten eller diskonteringsräntan med en procentenhet hit eller dit får man ett helt annat värde på aktien.

  Med ett företag som H&M kan man inte som med en traditionell DCF-analys köra en tillväxt i 5-8 år och sedan en evig tillväxt. H&M kommer inte hamna i en "steady state" redan om 5-8 år - man kan växa med nya butiker i mååånga år till. Knäckfrågan för att kunna få en någorlunda vettig DCF på H&M är alltså när marknaden är mättad på H&M-butiker och tillväxten endast kommer från ökad försäljning i befintliga butiker. Sedan ska man inte glömma att H&M är fullt kapabla att växa genom nya varumärken och försäljningskanaler som kan ta över tillväxten i takt med att marknaden blir mättad på H&M-butiker. Man har ju redan börjat lite med COS, Weekday, H&M Home, etc.

  Så att försöka få exakta siffror till en DCF ser jag som omöjligt. Om 5-7 år kommer H&Ms vinst ha fördubblats och marknaden kommer fortfarande inte vara i närheten av mättnad. Gör man en ny DCF-analys med ovanstående metodik om 5-7 år kommer man komma fram till kanske 800kr per aktie, precis som man för 5-7 år sedan skulle ha kommit fram till max 200kr/aktie när H&M tjänade 5kr/aktie och aktien stod i 120kr.

  SvaraRadera
 22. Hej.

  Länken till bloggen "Aktietips" som finns i vänsterkolumnen leder till ett inlägg om Karo Bio daterat 11/02-10. Skulle du kunna fixa till länken så man kommer till bloggen startsida istället (som alla andra länkar)

  Tack!

  SvaraRadera
 23. Pengar eller..
  Tack!


  Aktietipset.net
  Fixat!.. Hade fel RSS-länk!  Magnus
  Tja! Tackar..

  SvaraRadera
 24. Tacka så mycket för dina fina analyser! Jag tror att många börjar att köpa H&M efter läsningen, det gör jag också!

  SvaraRadera
 25. Finanstankar
  Du har rätt när det gäller tillväxten. Det finns fler möjligheter längre fran än bara nya butiker.

  Om man kollar historiken så är det enda man "gör" efter 4-5 år är att justara upp aktiekursen och framtida prognoser.

  Det är inte många bolag som samma stabil tillväxt. Det är också kanske därför många som försöker att gissa när det kommer att ta slut och hellre lägger tid på hitta den "nya" H&M..

  SvaraRadera
 26. Hej!

  Tack för en snabb reaktion men länken (aktietips) är fortfarande fel...

  Tack!

  SvaraRadera
 27. I lördagens Di finns en artikel om Buffets bästa investeringar under åren.
  Hälsningar
  NISSE

  SvaraRadera
 28. Tack för en bra tankar om HM. Blev mer sugen på den aktien efter detta.
  /Miljonärsmamman

  SvaraRadera
 29. Jag funderar lite på det här med oändlig tillväxt. Någon gång måste det ta slut. En del bolag kommer att gå bra även om index går ner så frågan är väl om HM är ett sådant bolag som kan köra på i 30 år till? Svårt att veta men något att tänka på om man investerar till sina barn kanske.

  SvaraRadera
 30. 32
  Jag har inte lyckas fixa problemet! Det är något konstigt med RSS-adressen!


  NISSE
  Tack för tipset! Det är lite kontigt att de inte har nämnd See´s Candy!

  SvaraRadera
 31. Miljonärsmamman
  Tack!


  John
  Det är omöjligt att säga vad som ska hända om 30 år. Däremot så finns inga tecken på varför H&M inte kan växa närmaste 10 åren med 10-15%.

  Sen kan H&M, växa genom förvärv, nya märken, prisökning, återinvestering, osv..

  Så länge H&M har och fortsätter att ha en lönsam verksamhet som genererar hög avkastning så kan man alltid dra nytta av utdelningen oavsett om bolaget växer i framtiden eller inte!

  SvaraRadera
 32. Så mycket analys och så störtdyker aktien ändå! Men "keep up the good work", jag tror också utdelningsaktier är en bra placering på lång sikt. Frågan är om HM kan vara en bra ingångspunkt nu.

  SvaraRadera
 33. Hej 4020,

  Som vanligt skriver du intressanta inlägg om detta fina företag. Vad tror du om de tre aspekterna som jag skriver om http://scandinavianspruce.blogspot.com ?

  / S

  SvaraRadera
 34. Oskar
  Hehee :).. Japp! Jag tycker att det är jättebra :).. Nu kan man köpa H&M ännu billigare!  Scandinavian
  Det är relevanta tanker kring rapporten!

  1-inflationstendens: Japp! Och H&M har fördelen att de inte måste höja sina priser när konkurrenterna gör det med det samma men för eller senare måste de göra det! Jag hoppas H&M ska kunna öka priserna i linje med eller högre än inflationen tack vare deras starka varumärke.

  2-Försäljningstrend! Håller med! För tillfälligt kanske man om H&M fortsätter att öppna 10-13% nya butiker årligen så måste den komma om inte marginalerna överraskar under en längre tid.

  3-Stigande konstnader: Kom ihåg också att bruttomarginalen var ganska hög, men det känns som mer eller mindre som engångskostnader!

  mvh
  4020

  SvaraRadera