söndag 29 maj 2011

H&M Bevakning – Omsättningstillväxt del 2

Dags för ett mer konstruktivt inlägg. I det första inlägget så kollade jag på relationen mellan omsättningstillväxt och antalet butiker där utvecklingen var ganska likartad. Det som skiljde var sista årens utveckling på grund av negativ påverkan av valutan och historiskt har valutapåverkan varit kortvarig.

I denna undersökning har jag försökt kolla mer på om det fanns andra faktorer än butikstillväxt som påverkade omsättningstillväxten. De nyckeltal som jag har tänkt titta närmare på är:

1-Storleken på Kvartalsomsättning
2-Butikstillväxt - 36 år
3-H&M Omsättning per Butik
4-Varulager / Omsättning - %

1-Storleken på Kvartalsomsättning
Kan vara intressant att kolla på vilket kvartal som påverkar omsättningen och de övriga nyckeltalen mest. Då har jag utgått från kvartalsvis omsättning och vilket kvartal på året som har mest inverkan på den totala omsättningen.

H&M – Omsättning per Kvartal - Som väntat så är det Q4 som dominerar och motsvarar 31 % av hela omsättningen och i andra hand kommer Q2. Man skulle kunna säga att sommar- och vinterkvartalen borde ha de högsta marginalerna och det kan det också vara bra att veta det är viktigare att Q2 och Q4 kommer med bra siffror.

2-Butikstillväxt - 36 år
Det visade sig att det inte var så enkelt att svara på frågan:

-På liknande sätt undrar jag också över hur mycket av tillväxten som kommer från prisökningen av H&Ms varor?

Eftersom jag saknar prisinformation och tyvärr så är det svårt att räkna fram exakt hur mycket av den totala omsättningstillväxten som historiskt har kommit i från:
-Nya butiker
-Försäljningstillväxt i befintliga butiker
-Prisökning

Så jag bestämde mig för att kolla på den historiska tillväxten av antalet butiker och på det sättet kan vi alla fall få en liten pusselbit. 1974 (börsintroduktionen) hade H&M ca 110 butiker (enligt diagrammet) och 36 år senare 2010 så var den siffran 2206 butiker. Det betyder att H&M har haft:

8,7 % årlig tillväxt avseende antalet butiker under 36 år


Det är inte närheten av det vi är vana vid när man pratar om H&Ms fantastiska tillväxt. Har hört många gånger att H&M har haft en årlig tillväxt på mellan ca 25 -30 %. Jag tror att det är börsvärdet. Vilket också kan betyda att det är nästan samma tillväxt på vinsten.

Men vi pratar nu om omsättningen och om man inte tar hänsyn till marginalerna (största sannolikhet att marginalerna är mycket bättre idag än vad de var 1974) så borde man kunna räkna med 20 % årlig tillväxt på omsättningen.

Om antalet butiker växte med 9 %, vart kommer resten av tillväxten på 11 % ifrån?

Jag tror att resten av tillväxten kommer framför allt ifrån:
1-Försäljningstillväxt: enskilda butiker som startades mellan 1974 och 2000 säljer antagligen mer idag.
2-Prisökning/inflation: En tröja kostar idag mer än 1974!

Tyvärr så tror jag att det inte är så enkelt att räkna fram de olika påverkan men om vi enkelt antar att inflationen varit lika med 4 % så borde försäljningstillväxten vara ca 7 %.

Med andra ord, den historiska tillväxten under 36 år kan se ut så här – fördelat i olika grupper:3-H&M Omsättning per Butik
I det första inlägget så tittade jag på butiks-, omsättnings-, och försäljningstillväxt. Det som behövs är mer en kvalitativ undersökning av hur bra tillväxten är i relation till antalet butiker.

I det här diagrammet ser man att försäljningen per butik har ökat kraftigt i början av 2001/2002 från 46 Mkr till 54 Mkr och senare gått ner under 11 års snitt 51 Mkr. Samtidigt ser man att det finns en tydlig kopplig till valutapåverkan som de tidigare diagrammen. Hur som helst kan det här diagrammet vara ett bra hjälpmedel i kombination med andra diagram som brutto- och rörelsemarginaler för att se kvalitén på tillväx
ten.


4-Varulager / Omsättning - %
Här har jag kollat på omsättningen i relation till H&Ms varulager. Warren Buffett själv har sagt att det bolag som växer med så lite rörelsekapital kan bli ett bra exempel på utmärkta bolag som tex: See´s Candy. Det är lite det som jag ville kolla på. Eftersom H&Ms varulager är den största posten i omsättningstillgångar så kändes det som ett mer relevant nyckeltal att jämföra. Dessutom binder inte H&M så mycket kapital i anläggstillgångarna.

Hur mycket har varulagret växt i relation till omsättningen? Man ser tydligt en kraftig nedgång på varulagret/omsättning efter 2001/2002. Sen vet jag inte om H&M haft ovanligt stort varulager under 2000-2001. Men man kan ändå se den svagt fallande trenden vilket är positiv. Det betyder att omsättningen växer mer än varulager. Det vill säga bolaget växer med mindre rörelsekapital än historiskt och binder därmed mindre kapital och generera mer kassaflöde.

Senaste kvartal Q1-2011 växte varulagret/omsättning över 20 % vilket ansågs vara negativt men kollar man på tidigare årets kvartal Q1-2010 så ser man att den var historiskt låg, 8,2 %
.


Lite funderingar kring omsättningstillväxt

Omsättning/försäljning: i det första inlägget kunde vi konstatera omsättningstillväxten är nästa samma nivå som tillväxten på antalet nya butiker förutom negativvaluta påverkan sista åren. Fast den väntas bli kortvarig om man kollar historiken. Vi får säker en bättre bild nästa kvartalsrapport: 22/juni.

Q2 & Q4: Samtidigt kan det vara smartare att lägga mer vikt vid viktiga kvartal som påverkar mest och det är vinter - och sommarförsäljningen.

Övrig tillväxt: historiskt kan vi nu säga att antalet butiker har växt med ca 9 % och nuvarande tillväxt på 13 % låter ganska bra. Resten av försäljningen har med största sannolikhet kommit från prisökning och försäljningsökning i befintliga butiker.

Och frågan är då självklart; hur mycket kan H&M växa?

Om butikerna växer med 13 % årligen i dagsläget så skulle bara det räcka för att få en hyfsat bra utveckling. Fast då gäller det att:

1-Marginalerna inte faller kraftigt

2-Försäljningstillväxten på nuvarande butiker inte minskar

3-H&M klarar av att höja priserna på samma nivå som inflationen/kostnadsökningen.

Därför blir dessa punkter viktiga att bevaka eftersom jag inte tror H&M kan få samma tillväxteffekt som det har fått historiskt. Då är det framför allt:

-Försäljningstillväxt av befintliga butiker (2206 butiker kommer alltid ha svårare att växa än 100 - 1000 butiker)

-Inflation (när H&M väljer inte höja sina priser) och det känns som att priserna har varit oförändratde eller lägre de senaste 5-8 åren.

Det är lite också därför jag har börjat med dessa inlägg. För att bättre kunna bevaka H&Ms utveckling. När det gäller bevakning av marginaler (som är också viktiga att avgöra kvalitén på omsättningstillväxten) kommer det att komma senare i Brutto-, Rörelse-, och Vinstmarginaler
.

10 kommentarer:

 1. Hej och tack för en jättebra blogg! Hittat hit sen någon månad tillbaka och tycker du skriver väldigt enkelt och bra.

  Vilka aktier har du själv i din portfölJ?

  Mvh / Gustav

  SvaraRadera
 2. Gustav
  Tack!

  I största delen består portföljen av H&M som du har säkert märkt. Jag hade redan ganska mycket H&M som tidigare men andelen öka pga senaste nedgången till 200 kr.

  Sen består portföljen av bl.a:
  -SCA
  -Ratos
  -Öresund
  -Lundbergs
  -SHB
  -AstraZeneca
  -Fortum

  SvaraRadera
 3. Tack så mycket för ditt fina inlägg!

  Dina två artiklar om H&M (9 sidor)samt Fördjupning i Ärsredovisning-del 1 Resultaträkning (17 sidor) har jag redan kopierat till Word och skrivit ut. Det behöver lite mer tid att studera noggran.

  Nokia föll två dagar i rad. Om det faller ytterligare till under 30kr, kanske det är dags att placera lite. Vad tycker du?

  chliu

  SvaraRadera
 4. chliu
  Nokia? Jag har aldrig kollat varken på Nokia och Ericsson. Om jag ska vara ärlig så kollar jag alltid på företag där jag tror att jag kan lite om verksamheten.

  Det brukar oftats bli tråkiga eller ointressanta bolag med enkla produkter. Där går gränsen för min Intelligent :)

  SvaraRadera
 5. Tack för svaret!
  "Circle of competence"!
  Du är en mycket noggran value investor, helt utslutat spekulation.!

  chliu

  SvaraRadera
 6. Hej
  Är en trogen läsare till din blogg (faktiskt så var det denna blog som gjorde mig intresserad att forsätta läsa om aktier), så tack för en bra blogg.
  Men jag har en liten fråga om H&M kassaflöde, ser man tillbaka så har dom ett negativt kassaflöde men det egna kapitalet ökar, hur kan det komma sig? Som du förstår på frågan så är jag inte så där jättebra analys ännu.
  Jag vet att man egentligen ska räkna på OE och då ser det jättebra ut. Det är detta lilla sista som stör mig om kassaflödet när jag läser rapporterna.
  Tack för hjälpen.

  SvaraRadera
 7. Undrande
  Det beror på att "Årets kassaflöde" (den som står längst ner i kassaflödesanalysen) säger inte hela sannigen om vart bolagets pengar tar vägen eller kommer ifrån.

  Om vi kollar senaste åresredovisningen 2010 - Kassaflödesanalysen för Koncernen!

  http://3.bp.blogspot.com/_2vFvSaMFQK0/TURJe29JbdI/AAAAAAAADSQ/idZkRq9Xyz4/s1600/kassafl%25C3%25B6des.PNG

  H&M har i själva verket överfört pengar till kortfristiga placeringar på ca 5 166 Mkr som står under Investeringsverksamheten. I Princip är det likvida medel och det gör att årets "verkliga" kassaflöde blir 5 166 Mkr - 1 530 Mkr = 3 636 Mkr

  Dessutom har H&M gett en utdelning på 13 239 Mkr förra året och ändå hade H&M pengar över till:
  -Investeringar 4,6 Mkr
  -Kassa/Placering 5,2 Mkr
  -Positiv Kassaflöde 3,7 Mkr


  Här har du en bättre bild över hela kassaflödet i H&M:

  http://3.bp.blogspot.com/_2vFvSaMFQK0/TURJVu0KbWI/AAAAAAAADSI/9scgUu-pS7Q/s1600/hmkassfl%25C3%25B6de2.PNG

  Så med andra ord man ska inte fokusera på sista värdet "Årest Kassaflöde" i kassaflödesanalysen. Istället ska man följa kassaflödet hela vägen ifrån kassaflöde från löpande verksamhet till finansieringsverksamheten.

  I andra fall kan positiv kassaflöde vara negativ om tex: bolaget har tagit stora lån i investeringsverksamheten som påverkar "Årest kassaflöde" positiv men som gör att balansräkningen drabbas med högre belåning.

  På sammasätt kan negativ kassaflöde vara bra om bolaget tex: amorterad tidigare lån, Investerat klokt eller om bolaget gjort återköp eller utdelningar.

  Läs gärna artiklarna om kassaflödesanalsen och fokusera gärna på FRITT KASSAFLÖDE innan du lär dig "Owner Earnings"

  Fler artiklar:

  http://40procent20ar.blogspot.com/2011/04/fordjupning-i-arsredovisning-del-2.html

  http://40procent20ar.blogspot.com/2010/03/utdelningen-kommer-ifran-kassaflodet.html

  http://40procent20ar.blogspot.com/2011/01/h-fortfarande-kassako-borsdata-screener.html

  http://40procent20ar.blogspot.com/2010/09/10-ars-fritt-kassaflode-owner-earnings.html

  SvaraRadera
 8. Hej

  Tack för svaret, nu har jag något att läsa i helgen. Alltid roligt att få lära sig nya saker.

  Som sagt tack för en riktig bra blogg och ser fram imot ditt nästa inlägg.

  SvaraRadera
 9. Hm.com lanserar sin nya sajt i dag..


  Alltid nåt! ;) :D

  SvaraRadera