onsdag 28 september 2011

Investeringssparkonto (ISK) - Ingen dubbelbeskattning

Det verkar som ISK-sparare inte kommer få någon dubbelbeskattning på de första insättningarna som jag befarade tidigare. Tack vare bloggkollegorna, Finanstankar, Lundaluppen, Finanskvinnan och Stockman så kan jag förhoppningsvis vara säkrare på att detta stämmer.

Den tidigare uppfattningen jag fick av ISK är att man skattade portföljensvärde + alla insättningar vilket innebar att en vanlig insättning på 100 000 kr riskerade att beskattas som 200 000 kr. (100 000 portföljvärdet + 100 000 insättning). Men detta verkar inte stämma eftersom portföljens värde beräknas vid ingången av varje kvartal. Detta innebär att det första kvartalet borde portföljen värderas till 0 kr eftersom den har inte funnits tidigare. Då är det bara insättningarna som ska beräknas. Detta verkar också vara logiskt eftersom varför ska regeringen skapa ett system där insättningarna skattas dubbelt?

Om vi tar ett exempel (portföljvärdesförändringar tas inte hänsyn till):
-Startar ISK i Januari
-Överför 100 000 kr - Q1.
-Sätter in 50 000 - Q1.
-Sätter in 50 000 - Q2
-Sätter in 50 000 - Q3
-Säter in 50 000 - Q4.

Vad blir skatteunderlaget?
Genomsnittliga statslåneräntan = 2,88 %
ISK-skatt: 225 000 * 0,0288 * 0,3 = 1 944 kr

Finanstankar
gav ett jättebra exempel på man skulle beräkna portföljvärdet (utan att räkna insättningen) vid slutet av varje kvartal så skulle man få exakt samma skatteunderlag.
Med andra ord, med den nuvarande ISK beräkningen får man exakt samma effekt som om portföljvärdet beräknas vid fyra tidpunkter utan att dubbelräkna insättningarna.

Vad är då problemet med insättningar?
Jo! Du får dubbelbeskattning om du tar ut och sätter in pengar från ISK-kontot. Ju flera gångar du gör det desto större skatteunderlag. Det blir i princip omöjligt att försöka ta ut pengar för att undvika kvartalsberäkningarna. Det gör också att det blir olönsamt att handla med belåning när det räknas som insättning och detta kommer att gälla både för ISK och KF efter årskiftet. Jag tror att beräkningsmodellen är tänkt för långsiktiga investerare som sätter in pengar regelbundet.

Exempel på månadssparande:
-första insättning: 10 000 kr
-Insättning varje månad: 1 000 kr


Fler beräkningar som också inkluderar KF!
-Finanskvinan
-Lundluppen
-Stockman

måndag 26 september 2011

Guldkraschen: Öppen tråd

Med guldet ner ca 15 % från toppen senaste månaden och ner 13-14% på några dagar så är det i mitt tycke att ta ordet guldkrasch i sin mun. Guldet gick ner dessutom med ett ras på 5.7% fredags. Andra metaller som Silver föll 34 % senaste tiden.
Alla med lite vett i skallen har haft gott om tid att sälja nyligen, medan förnekelsen har duggat tätt i diverse bloggar som är lågbetalda av guld- & silver annonser. En ledtråd: "If they didn't see the gold bubble coming, they won't know what to do when it gets here."

Fundera på vems ärenden de som rekat att guldet skall gå upp, och alla köprekommendation i syfte att skydda portföljen mot börskrasch? För varje som köpt guld finns det någon som sålt och dessutom flera som har blankat...

Då jag är upptagen i övrigt lämnar jag ordet fritt och diskussionen öppen kring guldets utveckling. Mer omfattande och visa ord kommer inte att komma.

---------------------------------------

PS: Jag hoppas att ni uppskattar ironin i detta inlägg. För er som inte känner igen texten så är detta en direkt kopia från ett av Cornucopias inlägg om börskrasch. Jag har bara ändrat ordet "Börs" mot "Guld" och lite diverse små ändringar i texten.

Nu kan det vara dags att börja tänka om när det gäller guldet och kanske vi kommer inte se någon uppgång till 10.000 oz?

.
...Eller så har jag helt fel och detta är en mindre korrigering till en ännu större uppgång som kommer hålla sig ett tag om vi nu får en allvarlig finansiell kollaps?

...Eller så är detta en tillfällig nedgång pga förändrade marginalkrav?

...Eller så finns det starka intressen som vill manipulera kurserna?

Man kan fortsätta spekulera med många fler "eller"

Sensmoralen med detta meningslösa inlägget är:
Att det är absolut ingen som vet hur guldet eller börsen kommer att utvecklas. Därför ska du ha en egen uppfattning och inte lyssna för mycket på oss bloggare om hur utvecklingen för olika finansiella instrument kommer att se ut. Framförallt lyssna inte på de som gör analyser med hjälp av TA eftersom dessa har alltid bra förklaringar till varför det blev som det blev eller inte blev.

fredag 23 september 2011

Investeringssparkontot (ISK) - Ger mig huvudvärk!

Jag som har varit ganska positiv till ISK tidigare men har nu börjar inse hur krångligt det börjar bli när man försöker räkna fram exakt hur skatteunderlaget eller det så kallade "kapitalunderlaget" blir som ska schablonskattas. Har fått en del kritik för det tidigare inlägget om "hur lönsam är den nya KF". Själv fokuserade jag för mycket på HUR och NÄR ISK blev lönsam affär vid investering i utdelningsaktier på långsikt utan att ta hänsyn till några viktiga problem.

Det är framför allt beskattningen av insättningar som jag inte kollade närmare på och nu ser jag att den är den främsta anledningen till min huvudvärk när jag försökte skriva det här inlägget. Om ISK ska bli attraktivt för sparare så måste beskattningen av insättningar tas bort eller förenklas. Hela upplägget med beräkningen av insättningar är märkligt men regeringen har ingen plan för att ändra förslaget.

Samtidigt hoppas regeringen att den nya ISK ska förenkla beskattningen för småsparare och ska bli en attraktiv sparform. Vid fråga om hur populärt det nya förslaget kommer bli så svarade Peter Nordman;
-bedömningen är att nysparandet i stor utsträckning kommer att placeras i den här kontotypen. Efter 10-15 år ligger kanske hälften av det privata sparkapitalet ligger i den här formen.

Det verkar som om verklighetsuppfattning och sunt förnuft är en bristvara. Mer om problemen med insättningar och skatteberäkningar kommer längre ner.

De punkter som jag har tänkt diskutera:1-Skattesatsen och nya beräkningar för ISK
2-Negativ ränta-på-ränta effekt
3- Lättare att byta från KF/ISK än tvärtom
4- Fördelar med ISK i jämförelse med KF
5- Är First North och Aktietorget med?
5- Anledningen till huvudvärk - Insättningar
6- Beräkning av Kapitalunderlaget
7- Utdelning och ränta är ej inbetalning
-Huvudvärk 1: Automatisk dubbelbeskattning? eller?
-Huvudvärk 2: Aktiva affärer + belåning = olönsam!
-Huvudvärk 3: Hänsyn till Utdelningsdatum!
-Huvudvärk 4: Låsningseffekt!
-Huvudvärk 5: Amortering av lån!

1-Skattesatsen och nya beräkningar för ISKNu har regeringen ändrat den tidigare skattesatsen för ISK i försök att göra den attraktivare för investerare. De har nu tagit bort den fasta procentsatsen på 0,75 % och istället räknar bara med 30 % av statslåneräntan. Skillnaden blir stor när vi har ganska låg statslåneränta och just nu har vi en genomsnittlig statslåneränta på 2,88 % och skillnaden blir:

Gamla skattesatsen:

(2,88 + 0,75 %) * 30 % = 1,09 %
Nya skattesatsen:

2,88 * 30 % = 0,86 %

Det är ca 20 % lägre och den skillnaden kommer bli ännu större i takt med att statslåneräntan går ner. Om man skulle jämföra de olika skattesatserna, KF, gamla ISK och nya ISK så skulle man se den stora skillnaden.
Med andra ord så ökar den totala skattesatsen från KF till den nya ISK med ca 10 %.

Det betyder att det kommer att bli lönsammare efter förändringen av skattesatsen. Tidigare behövdes nästan 1 % -enheter högre direktavkastning för att det skulle löna sig med ISK och nu har den blivit betydligt mindre. Med nuvarande direktavkastning och statslåneräntan är ISK en lönsam affär. Nu har jag ändrat den gamla tabellen över lönsamheten vid olika statslåneränta och direktavkastning. Huvudregeln är att ha lika hög direktavkastning som statslåneränta om utdelningen ska täcka den årliga ISK kostnaden eftersom skattesatsen är lika stor som utdelningsskatten 30 %.

Den här beräkningen baserad på att den uteblivna utdelningsskatten på 30 % kan täcka stora delar av ISK-avgiften vilket gör att ISK depån blir lönsam när man slipper betala vinstskatt. I vissa fall kan det faktiskt vara en plusaffär med ISK om direktavkastningen är betydligt högre än statslåneräntan. Finanstankar har beräknat för H&M och det kan vara en lönsam lösning.

2-Negativ ränta-på-ränta effektI mitt tidigare inlägg så fick jag tipset att man måste räkna med en högre avkastning på portföljen när man inte får utdelningar. Anledningen är att det årligen dras pengar från kontot och för att täcka den förlusten så måste avkastning vara procentuellt högre ju längre tid man investerar. Då handlar det om minst 10-15 år eller mer innan man ser någon större effekt. Sen handlar det också om hur stor den genomsnittliga statslåneräntan blir under dessa år. Det är bra att känna till om man inte har tänkt investera i utdelningsaktier. Själv vill jag helst att utdelningen täcker hela avgiften.

3- Lättare att byta från KF/ISK än tvärtomDet är många som funderar på att vänta med att byta till ISK från det vanliga aktiekontot för att avvakta om det finns andra problem. Det är en klok idé men samtidigt får man inte heller glömma att det kan bli smart "skatteaffär" om man nu har en stor förlust på aktiekontot när man ska byta till en ISK. För det första så får man förhoppningsvis göra ett förlustavdrag så att man får en del av förlusten. Den andra är att man slipper vinstskatten i en ISK om börsen går tillbaka upp. Ett annat alternativ kan vara att gå över till KF innan man byter till ISK. Det blir tyvärr större courtagekostnader men det kan samtidigt löna sig. Sen som allt annat gäller det att man lyckas göra detta i närheten av "botten" vilket är den svåraste biten. Vad jag menar är att det kan vara svårare att byta från ett vanligt konto när man har en större vinst. Däremot så är det lättare att byta tillbaka från en KF eller ISK till ett vanligt konto i fall om man inte gillar det nya sparalternativet. Men tänk på att alla insättningar oavsett om du köper aktier eller inte kommer att beskattas året slut.
4- Fördelar med ISK i jämförelse med KFDet finns många fördelar men den viktigaste enligt mig är att ISK möjliggör ett direkt ägande. Då har man rätt till:-Insättningsgarantin
-Investerarskyddet
InsättningsgarantinOm din internetmäklare som Avanza eller Nordnet går i konkurs (sannolikheten är liten i jämförelse med en traditionell bank som sysslar med utlåning och egen förvaltning) då har du rätt till ersättning upp till 100 000 euro, vilket motsvarar 930 000 kr. Det handlar framför allt om dina likvida pengar på kontot.
InvesterarskyddetHandlar om att en bank/mäklare eller annat institut är skyldigt att hålla dina värdepapper skilda från sina egna tillgångar. Det gör att du kan få ut dina tillgångar vid en konkurs och flytta dem till en annan mäklare. Med nuvarande KF så kan du förlora hela dina likvida medel vid konkurs och dessutom har du inte lika säkert investerarskydd som ett vanligt konto eller ISK.
Andra fördelar!Det kommer vara tillåtet med derivat handel som tex: optioner och terminer. Samtidigt ska det vara möjligt att göra avdrag för utländsk utdelningsskatt. Mäklare som tillhandahåller ISK kommer att beräkna och rapportera schablonintäkten till skatteverket. Det gör att kapitalunderlaget för beräkningen av ISK-skatten blir en "inkomst" i inkomstslaget kapital. Har du ”utgifter” i inkomstslagetkapital, t ex bolån kan dessa kvittas mot kapitalinkomster. En nackdel är däremot att ”inkomsten” räknas om du söker CSN-lån.

Mer om det kan du läsa hos Stockman - Att välja mellan KF och ISK. En liknande jämförelse finns också hos Lundaluppen som har gjort en
sammanställning över skillnaden mellan vanligt konto, KF och ISK.
5- Är First North och Aktietorget med?Tidigare skulle man inte tillåta att man hade så kallade "otillåtna tillgångar" på en ISK. Med det menade regeringen med bolag som var listade i en oreglerad marknadsplats. Det gjorde att bolag som fanns med tex: First North, NGM och Aktietorget inte skulle vara tillgängligt för ISK. Men nu tror jag att man har ändrat det första förslaget och definierat om vad som är "otillåten tillgång". Med andra ord det ska vara möjligt att handla på de mindre listorna om jag nu uppfattat det rätt.
5- Anledningen till huvudvärk - InsättningarNu till det verkliga huvudproblemet där insättningarna till kontot räknas in i kapitalunderlaget och påverkar den slutliga skatten. Det gör att det blir komplicerat att räkna fram den rätta ISK-skatten för att avgöra om det är lönsamt eller inte att byta till en ISK. Nu handlar det inte enbart om handel med belåning i samband med trading utan ett vanligt konto utan lån kan också få flera olika problem som jag hade tänkt skriva om längre ner.
Anledningen till att regeringen vill räkna med insättningar?De själva säger:
"Förslaget i denna del motiveras uteslutande av risken som annars finns att skatt undviks genom att transaktioner sker kring kvartalsskiftena."
Sen har de också en annan motivering där de förklarar att "krediter" inte ska gynnas i förhållande till egna medel:
"Att undanta inbetalningar av kontanta medel som har lånats upp med tillgångar på ett ISK som säkerhet från huvudregeln att inbetalningar till kontot ska öka kapitalunderlaget är dock inte lämpligt eftersom det innebär att investeringar av upplånade medel gynnas i förhållande till investeringar med egna medel."
Jag förstår inte varför mätningar 4 gånger per år inte räcker. Hur har de egentligen tänkt? Ska småsparare försöka sälja sina aktier och flytta pengarna 4 gånger per år för att slippa betala 1 % skatt? Ingen förnuftig investerare kommer överhuvudtaget försöka med tanke på att enbart courtagekostnaderna kommer vara minst 1,2 % vid 0,15 % rörlig courtage (0,15 % * 4 * 2 ). Då kan man istället börja mäta oftare tex: varje månad.

Som jag ser det så försöker regeringen straffa bl.a. de som är daytraders som många gånger enbart har likvida medel på kontot efter tradingpasset varje dag. Det är också den här gruppen som använder stor belåning.

När det gäller regeringens andra motivering att inte gynna kredit i förhållande till investeringar med egna medel så tycker jag också att det låter lite konstigt eftersom då borde alla hävstångsprodukter som derivat och terminer ha liknande straffskatt.
Och hur realistiskt är det?
Om terminshandel kommer att vara tillåten i ISK ska då investeraren betala det totala marknadsvärdet för terminer vilket motsvarar 10 gånger eget kapital? Ta tex: OMX terminen som kan handlar för 10 000 och marknadsvärdet motsvarar för 100 000.
Ska man skatta för 100 000 kr när själv har satsat 10 000 kr? Då skulle nästan ingen syssla med terminshandel..Hur som helst så har regeringen fått mycket kritik och till och både Avanza och Nordnet har hotat med utlandsflytt om insättningarna kommer skattas. Kanske inte så konstigt när de flesta av deras KF- kunder använder belåning. Men nu har de varit lite passiva sista tiden. Har du nu upptäckt nya inkomstmöjligheter med ISK?
6- Beräkning av KapitalunderlagetNär man kollar närmare på hur beräkningen av kapitalunderlaget som ska beskattas i den nya ISK så står det att:"Kapitalunderlaget beräknas varje år och är en fjärdedel av summan av:
1. värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal
2. belopp som betalats in till investeringssparkontot under året
3. värdet av finansiella instrument som förts över till investeringssparkontot av kontoinnehavaren under året
4. värdet av finansiella instrument som överförts från någon annans investeringssparkonto under året."
Det som är intressant är den första och andra punkten, värdet och tillgångarna vid ingången av varje kvartal och insättningar (belopp som betalas in till ISK under åter).

Om man ska försöka skapa en formel så skulle den kunna se ut så här: (OSB! Detta är min egen tolkning av regeringens regler vid beräkning av ISK skatten vilket kan vara fel. Därför tar jag gärna emot förslag på andra beräkningssätt)

Skatt = Kapitalunderlaget * ( 30 % * statslåneränta ) =

Kapitalunderlaget = (( Q1 + Q2 + Q3 + Q4 ) + (alla insättningar)) / 4
Exempel:
100 000 kr
i början och man sätter in 50 000 kr under året. Kapitalunderlaget skulle det bli: (om vi för enkelhetens skull räknar med oförändrad portföljvärde)Med andra ord insättningen på 50 000 skulle öka skattningsunderlaget med 12 500 kr?

Kan det verkligen stämma?Nej det tror jag inte eftersom 50 000 kr kommer öka portföljvärdet och därmed automatisk höjer kapitalunderlaget. Hur mycket det slutliga skatteunderlaget blir borde bero helt på NÄR du gör insättningen.

Om du skulle göra insättningen efter Q1 så skulle beräkningen blir:Om du skulle göra insättningen efter Q3 så skulle beräkningen blir:
7- Utdelning och ränta är ej inbetalningUtdelning och ränta kommer inte räknas som inbetalning. Vilket känns bättre när utdelningen inte kommer beskattas. Däremot kommer beskattningen i samband med återinvestering när det ökar värdet på portföljen.

"Det är enbart inbetalningar till ISK som avser "nya" kontanta medel inom ISK i den bemärkelsen att medlen inte härrör från andra tillgångar som förvaras på kontot eller avser överföringar från ett annat ISK som för öka kapitalunderlaget. Inbetalningar som avser ränta, utdelning och annan avkastning än ersättning vid överlåtelse på tillgångar som förvaras på ISK bör därför inte heller öka kapitalunderlaget."
Huvudvärk 1: Automatisk dubbelbeskattning? eller?Som KF så kan man bara föra in pengar i ett ISK-konto. Det gör att den första kapitalöverföringen kommer att räknas som insättning vilket blir en dubbelbeskattning där man får betala 100 % högre skatt i första året.

Kan det verkligen vara sant att det blir en dubbelbeskattning på 100 % på redan den första insättningen? Tveksamt att regeringen gör ett sådant stort misstag. Jag tror att den första beräkningen på Q1 kan blir lika med 0 när du öppnar din ISK kontot. Det gör att dina första insättningar inte påverkar värdet för portföljen i det första kvartalet och därmed får man inte heller någon dubbelbeskattning. På liknande sätt skulle man kunna göra samma beräkningar för resterande kvartal och därmed skulle ingen av första insättningarna vara dubbelbeskattade. (OSB! Jag är inte säker att det är så)


Huvudvärk 2: Aktiva affärer + belåning = olönsam!
Som jag har sagt tidigare så kommer daytraders eller traders inte att utnyttja ISK när de samtidigt tar stora lån under dagen. Detta är inget problem för min del och andra långsiktiga utdelningsinvesterare som inte handlar aktivt med stor belåning. Hur som helst en lösning för de kan vara att ta lån utanför ISK kontot. Om vi skulle tex: räkna på en person som belånar kontot 50 % dagligen så kommer resultatet bli:


Huvudvärk 3: Hänsyn till Utdelningsdatum!Nu måste man ta hänsyn till när man ska sälja enskilda aktier eller hela portföljen. Eftersom den uteblivna utdelningsskatten i en ISK i de flesta fall täcker nästan hela avgiften. Det är det som gör KF och ISK så attraktiva vid låga räntor och hög direktavkastning. Om man däremot säljer enskilda aktier eller hela portföljen innan man får utdelningarna kan enskilda år riskera bli en förlustaffär i en ISK. På det sättet blir detta ännu en irriteration när köp/sälj beslutet i vissa fall måste anpassas efter utdelningstider.

Huvudvärk 4: Låsningseffekt!Om man av någon anledning vill ta ut kontanter från ISK, kan det vara allt ifrån akuta pengabehov eller att man vill ha pengarna i högre räntekonto tills man hittar ett bättre köp. Då kommer man att få en onödig dubbelbeskattning vid insättning. Det gör att det blir mer eller mindre en inlåsningseffekt där man inte kan utnyttja likvida pengarna lika lätt som tidigare.

Huvudvärk 5: Amortering av lån!Om vi antar att man har en långsiktig belåning i portföljen så kommer man "straffas" när man gör insättning för att minska ner belåningen. Men tänk också på att det beror mycket på när man gör insättningen. Om man lyckas göra den i slutet av året så kommer det påverka 25 % av beloppet. Samtidigt kan det vara bättre att slippa räntekostnaden än att betala en liten avgift. Självklart ännu bättre om man inte har något lån och för de flesta långsiktiga investerare är detta inget problem.

Slutligen!Om du tycker att namnet på investeringssparkontot är den största nackdelen för ISK så får du tänka om. Ärligt talat så får de gärna kallade det för vad som helst om de bara tar bort beräkningen av insättningarna. Varför inte kallade det för "förmögenhetsskattskonto för aktieägarna" helt ok för mig om jag inte behöver tänka på insättningsproblemen.

Så med andra ord, beräkningen av insättningen är kanske det största problemet eftersom den begränsar ganska mycket genom inlåsningseffekter oavsett om man tar lån eller inte. Värdeinvesteraren har skrivit mycket bra inlägg om det inte är så bra när investeringsbeslutet påverkas av skatteeffekten. Det gör att man missar att det viktiga är att göra bra affärer.

Om du upptäckt fler "huvudvärkar" så får du gärna dela med dig och gärna också fler beräkningsförslag eftersom jag inte är 100 på att beräkningen är rätt när det inte finns någon bra färdig beräkning från regeringen.

söndag 18 september 2011

H&M:s Omsättning Q3 och Vinstutvecklingen

I torsdags gjorde H&M succé med en oväntat kraftig försäljningsutveckling för augusti månad. Det är inte alltid man ser att aktien går upp med 7 % på grund av en enskild månads försäljningsutveckling. Men den kraftiga uppgången är ändå befogad eftersom:

-Förväntningarna på försäljningsutvecklingen var låga.

-Föregående år var tillväxten 24 % för augusti månad och att H&M lyckas fortsätta växa med 8 % i år visar styrka.

-Samtidigt får vi veta att H&Ms taktik fungerar, att försäljningen ökar när H&M inte ökar priserna i samma takt som konkurrenterna.

Man skulle kunna sammanfatta det som att det går mycket bättre för H&M medan konkurrenterna och hela branschen har svårare att sälja sina kläder. Dessutom fortsätter H&M med tillväxten av nya butiker och H&M hade 2 325 butiker den siste augusti. 247 fler butiker än föregående år.

Valutaeffekten
Den totala försäljningen för Q3 ökade med 5 % i lokala valutor medan försäljningen efter valutaeffekten blev 1,1 %. Med andra ord påverkas omsättningen fortfarande av valutaeffekten men inte lika starkt som föregående kvartal Q2 där omsättningen påverkades negativt med 9 %.

Ingen tillväxt för Q3
Omsättningstillväxten exklusive moms för Q3 blev bara 0,07 %. Om det är negativt eller positivt får du avgöra men glöm inte att ta hänsyn till att försäljningen för Q3 föregående år ökade med ca 22 % och pga valutaeffekten hamnade den siffran på 14 %.

Omsättningsutvecklingen - Q3 uppdaterad!

Lönsamheten
Den ”positiva” försäljningsutvecklingen kan komma på bekostnad av lägre marginaler nu när H&M valde att inte föra vidare de ökade kostnaderna till kunderna. Kanske inte så konstigt att vinsten kommer att utvecklas sämre än omsättningen när kostnaderna ökar i takt med tillväxten. Antalet butiker och personal ökar, varulager ökar och övriga försäljningskostnader ökar medan H&M fortfarande säljer lika mycket i kronor som tidigare. Så i kvartalsrapporten den 29 september blir det viktig att kolla närmare på lönsamheten och vinsten.

Bomullspriset och EURO
Bomullpriset har fallit kraftigt men samtidigt är priset fortfarande högt i jämförelse med det historiska snittet. Idag ligger bomullpriset på $ 109 och det historiska intervallet ligger på 50-80 dollar.

Europa är H&M:s största försäljningsområde och därför är det viktigt att den svenska kronan inte förstärk för mycket mot EURO. Fast tyvärr så finns det inget tecken på att vi kommer uppleva de höga nivåerna under 2009 igen då H&M hade den högsta lönsamheten under 2009. En positiv valutaeffekt på nästan 10 % och en försäljningstillväxt på 8-13 % gav en total omsättningstillväxt mellan 18 - 23 % under en kort period.

Vinsten för Q3?
Nu när vi vet vad omsättningen för Q3 blev kan vi försöka gissa vinsten för Q3 på ett enkelt sätt. Om vi antar samma marginaler som föregående kvartal, 15 % och dessutom vet vi att höstens marginaler nästan alltid har varit lägre än sommarens så kan vi minska ner dem till 14 %.

Omsättning 26 912 Mkr * 0,14 = 3 768 Mkr

3 768 Mkr / Antal Aktier (1 655) = 2,28 VPA

VPA för Q3-2010 var 2,56 och det betyder att vinsten kan minska med ca 11 % för Q3. Den rullande 12mån blir 9,75 VPA.

Om du tycker att 11 % nedgång är mycket för H&M så komihåg att vinsten gick ner mycket kraftigare under:

Q4-2010: -11%
Q1-2011: -30%
Q2-2011: -18%

Och som jag har sagt tidigare blir det här blir det sista kvartalet där vi förhoppningsvis upplever vinstnedgång och samtidigt kan vinsten gå upp kraftigare än genomsnitt när vi har så negativa jämförelse tal som -18% och -30%.

Hur som helst så kan vi vänta oss en vinst på 10,10 kr för 2011 och vem vet kanske också utdelningen ökar till 10 kr?


söndag 11 september 2011

Börsrobotar, Tradig och Stockholmcasinot OMXS30

Millisekunderdatorer som gör tusentals affärer på några sekunder kommer förmodligen vara med ett tag till. Oavsett vad man tycker om den nya tekniken så finns det alltid för- och nackdelar beroende på vad man har för strategi. Men om du frågar HQ, Erik Penser, Investor och Carnegie som nu har avvecklat sin trading på grund den hårda konkurrensen från robotarna så tror jag inte du får positiva reaktioner.

Själv håller jag med lundaluppen som menar:

Slutligen vill jag hävda att volatilitet inte är ett problem för den värdeinvesterare som kan hålla huvudet kallt (och undvika belåning). Väl valda aktier är tillgångar som ger en avkastning varje år framåt i tiden. Att marknaden värderar dem högt eller lågt är bara en källa till möjligheter för den som inser att värdet är kopplat till den framtida avkastningen - inte till dagspriset.

Jag tycker till och med att det faktiskt är en fördel att volatiliteten har ökat kraftigt när datorerna snabbt drar i väg orderdjupet mycket snabbare upp eller ner beroende på inkommande orderflöden. Med andra ord både upp- och nedgångarna har blivit större. Det gör att vi kan få möjligheten att köpa H&M vid 180, 170 eller lägre fast företagets fundamentala värdering inte har förändras mycket.

Sen kan man diskutera om det är lagligt eller inte, rätt eller fel och om det passar att ha så stor datoriserad handel på Stockholmsbörsen som är så pass viktig för svensk ekonomi. Men en sak som är ganska säker är att börsrobotar förmodligen är här för att stanna. Anledningen är att OMX nu ägs av Nasdaq som tjänar bra på sina robotkunder.Uppfattningar om Börsen!
Det finns många olika negativa åsikter om börsen och aktier. De flesta är generellt negativa till allt som har med börsen och aktier att göra. Sen finns det en annan grupp som tycker att det i princip är idiotisk att äga aktier långsiktigt på grund av den kommande recessionen. Men som vanligt är det vanligaste misstaget man gör att enbart fokusera på aktiekursen. Det är nu man ska börja kolla på att köpa utmärkta bolag till rimliga priser. Självklart är det ännu bättre om man lyckas köpa billigare längre fram.

Har börsen de senaste 10 åren varit dålig investering?
Hur många har investerat exakt som OMX under de senaste 10 åren? Många glömmer att vi har haft IT-krasch, finanskris och nu är en ny nedgång på gång. Samtidigt har jag många gånger sagt att resultat handlar mer om hur man redovisar och mellan vilka tidsperioder man väljer att jämföra resultatet. Sen är det viktigaste att utdelningarna nästan aldrig räknas och på det sättet kan man argumentera för hur dålig börsen har varit. Vi har hört liknande resonemang under 2008/2009 och nu börjar vi höra det igen.

H&M – Totalavkastning på 12 % - 10 år.
Här är ett enkelt bevis på hur de senaste 10 åren har varit. Hade man köpt H&M efter den kraftiga nedgången på nästan 50 % under 2001 så hade man fått en årlig avkastning på 9 %. Lägger man också på alla utdelningar som man har fått under tiden så hade avkastningen hamnat på närmare 12 %.

Jag måste också tillägga att H&M hade en fantastisk tillväxt under 2001-2005 och idag är tillväxten betydligt lägre. Men man ska också lägga märke till att H&M ändå var ganska högtvärderat under 2001.

……….2001………2011
P/E………40…….…19
P/S………3,9……….2,9
Yeild…..…1%............5 %

Den lägre värderingen och den höga direktavkastningen kompenserar ändå den förlorade höga tillväxten. Det som är viktigt att komma ihåg är att det finns många andra bolag som har haft betydligt bättre totalavkastning under senaste 10 åren. Men dessa bolags och betydelsen av utdelningar sopas under mattan när man vill argumentera för den dåliga avkastningen på börsen.

Slutligen vill jag säga att man äger en andel av ett företag och inte en aktiekurs som rör sig upp och ner dagligen. Går företaget bra så kommer också aktiekursen följa efter. Den vanligaste anledningen till att man startar ett företag är att kunna ta del av företagsvinster. Varför ska det vara annorlunda med aktieinvesteringar när du blir direkt ägare i ett företag när du får dina årliga utdelningar?

Här kommer ett debattinlägg av en privatperson som tycker att Stockholmsbörsen kan jämföras med ett lotteri. Vem vet, han kanske alltid har varit negativ till börsen eller så har han kanske förlorat ganska mycket pengar på aktiefonder senaste tiden medan det har gått bättre för fondensgrundare. Tyvärr är detta en uppfattning som många har om börsen.

”Alla har vi hört hur viktig börsen är. Helsidor i tidningar, radioinslag och tv används för att beskriva börsens utveckling. Den är livsviktig för att förse företag med riskvilligt kapital sägs det. Budskapet är så inarbetat att de flesta tror att företagen på börsen får allt som omsätts där. Så är det inte. Bara vid ett enda tillfälle - när ett bolag och bara när ett bolag nyemitterar aktier stämmer det. (Nyemission är ökning av ett aktiebolags aktiekapital genom utgivande av nya aktier.) Då och endast då får alltså bolaget in pengar. All annan omsättning på börsen går i stället till aktiespekulerare. Företagen ser inte ens röken av de pengarna. Av alla de enorma summor som omsätts är nyemission en nästan försumbar del.

Dagligen får vi höra om läget på börsen. Ekonomiska talesmän kommenterar det som hänt samt spår om framtiden. För något annat än spådomar är det inte. De jublar över börsutvecklingen eller beklagar sig över att aktieinnehavare förlorat så eller så mycket. Vad då? Det är ju ren spekulation! Ingen beklagar när lotter inte utfaller med vinst. Men väl när börsen faller en smula. Båda företeelserna spelar så att säga i samma division.

Ett exempel kan belysa hur fel man ofta beskriver en förlust: Någon går in med en tjuga vid ett spelbord. Vinner 500 och spelar sedan bort pengarna. Han har inte förlorat 520 kronor, utan 20. Allt över 20 kronor är vinst. Även från 500 kronor och nedåt räknat. Det finns ett uttryck också, som använts under lång tid och som närmast blivit till sanning - att aktiespara. Inget kan vara mer fel. Sparande är något annat. Det finns till och med en förening som heter Aktiespararnas förening. Vilseledande, inte sant? Föreningen borde heta Aktiespekulerarnas förening. Det vore mer renhårigt. Aktiespekulation är inget annat än försök att skaffa sig arbetsfria inkomster. Inga pengar skapas emellertid utan arbete. Det är mervärdet av andras arbete i verksamheterna man är ute efter. Mängder av människor livnär sig på denna handel. En handel som själv aldrig skapar mervärden. Den tär i stället på de som skapar.

Nobelkommittén föll för några år sedan för frestelsen att dela ut Nobelpriset till en ekonom som funnit på ett system att lura skjortan av sina medbröder. Aktieköp förser bara tidigare aktieägare med vinster. Så rullar börsen vidare i en oupphörlig karusell. Timme för timme. Dag för dag. År för år. Och allt har målats upp som något enastående värdefullt. Till och med våra inbetalade pensionspengar spekuleras med på börsen. Ofantliga fonder tar ut avgifter av dig för att spela med dina pengar. Så nog finns det ekonomiska intressen som inget hellre önskar än att allt fortgår som vanligt. Ett led i intressenternas marknadsföring är att benämna verksamheter vid tilltalande. men vilseledande namn. Tyvärr fortgår det här eländet över hela världen. För närvarande finns inget hållbart och tillräckligt attraktivt alternativ. Är det inte dags att slå hål på bubblan - att se med öppna ögon och kalla företeelser för vad de är?”

söndag 4 september 2011

H&M – Singapore & Dålig försäljningstillväxt

Förra veckan gick jag runt lite i närmaste H&M-butik och det var fullt med shoppningsglada kvinnor och som vanligt kö till kassan. Måste också tillägga att det var precis efter lönebetalningen 24/25:e i månaden. Jag var samtidigt inne på KappAhl också och där var det endast 5 personer i hela butiken. När man kollar närmare på prisskillnaden så ser man att KappAhl generellt har lite dyrare kläder än H&M.

Dessutom kollade jag på två andra huvudkonkurrenter till H&M med liknande sortiment som vänder sig till samma målgrupp. Den ena var Cubus och den andra New Yorker. Dessa hade fler kunder inne i butiken än KappAhl men fortfarande inte lika mycket som H&M.

Cubus
Har 260 butiker i Norge, Sverige, Polen, Lettland, Tyskland och Finland. Försöker sälja ”trendiga kläder” med ”kvalite” till rimliga priser. Ganska lika H&Ms motto: mode och kvalitet till bästa pris.
Kollar man på hemsidan så är det en del likheter. http://cubus.com/sv/

New Yorker
Tysk klädkedja som har över 800 butiker i 30 olika länder. Billiga kläder men jag upplever att det är betydligt sämre mode/design än H&M. Däremot är hemsidan ganska lik H&M:s – http://www.newyorker.de/en/

Det syns tydligt att de har liknande butikskoncept och lika billiga kläder. Kan det vara bra att ha koll på dessa butiker i framtiden.

H&Ms försäljningstillväxt 15/9
Inför nästa försäljningsutveckling för augusti månad så kommer H&M presentera hela kvartalets försäljningsutveckling och dessutom omsättningsutveckling inklusive valutaeffekter. Då kan man få en uppfattning av hur mycket valutan fortfarande påverkar omsättningen och samtidigt få inblick av hur kvartalsresultatet som ska presenteras 29/9 kan bli.

Själv tror jag att det tyvärr kan bli dåliga siffror när det gäller försäljningssiffror för augusti månad. Främsta orsaken är att vi hade en riktig bra försäljningsutveckling föregående år
.
Som ni ser på bilden så hade augusti-2010 en försäljningstillväxt på 24 %. Det är kanske inte så konstigt om försäljningen i år inte blir lika bra. Det kan man faktiskt se för juni och juli som hade 5 respektive 3 % försäljningstillväxt samtidigt var det 20 och 21 % föregående år. Men om man tar en genomsnittlig utveckling under de 2 åren så motsvarar det 12,5 % respektive 12 % försäljningstillväxt för juni och juli. Det är inga dåliga siffror när antalet butiker växer med 13 %.

I förra inlägget hade jag skrivit att det är antagligen bara Q3-2011 som är kvar innan vi kan se en vändning från de redan ganska låga nivåerna. Med andra ord Q4-2011 kan vinsten börja växa igen.

Med andra ord, det är ett förlorat kvartal med tanke på att vi också hade ett liknande starkt jämförelsetal i föregående kvartalsresultat då vi hade ovanligt stark omsättningstillväxt och marginaler på grund av positiv valutaeffekt och lägre produktionskostnader. Den positiva nyheten är att det här blir det sista kvartalet med negativ trend och jag tror att nästa kvartal, Q4-2011, kommer bli betydligt bättre. Hur som helst så växer antalet butiker och i början av augusti hade H&M 2 306 butiker jämfört med 2 066 samma tidpunkt föregående år och med den här takten är vi snart på 3 000 butiker.

Premiär i Sydostasien – Singapore
Den första butiken öppnades den 3/9 och intresset var som vanligt stort och lika så den långa kön till butiken som har hamnat i skugga av att Karl-Johan Persson inte kunde åka till butikspremiären i Singapore. Filmklipp på butiksöppningen igår:


Så här såg det ut inne i butiken!

Lågkonjunktur/Recession!
Det är mycket diskussioner om hur H&M kommer att klara den eventuellt kommande krisen. Det vanligaste argumentet brukar vara att konsumenter kommer att dra ner sina köp och att det främst kommer att påverka konsument- och sällanköpsvaror. Själv tycker jag att den är en grov förenkling av verkligheten som finansbranschen är duktiga på att göra i samband med analyser. Det var likadant när bomullspriset var för högt och många nedgraderade H&M fast det finns många andra faktorer som är lika eller ännu viktigare.

Jag tycker att H&M både har en stark pris- och märkesposition som gör att bolaget kommer att klara krisen mycket bättre än många andra bolag. Dessutom är den höga avkastningen, finansiella styrkan och lönsamma tillväxten betydligt mer intressant än makroekonomiska faktorer.

Tidigare har jag diskuterat huruvida H&M har en fördel under lågkonjunkturer pga deras låga priser. Det vill säga fler kunder/marknadsandelar när konsumenterna har mindre pengar i plånboken. Men samtidigt är en annan fundering att största andelen av H&Ms kunder kan bestå av låginkomsttagare och ungdomar som kan få det ännu tuffare under lågkonjunkturen. Så jag tror inte det är så enkelt att dra slutsatser beroende på priset utan också försöka ta hänsyn till H&Ms nuvarande kundgrupp.

Den andra viktiga aspekten som inte diskuteras är att H&M faktiskt kan dra fördel av lågkonjunkturer. H&M har idag många av de bästa platserna i städer och köpcentrum och jag tror att en av anledningarna till att H&M inte har växt kraftigare är att det kan ha varit svårt att hitta de bästa butiksplatser. Däremot så kommer det bli betydligt lättare att hitta fler butikslägen under lågkonjunkturen när H&M inte behöver ta hänsyn till tillväxttakten när det har så pass stabil verksamhet och 25 Miljarder i kassan. Samtidigt är H&M en mycket attraktiv hyresgäst för många fastighetsbolag som vill ha finansiellt starka hyresgäster som också attraherar ett större antal besökare och kunder.

Man ska inte heller glömma längre:
-Produktionskostnader,
-Bomulls- och råvarupriser
-Transportkostnader
Det är exakt vad som hände under 2009/2010 när H&M hade historiskt höga marginaler. Vi ska inte heller glömma att valutaeffekten påverkade också positiv.

Jag vet inte om man kan kallade det för en del av analysarbetet att kolla på youtube-klipp på nätet men det är ändå fascinerade att se hur hundratals personer väntar i en kö under flera timmar för att komma in i H&Ms nyöppnade butiker. Det är ännu mer intressant att se att detta händer i USA och under 2010/2011 när landet har stora ekonomiska problem redan. Jag tror att det säger mycket om hur bra H&M har lyckats kommunicera med sin största målgrupp, ungdomar.

1: November-2010, Pioneer Square in Portland. Ungdomar som har väntat 12 timmar

2: Maj-2011, Downtown in Harborplace. Bra förklaring till varför

3: Juli-2011, Buffalo in New York. 500 personer på kön