torsdag 27 oktober 2011

FA-Översikt - Den första mallen

Jag lägger upp den första mallen och hoppas på att den första versionen kommer bli en intressant början för många investerare som vill ha ett bättre analysverktyg inom FA. Det finns nästan inga begränsningar på hur många andra jämförelser eller nyckeltal man kan göra med mallen och kanske den kan utvecklas till flera sidor längre fram.

Jämförelse NyckeltalFA-data kan man presentera på olika sätt. Tex: Bruttoresultatet kan presenteras som:
1-Bruttoresultat Mkr
2-Bruttoresutlat Per Aktie
3-Bruttomarginal-%

För den här mallen så har jag valt att enbart visa bruttomarginalen som jag tycker är ett bra nyckeltal för lönsamheten. Det vill säga denna mall ska inte fungera som endast faktablad där man hämtar information utan syftet är att kunna se de viktigaste nyckeltalen som ger bra uppfattning om bolagets tillväxt, lönsamhet, kassaflöde osv. Däremot så finns det möjligheter att utveckla andra format där man kan se historiken för resultat- och balansräkningen och kassaflödesanalysen med hjälp av denna mall.

PDF-FilJag tror inte jag har varit tydlig tidigare med vilket format mallen ska visas. Jag har valt att visa som en PDF-fil pga många fördelar som tex: anpassningsbar för ett större format och snabbt att ladda och läsa utan krav på flash eller andra tekniska hinder. Tyvärr så är dessa idéer för tillfället inte tänkt för börsdata pga. det är riktigt svårt att göra liknande lösningar för hemsidor.

Vad syftet med mallen?Det första syftet är att kunna se den historiska utvecklingen mer i detalj för de allra viktigaste nyckeltalen för en FA-analys. Detta kommer spara tid eftersom det är tidskrävande att göra egna jämförelser för 10 år tillbaka och senaste kvartalen samt rullande 12 månader. Sen finns det jämförelser som är svårt att hitta. Tex:
-Fritt Kassaflöde
-Owner Earnings
-Nettoskuldsättning
-ROIC
-ROA
-Enterprise Value

Den andra delen är att det ska fungera som ett bevakningsverktyg efter varje kvartalsrapport. Där ska man lätt kunna följa utveckling för varje kvartal i jämförelse med tidigare kvartal/år och samtidigt kunna följa utvecklingen för rullande 12 månader för alla nyckeltal.

Vilka Bolag?Jag kommer jag enbart fokusera på "de bästa" bolagen som tex: stabila utdelningsbolag och då kommer jag inte lägga några begränsningar på någon lista eller länder. Det kan lika gärna vara Axfood, Swedol, Skåne-Möllan, Fortum eller Coca-Cola.

Här kommer PDF-filen som går ladda ner från box.net!


lördag 22 oktober 2011

Nytt Projekt - Komplett Värderings Översikt

Som jag nämnde tidigare så har jag jobbat ganska länge med en ny mall som jag tror kommer underlätta att värdera och jämföra olika börsbolag. Idén utvecklades i samband med mina kvartalsbevakningar av H&M eftersom jag behöver mer detaljerad info för att kunna följa bolagets utveckling och samtidigt lättare kunna jämföra nuvarande nivåer med de historiska. Då är det viktigt att kunna se varje enskilt kvartalsresultat och samtidigt kunna följa förändringen för rullande 12 månader direkt efter varje ny kvartalsrapport.

Jag har också fått många bra idéer tack vare utmärkta förslag från börsdatas användare om vilka nyckeltal och funktioner som skulle vara intressanta. Dessutom har jag fått in en del intressanta förslag om att utveckla något med högre kvalité (dvs fler nyckeltal fast för ett mindre antal bolag) för de som vill bevaka sin egen portfölj eller följa de mest intressanta utdelningsaktierna som tex: listan för Utdelningseliten.

Utanför ramarna!
Det jag har funderat länge på är vilka funktioner som jag gärna skulle vilja ha i en bolagsinformation när jag gör analyser. Jag har försökt att tänka som om man inte hade ”några begränsningar” avseende storleken eller utseendet på översiktsmallen. Det jag kom fram till är:

1-Många nyckeltal
Ett 40-tal nyckeltal inom:
-Omsättning
-Vinst/Utdelning
-Lönsamhet
-Kassaflöde
-Finansiell struktur
-Värdering

2-Visualisering
Att kunna se allting i diagramformat.

3-Både Historisk & Detaljerad Översikt
Möjligheten att få: (för alla nyckeltal)
-10 års historisk - År
-3 års historik - Kvartal + Rullande12 mån

4- Genomsnittlig utveckling
Att kunna se den årliga utveckling och snittet för:
-10 år
-5 år
-3 år
-12 mån

5- Jämförelse med index
Möjligheten att kunna jämföra alla enskilda nyckeltal med börssnittet.

6- Allt på en enda sida
All denna information ska finnas på en enda sida för att snabbt få en bra översikt.

Är detta möjligt?
Det är i alla fall ett försökt att lösa dessa problem med den nya mallen. Jag kommer att lägga upp det första exemplet av den fullständiga mallen i nästan inlägg!

Här kommer en kort presentation för mallen. Bläddra genom att trycka på play knappen!

tisdag 18 oktober 2011

Nordea & lågpresterande fonder

SVT rapporterade i måndags att avkastningen för Nordeas fonder är olönsamma. Till och med betydligt sämre än index. Ingen nyhet precis men jag tycker ändå att det är bra att det kommer fram. Fonder har nästan alltid varit uselt placering för spararna medan en utmärk inkomstkälla för bankerna.

SVT-klipp från Aktuellt igår:
Idag går det också se ett längre reportage i aktuellt om Nordeas fonder och Morningstars jämförelser mellan storbankerna där Nordea är sämst. Det viktigaste som framkommer är att fondernas avkastning avspeglar avgiften. Ju högre avgift desto lägre avkastning och dessutom verkar det som att det är lättare sälja aktiva fonder till kunderna där bankerna kan ta bättre betalt. I själva verket hade index fonder varit ett mycket alternativ för de flesta.

Nu kollade jag lite snabbt på en av Nordeas Generationsfond som har en avgift över 1 %. Det är en stor fördelning mellan olika länder:


Totalt 183 innehav:


När man samtidigt jämför med indexfonden Avanza Zero under senaste 5 åren så ser man tydligt att den passiva Avanza Zero slår Nordeas Generationsfond med enkelhet. Jämförelsen har gjorts hos morningstars hemsida.

Kanske det är inte så kontigt att fonden har svårt att slå index. Istället för att betala en årlig avgift och övriga kostnader som courtage över 1 % så återinvesteras utdelningarna helt gratis hos Avanza Zero. Det blir förmodligen en total skillnad mellan 3-4 % / årligen.

Om man kollar på de största innehaven hos Avanza Zero:


H&M största aktien och i andra hand kommer Nordea. Så istället för att spara hos Nordeas lågpresterande fonder så kan du i själva verket få återinvesterade utdelningar av Nordea aktien. Tänk dig att en fondsparare år efter år under flera decennier som betalar in några procent av det totala värdet av portföljen för en placering som oftast inte ens klarar följa index. Den bästa tolkningen har jag läst hos Börjesson bok ”så här kan alla svenskar bli miljonärer”. Citerar:

Alla rådgivare är säljare. Gå in på ditt lokala bankkontor och be om råd att placera 100 000 kr på lång sikt i svenska aktier. Vad tror du svaret blir? Att köpa en portfölj av egna aktier som ger en transaktionsintäkt, courtage, på kanske 0,5 procent en gång till banken? Eller att satsa på bankens egen fond som ger banken 2 procent i intäkt på sparkapitalet varje år för all framtid? Du ska veta att om du sparar i tjugo år i en bankfond, så går 30 procent av värdeökningen på kapitalet till banken. T.ex. Under 20 år kan banken total tjäna ca: 128 000 kr på avgifter för 100 000 kr sparade i fonder. Om du istället väljer din egen aktieportfölj blir bankens intäkt ca: 500 kr, en gång.

Fast man ska inte glömma att Spiltans Aktiefond ”Stabil” har en årlig avgift på 1,5 %. Därför är det klokt att sälja böcker om hur man ska bli miljonär och att investera som Warren Buffett för typ för 100 kr och samtidigt marknadsföra Spiltans fonder med hjälp av Aktiespararna. Herr Börjesson vet redan att det handlar om "marknadsföring" och att lyckas få så många "passiva fondsparande kunder" som kan tänka sig betala 1,5 % avgift.

söndag 16 oktober 2011

Nytt projekt & H&M Bevakning

Senaste tiden har jag varit mycket upptagen med ett helt nytt projekt. Det handlar om att kunna se hela bolagets värdering, nyckeltal och utveckling på helt nytt sätt. Tanken är att den ska ersätta den nuvarande bevakningen för H&M och ska kunna användas för alla möjliga bolag. Om man ska sammanfatta det hela så handlar det om att kunna se både helheten och detaljerna på ett snabbt sätt på en enda sida (en enorm stor sida). Detta skulle annars ta flera dagar om man själv skulle försöka ta fram alla nyckeltal och historik. Den är fortfaraden under utveckling och jag hoppas att den blir klar till nästa H&M rapport som jag kan presentera.

Nu till lite tankar kring H&M:s senaste rapport.Är man pessimistiskt inställd till H&M och till börsen i allmänhet så skulle man kunna sammanfatta hela kvartal 3 som:

Omsättningen står helt still medan det öppnas nya butiker, vinsten har gått ner 4 kvartal i rad med en total nedgång på nästan 17 %, marginalerna har försämrats, varulagret har ökat kraftigt. Allt detta för ett bolag som handlas till P/E 20?
Däremot den som är mer positiv till H&M skulle kunna se:

Det var en stabil rapport med tanke på hur det går för branschkollegor som KappAhl och Odd Molly. H&M lyckas bra med kostnadskontroll i en tuff tid. Fortfarande bra tillväxt i lokala valutor, ökar tillväxttakten med fler butiker, börjar se möjligheter för expansion i nya marknader som Australien och Sydamerika, större satsningar för övriga märken som COS, Monki och Weekday.
Det är förväntningarna för nästa år som gäller!Men det som är mest intressant och som jag har diskuterat tidigare är att detta kvartal borde vara det sista där vi ser vinsttapp. Med största sannolikhet kommer vi börja se vinsttillväxt redan nästa kvartal. Detta beror på att:

-Vi har nu haft en fallande vinsttrend under 4 kvartal efter de historiskt högsta marginalerna som vi har sett under 2009/2010.

-Det krävs inte mycket för att vinsten ska gå upp när vi har jämförelsekvartal med vinstnedgångar på mellan -18 % till -30 %.

-Det börjar också bli billigare inköp med lägre bomullspris, kapacitetsutrymmet förbättras och transportkostnaderna börjar gå ner. Med andra ord så tror jag att vi kommer få lite bättre marginaler framöver och lägger man till den grundläggande tillväxten så är det kanske inte så konstigt att vinsten kommer att gå upp igen.

Jag tror också att det är det som marknaden börjat inse och som har lyft upp kursen över 200 kr. Med en tillväxt på 13 % i antal nya butiker så kommer det inte ta lång tid innan vi kommer till toppnivån 11.69 kr i vinst per aktie. Det ger ett P/E på 18 och efter några år så borde vi få ett P/E på ca 15 när VPA hamnar på 13 kr eller högre. Liknande tillväxt kommer vi också se för utdelningen.

Är H&M högt värderat?Alla ni som tycker att H&M är högt värderat har rätt enbart om vi inte räknar med tillväxten alls. Jag tycker att det är viktigt att poängtera det och om man gör en enkel beräkning med hjälp av Grahams formel om vad H&M borde vara värd vid olika tillväxtnivåer så kommer det se ut såhär:

Tillväxt……..Intrinsic Value15 %.................300 kr
10 %.................225 kr
5 %...................150 kr
0 %....................75 kr

Så hur realistisk är det att H&M ska gå ner till 150-160 kr som många hoppas på? Självklart är allt möjligt med nuvarande marknad och världsekonomi men samtidigt måste man ta hänsyn till att ju längre tid det går desto mindre risk för att H&M ska gå ner när bolaget har en tillväxt på 13 % och detta för eller senare kommer att påverka vinsten.

En kort intervju med VD Persson om H&M:s tillväxt


Det som är roligt att se är analytikernas höjningar av H&Ms riktkurs när nedgången uteblev efter kvartalsrapporten.
Barclays Capital har höjt riktkursen till 275
ING Wholesale Banking höjer till köp
UBS höjer sin riktkurs till 210 (200)
Handelsbanken höjer riktkursen till 260 (240)
Pareto Öhman höjer riktkursen till 235
Société Générale höjer sin riktkurs till 270 (250)
Citigroup höjer sin riktkurs till 205 (195)
Cheuvreux höjer riktkursen till 240 (230)
HSBC höjer sin riktkurs till 200 (185)

Ännu en gång ser man att deras analyser anpassas efter hur aktiekursen utvecklas. Hur som helst det här kvartalet måste vara det tråkigast att kolla på eftersom många nyckeltal har gått ner 4 gånger i rad.

OmsättningEfter valutaförändringar och exklusive moms ökade omsättningen med 0,1 % och den rullande omsättningen för 12-mån ökar totalt med 5 %. I princip ingen tillväxt att prata om men samtidigt är det två saker som man ska komma ihåg.
1-Försäljningstillväxten för Q3 var 5 % (tillväxten före valutaförändringar)
2-Föregåendeårs kvartal Q3-2010 var tillväxten 14,2 %.
Dessa är fortfarande ganska dåliga siffror och det lågt ifrån den tidigare omsättningstillväxten på 12-15 % om man kollar på perioden 2003-2009.VinstNär det gäller vinsten för Q3 så har den gått ner med -15 % och den rullande vinsten för 12-mån motsvarar en nedgång på 17 % och den är på 9,64 kr nu. Om vinsttillväxten kommer tillbaka Q4 så borde vi hamna runt 10 VPA för helår.


MarginalerAlla marginaler är ganska nedpressade och jämför man nuvarande marginaler med historiskt snitt så ser man att det förmodligen borde gå upp nästa år.
VarulagerEn ganska kraftig ökning av varulaget som inte ser så bra ut. Tidigare brukade jag kommentera att varulager på 10 % var historiskt bra nivå men 12,2 % känns som att det är kan vara klokt att extrabevaka till nästa kvartalsrapport. H&M anger flera orsaker till ökningen av varulager:
-Expansionen och högre inköpskostnader
-Lägre försäljningen under kvartalet.


Nya butiker & Försäljningstillväxt – LänderH&M största fokusering är på de stora länderna som USA, Storbritannien, Kina, Frankrike och Tyskland när det gäller flesta antal nya butiker. Samtidigt öppnar H&M nästan i samtliga länder fast i mindre utsträckning. För Q3 så är det USA och franchiseländer har varit fokus.

För helår så är det Kina, Storbritannien och USA som har varit viktigaste tillväxtländerna.

När man kollar på Försäljningstillväxten för Q3 och helår så förstår man varför H&M satsar på USA och Storbritannien med en försäljningstillväxt på 20-22%. Medan är det de nya länderna som har de största tillväxtsiffrorna.


Grekland 46 % försäljningstillväxt!Självklart kan man undra hur Grekland kan ha en försäljningstillväxt på 46 % i lokala valutor (41 % efter valutaförändringarna) Tillväxten genom nya butiker i år är bara 13 %. Den enda förklaring som jag ser det är att H&M säljer ”bättre” vid sämre tider och Grekland borde vara den självklara jämförelsen.

USA 22 % försäljningstillväxt!På liknande sätt ser vi att H&M har bra försäljningstillväxt i USA som också har haft det dåligt ekonomiskt. Tyvärr så är det vara 4% kvar av 22 % pga valutaförändringarna. Tillväxten genom nya butiker är bara 5 %. Hur som helst, ännu en gång ser man styrkan i H&Ms affärsidé vid sämre tider när tex: huvudkonkurrenter som GAP måste minska antalet butiker i USA med 21 % kan H&M fortsätta att växa!

En längre Intervju med Karl-Johan hos Bloomberg om bomullspris, transportkostnaderna, internet försäljningen för USA marknaden osv.

söndag 2 oktober 2011

Dokument Utifrån – Snabba Klipp!

Jag hade tänkt skriva ett inlägg om H&M och om senaste kvartalsrapporten men på grund av tidsbrist får det blir ett annat tillfälle. Däremot så har jag sett att det diskuteras mycket kring senaste SVT:s dokument Utifrån som handlar om robothandel som har haft mycket uppmärksamhet i media.

Snabba klipp
Holländsk dokumentär från 2011. Stora delar av finansmarknaden styrs numera av datorer som köper och säljer värdepapper med ljusets hastighet. På bråkdelar av en sekund kan miljarder byta ägare och hela världsekonomin sättas i gungning
. Här är länken till hela dokumentären i SVT-play
!The Alchemists of Wall Street
Glöm inte heller kolla på den tidigare dokumentären som handlar om samma ämne om du inte har sett den tidigare – The Alchemists of Wall Street.Finns i youtube
!