torsdag 24 november 2011

Assa Abloy - FA-Översikt

Stabil, hög vinst- och utdelningstillväxt, marginal förbättringar och högre lönsamhet med bra kassaflöde. Men samtidigt hög investeringsnivå, lite för låg soliditet och en hel del nettoskuldsättning samt en goodwill som är större än Eget Kapital. Det är en bra sammanfattning av Assa Abloy. Det som är intressant är att Assa har en världsledande position inom lås. Det ger ett starkt varumärke och bättre konkurrenskraft.

Assa Abloy är känt sedan tidigare som en stabil utdelningsaktie som också är med bland Utdelningseliten som består av 17 bolag. Det betyder att Assa inte har sänkt sin utdelning någon gång de senaste 11 åren och samtidigt haft en utdelningstillväxt på 15 % årligen.


Vinsten har gått ännu bättre och rullande 12 månaders vinsttillväxt ligger på imponerade 49,7 %. Engångsvinster? Det tror jag inte utan det handlar snarare om Assa Abloys aggressiva förvärv senaste tiden där bland annat köpet av Cardo ingår. Den organiska tillväxten ligger på ca 4-5 %.

Med tanke på de aggressiva förvärven och skuldsättningen så kan man misstänka ett sämre historiskt fritt kassaflöde men det visar sig att bolaget endast delat ut 16 % mer än FCF de senaste 10 åren vilket är helt ok. Däremot blir det fel att kolla på FCF i fortsättningen under några år framåt med tanke på de stora förvärven på senaste tiden.

När det gäller bolag som gör så stora förvärv är det extra bra att kolla både på ROIC (avkastning på investerat kapital) och ROA (Avkastning på total Kapital). Där ser man att avkastningen för förvärven har varit växande vilket alltid är ett bra tecken. Tänk på att det är lättare att kolla på ROA eftersom ROIC tar hänsyn till FCF vilket inte det bästa nyckeltalet i perioder av stora investeringar. När det gäller ROA så bör man också ta hänsyn till att Goodwill består av mer än 50 % av totala tillgångar. Det betyder att om man ska vara någorlunda ”rättvis” så måste man räkna bort goodwill som inte direkt behövs för vinsten och då har vi en total avkastning på ca 20 % vilket är ganska bra för ett stort industribolag med låg soliditet.

Däremot är värderingen kanske inte direkt lockanden med en direktavkastning på 2,7 % men både P/E och EV/EBIT ligger låga nivåer pga. senaste årets höga vinsttillväxt.


Ett stabilt köp? Absolut, men den låga direktavkastningen lockar inte just nu.

Ni som vill se alla detaljer kan ladda FA-Översikten!

2 kommentarer:

  1. Bra sammandrag. Jag håller serieförvärvarna Assa och Securitas på armlängds avstånd.

    SvaraRadera
  2. Assa visade sig var stabilare än jag trodde. Ta tex: marginalerna, brutto- och rörelsemarginalarna har små förändringar i varje kvartal. Om man jämför det med H&M som har ett större variation i både säsong och årsviss.

    SvaraRadera