söndag 30 december 2012

Reflektioner och förbättringar inför 2013


Ju mer man fördjupar sig i bolagsvärdering och olika investeringsstrategier desto mer inser man att det är mer komplex än bara samling av några enkla metoder. Om jag skulle beskriva allting med ett ord då skulle jag välja ordet paradoxal. För mig handlar det mer om motsägelsefulla erfarenheter mot tidigare inlägg om olika investeringsteorier.

Dessutom har jag också en del nya funderingar över det traditionella långsiktighet och utdelnings- och värdeinvestering. Kanske inte så konstigt att Buffett har övergivit en större del av GrahamsCore-Value” strategi och försökt anpassa sig. Fast självklart spelar det också en stor roll att hans snabbt växande portföljsvärde begränsade honom med tiden. Det bästa är troligtvis en kombination av teorier om olika strategier med många års erfarenhet där man använder olika metoder beroende på bolag och värdering. Samtidigt försöka vara mer öppen och flexibelt till det som fungerar bäst i dagens marknad.

Nu är dags för en uppdatering av mitt tidigare inlägg om lärdomar om utdelnings- och värdeinvestering - Strategi funderingar - Back to Basics! (Om ni inte har läst den så gör det. Bra idéer)

Lite korta reflektioner:

1-Funderingar kring utdelningsstrategi
2-Fritt kassaflöde - Men krävs justering
3-P/B och P/S? Nej Tack!
4- Mindre värderingsfokus
5-Långsiktighet?
6-Slutligen - Förbättring av 4020


1-Funderingar kring utdelningsstrategi
De flesta som har följt denna blogg kommer säkert ihåg att de populäraste utdelningsaktierna var bland annat, Kungsleden, Ratos och NCC. Det också dessa aktier som hade gett ut mest i utdelningar för varje investerad krona under senaste 12 åren (2000-2011).

1000 kr investerad gav totalt utdelning i Kr:
-Kungsleden: 4 695
-Ratos: 1 729
-NCC: 1 449

Men nu efterhand vet vi att Kungsleden var tvungen sänka sina utdelningar kraftigt på grund av att större delen av utdelningarna kom ifrån värdeökningen av fastighetsbestånd under 2004-2008. Lika så för Ratos som hade stort belåning i sina befintliga innehav och som har en strategi som gick på att försöka sälja sina bolag till ett högre pris. När det gäller NCC så är det tack vare den starka byggkonjunkturen under 2004-2007.

Visst kan det vara roligt att få 2-4 gånger mer i utdelningar än man har investerad tom om utdelningen sänks kraftigt efter 8-10 år. Men det roligast för de som har haft aktien under senaste 10 åren och inte de som köpte de sista åren och hoppades på liknande utdelningsutveckling.

Det skulle kunna kort sammanfattas en förbättring av utdelningsinvestering genom:

-Det är bolagets framtida intjäningsmöjlighet, lönsamhet, fritt kassaflöde och investeringsbehov som är mer avgörande om hur bolagsutdelningen kommer att utvecklas i framtiden. Då bör man också lägga mindre fokus på historiska och nuvarande direktavkastning, vinsttillväxt och utdelningsandel.

-Dessa tre bolag (Kungsleden, Ratos, NCC) hade också en lågvärdering under 2000 vilket gjorde det lättare att få en sådan fin utdelningsavkastning.  Då ska man kanske vara mer kritisk till dagens populära utdelningsaktier om man inte fullt förstår hur bolaget ska lyckas höja utdelningen. Dessutom populära bolag är oftast högvärderade.  


2-Fritt kassaflöde - Men krävs justering
Nästa fundering bli självklart hur viktigt det är med att analysera bolagets operativa kassaflöde, investeringsbehov och fritt kassflöde. Däremot måste jag också tillägga att det är verkligen inte är så enkelt att räkna fram ett rättviss fritt kassaflöde för vissa bolag och branscher.  Det är framför allt tre saker som gör allting svårare:

-En del bolag har kraftiga förändringar i rörelsekapitalet vilket påverkar värdet för fritt kassaflöde kraftigt fast det har kanske inte så mycket göra med vad bolaget genererar för kassaflöde.

-Många poster inom investeringsverksamheten kan ”manipulera” fritt kassaflödet som tex: försäljningar av tillgångar eller förändringarna inom kortsiktiga placeringar.

-Det används många olika definitioner för ett och samma kassaflödesvärde.  Tex: Ordet ”Operativ kassaflöde” kan betyda fritt kassaflöde för vissa bolag medan kassaflöde efter underhållscapex men före förvärv för andra bolag. Jag har också sett att ordet användes lika ofta som kassaflödet före förändringarna av rörelsekapital som kassaflödet efter förändringarna av rörelsekapital. Och i värsta fall kan det till och med användas som årets kassaflöde.   

Som sagt det är mycket viktigt med fritt kassaflöde men jag kan förstå vissa kritiker som säger att det är lättare att manipulera kassaflödet än resultaträkningen. Därför krävs det en del eget analysarbete där man själv försöker räkna bort dessa störande poster för att få en bättre bild över bolagets verkliga intjäning. Justeringsarbetet skiljer också stort mellan olika branscher och verksamheter. Dessutom gäller det också att veta exakt vilken kassaflödesvärdering det presenteras när man allmänt nämner operativt kassaflöde eller kassaflöde.    


3-P/B och P/S? Nej Tack!
Tidigare var jag lite skeptisk till dessa nyckeltal och själva definitionen lågvärdering ska vara lika med låg P/B och P/S. Idag är jag ännu mer skeptisk. Personligen är jag mer intresserat av bolag med hög lönsamhet, fritt kassflöde och låg investeringsbehov. Du hittar knappats några bra bolag som har dessa egenskaper och samtidigt har hög eget kapital eller omsättning i relation till aktiekurs/värdering.

Däremot så måste jag också tillägga att P/B kan vara värdefull i vissa branscher och företag som kräver stora tillgångar som tex: fastighetsbranschen eller skogsbolag.  Men jag tycker fortfarande att P/B används för flitigt i många bolag som i själva verket säger absolut ingenting om bolagets intjäningsförmåga. Lite samma sak med P/S.

Fast när det gäller P/S så finns det en annan intressant aspekt för vissa bolag som har hög omsättning med låg vinstmarginal. Tex bolag med låg P/S (5 års snitt):
-Axfood: 0,3
-Electra Gruppen: 0,2

och har samtidigt låg vinstmarginal (5 års snitt):
-Axfood: 2,5 %
-Electra Gruppen: 2 %

Om dessa bolag lyckas öka marginalerna med bara några procentenheter kommer det påverka den slutliga vinsten kraftigt. 


4- Mindre värderingsfokus
De som har förlorat mest pengar på börsen har gjort det på grund av köp vid högvärdering. Med jag tror också att det är fler kunniga investerare som har förlorat när de har jagat lågvärderade bolag eller bolag som har fallit kraftigt. Det som är helt motsägelsefulla med det hela är att:

-Som värdeinvesterare så har man generellt längre risk och högre avkastningsmöjlighet om man köper efter kraftiga nedgångar och lågvärdering. (det förutsätter att man har gjort rätt analys och att det går upp igen)

-Lika så kan man riskera att köpa bolag som har alltför högrisk när man främst jagar efter lågvärderade bolag.

 Om man kollar på bolag som tex:
-KappAhl
-Alliance Oil
-PA Resources
-WeSC
-Retail and Brands
-Nordic Mines

Så är det inte så svårt att inse att många som har förlorat i dessa värdepapper har investerad främst på grund av den låga värderingen efter kraftiga nedgångar i förhoppningen att det skulle kunna gå upp igen. Lösning till problemet?

-Att fokusera mer på bolagets kvalitéer som, lönsamhet, marginaler, tillväxt och skuldsättning och mycket mindre på värderingen. I bästa fall så kan man ALLTID börja med att analysera bolaget (om bolaget är värd att investera långsiktigt) innan man överhuvudtaget kollar på värderingen eller aktiekursen.

-Den andra delen är fokus på risken. Många gånger har man valt att bortse den höga risken (tom. om man visste att det var riskabelt affär) på grund av den höga avkastningsmöjligheten ”OM” aktiekursen kunde komma tillbaka till samma eller närheten av historiska nivåer. Det ironiska med det hela är att alltför många citerar ”Graham och Buffett” när de köper dessa riskbolag och använder sig av några enkla värderingsnyckeltal. Att kunna skilja på mellan ”valuetraps” och att hitta riktigt billiga bolag är troligtvis en av de svåraste egenskaperna och det är det som skiljer mellan en duktig och erfaren investerare från en glad amatör.

   
5-Långsiktighet?
Nu till ett mer känsligt ämne. Om man nu vill vara långsiktig investerare - hur lång tid är tillräckligt lång? Eller ska man börja tänka i termer 2-5 år som tillräckligt långsiktighet? Anledningen till att jag har börjat tänka i detta är att:

-Jag har tidigare insett att det är svårt att hitta H&M liknande bolag som kan fortsätta växa och samtidigt kunna ha den höga lönsamheten, kassaflöde och låg investeringsbehov. Det räcker med att kolla 20-30 år tillbaka för H&M för att inse hur bra dessa egenskaper har varit. men det är inte ens säkert att H&M kan bibehålla den höga lönsamheten i framtiden i takt mer kostsammare tillväxt.

-Samtidigt har jag också sett många bolag som har haft en kortare period av kraftiga uppgångar i omsättning, vinst, utdelning, aktiekurs. Dessa bolag har mycket sällan har lyckats bibehålla en längre växande trend än 3-5 år. Sen finns det också en annan grupp av bolag som har varit lågvärderade under olika perioder som 2000-2001, 2004-2005 och 2008-2009. Det har gjort att avkastningen har varit över medel efter 2-3 år.  

Det gör att man funderar om man ska försöka vara mer flexibelt och anpassa investeringstiden beroende på egenskaper som:
-vilken typ av bolag,
-värdering
-framtida tillväxtmöjligheter
-osv.

För vissa bolag så skulle själva värderingen vara ett slags försäljningspunkt medan för andra bolag så skulle olika trender i omsättnings- och vinsttillväxt eller marginaler vara ett argument för försäljning.   

Det betyder också att jag inte är lika övertygad som tidigare att man bara köper bolag som har haft bra utdelningshistorik och har ganska bra värdering idag och hoppas på att den trenden fortsätter under närmaste 10-20 åren. Det kommer också krävas aktiv bevakning av bolagets utveckling.


6-Slutligen - Förbättring av 4020?
Allt detta gör att det känns som att jag behöver förbättra den gamla strategin 4020. Idag har jag en annan uppfattning om bolagsvärdering än tidigare och dessutom har jag också kunnat se hur olika bolag och branscher har utvecklats tack vare arbetet med börsdata. Det är tre strategier som jag tror att man skulle kunna lägga ihop i en enda portfölj. 
1-Utdelningstillväxt
2-Stabila bolag - Värdeinvestering
3-Små bolag - Fritt Kassaflöde

1-Utdelningstillväxt
Här är den gamla utdelningsstrategin som går ut på att hitta bra bolag och starkt kassaflöde som har också har tillväxtmöjlighet och utdelningstillväxt under en längre tid. Lyckas man köpa vid en direktavkastning 4-5% eller högre (beroende på utdelningstillväxt) + återinvestering av utdelningarna.  Det klassiska är H&M vid köp av 200 kr eller lägre. Här skulle man kunna ha 50 % eller högre av totala portföljen för dessa typer av aktier. Försäljning: Helst aldrig så länge bolaget presterar och växer som man vill.  

2-Stabila bolag – Värdeinvestering
Den stora skillnaden mellan den traditionella värdeinvesterings och utdelningsinvestering är att man väljer att sälja efter en kortare period 1-3 år när bolagetsvärdering går upp till mer normala nivåer (om man nu har köpt det billigt). Ett bra exempel är när ett stabilt bolag som Axfood gick ner till 150-160 kr. Bra direktavkastning, låg P/E och låg risk. Inte så konstigt att bolaget gick upp till 230-240 efter ett år. Men om man väljer att köpa Axfood idag så kommer man förmodligen få ett bolag som kommer vara stillstående under en längre tid på grund av det finns ingen tillväxt i bolaget. Då är frågan varför ska man behålla ett bolag om man inte ens kan tänka sig köpa till dagens nivåer?  Självklart det är aldrig så enkelt eftersom det kan hända mycket i framtiden men tanken är att köpa stabila/tråkiga bolag som värderas väldigt låg i vissa perioder och sälja efter uppvärderingen. Här skulle man kunna ha 20 - 30 % av portföljen. Försäljning: Efter 1-2 år när värderingen återgår till normala.   

3-Små bolag - Fritt Kassaflöde  
Här är det mer spännande små bolag (fast man hittar flera intressanta bolag i Mid Cap än Small och First North) som har dels hög lönsamhet och starkt kassaflöde och dels betydligt högre risk än större bolag. Kombinerar detta med köp vid nedgångar och lågvärdering så kan det betyda bra avkastning. Men på grund av den högre risken så skulle man kunna välja ha 20 - 30 % av totala portföljen i dessa spännande bolag.  Försäljning: Efter 1-5 år när bolaget säljs till hög betydligt högre värdering än vad den är värd eller att sälja så fort det visar sig att det är helt fel investering.

Under 2013 hoppas jag att jag kommer fördjupa mig och förfina mer dessa två sistnämnda strategier. Det betyder också att det kommer bli mer bolagsanalyser och bevakning än bara H&M. Jag skulle gärna kunna tänka mig att köpa andra bolag som tex: Skåne-Möllan, Svedbergs, NIBE, Kabe, Fenix Outdoor, Swedol och mfl. fast ändå inte lika fast vid att försöka äga långsiktig och lägga allt för mycket fokus på utdelningen på grund av att det varierar ganska mycket när det gäller risknivå, framtidstillväxt och kassaflöde i dessa bolag. Jag hoppas också att börsdata kommer vara ett bra hjälpmedel att hitta och bevaka många bra bolag.  

God Jul (i efterhand) och Gott Nytt År!

söndag 9 december 2012

Börsdata - Filter funktion


Jag kan börja med tacka alla som har visat sitt intresse för börsdata närmaste veckan. Det är alltid kul att få positiv respons när vi har lagt så mycket tid på projektet. Dessutom blir det ännu roligare att fortsätta med att vidareutveckla hemsidan.

Screener - Filter
Många hade önskemål om en filterfunktion för screener för att spara tid. Därför har vi nu skapat den möjligheten. För tillfälligt erbjuder vi filtertjänsten bara till premium medlemmar för att skapa mervärde för de som väljer att betala. Några exempel på Screener + Tid + Filter sökning:

Nyckeltal 1:
-Direktavkastning %
-3 års snitt
-ett filterintervall mellan 4 % till 8 %

Nyckeltal 2:
-Utdelningsandel %
-5 års snitt
-ett filterintervall mellan 45 % till 65 %  

Nyckeltal 3:
-Utdelning (Utdelningstillväxt %)
-10 år - årlig tillväxt
-ett filterintervall mellan 8 % till 35 %  årlig tillväxt


Då får man fram 5 stabila bolag som har haft hög direktavkastning, ganska låg utdelningsandel och bra utdelningstillväxt. Det är ganska ovanligt kombination framför allt när utdelningarna har växt med minst 8 % årligen.

I detta filter så är det ganska tufft att välja en tidsenhet på 10 år för utdelningstillväxten. Då gäller det att bolaget har delat ut under 2001 och alla bolag har inte varit med så länge. Däremot om jag väljer 3 år så får man plötsligt många småbolag från de mindre listorna som har haft riktigt bra utdelningstillväxt. 


Brukar inte nämnas bland klassiska utdelningsaktier. Men vem vet? Kanske kan de hamna i utdelningsfavoriter i framtiden?

Jag kan också tillägga att ju längre tid man väljer desto lättare att vissa få nyckeltal som tex: P/E kan variera kraftigt pga en eller några få extrema år. Detta ska vi försöka fixa längre fram genom att på något sätt minska påverkan från övervärden och få ett jämnare historiskt snitt. Men ni som undrar varför ett visst bolag är inte med under ett intervall i screener så har ni möjligheten att manuellt gå in i respektive bolag/nyckeltal/bransch-detaljer för att lättare se vilket/vilka år som ställer till det. Här är det ett bra exp för ABB som får ett P/E-370 under 2001. Det gör att 10 års snittet påverkas negativt.


OBS! Jag ska också tillägga att all data är baserad på senaste bokslut Q4-2011 och vi jobbar för fullt för att hinna med att uppdatera så att alla bolag får senaste kvartalsvärden. Dessutom kommer allting att uppdateras kontinuerligt efter varje rapport. I bolagssidan under nyckeltalstabellen kan ni se exakt vilken datum är den senaste uppdateringen för aktiekurs och kvartalsrapport. Det kommer att hända mycket spännande efter att vi är klara med kvartalsuppdateringarna. 


torsdag 29 november 2012

BörsData - Nya hemsidan är klar!

Nu är det nya BörsData sjösatt och färdigt att använda. Vi kommer fortfarande ha en stor del av informationen på hemsidan helt gratis för alla besökare utan något krav på medlemskap eller konto. Vi erbjuder faktiskt mycket mer information än på den gamla hemsidan. Det bästa är att allting finns tillgängligt på en enda sidan för varje bolag.

Medlemskap & Prissättningen
De som vill ha mer avancerade nyckeltal och funktioner ska kunna ha möjligheten att använda dessa för en mindre summa. Eftersom vi väljer att visa så pass mycket gratis och ger fritt tillgång till tjänsterna så kommer du få en bra bild över exakt vad vi erbjuder och vad en betalande medlem kommer att få tillgång till. 

Vi har tidigare tänkt att ta 50 kr/vecka och 150 kr/månad osv. Men efter många intressanta kommentarer och förslag så har vi valt att göra det både billigare och mer flexibelt genom att erbjuda olika alternativ för de som vill använda börsdata under en kortare period några få gånger för en liten summa. Samtidigt kan de som använder hemsidan ofta betalar en totalt sett mindre summa för en längre period.

Så här ser priserna för de olika tidsperioderna:
1 Vecka:  49 kr
1 Månad:  99 kr
 6 Månad:  349 kr  (58kr/mån)
12 Månader:  599 kr  (50kr/mån)

Vi tar gärna emot FEEDBACK!
Vi tackar alla som har hjälp till med provtestet och förbättringen av hemsidan. Vi har fått många bra förslag som vi ska försöka utveckla i nästa steg. Vi kommer också att försöka utöka informationen och tjänsterna kontinuerligt för medlemmarna. Detta kommer att ge mervärde för de som kan tänka sig betala för tjänsten. Några konkreta planer är att vi ska försöka erbjuda nya länder, strategier, fler nya nyckeltal, kvartals- och rullande 12-mån historik, snabba uppdateringar av kvartalsrapport m.m

Börsdata kommer alltid vara en slags community-driven tjänst där vi kommer vara beroende av användare och medlemmar. Därför får du gärna komma med feedback, förslag och egna önskemål på hur vi skulle kunna göra hemsidan ännu bättre. Vi använder fortfarande TYCK TILL”- knappen på högersidan och den går att använda oavsett om du är besökare eller inloggad medlem. 

Några viktiga synpunkter!   

BörsDatas Barnsjukdomar
Den nya hemsidan bygger på nytt plattform och innehåller mycket mer programmering och beräkningskoder än tidigare. Därför finns det alltid en risk att det kan förekomma felmeddelanden (som gör att man inte kan komma åt vissa sidor/nyckeltal) Det kan hända att vi har inte upptäckt alla dessa fel än men vi kommer att försöka lösa dessa problem kontinuerligt.

Bransch & OMX-snitt
I vissa nyckeltal som har extrema variationer som t.ex. P/E eller EV/EBIT kan det hända att historiska snittet kan se lite ”konstigt”. Fast alla beräkningar och värden är helt rätt utförda. Det som gör att vissa nyckeltal och år visar underliga siffror är på grund av enskilda bolag som har extrema värden som t.ex. ett P/E över 1000 eller -560 under vissa år. Det går tyvärr inte lösa det på ett enkelt sätt på grund av att det som fungerar bra för vissa bolag passar inte alls för andra. Därför måste vi göra en mer avancerad lösning längre fram.

Hänsyn till olika Branscher
Glöm inte heller att ta hänsyn till olika branscher som har olika förutsättningar för olika nyckeltal. Som t.ex. för renodlade investmentbolag:
-Omsättning
-Vinst
-P/E-tal
-och m.m
är helt meningslösa att kolla på och jag misstänker att många nybörjare som inte känner till detta. Det är lite samma problem för andra branscher som: Banker och Fastighetsbolag. ,

onsdag 21 november 2012

Alliance Oil - Fantasi & Verklighet?


Alliance Oil lyckas ännu en gång vara bland de mest lågvärderade aktierna på börsen. Vilken bedrift. I våras var aktien ett av Börsens lägst värderade företag och nu efter senaste nedgången så är det - Nordens lägst värderade aktie. Om nedgången fortsätter så finns det en stor risk att AOIL blir världens billigaste aktie. Vem vet kanske lyckas bolaget fånga Warren Buffett köpintresse.

Nej…Seriöst - nu får det vara nog! Trött på alla dessa orealistiska förväntningar för ett bolag som AOIL. Nu blir det ännu ett inlägg.  

Placera.nu analys - Missvisande!
Jag har sett en del analyser men denna analys, ”Alliance Oil- Nordens lägst värderade aktie” måste vara bland de sämsta eftersom den knappast är baserad på verkliga siffror från Q3. Detta citat är kanske den mest missvisande om AOIL:

Nettoskulden i företaget uppgick till drygt 1,6 miljarder dollar vid utgången av kvartalet, men vi ser inget oroväckande i skuldsättningsgraden. Det operativa kassaflödet uppgick för årets nio månader till imponerande 551,8 miljoner dollar, vilket täcker företagets investeringskostnader..//…Företagets starka operativa kassaflöde ger definitivt utrymme för utdelning.

Kan du hitta fyra allvarliga fel i texten?

1-Nettoskulden - Inget att oroa sig för?
Sen när ska man inte oro sig för en skuldsättning på 1,6 miljarder dollar? När den dessutom är större än nuvarande börsvärdet på ca 9 miljarder SEK. Nettoskuldsättningen har ökat från 1,4 till 1,6 miljarder dollar under ett år och de räntebärande skulderna ökade från 1,62 till 1,96 miljarder dollar. Inget oroa sig för?

Enterprise Value
Om man tar hänsyn till EV (Enterprise Value) som brukar vara så populär bland analytikerna så är AOILs verkliga värdering mer än dubblett så högt. Hur kommer det sig att man bortser detta NU när man börjar uttala sig om att AOIL är nordens lägst värderade aktie? (Fast här finns ändå risk att analytikerna räknar med EBITDA istället för P och får ändå en lågvärdering)

2-Operativ Kassaflöde - 551,8 miljoner dollar?
Operativ Kassaflöde? Jag misstänker snarare att han har tagit EBITDA och kallat det för Operativ kassaflöde vilket är också grovt missvisande.
Rörelseresultat:..420 MUSD
Avskrivningar: . 131 MUSD
EBITDA: …….551 MUSD

Personligen (inklusive Warren Buffett) tycker att nyckeltal som EBITDA är mer eller mindre fantasivärde som man bör vara kritisk till eftersom den kan lätta skönmåla bolagetsvärdering. I den verkligheten jag lever i så betalar man både räntor och inkomstskatt och dessutom har alla bolag ett behov av rörelsekapital. För mig är ett operativt kassaflöde är kassaflöde efter rörelsekapital och före investeringsverksamheten. Den hittar man i kassaflödesanalysen och inte resultaträkningen.

Då är den verkligan kassaflödet från den löpande verksamheten är bara 427 MUSD.  Den siffran var inte lika imponerande som 551,8. Fast den är baserad mer på verkligheten än önsketänkande.

3-Kassaflödet täcker investeringskostnader?
Detta är kanske den mest förvånade slutsatsen som analytikern har kommit fram till. Jag skulle gärna vilja veta hur han har räknat fram investeringskostnaderna? När jag kollar Investeringsverksamheten så är kassaflödet från investeringsverksamheten 636 MUSD.  Till och med om jag försöker rensa ”oviktiga poster” så hamnar investeringarna på ca 550 MUSD. Hur kan ett operativt kassaflöde på 427 MUSD kan täcka dessa investeringskostnader?

Vad betyder allt detta?
Det verkliga kassaflödet för Alliance Oils verksamhet har genererat under niomånadersperioden (Q1-Q3-2012)är lika med:

424,5 MUSD

Under samma tid har Alliance Oil har investerat totalt:

-636,3 MUSD

Slutsats:

Alliance Oil har skaffat (på något sätt)

-211,8 MUSD

För att kunna klara av att driva verksamheten.

Kollar man på finansieringsverksamheten så ser man att AOIL lyckats få in 336,3 (netto) troligtvis från lån/finansiering? I verkligheten har AOIL gått back på 211,8 MUSD. Men..men inget oroa sig för? Jämför man detta med periodens resultat är 278 MUSD så inser man att Alliance Oil har gått back nästan lika mycket än vad de visar i vinst.

Näää – Inget att oro sig för?
I analysen, ”nordens lägst värderade aktie” så behöver inte ta upp så små detaljer.  Man ska istället fokusera på hur den (REDOVISADE) vinsten slog förväntningarna och hur fantasivärden som EBITDA genererat ett imponerande operativt kassaflöde.  Det är kanske inte så konstigt att många tycker att AOIL är riktigt lågvärderat när många tror att den” verkliga” vinst är 10,40 kr/aktie fast i verkligheten så har verksamheten gått back med ca 7-8 kr/aktie.  

4-Stark Operativ kassaflöde = Aktieutdelningar?
Inte nog med detta så tror man också att AOIL kan börja med aktieutdelningar. Dela ut vadå? Lån?

 Japp! Verkar som AOIL vill introducera utdelningsbara preferensaktier. Smart lösning. Man tar pengar från aktieägarna och ger tillbaka lite i form av utdelningar och resten finansieras till bolagets enorma kapitalkrävande verksamhet. Samtidigt under tiden förlorar alla aktieägare på utspädning som inte synd pga den öka omsättningen och vinsten. Den nedtryckta aktiekursen kommer alltid ge sken av att bolaget är riktigt lågvärderat. I sin tur fler som nappar på utdelningsbara referensaktier.   

Under maj skrev jag ett mer negativ inlägg om AOIL, Alliance Oil - Verkligen så billigt? och sen skrev jag ännu en inlägg för att förtydliga, - Alliance Oil – The Show Goes On! Sen dess har ingenting förändrats. Så fort aktiekursen går ner lite så pratas det om att bolaget är ännu billigare och ingen verkar riktigt förstå varför aktiekursen inte går upp tanke på den låga värderingen. Jag har fått mycket kritik för dessa inlägg men vi kan konstatera att aktiekursen har gått ner nästan 20 % och idag ligger kursen närheten av bottennivåer fast bolagets vinst slog förväntningarna igår i samband med Q3.

Alliance Oil - Fascinerade lärningsobjekt.
Oavsett hur ointresserat jag är av olje- och råvarubolag så måste jag erkänna att jag blir alltid fascinerad av bolag som AOIL som ser riktigt billigt ut fast i själva verket ett klassiskt ”Valuetrap”. Det som är ännu unik med AOIL är att bolagets lyckas öka omsättningen, vinsten och lönsamheten vilket gör det ännu svårare att se bolagets verkliga problem.   

Om du är nybörjare inom aktieinvesteringar och aktieanalys så bör du tänka på fyra viktiga regler som sammanfattar Alliance Oil:s felvärdering:

1-Akta för nyemissioner
Jag har för mig att det var Aktiestinsen som sa att man ska akta sig för bolag som gör nyemissioner år efter år. Bara en så enkel regel skulle göra att man slipper dessa små ”skräpbolag” som aldrig lyckas generera positiv kassaflöde. Dessutom får man aldrig några utdelningar. Det finns faktiskt många bolag i Small Cap och First North som lever på aktieägarnas pengar. Många glömmer att bolag som Alliance Oil har tagit in enormt mycket kapital under en längre tid. Detta syns inte i resultaträkningen. Det är också inte så konstigt att bolaget lyckas öka omsättningen och vinsten år efter år. Fast räknar man på hur mycket AOIL tagit in pengar och hur mycket den har gett avkastning så ser man att bolaget har inte varit så lönsam.   

2-Mer avancerade form av nyemissioner
Sen finns det andra sätt att ta in pengar genom t.ex. riktad nyemission vilket gör att gamla aktieägarna inte behöver investera mer pengar men det är också de som förlorar på detta i form av utspädning. Den andra delen är att bolaget kan använda egna aktier för att finansiera sina investeringar vilket är nästan lika allvarligt som riktad nyemission. En bra artikel som tar upp detta problem är - Rekordresultat men ej för aktieägarna.

3-Vinster Vs. Kassaflöde
Här är det viktigt att skilja på redovisade vinsten och det riktiga kassaflödet som påverkas kraftigt av bolagets behov av rörelsekapital, investeringar och finansiering.  Har skrivet om det många gånger tidigare. Anledningen till att det är så viktigt är för att det bolagets fria kassaflöde som skapar mervärde för aktieägarna i form av: (och inte redovisade vinsten)
-Investeringar
-Utdelning
-Återköp
-Inlösen
-Återbetalning av lån

När det gäller AOIL så tror/hoppas många att Alliance Oil kan minska sitt investeringsbehov och på det sättet generera positiv kassaflöde. Fast i en sådan kapitalintensiv bransch som AOIL är detta inte så enkelt. Anledningen är det som bokförs som investeringar är inte alltid renodlade investeringar.

4- Kostnader Vs. Investeringar
Oljebolag som AOIL överför troligtvis en del av produktionskostnaderna till investeringskontot som i sin tur går till tillgångskontot.Detta kan du se i kassaflödesanalysen där det står:
-Investeringar i olje- och gastillgångar
-Investeringar i raffineringstillgångar
Vilket också betyder att produktionskostnaderna minskar i resultaträkningen - skapar ett högre/positiv rörelseresultat - tillgångarna ökar - medan kassaflödet som påverkas negativ - vilket gör ändå att bolaget behöver nytt kapital. Det är kanske också därför bolag som AOIL har ökande investeringskostnader i takt högre produktion/omsättning.  För ni som tror på att AOIL kan kraftigt minska sina investeringskostnader för att få positiv kassaflöde så säger jag bara - kolla närmare på vad exakt AOIL investeringar består av innan ni hoppas på kraftigt minskade investeringar.

 En artikel i aktiespararna som skriven för PA-Resources tar upp detta fenomen – Citat:

Finansfolk lägger ofta stor vikt måttet rörelseresultat före avskrivning, eller EBITDA, som den engelska förkortningen kallas. EBITDA brukar ses som själva basen för att förstå och värdera kassaflödena från en affärsverksamhet. Fokuseringen på EBITDA är dock tvivelaktig i allmänhet och för PA Resources i synnerhet…..//…..De mycket stora aktiveringarna av utgifter är ett skäl. Exempelvis aktiverade bolaget i fjol 36 procent av alla personalkostnader. Dessa löneutbetalningar är alltså redovisade som tillgångar, inbakade i posten ”olja- och gastillgångar”. - Risk för konkurs i PA Resources– Aktiespararna Nr 8-2012

Förtydligande om vad ordet "aktivering" betyder:

"Aktiverad kostnad är en redovisningsterm som innebär att en kostnad som tas upp i balansräkningen som en tillgång. Exempel på aktiverade kostnader är forskning och utveckling" 

och det är mycket troligt att den kostnaden går till balansräkningen via investeringsverksamheten. 


Ärligt talat så har jag fortfarande mycket svårt att förstå:

1-Varför ska det vara så svårt att kunna göra en enkel och bra analys om Alliance Oil där man verkligen presenterar riktig fakta och inte önsketänkande.

2- Varför inser inte många fler att bolaget har stora problem och att det finns en mycket bra anledning till att aktiekursen har en nedgående trend.

Mr Market – Manodepressiva beteende?
Efter gårdagens positiva Q3 rapport så slutade uppgången med bara 1,7 % (52,80), efter att ha gått ner från 55 kr. 

Se också historiska Nycketal för Alliance Oil


Man skulle kunna göra det enkelt för sig själv och kalla att det är Mr Markets emotionella fel att Alliance Oil är låg värderat pga att man inte litar på Ryssland baserade företag. Men jag tror fortfarande att verkligheten är mycket mer komplicerad än så och dessutom finns det tillräckligt mycket ”intelligent kapital” som inte skulle missa en så kallad ”nordens lägst värderade aktie”. Jag misstänker ändå att Mr Market värderar AOIL relativ rätt om man verkligen tar hänsyn till bolagets höga risker.

Till och med om bolaget kan gå upp kraftigt på kortsikt pga senaste tidens nedgång så är det fortfarande ett bolag som har en del problem som inte syns i den traditionella resultaträkningen, vinst/aktie, P/E eller EBITDA.  

Det är därför jag skrivet detta inlägg eftersom många tror fortfarande att AOIL tjänar mycket pengar fast det är mer eller mindre redovisningseffekter och i själva verket går bolaget back år efter år. Det är det som gör det ännu irriterande när det kommer analyser som säger att AOIL är:

-Nordens lägst värderade bolag

-imponerade kassaflöde som täcker investeringsbehov

-och att kassaflödet är så stark att det finns ”definitivt” utrymme för utdelning

onsdag 24 oktober 2012

BörsData - Guide inför lanseringen


Äntligen kan vi snart lansera den nya hemsidan och då pratar vi om bara veckor innan den kommer igång. Den har under en längre period, tagit stor del min tid och vilket har gjort att jag inte har kunnat vara lika aktiv med bloggen som tidigare. Men nu när jag ser det färdiga resultatet så känns det som att det har varit värd ansträngningen. Jag tror att börsdata kommer hjälpa många att göra bättre investeringsbeslut. Detta genom att få tillgång till unik info och nyckeltal på ett snabbt sätt som inte var möjligt tidigare. Den stora skillnaden mellan den gamla och nya börsdata är  helt nya funktioner som jag har länge funderat på men inte lyckades få igång förrän nu.

Snabbguide för BörsData
Nu har jag tänkt skriva lite mer om hemsidan och vilka tjänsterna och funktioner som är nya. Jag hoppas att det underlättar för er som är intresserade och har väntat på att nya börsdata ska komma igång.

1- Bolagssida
2- Sökning
3- Nyckeltal
4- Screener
5- The Magic Formula
6- Helårs eller Kvartalsuppdateringar?
7- Hur mycket är Gratis?


1-Bolagssida
Här har vi försökt behålla fördelarna med gamla börsdata genom att ha kvar listan till vänster med börsbolagen. Den stora skillnaden blir att du på en enda sida, har en bättre översikt på bolagets historiska aktiekurs på 10 år (som är förvald). Samtidigt får du möjligheten att se flera nyckeltal med 10 års historik.

2-Sökning
På gamla börsdata har vi fått många önskemål om just bolagssorteringen. Den tog för lång tid. Vi har verkligen försökt att göra det både enklare och snabbare att hitta det bolag man söker efter utan att behöva bläddra för mycket.

Snabb Sökning
Här kan du snabbt sortera fram exakt det bolag du är ute efter. Du kan man skriva antingen en del av bolagets namn (spelar ingen roll om det är början eller slutet av bolagets namn). T.ex. om man skriver, ”Ab” - ”Ass” eller ”loy” så kommer man alltid få fram bolaget Assa Abloy. Lika så om du skriver tick förkortningen av ett bolag.

I exemplet nedan så ser du att om du söker på ”BIO” så får visas alla bolag som innehåller ordet på något sätt. Samtidigt kan man få fram Scania genom att skriva ”SCV” som är börsförkortningen.

Sorteringslista
du göra en mer detaljerad sökning så kan du sortera på olika listor som:
-Länder
-Börslistor
-Sektorer
-Branscher

Här kan du se vad de olika listorna innehåller:

Det gör att du kan välja från ”Alla bolag” ändå ner till enskilda ”Branscher”.  Tidigare när du sökte på en sektor som ”Sällanköpsvaror” så du man allt ifrån Mediabolag till Bettingbolag. Idag har du möjligheten att fin sortera genom att välja bransch som te.x. ”Kläder o Textil” då får du fram alla renodlade klädbolag. 

3- Nyckeltal
Då vi idag har en mycket bättre databas än tidigare så kan vi visa fler nyckeltal. Totalt är det ca 50 nyckeltal. På nyckeltalstabellen kan du enkelt se 10 års utveckling och senaste värdet som är jämförbar med branschsnittet.

Översikt över alla nyckeltal i de olika kategorierna:

Detaljer för varje nyckeltal
Varje enskild nyckeltal är klickbar för att man ska kunna förstora upp och se mer detaljerad information. 

Det du får fram är ny ruta och där kan du jämföra historiska utvecklingen direkt med Branschen och OMX.  


Jämför Bransch
Här ska du på ett smidigare sätt kunna jämföra alla bolag i en bransch. Väljer du att se HMs direktavkastning så kan också jämföra direkt med andra klädbolag som KappAhl, MQ, Odd Molly osv. Det du får se är:
-Nuvarande direktavkastning
-10års historisk i ”mini diagram”
-3, 5, 7 och 10 års snitt.
-Jämförelse med Bransch Och OMX. 

4-Screener
Nu kommer vi till en mer avancerad screener. Lägger vi ihop antalet nyckeltal och möjligheten att få fram olika historiska snittberäkningar så får vi över 300 olika unika sökningsmöjligheter. Här har vi valt att utveckla en screener där man får se alla bolag utan att behöva fin justera olika intervaller vilket vi tycker passar bäst för Stockholmsbörsen. Det gör också att du inte missar några bolag och inte heller behöva lägga tid på att hitta bra intervaller. Det kommer alltid finnas anledningar till att vissa kvalitetsbolag inte hamnar i olika intervaller.

Tanken är att du ska lättare ”Screena” med hjälp av flera nyckeltal samtidigt. Idag visar vi 9 olika värden och där 3 sista nyckeltalen går att välja själv. Personligen tycker jag att den blir ett av de mest kraftfulla sorteringsverktygen som finns idag för alla börsbolagen i Sverige. Ändå är den enkelt att använda utan att du behöver filtrera.

Bolagssortering
Samma sorterings möjligheter som bolagssidan där du enkelt kan sortera fram olika:
-Länder
-Börslistor
-Sektorer
-Branscher

Nyckeltalssortering
Här kommer möjligheten att välja de olika nyckeltalen som idag finns på bolagssidan (nästan 50 stycken) och samt välja olika tidsintervaller som:
-idag
-2011
-Snitt/Årlig tillväxt 1 år
-Snitt/Årlig tillväxt 3 år
-Snitt/Årlig tillväxt 5 år
-Snitt/Årlig tillväxt 7 år
-Snitt/Årlig tillväxt 10 år


Sorterings exempel 1
Du vill se de bolagen som har högsta direktavkastningen idag men ändå kunna sortera på utdelningsandel och fritt kassaflöde (EV/FCF = är motsvarigheten till direktavkastning fast för fritt kassaflöde men i form av decimal än snarare procent).


Sorterings exempel 2
Vill du göra en mer historisk sortering över de bolag som har haft den högsta utdelningstillväxten (årlig tillväxt) under 5 år ändå kunna sortera på utdelningsandelen i snitt 5 år och den totala utvecklingen av Yield on Cost under 5 år

5-Strategier - The Magic Formula
Här ska du kunna testa hur ”The Magic Formula” har fungerat historiskt. Du kan själva välja datum, antal bolag, återinvestering av utdelningarna och välja bort Finans & Fastighetsbranschen som inte passar in formulan och direkt jämföra den historiska avkastningen mot OMX-Index.

Du kan också se detaljerad historik över vilka bolag som köptes och såldes årligen och vilken avkastning man har fått för varje köp/sälj och årsvis.

De bästa bolagen - The Magic Formula
Självklart får du också en lista över de bolag som hamnar högt i listan för tillfälligt enligt ”The Magic Formula”.

Målsättningen med strategier är att ta fram flera intressanta investeringsmetoder som tex: Grahams Formula, Buffett, Peter Lynch och Z-Score längre fram. Tanken är att du ska:
-se utvecklingen över olika tidsintervaller mot index.
-Se detaljerad köp/Sälj
-Se senaste bolagen som passar bäst för strategin.

6- Helsårs eller Kvartalsuppdateringar?
Det har tagit lång tid att samla all data och är sista nyckeltalen är baserade på senaste bokslutet (2011) vilket betyder att det tyvärr är ett gap på 2-3 kvartal för alla bolag.

Vi har funderat länge på om vi skulle erbjuda bara årliga värden och uppdateringar vid bokslut eller försöka göra det mer avancerad genom att visa kvartalsdata och uppdateringar med möjligheten visa senaste 12 mån rullande nyckeltalsvärden för alla bolag/nyckeltal.

Vi insåg snabbt att vi måste uppdatera kontinuerligt efter varje kvartalsrapport för varje bolag för att kunna erbjuda en mycket bra tjänst som saknas idag. Det gör också att vi kan längre fram visa:
-utvecklingen av nyckeltal i kvartalsnivå (4 ggr/år)
- nuvarande och historiska utvecklingen av rullande 12 mån värden

Det gör också att vi kan visa den senaste utvecklingen och värderingen för alla bolag, branscher, sektorer och OMX.

När kommer senaste uppdateringarna ske i så fall?
Vi kommer att jobba så fort så möjligt med att uppdatera senaste kvartalvärden och jag hoppas att vi kan erbjuda senaste 12 mån värden i början av 2013. Då blir det troligtvis Q3-2012 eller Q4-2012 för många börsbolag som inte har brutet bokslut.  Efter det blir det automatiska uppdateringar efter varje kvartalsrapport respektive börsbolag.

7- Hur mycket är Gratis?
Nu kommer den andra viktiga frågan - ska vi ta betalt? Och i så fall hur mycket?

Vi har gjort det enkelt genom att visa de mest använda nyckeltalen:
-Direktavkastning
-P/E
-P/S
-P/B
-Omsättning/Aktie
-Vinst/Aktie
-Utdelning/Aktie
-Eget Kapital/Aktie

Dessa är helt gratis för alla besökare utan något krav för medlemskap. Samtidigt erbjuder vi dessa nyckeltal inom screener. Vilket innebär att idag bjuder vi mer information än den gamla börsdata helt gratis.

Resten av nyckeltalen och att kunna använda den mer avancerade delen av screener kräver att man betalar en liten summa på 50 kr när man vill använda tjänsten. Då får man tillgång till allt under 1 vecka. Ingen bindningstid eller registreringskrav. Det enda man behöver är att skapa ett enkelt konto genom mail och lösenord (dvs, helt anonymt) och betalar via SMS eller Payson när man vill använda tjänsten.

Vi har lagt mycket arbete under en lång tid för att utveckla hemsidan (inte bara samlig av data utan också mer avancerad programmering och webbutveckling) och dessutom ska vi försöka kontinuerligt uppdatera efter varje kvartalsrapport i fortsättningen. 

Då hoppas vi att ni inser att vi måste på något sätt ta betalt om hemsidan BörsData ska överhuvudtaget ska fortsätta att utvecklas. Det stora problemet med den gamla hemsidan var att det var mer eller mindre gratis hobbyprojekt vilket gjorde att vi varken kunde lägga den tiden som krävdes för att uppdatera ordentligt eller vidare utveckla nya tjänster.

I fortsättningen har vi planer på att:
-Lansera nya länder som, Danmark, Norge och Finland.
-Erbjuda många fler nyckeltal
-Skapa flera färdiga strategier
-Skapa helt nya och unika tjänster
 Och m.m

Hur mycket än jag tycker att den nya BörsData har börjat bli en av de mest intressantaste tjänster för en investerare på nätet, så handlade ändå om att det är ni användare som själva bestämmer om det är värd att betala en liten summa för den unika tjänsten eller inte.


Då kan jag inte låta bli att fråga:

Tycker du att det är värd att betala 50 kr för en veckas användning för den nya BörsData?

torsdag 11 oktober 2012

Rekordresultat men ej för aktieägarna


Jag fortsätter med tidigare temat Resultat & Vinst per aktie - opålitligt koncept! Nu till mer mindre känd problem eller rättare sagt misstolkning av historiska resultat och vinst per aktie. Det brukar uppstå när man vill jämföra bolagets historik utan att ta hänsyn till förändringarna till antal aktier och nyemissioner bolaget har gjort.  Jag vet inte hur många som känner till detta men historisk översikt för vinst per aktie (t.ex. 5 år tillbaka) är inte justerade till nyemissioner i årsredovisningarna. Sen kan man alltid argumentera vad som är rätt eller inte.

Det är inte det jag vill diskutera utan jag vill bara lyfta fram problemet som kan uppstå när man enbart kollar på vinst per aktie eller årets resultat 5-10 år tillbaka för att få ett snabbt inblick över bolagets prestation.  Jag valde Rasta Group för att visa att det kan förekomma enkla misstolkningar när man gör historiska analyser.

Rasta Group - Vinst per aktie
Om en vanlig investerare väljer att kolla på historiken över vinst per aktie på årsredovisningarna så hittar den personen detta:


Då skulle man komma till en snabb slutsats där Rastas vinst inte har växt senaste 7/8 åren.

Årets resultat - en helt annan bild
Kollar man däremot utvecklingen för årets resultat så ser det lite trevligare ut.  Med andra ord resultatet har ökat med 17 % årligen från 2004-2011. Knappast något tråkigt bolag. 

Samtidigt missar inte Rastas ledning att poängtera sin fina utveckling över omsättningen och vinsten före skatt i årsredovisningen.

I senaste årsredovisningen 2011 står det:

"Rekord igen - 2011 är Rasta Groups mest framgångsrika år hittills. Omsättningen ökade med 14 procent jämfört med 2010. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 64,5 mkr. Resultatet före skatt ökade med 54 procent före skatt, vilket vi är mycket stolta över".

Hur kan man få så olika slutsatser av princip ett och samma nyckeltal?
Det är faktiskt enklare än man tror. Rasta Group har gjort en del apportemissioner för att kunna förvärva flera anläggningar för att växa. Apportemission innebär att Rasta Group har genomfört köpen genom att använda sina egna aktier som betalningsmedel och där med har haft betydande utspädningseffekt på antalet aktier. Ser här ser utvecklingen för antalet aktier:


Därmed har börsvärdet gått upp kraftigt under samma tid på grund av nyemissionerna fast aktiekursen har varit mer stilstående. Låt mig visa hur stor skillnad det blir och vilken slutsats man får beroende på vilket historiskt värde man väljer att fokusera på. Om man väljer att kolla på aktiekursen så ser det ut som att värderingen är ganska låg tanke på den kraftiga omsättnings- och resultatutvecklingen. 

Väljer man däremot kolla på utvecklingen för bolagets börsvärde i relation till aktiekursen under samma tid så ser man tydligt att Rasta Group är inte så billigt som det ser ut. 


Utvecklingen för Rasta Group under 2004-2011

-Rasta Group förvärvar vild många nya anläggningar tack vare apport- och nyemissioner.

-Omsättningen ökar med 22,8 % årligen

-Årets resultat ökar med 17,3 % årligen

-Vinst per aktie ökar med 0 %  årligen

-Antalet aktier ökar med 12,7 % årligen

Förlorarna:
Alla aktieägare som har haft aktien under samma tid. Har fått ingen utdelning och aktiekursen befinner sig i samma läge som 2004. Med andra ord bolagets så kallade rekordår och fantastiska omsättnings- och resultattillväxt har gett absolut inget värde för aktieägarna.

Vinnarna:
Däremot har både Styrelsen och VD:n lyckas höja sina löner och fick en del fina optioner och bonusar under samma tid.  Dessutom har VDn rätt till:

"Verkställande direktören i moderbolaget har under 2011 rätt till 15% i bonus av sin bonusberättigade årslön (1 020 tkr) om resultatet för koncernen uppgår till minst 28 875 tkr. Detta innebär för 2011 att bonusen uppgår till 153 tkr."

Lägg till två viktiga saker i texten:

1-Det står resultat för koncernen och inte vinst per aktie vilket innebär att VD ändå får sin bonus oavsett om resultat ökar med hjälp av nyemissioner/utspädning eller inte.

2-Samtidigt med resultat menar de resultat före skatt och inte årets resultat vilket innebär att VDn inte behöver ta hänsyn till skattekostnader. Lika så ska man inte heller glömma att Rasta Group hård skuldsatt med en soliditet på 32 % och en stor räntebärande skuld och nettoskuldsättning vilket har påverkat resultat positiv. 

Slutsatsen
Därför är det extra viktigt att man kollar på historiska utvecklingen av:
-Resultat
-Vinst per aktie
-Antalet aktier

För att kunna göra en bättre bedömning av hur bolaget tillväxt har tillkommit. Samtidigt ska man också lägga till kassaflödes-tänkandet genom att räkna på hur mycket har bolaget:
-Tagit in pengar med hjälp av ny- , företrädes-  och apportemission.
-lånat eller betalt av lånet
-Genererat för fritt kassaflöde
-Investerad
-Delat ut pengar till aktieägare med hjälp av utdelningar, återköp och inlösen.