söndag 28 april 2013

Benjamin Graham på Börsdata

Nu är det dags för en ny strategi på BörsdataDen här gången har vi valt en känd och beprövad metod som är baserad på Grahams urvalskriterier för att hitta defensiva och starka bolag.

Ni som följer andra duktiga bloggare som Aktiefokus och Lundaluppen har säkert sett att många av deras urvalskriterier är baserad på metoder från Benjamin Grahams bok - The Intelligent Investor Kapital 14 - ”Stock Selection for The Defensive Investor”. Vi har också använd Aktiefokus översättning av vissa nyckeltal till Svenska.

På Börsdata har vi valt att visa den historiska avkastningen för alla besökare. Premium medlemmar får även se Dagens Bolagslista med möjlighet att justera reglerna. Den består av två sidor med en enkel och en detaljerad lista.

Graham urvalsmetod
Urvalsmetoden går ut på att företagen ska uppfylla så många så möjligt av sju olika kriterier. I Börsdata sorteras alla bolag på en poäng från 0 till 7 beroende på hur många av kriterierna företagen uppfyller.

1.Storlek
2.Finansiella Styrka
3.Intjäningsstabilitet - Krav på vinsten
4.Utdelningshistorik - Krav på utdelningen
5.Vinsttillväxt – Totalt vinsttillväxt
6.Måttligt P/E-tal
7.Måttlig pris för Eget Kapital

Här kan ni se detaljerna kring de olika kriterierna. 

Justeringar
En av svårigheterna med Graham är att det är få bolag som verkligen klarar av de tuffa kriterier som ställs upp i orginal fomeln. Därför har vi valt att du själv kan välja vilka kriterier som ska finnas med och dessutom kunna se en mer detaljerad tabell med exakta värden. Några exempel:

Storlek:
Om du vill att de mindre bolagen ska vara med så kan man ändra kriterierna till ett mindre värde för omsättning eller börsvärde i Mkr. Då uppfylls första kravet även för mindre bolag.

Vinst- och Utdelningshistorik:
Att kräva att ett bolag ska ha minst 20 års utdelningshistorik + 10 års vinsthistorik är lite tufft.
Därför går det att justera antalet årtal och hur många av dessa årtal som får ha ett negativ värde.
Tex. Bolaget ska ha positiv vinst och utdelnings historik under minst 7 år. Men det är ok om 1 år under denna perioden är negativ.

Det går också att helt och hållet ta bort vissa kriterier som man inte vill ha i sorteringen. Tex: Om man tycker att Storlek/Börsvärde eller Värderingsbiten P/E(3) + P/B är det inte viktigaste i början av sökningen så kan man välja bort dessa. Väljer du bort tre kriterier så får ett bolag max 4 poäng.

Resultatet
Det är två listor som presteras för de bolag som hamnar högst upp på Grahams Kriterier.Den första är en Översikt på antalet kriterier bolagen klarar av. 

Den andra är en mer detaljera lista som visar vilka värden som ligger som grund till Översikts listan.

Testa Graham mot OMX!
Vi har också gjort som The Magic formula där du kan jämföra historiska avkastningen för Graham mot OMXHär köper vi de bolag med högst poäng och behåller sedan bolagen fram till dagens datum. Du kan ändra vilka bolag som köps genom att justera kriterierUnder länken Se detaljerad historik så visas en detaljerad lista med alla bolag och deras utveckling.

söndag 21 april 2013

The Magic Formula - portföljen


För mer än 1 månad sen valde vi att satsa på The MagicFormulas topplista på börsdata genom att satsa med verkliga pengar. Det är spännande att följa en strategi som baserad på två ganska avancerade nyckeltal. Hitta bra bolag med hög lönsamhet på sysselsatt kapital där samtidigt hitta de lägst värderade bolagen inom första kategorin.

Hittills har det gått nästan som index fast lite…lite bättre. Inga stora överraskningar än. 


Kollar man på fortföljen så är det inte många bolag som är plus efter courtage.  Men räknar man med totala utdelningarna som kommer i år så blir det ändå plus. Portföljens genomsnittliga direktavkastning hamnar på ca 4,4 %. Eftersom det är ett ISK-konto kan utdelningarna användas för återinvestering vid nästa köp utan att beskattas. Det ruttna äpplet som ingen vill ha!
När det gäller avkastningsportföljen så är går det sämre. Apples aktiekurs var inte lika säkert som jag trodde. Jag har överskattat kassans möjligheter att ge kursen stabilitet. Just nu ligger kursen på $ 390 vilket känns riktigt billigt.


Så billigt att marknaden räknar med en nästan halverad vinst och dessutom bortser från den stora kassan. (kanske inte så konstigt när ledningen inte gör någonting vettigt med pengarna). På tisdag är rapport och ska bli spännande att se vad som händer och om ledningen ger utdelningsökning eller framför allt återköpsprogram tanke på värderingen.  

Inköpskursen i snitt ligger just nu på ca 426 (ett lägre snitt från tidigare) tack vare köp vid 403 och 391. Men det ger ändå en total förlust på -8,4 %.  I vanligt fall så hade jag säkert varit glad vid den låga värderingen men när det gäller Apple så vill jag inte vara långsiktigt pga. den osäkra vinstutvecklingen i fortsättningen. Den främsta anledningen till köpet var den enorma kassan som verkar vara helt bortglömt när osäkerheten för vinsten har ökat. P/E efter kassan ligger på 5. Men som sagt bry sig inte marknaden om kassan så spelar ingen roll hur mycket pengar det finns och hur mycket den växer. 

Teoretisk - Apple skulle kunna köpa ut sig från från börsen med nuvarande kassa + ett lån på 50-60% av totala tillgångarna. Lika så skulle Apple kunna köpa hela Coca-Cola utan några problem men frågan om Warren Buffett skulle kunna tänka sig sälja sina 9 %?  

söndag 14 april 2013

Snabb Screening efter nya bolag


Nu är det dags igen för en enkel sortering efter olika kategorier. Det är främst två saker som jag tycker är viktigt att fokusera på när man letar efter nya bolag:   1-Kvalité före Värdering
Det kan vara riskabelt att FÖRST leta efter lågvärderade bolag. Då får man oftast mycket sämre bolag som har allvarliga problem. Det är mycket bättre att hitta bra bolag som man gärna vill äga och sen värdera och vänta tills man får ett pris som man är nöjd med t.o.m. om det kan ta lång tid innan man får en lägre värdering. Tänkt också att det är priset du betalar kan vara mer avgörande än vilket bolag du köper.

Med andra ord priset är mycket viktigt men inte så viktigt att du fokusera på det när du letar efter nya bolag. Fråga bara de som köpte, KappAhl, WeSC, Hemtex och RNB när de började gå ner från toppnoteringarna. Självklart såg det billigt ut vid varje nytt bottennotering. Det är kombinationen av omsättningsminskning eller kraftigt minskade marginaler vid tillväxt som har gjort att dessa bolag har rasat mer än 90 %. Därför är det viktigt att fokusera på kvalité fast om man ska vara objektiv så hade en del av dessa bolag starka finanser, bra lönsamhet och starkt kassaflöde NÄR det gick bra. Det är tyvärr inte så enkelt att prognosera om framtiden t.o.m. nu efterhand ser det självklart ut att man skulle undvikit dessa bolag.     

2-Prognosering
Det andra problemet är kunna förutse bolagets framtida vinstutveckling. Många gånger har jag haft samma problem när jag skulle värdera ett bolag efter att jag har lagt många timmar på att analysarbete. Tyvärr så finns det många bolag där man har svårt att värdera pga. bolagets osäkra framtid. Därför kan det vara bättre att först fokusera på bolag som man någorlunda vet hur både omsättning och vinsten kan utvecklas många år framåt.

Bolagssortering efter sökningskriterier:

Stabil omsättnings- och vinsthistorik.
Med ”stabil” i detta fall menar jag utveckling där det har sket MINST förändring. Det vill säga så lite förändring så möjligt oavsett om det har gått upp eller ner.  Förhoppningsvis hittar man verksamheter som är mer stabila och på det sättet lättare att värdera/prognosera. (här kommer otipade bolag som har längre historik - vilket är lättare att få stabil/jämn utveckling)

Stabil Vinstmarginal
De bolag där vinstmarginalen har gått ner MINST historiskt. Ingen hänsyn har tagit till marginaltillväxten.
-HM

Högst ROA
De bolag som har haft högsta avkastning på total kapital.
-HM
-SJR

Högst Lönsamhet
De bolag som har haft högsta marginaler.

FCF-Antal ÅR
De bolag som har haft MEST antal positiv fritt kassaflöde. Ingen hänsyn har tagit till hur mycket FCF.
-HM
-SKF

FCF-Marginal
De bolag som har haft högst FCF-marginal i relation till omsättningen. Finansiella bolag(investmentbolag, banker och fastigheter) har tagits bort.
    
Framtiden?
Många av dessa bolag återkommer i flera olika kategorier och många av de som har bra nyckeltal idag har redan haft en utmärk tillväxt men den viktiga frågan kvarstår - hur ser framtiden ut? Så därför tänkte jag göra en annan lista baserat på de bolag som jag TROR kommer ha stabilare omsättning och vinstutveckling. Då menar jag de bolag som kan någorlunda behålla nuvarande omsättnings- och vinstnivå. Det är också de bolag som kan ha stabil försäljning i framtiden vilket kan också underlätta värderingsbiten. Vissa av dessa bolag har redan svagt nedgående trend på omsättning/vinst/marginal men jag tror inte att det kommer vara kraftiga rörelser ned- eller uppåt som man ser i mindre bolag.

-HM
-SCA

Ni får gärna TIPSA fler bolag som ni tror att det är lättare analysera framtida utvecklingen.

“it is not easy to predict future cash flows and why it is better stick to investment in companies that are consistent, well managed, and simple to understand” - Warren Buffett