söndag 8 september 2013

Stabil Avkastning? Regel 2 - CAP SIZE

Nu till nästa regeln som ska underlätta att hitta säkrare avkastning. Denna regel passar ganska bra med den första regeln i tidigare inlägget.(Första inlägget = Att man inte ska glömma bort att kolla på utvecklingen av antalet aktier eller rättare sagt att försöka undvika de bolag som regelbundet gör nyemissioner eller antagligen kommer att göra för att överleva.)

Om man sammanfattar nuvarande inlägg med ett ord = "Size Matter" - det vill säga om du vill öka chansen att hitta bättre bolag så ska du fokusera främst på de större börslistorna som Large- och Mid Cap. Det finns många anledningar till det. Det första är statistiken som talar väldigt tydligt emot de mindre bolagen.

Jag tycker att man ska vara skeptisk till allt snack om Small Cap bolag som slår de större bolagen för att de växer snabbare. Jag vet inte varför men det är mycket försköning kring Small- och Micro Cap. Det beror kanske mycket på att dessa bolag brukar vara mer felprissatt än de större bolagen. Sen följer inte heller finansbranschen lika mycket som de större listorna pga sämre likviditet. Därför finns det en oskriven regel som säger att man ska helst fokusera på mindre bolagen för att hitta dessa kursvinnare. Dessutom är det generellt vanligt att så kallade värdeinvesterare jagar mest i de mindre listorna i förhoppning att hitta bortglömda värderingar.

Men kollar man historiskt hur det har sätt ut för de olika listorna så ser man att utvecklingen blir sämre ju längre man går ner i listorna.

Förluster:  Andel förluster % (andel av förluster som är större än -70%)
-Lag Cap: 23 % (5%)
-Mid Cap: 35 % (15%)
-Small Cap: 72% (40%)
-First North: 80% (54%)

Vinster: Andel Vinster % (andel av vinster som är större än 100%)
-Lag Cap: 77% (38%)
-Mid Cap: 65% (42%)
-Small Cap: 27% (12%)
-First North: 20% (9%)

Man ser resultatet väldigt tydligt. Om man tex: fokuserar på Large Cap så har man 77% chans att man får vinstutveckling under en längre tid. Det vill säga nästan 46 bolag har utvecklats positiv av totalt ca 60 Large Cap bolag. Dessutom hade man också chansen att få en avkastning större än 100% i 24 av 60 bolag. 

OBS! Då ska man också komma ihåg att utdelningarna inte inräknad och Large Cap bolagen har i mycket större utsträckning stabilare utdelningar och utdelningstillväxt. Så i själva verket är dessa siffror mycket bättre. (Tänkt också att utdelningarna och återinvestering av utdelningarna motsvarar en fördubbling av avkastning under 10 års period. )

Nu till motsatsen - förlusterna.  Av de ca 150 bolag i first North så hade man en 20% chans att hitta bolag som gick plus. Man var tvungen att hitta just de 30 bolagen. Dessutom risken att få en högre förlust än -70% var 54%. För varje 10 bolag i First North fick man värsta tänkbara risken för 5-6 bolag. Helst oacceptabelt eftersom det krävs en högre avkastning än 200-300% för att få "break even" efter en 70-90% förlust.  Lika så när det gäller utdelningen så tror jag inte många av dessa varit bra utdelningsaktier historisk.

Detta slutsats är kanske inte helt korrekt eftersom det tar inte hänsyn till bolag som har flyttats eller avnoterats. Men man måste också ta hänsyn till att det kan lika gärna varit de sämre bolagen som har gått i konkurs och de bättre bolagen som har köpts ut från börsen. Det som är ändå viktigt att komma ihåg är att generellt är det betydligt sämre avkastning i totalt sätt i de mindre listorna än de större vilket ger sämre sannolikhet att investera i små bolag. Detta risk bli självklart högre när man själv är dålig på att analysera bolag.

Sen finns det andra saker som gör att jag har blivit mer och mer skeptisk till de mindre listorna:

1- Allmänt är de mindre bolagen mer aktiva att marknadsföra sig i olika evenemang i form föreläsningar och annat. Det finns oftast är starkt samband mellan ett bolag som är PR-aktivt och som har behovet av kapital i form av nyemissioner eller att få intresset för högre omsättning i bolagets aktiekurs.

2- Det är också just de mindre bolagen som har mest behov av nyemissioner för att växa, investera eller i värsta fall överleva. Detta har jag sett mer och mer sista tiden. Tyvärr så känns att större andelen av de nynoteringarna på börsen har kraftigt behov av pengar för att både investera och betala rörelsekostnaderna.

3-Till och med de bättre mindre bolagen som har bra vinst och kassaflöde har betydligt sämre stabilitet vid tuffare tider. Detta ser man väldigt tydligt att tex: marginalerna faller kraftigt under bara några år och vinsten kan ganska enkelt halveras på korttid.  Då följer också aktiekursen med ner.  Detta kan bero på många olika saker men de mindre bolagen har lättare att få högre avkastning samt tillväxt under kortare perioder men har betydligt sämre konkurrenskraft och stabilitet och resultaten kan svänga kraftigt när omsättningen eller kostnaderna förändras.  

4- Sen tror jag också att man blir mer positiv för bolag som visar någorlunda bra vinst och helt normalt lönsamhet. Dessa halvmediokra bolag ser betydligt bättre ut än de är i själva verket när resten av börsbolagen i både First North och Small Cap är riktigt dåliga. 

Hög Soliditet - Varningstecken i Small Caps?
Här en bra exempel på att det är stor skillnad mellan de olika listorna. Generellt brukar man säga att bolag med hög soliditet, stort kassa och låg eller inga räntebärande skulder är stabila bolag utan att man tar någon hänsyn till storlek eller lista.

Men låt oss kolla närmare på de bolag som har den HÖGSTA soliditeten på Stockholmsbörsen. Nu har jag screenat på börsdata (alla listor) efter bolag som har:

-Soliditet på mellan intervallet 90 - 100%

Sen har jag också valt att kolla på kassan-% av totala tillgångar (snitt 5 år) samt Nettoskulden(+)/Nettokassan(-) (snitt 5 år).

Efter att jag har tagit bort investmentbolag så är resultatet 13 börsbolag:

Det som är gemensamt med dessa bolag är att:

1-Mycket dåligt vinstmarginal i (5 års snitt). Ingen vinst att prata om förutom 2 bolag. De bolag som har 0% har ingen omsättning alls.

2-Lika dåligt fritt kassaflöde (snitt 5 år). Då bekräftas att dessa bolag har stora investerings- eller driftkostnader. När det gäller PetroGrand handlar det mest om engångspost som stör FCF-snittet.

3-Antalet aktier ökar kraftigt. Här ser man tydligt att bolagen som har högsta soliditet på börsen lyckas med det tack vare kraftigt ökning av antalet aktier = flera nyemissioner under en lång tid. Det också en bra förklaring till varför just dessa bolag har hög andel av kassa och likvida medel i omsättningstillgångarna samt i princip inga räntebärande tillgångar. Eftersom ingen är villigt att låna pengar till riskflytt förlust verksamhet så tas pengarna in genom börsen.

Det är kanske dags att tänka om när man ser hög soliditet med låg skuldsättning för de ett mindre börsbolag och ställa sig den viktiga frågan - Var kommer pengarna ifrån?