onsdag 27 november 2013

Risk! och Risk!? - på Hamburger Börsen

Ambivalent, stridigt, motsägelse och paradox kan ibland vara en bra synonymer för börsen och investeringar.  T.ex. några konkreta exempel på motsägelse fulla tips:

Cutting your losses & Let your profits run
Det är någonting som har blivit en känd regel för investerare. Ironisk nog så har detta kommit just från trading och som är en viktig regel för kortsiktig handel där man ska försöka minimera förlusterna och maximera vinsten. Där är det extra viktigt att kunna bevara sitt kapital för att kunna fortsätta trading. Men personligen tycker jag inte att den passar för just värdeinvesterare som försöker köpa billigt vid nedgångar. Lika så är det samma problem med Stop-Loss funktionen.

Fokuserad & Diversifierad
Fokuserad portfölj strategi har varit mer populär tack vare Buffett. Men här krävs det ett mycket högre engagemang av investeraren. Men tyvärr så är det vanligare att allt för många köper för få bolag utan att ha något bra kunskap kring bolagen. På liknande sätt diversifierar allt många i sämre bolag, branscher eller andra instrument bara för att diversifiera.

Sparpodden - Gunter & Jan
Lyssnade lite snabbt på 10:e avsnittet av Sparpodden som gick live på hamburger börsen. Tispet från Martin-Aktiefokus. Men jag tror inte man ska förvänta sig för mycket av programmet eftersom den vänder sig just för de som kan väldigt lite. Personligen tycker jag för lite (simpel) fakta för mycket Entertainment. Fast det är antagligen viktigt om man ska försöka locka en större målgrupp. Hade det handlat om investering, värdering och redovisning så hade man antagligen haft en gräns på 100 lyssnare för att fortsätta och inte 10 000.  

Risk, Risk och Risk?
Det jag reagerade på snacket kring de olika riskerna. Som vanligt handlade det enbart om den klassiska riskdefinitionen om högre risk = högre avkastning. Det är helt rätt om man jämför t.ex. aktier med obligationer eller räntesparande.

Men jag tycker att den "akademiska" riskdefinitionen är lite fel när det gäller aktieinvesteringar.

Man kan faktiskt få en HÖGRE AVKASTNING med LÄGRE RISK!

Senaste gången jag skrev om H&M så gav ett exempel på hur den faktiska avkastningen skulle kunna se ut beroende på om man köpte vid 220 eller vid 280.

Köpet vid 220 ger 12,6 % i årlig avkastning under 4-5 år.

Medan vid 280 så blev det bara 5,2 %.

Samtidigt får man också automatisk LÄGRE RISK när man köper vid 220 kr än dagens nivå på 280 kr. Om det förväntade vinsttillväxten eller marginalförbättringar inte blir verklig så kommer man få en kraftigt nedgång från 280 kr. Då är det helt naturligt att den som köpte omkring 200-220 kommer riskera mycket mindre än den som köpte vid toppen när H&M.


Nedan finns en gammal tabell om Risker och avkastning som de flesta av er har redan sett.


Om aktiekursen befinner sig på 100 kr och man väljer att köpa vid 80 kr (efter en nedgång på 20%).

Då får man automatisk 4,6 % högre årlig avkastning under 5 år.

Men hade man istället köp efter en uppgång på 40% (vid 140 kr) så hade avkastningen blivit:

-6,5 % lägre (årligen) under 5 år.

Då har jag inte räknat med utdelningseffekten. Vid nedgång högre direktavkastning = högre utdelning och återinvesteringseffekt. På samma sätt lägre direktavkastning vid 140 kr. Det är också därför man ska inte helt blind lyssna på  regler som:

Cutting your losses & Let your profits run och använda sig Stop-Loss.

Här kommer en filmklipp som förklarar allting väldigt enkelt! 

torsdag 21 november 2013

Alliance Oil & Stockholmsbörsen

Idag fick man veta att Alliance Oil hade "märkliga" kostnadsposter i bokföringen. Tydligen gick det en del till "välgörenhet" (posten som finns i bland notorna till resultaträkningen) till familjen som ligger bakom budet på bolaget.


Nu har både media och aktiespararna har vaknat pga senaste kvartalsrapporten. Det ironiska är att det är inte första gången just den unika posten finns med. Den förekom också mellan 2013 - 2007. Men det är bara det senaste årsredovisningen och delårsrapporten som det finns en tydlig förklaring till posten. Räknar man bara de senaste siffrorna (2011 till idag)  så handlar det om ca 250 Mkr i välgörenhet.

Men jag ska inte fördjupa mig i budet, dessa välgörenhets poster och vad som är rätt eller fel. Utan det jag undrar över är:

1.Utspädningen?  
Varför skriv det ingenting om AOILs enorma vilseledande (redovisade) vinster? och de stora investeringarna, negativa kassaflödet och alla nyemissionerna?  

De senaste 12 åren har Alliance Oil har gjort:

10,6  Miljarder kr  i "redovisad" Vinst

-17,6  Miljarder kr i negativt fritt Kassaflöde

33,9  Miljarder kr i nettoinvesteringar

18,1 Miljarder kr i nettofinansiering (Nyemissioner)  

Bara dessa riktade- och företrädesemissionerna kan ha gjort att vissa få personer fått mer ägande och makt än de övriga aktieägarna över tiden. Mer om detta kan du läsa i gamla inlägg:

2-Large Cap - Stockholmsbörsen
Sen undrar jag över är HUR kan ett bolag som Alliance Oil kan hamna på Large Cap listan? För att kunna svara på dessa frågor så tror jag att man måste kolla närmare på:

Vad är den absolut grundläggande syftet med Stockholmsbörsen?
Innan jag ska försöka svara på den frågan så vill jag ta upp lite fakta:

Kursmanipulation?
Nyligen en daytrader/aktiebloggare i Stockholm åtalades för kursmanipulation pga att han har handlat med fem olika aktier och gjort "några tusen lappar i vinst".  Medan det pågår mer omfattande "manipulation" av miljonklass dagligen via så kallade börsrobotar. Personligen har jag inget emot "börsrobotar" eftersom vi som är långsiktiga påverkas inte av det. Kanske också en viss fördel vid nedgångar. Men anledningen till att detta får ske på Stockholmsbörsen är att det genererar vinst för just marknadsplatsen.    

Nyemissioner?
I början av 2013 ville Investor göra det enklare för börsbolag att göra nyemissioner utan företrädesrätt av befintliga aktieägare. Detta handlar främst om att kunna göra enklare/snabbare riktade- eller företrädesemissioner. I princip innebär det att alla aktieägarna som inte deltar i emissionen är förlorare.   

Slopa Kvartalsrapporter?
Majoriteten av börsbolagen vill slippa redovisa kvartalsrapporter. Det är självklart bra för börsbolagen men knappast en fördel för aktieägare. Det innebär att ännu mindre viktigt information till mindre aktieägare.

Fler köpte analyser?
Ta tex: Aktiespararna som är kanske den viktigaste "fristående" organisationen för små aktieägare ska börja ta betalt av börsbolag för göra analyser. Oavsett vad man tycker om det - så ser den tuffa verkligheten för organisationen. Problemet är att det blir mindre "oberoende och kritiska" analyser.

Stockholmsbörsens Åtgärder - 2014!
Nyligen har Nasdaq OMX presenterat handlingsplan för att underlätta för fler bolag ska notera sig på börsen. Några av dessa åtgärder är:
-Ta bort kravet på kvartalsrapportering
-Ta fram analystjänster för börsbolagen.
-Förenkla noteringskraven/reglerna.
Det finns ingenting om hur man ska förbättra/underlätta för små aktieägare. Utan det handlar bara hur man ska förenkla för börsbolagen. Med stor sannolikhet blir detta bekostnad av sämre information/skydd för små aktieägare.

Så nu till frågan:

Vad är den absolut grundläggande syftet med Stockholmsbörsen?

För aktiebolag (=kan också betyda majoritetsägare):
Att börsbolagen ska lättare få tillgäng till riskkapital.

För handelsplatsen - Nasdaq Omx:
Att det sker handel (genererar courtageintäkter) från olika aktörer och att det finns börsbolag som betalar avgift för att kunna vara listade.

För (minoritets)aktieägare då?
Det är någonting att fundera på!

Personligen tycker att syftet för oss småaktieägare blir handelsplatsen mer likviditetsverktyg när vi behöver sälja/köpa snabbt när vi vill investerar/spekulerar.  Men jag ser inte den grundläggande ambitionen att  börsen eller aktiebolagen ska skydda minoritetsägare. Tvärtom vår intresse kommer alltid sist och därför är det vi själva som har ansvaret. Oavsett om det sker via fonder eller egen handel. Sen kan man alltid ställa sig frågan om det ska vara så enkelt för tex: bolag som Alliance Oil?onsdag 6 november 2013

Börsdata - Grahams Net-Nets - Cigar butts!

Nu finns det ännu en Graham strategi börsdata.  Den här gången kanske den mest kända strategin som går ut på att köpa så kallade "1 krona för 50 öre".

Det har också kallats för "Cigar Butts" av Warren Buffett. En klassisk strategi som har varit mycket lönsamt på den tiden när nästan ingen annan använde sig av strategin - förutom Benjamin Graham & Company. Samtidigt var det mer vanligt med lågvärderade bolag på den tiden. Idag är det mycket svårare att hitta bra Net-Nets. Hittar man dessa så bör man vara försiktigt, eftersom bolaget ofta har stora problem när bolagets totala värdering är mycket länge än tillgångarna. Det är inte ovanligt att aktiekursen gått ner med 70-90% i dessa bolag.

Ett bolag är så kallat "Net-Nets" när bolagets (NCAV = Net Current Assest Value) handlas längre än 2/3 av bolagets börsvärde. Vilket är ca 66% och ger mer än 30% margin of safety. Bloggkollegan Värdebyrå har skrivet en del om strategin.

Problemet med NET-NETS beräkningen
Ett problem med hur Graham räknar Net-Nets är att han inte räknar med anläggningstillgångarna.
Idag har många bra börsbolag en stor del av tillgångarna på anläggningstillgångar i form av fastigheter, mark, fabriker, maskiner osv. Vi anser att anläggningstillgångarna måste räknas med, för att passa dagens börs.

Graham Orginal NCAV
NCAV = Omsättningstillgångar - Totala skulder.

Vår justerade NCAV
NCAV = Omsättningstillgångar + Anläggningstillgångarna  -Totala skulder.

SCA AB som exempel bolag
Rapport Q3-2013. Dagskurs 185kr.
30 384 Mkr i Omsättningstillgångar:
74 490 Mkr i Materiella tillgångar
7 560 Mkr i Finansiella tillgångar
68 975 Mkr i Totala Skulder:

(Immateriella tillgångar är svåra att värdera rätt och därför räknar vi inte med dessa i grundberäkningen.)

Orginal NCAV = 30 384-68 975 = -38 591Mkr
(Ett negativt NCAV kan inte användas i Net-Nets strategin. Dessa bolag tas därför bort.)

Justerad NCAV = 30 384+74 490+7 560-68 975 = 43 459Mkr
NCAV/Antal Aktier = 43 459/702,3 = 61,88 kr/aktie
Kurs/NCAV = 183/61,88 = 2,95 => 295%

Med nuvarande aktiekurs på 185 kr så har SCA 3 gånger större värdering än bolagets Justerad NCAV.  SCA är ingen Net-Nets då Kurs/NCAV ska vara mindre än 66%. Fast SCA värderades  ca 55-60 kr under 2009. Då var SCA billigt.

Lösningen på Börsdata!
Som tidigare strategier så går det justera/välja fritt vilken typ tillgångar man vill ha i värderingen och hur stor andel.

Nuvarande kriterierna för beräkningen av NCAV är:
Räknar bara med 80% av varulager, 80% av kundfordringar och 100% av Kassa. Lika så på Anläggningstillgångarna - tar med ingenting av Immateriella tillgångarna som oftast kan bestå av Goodwill, 100% av materiella tillgångar och 70% av finansiella tillgångarna. På liknande sätt kan ni själva välja exakt vad ni vill ta med och hur mycket.

Förbättringar!
Fokus har varit att hitta de lönsamma bolagen som går med vinst. Oftast är det viktigare att ett bolag går med vinst och är lönsamt än att bolaget bara har hög soliditet eller låg skuldsättning. En stor risk med Net-Nets är att strategin hittar bolag som behöver nyemission och inte klarar av att överleva på egen hand. Tyvärr så kommer många "dåliga" bolag med på listan när man enbart kolla på tillgångssidanDärför har vi också valt att ta med 3 olika kriterier för att kunna filtrera bort de sämre bolagen.
Kriteriet 1 = Väljer bort bolag inte har gått med vinst senaste 2 åren.
Kriteriet 2 = Väljer bort bolag som inte når har bra vinstmarginal. 
Kriteriet 3 = Väljer bort bolag som inte klarar någorlunda bra avkastning på totala kapitalet. 

Efter vinst kriterierna har vi plötsligt fått bättre bolag till ganska låga värderingar. Med de reglerna så har Justerade Net-Nets Strategin genererat 14 % årlig avkastning. 

Som vanligt kan ni se detaljerna på den historiska köp/sälj - under diagrammet Se detaljerad historik


Men den riktiga Net-Nets då?
Vill ni ändå se hur den klassiska Graham NCAV hade utvecklats så kan vi göra det genom att välja- 100% på Omsättningstillgångarna och 0% på Anläggningstillgångar. Samt välja bort vinst kriterierna. + välj 10-15 bolag för att få just de bolag som är längre än 60-70%.