måndag 2 december 2013

EQT:s Sanitec spolas ned i "börsen"!

Wallensbergsfärens riskkapitalbolag EQT kommer att sälja mer än 70% av aktierna i Sanitec och därmed skapar en börsintroduktion under december. Sanictec en stor badrumstillverkare med en omsättning över 700 miljoner euro = över 6 miljarder i SEK.

Plötsligt skrivs det lite för positiva analyser kring bolaget. Börsveckan, Dagens Industri och Remium tycker att det är värd att teckna. Kollar man direkt på siffrorna så ser "lagom" bra ut men lite dyr.

Rörelsemarginal: 10,1 %
Vinst marginal: 5,7 %
FCF-marginal: 4,6 %
Värdering: Inte billigt.
Men ändå "anses rätt" värderad när man sneglar på de övriga bolagens värderingar på börsen.

Varningstecken!

Det första - EQT säljer Sanitec för att bli av med bolaget eller försöker att ta hem en bra vinst för sin investering. Då är det knappast billigt.

Den andra  - Börsen har tyvärr blivit en slags dumpningsstation för riskkapitalister. Sälja till små investerare och fonder som annars skulle inte gå att sälja för det priset i den vanliga marknaden. Det har vi sett tidigare med tex: MQ som var hög skuldsatt, hade medioker avkastning och hög andel av goodwill i balansräkningen i samband med börsintroduktionen. 

Om jag var en riskkapitalist så skulle gärna sälja liknande bolag till höga värderingar när det finns köpare(efter att jag har "rensat bolaget"). Teoretisk skulle EQT kunna göra:

1- Skuldsätta bolaget rejält för att kunna använda kapital till andra investeringar. Detta har varit ett bra verktyg för just Ratos som har historisk lyckats generera ca 20% årlig avkastning.

2-Minska ner kostnaderna rejält. Kortsiktigt skulle det generera en bra vinst men knappast en långsiktigt lösning. Men det ger en kortsiktig attraktiv värdering och positiva analyser.

3-Minska ner rörelsekapitalsbehovet och kraftigt minska ner investeringarna och på det sättet öka kassaflödet. Kan då mjölka bolaget maximalt med pengar och samtidigt få det se ut som ett bolag med stabil kassaflöde.

4-Sälja eller avyttra attraktiva delar av bolaget för att få ut maximal vinst.

5- Visa en kort finansiell historisk. Vilket också EQT har gjort. Det går inte att se äldre historik än 2010. Sen är det mycket bakåt reviderade siffror som är kanske inte helt rättvisande jämförelsetal.

Resultat:
Tungt skuldsatt bolag som har "mjölkats på pengar" men som ser ut vara ganska lönsam med bra kassaflöde. Överlever kortsiktigt men knappast någon bra långsiktig investering när verkligheten kommer i kapp i form av ökade rörelsekostnader och investeringsbehov + höga räntekostnader på skuldsättningen.

Här kommer lite historiska siffror - gör en egen bedömning:

Omsättning, rörelsekostnader och rörelsemarginal: (lägg märke till kraftigt minskade kostnader)

Fritt Kassaflöde och Investeringar (mer än halvering på totala investeringar)

Eget Kapital och Soliditet (Kraftigt minskat eget kapital = högre skuldsättning)


Vet inte om jag gillar badrumsutrustningarna men det är absolut inget fel på utsikten!