torsdag 18 december 2014

Mr Market & Wall Street Fools

The stock market is never obvious. It is designed to fool most of the people, most of the time.


Citat från Jesse Livermore som var aktiv i början av 1900-talet. Jag tycker bara detta citat säger väldigt mycket om börsen och lika mycket om oss själva. Men det viktigaste jag vill säga med detta är att börsen aldrig så enkelt som det brukar se ut för det mesta. Det är en extrem komplex flöde av transaktioner från många olika aktörer.  Men det ser väldigt enkelt ut när du kollar på en kurshistorik. "Bara köpa rätt bolag"

Det är också kanske därför jag har blivit mer och mer skeptisk att rekommendera aktiesparande för just de som inte har den tiden eller intresset att lära sig mer om investeringar och bolagsvärdering. Ta tex. rekommendation där man ska köpa och vänta så där 10-20 år och bli mångmiljonär flera gångar om. Problemet är bara att det är så ENKELT att hamna helt fel på vägen till "mångmiljonerna".


Wall Street Fools
Som en intellektuell investerare så  förväntas det att man ska analysera omvärldsfaktorer, händelser och försöka hela tiden dra nytta av de snabba förändringarna. Det börjande med Rysslands börsfall och då var den högaktuella frågeställning - skulle man investera i Ryssland eftersom det var så otroligt billigt. Nu börjar samma sak med oljebolagen efter oljeprisfallet. Plötsligt har man skapat komplexa beslutsproblem som ingen exakt vet vad som kommer hända med prisutvecklingen både när det gäller Rysslandsbörsen och oljepriset.

Här kan vi prata om Mr Market som verkligen styr VAD/HUR investerarna ska fokusera på i fortsättningen. För mig är dessa helt oväsentliga frågor eftersom jag personligen kan ej sätta någon värdering på marknader eller enskilda oljebolag. Då är det bästa är bara att strunta i (kanske viktiga) men oförutsägbara investeringsmöjligheter och helt enkelt fokusera på de få bolag som jag är intresserat i att äga.

Då har man rensat bort hälften av komplexiteten genom att bara fokusera på enskild bolag på egna villkor utan att ta hänsyn till Mr Markets lockelser i andra bolag eller marknader. 


Den komplexa Mr Market
Men till och med om man väljer att investera i enskilda bolag så har man fortfarande många svåra beslutsproblem kvar. Låt mig ta det som är svårast och som jag har lyckats undvika att skriva om. 

Exits - när ska man sälja ett bolag?
Den grundläggande iden är att man ska hela tiden ta hänsyn till bolagets värdering i relation till tillväxtmöjligheten. Vissa bolag har helt enkelt höga värderingar men som man ska vara försiktig med att sälja för tidigt. Ett bra inlägg om ämnet från Lundaluppen - Sälja övervärderade bolag. 


Mekonomen - Perfekta exemplet
De som lyckades pricka köp på Mekonomen närheten av 150 kr (första nedgången) hade ett bra utgångsläge att kunna sitta lugnt om man ville vara långsiktig. Problemet är bara att många av dessa aktieägare lärde sig snabb att kursen kunde gå ner från 185 (efter första uppgången) till ny botten notering på 140. Då känns det säkert inte så kul att:  

1-Ge sin fina avkastning på 23 % 
2-Dessutom ha en minusposition när aktiekursen gick ner till 140 kr.


Efter lärdomen så har antagligen många har såld av Mekonomen vid första bästa uppgång under en intervall på 160-180 kr. Samtidigt finns det många som nu vill sälja omkring 190 kr. Jag kan självklart förstå de som vill sälja aktien efter en uppgång på närmare 40 %.

Vad är då problemet?
Risken är att man omvandlas sakta och säker från att försöka vara en "långsiktig investerare" till en allt mer kortsiktig och effektiv "vinstmaximerande kapitalplacerare". Med andra ord "Wall Street Fool" där man låter Mr Markets agerande styra investeringsbesluten mer kortsiktig.

Låt oss säga att man väljer att sälja Mekonomen nuvarande kurs på 195 för att invänta på 160-170. Det låter helt logisk eftersom risken är stor att aktiekursen kommer ligga runt 190-200 under en längre tid med eventuella risker för kortsiktiga nedgångar. Man försöker helt enkelt maximera vinsten med ca 15%.

1- Första problemet - Vinstmaximering
Vad blir det nästa vinstmaximering - 10%, 8%, 5%? Jag tror att ni förstår den långsiktiga problemet där snabba vinster tar mer och mer över de långsiktiga besluten. Både vid inköp och försäljning.  

Men däremot om man inte tror på Mekonomens framtid och osäker om marginalförbättringarna - då gör man helt rätt att sälja i dagens kurs. Fast då kan man ifråga sig varför köpte man bolaget från början?

Anledningen till jag inte väljer att sälja Mekonomen är den framtida möjligheten där kombinationen av högre marginaler + fina utdelningar närmaste tiden. Men om aktiekursen skulle av någon anledning gå till 250-260 så skulle jag kanske börja få sälj-funderingar.

2-Andra problemet - Investeringsmöjligheter
Jag har ganska tuffa krav på bolag som jag vill investera. Det är främst de bolag som jag tror att jag skulle kunna värdera någorlunda rätt. Då är helt naturligt att det är få bolag som passar och dessa få bolag är sällan så lågvärderade som just Mekonomen var.  

Att vinstmaximering betyder också indirekt tidsmaximering. En snabb vinst på 40% är mer lockande istället vänta ytterligare 3 år för nästa 40% total avkastning. Problemet är bara - vad ska jag investera i när jag säljer Mekonomen? Finns inga andra investeringsmöjligheter förutom de bolag som har betydligt högre risk eller osäkerhet.

Lösning - Bortse Avkastningen 
Den bästa lösningen är helt och hållet bortse från avkastningen eller vinstmaximeringen vid investeringsbesluten. Men eftersom det är inte möjligt så är det kanske bättre att lägga den biten i slutet. Med andra ord fokusera på att försöka eliminera så mycket av riskerna direkt från början. 

Själv har jag gjort det genom att FÖRST välja de bolag som jag kan värdera och vill äga långsiktigt. SEN börja kolla på värdering och inköpskurser. Tex: Både Ratos och Oriflame platsade inte i första delen på grund av osäkerheter. Det har gjort att jag har sluppit nedgångarna och huvudvärken att försöka värdera dessa bolag. 

Detta betyder också att man ska inse sina begränsningar med analysdelen och tyvärr så är många bolag som är väldigt svåra att värdera. Men av någon anledning så är dessa bolag också väldigt lockande för många. Osäkert kring värdering = Högre kursrörelser i både hållen. 

Fokusera på RISKER och att göra RÄTT och av konsekvens av det kommer de "mångmiljonerna" med tiden. 

Med andra ord om du ska överhuvudtaget lyckas med långsiktiga investeringar så måste du tycka att det är roligt med själva investeringsprocessen, analysera, värdera, läsa årsredovisningar osv. 

Var helt ärliga nu - hur många som läser denna blogg som verkligen började med aktier för att de var fascinerad över den intellektuella investeringsprocessen? och där "att tjäna pengar" kom efterhand?

Så med andra ord vi alla har varit Wall Street Fools från grunden och det är tyvärr oundvikligt. 

What beat me was not having brains enough to stick to my own game - Jesse Livermore

lördag 29 november 2014

Ratos - värderingsexperiment

Ratos - aktien som jag har fått mest värderingsfrågor kring. Vilket är kanske inte så konstigt tanke på att bolaget har varit en de bästa utdelningsaktierna mellan 2000-2012 tillsammans med Kungsleden och NCC.


Det finns några bra inlägg om Ratosvärdering från Lundaluppen och Trygg Framtid där värderingen är baserad på Ratos avkastningsmålsättning som Ratos själv kallar det för IRR (årlig avkastning). Dessutom mycket är baserad på hur bra Ratos kan sälja sina innehav i framtiden. Nu när Ratos har gått ner rejält och har en direktavkastning på 6,2 % så är det extra lockande för många. 

Just i detta inlägg kommer jag inte skriva så mycket om Ratos värdering utan kommer enbart visa varför det kan vara så svårt att kunna sätta ett "rättvis" pris på ett investmentbolag som Ratos. Lite lekfult kommer jag fokusera i Ratos innehav och deras värdering på ett annat sätt för att bara visa vilken stor värderingsspann kan uppstå.

1-EBITA?
Det är mycket EBITA (Rörelseresultat + Av-/Nedskrivningar av immateriella tillgångar) i Ratos rapporter och värderingar. Det som kan vara intressant att ta upp är Ratos enorma skuldsättning i varje enskilt bolag. Just det kan det blir lite missvisande att inte räkna med finansiella kostnaderna i Ratos. Ratos EBITA under 2013:

Ebita: 2 759 Mkr
Vinst: 742 Mkr

Just det blir lite skillnad på värderingsdelen. Det är lite mer 1 000 Mkr som Ratos betalar för sina finansiella kostnader. Det är faktiskt större än vad Ratos betalar för utdelning 3 kr ( 999 Mkr).

2-Enskilda innehaven
Ratos äger 17 bolag (inklusive Inwido) och när jag kollar lite snabbt så inser jag att det är mindre än hälften av dessa bolag som jag personligen skulle kunna göra en amatörbedömning om var vinsten skulle kunna hamna om 3-5 år. Just detta är stora dilemmat med investmentbolag. Vill man verkligen göra ett närmare analys och inte nöjer sig med ett grovt marknads- och substansvärde så är det är en tidskrävande värderingsprojekt.  

JA: De bolag som jag skulle kunna värdera
NEJ: Inte
Delvis: Kanske - tillräckligt med analystid. 

3- Innehavens utveckling
Efter försäljningar av utmärkta bolag som tex: Anticimex och Höglöfs så visar de bolag som är kvar ett sämre utveckling främst i lönsamhet. 5 års historik för Ratos 17 innehav:

Just när man kollar närmre på slutliga vinsten så inser man att den varierar mycket kraftigt och en snabb jämförelse mellan 2010 och senaste rullande 12 månader:

Vinsten för:

2010:  1 097 Mkr
Senaste:  12 Mkr

Hur ska man kunna lägga värdering på en kraftigt varierande vinstutvecklingen i Ratos totala innehav?


4-Framtiden?
Ett extra tillägg. Det är fortfarande många som tycker att Ratos kan fortsätta att leverera ett IRR på 15-20 % långt i framtiden. Då funderar jag på hur lätt kan Ratos fortsätta att:

1-Hitta bra bolag med utvecklingsmöjligheter till ett rimligt pris för ett förvärv?

2-Kunna utveckla de med hjälp av omsättningstillväxt, lönsamhetsförbättringar och kassaflödesoptimering?

3-Slutligen kunna göra ett bra exit?

Det är också det som är det svåra biten med Ratos. Personligen hade jag gärna velat se Ratos som en mycket mer långsiktig aktör som gärna behåller de riktigt bra bolagen som tex: Anticimex i bekostnad av ett längre total avkastning. Det hade i alla fall blivit mycket mer stabila kassaflöden i jämförelse med dagens situation.  

Disclaimer
Sen måste jag tillägga att Ratos kan inte helt och hållet värderas på det sättet som jag har gjort. Dessutom historiskt har den största andelen av avkastningen kommit från exits och på det sättet har Ratos kunnat generera en avkastning högre än 20% årligen. Bara senaste försäljningen av Inwido visar ändå Ratos lyckades få till ganska bra totalavkastning till och med om själva investeringen inte varit lika lyckat.

Samtidigt med detta inlägg vill jag enbart visa varför jag inte kommer anstränga mig att försöka värdera ett bolag som Ratos när det finns betydligt enklare och säkrare bolag där ute som inte kräver för mycket "brain-power" utan disciplinen och tålamodet att kunna vänta på bra värderingar när marknaden inte vet den gör på vissa korta perioder.

I don't look to jump over 7-foot bars: I look around for 1-foot bars that I can step over. - Warren Buffett

söndag 23 november 2014

Teknisk Analys - Börsdata

Samarbete med Millistream och TradingView har nu Börsdata lagt till ett avancerad verktyg för Teknisk Analys(TA). Vi tror att många har nytta av Teknisk Analys som komplement till Fundamental analys(FA). TradingView är ett ledande företag inom TA/Social trading i USA och deras Html5 verktyg är mycket kraftfullt och kan nu, via Börsdata användas mot Stockholmsbörsen. Ni som redan använder TradingView kommer att känna igen funktionerna.

För Börsdata betyder det att vi nu kan erbjuda en bredare tjänst inom fundamental- och teknisk analys med fortsatt med hög kvalité. Med tanke på att nästan hälften av alla nyckeltal räknas med hjälp av aktiekurser så kommer TA-satsningen ge Börsdata nya möjligheter att utveckla nya tjänster inom fundamental analys. Dessutom kommer vi att satsa på att visa samtliga aktier i Norden inom TA-tjänsten. Detta ger också ett initiativ att utveckla FA-tjänsterna inom samma marknader.


Några avancerade funktioner:

Diagramtyper
-Linje
-Bar
-Candlestick
-Area
-Heisken Ashi

Över 50 indikatorer, bl.a:
-RSI
-MA
-Stohastic
-MACD
-Parabolic

Över 40 Ritningsformationer, bl.a:
Gann
Fibonacci
Elliot wave
Triangles pattern
Channel lines

Fortsatta förbättringar inom TA som är planerade:

-Möjligheten att Spara & Ladda diagram och mallar.

-Skapa egna bevakningslistor både för TA & FA

-Lansera Aktietorget och NGM både för TA & FA

-Lägga till de vanligaste indexen 

-Intraday med 30 dagars historik

-Kursuppdateringar med 15 min fördröjning

-Erbjuda de övriga Nordiska länderna både för TA & FA

Direktlänk till tjänsten

torsdag 13 november 2014

Mekonomens starka Q3

En oväntad positiv delårsrapport med 20 % förbättrat rörelsemarginal fick upp aktiekursen över 180 kr. Ni som fyndade kring 140-150 kan vara nöjda. Då är frågan om vi nu ser en trendskifte med nya marginalförbättringar eller om det är bara en engångsföreteelse. Den aktiva insiderhandeln före rapporten kan vara ett tecken på återgång till tidigare vinstnivåer. Det kommer bli intressant att se om vi får aktiekurser  under 150 igen i framtiden.


Rullande vinsten
Den rullande vinsten har ökat till 8,91 kr / aktie. Efter en snabb koll både på rullande- och kvartalsvinsten inser man att årsvinsten vid bokslut (Q4) kan hamna över 10 kr. Det är framför att föregående Q4 påverkades negativ av nedskrivning på ca 1,3 kr. Sen om marginalförbättringarna fortsätter så är det inte orealistisk att förvänta sig en vpa över 11 kr.


Viktigaste framåt
Det som är viktigast för Mekonomen är lönsamhetseffektiviseringar. Jag tror inte att man ska förvänta sig någon omsättningstillväxt närmaste tiden. Här nedan kommer en rullande omsättningshistorik som i princip visar stillastående omsättning senaste åren direkt efter Meka-förvärvet. 


Samtidigt ser vi en nedgående marginaltrend som förhoppningsvis går tillbaka till tidigare nivåer. Det man ska komma ihåg är att Meko-Gruppen omsätter idag nästan dubbelt så mycket innan förvärvet på Sorensen och Meka. Det gör att marginalerna påverkar slutliga vinsten ännu mer. Därför blir det extra viktigt att omsättningen är svag uppgående med förbättrade marginaler om man ska förvänta sig vinsttillväxt. 


Svar till konkurrensen 
Autobutler ett danskt bolag som satsar på att komma i den svenska marknaden. Bolagets koncept bygger på en hemsida som där kunderna kan jämföra priser från olika verkstäder. Detta har gjort att Mekonomen tillsammans med andra stora bilverkstäder har nyligen startad en egen hemsida som heter Lasingoo. Jag ska inte säga så mycket mer om de två alternativen men här kommer lite jämförelse siffror:

Förändringar i kassaflöde
I tidigare inlägg hade jag skrivet rätt mycket om kassaflödet. För helåret 2013 så var FCF 14 kr per aktie i jämförelse med redovisade vinsten 8,56 kr. Nu börjar man se att 2014 påverkades negativ på grund av förändringarna av rörelsekapitalet. Men den grundläggande kassaflödet är fortfarande stark. Senaste operativ kassaflöde före förändringarna på rörelsekapital ligger på 529 Mkr (2013: 525 Mkr).

Men det är årsvariationerna som främst på förändringarna på rörelsekapital samt investeringar påverkar det fria kassaflödet positiv eller negativ vissa enskilda år. För Mekonomens fall handlar det närmare om en negativ diff på 150 Mkr (4 kr /aktie) för 2014 på grund av högre kapitalbindning i varulager och kundfordringar. 

Om man ska räkna fram FCF för att göra ett bättre bedömning för att hitta ett rimligt utdelningsnivå vid bokslut så ska både förändringar på rörelsekapital och den totala investeringarna måste tas hänsyn till. Däremot om man är ute efter ett mer Owner Earnings-värde så kan man faktiskt räkna bort förändringarna i rörelsekapital främst i växande bolag där ökning i varulager blir ett slags investering. Däremot om bolaget inte växer så bör förändringarna i varulager, leverantörsskulder osv jämna ut sig på sikt.    

Just för 2014 ser det ut som FCF kan hamna omkring 8,5 - 9,5 kr och antagligen lär det bli motsatt positiv effekt för 2015. Ska man försöka hitta ett mer snittvärde så borde 12 kr i FCF vara mer rimligt. Med antagande:
OP: 550
Rörelsekapital: -50
Investeringar: -70
FCF: 430 MkrJag skulle gissa på en oförändrat utdelning på 7 kr under 2015 (för räkenskapsåret 2014). Det borde vara det mest rimliga pga den svaga FCF samt Mekos höga skuldsättning. 

fredag 10 oktober 2014

Mekonomen köp & NIBE bevakning

Plötsligt händer det - rädsla för en ny börsnedgång. Nu efter några dagars större nedgångar börjar det bli intressantare att kolla på börsen igen. Osäkerheten kring nedgången gör att många blir oroliga när de inte exakt känner sig trygga med bolagen och dess värderingar. Hur som helst så har nedgången har hjälpt till att få ner Mekonomens kurs till 139 som lägsta kurs. Då passar man självklart att köpa mer när 150 var köpvärd. 


För min del har det skett två nya småköp vid 147,50 och 141 kr.  Det har gjort att min snittkurs ligger just nu på 151,75


Viktigt att poängtera
Jag köper oftast väldigt små poster och försöker verkligen köpa bara vid nya nedgångar för att inte riskera att köpa för mycket på korttid. Gärna också glesa köpnivåer istället för ett tidsbestämt köp. Det vill säga nästa köp ska ske om kurser går ner t.ex. 10 %. Istället att köpa regelbundet veckor- eller månadsvis. Risken är annars stor att kassa inte räcker till. Det är ett av de svåraste investeringsbesluten som man måste hela tiden handskas tillsammans med:

B1-När ska man köpa och till vilken värdering?

B2-Hur mycket likvida medel ska man ha som reserv och hur ofta ska man köpa?

B3-När man ska sälja ett bolag?  

B3 är ändå ganska positiv bekymmer. Det blir svårare med B1 och om man gör en felvärdering så är det väldigt viktigt att man har bra koll på B2 och kan öka på vid längre nivåer för att dels dämpa ner nedgången och dels för att få högre totalavkastning.  

Man skulle också kunna säga att B2 blir lika viktig oavsett om man har gjort rätt/fel-värdering. Börsen kan alltid ställa till det och tar sällan hänsyn till den långsiktiga FA-värderingen när det blir oroligt.

FinBas Portföljen
Nu kommer jag att försöka vara mer konsekvent med min strategi FinBas och visa helt öppet både innehaven och den procentuella utvecklingen i form av skärmbild direkt från Avanzakontot. Detta har jag försökt undvika tidigare men eftersom hela FinBas strategin har en stor betydelse (för mig personligen) så kommer jag vara helt öppet med affärerna. Jag tror fortfarande stenhård på idén att hitta utmärkta bolag och sen efterhand hitta värderingar som man är nöjd med. Där man dessutom hittar flexibla lösningar till förutnämnda beslutsproblem B1 till B3.NIBE - Nästa bolag till bevakning
Deras största affärsområde är att erbjuda olika värmepumpslösningar. Nibe associeras antagligen mest med bergvärmepumpar som är en dyr men effektiv lösning för hushåll med större energibehov och värmeeffekt. Alla som är villaägare med direktverkande el uppskattar säkert Nibe som en bra framtidsinvestering. Genom kontinuerligt förvärvstrategi har Nibe lyckas växa kraftigt och det är också delar av Nibes framtida tillväxtstrategi. Bara senaste 5 åren har det skett 13 olika förvärv. 


När man analyserar det fria kassaflödet lite snabbt (före förvärv) så motsvarar den samma nivå som vinsten. Därför kommer det se sämre ut om man inte justerar investeringarna (förvärv i detta fall) från övrig capex. Mer om Nibes kassflöde och förvärvtillväxt får bli ett inlägg längre fram.

FinBas värdering
140 nivå för både vinst- och kassaflödesvärderingen börjar bli intressant. Däremot så är det inget för utdelningsinvesterare eftersom större delen av kassan går till förvärv. Direktavkastningen för Nibe är idag 1,4 % (en utdelningsandel på 28 %). Då handlar det mycket om att göra bedömningen om bolaget kan fortsätta växa (lika lönsamt som tidigare) genom förvärv. Nibes tillväxtmålsättning är 20 % årligen där hälften via organisk-tillväxt och resten genom förvärv. Om du frågar mig så låter det mer som vision än en realistisk målsättning. Men det som skiljer från andra bolag med liknande målsättningar är att Nibe har ett starkt kassaflöde och ganska låg underhållsbehov som är en viktig förutsättning för tillväxt. Sen om de lyckas med att fortsätta göra lönsamma förvärv - det är en annan fråga. 


FinBas bevakning
Mer detaljerade siffror och beräkningar hittar ni i FinBas-sidan. Just nu är det bara Mekonomen som ligger under sitt så kallade ”intrincis value”. Medan det börjar bli intressant att kolla närmare på H&M, Telia och Avanza vid nästa 10% nedgång. 


fredag 3 oktober 2014

Gästinlägg: Investerarens Investeringsfilosofi

Här kommer ett gästinlägg från Nicklas som verkligen lyckats spara & investera ihop sin första miljon vid 25 och den andra vid 27 och hans nästa målsättning är åka till Berkshire Hathaways årsstämma.  

Se detta som en inspirationsinlägg för alla som har liknande målsättning. Tänkt att den största andelen av investeringarna närmaste 1-5 åren är korrelerat med hur mycket man lyckas spara och det är sällan genereras från avkastningarna av 10-baggers.  

Kanske inte den bästa timing med att skriva ett inlägg om ämnet när vi redan befinner oss i en relativ högvärderat börs.  Men jag ser Nicklas inlägg som en utmärkt målsättning att börja spara regelbundet som man kan eventuellt investera i bra bolag längre fram (helst efter en kraftigt nedgång - som jag har tjatat på länge ).

Viktigt att klargöra att det var jag som föreslog att Nicklas var välkommen att skriva några rader i bloggen om hur han lyckats med investeringarna. Visa därför respekt vid kommentarsfältet. //4020Investerarens investeringsfilosofi

Nicklas Andersson, 27 år gammal och driver bloggen blogg.ekonomikunskap.com  där jag går under namnet Investeraren. Detta ämnar vara en kort presentation av vad som karaktäriserar mitt tankesätt när det kommer till placeringar, då det till synes funnits ett intresse för denna framställan, vilket jag tackar såklart tackar å det ödmjukaste för.

Vissa av er kommer känna igen er, andra förmodligen ha åsikter och värderingar som i varierande grad avviker från min. Den bästa uppfattningen är förmodligen sin egen då den passar just dig bäst likväl som detta tankesätt nedan passar mig bäst.

Ursprungligen kommer jag från Boden, Norrbotten som jag lämnade för finansbranschen och Stockholm hösten 2008, en spännande period på marknaden med facit i hand. I dagsläget jobbar jag på SEB nära marknaden men har under flertalet år även jobbat med finansiell rådgivning mot kund inom samma koncern. Dessutom har jag varit styrelseaktiv i Unga Aktiesparare sedan 2008 och sitter för närvarande som ordförande i Unga Aktiesparare Lidingö. Dessförinnan har jag även suttit i styrelsen i Aktiespararna Boden där mitt viktiga uppdrag var att servera dessa seniora aktiesparare kaffe .

Pengar eller snarare den frihet och de möjligheter som pengar för med sig har lockat mig sedan barnsben där jag började med två tomma händer i yngre tonåren. Tidigt började jag sätta av medel till ett icke definierat mål och gymnasietiden ackompanjerades av heltidsjobb kvällstid för att ackumulera kapital. Vid 16-års ålder mottog jag det orangea kuvertet och kommer ihåg hur förvirrad jag kände mig. Denna förvirring var nog en faktor bland många som slutligen gjorde att jag fick upp ögonen för den finansiella marknaden. Jag anser att den gamla klyschan ”man är sin egen lyckas smed” stämmer samt att kunskap faktiskt är makt varpå jag djupdykte ned i ämnet för att förkovra mig. På en roadtrip utgjordes min färdlektyr av bokpaketet för Swedsec-licensen som är en branschgemensam licensiering för finansiell rådgivning. Varpå jag tog licensen utan att egentligen ha någon nytta av den (förrän en tid senare) mer än min egen jakt på kunskap samt kvitto på att jag lärt mig ny kunskap vilket i mångt och mycket karaktäriserar mig.

Finanskrisen var en mycket bra skola då man på nära håll kunde bevittna hur marknaden betedde sig i en ordentligt negativ miljö samtidigt som erfarenheten hur man själv agerar var en nyttig erfarenhet framgent. Min investeringshorisont är extremt långsiktig av ”buy and hold” karaktär där jag ämnar kunna ta ut utdelning framgent för att täcka mina omkostnader. Förhoppningsvis kommer jag kunna behålla mina placeringar ytterligare 40 år, uttag av utdelning får vänta några årtionden.

Inför löning är det av tradition alltid uppesittarkväll för att precis när klockan slår 00.00 föra över motsvarande 2/3 av lönen till portföljen så den är redo vid nästa morgons börsöppning. Detta har blivit en tradition som snart hållt i sig i 10 år. Detta samtidigt som jag alltid har återinvesterat utdelningen vilket gjort att jag bevittnat ränta-på-räntaeffekten. Jag är beroende av kassaflödet den 25:e för att bli oberoende av densamme. Jag har precis bytt tillbaka till Apple från en snabbvisit i Samsungs domäner vad gäller mobiltelefon och i ärlighetens namn är den app jag saknade mest (”sparlabbet”) en app där man kan beräkna framtida värde av kapital idag samt en given annuitet enligt olika horisonter och avkastningsnivåer. De flesta finner nog annat intressant men detta är verkligen exalterande och visar så tydligt att det inte är slanten, utan tiden och avkastningen som är de två viktigaste faktorerna för slutresultatet i framtiden.

Numer är det dock inte enbart pengarna som lockar utan mer den miljö av möjligheter och utveckling som finns inom näringslivets domäner. Min första miljon nådde jag vid 25 års ålder för att nå min nästa vid 27 och nuvarande takt bygger en ny miljon på ca 22 månader. Denna takt är inte ett absolut mål även om jag gärna ser mig bygga en ny miljon var tredje år. Negativa år är lika självklart som våra fyra årstider, i dessa lägen uppnår jag möjligheten att köpa på mig lite billigare då månadsavsättningen aldrig tummas på. Faktum är att jag räknar portföljen som ett eget AB och ”betalar” denna premie innan jag tar tag i mina räkningar och övriga levnadskostnader. Konstigt kan tyckas men om jag ej har kassaflöde för att täcka avsättningen så måste intäkterna öka eller kostnaderna minska. En buffert på sparkontot tillhör en självklarhet i min värld och en livlina för att inte nagga på portföljen. Har hört fler än en person som sålt av sina HM-aktier tidigt 80-tal för att finansiera diverse skidresor m.m. nu i efterhand så menar just en av dessa personer att resan var mycket mycket rolig och bäst är väl det då en placering av 10 000 kr 1978 inkl. återinvesterade utdelningar översteg 26 miljoner i juli 2013 enligt Privata Affärer.

Många jag möter tror att det enbart handlar om pengarna men utan det genuina intresset och fascinationen tror jag inte att jag kunnat bibehålla min långsiktiga strategi. Det är lite grann som en fisketur, det är inte själva födan som fisken utgör som är spänningen utan vetskapen om att nästa kast kan vara just det kastet där du fångar gammelgäddan. På samma sätt drivs jag av vetskapen att jag äger bolag jag är stolt över att äga samtidigt som just det bolaget kan bli nästa framgångssaga. Det kanske är fler än mig som upplever en viss härlig känsla när jag ser människor springa runt på stan med Hennes & Mauritzpåsar eller när personen i kassan framför dig lirkar upp ett SEB-kort. Spänningen inför börsöppningen när klockan slår 09.00 har gjort att jag, mig veterligen, nog aldrig missat en börsöppning. Ibland kan man uppleva att kroppen har en inbyggd klocka varpå man vaknar lite samma tid även om man inte skulle ha ställt alarmet.. jag vaknar en liten stund innan börsöppning även på semestern.

En viktig lärdom jag dragit är att ju mer man lär sig desto mer inser man att man inte kan. Därav försöker jag hela tiden lära mig mer om en marknad som i stor utsträckning påverkas av psykologi. Min långsiktiga strategi tillåter mig dock att lugnt luta mig tillbaka vid turbulenta tider och ta fram någon av de hundratal ekonomiböcker jag förvärvat genom åren. Dessa skänker ofta en bekräftelse att jag gör rätt saker, även om jag tror på det jag gör så är det alltid nyttigt att utmana sina värderingar. Många vänner, kollegor och bekanta brukar fråga mig hur jag agerar om det blossar upp osäkerhet på marknaden, även om de vet svaret, jag likt tjuren Ferdinand sitter vid min burk och köper fler aktier i de bolag jag gillade igår, fortfarande gillar, samt fortsatt kommer gilla när jag vaknar nästkommande dag.

Istället använder jag korrektioner som ett kvitto på att jag måste lära mig mer samt förstå de underliggande faktorer som styrt just denna händelseutveckling. Min morgon startas genom att uppdatera mig på nattens händelseförlopp i Asien, för att sedan fortlöpa marknads- bevakningen under dagen och slutligen lägga några timmar på kvällskvisten med att läsa analyser, blogga och uppdatera mig. Detta är en livsstil som jag dessutom finner oerhört intressant. Dagens sanning behöver inte råda imorgon och min kunskapsbas är som en schweizerost, full med hål som måste täppas igen med ny kunskap som kompletterar den gamla. Dessutom ser jag mitt jobb som en skola där jag försöker arbeta inom områden som gör att jag kan utvecklas än mer, från tidigare rådgivande roll till att nu arbeta med en annan del av värdekedjan.Min långsiktiga filosofi går som sagt ut på ett buy and hold-tema och en viss uppdelning av placeringarna finns. Jag har fyra olika portföljer:

Kassaflödesportföljen:
Likt dåvarande Korsnäs i Kinnevik karaktäriseras denna portfölj av epitetet kassako. Aktierna utgörs av stora och stabila bolag med fin utdelning, starka kassaflöden och bolag med starka marknadspositioner. Ett tryggt grundfundament då jag tycker att tråkiga aktier är roliga aktier.

Amorteringsportföljen:
Här har jag optimerat min kapitalstruktur vid köp av bostadsrätt såtillvida att jag lånade tillbaka min kontantinsats och placerade denna i en portfölj vars innehav karaktäriseras av låg volatilitet och en förväntad avkastning vida överstigande min kapitalkostnad för bostadslånet. Det finns ett kassaflöde i dessa placeringar och skall kunna likvideras omgående framgent om amortering skulle krävas. Viss belåning av värdepapper används och positivt kassaflöde erhålls på närmare 100 TSEK om året.

Tillväxtportföljen:
Dagens stora klenoder på börsen som har sin givna plats i kassaflödesportföljen startades inte direkt igår. Många bolag stoltserar med årtal från mitten av 1800-talet varpå denna portfölj förhoppningsvis kan fånga upp morgondagens storbolag. Missta inte portföljen för en miljö där det råder vilda västern, även här är det kvalitativa tillväxtbolag som gäller om än i Jr. format.

Worldwideportföljen:
Slutligen worldwideportföljen som skall fånga upp kvalitativa utländska aktier. Denna startade jag i samband med att dollarkursen var på gynnsamma nivåer samt en snabbanalys att sannolikheten för att dollarna framgent skulle stå i 9 kr var högre än 3 kr. Om man tänker på sitt beteende som konsument så inser man hur pass mycket amerikanska varor och tjänster man använder. Har man barn kanske morgonen startar med Disney Channel, väckarklockan kanske är ställd på sin iPhone, Coca-colan i kylen, McDonald’s på väg till jobbet, Windows på arbetsdatorn, Google när man söker information eller Facebook/Twitter då man uppdaterar sig i de sociala medierna och varför inte avnjuta en god kopp kaffe på Starbucks innan man åker hem och slår på Netflix.

Hursom är långsiktigheten mitt signum och jag är verkligen stolt ägare av de bolag som återfinns i min portfölj. Det faktum att jag är aktiv i Unga Aktiesparare har satt en alldeles egen prägel. Ingen annanstans har jag kunnat tillgodogöra mig så mycket, lära känna så många likasinnade och utveckla mig själv till den investerare jag är idag. Bakom tickern för många bolag på börsen infinner sig minnen av presentationer, studiebesök och bolagsträffar. Under vissa perioder är det börs-aw, bolagspresentationer, events och studiebesök flera gånger i veckan för att inte tala om de tillfällen vi får möjligheten att träffa namnkunniga näringslivsprofiler som gladeligen delger oss sina erfarenheter. Sist men inte minst de studieresor som förbundet anordnar, sist åkte vi till Island och besökte banker, börsen, centralbanken, presidenten och motsvarigheten till Unga Aktiesparare vilket var en resa som adderade nya kunskaper i finanskrisens fotspår.

I skrivande stund planerar vi nästa resa till New York och Wall Street där vi förhoppningsvis får känna marknadspulsen på börsgolvet. Dessutom planerar jag att närvara på Warren Buffets årsstämma i Berkshire Hathaway vilket jag tror kommer bli fantastiska upplevelser. Om det är någonting jag ångrar så här i efterhand är det att jag inte fann detta intresse ännu tidigare.

Det är precis detta jag nuförtiden försöker ändra på genom att utbilda och inspirera så många jag bara kan. Uppskattningen är mödan värd och betalning flera gånger om. Jag hoppas vara den person som väckte intresset för den finansiella marknaden i allmänhet och aktiemarknaden i synnerhet för morgondagens investerare. När mina vänner nu börjar få barn så är dopgåvorna givna, ett medlemskap i Unga (unga) Aktiesparare samt en slant i värdepapper.

Jag började redan med en kollegas unga son som sålde jultidningar. Även jag sålde självklart jultidningar för att inbringa pengar till sparbössan i ung ålder. Efter att jag köpt en bok berättade jag att man faktiskt kan äga aktier i bolag som han eller rättare sagt hans föräldrar handlar hos. Förklarade att man på så sätt kan bygga upp en sparbössa som jobbar för honom när han är i skolan och berättade om HM-exemplet, tror ni jag skapade ringar på vattnet... ? Det blev en hel del aktiediskussioner där hemma har jag fått höra.

En sak är säker, för er som är intresserade kommer vi förmodligen träffas i orderdjupet, både imorgon och om 40 år!

Avkastning på er!
Nicklas

torsdag 18 september 2014

Inwido - Ratos Investeringshistorik

Av någon anledning så är det alltid fascinerade med storlek och framför allt omsättning och börsvärde. Ingen har missat att Alibaba ska noteras snart. Som vanligt "hajp" i högsta nivå. Men jag tycker att det är mer intressant att fokusera på ett betydligt mindre bolag som ska noteras nästa vecka.

Det är Ratos som kommer att göra exit i Inwido genom att notera bolaget i NasdaqOMX. Eftersom jag har tidigare skrivet ett inlägg om just Ratos och Arne Karlssons avkastningsstrategi så tänkte jag kolla närmare på:

-Hur Ratos lyckats med Inwido som investering
-Värderingen vid köpet
-Företagsutvecklingen och nu slutligen försäljning genom börsexit

Ni kan läsa tidigare inlägget om Ratos Arne Karlsson -Avkastnings Magikern. Det finns också en bra föreläsning av självaste Arne där han i detalj förklarar hur han försöker maximera den totala avkastningen vid företagsförvärv.  


Ratos utvecklingsåtgärderna:
1-Köpa bolag billigt
2-Omsättningstillväxt
3-Marginalförbättringar
4-Kapitaleffektivisering/Kassaflöde
5-Belåning
5-Exit

Inwidos investering och värdering vid köp.
Ratos förvärvade den svenska Elitfönstergruppen 2004 som sen fick namnet Inwido. Då betala Ratos totalt 477 Mkr för hela förvärvet.

Då kan man jämföra 477 Mkr under 2004 med:
Omsättning: 1 235
Vinst: 69
EK: 500
Goodwill: 863
Nettoskuld: 688

Vid första blick så ser ut som Ratos fick fullständigt utmärkt pris för Elitfönstergruppen. Ett P/E-tal närmare 7 för ett bolag har tidigare haft 19 % årlig tillväxt mellan åren 1998-2004. Förvärvspriset på 477 faktiskt längre än bolagets EK på 500 Mkr. Men då ska man också räkna med goodwill på 863 + nettoskuld på 688 Mkr som följde med på köpet. Det gjorde att EV mer än fördubblades till  1 165 Mkr. Nedan kan ni se detaljerna kring värderingen vid köpet 2004 och nu vid försäljning (aktiekurs räknat som 70kr) 

Man kan säga att Ratos har betalt ett ganska bra pris vid köpet. Värderingsmultiplarna (P/*) och (EV/*) hamnar allt ifrån 7 - 10. Medan idag ligger dessa i snitt 16 - 25 på börsen. Då kan man verkligen fråga sig om Ratos framtida möjlighet att kunna göra liknande förvärv till så låga värderingar?

Inwidos företagsutveckling
Det man ser väldigt tydligt (direkt efter Ratos förvärv) den kraftiga omsättningstillväxten 4 år framåt (2004 - 2008). Det är närmare 356 % total tillväxt eller rättare sagt 46 % årlig omsättningstillväxt. Här har Ratos lyckas kraftig öka omsättningen genom ett 30-tal aggressiv förvärv och kraftigt expansion utomlands.   Däremot så har Ratos inte lyckats med de andra delarna enligt Arnes strategi. Lönsamheten har gått betydligt sämre, ingen direkt kapitaleffektiviseringar eller starkare kassaflöde samt ingen vidare belåningskapacitet. Det man har åstadkommit är princip kraftigt tillväxt genom förvärv. Jämför man nyckeltalen förutom omsättningstillväxt så är det inte lika imponerande:

2014 (vs 2004)
Omsättning: 4 510 (1 235)
Omsättningstillväxt 14 % årligen
Vinst: 84 (69)
Vinstmarginal:  2% (6%)
Soliditet: 48% (28%)
Goodwill: 3 200 (863)
Eget Kapital: 2 528 (500)
Totala tillgångar: 5 221 (1 536)

Hur är det med Ratos avkastning på Inwido?
Ratos betalade totalt 477 Mkr 2004 och under tiden Ratos som huvudägare har gått in med ca 600 Mkr för finansieringsdelen. Däremot har Inwido inte behövd få in nytt kapital för själva investeringsbiten. I princip har Inwidos operativ kassaflödet täckt större delen av både förvärv- och investeringsbehovet. Totala Operativa kassaflödet hamnade på 3 100 Mkr medan totala investeringar 3 145. Vid börsintroduktion på 67 kr betyder det att Ratos kommer totalt få en avkastning på ca 1015 Mkr på investeringen. Det ger en årlig avkastning på 15,1%. (Om vi sen antar att Ratos lyckas sälja all sin innehav vid 67 kr så kommer den totala avkastning hamna på 2630 mkr = 18 % årligen. 


Inwidos avkastning kan faktiskt sammanställas enkelt genom att säga:

Ratos köper Inwido för ca 16 kr 2004.

Säljer Inwido för 68 kr 10 år senare.

Under tiden får Ratos gå in med 11 kr i form av nyemission.

= En avkastning på 41 kr för en investering på totalt 27 kr.

Just avkastningen kommer främst av försäljningsdelen och inte i från utdelningarna. I nästa skede kan man fråga sig om Ratos säljer Inwido för just enbart värderingsdelen (dvs om alla bolag är till salu om priset är rätt) eller om Ratos försöker samtidigt bli av med ett bolag som har allvarliga problem?

Inwido - bolagsrisken?
När man kollar närmare på bolaget så inser man att försäljningen är främst inriktad direkt eller indirekt till konsumenter. Dels genom att kunderna köper direkt från återförsäljare för renovering och tillbyggnad och dels mindre byggbolag som använder sig av Inwidos produkter som standard byggmaterial som tex: Elitfönster.


Dessutom den kraftiga expansion har påverkat lönsamheten negativt och frågan är om den negativa trenden försätter. T.ex. Både Norge och Ute i Europa går Inwido kraftigt back.


Den dåliga marginalutvecklingen kan dels bero på olönsam/kostsam tillväxt och högre priskonkurrens från utomlands. Det är lite som Svedbergs med ständigt minskande omsättningstrend. Fast Svedbergs är duktigare på kostnadskontroll och har låga investeringsbehov.

Nu finns Inwido preliminärt på börsdata till kursen 70 kr.

Däremot pga Inwidos höga andel av Goodwill och ned- och avskrivningar så är kassaflödet högre än vinsten. Det är också därför Inwido använder av sig mer av nyckeltalet EBITA istället för EBITDA. Den första tar hänsyn till goodwill-nedskrivningar medan EBITDA gör ingen skillnad på av- eller nedskrivningar. Så här ser kassaflödet vs. vinsten i rullande 12 mån. Det är ganska stor skillnad.


Fast andra sidan så spelar det ingen roll med stark kassaflödet om inte både omsättningen och lönsamheten är stabil. Det har vi redan sett i Eniro. Just det är det som den viktigaste delen om man ska försöka värdera bolaget.  Här kommer en enkel skiss på hur P/E-historiken högsta/lägsta skulle se ut på prisintervallen mellan 63 och 74.  


Stabiliseringstransaktioner
Man ska kanske inte förvänta sig en kraftig nedgång vid introduktionen. När som helst kan bankerna (Joint Lead Managers som nu så fint som det heter - som hjälper med IPO:n) kan genomföra stödköp –”som medför att kursen på aktierna håller sig på en högre nivå än vad som annars skulle ha varit fallet”.  Det så kallade stabiliseringsåtgärden gäller 30 dagar efter notering.

Slutligen: 

Vinnarna:
1-En klassisk exit från en riskkapitalbolag där den största vinnaren är Ratos och Ratos aktieägare som lyckas få en bra avkastning tack vare försäljningspriset.

2-Inwidos Ledning får också en del av försäljningen tack vare syntetiska optioner.  Där ledningen får konvertera dessa till cash vid marknadsnotering. Då handlar det totalt om 68 Mkr.  

Förlorarna:
1-De fondsparare som indirekt får äga oavsett om de vill eller inte.

2-Alla småsparare som köper vid introduktionen.

Fast hur var det nu igen? På grund av den låga avkastningen i räntesparande så är kanske Inwido ändå en bra investeringen oavsett värdering? Eftersom det är nya tider nu med låga räntor....

fredag 12 september 2014

Peter Lynch föreläsning 1994

Hittade en sällsynt middagstal från självaste Peter Lynch. Den är i samma nivå som den klassiska Buffetts MBA föreläsningen. Många bra och seriösa råd från en av världens bästa investerare på sin tid. Ni som har läst hans bok One Up On Wall Street känner säkert ingen många av hans investeringsråd. 

Till och om Peter Lynch inte är en klassisk värdeinvesterare i bemärkelsen Benjamin Grahams och Net/Nets så går det ändå inte bortse från hans fantastiska historik. Närmare 30% årliga avkastning under perioden 1977 - 1990. Sen självklart kan det delvis bero på också hans "kärlek" för tillväxtbolag under en tid av historiens större börsuppgångar. Peter Lynch ligger antagligen närmare i Philip A. Fischer strategier än Graham och Buffett. Kanske den största skillnaden mellan Lynch och Fischer är att Lynch hade flera 100 bolag i sin fond Magellan medan Fischer hade några få men välvalda bolag. Jag tror att kvalitén och vilket bolag man köper är på sikt viktigare oavsett hur bra diversifierad portfölj man har. 

Lynch eller Buffett?
Om ni är uppmärksamma så kommer ni direkt se liknande samtalsämnen från Lynchs middags tal och Buffetts MBA föreläsning. Buffetts tidigaste föreläsning som jag kan hitta är från 1996 och den andra från 1998. Det vill säga 2-4 år äldre än Lynchs. Sen har Warren själv använd en del citat som "any Idiot can run it" där Lynch skrivet dessa i sin bok redan 1989. Kanske Buffett skulle kunna rekommendera "One up On Wall Street" som den näst bästa investeringsboken han har läst - vad vet jag? Gör egen bedömning - här kommer de olika föreläsningarna:  


Making Money in the Stock Market - Peter Lynch 1994

söndag 7 september 2014

Investing businesslike?

Den kända rubriken kommer från Benjanim Graham - the Intelligent Investor - kapital 20.  

"Investment is most intelligent when it is most businesslike. It is amazing to see how many capable businessmen try to operate in Wall Street with complete disregard of all the sound principles through which they have gained success in their own undertakings. Yet every corporate security may best be viewed, in the first instance, as an ownership interest in, or a claim against, a specific business enterprise"

Det låter klokt men när det kommer till aktieinvesteringar i verkligheten så gör många helt tvärtom. Aktier behandlas snarare som ett "folkligt" sparande där man köper regelbundet eller månadssparar. Det är lite som att plocka lösgodis för att det är både gott och roligt med en större blandning. Mesta dels av fokus ligger på hur aktiekurserna och börsen har utvecklats. Det förväntas att man ska vara ganska aktiv genom att följa diverse nyheter, börsutveckling och annat oviktigt som i äntligen har ingen direkt koppling till bolagets verksamhet.

Aktivitet = Intelligent?
Det jag inte förstår är varför man ska hela tiden:

1- Försöka hitta investeringar när det inte finns bra möjligheter. Eller att man aktivt måste försöka skapa möjligheter genom att acceptera ett högre risktagande?

2- När de flesta är mer rädda att stå utanför börsen och missa en eventuell uppgång än att riskera få att ett medioker avkastning  + ett högre risk på grund av värderingsdelen.

Snabb diversifiering = Förnuftig?  
Just främst när man startar sin investeringskarriären så väljer de flesta (enligt en allmänt accepterad och förnuftig strategi) att köpa 8-10 bolag i olika branscher så där på en gång. Då börjar en genomsnittliga investeraren med en portfölj på 8-10 välvalda bolag.  

Jag tycker jag att det är lite fel. Om man nu ska försöka efterlikna "businesslike" så bör man snarare köpa väldigt sakta och att försöka fokusera på några få bolag till och med börja med. Sen med tiden öka antalet bolag som man känner till väl och bevakar noga. Men sanningen är att det är INGEN som börjar med aktieinvesteringar på det sättet.

OSB! Nu är jag inte emot diversifieringen och antalet aktier i ett portfölj i sig. Utan hur snabbt man köper x-antal aktier där man vet väldigt lite om bolagen och dess värdering. Just där omvandlas aktieinvesteringen till en mer spekulativ tävling mot index istället för en långsiktig investering där man tänker som andelsägare i ett bolag.     

Här kommer några verklighetsexempel på vad jag menar:

Warren Buffetts Investeringshistoria
Många känner till att Buffett lagt mer tid att analysera bolag än någon annan investerare. Men när man kollar på hans investeringsstatistik främst i nya bolag så ser man att han har haft en genomsnitt köp på 2 nya bolag/år mellan åren 1961 - 2000. Samtidigt långa perioder där han köpte bara 1 bolag/år


Om man nu var Warren Buffett och spenderade hela sin vakna tid på att analysera och leta efter bolag - hur kommer det sig att han inte var mer aktiv med antalet nya bolag och köp?

Lundbergs - Fokuserad portfölj.
En annan intressant exempel är Lundbergs som brukar vara ganska aktiv att öka andelarna i sina befintliga innehav. Men låt oss jämföra Lundbergs ägande i antalet börsbolag under 2000 i jämförelse med idag 2014. Då ser man att det har kommit bara 6 nya bolag senaste 14 åren och där fokus ligger på Industrivärdens kärninnehav.  

Man skulle kunna säga att det har mer göra med maktfokusering än investering samt att Lundbergs har mer ägandekontroll än små aktieägare. Men det är just vad grahams citat om "Investing businesslike" handlar om. Det är exakt vad Lundbergs gör. Dessutom Lundbergs tråkiga strategi har varit lönsamt senaste 14 åren. Den total avkastning är nästan 15% årligen. Medan självaste OMX-indexet (som nu förväntas ska gå upp så där 10-12% årligen) har stått helt still under samma period.


SCA  - Ett annat unikt exempel
Om man hade köpt SCA under 2000 så hade man fått en stillastående aktiekurs fram till 2012. Då hade man fått en årlig avkastning i samma nivå som direktavkastningen. Men däremot efter uppgången fram till idag så har SCAs totalavkastning plötsligt gått upp till 12-13% årligen.  Det är nästan lite för bra för att vara sant för att bolag som SCA.


Själv tolkar jag detta som:

1- SCAs historisk låga värdering kan vara (delvis) en orsak till uppgången.

2- Att den framtida avkastningen kan vara begränsad just på grund av nuvarande värdering.

3- Till och med om man köper stabil bolag till bra värdering så kan det ta väldigt lång tid innan marknaden värderar upp bolaget.

Investing businesslike
Det är just därför jag helt nöjd med att inte försöka vara fullinvesterad och inte heller försöker intensiv leta efter nya fynd i de mindre listorna. Sen ser jag inte heller en bra anledning till varför jag "måste" köpa nya bolag regelbundet. Om till och med börsen inte går ner närmaste 2-3 åren så tycker jag fortfarande att det är klokare att vänta utanför.

OBS! När jag menar "stå utanför" så menar jag inte att man ska sälja sina befintliga innehav (som man förhoppningsvis köp till längre värderingar). Utan det handlar snarare om nya köp. 

Att försöka köpa till dagens relativ höga värderingar för att man inte vet hur börsen ska utvecklas är ingen stark argument. Eftersom jag inte försöker förutse NÄR gången kan/ska komma så ser jag inte heller det som "spekulation" när jag väntar på längre värderingar i enskilda bolag.

Slutligen:

Lek med tanken att du har hittat några bolag som du tror att där du kan förutse hur vinsten/kassaflödet kan utvecklas på 5-10 års sikt. Då kan du också exakt räkna ut vad bolaget borde värderas till beroende på ditt avkastningskrav.

Sen ta fram miniräknaren och räkna på en total/årlig avkastning på minst mellan 10-15 % årligen på dina investeringar + där du regelbundet sparar + ränta-på-ränta. Då kan du börja se att det är kanske inte så dumt med långsiktiga investeringar ändå.

Risken? Vi antar självklart att du gjort RÄTT analys om bolagets framtida vinstutveckling. Beroende på värdering måste aktiekursen för eller senare utvecklas som du har tänkt. Tillfälliga nedgångar är inte lika med förlust utan snarare tillfälle att köpa mer där du får automatisk högre avkastning. Det är också viktigt att inte blanda detta med bl.a "tradernas" regler kring stopp/loss och trender eftersom de använder sig av TA och inte FA.

Problemet är dock:

1-Det är väldigt få bolag som jag personligen skulle kunna veta hur vinsten skulle kunna se ut många år framåt. Dessa hittar du oftast inte smålistorna

2-Det går sällan hitta de till "rimliga" värderingar.

Enskilda personer kastar bort en av sin största fördel i gentemot finansbranschen genom att försöka vara aktiv och inte klarar av att vänta allt från 6 mån till 1 år till nästa köptillfället. Av någon anledning så är det för jobbigt att ha likvida medel tillfälligt parkerade på ett aktie- eller räntekonto.

Då kommer fram citat som många investerare rättfärdigar sina köp med: 

"Följ trenden - så länge den är uppgående trenden är intakt..."

"Köp bra bolag - på långsikt är värderingen inte lika viktigt..."

Just här blandas värdinvesterigen ihop med bl.a trading, trendföljande strategier eller den allmänna uppfattningen att börsen alltid går upp så där 10-12%.   

söndag 31 augusti 2014

Konsten att investera 100 000

Ännu en Avanza tema där varje bloggare fick frågan "”Vad skulle du investera i om du fick 100 000 kr idag?”.  Jag skulle kunna göra det enkelt för mig själv genom att välja X-antal bolag och skapa en portfölj som jag tror skulle gå bra sikt. Eller så skulle jag också kunna tipsa om att man köper regelbundet små belopp månadsvis för att på sikt få ett så bra genomsnittlig köppris så möjligt. Eller också det vanligaste tipset - har du inte den tiden - köp billiga indexfonder.  

Fast jag väljer att göra det svårt. Jag tycker att den allmänna uppfattningen hur ska man investera på aktiemarknaden har med tiden vuxit genom de akademiska teorierna om:

1- Effektiva Marknaden - "eftersom det är ingen mening att slå marknaden så är det bättre följa den".

2- Aktiemarknaden har historisk avkastat så där 8-12% årligen och tron att det kommer att fortsätta leverera samma avkastning i framtiden.

3-Regelbundet sparande och riskminimering genom att köpa så många olika aktier i paketerade lösningar i olika branscher, marknader, länder och investeringstyp. Oftast tas det ingen hänsyn till kvalité eller värderingen.   

Riskerna med dessa teorier är att man slutar analysera bolag, tar ingen hänsyn till värdering och köper mer komplexa produkter där man har ingen aning om vad man investerar i. Därför börjar vi se att det har blivit mer och mer populärt att investera i indexfonder, ETF:er och andra liknande produkter. Problemet är bara att man slutar investera i ENSKILDA bolag och istället äger olika marknader och produkter.

Indexfonder
Senaste tiden har indexfonder blivit mer och mer populär allt eftersom index har slagit de flesta fonder/förvaltare. Dock problemet är bara man måste inse hur indexfonderna är uppbyggda. Index är baserad på börsviktning där bolagen med största börsvärde har ett högre andel av index. OMXS30 visar utvecklingen på en handful bolag snarare hur den genomsnittliga börsbolagen har utvecklats.


Top 7 bolag = 54 % av hela OMX.

Ju mer bolagets aktiekurs går upp desto högre andel av börsindexet och pengar som strömmar in från indexfonder för att öka andelen. Då kan man säga att indexvärderingarna har ingen tydlig anknytning till fundamentala värderingar (på kort sikt). Ta tex: Ericssons påverkan på OMX senaste 13-14 åren. Under 2000 hade Ericsson nästan 30% viktning i OMX.

Jämförelsen mellan OMX och Ericsson:

Jämförelsen mellan ÅF, Ericsson och OMX.

Nu har jag valt ÅF som ett tråkigt bolag men genom ränta-på-ränta effekten har bolaget vuxit till sig medan både Ericsson och OMX har haft sämre utveckling . Här den långsiktiga styrkan att välja bra enskilda bolag än att snarare förlita sig på index. Det som kan vara missvisande är att de flesta jämför indexutvecklingen för senaste 3-5 åren då vi har haft en fantastisk utveckling och få enskilda bolag har lyckats slå index.  

Just därför är jag skeptisk till att man ska ha långsiktig ägande i index än snarare i enskilda bolag och dessutom förstår jag inte varför det är så viktigt att kortsiktiga utvecklingar ska hela tiden jämföras mot index när det finns mer än 300 bolag på Stockholmsbörsen som inte ens ingår i OMX-index och påverkar knappast något när det gäller SAX-index.  

Men investering i 100 000 då?
Tänkt att detta är mer till de som vill lägga mer tid på analysera och värdera bolag. Till er som inte vill göra något eller har inte den tiden så har jag tyvärr ingen bra tips.

Min grundidé är att det finns få bolag som passar in i kategorin "så pass stabil verksamhet" så att man kan någorlunda förutse vinstutvecklingen många år framåt. Det är just dessa bolag som jag är intresserat av. Relativ enkla verksamheter, bra och tydlig redovisning, stabil intjäning, bra lönsamhet och hög kassaflöde osv. Låt oss kalla dessa för de "bästa" bolagen.

1-Välj de "bästa" bolagen som du skulle kunna tänka dig äga långsiktigt. Det är absolut viktigast att detta görs i början. Risken är stor att du köper bolag du inte ens vill äga men lockas att köpa på grund av olika faktorer. 

2-Värdera bolaget så att du köper till "rimligt pris" och helst till en lågvärdering. Kanske det svåraste delen eftersom ordet "rimlig" kan tolkas på många olika sätt. Samtidigt kan börsläget påverka vår uppfattning om vad som är dyrt/billigt.

3-Ha alltid extra likvida medel som du kan köpa mer vid kraftiga nedgångar.

Enkla tips dock mycket svårt att genomföra eftersom det krävs ändå grundläggande analysarbete och långa väntetider på bra köptillfällen. Därför passar inte denna strategi för de flesta investerare. 

Min portfölj?
Jag har en portfölj som är kopplat till Finbas-projektet och där har jag just nu bara Mekonomen 8% och resten 92% i likvida medel.  I FinBas kan ni också hitta mer info om grundidén och de olika bolag som finns med i bevakningen.