torsdag 16 januari 2014

Ska man skydda sig mot Bear?

Det har kommit många olika idéer i tidigare diskussioner om olika typer av skydd som finns för portföljen mot nedgångar. Här kommer några exempel:


1-Blankning
Det verkar som det är ett känsligt ämne när det gäller blankning och det såg man tydligt i kommentarfältet i tidigare inlägget. Dock måste jag fortfarande argumentera att jag har gjort blankningen just mot Sanitec och inte för att jag tror att börsen ska gå ner. Helt enkelt på grund av sämre FA. Fast självklart det underlättar mycket om marknaden går ner.

För-/Nackdelar:
Man får en möjlighet att dels skydda portföljens enskilda aktier och dels tjäna på nedgångar. Däremot nackdelarna är flera. Courtaget är betydligt dyrare och det kostar ganska mycket i räntekostnader så länge man har en belåning som man måste ta för att kunna blanka. Det är också det som gör att det är svårt att kunna vara lika långsiktigt som en vanlig investering.


2-Terminer, Bull & Bear, ETF:er m.m.
Det har kommit mer Xact:s börshandlande produkter och liknande enkla instrument som följer underliggande aktier, index, råvaror och valutor. Påminner mig om olika bettingssajter där du kan idag ”betta” på nästan vad som helst. Man kan på ett enkelt sätt satsa på både upp- eller nedgång på alla möjliga produkter världen över. Finansbranschen tjänar bra på att ta fram alternativa produkter.

Några benämningar på olika instrument:
-Xact - Bull och Bear
-Long & Short-certifikat
-ETF:er
-Terminer och Mini futures
-Balans- och Maxcertifikat
-Warrenter
-CFD

För-/Nackdelar:
Fördelen är det blir väldigt enkelt att satsa på både upp- och nedsida på mer exotiska placeringar som tidigare har varit svårt att placera. Lika så finns det många olika typer av hävstång - allt från 1,5X till 10X och uppåt mot 20x-30x. Däremot så brukar dessa kosta mer i både courtage och avgifter. I vissa fall förekommer det också räntekostnader + indirekt större spreadkostnader.  Den största nackdelen är att man förlorar känslan av enskilda bolag och blir mer marknader och instrument som är svårt att relatera till och analysera på ett rationellt sätt. Ta t.ex. ett försök att ”skydda” portföljen genom OMX-Bear. Hur ofta har man en portfölj som följer OMX-index? Sen tror jag också att risken stor att det kan bli mer trading och spekulation när man förlorar känslan för FA och bolagsvärdering.


3-Optionstrategier
Utfärda köpoption (Covered call) = Låt oss säga att du funderar att sälja en aktie på 110 kr och aktiekursen på 100 kr. Då kan du utfärda köpoption där du är skyldig att sälja aktien på 110 kr under en bestämd löptid. Du får då en ersättning för din skyldighet att sälja till 110 kr som kallas för premie. I detta fall blir det en ersättning på 10 kr per aktie. (skillnaden mellan säljkurs och nuvarande pris).

Sen tror jag att löptiden varierar beroende på vilken premie man vill ha eller rättare sagt vilken försäljningspris man bredd att sälja. [Ni får rätt mig om jag har fel här]. Troligtvis så borde det inte vara så enkelt att t.ex. utfärda en köpoption på 400 kr för H&M där man automatisk får en premie på 120 kr (vid aktiekurs på 280) Misstänker att man får en väldigt lång löptid på några år om det nu finns en liknande option.  Sen finns det också liknande strategi om man nu vill köpa vid nedgång. T.ex. Aktiekurs på 110 men du vill helst köpa vid 100 kr. Du får en premie på 10 för att utförda säljoption.

För-/Nackdelar:
När man kollar lite snabbt så ser man inte några tydliga risker om man nu redan har bestämd sig att sälja/köpa vid en förutbestämd pris. Det som är plus är att man får en premie.

MEN 1 - När man tänker närmare så tar man sig ett SKYLDIGHET under en LÖPTID. Jag misstänker att det inte är gratis om man väljer (eller måste) bryta sin skyldighet att köpa/sälja. Det borde i alla fall kosta mer än premien. Fast jag är osäker vad det kan kostar och hur mycket man riskerar.

MEN 2 - Efter en längre funderingar så inser man också att det finns en annan risk i det hela. Om man t.ex. har bestämd sig att sälja en aktie omkring 100 kr (som nu har gått upp kraftigt). Och låt oss säga att aktien befinner sig på 100 kr för att göra det enkelt. Men man väljer ändå att utfärda en köpoption på 110 kr för att få lite premie på köpet. Om nu aktien skulle aldrig nå 110 och under löptiden går ner kraftigt till t.ex. 60-70 kr. Då har man i teorin "förlorat" mycket mer än själva premien. Lika så om man vill köpa vid 100 med en utfärdat säljoption och aktien aldrig går ner så mycket och sen sticker mot 200 kr - då har man missat hela uppgången för en 10 kr premie (minus dyr optionscourtage). Den teoretiska risken finns om man väljer snåla på köp/säljkursen för att få extra options premie.


4-Försäljning
En enklare strategi är bara sälja vissa delar eller allting om man inte har lust att hålla på med blankning, optionsaffärer och annat derivat handel. Placera sen likvida medel i något säker ränteplacering till man får lägre värderingar.  

För-/Nackdelar:
Enkelt och man slipper hålla på med både det ena och andra. Problemet är dock att man måste vara ganska säker värderingen på de enskilda aktierna i portföljen. Dessutom kunna våga vara utanför och vänta på en nedgång när man har såld av delar eller hela portföljen. Den största risken är om uppgång fortsätter och man missar både framtida uppgångar och utdelningar. Det är bara fråga alla som har såld sina aktier efter den första uppgången på 2010 i tron att ännu en större krasch var på väg. Här är risken stor att man missar både stora delar av uppgången och nedgången vilket gör att i slutändan kan avkastningen bli medioker eller ännu sämre än om du bara hade varit en vanlig soffliggare. 


5-Aktiestinsen
Nu har jag också valt ge ett exempel på utdelningsstrategi och kallar det skämtsamt för ”Aktiestinsens strategi”. Köpa bra utdelningsaktier där man aldrig säljer (så länge det går bra för bolaget) och samlar på sig utdelningar som man återinvesterar under tiden.  Det främst utdelningarna som utgör ett slags grundskydd där man kan köpa fler vid nedgångar.

För-/Nackdelar:
Kanske är den enklast och mest effektiva på långsiktig där man slipper att tänka på börsens rörelser, värdering och framför allt inte behöver lägga energi på att ”skydda” portföljen för alla dessa eventuella nedgångar som tycks kan komma när som helst. Men då måste man också tåla kraftiga svängningar i portföljen under vissa perioder som t.ex.2008/2009. Jag tror också att man måste ge upp en större del av ambitionen att försöka slå index större delen av tiden. Lika så acceptera lägre utdelningstillväxt i vissa perioder.


Viktiga funderingar:

1. Hur mycket tid och ansträngning ska man lägga på att skydda sig mot Bear?

Om jag personligen skulle jag välja ett enda strategi så skulle jag utan tvekan välja Nr: 5 Aktiestinsens strategi mot börsnedgångar. Bara enkelheten tilltalar väldigt mycket.  Det som också är viktigt i nästa steg - att bestämma om man överhuvudtaget ska lägga den tid och ansträngningen på att försöka skydda portföljen. En av fördelarna med Stinsen strategi är att man kan fokusera och lägga all sin tid på att analysera och värdera sina egna bolag och framför allt nya bolag vilket är tidskrävande process om man en målsättning att ha mer än 10-15 bolag för en högre diversifierad utdelningsportfölj. Här gäller det också att vara konsekvent på oavsett marknadsläge. Nu är det mer som pratar om långsiktighet och utdelningar när vi har fått en 5-års uppgående trend. Men jag kommer ihåg att man nästan idiotförklarades när man nämnde ord som ”Buffett” och ”utdelningar” under 2008/2009 just när det gick som sämst.    

Nu ställer jag olika frågor som jag personligen tycker att alla långsiktiga placerare borde fundera över.

-Hur effektiva ska vi försöka vara i en långsiktig portföljplacering?

-Måste vi hela tiden sträva efter att slå jämförelse index?

-Vad är det viktigaste? Minimera risken för förlust eller maximera den totala avkastningen?

-Är det ok man portföljens totalvärde går ner -50% vid en nedgång även om man försöker minimera riskerna?

måndag 13 januari 2014

Sanitec - blankat och klart

Nu har jag "belånad" mig till en kortposition i Sanitec72 kr. Tanke på min tidigare inlägg precis innan introduktionen ( EQT:s Sanitec spolasned i börsen ) samt uppgången från introduktionspriset 61 till dagens 72 kr så kändes det aktuellt med en blankning när jag tror att jag har det fundamentala värderingen i min fördel. Men det är bara en liten position. 

Personligen så tycker jag att riskerna med fortsatt uppgång i Sanitec är begränsad dels på grund av bolaget dåliga FA och dels den höga värdering vid introduktionen. Samtidigt börsen nuvarande värdering. Mitt enda problem är tiden - just hur lång tid det kan ta innan det kommer en större nedgång?

Jag tycker att Sanitec är bland de sämre introduktionerna som har genomförts sista tiden om man jämför storleksmässigt och jag har ingen bra förklaring till uppgången än att bara spekulera i stödköp från olika institutionella aktörer. Själv försöker jag undvika blankningsaffärer men just för Sanitec så är lite speciellt: 

1- Den sälj av en riskkapital, EQT som får bra betalt och det finns en bra anledning till att de väljer göra en exit vid dagens värdering. De kan bolaget mer än investerarna som de säljer till. Det säkrare att vara på samma sida som storägarna.

2- Mycket dåligt fundamenta i form av medioker avkastning och hög skuldsättning.   

3- En del stora aktörer inom finansbranschen som var inblandat i försäljningen vilket är kanske "antagligen" till att 94 % av totala aktierna tilldelades till institutionella placerarna. En stor försäljning som annars skulle inte kunnat göras utanför börsen till dagens värdering. 


Problemen med blankning är: 

1- Tajmingen 
I dessa tider så är det väldigt svårt att "tajma" en toppen som man kan känna sig trygg. I för sig det är alltid svårt oavsett bolag och marknadsläge. Därför ska man vara mycket försiktigt med att blanka för mycket på en gång. Det viktiga är att man ska ha marginaler i fall om aktien fortsätter mot 80 kr så att kan "snitta upp" utan att köpa till sig för mycket. 

2- Dyrt
Det är inte billigt att blanka. Det första är courtaget är högre. Men den stora kostnaden som tillkommer är räntekostnader vid "belåningen". Med andra ord man lånar aktier som man inte äger och som man köper tillbaka senare. Räntan för belåningen var ca 8 %. Sen får man inte heller någon utdelning utan den faller tillbaka till ägaren som man har lånat aktierna ifrån.  

3- Kortsiktighet
Den långsiktiga risken är att man kan bara tjäna mindre än 100% medan förlusten är obegränsad. Därför ska man vara mycket försiktigt med att inte ha för mycket andelar av portfölj i liknande affärer. Om man tänker logisk och räknar på det så är det inte så smart att sitta för länge i ett blankningsaffär heller. Vad än man tycker om snabba klipp så måste en blankningsaffär inte vara längre än 1-2 år och helst inte länge än 6 månader för att man det ska vara affärsmässigt försvarbar. Jag tycker inte att man ska förvänta sig en högre avkastning än 40-60% eftersom de sista procenten kostar i praktiken mer än de första.

Blankning som långsiktig investerare? 
Man skulle kunna säga att blankning är lite motsatsen till långsiktig utdelningsinvestering. Det gäller att vara mer kritisk till blankningsaffärer. Eftersom det är generellt inte lika lönsamt som man tror. Det vill säga den risken man tar i relation till den långsiktiga avkastningen. Sen kan man ifråga sig om man ska överhuvudtaget hålla med blankningsaffärer? En del så kallade värdeinvesterare använder just blankning i form av hedge mot långsiktiga investeringar. Dålig FA och högvärdering mot kvalitetsbolag med längre värdering.  

Tjäna på blankning utan risk!
Det finns också en annan möjlighet för er som äger en aktie långsiktigt. Att låna långsiktiga aktier till blankningsaffärer - för just de som vill blanka och som ersättning får ni ränta för er aktielån. Sen vet jag inte exakt om det finns någon mäklare som erbjuder detta för privatpersoner?

torsdag 9 januari 2014

Samtalsretorik för värdeinvesterare

Det finns många oskrivna regler för vad som är accepterat kring aktiediskussioner med andra människor. När det gäller aktier och börsen så lärde jag mig tidigt att det inte är normalt att diskutera börsen och att det finns olika nivåer beroende vem man pratar med.    


Regel 1: Prata ALDRIG om aktier med folk som inte är intresserade.  

Risken är stor att man upplevs som lite konstig. Det är lite som att man träffar en biolog som älskar pratar om sitt senaste forskningsresultat om skalbaggarnas fortplantning i träskmarkerna ute i smålandsskogarna. Helt ointressant. Folk varken vill eller har lust att lyssna på vilket P/E-tal Assa Abloy har eller hur mycket din portfölj har gått upp i jämförelse med SIXRX. Det är också därför bankerna kan sälja sina fonder till vanligt folk som inte orkar bry sig. Fundera inte ens på att ta upp samtalsämnet. Inte ens om du misstänker om de kan vara intresserade av aktier. Sannolikhet är stor att de är inte det och att de lyssnar ändå för att vara artiga. Håll dig istället till det vardagliga "dösnacket" om vad som visas på TV. Det brukar fungera oftast. Om du inte kommer på något samtalsämne så kan du alltid nämna om kommande fastighetsbubbla. Alla har någonting att säga om fastighetspriserna.  


Regel 2: Däremot så är det helt OK att prata nedvärderande om börsen och finansbranschen. 

Om du ändå måste prata om aktier eller börsen med folk som är inte intresserade så kan du alltid nämna något "negativt" om börsen. Av någon anledning så är det mer accepterat att prata negativt om finansbranschen än positivt. Detta är mer gångbart än om du skulle ge långsiktiga aktietips eller försöka förklara fördelarna med utdelningsinvestering eftersom de flesta har en allmänt negativ syn på just aktieinvesteringar. Lite som att diskutera evolutionsteorin med en person som är djupt religiös. Därför är oftast meningslöst att argumentera för aktiernas fördelar. Här finns det många olika samtalsämnen att välja mellan. Robothandel som förstör börsen, finansbranschens hutlösa arvoden, storbankernas värdelösa fonder, tidigare eller kommande börskrascher, kortsiktighet och kvartalshysterin, valutakrascher och samt alla dessa ekonomiska kriser som pågår eller som kommer snart i Sverige, Europa, USA och Kina. Men här gäller det vara försiktig. Börjar du prata allt för mycket om negativa saker så kommer du uppfattas som pessimist. Det är ännu värre än vara aktienörd.        


Regel 3: Prata ALDRIG om långsiktighet med folk som har aktieintresse. 

Till och med när det handlar om en annan person eller en grupp som är aktieintresserade så finns det oskrivna regler för hur man diskuterar aktier. Sannolikheten är stor att de knappast är intresserade av bolagsanalyser och långsiktighet. Av min egen erfarenhet så är andelen av FA- och långsiktiga väldigt låg bland de som är allmänt aktieintresserade. I detta kategori finns det tre nivåer:

3:1 Allmänt ekonomiintresserade
Här hamnar de flesta ekonomiintresserade. Det är vanligare att man är mer intresserad av det ekonomiska läget och annat som man brukar prata om kring ekonomi och politik. Diskussionerna handlar mestadels om framtida prognoser och vad man tror om konjunktur-,  börs-, och ränteläget. Oftast är enskilda aktier ointressanta att diskutera. Här är det mer uppskattat att diskutera med halvdiffusa prognoser med både positiva och negativa utsikter men som avslutas oftast med ord som, osäkerhet, risk och ovisshet för att försäkra sig att det är bara prognoser.

3:2 Amatörspekulanter
Om allmänt ekonomiintresserade är "Top Down" så är amatörspekulanter "bottom up". Här kan du fritt prata om enskilda aktier men var försiktigt med ord som värdering, vinst, kassaflöde, utdelning. Dessa benämningar är totalt ointressanta för denna grupp. Det handlar mer om nyheter och analyser om bolagets framtida möjligheter. Mycket av informationen hämtas från olika chattsidor och andras analyser. Det gäller också att ha kul och det är spänningen kring att försöka hitta nästa börsraket som är lockande. Small och Micro Cap brukar vara fokusområde. Tänkt på att på denna nivå handlar det mer om det känslomässiga nöjet än rationell investering. Därför är det alltid roligare prata om dina tidigare riskfyllda vinster och försluter. Viktigt att man försöker undvika prata om 4-5 årlig direktavkastning och om din totala årlig avkastning på 10-15 % på ett tråkigt Large Cap bolag.  

3:3 Professionella spekulanter
Svårare grupp att prata med. På denna nivå så är de flesta duktiga på att analysera risker och är mycket mer disciplinerade än amatörer. De ser sig själva som proffs och använder sig mestadels av mer avancerad teknisk analys, stopp-loss och riskhantering samt har oftast ganska lång erfarenhet. De är också duktiga på att skapa egna analyser och lyssnar inte mycket på andras. Fundamental analys och nyheter är totalt ointressant. Här är det knappast lönt att diskutera om riskerna med trading, courtage och förlustaffärer. De flesta vet redan att det bara är en liten andel som klarar av att gå med vinst på sikt. Därför tycker de om den tuffa utmaningen och känner sig stolta att de är den unika minoriteten. Vad än du gör försök aldrig jämföra trading med investering. För dessa grupp är långsiktig investering lika med "misslyckad trading". De ser de stora riskerna med att ligga kvar investerad över natten eller under en längre tid ifall det kommer en fallande börs.  

-----------------------

Sammanfattning: Mycket skämt, en del ironi och vissa överdrivna beskrivningar. Men tyvärr så finns det mycket sanningar i inlägget. Finns någonting som du känner igen?  

lördag 4 januari 2014

Börsdata - Året målsättning

Om ni har märkt så har 4020 fått en liten uppfräschning. Jag har faktiskt bytt till en ny mall pga att den gamla hade en del tekniska problem. Då har jag passat på att efterlikna det gamla utseendet. Varför ändra det som redan fungerar? Däremot så har jag rensat en del överflödiga länkar och diverse annat. Samtidigt har jag skapat sidfunktion högst upp som inte var möjligt med den gamla mallen. Här kommer det läggas mycket info och bra inlägg om olika kategorier.  


Börsdatas målsättning
Som vanligt har vi mycket på gång med börsdata. Här kommer några konkreta planer för 2014.

Aktietorget och NGM
Vi ska erbjuda alla bolag på den Svenska marknaden. Det betyder att vi ska lägga till både Aktietorget och NGM. Det kommer totalt bli ca 550 bolag. Målsättningen för utländska bolag finns kvar och jag hoppas att den kan bli aktuellt längre fram. Det känns bättre att erbjuda alla listor inom Sverige innan vi börjar med utländska bolag.

Piotroski F-Score
Vi jobbar också med en ny Strategi F-Score som är ganska populär. Den lyckas hitta andra typer av bolag än tex: The Magic Formula och Utdelningsstrategin och ändå ger ett bra historisk avkastning.

Kvartals- och Rullande 12 mån historik
Vi ska försöka lansera 3 års historik på både kvartals- och R12mån data. Det kommer att underlätta jämföra både enskilda kvartal och 4-kvartals rullande data. 

Resultat-, Balansräkning och Kassaflödesanalys
Slutligen erbjuda heltäckande resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys med respektive tillhörande nyckeltal. Alla dessa kombinationer kommer att motsvara 150 värden och nyckeltal för varje bolag. Dessutom kommer det finns möjlighet att visualisera och jämföra olika nyckeltal med varandra och jämföra med andra bolag.Data Export till Excel?
Vi får fått en del önskemål om just användarna själv ska få möjligheten att ladda rådata från hemidan genom tex: Excel för varje bolag. Då är min fråga:

Är detta tjänst intressant för er som gör egna analyser men behöver rådata? Hur många kan tänka sig använda just den tjänsten?