torsdag 27 februari 2014

Börsdatas Nya Tjänst - Analysera

Äntligen kommer vår nya sida för att Analysera bolag till Börsdata. Det är den största lanseringen vi gjort sedan starten. 

Analysera sidan innehåller följande.

-Fullständiga resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys med tillhörande nyckeltal.

-Tre olika tidsformat: Helår på 10 års historik och rullande 12 månader och kvartal med 3 års historik. 
    
-150 värden och nyckeltal för varje bolag samt diagram där man kan jämföra alla värden och nyckeltal mot varandra i olika tidsformat.  

Vi har byggt tjänsten med fokus på enkelhet och snabbhet. Vi vill ge en helhetsbild för ett bolags rapportvärden, nyckeltal och historiska utveckling. Att visuellt kunna jämföra olika värden utan att behöva byta sida eller scrolla tror vi kommer spara tid för användaren. 

Analystjänsten - Gratis Översikt
För 5 år sedan startade Börsdata som en helt gratis informationssida.Sedan dess så har sidan byggts om och utvecklats, men vi försöker fortfarande hålla kvar vid att mycket information ska vara fri. Därför är Översikt på Analysera helt öppen och ger 10 års historik för följande nyckeltal.

-Omsättning - Mkr
-Vinst - Mkr
-Vinstmarginal-%
-Eget Kapital - Mkr
-Soliditet-%
-Omsättning/aktie
-Eget Kapital/aktie
-Vinst/aktie
-Utdelning
-Utdelningsandel-%
Exportera till Excel
Medlemmar får som vanligt tillgång till alla tjänster. Den mest efterfrågade tjänsten har varit möjligheten till dataexport via Excel för egen analys. Det är någonting som vi nu väljer att erbjuda. Genom att klicka på "Rapport till Excel" knappen kan du ladda ner en färdig Excelfil med 3 olika tidsflikar för varje bolag. 


Tidsformat
Nu kommer det bli ännu lättare att se och sammanställa kvartalsrapporter när du snabbt kan jämföra rullande värden och kvartalsdata med föregående år och historiska kvartal.

Helår 10 år

Rullande 12mån 3 år 

Kvartal 3 år 

Värden och Nyckeltal. 
Innehållet för de övriga värden och nyckeltal. 

Resultaträkning

Balansräkning - Tillgångar

Balansräkning - Skulder

Kassaflödesanalys

Per Aktie

Diagrammet
Här kan du jämföra 2 värden och 2 nyckeltal med varandra. 


För värden så går det att välja både Mkr och Per Aktie. De första värden är Mkr och de sista är Per aktie. 

 För Nyckeltal

Det går också välja bort nyckeltal i diagrammet om du vill lättare se enskilda nyckeltal. 

Te.x. om du vill bara se Kvartalsvinsten & Vinstmarginalen för 3 år tillbaka.   

Återgå till bolagssida
För att kunna återgå till bolagssidan och till aktiekurs historiken klickar du på bolagslänken högst upp. Då hamnar du på exakt samma bolag som är redan öppen på analyssidan. Lika så om du vill gå från bolagssidan till analyssidan.

Framtida förbättringar
Det finns många idéer och förbättringsmöjligheter kvar för analystjänsten. Nästa steg vi planerar är att kunna jämföra upp till fyra bolag samtidigt, för enskilda nyckeltal. Detta för både rullande och kvartalsdata.

fredag 21 februari 2014

A bird in the hand or two in the bush?

Här kommer en uppdatering av gamla inlägg om direktavkastning och utdelningstillväxt. Det kan vara bra att upprepa lite just för de som är nya. 

Jag älskar hög direktavkastning i vissa speciella omständigheter. Främst när börsen eller enskilda bolag faller "fundamentalt omotiverad". Idag är det vanligt att man är skeptisk till bolag med hög direktavkastning pga den stora risken för utdelningssänkning. Annars hade inte Mr Market kört ner kursen. 

Oriflame är senaste exemplet där den höga direktavkastning på ca 7,5 % omvandlades till 5,5 % pga kraftigt utdelningssänkning. Samma sak med Björn Borg där utdelningen halverades och direktavkastningen gick ner till 5 % från tidigare 10 %.

Därför är vanligare att rekommendera bolag med 2,5 - 3 % direktavkastning med stabil vinst och utdelningstillväxt på sikt. Men jag vill ändå poängtera att det är inte alltid det bästa att fokusera på bolag som växer kraftigt. Här kommer en enkel exempel som jag har skrivet om tidigare: 

Bolag A (röd):
- 3 % direktavkastning
- 15 % årlig utdelningstillväxt

Bolag B (blå):
- 6 % direktavkastning
- 0 % årlig utdelningstillväxt 


Vilket bolag skulle du välja? Jag tror att många skulle välja Bolag A på grund av den kraftiga tillväxten. Kollar man enbart på utdelningstillväxten så ser det ut som att Bolag A blir en klar vinnare på 10 år. Då kan man räkna med nästan 11 % direktavkastning medan bara 6% för bolag b.


Men om vi istället väljer att räkna på ackumulerade värden så ser det annorlunda ut. Den totala direktavkastningen under samma period och samma förutsättningar 


Under 10 år får vi nästan lika mycket i direktavkastning oavsett bolag. Men då får man inte glömma att mellan år 1 till år 5 kunde man faktiskt återinvestera en högre direktavkastning i bolag B vilket också ger lite högre ränta på ränta effekt i början.

Utdelningsandel?
Men det gäller också att man kollar på utdelningsandelen (eller rättare sagt kassaflödesandel) dvs hur stor av vinsten/kassaflödet går till utdelning. Ett bolag med 3 % direktavkastning KAN ha ett högre utdelningskapacitet om bolaget väljer att dela ut bara 30 % än ett bolag som delar ut 90 % med en direktavkastning på 6 %. (sen frågan är vad bolaget gör med resten av vinsten men det är ett annat ämne

Direkt.........Utdel.and...........Utdel.kapacitet%
3 %..................30 %......................10 %
6 %..................90 %......................6,6%

Direktavkastning som är längre än 3%?
Om 3% direktavkastning med 15% årlig utdelningstillväxt har svårt att slå 6 % direktavkastning i total utdelning så är det kanske inte så konstigt att man ska undvika bolag med låg direktavkastning mellan 0,5 % till 2,5 %. Till och med med en stabil och hög utdelningstillväxt så blir den totala utdelningen ganska låg. Detta beror främst på att man betalar oftast för högt för ett stabil tillväxt. 

3 av världens mest stabilaste bolag
(KO) Coca-Cola, (PG) Procter & Gamble och (JNJ) Johnson & Johnson som är utmärkt exempel för att visa varför man inte ska betala för mycket oavsett kvalité och tillväxt.

Årlig utdelningstillväxt under 17 år (1995 - 2011)
KO: 9,5 %   
PG: 11,4 %
JNJ: 12,4 %

Men om man hade köpt dessa bolag 1995 till en direktavkastning:
KO: 1,4 %
PG  2,2 %
JNJ: 1,5 %

Efter 17 år hade direktavkastningen (Yield On Cost) gått upp till:
KO: 5,9 %
PG  12,4 %
JNJ: 9,7 %

Den bästa var PG och ändå snackar vi om 12,4 % Yield On Cost efter 17 år. Detaljerad bild över utvecklingen. 


Total avkastning?
Men nu måste jag också ta upp att dessa siffror handlar bara om totala utdelningar. Bolag med te.x. 15% årlig tillväxt hade med största sannolikhet gett ett bättre utveckling på aktiekursen och därmed ett större total avkastning. Förutsätter att man inte har betalt allt för extrema multiplar. 

Varför ska man då välja lågtillväxt?

1: Det är oftast lägre risk med bolag som värderas lågt på grund av te.x. liten eller obefintlig tillväxt (så länge bolaget har ett stabil vinst/kassaflöde).  

2: Framtida tillväxt som 15% eller högre en stor osäkerhetsfaktor och vilket gör ett större risktagande om man har fel. Helt enkelt:

A bird in the hand is worth two in the bush. 

söndag 16 februari 2014

Köp Loss i Mekonomen

Nyligen lämnade Mekonomen bokslut för 2013 och det man fick reda på var:

-Rörelseresultatet gick ner från 528 Mkr till 469 Mkr.

-Ebitmarginal ned från 10 % till 8 %.

-Helårsvinsten gick ner från 10,80 kr till nuvarande 8,56 kr.

-Föreslagna utdelningen var det samma som tidigare 7 kr.

Är man snabb på huvudräkning så inser man att utdelningsandelen ligger på ca 80 %. Dessutom med fallande vinster och lönsamhet så ser det inte så ljust ut. Då kan man undra över utdelningstillväxten för framtiden. Men om väljer att göra en nämnare analys på bolaget så ser det helt annorlunda ut än vad som redovisas i förenklat nyhetsflöde.

Avskrivningar och goodwillnedskrivningar.
Mekonomen har ökat goodwillposten rejält efter två stora förvärv från 10% tidigare till dagens ca 30% av totala tillgångar. Idag görs det inte längre regelbundna avskrivningar på goodwill men det görs nedskrivningsprövning. Då uppstår stora skillnader mellan redovisat vinst och kassaflödet där både Av- och Nedskrivningar inte påverkar bolagets kassaflödet. Så stor är skillnaderna mellan bolagets vinst eller fritt kassaflödet och andra olika nivåer:


Här ser man tydligare vilken stark kassaflöde Mekonomen i äntligen har.  Operativ kassaflödet på 15,52 kr och FCF på 13,79 kr. Det är långt över redovisade vinsten 8,56 kr. Detta beror främst på att summan Av- och Nedskrivningarna för 2013 hamnade på 240 Mkr. Detta är nästan 80% av den redovisade helårsvinsten som är 307 Mkr

Lägg också märke till den låga investeringsbehovet bolaget har. Det vill säga skillnaden mellan Operativ kassaflödet - FCF = 1,73 kr. Det motsvarar ett total Capex på 11 %. Det är inte dåligt när H&M:s total capex ligger på 34 %. Det gör också att Mekonomen kan passa på minska ner skuldsättningen + öka på kassan när de delar ut 7 kr.

Vinst vs. Kassaflöde
Det är också därför var jag ganska trygg med att Mekonomen kunde behålla samma utdelningsnivå som tidigare. På samma sätt kunde man också lägga märke till att Oriflame skulle sänka sin utdelning om bolaget inte vill ta på sig ännu högre skuldsättning. Sannolikheten för sänkning var stor pga Oriflames dåliga balansräkning. Med andra ord fokuserar men på helhetsbilden genom att kolla på kassaflödesnivåer och skuldsättning så kan man göra bättre utdelningsbedömningar för framtiden.

FinBas - Mekonomen 
Min tidigare analys kvarstår. 150 är bra nivå att köpa mekonomen. Här är listan för de aktier som finns i FinBas projektet. Ännu flerbolag kommer att läggas in med tiden.  

Köpsintervaller 
Som jag har skrivet tidigare så var det omöjligt att veta om aktiekursen skulle fortsätta gå ner eller inte pga den kraftiga nedgången. Men nu efterhand fick vi se en uppgång till 167 från 148 kr. 

Därför kan det vara smart att BÖRJA köpa vid toppen av ett så kallad köpsintervall där man tycker att värderingen blir intressant. Den totala köpsumman delas helt enkelt på 4 eller 5 och vid varje ny nedgång köps det mer. Första köpet skedde vid 152 kr för min del och om aktiekursen inte går ner under 150 igen så kommer jag inte köpa fler. Annars kommer jag öka vid 140, 130 osv.  


Med hjälp av detta metod så minskar man det psykologiska effekten vid rädsla och girighet.  T.ex. om man väntade på lägre värderingar vid 150 nivån så riskerade man köpa vid 160-165 kr efter en snabb uppgång.

Köp Loss istället för Stopp Loss
Här kommer en snabb köprekommendation som var baserad på TA och kom ut i samband med nedgången.

"Goda odds för snabb motreaktion i kraftigt översålda Mekonomen; RSI = 0! Målkurs 165 kr, stop-loss 145 kr"Detta kom ut när aktiekursen befann sig vid 151-153. Det stora problemet med liknande rekommendationer är att:

1- Det kunde lika gärna gå ner till 145 kr innan uppgången. Det hade resultat i onödig förlustaffär.  

2- Relationen till den risk (förlust) man är villigt att ta och vinsten är väldigt dåligt. I detta fall blir det en vinst på 11-12 kr och en förlust på 6-7 kr. Med andra ord för en vinst på 2 kr är man villigt att ta 1 kr förlust. På långsikt blir man aldrig rik på liknande förutsättningar oavsett om man vinstaffärerna är fler eller inte. Personligen tror jag inte ens att man går runt på sikt om man räknar på alla framtida stopp loss-förluster, courtage och andra avgifter. Men dessa snabba rekommendationer genererar både intresse och courtageintäkter. 

Stopp Loss = Är man både kortsiktig eller trader så är detta viktigt hjälpmedel. Men för långsiktiga investeringar och fundamentalanalys blir det fel pga att det är väldigt svårt att lägga en bra stopp loss nivå i ett volatil instrument som aktiekurs. Sen kan man fråga sig varför är man villig att äga en aktie långsiktig om man är bredd att sälja den vid en liten nedgång? Istället för en stopp loss lösningar så tycker jag att man borde fundera mer på Köp Loss.

Köp Loss - Vad är det?
Både Avanza och Nordnet erbjuder tjänsten så Stopp Loss och det finns också en annan funktioner där man kan faktiskt köpa vid förutbestämd pris på samma sätt som stopp loss. Fördelen är:

1-Att man kan lägga framtida köpkurser som är större än 20%-nedgång (om jag inte har fel så har mäklarna en gräs där man inte kan lägga köp/sälj orderar som avviker mer än 20%). 

2-Det går att lägga flera köpordrar än vad som finns tillgänglig på kontot. Eftersom man lägger aldrig en riktig köporder. Det är snarare en triggers. Man lägger helt enkelt en "trigger" när man ska skicka iväg en köporder. En Köp Loss order kan läggas på en triggernivå på 143 - där om aktiekursen befinner sig lägre eller lika 143 - skicka en riktig order på tex: 141 kr. På det sättet kan många olika "Köp Loss" nivåer läggas på många olika aktier. 

Det finns heller ingen risk att man köper mer än det som finns på kontot eftersom köpordern godkänns inte när det saknas medel. (Men det gäller inte om man har ett konto med belåning). 

Nackdelen är att "Köp Loss" funktionen har tidsgräns på max en månad på triggern och ca 10 dagar på köpordern. Det är ganska kort tid om man jämför med vanliga köpordrar som har tidsgräns på flera månad. 

Kanske i framtiden kan både Avanza och Nordnet erbjuda ett bättre tidsgränser för både trigger och köpordern  på Stopp-Loss tjänsten för oss som gärna vill lägga många "Köp Lossar"samtidigt?

onsdag 12 februari 2014

Lite kort om föreläsningen

Jag kan börja med säga stor tack för ICM som gjorde allting möjligt och alla ni som kom till föreläsningen. Det var riktigt kul att det är kom så många tanke på att jag var väldigt sent ute med inbjudan. Det handlade tyvärr mer om utdelningsinvestering än hur man skulle använda börsdata på bästa möjliga sättet. Tiden går snabbare än man tror och man hinner inte gå genom så mycket. Men jag hoppas att det flesta tyckte ändå att det var intressant.

Här kommer en bild precis innan föreläsningen som bloggaren hankman84 tagit.Tyvärr så blev det ingen filminspelning men jag lägger föreläsningsanteckningarna här för de som vill
söndag 9 februari 2014

Börsdata föreläsning i KTH

Ett samarbete med studentföreningen I Capital Managementindustriell ekonomi - KTH. Det kommer handla om tips inom fundamental analys, screenings- och strategimetoder för att hitta intressanta investeringsidéer med hjälp av börsdata.

Datum: Onsdag 12 februari
Tid: kl: 17:00 - 19:00

Öppen föreläsning - Ingen anmälan behövs - alla som är intresserade är välkomna. Börsdata Teaser
Här kommer en skärmbild över utveckling en av framtida tjänsten för mer detaljerad historisk data. Det är en fortfarande mycket justeringsarbete som är kvar och kommer tyvärr ta sin tid men den som väntar  på någon gott......nedan kommer en bra bild över den kommande tjänsten. 

-Resultaträkning
-Balansräkning
-Kassaflödeanalys
-Värde Per aktie
-Inklusive berörda nyckeltal 
-Helår 10 års historik
-Rullande 4 kvartal (R12mån) 3 års historik
-Kvartalsdata 3 års historik
-Minidiagram för snabb historisk
-Möjligheten att jämföra enskilda nyckels historisk mot varandra
-Möjligheten att jämföra bolag med varandra
-Sist men inte minst - få möjligheten att Exportera all data till Excel. 


    

tisdag 4 februari 2014

Köp av Mekonomen

Själv kan jag ingenting om bilar och har heller inget intresse för. Bry mig inte så mycket om vad är det för märke eller årsmodell. Så länge bilen fungerar och att jag kan lämna den någonstans som snabbt kan fixa fel och besiktningsanmärkningar för en så låg kostnad möjligt - så är jag nöjd. Jag tror att det finns fler i min generation som har samma attityd när det gäller bilar och de flesta tycker antagligen viktigare med vilken typ av "smartphone" man har.

Det är också därför jag gillar Mekonomens koncept där de har lyckats etablera närheten till stadskärnor där de flesta "okunniga" kunder som jag finns. Nu ska jag inte fördjupa mig i detaljerna. Ni kan läsa en utmärkt analys som är skriven av värdebyrån. Analys av Mekonomen.

Aktiekursen
Aktien gick ner kraftigt från 200 nivån till 152 på några veckor pga vinstvarning och plötslig kändes det mer intressant med dagens värdering. Så jag köpte lite vid 152 och kommer fortsätta öka om kursen fortsätter ner. 

Utdelning och Kassaflöde
Direktavkastning på 4,6 % och ett P/E  på 14. Helt ok värdering. Det som jag gillar är bolagets fina kassaflöde och låga investeringsbehov. Nuvarande har Mekonomen ett operativ kassaflöde på mellan 500-600 Mkr medan underhållscapex ligger på ca 80-100 Mkr. Eftersom bolagets delårsrapporter ger inga detaljer så är det svårt att ge exakta siffror. Man skulle kunna säga att bolaget har nästan samma nivå på "Owner Earnings" som redovisade vinsten.  Det gör att mellan 100-200 Mkr blir över efter dagens utdelning på 7 kr. Det gör att jag är inte så orolig att utdelningen ska sänkas. Jag tror inte heller att det blir en höjning pga den höga skuldsättningen efter två stora förvärv. 


Skuldsättningen & Goodwill
Det är kanske den största oron för bolaget. Efter två stora förvärv av Sorensen (2011) och Meca (2012) har Mekonomen 25 % Goodwill och 33 % nettoskuldsättning av totala tillgångar. Det är till och med negativ EK om man tar bort goodwill posten. Inget för grahamsinvesterare som söker säkerhet i tillgångar och balansräkning. Som sagt tidigare - det som lockar är det fina kassaflödet och framtiden för verksamhetskonceptet. Dessutom får jag nästan 5% direktavkastning medan jag väntar för framtida tillväxt.

Marginaler
Vid snabb koll på lönsamheten så ser det oroligt ut med fallande marginaler - främt rörelse- och vinstmarginal. 

Men det krävs en närmare analys på förvärven för att se helheten.

Svåranalyserad efter förvärven.
Före förvärven fram till 2010-2011 hade Mekonomen ganska bra lönsamhet och kassaflöde. Men det har blivit svårare att jämföra före/efter för att kunna se hur nykomlingarna har påverkat lönsamheten. Så jag har gjort jämförelse med rullande värden före/efter förvärv.

Dubblerad omsättning
Omsättningen har faktiskt ökat nästan det dubbla från 3447 Mkr (2010) till dagens 5 969 Mkr


EBIT-utveckling och marginaler
Medan rörelseresultatet har haft sämre utveckling. Tar fram Ebit-marginal så ser man att det är främst Meca och lite också Sorensens förvärv som har sänkt den totala lönsamheten för Mekonomen.


Dåliga förvärv?
Har Mekonomen har gjort dåliga förvärv? Mekonomen har betalat för:

Meca: 2 010 Mkr  
(vid nuvarande rullande ebit på  107 Mkr så ger det en värdering på P/EBIT 19 )

Sorensen: 826 Mkr
(Vid nuvarande rullande ebit på 82 Mkr så get den en värdering på P/EBIT 10 )

Man skulle kunna säga att Mekonomen har betalt för mycket för Meca. Men sen måste man också ta hänsyn till om det finns förbättringsmöjligheter med marginaltillväxt inom Meca i framtiden.  Det är alltid lättare öka Mecas nuvarande marginaler på 4,7 %  än Mekonomens höga marginaler på 13%. Det man ska komma ihåg är att Meca har nästan lika stor omsättning som Mekonomens egen verksamhet.   

Vi får hoppas att den största ägaren Antonia Margaret Ax:son Johnson (som äger 26,5%) vet vad hon gör. Tanke på Mekonomens omsättnings- och marginaltillväxt efter att han tog över ägande 2006 så känns det ganska trygg. Ni som inte känner till så är hon också storägare till Axfood som jag skulle också gärna köpa vid lägre värdering.   
     
Värderingar - FinBas!
Jag har räknat med en vinst/FCF nivå på mellan 9,50 - 10 kr. (nuvarande vpa ligger på 11 kr och FCF 14 kr/aktie). Helt enkelt 150-nivån börjar det bli intressant att börja köpa. Själv kommer jag ha ett större intervall längre ner( mellan 110-140 )om nedgången fortsätter. Jag brukar delar en köp till 4-5 delar där nästa köp ska ske vid längre värdering. Eftersom det är omöjligt att veta om det blir en snabb rekyl  eller om nedgången fortsätter när aktien har rasat med nästan 35% på några månader. Om det går upp från dessa nivåer så har jag ändå fått lite aktier. Fortsätter den ner så får jag ännu bättre värderingar. Nästan Win-win utan att bekymra sig hur aktiekursen ska utvecklas på kortsiktig. 

Tar gärna emot synpunkter om Mecas möjligheter till marginalförbättringar. (Vet också att just Meca har problem i danmark). Det svänger kraftigt för FinBas värderingar och det beror på volatiliteten på marginalerna, ojämn utdelningshistorik och de stora förvärven. 


söndag 2 februari 2014

Oriflame & Swedish Match

Väldigt kort om H&M:s senaste bokslut: 6,5 % omsättningstillväxt och 1,8 % vinsttillväxt för helår. Ganska dåligt när varken tillväxten eller lönsamheten har tagit fart än. Någonting som man har nu väntat på närmare 2-3 år och jag tror att man ska försöka acceptera längre vinsttillväxt när H&M investerar kraftigt. Idag är det kanske inte lika säkert att H&M i framtiden kan få lika bra lönsamhet som förr med sitt gamla/stabila H&Ms huvudkoncept. Därför ska man vara försiktigt med att betala för mycket pga tillväxten. 


När det gäller utdelningen på 9,5 kr så var det väntad med oförändrat utdelning. Däremot var rullande fritt kassaflöde ovanligt starkt och det var i samma nivå som utdelningen.


Ändå lyckades H&M växa kraftigt med 352 nya butiker och stora investeringar i IT och andra varumärken. Det är det som gör H&M ett kvalitetsbolag. Men oavsett kvalité så är värderingen fortfarande hög och enligt finbas så börjar det bli intressant köp vid närheten av 230 kr


Däremot ser TeliaSonera billigare ut fast det går inte att jämföra med H&M. Telias tillväxtproblem gör att jag vill helst minska ner köpnivå till närheten av intervallet 40-45 kr. Dessutom "spenderar" TeliaSonera en större andel av kassaflödet i så kallade underhållsinvesteringar. Men historisk fritt kassaflöde har ändå varit stabil tack vare bra lönsamhet. FinBas Bevakningslista:
-H&M (280) -  Köpintervall  220 - 230
-TeliaSonera (48)  - Köpintervall  40 - 45  


Oriflame och Swedish Match
Kollade lite snabbt koll på andra stabila bolag med låga värderingar som skulle kunna passa inom FinBaslistan.

Oriflame - Osäker framtid!
En av de lägst värderade Large Cap bolagen. Det är väldigt lockande med en direktavkastning på 8,3 %. Dessutom för ett bolag som har relativ stabil kassaflöde. Men självklart så finns det tydliga risker när direktavkastningen är så pass hög. Det första är skuldsättningen för hög. Soliditet på 20 % och kraftigt ökande nettoskuldsättning med hög andel av räntebärande skulder. Dessutom har kassaflödet gått ner vilket gör att det finns en stor risk för en kraftigt utdelningssänkning vid bokslut om några veckor. Det andra så känner jag mig inte så trygg med bolagets försäljningskoncept. Den låga värderingen är lockande och det kan bli en bra turn around case men jag väljer ändå bort pga osäkerheten för framtiden. 


Swedish Match - för skuldsatt!
Ännu en stabilt Large Cap med fin historik. Nuvarande direktavkastning på 3,8 % börjar bli intressant. Här slår Swedish Match till och med H&M med sitt lönsamhet och kassaflöde. Dessutom fina återköp under en längre period som har ökat VPA kraftigt. Problemet är dock bolagets skuldsättning som jag oroar mig för. Här har man tagit konceptet "slimmad balansräkning" och effektiv "kapital allokering" till ett extrem nivå. Swedish Match har varit en slags "kassako" för institutionella investerare. Jag har fortfarande samma negativa uppfattning och bolaget har fortfarande negativ eget kapital och en soliditet på -10 %. Det är en av anledningen att jag väljer inte ta med aktien.  En tidigare analys - Swedish Match - Överexploaterad Kassako.  

Mekonomen blir nog nästa bolag som ska in i finbaslistan nu när det har gått ner kraftigt.