söndag 30 mars 2014

Getinge till FinBas

När man letar efter stabila bolag så är Getinge ett ganska självklar val att ta med i listan. Verksam i 40 länder och har nästan hela världen som sin marknad. Över 80 % av försäljningen sker till sjukhus i form av vård- och operations utrustningar. Stabil och trygg verksamhet. Getinges tillväxt och målsättning enligt Årsredovisningen 2013:

1-Bolagets tillväxt kommer nästan bara från nya förvärv. (Senaste året - 3 nya förvärv)

2-Bolagets verkar ha ständigt behov av att produktutveckla.  (Senaste året - 20-tal nya produkter)

Fördubbling av Omsättning
Samtidigt pratas det mycket om en fördubbling i omsättning för att nå storhetsfördelar. Just för att nå detta så är förvärv strategi är ett måste. Inte nog med det så har bolaget också en målsättning där resultatet före skatt ska öka med 15 % årligen.  Historisk har bolaget ökat resultatet 18 % årligen vilket är imponerande. Dessutom har bolag aldrig sänkt sin utdelning och mycket fin historisk.

Bara allt detta borde få de flesta lägga en köporder på bolaget efter den kraftiga nedgången i samband med vinstvarningen. En 25% nedgång från 240 till 180 kr är lockande för ett stabil bolag som Getinge. 

En del bekymmer under den fina fasaden!

Balansräkning & Goodwill
Med soliditet på 37% och nettoskuldsättning 41 % så är bolaget väldigt hård skuldsatt. Vilket brukar vara i verksamheter med stabil intjäning. Inte nog med så utgör immateriella tillgångar nästan 60% av bolagets totala tillgångar. Och goodwill posten hamnar på ca 40% och den är så pass stor att den överstiger bolagets eget kapital.

Vad betyder detta? Att i praktiken har Getinge inget eget kapital att prata om eftersom totala skulder överstiger eget kapital när man tar bort goodwill. Är detta allvarligt? Både jag och nej. Med framtida goodwillnedskrivningarna (i samband med längre lönsamhet) kommer få ner balansräkningen. Men det är mer redovisningseffekter än snarare kassaflödesproblem. Därför bolag som Getinge kan bara värderas efter kassaflödes och ingenting annat. 

Kassaflöde
När man börjar gräva lite djupare i kassaflödesanalysen så börjar det dyka upp en del frågor kring bolagets målsättning och om den offensiva förvärv-/tillväxtstrategi är hållbar. Kollar man på fritt kassaflöde i jämförelse med vinsten så är det tyvärr svårt att analysera på grund av Getings återkommande förvärv.

Då är det enklast att börja från Operativ Kassaflöde. Vilket är ser stabilare ut  när man har rensat bort investeringarna.

Då ser man ett bra och stabil kassaflöde. Däremot när man tar upp investeringsposterna så kommer det fram en del stora investeringsposter än bara förvärv. Just aktiverade utvecklingskostnader + Förvärv av anläggningstillgångar vilket jag bedömer som ren Capex. Till och om det inte är 100% Capex så det ändå säkrare att räkna dessa som underhållsinvesteringar eftersom dessa poster är så återkommande. Just ordet (aktiverande) känner man igen från Alliance Oil när de överförde produktionskostnaderna till investeringsposter. Det gjorde att vinsterna såg bättre än kassaflödet.   


Jämför man de olika posterna under 5 år så det ännu tydligare att den starka kassaflödet inte har räckt till både förvärv och Capex. Det har gjort att fritt kassaflödet har gått back med 2 490 Mkr. För att kunna betala de sammanlagda utdelningarna på 3 884 Mkr under 5 år har Getinge behövt finansiera 6 374 Mkr.  Då ser man också att nettoskulden ökat med 8 195 Mkr mellan 2007-2013.  

Framtida tillväxt?
Då blir det ännu tydligare att Getingen inte kommer att klara av tillväxtmålet med eget kassaflöde. Kollar man närmare på den historiska finansieringen så ser man att bolaget har gjort en del nyemissioner för att få in kapital. Det har resulterat i en utspädningseffekt från 201,9 miljoner antal aktier till 238,3 miljoner aktier. Jag är generellt mycket negativ till nyemissioner men när det görs i samband med tillväxt/förvärv så måste man göra en egen bedömning om pengarna används klokt så att det genererar mer än utspädningseffekten på sikt.  Det kan betyda också att Getinge kan välja finansiera genom nyemission i fortsättningen för att både växa och få ner skuldsättningen.

Ska man ha Getinge?
Då måste jag fråga mig själv vad är målsättningen med FinBas? Att hitta utmärkta bolag med stabil intjäning. Då passar Getingen in utan några problem. Men däremot när man tar hänsyn till skuldsättningen och kassaflödet så blir det mer värderingsfråga för att hitta en säker "margin of Safety" nivå som jag känner mig trygg. Här kommer de olika värderingsnivåerna ur FinBas!


Känner man sig trygg med Getinges redovisade vinst och framtida tillväxt ambitioner så är Getinge redan ganska attraktivt prissatt. Men tar man hänsyn till kassaflödet, skuldsättningen och mer eller mindre rensar bort delar av tillväxten så känns det tryggare att ha en köpintervall omkring 100-130 kr.  Det vill säga ytterliga en nedgång på 30-40 % vilket lär inte hända närmaste tiden fast jag kan vänta! 

torsdag 27 mars 2014

4020 - Sveriges tråkigaste investerare

Föreställ er att en analytiker eller ett finansbolag som rekommenderar sina kunder att de ska vara passiva så länge kvalitetsaktierna är högt värderade. Hur länge skulle de finnas kvar i branschen? Just därför finns det inga analytiker som erbjuder detta.

Tyvärr så finns det många olika aktörer som är beroende av hög aktivitetsgrad. Mer handel, mer försäljning av dyra hävstångsprodukter, nyemissioner, intresse kring börsbolag, högre aktiekurs, försäljning av reklam, fondförsäljning, analys- och nyhetstjänster osv.

Då är lätt hänt att privata investerare tror att man måste vara aktiv för att lyckas på börsen. Det enkelt att man fastnar i ”intelligenta-fällan” där man tror att man måste analysera, bevaka och vara med i allt som händer kring bolagen, marknaden och omvärlden för lyckas. 

Valmöjlighet - Privata investerarens fördel
Vi behöver inte investera hela tiden och kan vänta tills en utmärkt läge dyker upp. Därför bör privata investerare inte efterlikna finansbranschen som är beroende av aktivitet. Glöm inte att vi har en av de bästa fördelarna där professionella aktörer saknar. Kasta inte bort den fördelen genom att härma branschen.

Det är väldigt enkelt att förlora fokus från det som är viktigt. Så därför tänkte jag skapa en lista på vad jag INTE ska göra i fortsättningen. Lika bra få det på print.

4020:s Don't Do-List!

1-Ingen blankning
Ansträngningen, tiden och räntekostnaderna är inte värd den möjliga avkastningen. Självklart detta handlar om för de som är långsiktiga.

Den här regeln kom i samband med Sanitec där jag har avverkat min blankningspositionen. Blankningen gjordes för att jag trodde att aktiekursen skulle snabb gå under 70 kr och efter bokslutet skulle jag se de faktiska siffrorna. Sen kan man alltid argumentera om min värdering om Sanitec var rätt. Det mest irriterade är att jag kan ha rätt om Sanitec men troligtvis kan nedgången dröja och till och med om det kommer nedgång så kan det vara svårt att se större nedgång än 60 kr närmaste tiden på grund av marknaden styrka. 

Då pratar vi om en avkastningsmöjlighet i bästa fall 25 %. Är det värd den ansträngningen?

Nej! Jag har viktigare saker göra med min tid än att försöka jaga 25 % (engångs) avkastning där jag samtidigt betalar en hög räntekostnad. Jämför detta med bra investering med 10-15 % återkommande årlig avkastning + ränta-på-ränta effekt. (+ betydligt lägre risk)     


2-Undvik derivat och hävstångsprodukter
I samband med mitt inlägg om hur man ska skydda sig mot Bear så fick jag många bra synpunkter. En mycket duktig läsa tipsade om avancerade optionsstrategier med låg risk genom att kombinationer av olika optioner. Jag har funderat på det en hel del. Min egen slutsats är att det är för mycket ansträngning och för lite avkastning. Det vill säga man är mycket beroende av att kunna gissa rätt om aktiekursens utveckling på kortsiktig oavsett om det handlar om Optioner, Warranter eller Bull/Bear instrument. Sen måste man upprepa process om och om igen vilket borde passa mer för de som är kortsiktiga eller sysslar med trading. Problemet är att det blir lite samma problem som blankning. För mycket fokus på kortsiktighet oavsett om man vill eller inte.

3-Undvik fonder
Där jag måste välja fonder t.ex. som PPM och Tjänstpension så har jag valt 100 % Avanza Zero. Annars kommer jag aldrig satsa på varken någon indexfond eller andra typer av fonder. Varför ska jag köpa en samling av bolag som jag inte känner när jag själv är enbart intresserat av att köp/äga enskilda bolag? Ärligt talat så bry jag mig inte heller ett dugg om det är Skagen fonder, Didner & Gerge eller Blecher i Carnegie.

4-Strunta i Index
Jag kommer inte jämföra mig med Index oavsett om det är OMXS30 eller SIX Return Index som räknar in utdelningarna. Personligen tycker jag att det är för mycket fokus på Indexutveckling och behovet av att jämföra sig mot index. Kortsiktig (1-2 år) så är det svårt att jämföra sig rättvis mot index just för oss som är mer värdeorienterad som gärna köper vid börsnedgångar. Vissa korta perioder är det helt naturligt att vi inte kan slå index. Annars hade alla varit värdeinvesterare. Men på långsikt (3-5 år) så kommer vi med största sannolikhet få en bättre avkastning.

5-No Entertainment
Igen tid ska läggas på allt som är allmänt roligt och spännande. Det ska vara ”dötråkigt” att investera långsiktigt. Det blir inget fokus på:
-Spännande kryddor
-Riskabla småbolag
-TA-analyser
-MA200/MA50
-Omvärldsfaktorer
-Investeringsklockan
-Makro
-Aktietävlingar
-DCF
-EBITDA
-BETA
-Derivat, Optioner, EFT:er
-Bull/Bear och andra exotiska produkter.
-osv.


4020:s Do List!

1- Fokusering på att hitta utmärkta bolag oavsett om dessa har bra tillväxt eller inte. Tillväxten kan kompenseras genom att du eller bolaget återinvesterar vinsterna på ett klokt sätt.

2- Hitta bra värdering med eget högavkastningskrav. Ingen hänsyn ska tas till marknadens avkastningskrav eller annat meningslöst risk mått som t.ex. beta.

3- Kunna disciplinerad vänta länge på rätta inköpskurser och ha stort andel av kassa i vissa perioder där börsen är generellt högvärderat eller när man inte hittar bra värderingar. Till och med om ta kan ta flera år innan det kan ske köpaffär.

Just här kommer FinBas-listan in. Att hitta utmärkta bolag till utmärkta priser är så lönsamt i relation till den låga risken så är bredd att fokusera mesta tiden på detta projekt. Därför kommer jag också vara beredd att vänta länge…. Väldigt länge på de förutbestämda köpkurserna i finbas.


Om lundaluppen är Sveriges FEGASTE investerare så kommer 4020 garanterad vara Sveriges TRÅKIGASTE. Ni kommer varken se några spännande bolag eller återkommande köp på grund av mina krav på kvalitén och inköpskurser.  

söndag 16 mars 2014

Axfood på köplistan

Leta man efter en aktie som har den stabilaste utvecklingen i omsättning, marginaler och vinst så skulle Axfood vara en självklar alternativ. Det är inte så konstigt med den trygga försäljningen i dagligvarubutiker som Willys och Hemköp. Varaktig omsättning med stabila marginaler.


Rullande vinstmarginalen har pendlat mellan 2,5 - 2,6 % senaste 3 åren och kvartalsbasis mellan 2 - 3 %. Det gör att det borde vara ganska enkelt att räkna på marginal och vinstutveckling. Av någon anledningen så brukar Q1 vara den sämsta och Q3 den bästa kvartalet. Fast andra sidan en liten marginalförändring kan påverka väldigt mycket. Varje 0,1 % i förändring (tex: från 2,5 till 2,6 % i vinstmarginal) påverkar slutliga vinsten med 4% ( i nuvarande omsättning blir det ca 38 Mkr )    

Om jag personligen skulle välja tre bolag för just de som vill lära sig mer om bolagsvärdering så skulle jag rekommendera H&M, SCA och Axfood årsredovisningar. Alla har sina unika egenskaper och verksam i olika branscher.

Lärdomar från Axfood om redovisning/bolagsvärdering:

Vinstmarginal och Avkastning på Kapital
Axfood har bland de lägsta marginalerna på börsen. Det kan se ut som ett bolag med dålig lönsamhet. Om man skulle jämföra med ett bolag som Fenix Outdoor så ser man att Fenix tjänar 5 ggr mer i vinst för varje såld krona.

Vinstmarginal:
Axfood  2,6 %
Fenix Outdoor:  10,3 %

Men det man inte ska glömma är att Axfood säljer fler artiklar än Fenix för varje kund och i relation till bolagets tillgångar. Med andra en genomsnittskund går oftast till Willys 3-4 ggr månaden medan samma kund kanske köper en jacka var 3:e år från en av Fenix varumärken. Kollar man tex: på avkastningen på EK så ser man tydligt att Axfood har lika bra total avkastning i jämförelse till Fenix. 

Avkastning på EK (ROE)
Axfood:  26 %
Fenix Outdoor: 18,9 %

Soliditet och Skuldsättning
Axfood har ett soliditet på 43 %. Det kan tyckas att det är relativ hög skuldsättning i jämförelse med bolag som har 60-70% i soliditet. Men här är det viktigt att kolla närmare på skuldsättningen i balansräkningen.

52 % av totala skulder består av just leverantörsskulder. I sin tur motsvarar leverantörsskulderna i storleksmässigt varulagret i omsättningstillgångarna. Eftersom leverantörsskulder både är kortsiktiga och ej räntebärande så har Axfood nästan ingen nettoskuldsättning och låga räntebärande skulder. Med andra ord om man bortser från verksamhetens behov av ett stor varulager för rörelsekapitalet och för att bedriva verksamheten så har Axfood ett bättre skuldsättning än det ser ut.

Omsättningstillväxt?
Det här är kanske den mest intressanta som jag har lärt mig från Axfood. I min tidigare analyser så har jag har dömt ut verksamheten kapacitet att kunna växa. Kollar man närmare på antalet butiker senaste 5 åren så ser man att det har inte växt i antal. (det har i för sig skett andra förändringar). Men om det hade skett en tydlig effektivisering så skulle man se en förbättring i marginalerna. Men ingen stor förändring där heller. 

Då kan man fråga sig hur har Axfood lyckats öka omsättningen med nästan 4% årligen senaste5 åren?

Min egen förklaring är ökningen av matpriser där Axfood på ett smart sätt kunnat föra över höjningen till slutkunden. Allt annat är lika så har Axfood lyckats öka sin omsättning och pga samma ökning av kostnader så har marginalerna varit detsamma. Här har jag lånat ett diagram från bloggaren Flute


Det som är intressant är att en årlig omsättningstillväxt på 4% har gjort att vinsten har ökat med 6,1 % årligen. Låter inte mycket men det är en bra utveckling för ett bolag som i grunden inte växer. Det har också gjort att utdelningen har lyckats växa till sig 13 % årligen på samma tidsperiod. Fast en del kommer från högre utdelningsandel.

Axfood - Finbas listan 
Hur som helst så platsar Axfood i köplistan. Men i dagens lågavkastningskrav på börsen och högre värderingar så är det inte så troligt att jag kommer köpa bolaget närmaste tiden. Enligt FinBas så börjar det bli intressant vid 230-250 kr. En 40-60 % övervärde.