söndag 30 mars 2014

Getinge till FinBas

När man letar efter stabila bolag så är Getinge ett ganska självklar val att ta med i listan. Verksam i 40 länder och har nästan hela världen som sin marknad. Över 80 % av försäljningen sker till sjukhus i form av vård- och operations utrustningar. Stabil och trygg verksamhet. Getinges tillväxt och målsättning enligt Årsredovisningen 2013:

1-Bolagets tillväxt kommer nästan bara från nya förvärv. (Senaste året - 3 nya förvärv)

2-Bolagets verkar ha ständigt behov av att produktutveckla.  (Senaste året - 20-tal nya produkter)

Fördubbling av Omsättning
Samtidigt pratas det mycket om en fördubbling i omsättning för att nå storhetsfördelar. Just för att nå detta så är förvärv strategi är ett måste. Inte nog med det så har bolaget också en målsättning där resultatet före skatt ska öka med 15 % årligen.  Historisk har bolaget ökat resultatet 18 % årligen vilket är imponerande. Dessutom har bolag aldrig sänkt sin utdelning och mycket fin historisk.

Bara allt detta borde få de flesta lägga en köporder på bolaget efter den kraftiga nedgången i samband med vinstvarningen. En 25% nedgång från 240 till 180 kr är lockande för ett stabil bolag som Getinge. 

En del bekymmer under den fina fasaden!

Balansräkning & Goodwill
Med soliditet på 37% och nettoskuldsättning 41 % så är bolaget väldigt hård skuldsatt. Vilket brukar vara i verksamheter med stabil intjäning. Inte nog med så utgör immateriella tillgångar nästan 60% av bolagets totala tillgångar. Och goodwill posten hamnar på ca 40% och den är så pass stor att den överstiger bolagets eget kapital.

Vad betyder detta? Att i praktiken har Getinge inget eget kapital att prata om eftersom totala skulder överstiger eget kapital när man tar bort goodwill. Är detta allvarligt? Både jag och nej. Med framtida goodwillnedskrivningarna (i samband med längre lönsamhet) kommer få ner balansräkningen. Men det är mer redovisningseffekter än snarare kassaflödesproblem. Därför bolag som Getinge kan bara värderas efter kassaflödes och ingenting annat. 

Kassaflöde
När man börjar gräva lite djupare i kassaflödesanalysen så börjar det dyka upp en del frågor kring bolagets målsättning och om den offensiva förvärv-/tillväxtstrategi är hållbar. Kollar man på fritt kassaflöde i jämförelse med vinsten så är det tyvärr svårt att analysera på grund av Getings återkommande förvärv.

Då är det enklast att börja från Operativ Kassaflöde. Vilket är ser stabilare ut  när man har rensat bort investeringarna.

Då ser man ett bra och stabil kassaflöde. Däremot när man tar upp investeringsposterna så kommer det fram en del stora investeringsposter än bara förvärv. Just aktiverade utvecklingskostnader + Förvärv av anläggningstillgångar vilket jag bedömer som ren Capex. Till och om det inte är 100% Capex så det ändå säkrare att räkna dessa som underhållsinvesteringar eftersom dessa poster är så återkommande. Just ordet (aktiverande) känner man igen från Alliance Oil när de överförde produktionskostnaderna till investeringsposter. Det gjorde att vinsterna såg bättre än kassaflödet.   


Jämför man de olika posterna under 5 år så det ännu tydligare att den starka kassaflödet inte har räckt till både förvärv och Capex. Det har gjort att fritt kassaflödet har gått back med 2 490 Mkr. För att kunna betala de sammanlagda utdelningarna på 3 884 Mkr under 5 år har Getinge behövt finansiera 6 374 Mkr.  Då ser man också att nettoskulden ökat med 8 195 Mkr mellan 2007-2013.  

Framtida tillväxt?
Då blir det ännu tydligare att Getingen inte kommer att klara av tillväxtmålet med eget kassaflöde. Kollar man närmare på den historiska finansieringen så ser man att bolaget har gjort en del nyemissioner för att få in kapital. Det har resulterat i en utspädningseffekt från 201,9 miljoner antal aktier till 238,3 miljoner aktier. Jag är generellt mycket negativ till nyemissioner men när det görs i samband med tillväxt/förvärv så måste man göra en egen bedömning om pengarna används klokt så att det genererar mer än utspädningseffekten på sikt.  Det kan betyda också att Getinge kan välja finansiera genom nyemission i fortsättningen för att både växa och få ner skuldsättningen.

Ska man ha Getinge?
Då måste jag fråga mig själv vad är målsättningen med FinBas? Att hitta utmärkta bolag med stabil intjäning. Då passar Getingen in utan några problem. Men däremot när man tar hänsyn till skuldsättningen och kassaflödet så blir det mer värderingsfråga för att hitta en säker "margin of Safety" nivå som jag känner mig trygg. Här kommer de olika värderingsnivåerna ur FinBas!


Känner man sig trygg med Getinges redovisade vinst och framtida tillväxt ambitioner så är Getinge redan ganska attraktivt prissatt. Men tar man hänsyn till kassaflödet, skuldsättningen och mer eller mindre rensar bort delar av tillväxten så känns det tryggare att ha en köpintervall omkring 100-130 kr.  Det vill säga ytterliga en nedgång på 30-40 % vilket lär inte hända närmaste tiden fast jag kan vänta! 

16 kommentarer:

 1. Getinge är ett strålande exempel på varför det är viktigt att hålla koll på kassaflödet.

  Tillväxtkurvan är fantastisk men bygger helt och hållet på att Getinge värderat köpen rätt. Jag har själv Vitec i aktieportföljen.

  Skillnaden är att Vitec köper bolag till en förvärvstakt och kostnad som är så låg att vi hela tiden kan se att köpen genererar ett attraktivt kassaflöde. Men för Getinge ligger priser och förvärvstakt så högt att vi endast kan hoppas att de räknat rätt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är som är lite roligt är när man läser andra analyser kring getinge och det är fortfarande vinstnivå som aktuell och i vissa fall tar man upp definitionen kassaflöde i form av "EBITDA".

   Det jag inte exakt förstår är deras tuffa tillväxt målsättning när de redan har det tufft i skuldsättning och dålig med kassaflöde. Gör det för de måste (dvs för kunna hantera den ökade konkurrensen genom storhetsfördelar) eller att de kan göra det?

   Radera
 2. Tack för vältimad analys har varit sugen på Getinge sedan nuvarande ras påbörjades.

  Ser att skaran som börjar få lite lägre värderingar stadigt växer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ärligt talat så vet jag inte om det var en analys de flesta ville höra :) Jag misstänker att många hade gärna hoppats på att jag skulle gärna gå ut med köp redan i dessa nivåer. Tanke på den kraftiga nedgångar från senaste toppen.

   Men en sak är ganska säker - Getinge ska fortsätta växa genom förvärv så måste bolaget få in pengar - troligtvis genom nyemission. Annars förstår jag inte hur bolaget ska kunna fortsätta växa. Samtidigt är mycket framtida tillväxt inräknat i dagens värdering.

   Radera
 3. Jag har många gånger lockats av Getinges historiska tillväxt. Det är dock många saker med bolaget som jag inte tycker om och som avhållit mig från investering. Jag tycker inte om bolag som mer eller mindre har som "strategi" att köpa andra bolag. Det känns svårbedömt att växa genom förvärv. Jag föredrar ett bra koncept som kan skalas upp, t.ex. som HM eller Starbucks. Jag tycker inte om Getinges finansiella ställning. På tok för svag för min smak. Jag förstår mig inte på produkterna, marknaden eller produktutvecklingen. Sammantaget har detta inneburit nej tack för mig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kan hålla med. Den stora risken med Getinge är just förvärv-tillväxten. Det är lätt att man bränner mycket på dålig lönsamhet.

   För min del så försöker jag ta fort stora delar av tillväxten i värderingsberäkningen. Då känner jag mig säkrare i fall om Getinge misslyckas totalt. Istället fokuserar på vilken stabil nivå är vinst/kassaflödet. Samt också en ganska bra direktavkastning för min ansträngning :)

   Därför har jag svårt att betala dagens värdering och vill gärna ha en kursnivå mellan 100-130 innan det blir intressant. Just där är den stora skillnaden mellan vi som fokuserar på kassaflöde och de flesta andra som gärna ser vinsten som är mer pålitlig värderingsgrund.

   Radera
 4. Hur stor andel likvida medel har du för tillfället och hur stor andel skulle du känna dig bekväm med hur rådande klimat?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ganska stor vilket är kanske inte så bra om vi inte får en större nedgång närmaste åren. Men min framtida målsättning kommer vara omkring 30% Dvs från 0% till 30% beroende på värderingarna.

   Radera
  2. Det låter rimligt. Finns det någon mer tanke bakom just 30% från din sista eller är det just det att det känns rimligt?
   Du planerar inte att öka i något bolag som du anser någorlunda OK värderat för att minska likviditeten och hamna inom spannet 0-30% redan nu?

   Radera
  3. Det siffran känns ganska ok. Känner mig helt ok om börsen fortsätter kraftigt upp där jag vet att jag har ändå 70%. Lika fortsätter jag att få mina utdelningar. 30% är också rimligt där ibland kan det vara svårt att få till likvida medel hur som helst :)

   Just nu hittar jag inga bra värderingar. Då känns det bättre att ha likvida ett tag till. Det som är närmast är TeliaSonera om den fortsätter ner. Runt 44-45 kr börjar den bli intressant. Kan bli verklig direkt efter utdelningen.

   Radera
 5. Blir det någon handel i TeliaSonera nu?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Flera köporderar är på plats. Köpstart från 44.70 ner till 40.70 för att få ett snitt på 7% direktavkastning.

   Radera
  2. Spännande, lycka till!

   Är det "värt" att lägga flera köpordrar med tanke på courtage?

   Radera
  3. Tack! För mig är lönsamt. Från tex. 44.7 till 43.7 tjänar jag 2,2% vilket är högre än minimicortaget. (Beror också på hur mycket man köper vid varje tillfälle). Sen vid nästa köp så blir det 4.4% osv. Tjänar mer ju mer nedgången fortsätter. + dessutom får jag ett högre yield vid varje ny köp :)

   Sen slipper jag oroar mig över timingsbiten vilket är ännu viktigare.

   Radera
 6. Hur ser du på Telias konkurrensfördelar? Personligen är det just det som oroar mig med telia - att man inte har något annat än priset att konkurrera med. Att teknikutvecklingen går mot mer datatrafik och mindre vanliga samtal tycker jag också är oroande. Hur ser du på detta?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är en viktigt problem som du tar upp. Deras största moat är nog deras storlek men pga teknikberoende verksamhet så är svårt att säga om storleken är så passa viktig. TeliaSonera är tvungen att ändra sin framtida strategi pga datatrafiken som blir viktigare. Det har de också börjat. Men tyvärr så är det ändå svårt att säga vad som händer med den snabbväxande mobilinternet och datatrafiken.

   Jag hoppas ändå att en direktavkastning på 7% och en relativ stabil kassaflöde (så länge den inte minskar) ger mer tillräckligt med margin of safety.

   Radera